PDA

View Full Version : Zwitserland ligt opnieuw onder vuur in van de politiek correcte pers: een nieuw refer


Piet De Pauw
28 november 2010, 15:03
De Zwitserse bevolking spreekt zich binnenkort uit in een referendum voor het uitzetten van krininelen uit het land.

Zie:
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/programmas/journaal/2.13321/2.13322/1.913777

Politici , hun horigen, en de politiek correcte pers vallen over elkaar om als eerste Zwitserland te veroordelen voor dit schandalige referendum.
Zij zien dit als een mooi voorbeeld van hoe slecht een directe democratie is.
Blijkbaar is het een probleem als een gemeenschap zich beschermt tegen kolonisatie en kriminelen.

Op de televise vertelden de Zwitsers dat de meerderheid van diegenen die in de gevangenis zitten vreemdelingen zijn.
Zo is het ook in Belgie.

Democratie.Nu
28 november 2010, 15:43
inderdaad geen neutrale berichtgeving: wie bepaalt wat "omstreden" is?

Piet De Pauw
28 november 2010, 20:17
inderdaad geen neutrale berichtgeving: wie bepaalt wat "omstreden" is?

In principe kan je elk voorstel, waarop er ten minste 1 persoon is die een opmerking heeft, als "omstreden" betitelen.
Ik vermoed dat er geen enkel voorstel bestaat dat dan niet omstreden zou zijn.

Zoals ik het begrijp gebruiken politiek correcte journalisten de term "omstreden" uitsluitend voor voorstellen die niet stroken met de opinie van de journalist.

Piet De Pauw
28 november 2010, 20:28
Daarjuist (nieuws van 19u00 , 28 november 2010) berichtte de VRT of dit referendum: De Zwitsers hebben de verstrenging goedgekeurd.

Onmiddelijk berichtte VRT van reacties dat dit het voorstel een schending is van de mensenrechten.
Zoals ik al eerder berichten worden "Mensenrechten" door de politieke kaste, hun horigen, en de door de politieke kaste opgevoede journalisten misbruikt om mensen te misleiden.
Zie bv de kritiek van professor Frank Van Dun op De mensenrechten van de "Universele verklaring van de rechten van de mens".
Mensenrechten dienen beperkt te worden tot de fundamentele rechten van de mens. Zie John Locke: leven, vrijheid en eigendom.
Vele belangrijke rechten staan niet in die "Universele verklaring van de rechten van de mens., terwijl claims op anderen als valselijk als "rechten" worden voorgesteld.
Ervan uitgaande van de echte mensenrechten, dan nog dien je voor ogen te houden dat wanneer je je aansluit bij een gemeenschap dat je precies een aantal echte mensenrechten opgeeft, in ruil voor andere rechten die je door die gemeenschap worden gegeven. Deze nieuwe rechten zijn dan claims op die gemeenschap. Aansluiting bij een gemeenschap neemt de vorm aan van een sociaal contract.
Dit sociaal contract kan o.a. bepalen dat wanneer je criminele feiten pleegt, dat die gemeenschap dan het recht heeft je sociaal contract met die gemeenschap eenzijdig op te zeggen.
Je dient dan niet af te komen met "dit is een schending van de mensenrechten".
Onze politci, de horigen van politici, en het door hen opgeleide journaille, misbruiken hier mensenrechten tegen de Zwitsere gemeenschappen, en proberen hier de Zwitserse egemeenschappen valselijk in een slecht daglicht te stellen.


Als je dit reeds straf vindt, het werd nog erger.

De VRT meldde ook dat de politici van de Zwitserse regering een eigen fel afgezwakt voorstel hadden ingediend in de hoop daarmee het referendum te counteren.
Dit voorstel haalde het niet.
Dit is een illustratie hoe Zwitserse politici hun eigen agenda hebben.

Maar het werd nog erger.
Daarna een reportage van een Vlaming in Zwitserland die meldde dat de Zwitserse politici vele jaren de tijd zouden nemen om dit om te zetten in een wet.
Tot zolang blijft het een beslissing die niet is uitgevoerd.
Hoe de Zwitserse politici de Zwitserse bevolking beetnemen en eigenlijk toch hun agenda uitvoeren.
Vermoedelijk is hetzelfde gebeurd met eerdere resultaten van referenda.
Ik ben benieuwd of het minarettenbesluit reeds door de politici in een wet werd omgezet, of nog steeds in de kast zit om in de jaren stilletjes eens te worden bekeken.

met vriendelijke groeten,

Piet De Pauw

Piet De Pauw
28 november 2010, 20:38
quote:
Een jaar geleden besloot Zwitserland per referendum een minarettenverbod in te voeren. Morgen stemmen de Zwitsers over een strenge uitzettingswet.

"Zwitserland wordt steeds vijandiger tegenover buitenlanders," zegt Ivica Petrusic (33), van een Zwitserse belangenvereniging voor migranten. Hij vluchtte op z'n veertiende met z'n ouders uit Bosnië en spreekt vloeiend Zwitserduits.

Geen pardon
Petrusic is fel tegen de uitzettingswet die de SVP, de rechts-populistische volkspartij in Zwitserland, wil invoeren. Die wet kent geen pardon. Een buitenlander die de wet overtreedt, gaat eruit, ook al gaat het om het stelen van een potlood.

Petrusic: "De SVP speelt in op angstgevoelens onder Zwitsers. Die zijn onzeker geworden door de globalisering. Ze worden nu geconfronteerd met veel meer culturen dan vroeger."

Niet crimineler
Heeft Zwitserland buitensporig veel problemen met criminele buitenlanders? Onderzoeken spreken dat tegen. Zwitserland heeft met 22 procent verhoudingsgewijs de meeste buitenlanders van Europa binnen de grenzen, maar crimineler dan in andere landen zijn ze niet.

Volgens de SVP kloppen die onderzoeken niet. Andreas Glarner van de SVP in Aargau: "Bij bepaalde vormen van criminaliteit, zijn de daders vrijwel altijd van buitenlandse afkomst. Simpel, als gasten zich niet gedragen, kunnen ze vertrekken."

De uitzettingswet van de SVP is in strijd met internationale verdragen die Zwitserland tekende. Het automatisch uitzetten van EU-burgers bijvoorbeeld of het terugsturen van mensen naar landen waar ze gevaar lopen. Volgens Glarner zal 't zo'n vaart niet lopen: "En als we iemand niet kunnen uitzetten omdat het in strijd is met een verdrag dat we tekenden, dan zeggen we dat verdrag gewoon op."

Tegenvoorstel
Volgens peilingen haalt de initiatiefwet van de SVP morgen een meerderheid. Grote vraag is hoeveel Zwitsers stemmen voor een tegenvoorstel van de SP, de Zwitserse sociaaldemocraten. Dat is een stuk milder en houdt wel rekening met internationale afspraken die Zwitserland is aangegaan.
NOS

Als ik een Zwiter was en op basis van dit artikel moet oordelen zou ik tegenstemmen. Dat je bwvs. voor het stelen van een potlood het land uit zou kunnen worden gezet vind ik overdreven.

Echter lees ik in dagblad Trouw:
quote:
Voor haar campagne voor een referendum over het voorstel om buitenlanders die zijn veroordeeld voor een ernstig misdrijf of uitkeringsfraude zonder pardon het land uit te zetten heeft de Zwitserse Volkspartij (SVP) een poster van stal gehaald die drie jaar gelden tot ophef leidde. Op de poster staat een zwart schaap afgebeeld, dat door een wit schaap van de Zwitserse vlag wordt geschopt.

'Racistisch', zo klonk het destijds verontwaardigd, maar de partij vindt dat nog altijd onzin. Elke Zwitser begrijpt dat de kleur van het spreekwoordelijke zwarte schaap niet verwijst naar huidskleur, zegt Silvia Bär, vicevoorzitter van de SVP.

Het referendum wordt zondag gehouden en volgens een recente peiling zal 54 procent van de kiezers vóór automatische uitwijzing stemmen en 43 procent tegen. Drie procent weet het nog niet. Onder de tegenstanders bevinden zich juristen, die betogen dat de maatregel in strijd is met door Zwitserland ondertekende internationale verdragen.

"Voor hetzelfde misdrijf krijgen sommige mensen één straf en andere mensen twee straffen", zegt Marcelo Kohen, professor internationaal recht in Genève. Ook wijst hij erop dat vluchtelingen op grond van het internationaal recht niet teruggestuurd mogen worden naar hun land als ze het gevaar lopen daar vervolgd te worden.

De Zwitserse regering is met een alternatief voor de maatregel gekomen, dat inhoudt dat een rechter over elk individueel geval van uitzetting van een veroordeelde buitenlander beslist. De kiezers kunnen zondag voor een van de twee voorstellen stemmen, of beide verwerpen.

De voorzitter van de Federale Commissie tegen Racisme, Georg Kreis, zegt dat automatische uitzetting tot discriminatie zal leiden. Dat het voorstel is gedaan betekent volgens hem niet dat er in Zwitserland meer vreemdelingenhaat bestaat dan in andere landen. "Directe democratie maakt vooroordelen tegen minderheden zichtbaarder", zegt hij.
Als ik op basis van dagblad Trouw zou moeten oordelen zou ik voor zijn. Ook vind ik het artikel van dagblad Trouw objectiever.

Ik ben van mening dat criminele allochtonen na het uitzitten van een straf gewoon kunnen blijven, tenzij het gaat om een ernstig misdrijf. Ik vind dat je van iedereen, maar zeker ook van allochtonen mag verwachten dat ze geen misdrijven plegen. Je zou immers kunnen stellen dat iemand die wordt opgevangen door de Zwitsers zich juist aan de Zwitserse wet zou houden en zich niet bezig gaat houden met criminele activiteiten.

Overigens moet ik wel zeggen dat ik het 'zwarte schaap' ongelukkig gekozen vind.

Piet De Pauw
28 november 2010, 20:48
Er is ook nogal wat chantage gebeurd bv door de firma Schindler:

"Some industrialists such as lift magnate Alfred Schindler had threatened to pack up and leave if the proposal is adopted."

http://www.france24.com/en/20101128-swiss-approve-automatic-expulsion-foreign-criminals-referendum-far-right-human-rights

Piet De Pauw
28 november 2010, 20:58
inderdaad geen neutrale berichtgeving: wie bepaalt wat "omstreden" is?


nog een staaltje van de berichtgeving:

http://www.france24.com/en/20101128-swiss-approve-automatic-expulsion-foreign-criminals-referendum-far-right-human-rights

"The move came exactly a year after Switzerland shocked the world by agreeing to ban the construction of new minarets, which was another proposal backed by the far-right Swiss People's Party (SVP)."

Zwitserland chockeert dus de wereld......

Piet De Pauw
28 november 2010, 21:03
Ook de haatcampagne tegen het initiatief was niet mis:


Hier een foto van de haatcampagne

"Facistes de Merde"

http://www.canada.com/NEWS/Swiss+referendum+backs+expelling+convicted+foreign ers/3896457/story.html

Piet De Pauw
28 november 2010, 21:24
Nog meer tendeneuz berichtgeving. Nu door Associated press.
Ongelooflijk hoe de meme van het politiek correcte denken zelfs de meest prestigieuze neiuswagentschappen heeft aangetast.

http://www.kivitv.com/Global/story.asp?S=13577206

"
Swiss voters approve foreigner deportation plan

"

Het gaat in se over een contractbreuk (sociaal contract).
De act die een contractbreuk veroorzaakt wordt gedaan door de krimineel!
Men stelt hier het plan voor als een deportatieplan, terwijl het gaat om een contractbreuk, en de uitwijzing uit Zwitserland is het gevolg ervan.

Piet De Pauw
28 november 2010, 21:25
Er komt ook nog juridisch vuurwerk:

Mensenrechtenorganizaties gaan het hierbij niet laten.
Het beloven hete jaren te worden voor de Zwitsers.

"Kohen predicted the law would be challenged before the European Court of Human Rights."

http://www.kivitv.com/Global/story.asp?S=13577206

Zwitser
29 november 2010, 09:05
Ook de haatcampagne tegen het initiatief was niet mis:


Er zijn na het bekendworden van de uitslag ook wat relletjes geweest, waarbij een paar uitstalramen er aan mochten geloven.
Links laat weer eens zien hoe verdraagzaam het is...

Zwitser
29 november 2010, 09:07
Er is ook nogal wat chantage gebeurd bv door de firma Schindler:

"Some industrialists such as lift magnate Alfred Schindler had threatened to pack up and leave if the proposal is adopted."


De uitspraak can Schindler is ongeveer door iedereen veroordeelt. Ook de tegenstanders van het "belastingsgerechtigheidsreferendum" hadden liever gehad dat ie zijn mond had gehouden.
Maar ik kan Schinlder wel begrijpen. De manier waarop links ondernemers voortdurend demoniseerd zal hem teveel geworden zijn.
De kampagne van de tegenstanders had zich voornamelijk toegespits op de uitholling van federalistische principes, en die boodschap is dus aangekomen.

Zwitser
29 november 2010, 09:19
Tegenvoorstel
Volgens peilingen haalt de initiatiefwet van de SVP morgen een meerderheid. Grote vraag is hoeveel Zwitsers stemmen voor een tegenvoorstel van de SP, de Zwitserse sociaaldemocraten. Dat is een stuk milder en houdt wel rekening met internationale afspraken die Zwitserland is aangegaan.


Dit is feitelijk fout. Het "gegenvoorstel" komt van de regering, niet van de SP. Zo gaat dat in Zwitserland bij een volksinitiatief: De regering mag een tegensvoorstel doen, en beid worden aan de kiezer voorgelegd.
De SP wees ook het tegenvoorstel af, en juist daarom heeft het SVP voorstel het gehaald. Hadden alle andere partijen tesamen voor het tegenvoorstel kampagne gevoerd dan was het mogelijks aangenomen. Het tegenvoorstel was namelijk een stuk evenwichtiger.


Als ik een Zwiter was en op basis van dit artikel moet oordelen zou ik tegenstemmen. Dat je bwvs. voor het stelen van een potlood het land uit zou kunnen worden gezet vind ik overdreven.


Niets is natuurlijk eenvoudiger dan geen potlood te stelen. Wat dat betreft ben ik hard: Een misdaad pleeg je uit vrije wil, en als de mogelijke gevolgen er van je niet aanstaan, pleeg dan gewoon geen misdaden.
Ik zou overigens voor het tegenvoorstel gestemd hebben, want dat hanteerde een andere basis voor de uitwijzing: Niet langer meer de aard van het misdrijf, maar de strafmaat. Onder het tegenvoorstel zou ook iemand die aan overdreven snelheid een dodelijk ongeval veroorzaakt het land uitgezet kunnen worden.

Nu moet het parlement een wet uitwerken die aan de eisen van de SVP tegemoet komt. Ik vermoed dat die wel eens heel erg sterk op het tegenvoorstel van de regering zal lijken, want ook bij de SVP weet men wel dat dit juridisch beter in elkaar stak dan hun eigen voorstel, Maar de SVP wou natuurlijk wel eerst winnen...

plakker
29 november 2010, 09:27
los van het feit dat de berichtgeving weer nogal partijdig is, vind ik zo'n referenda een heel goed idee, als je voorvechter wil zijn van democratie kan je dit alleen maar toejuichen.

circe
29 november 2010, 09:43
Ook wijst hij erop dat vluchtelingen op grond van het internationaal recht niet teruggestuurd mogen worden naar hun land als ze het gevaar lopen daar vervolgd te worden.
maar nee toch! Vervolging mag niet! met moet doen zoals in Belgie waar veroordeelde terroristen gratis woonst en inkomen krijgen nadat ze hun straf hebben uitgezeten. Mensen die jaar en dag gewerkt hebben én belastingen + RSZ afgedragen, mensen die jaar en dag wachten op een sociale woning: even wachten hoor! want die mijnheer gaat vervolgd worden in eigen land en krijgt hier dus voorrang.

Wie zegt trouwens dat het over het stelen van een potlood gaat? En ook: als je weet dat je daardoor kan worden uitgezet, dan stéél je geen potlood, en anders ook niet zeker hé?

Zwitser
29 november 2010, 09:50
maar nee toch! Vervolging mag niet! met moet doen zoals in Belgie waar veroordeelde terroristen gratis woonst en inkomen krijgen nadat ze hun straf hebben uitgezeten. Mensen die jaar en dag gewerkt hebben én belastingen + RSZ afgedragen, mensen die jaar en dag wachten op een sociale woning: even wachten hoor! want die mijnheer gaat vervolgd worden in eigen land en krijgt hier dus voorrang.

Wie zegt trouwens dat het over het stelen van een potlood gaat? En ook: als je weet dat je daardoor kan worden uitgezet, dan stéél je geen potlood, en anders ook niet zeker hé?

Dat is wat inderdaad altijd over het hoofd gezien wordt: Vermijden dat je wegens het begaan van een misdrijf uitgezet wordt is triviaal eenvoudig. Het enige dat je hiervoor hoeft te doen is geen misdrijven plegen. Dat zou toch voor niemand een probleem hoeven te zijn?

Zwitser
29 november 2010, 09:51
(dubbelpost verwijdert)

circe
29 november 2010, 17:26
Vreemdelingen die worden veroordeeld voor seksuele vergrijpen en ernstige gewelddelicten, drugshandel en sociale fraude, verliezen voortaan automatisch hun verblijfsvergunning en worden na het uitzitten van hun straf zonder pardon het land uitgezet.

Is d*t hetgeen men noemt "het stelen van een potlood"?