PDA

View Full Version : Stelling: Zo snel mogelijk terug naar defusies van gemeenten


Piet De Pauw
6 september 2010, 19:08
Stelling: Zo snel mogelijk terug naar defusies van gemeenten zorgt voor een beter bestuur van die gemeenten.

De door de politieke kaste gedwongen fusies van gemeenten in de jaren 1960 en 1970 hebben desastreuze gevolgen gehad, en hebben geleid tot een dramatische vergroting van de macht van politieke partijen.

Het algemhele effect is een belangrijke stap naar een meer totalitair regime.
Wat gebeurede is volledig in lijn met:
1) de ijzeren wet van Robert Michels
elke gedelegeerde macht ontaard.
2) Adolf Gasser: "Gemeidefreiheit als Rettung Europas", 1947
Elke representatieve democratie is instabiel en leidt uiteindelijk tot een autoritair regime.
De enige stabiele democratieen zijn directe democratieeen.


- Voor de fusie: de gemeentenaren waren in feite collectief eigenaar van de gemeentelijke eigendommen (zeer gelijkaardig aan de situatie in appartmenetsgebouwen, condominia, en gated communities),
- Na de fusie: door de schaalvergroting, konden politieke partijen deze besliisngsmacht ontnemen van de inwoners van een gemeente.
De beslissingmacht lag nu bij de grote politieke partijen.Twee getuigenissen:

---------------------------------------------------
Dag Piet,

Over die motieven hebben we het hier ooit al eens gehad, geloof ik.
Ikzelf herinner me nog goed de fusie van de gemeenten in ons land. Mijn geboortedorp Londerzeel fusioneerde toen met Malderen en Steenhuffel.
Londerzeel was (en is nog steeds) een zeer overwegende christen-democratische gemeente, wat kiezersgedrag betreft. Doch voor de fusie waren er in Londerzeel twee christen-democratische partijen, een Katholieke Volkspartij (geloof ik) en dan nog de Christen Strijders. Dat waren twee lokale ruziemakende clubs, en de CVP erkende geen van de twee.
Toen kwam de fusie. De CVP nam de zaak strak in handen, de oude burgemeester werd naar de vierde plaats op de lijst gedegradeerd en een CVP-apparatsjik werd de nieuwe lijsttrekker en aansluitend ook burgemeester. Door de fusie kon de nationale CVP zijn greep op de lokale toestanden blijkbaar herstellen, omdat zo'n partij door schaalvergroting meer in het voordeel komt tov groepen gebonden aan één dorpskern. Zo is het toen op veel plaatsen gegaan: talloze lokale lijstjes en partijtjes zijn toen gesneuveld.

mvg

jos

-----------------------------------------

Dag Jos,

In mijn dorp Sint Gillis Dendermonde is er op een gelijkaardige manier aan toe gegaan:

- voor de fusie waren de christen democraten (CVP) de meerderheid.
- vanaf 1968 brak toen in de katholieke gemeenschap een crisis uit (een grote meerderheid keerde zich tegen de beslissing van de bisschop een zeer populaire geestelijke uit de parochie te verwijderen).
Het plaatselijk actiecomitee dat de wekelijkse en jarenlang (6 jaar!) volgehouden protesten tegen de hierarchie van de katholieke kerk, zou ook meedoen aan de verkiezingen.
Vermoedelijk zou deze partij zeer sterk staan, vermits zij de enige was die de wensen van een groot aantal (misschien wel de overgrote meerderheid van de burgers in de gemeente) behartigde.
- rond 1972 werd de gemeente samengevoegd bij Dendermonde en Appels (ondanks het resultaat van een referendum in Sint Gillis waarbij een overgrote meerderheid van de bevolking de fusie afwees).
Voor de bevolking werd het duidelijk dat een lokale partij niet aan de macht kon deelenemen in het grote fusiegeheel, vermits de partij alleen de belangen van de inwoners van Sint Gillis Dendermonde behartigde.
- Vermits een stem voor de lokale partij in Sint Gillis niet meer zou uitmonden in macht, en de oppositie in een particratie monddood is, kon de CVP toch aan de macht blijven in het grotere fusiegeheel.
Ik herinner me nog duidelijk hoe na de fusie, de nationale partijen (christen democraten, liberalen en socialisten) plots zeer sterk stondem, terwijl partijen die alleen lokale belangen gehartigden plots onbelangrijk werden, want gemeentelijke verkiezingen kregen nu de allure van nationale verkiezingen in het klein.

Schaalvergroting is een machtig wapen om de stem en de invloed van de individuele burger te verdunnen.
Hierdoor vergroten de kosten voor de individuele burger op dramatische wijze zonder dat de baten toenemen.
De uitkomst staat dus op voorhand vast.

mvg

Piet De Pauw