PDA

View Full Version : Baanwinkels inde rand zouden alleen in speciale handelszones mogen worden toegelaten


Piet De Pauw
10 september 2010, 23:34
Baanwinkels in de rand zouden alleen nog in speciale handelszones mogen worden toegelaten.
Zie nota "Winkelen in Vlaanderen".
De standaard, 10 September 2010.

Kris Peeters meent dat hij het recht op bestemming van prive eigendom verder eenzijdig kan en mag beperken, zonder schadevergoeding en zonder instemming van de eigenaars.

Een van de vele voorbeelden van diefstal door politici (= core business van politieke partijen)

Voorgestelde algemene regel om te handelen:
Indien een gemeenschap meent dat op bepaalde gronden het eigendomsrecht dient te worden beperkt, dienen de mensen van die gemeenschap de eigenaars uit te kopen waarvan zij de eigendomsrechten wensen te beperken.
Dit uitkopen dient te gebeuren als een vrije overeenkomst zonder dwang op diegene die uitgekocht wordt.

filosoof
10 september 2010, 23:42
Baanwinkels in de rand zouden alleen nog in speciale handelszones mogen worden toegelaten.
Zie nota "Winkelen in Vlaanderen".
De standaard, 10 September 2010.

Kris Peeters meent dat hij het recht op bestemming van prive eigendom verder eenzijdig kan en mag beperken, zonder schadevergoeding en zonder instemming van de eigenaars.

Een van de vele voorbeelden van diefstal door politici (= core business van politieke partijen)

Voorgestelde algemene regel om te handelen:
Indien een gemeenschap meent dat op bepaalde gronden het eigendomsrecht dient te worden beperkt, dienen de mensen van die gemeenschap de eigenaars uit te kopen waarvan zij de eigendomsrechten wensen te beperken.
Dit uitkopen dient te gebeuren als een vrije overeenkomst zonder dwang op diegene die uitgekocht wordt.

Kris Peeters krijgt ook maar zijn orders van UNIZO, hé.

Piet De Pauw
11 september 2010, 00:14
Kris Peeters krijgt ook maar zijn orders van UNIZO, hé.

Ja politici dienen bij het plegen van diefstal steeds te handelen steeds hun gouden regel:
"Geef veel aan een beperkte groep (= vrienden kopen), en steel van een zo groot mogelijke groep"

Vertaald naar dit geval:

Geef veel aan een beperkte groep (= vrienden kopen)
hier UNIZO

steel van een zo groot mogelijke groep
hier het de hele gemeenschap van eigenaars van vastgoed, die de vrijheid van bestemming van eigendom weer eens gereduceerd zien.

De hele diefstal operatie wordt verhuld is een flou van "handelen in het algemeen belang".
Deze flou is bovendien met opzet bedriegen van mensen:

Bedrijven kiezen de bestemming waar ze het meste mensen kunen bereiken.
Policic hebben eerst de autos uit de steden geweerd: beperking parkeerplaatsen, dure parkeerplaatsen, beperking verkeer door eenrichtingsstraten, versmallen van straten, verkeersdrempels, onmogelijk maken van de ene zijde naar de ander zijde van de stad te rijden door de stad (bv Gent),....
Uiteindelijk is men dan verwonderd dat mensen niet gemeer geneigd zijn naar de stad te komen winkelen, en liever aan de rand van stad winkelen.
Dit is een normale reactie op de opgeworpen moeilijkheden.

Politici reageren daarop van winkels te dwingen naar de binnenstad (zie nota "Winkelen in Vlaanderen" , waar het gemeentebestuur een winkel kan verplichten zich te vestigen waar het gemeentebestuur het wil, tegen de wens van de winkel.

Dit is een andere constante in het gedrag van politieke partijen:

De ene maatregel (diefstal van mobiliteit in de stad) veroorzaakt dat winkels zich naar de rand van de stad verplaatsen. Politici reageren hierop door winkels te dwingen zich in het stadscentrum te vestigen.
Hierop reageren de winkels met...
Hierop reageren de politici met..
Zo gaat het van kwaad naar erger.

De constante is: een steeds voorschrijdende diefstal van vrijheid en eigendom.

Of een illustratie van het desastreuze karakter van politieke partijen, met als resultaat een steeds verdere reductie van de fundamentele mensen rechten (de echte dan): vrijheid en eigendom.

Discobitch
11 september 2010, 00:45
De eigendomsrechten gaan inderdaad wat te ver in onze maatschappij.


Niet dat ik akkoord ben met de maatregel.

Piet De Pauw
15 september 2010, 21:22
De eigendomsrechten gaan inderdaad wat te ver in onze maatschappij.


Niet dat ik akkoord ben met de maatregel.

Zoals ik begrijp is het essentieel in een discussie dat argumenten gebruikt worden. Ik kan geen enkel argument in uw posting ontwaren.

Op welke feiten bazeer je je dat eigendomsrechten te vergaand zijn in uw maatschappij?

Raf
17 september 2010, 06:22
Baanwinkels in de rand zouden alleen nog in speciale handelszones mogen worden toegelaten.
Zie nota "Winkelen in Vlaanderen".
De standaard, 10 September 2010.

Kris Peeters meent dat hij het recht op bestemming van prive eigendom verder eenzijdig kan en mag beperken, zonder schadevergoeding en zonder instemming van de eigenaars.

Een van de vele voorbeelden van diefstal door politici (= core business van politieke partijen)

Voorgestelde algemene regel om te handelen:
Indien een gemeenschap meent dat op bepaalde gronden het eigendomsrecht dient te worden beperkt, dienen de mensen van die gemeenschap de eigenaars uit te kopen waarvan zij de eigendomsrechten wensen te beperken.
Dit uitkopen dient te gebeuren als een vrije overeenkomst zonder dwang op diegene die uitgekocht wordt.

Ik begrijp uw probleem niet goed... Gaat dit om onteigeningen ten algemene nutte? Wat bedoelt u met het "eenzijdig beperken van de bestemming van privé eigendom"?

Paul Nollen
17 september 2010, 10:30
Baanwinkels in de rand zouden alleen nog in speciale handelszones mogen worden toegelaten.
Zie nota "Winkelen in Vlaanderen".
De standaard, 10 September 2010.

Kris Peeters meent dat hij het recht op bestemming van prive eigendom verder eenzijdig kan en mag beperken, zonder schadevergoeding en zonder instemming van de eigenaars.

Een van de vele voorbeelden van diefstal door politici (= core business van politieke partijen)

Voorgestelde algemene regel om te handelen:
Indien een gemeenschap meent dat op bepaalde gronden het eigendomsrecht dient te worden beperkt, dienen de mensen van die gemeenschap de eigenaars uit te kopen waarvan zij de eigendomsrechten wensen te beperken.
Dit uitkopen dient te gebeuren als een vrije overeenkomst zonder dwang op diegene die uitgekocht wordt.

Omgekeerd natuurlijk ook.
Wanneer door de gemeenschap gefinancierde inspanningen leiden tot meerwaarde zou dat ook teruggegeven moeten worden. Dat is een niet geringe opgave. Dit is op wat prof Mason doelde met Wigi en Wotgi

In a talk in London in 1999 on land value taxation Professor Mason Gaffney of the University of California referred to the reaction of some right-wing libertarian economists to calls for economic justice.

Their response is TANSTAAFL (there ain’t no such thing as a free lunch). As he pointed out, they are wrong.
The truth is TISATAAFL (there is such a thing as a free lunch);
and the important questions are WIGI (who is getting it?) and WOTGI (who ought to get it?).


Deze discussie wordt voornamelijk gevoerd door de voor en tegenstanders van de LVT of Land Value Tax (Georgisten)

Voorbeelden van invloeden door de gemeenschap zijn demografisch of bevolkingsdichtheid in het algemeen (kindergeld, immigratie, ..) en infrastructuurwerken (wegen en openbare nutsvoorzieningen). Natuurlijk is een weg aanleggen in Vlaanderen niet hetzelfde dan een weg bv in het Zuiden van Spanje. Het effect zou omgekeerd kunnen zijn. Vandaar de compenserende werking van de LVT die al veel praktische voorbeelden heeft waaruit heel wat te leren valt.


Paul

Piet De Pauw
17 september 2010, 20:29
Ik begrijp uw probleem niet goed... Gaat dit om onteigeningen ten algemene nutte? Wat bedoelt u met het "eenzijdig beperken van de bestemming van privé eigendom"?

De lakmoes test is: "Is dwang nodig"

Ik ga ervan uit dat berijfsleiders zoveel mogelijk rationele beslissingen proberen te nemen. Hun redenering begrijp ik als volgt.
Als verkeer geweerd wordt in het centrum, dan betekent dit dat de klanten ook worden geweerd, gesteld dat het bedrijf in het centrum is gevestigd.
Eventuele concurrenten die zich buiten het centrum bevinden, zijn dan in de beste positie.
Vandaar dat bedrijven zich vestigen op plaatsen die de klanten verkiezen.


Politici zien dit om een of andere reden niet graag gebeuren.
Vandaar dat ze dan bedrijven proberen te dwingen naar het centrum te gaan.
Bedrijven die reeds grond en of gebouwen hebben gekocht om een vestiging te openen bv in een gebeid waar grote winkels zijn toegelaten aan de rand van de stad, zien plots hun investering gedwarsboomd.
Dit brengt belangrijke verkiezen met zich mee.

Bovendien geeft een niet ideale vetsigingsplaats een lagere return on investment. Dit kan eveneens maken dat een winkel in het centrum niet leefbaar is. bv 10% minder klanten kan een verschil maken tussen leefbaar en niet leefbaar zijn voor een winkel.

De politieke (on)logica houdt hier allemaal geen rekening mee.

Een bijkomende beknotting van het eigendomsrecht is het gevolg.
Dit is een verdere aantasting van de fundamentele vrijheden.