PDA

View Full Version : Stelen van zelfbeschikkingsrecht is de core business van politieke partijen


Piet De Pauw
9 september 2010, 19:07
Stelen van zelfbeschikkingsrecht is de core business van politieke partijen.

Zelfbeschikking over eigen leven, vrijheid en eigendom is de basis van de filosofie die tot de politieke omwentelingen hebben geleid de laatse eeuwen.
bv John Locke in Engeleland.
De eerste strijd ging toen tegen de heerschappij van de koningen.
De eerste liberale filisofen wisten door deze filosofie de mythe te doorprikken dat koningen het land bestuurden in opdracht van God, en vervingen de basis van recht door Zelfbeschikking over eigen leven, vrijheid en eigendom.

De eerste strijd tegen koningen is gewonnen. Het grote probleem is dat politieke partijen de macht nu hebben overgenomen van de bevloking.
De bevolking is nog steeds niet vrij (dwz heeft geen zelfbeschikkingsrecht over eigen leven, vrijheid en eigendommen).

Piet De Pauw
11 september 2010, 00:16
Wat Politieke partijen stelen :
- leven: (inherent conflictueuze oplossing van problemen, oorzaak van oorlogen)
- vrijheid: (leerplicht met eindtermen, beperking van vrijheid van meningsuiting, overruling van contractuele vrijheid, diefstal van mobiliteit, beperking van vrijheid van vereniging en bescherming van gemeenschappelijke cultuur,.....)
- eigendom: (diefstal van pensioensparen, diefstal van de vrijheid van bestemming van eigendom, valsmunterij door geldcreatie uit het niets, ...)

Discobitch
11 september 2010, 00:55
Libertarische trol?

Piet De Pauw
15 september 2010, 21:09
Het gebruik van scheldwoorden lijkt me ongewenst.
Zoals ik begrijp wordt op dot forum gediscussieerd.
Het gebruik van scheldwoorden kan een aanduiding zijn voor een gebrek aan degelijk onderbouwde argumenten.