PDA

View Full Version : Politici maken referenda zo goed als onmogelijk


Piet De Pauw
6 september 2010, 19:24
Zelfbeschikkingsrecht is een fundamenteel mensenrecht. Zie (*)

De wetten waarmee politieke partijen de Belgische bevolking onderdrukken, voorzien slechts een zeer mager vrijblijvende raadpleging.
Bovendien zijn de belangrijkste onderwerpen expliciet verboden: de financiele referenda.
In Zwitzerland, en in de meeste bedrijven tonen zij hun nut.
Dank zij financiele referenda zijn de diensten die door de overheid worden geleverd ongeveer 20% goedkoper.
Zie de financiele correkatiestudies van Feld (Duitsland), Matsusaka (USA), Kirchgasser (Zwizerland)


Wat houdt er de bevolking in Belgie, Vlaanderen en de gemeenten dan nog tegen van zelf referenda op te zetten?


----------------------

(*) "Verklaring van de rechten van de mens en van de burger" uit 1789
Een aantal elementen uit de "Verklaring van de rechten van de mens en van de burger":
"3 De oorsprong van iedere soevereiniteit ligt wezenlijk bij het volk. Geen instantie, geen individu kan gezag uitoefenen dat daar niet uitdrukkelijk uit voortkomt.
4 De vrijheid bestaat daaruit, alles te kunnen doen wat een ander niet schaadt. Zo heeft de uitoefening van de natuurlijke rechten van ieder mens alleen deze grenzen die aan de andere leden van de maatschappij het genot verzekeren van dezelfde rechten. Deze grenzen kunnen alleen bij wet vastgelegd worden.
5 De wet heeft slechts het recht handelingen te verbieden, die schadelijk zijn voor de maatschappij. Alles wat niet door de wet verboden is, kan niet worden verhinderd en niemand kan gedwongen worden te doen, wat de wet niet verordent.
6 De wet is de uitdrukking van de algemene wil. Alle burgers zijn hebben het recht, persoonlijk of door hun vertegenwoordigers, aan haar totstandkoming mee te werken. "

Bece
4 oktober 2010, 17:18
Eigenlijk logisch. In dit land, en alle andere zogenaamde democratieën (inclusief maar beperkter ook in Zwitserland), worden de wetten gemaakt door en in functie van de behoeften van het grootkapitaal. Politieke partijen zijn nog steeds afhankelijk van sponsoring door het grootkapitaal. Zonder deze sponsering geen politieke partijen en dit ondanks het feit dat ze jaarlijks ongeveer 40 Miljoen rechtstreeks uit de staatskas stelen en onrechtstreeks nog eens een veelvoud daarvan.
Waarom slaan de burgers de handen niet in elkaar om zelf een politieke partij op te richten die dan als enige doelstelling heeft om de directe democratie in te voeren? Te dom? Te veel gemanipuleerd door het grootkapitaal? Te veel gebrainwasht? Te overtuigd dat ze er toch niets aan kunnen veranderen?
500 mensen die ieder 500€ investeren is voldoende om de zaak op te starten. Waar zijn ze????
In een DD heb je die problemen niet bij een regeringsvorming. Direct na de verkiezingen is de regering al gevormd. Geen koehandel om de vet betaalde postjes te verdelen. VOLKSvertegenwoordigers zijn in een DD namelijk gewone ambtenaren, door de meerderheid van de bevolking gekozen, die als taak hebben te zorgen voor het geestelijk, lichamelijk en financieel welzijn van de meerderheid van de bevolking.
Noch Vlamingen noch Walen wensen onafhankelijkheid. Alleen de (Brusselse) politiekers zijn daar voorstanders van want die zien hun vet betaalde jobkes aan hun neus voorbij gaan.
je denkt toch echt niet dat de huidige perikelen ook maar iets te maken hebben met het geestelijk, lichamelijk of financieel welzijn van iemand anders dan de grootkapitalisten.

Paul Nollen
5 oktober 2010, 08:58
Eigenlijk logisch. In dit land, en alle andere zogenaamde democratieën (inclusief maar beperkter ook in Zwitserland), worden de wetten gemaakt door en in functie van de behoeften van het grootkapitaal. Politieke partijen zijn nog steeds afhankelijk van sponsoring door het grootkapitaal. Zonder deze sponsering geen politieke partijen en dit ondanks het feit dat ze jaarlijks ongeveer 40 Miljoen rechtstreeks uit de staatskas stelen en onrechtstreeks nog eens een veelvoud daarvan.
Waarom slaan de burgers de handen niet in elkaar om zelf een politieke partij op te richten die dan als enige doelstelling heeft om de directe democratie in te voeren? Te dom? Te veel gemanipuleerd door het grootkapitaal? Te veel gebrainwasht? Te overtuigd dat ze er toch niets aan kunnen veranderen?
500 mensen die ieder 500€ investeren is voldoende om de zaak op te starten. Waar zijn ze????
In een DD heb je die problemen niet bij een regeringsvorming. Direct na de verkiezingen is de regering al gevormd. Geen koehandel om de vet betaalde postjes te verdelen. VOLKSvertegenwoordigers zijn in een DD namelijk gewone ambtenaren, door de meerderheid van de bevolking gekozen, die als taak hebben te zorgen voor het geestelijk, lichamelijk en financieel welzijn van de meerderheid van de bevolking.
Noch Vlamingen noch Walen wensen onafhankelijkheid. Alleen de (Brusselse) politiekers zijn daar voorstanders van want die zien hun vet betaalde jobkes aan hun neus voorbij gaan.
je denkt toch echt niet dat de huidige perikelen ook maar iets te maken hebben met het geestelijk, lichamelijk of financieel welzijn van iemand anders dan de grootkapitalisten.

dag Bece,

we stellen geen eisen op voorhand, we beginnen er aan. Het vraagt natuurlijk heel wat werk en dus tijd.
Vermits het een Waals / Vlaams project is zijn we gestart in het Engels wat maakt dat ik nog aan de Nederlandstalige vertaling aan het werken ben.
Maar de grote trekken zijn er.
www.directdemocracy.be voor de studie en documentatie en www.iniref.be voor de deelname aan de verkiezingen.


Paul