PDA

View Full Version : Flitspalen en evolutiestatistieken, Brussel...


Micele
15 september 2010, 12:41
Ik weet niet op de titel passend is, maar iets klopt hier niet:
(kunnen ook de statistieken zijn...)

Stelling: ( = stelling modale Belg, stelling overheid ? )
- hoe meer flitspalen op "gevaarlijke punten" in de stad en omgeving zouden toch vooral het aantal letselongevallen moeten verminderen, en logisch gezien ook het aantal slachtoffers.

Cijfers en evolutie 1996-2008 vh Brussels Gewest vind men hier:
http://statbel.fgov.be/nl/binaries/pr145_nl_tcm325-81146.pdf p 11 en 12 (beneden copy/paste)

Brussel heeft ondertussen *ca. 100 flitspalen:
enkele links van een circa evolutie:
http://flits.bnet.be/flitspalen/overzicht.jsp?prov=11 *hier 94 stuk, 50/70 kmh.
http://www.radio1.be/category/vrije-trefwoorden/flitspalen
100 flitspalen voor Brussel
Indien alles volgens plan verloopt zullen tegen de zomer in het Brussel Gewest zowat 100 vaste flitspalen de snelheid van de weggebruikers controleren.
In het straatbeeld van Brussel verschenen de eerste flitspalen in 2006. Toen kregen 30 kritieke plaatsen een flitspaal.
[...]
Rare goed-slecht-nieuws-show ? :?
http://www.brusselnieuws.be/artikels/stadsnieuws/flitspalen-werpen-vruchten-af
donderdag 24 juni 2010
Flitspalen werpen vruchten af

aanverwante artikels:
Flitspalen in Brussel voor het einde van het jaar
De eerste digitale flitscamera is voor Schaarbeek
'Brusselse flitspalen werken beter dan Vlaamse'
http://www.brusselnieuws.be/artikels/politiek/brusselse-flitspalen-werken-beter-dan-vlaamse
Parket van Brussel wil geen flitspalen
Aantal verkeersdoden stijgt alleen in Brussel
Verkeersveiligheid slabakt ook in 2009

Brussel - De negentig flitspalen in het gewest hebben een gunstig effect op de verkeersveiligheid. Met name het aantal zware snelheidsovertredingen nam de voorbije jaren gevoelig af. Dat blijkt uit de recentste mobiliteitsgids. [2 reacties]

De voorbije jaren installeerde het Gewest in totaal negentig flitspalen, vooral op de gevaarlijkste kruispunten.

De plaatsing van de camera’s begint nu ook duidelijk vruchten af te werpen. Dat blijkt uit de recentste Mobiliteitsgids van de Vereniging van Stad en Gemeenten van het Brussels gewest (VSGB).

Zo daalde het aantal zware snelheidsovertredingen (meer dan twintig km/u te snel) duidelijk. In 2006 waren die snelheidsovertredingen nog goed voor meer dan de helft van alle geflitste voertuigen. In 2008 bedroeg dat aandeel nog 45 procent, terwijl de erg zware voeten vorig jaar nog 40 procent van de bekeuringen uitmaakten.

Ook het aantal wagens dat te snel rijdt, nam vorig jaar af. Op 100 controle-uren werden 50 overtredingen geteld. In 2008 waren dat er nog 81,4. De cijfers voor 2009 omvatten de periode tot oktober.
...]
Toch nog bronnen zoeken welke jaren (ongeveer) hoeveel aantallen flitspalen geplaatst werden:
http://www.belgeoblog.be/2006/11/14/nieuwe-flitspalen-in-brussel/
De komende maanden komen er in Brussel 27 extra flitspalen bij op zwarte verkeerspunten waar veel slachtoffers vallen. Dat brengt het totaal op 61 flitspalen.
Het is de uitdrukkelijke bedoeling van minister Pascal Smet om de locatie van die flitspalen niet geheim te houden, maar ze juist aan de automobilisten bekend te maken.
ook: http://www.brusselnieuws.be/artikels/politiek/flitspalen-in-brussel-voor-het-einde-van-het-jaar
en: http://www.2fast4u.be/forums/showthread.php?t=16205

Dus nemen we hypothetisch aan, soit de statistiek gaat toch maar t/m 2008:
2005: 0
2006: 34
2007: 61
2008: 83 ?
2009: 89 ?
2010: 94

Nu "de statistieken":
Brussel Hfst Gewest, totalen
: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 ... || 2005 2006 2007 2008
letselongevallen
2.959 2.750 2.956 3.063 2.707 2.231 1.900||3.939 3.968 4.078 3.997
slachtoffers
3.805 3.595 3.868 4.022 3.621 2.982 2.448||5.017 5.059 5.126 5.052
doden 30 dagen
31 ... 40 ... 38 ... 50 .... 44 ... 37 ... 37 ..||.. 28 .. 26 .. 31 .. 35
zwaargewonden
201 . 223 . 231 . 229 . 195 . 184 . 162 . ||. 289 . 208 . 243 . 222
Kijk vooral naar de cijfers 1996-2002*, hierbij een opmerking voor de ontbrekende cijfers 2003-2004:
Kwaliteit van de cijfers
De gegevens over dodelijke slachtoffers zijn het betrouwbaarst en stabielst. In dat geval is het erg waarschijnlijk dat de politie of het parket tussenbeide komt bij het ongeval. De gegevens over lichtgewonden zijn wellicht onderschat, meer bepaald voor zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers). Op basis van Belgisch en internationaal onderzoek wordt de graad van registratie door de politie voor dodelijke ongevallen geraamd op 90% (waarbij we de resultaten nog kunnen verbeteren dankzij de gegevens van de parketten). Die graad ligt bij 50% voor slachtoffers die in het ziekenhuis werden opgenomen en lager dan 20% voor zeer licht gewonde slachtoffers (die niet in het ziekenhuis werden opgenomen).

De gegevens van 2001 tot 2004 zijn het minst betrouwbaar wegens de reorganisatie van de politiediensten. Sinds 2002* voert de ADSEI bij elke update een kalibratie (statistische bijschatting van ontbrekende gegevens voor elke politiezone) door voor de niet-dodelijke ongevallen. Dat verklaart de lagere stabiliteit van de statistieken van de gewonden tussen twee opeenvolgende updates en de problemen met afrondingen. De recentste publicatie is telkens geldig.
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/verkeer_vervoer/verkeer/ongevallen_slachtoffers/verkeersongevallen/index.jsp
De cijfers 2003 en 2004 gaat ge daarom niet meer terugvinden op deze nieuwe website sinds 2009.

Iemand een verklaring (andere maatregelen ? bvb meer drempels, meer zone 30/ 50 kmh, lagere/meer V-beperkingen) voor deze eerder licht negatieve cijferevolutie sinds er flitspalen geplaatst werden ?

Meer verkeer kan men niet direct een verklaring noemen, want drukker verkeer = veel langzamer verkeer of fileverkeer, waar eerder veel moeilijker doden en zwaargewonden kunnen vallen.
Het kan natuurlijk zijn dat er een redelijk groter aantal kwetsbare weggebruikers verongelukken, maar daar heb ik voorlopig geen cijfers van.

Micele
16 september 2010, 15:56
Tiens, geen respons... lijken wel ongeloofwaardige cijfers dan.
Maar die zijn wel door de overheid vrijgegeven...

Ik zet ze even wat overzichtelijker:
Brussels Gewest :
.......: aantallen
jaren: flitsp|ongevall|slachtoff|doden|zwgew.
1999: 0 | 3.063 | 4.022 | 50 | 229
2000: 0 | 2.707 | 3.621 | 44 | 195
2001: 0 | 2.231 | 2.982 | 37 | 184
2002: 0 | 1.900 | 2.448 | 37 | 162
2003: - niet vrijgegeven -
2004: - niet vrijgegeven -
2005: 0 | 3.939 | 5.017 | 28 | 289
2006: 34 | 3.968 | 5.059 | 26 | 208
2007: 61 | 4.078 | 5.126 | 31 | 243
2008: 83 | 3.997 | 5.052 | 35 | 222 | inwoners
2009: 89 | ........ .... .... .... | 1.067.557
2010: 94 | ........ .... .... .... |
2009: verkeersdoden/milj inw: 32,8, beste resultaat 2006: 26

Drie Duitse steden, eigenlijk stadstaten:
2009: ongevall|slachtoff|doden | inwoners | verkeersdoden/milj inw
Berlin: 13.728 | 16.162 | 48 | 3.431.675 | 13,9
Bremen 3.177 | 3.766 | 13 | 661.866 | 19,6
Hamburg 8.022 | 10.007 | 33 | 1.772.100 | 18,6

backfire
16 september 2010, 16:02
Tiens, geen respons... lijken wel ongeloofwaardige cijfers dan.
Maar die zijn wel door de overheid vrijgegeven...

Ik zet ze even wat overzichtelijker:

Euh. Het aantal overtredingen zakt maar niet het aantal ongevallen?

Micele
16 september 2010, 16:17
Euh. Het aantal overtredingen zakt maar niet het aantal ongevallen?
Waar leest ge dat van die overtredingen ? :?
Hoe meer flitspalen hoe meer snelheidsovertredingen neem ik aan... ;-)

brother paul
16 september 2010, 16:37
Met die statistieken is het duidelijk dat het aantal ongevallen stijgt in functie van de flitspalen... tenzij bij de 'overijdens' is er geen dalende trend aanwezig.

Je kunt je dan ook afvragen of er sowieso een dalende mortaliteit is, door de exogene factor zoals kwaliteit van wagens kreukelzones, en airbags als kritische game changing technology

Micele
16 september 2010, 17:42
Euh. Het aantal overtredingen zakt maar niet het aantal ongevallen?
Ah, nu lees ik het: het zijn het aantal zware snelheidsovertrdingen (>20 kmh te snel) - die wslk per 100 controle-uren - afneemt tussen 2006 en 2008, ook in 2009 nemen ze blijkbaar verder af:
Brussel - De negentig flitspalen in het gewest hebben een gunstig effect op de verkeersveiligheid. Met name het aantal zware snelheidsovertredingen nam de voorbije jaren gevoelig af. Dat blijkt uit de recentste mobiliteitsgids. [2 reacties]

De voorbije jaren installeerde het Gewest in totaal negentig flitspalen, vooral op de gevaarlijkste kruispunten.

De plaatsing van de camera’s begint nu ook duidelijk vruchten af te werpen. Dat blijkt uit de recentste Mobiliteitsgids van de Vereniging van Stad en Gemeenten van het Brussels gewest (VSGB).

Zo daalde het aantal zware snelheidsovertredingen (meer dan twintig km/u te snel) duidelijk. In 2006 waren die snelheidsovertredingen nog goed voor meer dan de helft van alle geflitste voertuigen. In 2008 bedroeg dat aandeel nog 45 procent, terwijl de erg zware voeten vorig jaar nog 40 procent van de bekeuringen uitmaakten.

Ook het aantal wagens dat te snel rijdt, nam vorig jaar af. Op 100 controle-uren werden 50 overtredingen geteld. In 2008 waren dat er nog 81,4. De cijfers voor 2009 omvatten de periode tot oktober.

Maar aan de cijfers tussen 2006 en 2008 zie ik echt geen verbetering:
flitspalen |ongevall|slachtoff|doden|zwgew
2006: 34 | 3.968 | 5.059 | 26 | 208
2007: 61 | 4.078 | 5.126 | 31 | 243
2008: 83 | 3.997 | 5.052 | 35 | 222

ook foutje gemaakt: 2009 moet 2008 zijn
2008: verkeersdoden/milj inw: 32,8 , beste resultaat 2006: 26

Micele
16 september 2010, 18:14
Ik heb gezocht naar doden en zwaargewonden onder de kwetsbare weggebruikers maar ik vind niets van Brussel, dat zou mss al wat kunnen verklaren. In Be vallen ca 35% van alle verkeersdoden bij die kwetsbare groep.
http://internationaltransportforum.org/irtad/pdf/roaduse.pdf

In de verkeersbarometer, vind men ook nog een grafische evolutie van Brussel:
http://bivvweb.ipower.be/baro/docs_nl/baro%20NL%20mei%202010.pdf
page 13 en 14 grafiek 8 en 9, geen dalende trend te bespeuren.

1.2. Op gewestelijk niveau
...
De afgelopen twee jaar is het aantal letselongevallen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vrij constant gebleven. Het jaartotaal van het aantal doden ter plaatse blijft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds de optekening van de barometer (januari 2005) schommelen
rond 23 en bedraagt nu 24 doden ter plaatse (jaartotaal mei 2010).
De ernst van de ongevallen is sterk afhankelijk van het gewest. In Brussel zijn de ongevallen door het stedelijk karakter half zo ernstig als in het Vlaams Gewest en in het Vlaams Gewest op zijn beurt zijn de letselongevallen maar half zo ernstig als in het Waals Gewest (6 doden per 1000 ongevallen in Brussel, in Vlaanderen zijn dit er 14 en in Wallonië 29) (zie tabel 11).

brother paul
16 september 2010, 20:16
Micele

er is toch een omgekeerd verband tussen de 'crude oil price' en de 'verkeersongeallen'

telkens als de petroleum piekt, gaan de mensen minder rijden en heb je minder ongevallen...

http://www.traderslog.com/quotes-charts/?sym=CL!&studies=VOLI;&a=M

Micele
16 september 2010, 20:58
Micele

er is toch een omgekeerd verband tussen de 'crude oil price' en de 'verkeersongeallen'

telkens als de petroleum piekt, gaan de mensen minder rijden en heb je minder ongevallen...

http://www.traderslog.com/quotes-charts/?sym=CL!&studies=VOLI;&a=M
Idd, daarom ook dat we 2008 zo´n plotse relatief grote daling hadden qua letselongevallen en verkeersdoden, het was van 1995 geleden dat we nog zo´n grote daling hadden. Ook de crisis speelt een bijkomende rol (minder werkpendelaars)
http://statbel.fgov.be/nl/binaries/accidents_dossier_2008_nl_tcm325-33655_tcm325-33655.xls

In 2009 ging het weer + 1,4 % omhoog, de naft was terug goedkoper...

Maar dat durft toch in Be geen enkele politieker of verkeersminister te verkondigen, wel zoiets:
Aantal verkeersdoden in 2008 opmerkelijk laag

Datum: 25 februari 2009 .Het aantal verkeersdoden op de Belgische wegen in 2008 ligt historisch laag. Uit cijfers van de verkeersveiligheidsbarometer blijkt dat 922 mensen vorig jaar het leven verloren bij een verkeersongeval, 13,8 % minder dan in 2007. Hiermee duikt het aantal verkeersdoden voor het eerst onder de grens van 1000.

Voor de eerste maal ligt het aantal verkeersdoden lager dan het allereerste cijfer van in 1950. Toen vielen er 1051 dodelijke slachtoffers maar reden er slechts 550 000 voertuigen, nu rijden er ongeveer 6,5 miljoen wagens op onze wegen. Dat positieve resultaat past in de doelstelling om het aantal verkeersdoden in het jaar 2010 terug te dringen tot maximaal 750 en tot maximaal 500 in 2015.
Het opmerkelijkste resultaat komt uit Wallonië. In tegenstelling tot de voorbije jaren werd er in 2008 wel een duidelijke daling opgetekend: het aantal dodelijke slachtoffers daalde er met 19,4 %. In Vlaanderen daalde dat aantal met 8,2 %, in Brussel met 18 %.
Het weekend blijft met 40 % van het totaal aantal verkeersdoden de meeste slachtoffers eisen.

Om het aantal verkeersdoden verder terug te dringen, wordt er in de toekomst nog meer aandacht besteed aan het dragen van de gordel en het bestrijden van overdreven snelheid, alcohol achter het stuur. Daarnaast wordt er onder andere werk gemaakt van meer en snellere drugstesten en van het invoeren van een alcoholslot als sanctie.
http://www.belgium.be/nl/nieuws/2009/news_verkeersdoden_opmerkelijk_laag.jspDankzij de Walen... die zijn gemiddeld armer, en meer werkloos ?... :?
Dat van Brussel klopt helemaal niet (en dat van een portaalsite van de overheid... wslk te voorbarig: de dodelijke gewonden + 30 d kon men toen nog niet weten...)
2.1 Aantal verkeersongevallen en slachtoffers per gewest. 2008
- Brussels Hoofdstedelijk Gewest: meer doden
o Minder ongevallen, 3.997 (-2,0 %, 2007 : 4.078), en minder slachtoffers: 5.052 (-
1,5 %, 2007 : 5.126)
o Minder licht gewonden: 4.795 (-1,2%, 2007 : 4.852)
o Minder zwaargewonden: 222 (-8,7%, 2007 : 243)
o Meer doden: 35 (+12,9%, 2007 : 31)
http://statbel.fgov.be/nl/binaries/pr145_nl_tcm325-81146.pdf

In de media wordt zoiets nog wat in de verf gezet:
http://www.hbvl.be/nieuws/binnenland/aid881803/aantal-verkeersdoden-zakt-voor-eerst-in-43-jaar-onder-de-1-000.aspx?cmt=all

Aantal verkeersdoden zakt voor eerst in 43 jaar onder de 1.000

25/11/'09 Voor het eerst in 43 jaar is het aantal verkeersdoden in ons land onder de 1.000 gezakt. In 2008 vielen er bij ongevallen 944 doden te betreuren.

Dat is een daling met 11,9 procent tegenover 2007. Toen werden er nog 1.071 verkeersdoden geregistreerd. De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie maakte de cijfers over het aantal ongevallen en verkeersdoden woensdag bekend.

In 2008 vielen bij de 48.827 geregistreerde ongevallen 65.381 gewonden. Zowel het aantal ongevallen als het aantal slachtoffers daalde met ongeveer twee procent tegenover het voorgaande jaar. Bij die slachtoffers waren er 6.782 zwaargewond. Ook dat is een daling (-3,1 procent) tegenover 2007.

Meeste doden onder autobestuurders
Onder de 944 doden zijn voornamelijk autobestuurders (479). Daarna volgen motorfietsers (108), voetgangers (99) en fietsers (86).

De ongevallen deden zich vooral voor in het weekend (29 procent) en niet toevallig vielen daar dan ook het vaakst slachtoffers (31 procent).

Als men wat zoekt vind men wel media die het wel beter weten dat er een verband is tussen verkeerstatistieken en brandstofprijzen:
vooral bij bepaalde (jonge) bestuurders die sowieso al niet teveel geld hebben
http://www.scienceblogs.de/medlog/2008/07/hohe-spritpreise-weniger-verkehrstote.php

Hohe Spritpreise, weniger Verkehrstote

Während nahezu die gesamte Bevölkerung über die steigenden Kosten von Benzin und Diesel stöhnt, haben zwei amerikanische Professoren herausgefunden, dass hohe Spritpreise die Anzahl der Verkehrstoten reduzieren.

Auf einer Tagung in North Carolina erklärten die Forscher, dass jeder Preisanstieg um 10 Prozent eine Reduzierung der Todesfälle durch Autounfälle um 2,3 Prozent zur Folge hat.

Die Studienautoren Michael Morrisey von der Universität in Alabama und David Grabowski von der Harvard Medical School verglichen für Ihre bislang noch unveröffentlichte Studie die Anzahl der Verkehrstoten in den USA von 1985 bis 2006.

Damals kostete eine Gallone Sprit (3,78 Liter) weniger als 2,50 Dollar (derzeit 1,57 Euro).
Im Moment kostet dieselbe Menge Sprit in den Staaten 4 Dollar (2,50 Euro).
Den Angaben der Forscher zufolge lassen sich die Daten von 2006 sogar auf die heutigen deutlich höheren Preise übertragen.
Demnach sollen auf den Straßen der USA jeden Monat 10.000 Menschen weniger sterben, als zu Zeiten des günstigen Benzins.

Die Forscher führen die Reduktion vor allem auf besonneneres und spritsparenderes Autofahren zurück.

Den Daten zufolge profitieren, die Menschen am meisten von dem Effekt, die naturgemäß am wenigsten Geld in der Tasche haben - also Teenager.

Ihre Anzahl unter den Verkehrstoten sank im Untersuchungszeitraum um 24 Prozent.

Und wer jetzt glaubt, dass Morrisey und Grabowski lediglich einen mediengerechten Schnellschuss vorgelegt haben, täuscht sich gewaltig.

Die beiden Forscher untersuchen bereits seit Jahren den Zusammenhang zwischen Benzinpreisen (einer höheren Besteuerung) und Verkehrstoten. Dabei haben sie bereits 2005 gezeigt, dass sinkende Spritpreise einen gegenteiligen Effekt haben und die Anzahl der Verkehrstoten, sowie die Anzahl von alkoholisierten Jugendlichen am Steuer heraufsetzen.

Wenn man die Daten übersetzt, heißt das also, dass ein hoher Spritpreis die jungen Leute zu einer folgenschweren Entscheidung zwingt:

Tanke ich jetzt mein Auto voll oder lass' ich mich selber voll laufen?

Beides zusammen geht nicht mehr.

Uiteraard waren die dure brandstofprijzen ook in andere Europese landen waarbij dan die Belgische daling van 11,9 % verbleekt.
Deze Europese link zegt ook waarom:

Der ETSC führt den EU-weiten Rückgang im Jahr 2008 nicht nur auf die Langzeitwirkung erfolgreicher Kampagnen und verstärkter Polizeikontrollen zurück, sondern auch auf den Rückgang des Verkehrsaufkommens aufgrund der zeitweilig hohen Spritpreise und der nachfolgenden Wirtschaftskrise. (swe)

http://www.transport-online.de/nachricht/wirtschaft.php?id=60968

brother paul
17 september 2010, 20:38
Idd, daarom ook dat we 2008 zo´n plotse relatief grote daling hadden qua letselongevallen en verkeersdoden, het was van 1995 geleden dat we nog zo´n grote daling hadden. Ook de crisis speelt een bijkomende rol (minder werkpendelaars)
http://statbel.fgov.be/nl/binaries/accidents_dossier_2008_nl_tcm325-33655_tcm325-33655.xls

In 2009 ging het weer + 1,4 % omhoog, de naft was terug goedkoper...

Maar dat durft toch in Be geen enkele politieker of verkeersminister te verkondigen, wel zoiets:
Dankzij de Walen... die zijn gemiddeld armer, en meer werkloos ?... :?
Dat van Brussel klopt helemaal niet (en dat van een portaalsite van de overheid... wslk te voorbarig: de dodelijke gewonden + 30 d kon men toen nog niet weten...)


In de media wordt zoiets nog wat in de verf gezet:


Als men wat zoekt vind men wel media die het wel beter weten dat er een verband is tussen verkeerstatistieken en brandstofprijzen:
vooral bij bepaalde (jonge) bestuurders die sowieso al niet teveel geld hebben


Uiteraard waren die dure brandstofprijzen ook in andere Europese landen waarbij dan die Belgische daling van 11,9 % verbleekt.
Deze Europese link zegt ook waarom:

Het is vooral ziekelijk dat onze pers zo weinig kritisch is bij het herkouwen van persberichten...

Micele
18 september 2010, 13:53
Het is vooral ziekelijk dat onze pers zo weinig kritisch is bij het herkouwen van persberichten...

btw kent gij eigenlijk een krant of "media" die kritisch onderzoekt - en dit ook schrijft - of de Belgische of Gewestelijke overheid, betreft verkeersveiligheid, wel - doordacht - "goe bezig" is ?

Micele
10 november 2010, 22:31
Vlaamse flitspalen zijn weer in het nieuws er zou tot 60 % minder zware ongevallen gebeuren enkel ter hoogte van flitspalen.

Zouden die nu ca. 94-100 flitspalen van Brussel ook onderzocht zijn met de officiele cijfers ? :-P


Hfst Gewest Brussel
flitspalen|ongevall|slachtoff|doden|zwgewonden

2005: 0 | 3.939 | 5.017 | 28 | 289
2006: 34 | 3.968 | 5.059 | 26 | 208
2007: 61 | 4.078 | 5.126 | 31 | 243
2008: 83 | 3.997 | 5.052 | 35 | 222
2010: 94 | - - - -
Tiens... :?

blijkbaar niet...
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20101109_128
Nog geen twee procent van alle flitspalen langs de Vlaamse gewestwegen wordt door de lokale politie in vraag gesteld. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) dinsdag gezegd, op basis van de eerste resultaten van een grootscheepse evaluatie.
Daaruit blijkt ook dat het aantal zware ongevallen op plaatsen met flitspalen in zes jaar tijd met 60 procent naar beneden ging, tegenover een globale daling met nog geen kwart.

Jan van den Berghe
10 november 2010, 22:59
Ik weet niet op de titel passend is, maar iets klopt hier niet:
(kunnen ook de statistieken zijn...)

Stelling: ( = stelling modale Belg, stelling overheid ? )
- hoe meer flitspalen op "gevaarlijke punten" in de stad en omgeving zouden toch vooral het aantal letselongevallen moeten verminderen, en logisch gezien ook het aantal slachtoffers.

Uw cijfers bewijzen niets, daar ze niet aansluiten op bovenstaande stelling, nl. dat flitspalen op gevaarlijke punten het aantal ongevallen OP DIE PLAATSEN doen verminderen.

Micele
10 november 2010, 23:03
Uw cijfers bewijzen niets, daar ze niet aansluiten op bovenstaande stelling, nl. dat flitspalen op gevaarlijke punten het aantal ongevallen OP DIE PLAATSEN doen verminderen.
Uiteraard is DIE STELLING ook helemaal niet bewezen.

Jan van den Berghe
10 november 2010, 23:07
Uiteraard is DIE STELLING ook helemaal niet bewezen.

Dat wordt ook niet beweerd. Daarom stelde ik al eerder: als je de invloed van een flitspaal wil nagaan, moet je cijfermateriaal bovenhalen van het aantal ongevallen voor en na het plaatsen van de flitspaal op die plaats. Alleen op basis van dergelijke cijfers kunnen we nagaan of een flitspaal doeltreffend is.

Micele
10 november 2010, 23:29
Dat wordt ook niet beweerd. Daarom stelde ik al eerder: als je de invloed van een flitspaal wil nagaan, moet je cijfermateriaal bovenhalen van het aantal ongevallen voor en na het plaatsen van de flitspaal op die plaats. Alleen op basis van dergelijke cijfers kunnen we nagaan of een flitspaal doeltreffend is.

Ik wacht nog altijd op die "geheimzinnige wetenschappelijke studie" die werkelijk wetenschappelijk kan rekening houden met alle mogelijke veranderende parameters in de loop van die 6 jaren ter hoogte van al die flitspalen.

Nuyts-VII-utopia misschien ? ;-)

Kun je me even helpen met wat dat beweerd wordt via Belga ?

Aantal zware ongevallen op plaatsen met flitspalen meer dan gehalveerd
dinsdag 09 november 2010, 17u57

Bron: belga Auteur: bvb

Aantal zware ongevallen op plaatsen met flitspalen meer dan gehalveerd

Nog geen twee procent van alle flitspalen langs de Vlaamse gewestwegen wordt door de lokale politie in vraag gesteld. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) dinsdag gezegd, op basis van de eerste resultaten van een grootscheepse evaluatie.
Daaruit blijkt ook dat het aantal zware ongevallen op plaatsen met flitspalen in zes jaar tijd met 60 procent naar beneden ging, tegenover een globale daling met nog geen kwart.
Dat is dus niet bewezen. OK

Jan van den Berghe
10 november 2010, 23:33
Daaruit blijkt ook dat het aantal zware ongevallen op plaatsen met flitspalen in zes jaar tijd met 60 procent naar beneden ging, tegenover een globale daling met nog geen kwart.

Dit toont dus aan dat er schijnbaar toch een verband is tussen het plaatsen van een flitspaal en het dalen van het aantal ongevallen.

Micele
10 november 2010, 23:35
Dit toont dus aan dat er schijnbaar toch een verband is tussen het plaatsen van een flitspaal en het dalen van het aantal ongevallen.

Schijnbaar is niet bewezen, kan dus ook toeval zijn, zoals in de studie Nuyts 2006 aangehaald wordt in bepaalde politiezones.

Jan van den Berghe
10 november 2010, 23:35
Schijnbaar is niet bewezen, kan dus ook toeval zijn, zoals in de studie Nuyts 2006 aangehaald wordt in bepaalde politiezones.

Toeval... :lol:

Micele
10 november 2010, 23:39
Toeval... :lol:
Inderdaad toeval, de wetenschappelijke studie Nuyts 2006 over onbemande camera´s niet gelezen ? Die ging over een evalutie van flitspalen over 3 jaar in 5 politiezones.

Dacht ik al. :lol:

Jan van den Berghe
10 november 2010, 23:41
Inderdaad toeval, de wetenschappelijke studie Nuyts 2006 over onbemande camera´s niet gelezen ? Die ging over een evalutie van flitspalen over 3 jaar in 5 politiezones.

Dacht ik al. :lol:

Bij "toeval" zijn er minder ongevallen... O neen, de flitspaal heeft geen invloed, "zomaar" zijn er minder ongevallen... :lol::lol::lol: