PDA

View Full Version : Bevrijden van moslims


torvicx
4 januari 2003, 08:08
LAAT ONS DE MOHAMEDANEN MET GEWELD BEKEREN ANDERS NEMEN WE HET ISLAM-PROBLEEM MEE NAAR DE VOLGENDE EEUW........

S.
4 januari 2003, 10:10
Met de reformatie wou men de 'ongelovige' protestanten ook bekeren. Tevergeefs! Op lange termijn heeft dat ertoe geleid dat we geloof als een privé-zaak zijn gaan beschouwen. Ik zie geen reden waarom we dat nu moeten veranderen.

Jan van den Berghe
4 januari 2003, 11:00
Met de reformatie wou men de 'ongelovige' protestanten ook bekeren. Tevergeefs! Op lange termijn heeft dat ertoe geleid dat we geloof als een privé-zaak zijn gaan beschouwen. Ik zie geen reden waarom we dat nu moeten veranderen.

Eens te meer een nogal eenzijdige kijk op de westerse geschiedenis. In het Duitse Rijk heeft men nooit een poging ondernomen de protestanten te bekeren (die werden ten andere nooit met het etiket "ongelovig" opgezadeld). Keizer Karel V stemde toe, onder druk van de keurvorsten, in een vredevolle regeling. Kort samengevat luidt het verdrag van Westfalen: "Cujus regio, ejus religio". Karel V zag zich niet genoodzaakt tussen te komen, daar zijn gezag als keizer niet betwist werd.

In de Nederlanden was dat wel eventjes anders: er broeide al een oppositie tegen de vorst, een oppositie die met het aantreden van zijn zoon, Filips, nog veel sterker zal worden. Deze oppositiegolf komt nu door de toevalligheden van de geschiedenis samen met de opkomst van het protestantisme in de Nederlanden. En welke wreedheden de Spanjaarden hier allemaal hebben uitgespookt moet ik wel niet beschrijven. Nu ja, ook de protestanten gaan niet vrijuit.

Hier als elders zuiverden de protestanten ook andersgelovigen uit het land. Wat Calvijn allemaal uitspookte in zijn theocratische stad Genève grenst soms aan het ongelooflijke.

De overtuiging dat godsdienst een persoonlijke zaak is geen vrucht van de reformatie noch van de contrareformatie, maar van het seculerende denken uit de 19e eeuw. Zelfs de verlichte filosofen die de basis legden voor de ideeën van de Franse Revolutie zagen godsdienst (voor hen de cultus van de rede) als een normerend element in de maatschappij, en bijgevolg verwierpen ze een individuele keuzemogelijkheid.

S.
4 januari 2003, 11:13
De congregationalisten, die naar de overkant van de oceaan zijn gevlucht, stonden wel degelijk zo'n godsdienstvrijheid voor! In de 18e eeuw hebben ze zelfs een staat gesticht.

Bovendien heeft de reformatie er gewoon voor gezorgd dat het principe "Cujus regio, ejus religio" niet meer houdbaar was. Er waren te grote groepen anders-gelovigen in het rijk om ze 'zomaar' te bekeren.

Jan van den Berghe
4 januari 2003, 11:29
Bovendien heeft de reformatie er gewoon voor gezorgd dat het principe "Cujus regio, ejus religio" niet meer houdbaar was. Er waren te grote groepen anders-gelovigen in het rijk om ze 'zomaar' te bekeren.

Niet meer? Het werd gewoon van kracht. In tegenstelling tot wat u beweert, kregen de inwoners in het Duitse Rijk de vrijheid uit het gebied te vertrekken wanneer zij de keuze van de vorst niet onderschreven. "Bekeren" was er niet bij. Sommige vorsten stelden zich trouwens tamelijk tolerant op. Later weken een aantal sekten trouwens uit naar de Nieuwe Wereld, waarbij er andere redenen een rol speelden. Bijvoorbeeld, de Mennonieten trokken weg omdat ze zich niet konden verzoenen met verplichte legerdienst. Verbazend is dat ze niet alleen in de Nieuwe Wereld een toevlucht vonden, maar ook in het orthodoxe Rusland (waar er lange tijd geen verplichte legerdienst bestond).

torvicx
4 januari 2003, 11:44
Met de reformatie wou men de 'ongelovige' protestanten ook bekeren. Tevergeefs! Op lange termijn heeft dat ertoe geleid dat we geloof als een privé-zaak zijn gaan beschouwen. Ik zie geen reden waarom we dat nu moeten veranderen.

Ik zou dat maar rap veranderen in CONTRAreformatie als ik u was.....

S.
4 januari 2003, 11:50
Ik bedoelde eigenlijk met de reactie op die reformatie, dus inderdaad de contrareformatie. Kan U nu misschien eens antwoorden: denkt U echt dat het mogelijk is om mensen gedwongen te bekeren? Gaan we dan niet naar toestanden zoals in Genève, waar Jan al over sprak, waar men uiterlijk moest tonen dat men een 'echte' gelovige was (verplicht naar de mis bvb.), maar innerlijk het niet veel uitmaakte.

Jan van den Berghe
4 januari 2003, 11:58
Ik bedoelde eigenlijk met de reactie op die reformatie, dus inderdaad de contrareformatie. Kan U nu misschien eens antwoorden: denkt U echt dat het mogelijk is om mensen gedwongen te bekeren? Gaan we dan niet naar toestanden zoals in Genève, waar Jan al over sprak, waar men uiterlijk moest tonen dat men een 'echte' gelovige was (verplicht naar de mis bvb.), maar innerlijk het niet veel uitmaakte.

Op godsdienstig vlak ben ik tegen iedere vorm van dwang. Niemand kan ooit gedwongen worden een bepaalde religie aan te hangen. Wel staat het de staat vrij een godsdienst al dan niet te erkennen, maar dat is een ander verhaal.

Moslims onder dwang willen bekeren vind ik geen goed idee, daar er al gauw een omgekeerde reactie zal komen. Het lijkt me echter wel zeer belangrijk de hier aanwezige moslims te overtuigen van de superioriteit van onze westerse waarden. Mij is het in dat verband nooit duidelijk geworden waarom communisten en anderen uit het linkse kant zich uitputten om de islam te verdedigen tegen de aanvallen uit rechtse hoek. Marx had toch wel andere opvattingen over godsdienst. En wat moet die man niet gedacht hebben over de islam mocht hij daarmee ooit kennis hebben gemaakt...

Het sociaal weefsel met haar vele geboden en straffen maakt echter dat het verlaten van de islam zeer moeilijk is voor de moslims. Bij een overstap dreigt uitstoot uit de familie en andere dingen tot zelfs de voortdurende dreiging van de doodstraf.

torvicx
4 januari 2003, 12:37
Ik bedoelde eigenlijk met de reactie op die reformatie, dus inderdaad de contrareformatie. Kan U nu misschien eens antwoorden: denkt U echt dat het mogelijk is om mensen gedwongen te bekeren? Gaan we dan niet naar toestanden zoals in Genève, waar Jan al over sprak, waar men uiterlijk moest tonen dat men een 'echte' gelovige was (verplicht naar de mis bvb.), maar innerlijk het niet veel uitmaakte.

Met bekeren bedoel ik uiteraard niet bekeren tot chirstendom of boedhisme of wat voor ANDERE religiositeit dan ook. Maar wel dat de islam volledig teruggebracht wordt tot de privesfeer, en het daarbuiten niet te tolereren. Dat zou al een mooi begin kunnen zijn. Moslims zijn in die mate schizoide dat alleen harde maatregelen hen uit de psychose kunnen halen. Dwangmechanismen zich niet wezensvreemd aan een rechtstaat. Wij worden door Gagalev ook gedwongen om speciale vuiliniszakken te kopen voor ons afval.
Ik zou bijvoorbeeld kunnen denken aan het uitzenden van programma's op radio en tv die handelen over de islam vanuit een vrijzinnige standpunt beschouwd. Over het in bescherming nemen van ex-muslims. Het afschaffen van de erkenning van alle godsdiensten in zoverre die erkenning verder zou gaan dan de cultus zelf, de eredienst dus. Ik denk dus vooral in termen van een militant vrijzinnigheid in plaats van de lauwe aanpak van het humanistisch verbond. Feit is moslims kunnen niet uit eigen kracht tot vrijdenkerij komen ze hebben hulp nodig om de dictatuur van hun "broeders" te breken. Een seculiere staat heeft daar de middelen voor, die dienen we te gebruiken zonder schroom. Atatruk in Turkijke is ook niet fijnzinnig te werk gegaan bij de seculering van Turkije. We dienen te wapens te gebruiken die de mohamedanen het best kennen de wil van de macht.
Er zijn onnoemelijk veel maatregelen die men kan treffen om de islam onder druk te zetten. Doodsimpelweg het tegendeel van het diabolische pakt dat er gesloten is tussen "links" (erfgename van mei 68 ) en koranvaste moslims.

Darwin
4 januari 2003, 12:58
LAAT ONS DE MOHAMEDANEN MET GEWELD BEKEREN ANDERS NEMEN WE HET ISLAM-PROBLEEM MEE NAAR DE VOLGENDE EEUW........
Ik vind ook dat de mohamedanen het recht hebben om net als de christenen en de joden van de religieuze dwang door overheid en sociale omgeving verlost te worden.

Ik vind ook dat ze beter de ideeën van de Verlichting en dan vooral het motto "Denk voor jezelf" zouden omarmen.

Maar om zoiets te realiseren als met dwang bekeren zou er een grote meerderheid in de niet-islamitische wereld moeten bestaan.

Die gewelddadige bekering zou dan gepaard moeten gaan met het bezetten van alle landen in het Midden Oosten en het platgooien van de Kaaba en het ontmantelen van de Al-Akhsa Moskee (de westerse versie van het twin-towers event?).


Voordat in de wereld aan een dergelijk scenario zal gedacht worden zullen er echter nog aardig wat extreme en bizarre terreurdaden moeten gepleegd zijn (aanvallen met kernwapens en biologische en chemische wapens tegen westerse doelen), zodat een al even extreme reactie gerechtvaardigd is en voldoende gedragen wordt door de wereldgemeenschap.


Dit voorstel komt eigenlijk overeen met een oproep tot een nieuwe wereldoorlog.


Zelf vind ik de wurgstrategie van Reagan aantrekkelijker.
De islamwereld met zichzelf laten confronteren, zodat er uiteindelijk ergens een Arabische Gorbatchov opstaat die open en duidelijk zegt : "Sorry jongens, al die praat over Allah en de zeventig maagden, dat was eigelijk maar om te lachen. Dus vergeet die jihad en de haat voor de joden, christenen en ongelovigen maar. Het is tijd om mens onder de mensen te worden!"


Hoedanook, ik denk dat de val van de islam uiteindelijk ook de val van het monotheisme met zich zal brengen. Maar of velen daar rouwig om zullen zijn?

torvicx
4 januari 2003, 13:27
Hoedanook, ik denk dat de val van de islam uiteindelijk ook de val van het monotheisme met zich zal brengen.


Daar ben ik het volkomen mee eens.

Jan van den Berghe
4 januari 2003, 13:34
Hoedanook, ik denk dat de val van de islam uiteindelijk ook de val van het monotheisme met zich zal brengen.

Persoonlijk zie ik niet goed in hoe een godsdienst als de islam met haar karikaturale god die andere godsdiensten als het christendom en jodendom in haar val zou kunnen meesleuren. Wie louter wiskundig redeneert ziet een gelijkenis tussen die godsdiensten (1 = 1), maar wie de moeite neemt de godsdiensten inhoudelijk te vergelijken, merkt enorme verschillen. De God van de christenen/joden is in niets te vergelijken met die van de moslims.

torvicx
4 januari 2003, 13:41
Hoedanook, ik denk dat de val van de islam uiteindelijk ook de val van het monotheisme met zich zal brengen.

Persoonlijk zie ik niet goed in hoe een godsdienst als de islam met haar karikaturale god die andere godsdiensten als het christendom en jodendom in haar val zou kunnen meesleuren. Wie louter wiskundig redeneert ziet een gelijkenis tussen die godsdiensten (1 = 1), maar wie de moeite neemt de godsdiensten inhoudelijk te vergelijken, merkt enorme verschillen. De God van de christenen/joden is in niets te vergelijken met die van de moslims.

Ze kennen dezelfde semitisch-schizoide wortels. In het post-modernisme is het ego gedecentraliseerd, het centrum is overal en nergens. De allah van de islam heeft veel kenmerken gemeen met elohim,jahweh van het oude testament en met het godsbeeld van veel evangelische en conservatieve christenen. Dezelfde machtige vaderfiguur. Een vader ligt ten grondslag aan deze drie. Wiens woord voor de een vlees is geworden en voor de ander een boek.

Darwin
4 januari 2003, 14:40
De éne God is een uitvinding van Echnaton in de 14de eeuw voor Chr.

Onder Amenhotep II had de oude god Aton terug aan belang gewonnen en onder diens kleinzoon Amenhotep III kreeg de Aton een eigen tempel en priesterschap in On ('Zonnestad' of Heliopolis gelegen aan de overkant van de Nijl tegenover de pyramiden van Gizeh).

De bizarre zoon van Amenhotep III, Amenhotep IV veranderde zijn naam in EchnAton en maakte van deze Aton, die voor een absoluut 'zonneprincipe' stond de enige God, en liet alle verwijzingen naar meergodendom verwijderen.

Lang duurde het rijk van deze Aton niet. Echnaton moest opkrassen en zijn zoon Toet-Ank-Aton moest zijn naam weer veranderen in Toet-Ank-Amon.


Het virus van de intolerantie en het absolutisme was echter kunnen ontsnappen naar het Oosten. Ene mythologische Mozes, Mose of Mosje (Echnaton zelf of één van zijn aanhangers?) was daar verantwoordelijk voor. Zijn aanhangers nemen gebruiken zoals de besnijdenis mee vanuit Egypte.

Vermengd met Arabische en Babylonische invloeden kwam daar dan stilaan het jodendom uit tot stand. De belangrijkste stam van de joden, de Levieten, waren waarschijnlijk de afstammelingen van de Egyptische vluchtelingen.


Bij het begin van onze tijdrekening is daar een geniale verlichte en belezen Jood die kritische geluiden laat horen tegenover de ridicule voorschriften van de joodse godsdienst en zijn wijze woorden kracht bijzet met slimme hypnosetruken en andere 'toverij' (lijkwade ed). Zijn ideeën worden echter snel ingekapseld en verdraaid in een betuttelende Kerk en geëxploiteerd door de keizers van het Romeinse Rijk.


600 jaar later komt er dan een halve gare die wat te lang in de woestijnzon heeft rondgelopen op het idee om de ridicule voorschriften van de joodse godsdienst nog wat ridiculer en extremer te maken. Hij neemt de Thora van de Joden, die hij overigens niet goed kent (hij kent niet eens het verschil tussen Isaak en Ismaël, de zonen van Abraham) letterlijk op en neemt alle veroveringsverhalen die erin staan voor ware geschiedenis en vindt er inspiratie in voor zijn veroverings- en plundertocht van Arabië.aanbevolen lectuur :

Zonnekoning van Egypte - Amenhotep III (Joann Fletcher)
De man Moses en de monotheïstische religie (Sigmund Freud)
Oedipus en Echnaton (Immanuel Velikovsky)

Jan van den Berghe
4 januari 2003, 15:00
Ze kennen dezelfde semitisch-schizoide wortels. In het post-modernisme is het ego gedecentraliseerd, het centrum is overal en nergens. De allah van de islam heeft veel kenmerken gemeen met elohim,jahweh van het oude testament en met het godsbeeld van veel evangelische en conservatieve christenen. Dezelfde machtige vaderfiguur. Een vader ligt ten grondslag aan deze drie. Wiens woord voor de een vlees is geworden en voor de ander een boek.

Mis.

Allah is helemaal geen "vader". In de koran staat trouwens een scherpe aanval tegen de christenen die God vader durven noemen. Ook is Allah niet de christelijke drie-ene God (ook daartegen wordt in de koran fel van leer getrokken; in die context noemt men de christenen "genotengevers").

In de islam is de koran niet het "Woord Gods", maar zijn Allah's verordeningen die reeds van alle eeuwigheid bestonden. Daarom werd de koran door Mohammed neergezonden als soevereine ordening voor de gelovigen. De vlees-, menswording van Jezus staat op een totaal ander niveau: Jezus als goddelijk persoon neemt de menselijke natuur aan en wordt tenvolle mens en ondergaat het menselijk lijden om zo de nabijheid van God te tonen. In de islam staat Allah juist heel ver van de mens en kan men hem nooit benaderen. Slechts in het respect van de verorderingen in de koran onderwerpt men zich aan Allah.

Jan van den Berghe
4 januari 2003, 15:05
De éne God is een uitvinding van Echnaton in de 14de eeuw voor Chr.

Een van de onbewezen stellingen die wel meer voorkomen in boeken die door Tirion worden uitgegeven.

Het concept van de ene God bestond trouwens ook al onder andere volkeren. Hebt u zich ooit eens afgevraagd hoe het komt dat de Kelten op zo'n snelle en zonder de minste dwang het christendom aannamen? Op het Groen Eiland gebeurde de bekering heel snel. In het leven van de heilige Patrick staat heel wat interessante informatie over het toenmalige heidendom. De druïden in Ierland leerden al dat er eigenlijk maar één almachtige Vader was en dat de vele goden die nog vereerd werden eigenlijk een afstraling waren van de vele eigenschappen van de ene Almachtige. Ook leefde onder de Ierse Kelten de verwachting van een Heiland die de mens zou redden. Dit verklaart waarom de bekering onbloedig en in een mum van tijd gebeurde.

Iets dergelijks wordt ook geleerd onder de hogere kasten in het hindoeïsme trouwens.

Blijkbaar is het zo dat het veelgodendom juist een dichtslibben is van het oorspronkelijke inzicht van de mens over de bovennatuur, en dat men op een gegeven ogenblik daar weer naar terugkeert.

Darwin
4 januari 2003, 15:20
De éne God is een uitvinding van Echnaton in de 14de eeuw voor Chr.

Een van de onbewezen stellingen die wel meer voorkomen in boeken die door Tirion worden uitgegeven.


aanbevolen lectuur :

Zonnekoning van Egypte - Amenhotep III (Joann Fletcher)
De man Moses en de monotheïstische religie (Sigmund Freud)
Oedipus en Echnaton (Immanuel Velikovsky)

Geen enkel van de drie boven geciteerde boeken is van uitgeverij Tirion.


Het veelgodendom is waarschijnlijk een geëvolueerde vorm van het animisme, waarin bos- en andere geesten samen met rondspokende voorouders invloed hebben op het heden.


Waarom hebben we goden nodig? Om vertroosting te zoeken in toestanden van extreme beproeving?


Voor het overige kan je je toch ook over de Kosmos verwonderen en mediteren en filosoferen zonder er een God bij te fantaseren?

Godfried
4 januari 2003, 15:21
Met de reformatie wou men de 'ongelovige' protestanten ook bekeren. Tevergeefs! Op lange termijn heeft dat ertoe geleid dat we geloof als een privé-zaak zijn gaan beschouwen. Ik zie geen reden waarom we dat nu moeten veranderen.

Laat ons een voorbeeld nemen aan de Spaanse Reconquista. Spanje was geheel Moors geworden. En kijk nu! Dank zij de goede inspanningen van o.m. de Katholieke Koningen, is Spanje nu een welvarend en christelijk bastion. Wat een verschil met de andere kant van de Straat van Gibraltar. En dat allemaal dankzij de bekeringsijver van de Reconquista. Viva España!

torvicx
4 januari 2003, 15:23
Ze kennen dezelfde semitisch-schizoide wortels. In het post-modernisme is het ego gedecentraliseerd, het centrum is overal en nergens. De allah van de islam heeft veel kenmerken gemeen met elohim,jahweh van het oude testament en met het godsbeeld van veel evangelische en conservatieve christenen. Dezelfde machtige vaderfiguur. Een vader ligt ten grondslag aan deze drie. Wiens woord voor de een vlees is geworden en voor de ander een boek.

Mis.

Allah is helemaal geen "vader". In de koran staat trouwens een scherpe aanval tegen de christenen die God vader durven noemen. Ook is Allah niet de christelijke drie-ene God (ook daartegen wordt in de koran fel van leer getrokken; in die context noemt men de christenen "genotengevers").

In de islam is de koran niet het "Woord Gods", maar zijn Allah's verordeningen die reeds van alle eeuwigheid bestonden. Daarom werd de koran door Mohammed neergezonden als soevereine ordening voor de gelovigen. De vlees-, menswording van Jezus staat op een totaal ander niveau: Jezus als goddelijk persoon neemt de menselijke natuur aan en wordt tenvolle mens en ondergaat het menselijk lijden om zo de nabijheid van God te tonen. In de islam staat Allah juist heel ver van de mens en kan men hem nooit benaderen. Slechts in het respect van de verorderingen in de koran onderwerpt men zich aan Allah.

Bekijk allah maar als een stiefvader. De koran zelf bestaat uit "aya" tekenen van god en is ongeschapen zoals de logos. Koran is de boodschap van allah via Gabriel aan mohamed. Aangezien de koran reciteren betekent is het het woord van god dat men reciteert. Die verordeningen van allah zijn gegoten in versen. Hoe mohamedanen zelf hun godsdienst opvatten gaat me minder aan dan de gelijkenissen die men met OT kan vinden. Conservatief-evangelische christenen hebben ondanks de triniteit een gelijkaardige gestrenge autoriteit (om het woordje vader maar niet te gebruiken dan). Ten andere getuigen van jehova erkenen de triniteit ook niet he.
Zoek het maar op er is een triniteit aanwezig in de oorspronkelijke islam met name bij de zogenaamde drie dochters van allah (waar de satanische versen van Salman Rushdie op terug grijpen). Wie zoekt die vind er zijn genoeg gelijkenissen te treffen omdat ze alledrie in dezelfde regio bij gelijkaardige volkeren zijn ontstaan ondanks "grote" tijdsperiodes die hun scheiden.
U bekijkt de islam teveel vanuit het standpunt van een moslim.

torvicx
4 januari 2003, 15:27
Met de reformatie wou men de 'ongelovige' protestanten ook bekeren. Tevergeefs! Op lange termijn heeft dat ertoe geleid dat we geloof als een privé-zaak zijn gaan beschouwen. Ik zie geen reden waarom we dat nu moeten veranderen.

Laat ons een voorbeeld nemen aan de Spaanse Reconquista. Spanje was geheel Moors geworden. En kijk nu! Dank zij de goede inspanningen van o.m. de Katholieke Koningen, is Spanje nu een welvarend en christelijk bastion. Wat een verschil met de andere kant van de Straat van Gibraltar. En dat allemaal dankzij de bekeringsijver van de Reconquista. Viva España!

Wat mij betreft mag u in de rij gaan staan om bekeerd te worden.....

Jan van den Berghe
4 januari 2003, 16:20
Bekijk allah maar als een stiefvader. De koran zelf bestaat uit "aya" tekenen van god en is ongeschapen zoals de logos. Koran is de boodschap van allah via Gabriel aan mohamed. Aangezien de koran reciteren betekent is het het woord van god dat men reciteert. Die verordeningen van allah zijn gegoten in versen.

Slechts in de begrippen is er een gelijkenis tussen het gebruik van Allah's woord en Gods woord. Inhoudelijk gaat het echter om andere zaken. Het Woord Gods, Jezus, is volgens de christelijke leer het handelend element als het ware in God. De christelijke theologie heeft daarvoor het woord "persoon" gebruikt. En juist tussen die personen - elementen zo u wilt - heerst er een voortdurende dynamiek die als een liefdevolle relatie wordt omschreven. De God van de christenen is dan ook geen statisch godsbeeld zoals bij de islam, maar een dynamische God. De christelijke God treedt de mens nabij, bij de islam blijft hij ongenaakbaar veraf. Dit was juist het element waarop men met de soefi's afrekende: de soefi-leer stelt immers dat men in mystiek gebed tot Allah kan komen en deelachtig worden aan de afstraling van zijn wezen. Zoiets is in moslimoren een ongelooflijk zware en niet te vergeven ketterij. In het christendom is het dat juist niet. De heilige Gregorius van Nyssa, een van de kerkvaders in zowel westerse als oosterse Kerk, sprak daaromtrent de volgende woorden uit: "God werd mens opdat de mens god zou worden." Hij bedoelt hiermee natuurlijk dat de mens door God deelachtig wordt gemaakt aan Zijn natuur.

Allah is de onbewogen God die zich niet laat vermurwen. Hij vraagt geen innerlijke liefde van zijn "onderdanen" zoals bij het christendom (Heb God lief uit geheel uw hart en ziel.), maar eist de volstrekte onderwerping (dat betekent trouwens "islaam").

Hoe mohamedanen zelf hun godsdienst opvatten gaat me minder aan dan de gelijkenissen die men met OT kan vinden.

In het christendom wordt het OT altijd gelezen een voorafbeelding van het NT, de kleine kiem van wat later tenvolle zou uit de knop komen. En luidden ook Jezus' woorden: "Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen." In het christendom - en trouwens ook in het jodendom - wordt het beeld gebruikt van de sluier die beetje bij beetje wordt weggenomen. Gods openbaring door de tijd vereiste immers van het volk ook een steeds toenemende mate van rijpheid. Wie het jodendom wil bestuderen doet er verkeerd aan alleen het OT te lezen, maar moet ook de moeite nemen de Talmud grondig door te nemen. OT wordt door de joden immers nooit alleen gelezen, maar altijd met de Talmud ernaast.

Conservatief-evangelische christenen hebben ondanks de triniteit een gelijkaardige gestrenge autoriteit (om het woordje vader maar niet te gebruiken dan).

Alhoewel ik al jaren naar de EO kijk, heb ik dergelijke taal nog nooit uit de mond van een van de EO-predikanten gehoord. De EO is nochtans de spreekbuis van de conservatieve Evangelische christenen.

Ten andere getuigen van jehova erkenen de triniteit ook niet he.

Zij zijn dan ook geen christenen, maar arianen daar ze ook de goddelijkheid van Jezus verwerpen alsook die van de Heilige Geest.

Zoek het maar op er is een triniteit aanwezig in de oorspronkelijke islam met name bij de zogenaamde drie dochters van allah (waar de satanische versen van Salman Rushdie op terug grijpen).

Er zijn geen drie "dochters" van Allah. En het verhaal is voortgesproten uit de verbeelding van Salman Rushdie. Ik geef u op een blaadje dat wanneer u zoiets zou beweren in een moskee dat men u levend vilt.

Wie zoekt die vind er zijn genoeg gelijkenissen te treffen omdat ze alledrie in dezelfde regio bij gelijkaardige volkeren zijn ontstaan ondanks "grote" tijdsperiodes die hun scheiden.

Ongetwijfeld zijn er gelijkenissen, maar er zijn ook hemelsbrede verschillen. De islam is trouwens een slechte kopie van joods en christelijke elementen die Mohammed rechts en links heeft geplukt.

U bekijkt de islam teveel vanuit het standpunt van een moslim.

En dat is het enig juiste standpunt wil men die mensonterende religie tenvolle begrijpen. Ikzelf heb me de moeite genomen zeer veel over de islam te lezen, er zelfs Arabisch voor te leren en met moslims om te gaan. Slechts op die wijze leert men hoe een moslim denkt en hoe die godsdienst in elkaar steekt. Het is juist een grote fout van veel linksen dat zij de islam met westerse ogen en westerse referentiekaders benaderen, waar de doorsnee moslim helemaal geen binding mee heeft.

circe
4 januari 2003, 17:46
THE ORIGINAL SOURCES OF THE QUR'AN BY THE REV. W. ST. CLAIR TISDALL, M.A., D.D.

http://answering-islam.org/Books/Tisdall/Sources/index.htm

Ook hier worden vergelijkingen gemaakt met verhalen uit de joodse, christelijke en nog andere godsdiensten.

Best interessant om te lezen, er staan nl. ook een aantal voorbeelden in van verschillende verhalen die dan door Mohammed dooreengekletst werden en dan als dé ultieme versie gepresenteerd.

torvicx
4 januari 2003, 17:54
Met bekeren bedoel ik bijvoorbeeld het gebruiken van een gelijkaardige aanpak als bij onderstaande links:http://www.secularislam.org/

http://humanists.net/avijit/

http://www.ijtihad.org/

http://main.faithfreedom.org/Articles/sina/why_i_left_islam.htm


Wat die "drie dochters" betreft kijk hier eens:

http://www.bible.ca/islam/islam-allahs-daughters.htm

Ik beweerde in mijn posting niet dat moslims er ZELF in geloofden, maar dat het deel uitmaakte van de "oorspronkelijke" islam, of beter gezegd de "wortels" ervan.

Jan van den Berghe
4 januari 2003, 19:29
Wat die "drie dochters" betreft kijk hier eens:

http://www.bible.ca/islam/islam-allahs-daughters.htm

Ik beweerde in mijn posting niet dat moslims er ZELF in geloofden, maar dat het deel uitmaakte van de "oorspronkelijke" islam, of beter gezegd de "wortels" ervan.

Bedankt. Alweer een beetje slimmer geworden. :wink:

Enige overeenkomst met de christelijke Drie-eenheid zie ik evenwel niet, tenzij het getal drie. En iedereen weet dat dergelijke getallensymboliek bijna universeel is.

lamenielachen
11 januari 2003, 13:29
Met de reformatie wou men de 'ongelovige' protestanten ook bekeren. Tevergeefs! Op lange termijn heeft dat ertoe geleid dat we geloof als een privé-zaak zijn gaan beschouwen. Ik zie geen reden waarom we dat nu moeten veranderen.

Laat ze weer keren ipv bekeren zekers!
Wij worden gestraft voor recisme, zij zijn gewoon fundamentalist, dus haten ze ons aangezien wij volgens hen ongelovigen zijn.
Weer maar het zoveelste onrecht ons aangedaan door onze eigen mensen in naam van de democratie, iets dat zij ook niet kennen, want de meeste van hun staten zijn dictatoraal. Indien anders benaamd, trekt het er toch zo op. Nu willen ze hier onze regering die ook al aardig in die richting zit nog een beetje helpen. Mijn voorouders en wij waren hier wel eerst he, daarbij hebben wij gewerkt voor wat er nu is, kan niet van de andere partij gezegd worden. Die komen ons hier enkel eens vertellen hoe zij het zien zonder werken......

circe
11 januari 2003, 13:45
De allah van de islam heeft veel kenmerken gemeen met elohim,jahweh van het oude testament en met het godsbeeld van veel evangelische en conservatieve christenen. Dezelfde machtige vaderfiguur. Een vader ligt ten grondslag aan deze drie. Wiens woord voor de een vlees is geworden en voor de ander een boek

Hierbij een kleine nevengedachte:
Zowel Moses (grondlegger van Jodendom), als Jesus (grondlegger van christendom), als Mohammed (islam) hadden geen werkelijke vaderfiguur: Mozes was te vondeling gelegd, Jesus had een 'voedstervader' en Mohammed was een wees.

De artikelen van Prof. Somers werpen daar een hele specifieke kijk op:

http://users.skynet.be/sky50779/bible.htm
http://users.skynet.be/sky50779/mohammed%201.htm
http://users.skynet.be/sky50779/jesus.htm