PDA

View Full Version : Een verbod op het plaatsen van verkiezingsborden langs openbare wegen


Piet De Pauw
6 september 2010, 18:22
Het verbod tot het plaatsen van verkiezingsborden langs openbare wegen is een belangrijke handicap voor kleine en nieuwe politieke partijen.
Zij is een van de basis van de macht van de grote politieke partijen.

De vrienden van politieke partijen (ook de horigen van politieke partijen genoemd) kan men makkelijk herkennen bij verkiezingen: zij plaatsen verkiezingsborden borden op hun eigendom (of geven toelating deze te plaatsen).
Op dit ogenblik controleert de politieke kaste ongeveer 50% van het BNP van een land. Dit is een gigantische hoeveelheid geld.
Hiermee worden vrienden gekocht (ook horigen genoemd).
Een van de wederdiensten die horigen leveren is het plaatsen bij verkiezingen van publiciteitsborden.

Vermits borden op de openbare weg niet zijn toegelaten in Belgie, en er een verbod is te plakken op de grote oppervakken commerciele publicteitsborden, blijven er in de realiteit bij eenverkiezingscampagne slschts de borden over die op de eigendommen van de horigen van politieke partijen zijn geplaatst.

Bovendien profiteren grote politieke partijen van subsidies die zij zichzelf hebben toebedeeld (ook weer met geweld opgehaald bij de bevolking).

Kleine politieke partijen, hebben meestal reeds geen subsidies, en vemits zij weinig of geen verkozenen hebben, hebben ook geen wijd verspreid netwerk van horigen.
Het enige middel opdat zij hun standpunt zouden te kennen geven is dan het gebruik van de openbare weg.
Het gebruik van de openbare weg voor het kenbaar maken van standpunten in materies die een samenleving aangaan is evident, aangezien het in verkiezingen veelal gaat over het beheer van de gemeenschappelijke eigendommen van een samenleving.
Nieuwe partijen en kleine partijen krijgen hierdoor zlefs geen publiek forum meer. (er is een diekje voor het bloeden: op een paar plaatsen in elke gemeente, in vele gevallen bijna verborgen, wordt er een mini- bordje geplaatst, waar aanplakken mogelijk is).
De impact hiervan is verwaarloosbaar, vermist deze borden vergaan in de zee van publiciteit die wordt gemaakt door de horigen van de bestaande politieke kaste.

Door het verkondigen van een verbod op publiciteit op de openbare weg, is een excellent middel voor de gevestigde kaste van politieke partijen om hun positie te consolideren.