PDA

View Full Version : Staatshervorming op direct democratische wijze


Piet De Pauw
13 september 2010, 19:08
Elke gemeente heeft zelfbeschikkingsrecht.

Burgers van een gemeente bepalen zelf of de gemeente zich tot Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Vlaams Brabant, Brussel, of Wallonie gaat aansluiten.

Shadowke
13 september 2010, 20:29
Elke gemeente heeft zelfbeschikkingsrecht.

Burgers van een gemeente bepalen zelf of de gemeente zich tot Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Vlaams Brabant, Brussel, of Wallonie gaat aansluiten.

mmmmmmmm, ik wist niet dat elke gemeente een apart volk is en hierdoor zelfbeschikkingsrecht heeft :)

Piet De Pauw
15 september 2010, 21:06
mmmmmmmm, ik wist niet dat elke gemeente een apart volk is en hierdoor zelfbeschikkingsrecht heeft :)

Je dient te redeneren vanuit het zelfbeschikkingsrecht van het individu.
Veronderstelling: het individu dient zelfbeschikking te hebben over eigen leven, vrijheid en eigendom.
Het individu kan aansluiten, via een sociaal contract, bij een gemeenschap.
Door aan te sluiten bij die gemeenschap krijgt het individu nieuwe rechten bij, maar heeft hij/zij ook bijkomende plichten.
Die gemeenschap is in principe onafhankelijk, net zoals indoividueen dat zijn.

Uiteraard kunnen gemeenschappen beslissen zich voor bepaalde zaken aan te sluiten bij andere gemeenschappen.

Vereisten "volk zijn" heb ik in deze redenering nergens nodig.


Als je uitgaat van "je moet eerst een volk zijn voordat je voor onafhankelijkheid mag kiezen", dan is de vraag: Wie beslist wat een volk is?
m.a.w. je bent dan afhankelijk van andere die beslissen of je wel zelfbeschikking hebt over je leven, vrijheid en eigendom.
Ik vermoed dat deze afhankelijkheid een minder gewenste situatie is.

Doomy
20 september 2010, 14:13
Je dient te redeneren vanuit het zelfbeschikkingsrecht van het individu.
Veronderstelling: het individu dient zelfbeschikking te hebben over eigen leven, vrijheid en eigendom.
Het individu kan aansluiten, via een sociaal contract, bij een gemeenschap.
Door aan te sluiten bij die gemeenschap krijgt het individu nieuwe rechten bij, maar heeft hij/zij ook bijkomende plichten.
Die gemeenschap is in principe onafhankelijk, net zoals indoividueen dat zijn.

Uiteraard kunnen gemeenschappen beslissen zich voor bepaalde zaken aan te sluiten bij andere gemeenschappen.

Vereisten "volk zijn" heb ik in deze redenering nergens nodig.


Als je uitgaat van "je moet eerst een volk zijn voordat je voor onafhankelijkheid mag kiezen", dan is de vraag: Wie beslist wat een volk is?
m.a.w. je bent dan afhankelijk van andere die beslissen of je wel zelfbeschikking hebt over je leven, vrijheid en eigendom.
Ik vermoed dat deze afhankelijkheid een minder gewenste situatie is.
²

Zie ook:

Wanneer komt er een intern-Vlaamse kopernikaanse omwenteling?
http://forum.politics.be/showthread.php?t=142604

Shadowke
23 september 2010, 09:31
Je dient te redeneren vanuit het zelfbeschikkingsrecht van het individu.
Veronderstelling: het individu dient zelfbeschikking te hebben over eigen leven, vrijheid en eigendom.
Het individu kan aansluiten, via een sociaal contract, bij een gemeenschap.
Door aan te sluiten bij die gemeenschap krijgt het individu nieuwe rechten bij, maar heeft hij/zij ook bijkomende plichten.
Die gemeenschap is in principe onafhankelijk, net zoals indoividueen dat zijn.

Uiteraard kunnen gemeenschappen beslissen zich voor bepaalde zaken aan te sluiten bij andere gemeenschappen.

Vereisten "volk zijn" heb ik in deze redenering nergens nodig.


Als je uitgaat van "je moet eerst een volk zijn voordat je voor onafhankelijkheid mag kiezen", dan is de vraag: Wie beslist wat een volk is?
m.a.w. je bent dan afhankelijk van andere die beslissen of je wel zelfbeschikking hebt over je leven, vrijheid en eigendom.
Ik vermoed dat deze afhankelijkheid een minder gewenste situatie is.

een volk wordt vooral gebaseerd op taal dat een specifiek afgebakend grondgebied heeft.
vb in België zijn er gemeenschappen (taal) en gewesten (territorium).
voor de volkeren in België aan te duiden moet je naar beiden kijken.

Doomy
23 september 2010, 11:01
een volk wordt vooral gebaseerd op taal dat een specifiek afgebakend grondgebied heeft.
vb in België zijn er gemeenschappen (taal) en gewesten (territorium).
voor de volkeren in België aan te duiden moet je naar beiden kijken.
Je kan een volk evengoed definiëren op andere basis : godsdienst (Noord-Ierland Ulster en Bosnië-Herzegovina, waar verschillende volkeren dezelfde taal spreken), levenswijze (Roma en andere nomadenvolkeren), gemeenschappelijke geschiedenis (meertalig Zwitserland, waar eenzelfde volk verschillende talen heeft).

Piet De Pauw
26 september 2010, 10:21
Je kan een volk evengoed definiëren op andere basis : godsdienst (Noord-Ierland Ulster en Bosnië-Herzegovina, waar verschillende volkeren dezelfde taal spreken), levenswijze (Roma en andere nomadenvolkeren), gemeenschappelijke geschiedenis (meertalig Zwitserland, waar eenzelfde volk verschillende talen heeft).

Volgende procedure garandeert m.i. maximaal respect voor de fundamentele rechten van de mens (niet te verwarren met de nep rechten van de mens uit de zogenaamde "Universele verklaring van de rechten van de mens" uit 1948, die door de heersende politieke kaste werd opgesteld. Door deze "Universele verkalring van de rechten van de mens" als sacraal te beschouwen, wordt een effect gecreeerd waarmee deze regimes ogenschijnlijk worden gejustificeerd):

Een individu sluit aan bij een gemeenschap.
Een gemeenschap is maar een gemeenschap als er gemeenschappelijke zaken zijn.
Gemeenschappelijke zaken kunnen zijn: taal (noodzakelijk voor communicatie in een gemeenschap), levenswijze, gemeenschappelijk verleden van de leden van die gemeenschap, verwantschap, gemeenschappelijke waarden, gemeenschappelijk geloof (zowel religie als seculiere religies: bv global warming), gemeenschappelijke doelstellingen.
Door het sociaal contract van een individu met die gemeenschap heeft het individu bepaalde nieuwe rechten gekregen, maar ook bepaalde nieuwe plichten.
Vorbeeld: bepaalde zelfbeschikkingsrechten van het individu kunnen worden overgedragen van het individu aan die gemeenschap.
Die gemeenschap kan dan aan de hand van een democratische stemming (meederheid tegen minderheid) stemmen of die gemeenschap onafhankelijk is, of bepaalde zaken door delegeert naar een nog groter geheel (bv defensie, externe relaties,...).

Deze redenering volgende is er geen enkele verplichting of beperkingen hoe lokale gemeenschappen zich kunnen aaneensluiten.

De hierboven geschetste procedure garandeert bijgevolg maximaal dat de fundamentele rechten van de mens worden behouden.
Onder alle regimes in de wereld, benadert het Zwitzerse ssyeem, deze werkwijze het meest.
Lokale gemeenschapen sluiten zich aan tot kantons. Deze kantons zijn grotendeels onafhankelijk. Een belangrijk aanduiding hiervoor is dat het merendeel van de belastingen lokaal is en blijft.
Lokale gemeenschappen zijn in principe vrij te kiezen tot welk kanton ze willen behoren. Taal speelt een belangrijke rol bij de keuze van de gemeenschap.
Gemeenschappen kunnen zich ook beschermen tegen kolonisatie door een andere gemeenschap.