PDA

View Full Version : Hoe komen tot een oplossing voor de Oosterweel verbinding in een democratie?


Piet De Pauw
16 augustus 2010, 22:30
Paul Nollen wrote:
> Dag Piet,
>
> nav de discussie over Oosterweel herhaalt ge dat een referendum in vlaanderen voor de brug zou zijn en dat dat referendum daar zou moeten gehouden te worden. Dat is het principe om de beslissingsbevoegdheid zo hoog mogelijk te leggen zodat de lokale bevolking niets meer in de pap te brokken heeft.
> Een vliegveld aanleggen? Geen probleem, laat europa beslissen. Of het nu een referendum is of politici, het zal wel lukken.
> Ik dacht juist dat de beslissingsbevoegdheid zo laag mogelijk moest liggen, beginnend op gemeentelijk vlak.
> Ik kan dus niet meer volgen ;-)
>
> Beste groeten
>
> Paul

Je opmerking is helemaal correct.
Ik redeneer in het ideaal van gemeentevrijheid.
Dit houdt ook in dat de intergemeentelijke wegen eigendom zijn van een organizatie.
1) Provinciewegen in provincie X: eigenaar van deze wegen is "bestuur van de wegen van de provincie X".
Deze vereniging wordt bekostigd door de "wegentaks" die iedereen betaalt die op een provinciale baan wil rijden.
Door wegentaks te betalen voor de provinciewegen, wordt je automatisch lid van deze vereniging (en mede eigenaar van deze wegen).
De eigenaars beslissen zoals elke eiegenaarsverenigimg over: goedkeuring rekeningen vorig boekjaar, budgetten nieuw boekjaar, aanstelling bestuurders nieuw boekjaar, decharge bestuurders vorig boekjaar, en grote investeringsprojecten (= nieuwe wegen, of dure renovaties).
2) Autosnelwegen van Belgie.
Eigenaar is een "Bestuur van de autosnelwegen van Belgie"
Deze vereniging wordt bekostigd door de "wegentaks" die iedereen betaalt die op een autosnelweg in Belgie wil rijden.
Door wegentaks te betalen voor de autosnelwegen, wordt je automatisch lid van deze vereniging (en mede eigenaar van deze wegen).
De eigenaars beslissen zoals elke eigenaarsverenigimg over: goedkeuring rekeningen vorig boekjaar, budgetten nieuw boekjaar, aanstelling bestuurders nieuw boekjaar, decharge bestuurders vorig boekjaar, en grote investeringsprojecten (= nieuwe wegen, of dure renovaties).

In een echte democratische samenleving, zal dan volgende scenario zich afspelen:

1) Omdat de mobiliteit (kosten/baten) onvoldoende is rond Antwerpen, beslist de eigenaarsvereniging (dwz al wie medeiegenaar is van de autosnelwegen in Belgie) om een budget te voorzien voor het aanleggen van een betere autosnelweg rond Antwerpen.
De eigenaarsvereniging maakt ook volgende beslissingen:
Hiertoe zal een lening aangegaan bij bank X.
Een oproep tot voorstellen wordt gelanceerd.

2 Gedurende het jaar komen voorstellen binnen bij "Bestuur van de autosnelwegen van Belgie".
1 (scenario 1), of 2 (scenarios 1 en 2) of 3 (scenarios 1, 2 en 3) of 4 (scenarios 1, 2, 3 en 4),... van die voorstellen kunnen als acceptable door de vereniging "Bestuur van de autosnelwegen van Belgie" worden aanzien (na democratische stembeurt), op vorwaarde dat een overeenkomst met de "getroffen" bevolking hierover mogelijk is.
Er wordt iemand aangesteld om met de "getroffen" bevolking hierover te praten en te zien of een vergelijk mogelijk is.

3) De vertegenwoordiger van "Bestuur van de autosnelwegen van Belgie" onderhandeld met de gemeenten over scenarios 1, 2, 3 en 4.
Dit betekent dat de lokale bevolking dient te worden uitgekocht.
Per gemeente die getroffen is door een voorstel, dient een voorstel te worden gemaakt.
Afgevaardigden van elke getroffen gemeente, maken een voorstel voor compensatie voor de gertoffen inwoners van hun gemeente, voor elk scenario dat hun aanvaardbaar lijkt.

4) de compensaties nodig voor implementatie van de verschillende scenarios worden door de afgevaardigde van "Bestuur van de autosnelwegen van Belgie" geconsolideerd, waarna een finaal voorstel of meerdere finale voorstellen door de leden van de eigenaarsvereniging (die dit gelag allemaal dienen te betalen) wordt goedgekeurd (of afgewezen, waarna alles opnieuw begint).

5) Het finale voorstel, of de verschikllende goedgekeurde scenarios met compensaties voor de getroffen gemeenten (die zijn besproken en goedgekeurd door afgevaardigden van elke getroffen gemeente) worden via directe democratie voorgelegd aan de bevolking.


Noot 1: Legt men een voorstel voor aan een getroffen bevolking zonder compensaties dan zal het steeds afgewezen worden!
Dit weet men vooraf.....
Alleen door compensaties en beschermingsmaatregelen (bv geluidswanden tegen geluidsoverlast) aan te bieden kan een getroffen bevolking worden overhaald.
Noot 2: zoals ik begrijp werkt het op deze manier.
Door voldoende compensaties te voorzien heeft bv in Zwiterland een dorp aanvaard dat radoactief afval zou worden opgeslagen in de ondergrond van het dorp.

Werkwijze is:
Een vereniging "Bestuur van de autosnelwegen van Belgie" dient een project in dat de getroffen bevolking goed of afkeurd afhankelijk van de geboden compensaties.


Voor dictators, zoals Bart De Wever, is de werkwijze als volgt:
De dictator beslist, en de bevolking heeft geen zeggingschap.
Uiteraard dienen er geen compensaties voor de bevolking te zijn.
De Romeinse dictators hebben nooit compensaties betaald voor de getroffen bevolkingen die ze plunderden.

Hopelijk is hiermee de werkwijze klaar.

Er zijn twee partijen:
- de gebruikers van autosnelwegen die een hogere mobiliteit vragen
- de getroffen gemeentenaren
Beide partijen lossen dit onderling op.
Politici spelen in het hele democratische verhaal geen enkele rol.

met vriendelijke groeten,

Piet De Pauw

Piet De Pauw
16 augustus 2010, 22:33
Uiteraard zijn voorstellen met compensatie voor de getroffen bevolking duurder dan voorstellen zonder compenstaie, waar de oplossing door een dictator wordt opgelegd, tegen de wil in van de getroffen bevolking.

Dit is een recept voor problemen en obstructie.
Ik herrinner me dat de machines van de constructeurs van de auosnelwegen werden gesaboteerd door de lokale bevolking toen de E40 door het Meerdaalwoud in het Leuvens werd getrokken.

Paul Nollen
17 augustus 2010, 06:33
Uiteraard zijn voorstellen met compensatie voor de getroffen bevolking duurder dan voorstellen zonder compenstaie, waar de oplossing door een dictator wordt opgelegd, tegen de wil in van de getroffen bevolking.

[QUOTE]
Van de ademloos website http://www.ademloos.be/ :

Een truc van luie Charel Woeha, meneer Bracke heeft een blog, en dat hebben we geweten. Hij legt in zijn laatste artikel uit dat "wie betaalt, bepaalt". Daarom zal Vlaanderen beslissen over Oosterweel, zo stelt hij.

Ik heb mij echter laten wijsmaken dat Antwerpen goed is voor zowat 40% van de inkomsten van Vlaanderen.

Meneer Bracke, beste Siegfried, dank u wel.

We willen als sinjoren niet ondankbaar lijken, maar de tijd dringt. We kunnen niet blijven rekenen op paarden van politici. Daarom: Wanneer gaat u ons 40% inspraak bezorgen?

Met de 60% Vlaamse inspraak mag u alvast de kleur kiezen van de ingang van onze tunnels rond de stad, deal? (geel/zwart of liever wit/robijn rood?)


Maar het forum 2020 heeft het anders aangepakt met het meccano voorstel:
http://www.ademloos.be/meccano
In samenwerking met alle betrokkenen , bedrijven, milieu, gezondheid, bevolking (in dit geval de gemeenteraden ) is een voorstel gelanceerd door ademloos met minimale impact waarvan de doelstelling is dat een lokaal referendum het voorstel niet onderuit zal kunnen halen. Er zijn geen compensaties.
In elk geval moeten de burgers, op het laagste beslissingsniveau
het uiteindelijk beslissingsrecht hebben.
Een dictatuur volgens het Bracke recept kunnen we missen.

www.opstand.net

Paul