PDA

View Full Version : Blok aan de macht!


S.
9 januari 2003, 19:51
Stel: het Blok komt aan de macht. Wat zouden alle Vlaams Blokkers doen nu zij de multiculturele maatschappij rustig achter zich kunnen laten? Hoe gaat het vreemdelingenbeleid er uit zien?

Knuppel
9 januari 2003, 20:19
Stel: het Blok komt aan de macht. Wat zouden alle Vlaams Blokkers doen nu zij de multiculturele maatschappij rustig achter zich kunnen laten? Hoe gaat het vreemdelingenbeleid er uit zien?

Als het blok aan de macht zou komen zou ze enkel een deel zijn van een coalitie. Zij zou moeten plooien om de zo fel begeerde macht te kunnen behouden.
Zij zou al heel snel een partij worden zoals alle anderen en er zou niet veel anders gebeuren dan wat er nu ook al gebeurt.
Hun programma wordt immers noodgedwongen al beetje bij beetje uitgevoerd zonder hen.

S.
9 januari 2003, 20:25
Ja, maar als ze de absolute meerderheid zouden halen op de een of andere manier; welke maatregelen zouden zij dan treffen? Blokkers hebben vaak zeer harde kritiek op de multiculturele samenleving, maar wat zouden zij doen als ze aan de macht zijn? Wat is hun alternatief op die multiculturele samenleving? Hoe gaan zij ervoor zorgen dat het in Vlaanderen beter wordt? Wat gaan zij doen om problemen met allochtonen op te lossen?

Knuppel
9 januari 2003, 20:29
Ja, maar als ze de absolute meerderheid zouden halen op de een of andere manier; welke maatregelen zouden zij dan treffen? Blokkers hebben vaak zeer harde kritiek op de multiculturele samenleving, maar wat zouden zij doen als ze aan de macht zijn? Wat is hun alternatief op die multiculturele samenleving? Hoe gaan zij ervoor zorgen dat het in Vlaanderen beter wordt? Wat gaan zij doen om problemen met allochtonen op te lossen?

Ik reken erop dat ze het cordon opheffen voor ze die meerderheid halen. Macht corrumpeert immers ALTIJD en absolute macht corrumpeert absoluut.

S.
9 januari 2003, 20:36
Zucht

Het is meer een hypothetische denkoefening. We gaan toch niet doen zoals Dehaene zeker die elke lastige vraag afwimpelde met de woorden 'dat is een hypothetische vraag, daar antwoord ik niet op'?

Nom@d
9 januari 2003, 20:42
als het blok aan de macht komt dan weet het niet hoe met die macht om te gaan, dan staan ze voor een dillema.
enerzijds de achterban die druk op hen zal zetten om nu eindelijk komaf te maken met de zo gehate vreemdelingen.
en anderzijds de mogelijkheid om uitgesloten te worden door de europese
unie die dan ook druk zal uitoefenen om zo snel mogelijk mee in de rij te lopen : denk maar aan oostenrijk

Stefanie
9 januari 2003, 20:44
Guy heeft gezegd dat het cordon blijft.

Luddo
9 januari 2003, 20:46
Stel: het Blok komt aan de macht. Wat zouden alle Vlaams Blokkers doen nu zij de multiculturele maatschappij rustig achter zich kunnen laten? Hoe gaat het vreemdelingenbeleid er uit zien?

Als mijn kat een koe was dan kon ik ze melken!

Knuppel
9 januari 2003, 20:59
Zucht

Het is meer een hypothetische denkoefening. We gaan toch niet doen zoals Dehaene zeker die elke lastige vraag afwimpelde met de woorden 'dat is een hypothetische vraag, daar antwoord ik niet op'?

Dehaene vond ook dat de problemen pas aangepakt dienden te worden als ze zich stelden...

Tjolder
9 januari 2003, 21:01
Als mijn kat een koe was dan kon ik ze melken!

Moest mijn tante kl*ten hebben dan was ze mijn oom. :lol:


Nee serieus :

1 Politiek asiel afschaffen (wordt toch massaal misbruikt)

2 Gezinshereniging ok maar dan in omgekeerde richting ( ook misbruikt)

3 Verplichte taallessen

4 Na een half jaar nog geen werk, verplicht les volgen. (Geen geld om niets te doen. Voor wat hoort wat )

Het zou al een goed begin zijn.

S.
9 januari 2003, 21:10
Mja, maar ik was vooral geïnteresseerd in het alternatief dat het Blok zou hebben voor een multiculturele samenleving.

Knuppel
9 januari 2003, 21:11
Guy heeft gezegd dat het cordon blijft.

Moest Guyken Michel en Di Rupo niet hebben om premier te kunnen blijven, hij zou ervoor met de duivel in zee gaan. Dus waarom niet met Dewinter?

Zoals Je-zus al aanhaalde: in Oostenrijk waren ze slimmer.

Laat ze meedoen en ze verliezen vanzelf hun macht. Behoudt dat contraproductieve cordon en ze blijven groeien vermits ze zich niet aan de macht hoeven te verbranden.

Het gaat hem de Belgische machthebbers trouwens niet écht om hun racistische standpunten maar om hun separatistische.
Maar ook d*t zullen zijzelf, vroeg of laat, zonder hen doen.

Vlaanderen wordt niet onafhankelijk dankzij de Vlaams-nationalisten maar ondanks hen. 8)

crimineelke
9 januari 2003, 21:16
Guy heeft gezegd dat het cordon blijft.

Het gaat hem de Belgische machthebbers trouwens niet écht om hun racistische standpunten maar om hun separatistische.


Juist, mocht het VB niet republikeins en separatistisch zijn, maar integendeel Belgicistisch en monarchistisch, het verzet ertegen zou veel veel kleiner zijn.

vlaanderen72
9 januari 2003, 21:55
Ik als vlaams blokker zijnde hoop dat ze dan de absolute macht hebben en dan allereerst de onafhankelijk van vlaanderen uitroepen.
Dat ze abortus terug strafbaar maken.
Dat ze de doodstraf terug invoeren.
Dat ze illigalen,en vreemde criminelen het land uit zetten .
Dan zou er al veel meer plek zijn in de gevangenis.
Dat ze nooit meer regulariseren en de mensen van vreemde afkomst die zich echt niet willen aanpassen terug naar land van herkomst sturen.
Uiteraard allemaal humaan.
Al wil ik uiteraard dat al wat het eigen volk uitvreet ook streng bestraffen.
Een harde aanpak en zero tolerantie voor iedereen die zich niet houd aan de regels.
En de normen en waarden zou het wel ten goede komen evenals voor vlaanderen en het vlaamse volk.
En mogelijkheid om uit de europese unie gegooid te worden, seg en dan .
Ik zou persoonlijk, (als we een referendum zouden gekregen hebben)toch nee gestemd hebben .
Al zouden we dan moeten samenwerken met een andere partij in de regering,ik ben ervan overtuigt dat het blok geen water in de wijn zou doen en haar ziel niet verkopen noch z'n aanhang teleurstellen.
In de pas lopen begot! :P
Denk je nu echt dat als ze het hier zo goed hadden gedaan (de gevestigde partijen) dat er dan een partij als het blok bestaan had of nodig geweest zijn ?!
Ze hebben er zelf voor gezorgd dat het zo ver gekomen is.
En nu maar kappen op het blok.
En inderdaad ze voeren het progamma van het blok al beetje bij beetje uit omdat ze onder druk staan van de vele aanhang die het blok verkrijgt ,en het groeit nog steeds met de dag .
Maar nooit zijn ze streng en consequent genoeg om echt door te zetten.(de gevestigde partijen .)
Ze geven het ook nooit toe dat de uitslag van het blok doorweegt op veel van hun beslissingen.
Anders was het hier nog vrije inkom voor vele duizenden meer dan nu het gevl is.
En luddo wie weet dat je je kat eer of morgen kunt melken! :lol:
Ik zie niet in wat voor ergs dat vlaams blok toch doet of gedaan heeft voor veel mensen.
Is het nu zo een schande om de puntjes eens op de i te zetten?
De problemen die de spuigaten uitlopen aan te kaarten ?
Niemand kan blijven volhouden dat alles op rolletjes loopt.
Niets is perfect en zal het ook nooit zijn , dat weet ik ook .
Mensen zijn nu eenmaal niet onfeilbaar en dat zal ook niet veranderen.
Maar we hopen en wachten, dat het maar niet te laat is om het tij nog te keren.
Want hoe het nu allemaal loopt daar zie ik geen goed oog in .
Laat dat vlaams blok regeren en dan pas kunnen tegenstanders wat dan ook zeggen indien er iets serieus fout loopt.
En nu zullen velen moord en brand schreeuwen en me verwijten voor alles wat schoon en lelijk is ,maar weet je wat ?!
Dit is mijn overtuiging ,mijn mening ,en niets wat wie dan ook zal zeggen kan dat veranderen!

Zeno!
9 januari 2003, 22:01
"U weet hoe homo's gemeenschap hebben? Het is een in se gewelddadige daad waarbij men iemand binnendringt langs een tegennatuurlijke weg. Mijn broer heeft deze dramatische ervaring verwerkt door ze goed te praten. Hij werd zelf homo. Ik vermoed dat de meesten homo worden doordat ze door homo's zijn misbruikt. Zo plant homofilie zich voort."
dixit Alexandra Colen

Wat een vreselijk onderschrift!

Wat een (en excuseer voor de harde woorden; het is niet van mijn gewoonte) achterlijk, wereldvreemd, middeleeuws klotewijf die Colen!

We zouden ze beter in een baan om de aarde schieten! Bah!

Knuppel
9 januari 2003, 22:02
Mja, maar ik was vooral geïnteresseerd in het alternatief dat het Blok zou hebben voor een multiculturele samenleving.

Het Blok zal ook wel weten dat daar geen alternatief voor is.
De multiculturele maatschappij is al een feit. Dat terugdraaien gaat niet meer. Er hadden wel veel eerder maatregelen moeten genomen worden in verband met inburgering en taalkennis maar er is een aanzet. Wel alleen omdat er zo'n "hogen nood" ontstond, maar kom.

Stemrecht mag er enkel zijn voor degenen die Belg worden. De dubbele nationaliteit moet verdwijnen wegens discriminerend voor de Belgen. Vrouwonvriendelijkheid en antihomostandpunten moeten openlijk afgekeurd worden wegens niet in overeenstemming met onze normen en waarden. Verplichte uithuwelijking van kinderen moet zwaar gestraft worden. Partnerinvoer uit de thuislanden van nieuwe Belgen moet door gepaste maatregelen ontmoedigd worden. Er moet druk van overheidswege komen om de taal te leren. Een heel goede hulp hierbij is hen kabeltv in huis te doen halen opdat de kinderen met de taal en gewoonten van hun gastland vertrouwd geraken. Ouders moeten verplicht worden hun kinderen niet alleen naar school te sturen maar ook om hen te stimuleren een diploma te behalen. Ze moeten extra gemotiveerd worden om naar de oudervergaderingen te komen opdat ze ook weten wat er precies schort en wat ze eraan kunnen (helpen) doen. Om aan werk te geraken is immers een diploma nodig. En om aan een diploma te geraken moet je de taal beheersen. Heb je werk dan veroorzaak je minder of geen problemen en wordt je vanzelf beter aanvaard in de maatschappij.
Als dat allemaal gebeurt zie ik geen reden om nog tegen de multimaatschappij te pruttelen.

S.
10 januari 2003, 10:28
Dat ze nooit meer regulariseren en de mensen van vreemde afkomst die zich echt niet willen aanpassen terug naar land van herkomst sturen.

Dit topic staat er nu toch al een tijdje. Het is dan ook triestig dat maar één iemand gezegd heeft wat het Blok gaat doen tegen de multiculturele maatschappij als ze het voor het zeggen gaan hebben. En dan nog moest ik in de post zelf gaan zoeken naar het weinigzeggende zinnetje dat een einde moet maken aan de multiculturele maatschappij. 'Mensen die zich echt niet willen aanpassen moeten terug' dus. Ok, maar wat bedoelt U met aanpassen? Het Blok wil geen multiculturele maatschappij dus moet ik daaruit afleiden dat deze mensen gans hun cultuur moeten opgeven, ook de zaken die volgens de wet nu wel kunnen? Wat met de godsdienst? Gaat Uw zinnetje echt een einde maken aan de multiculturele maatschappij?

Ik vind dat Blokkers weinig te zeggen hebben als het erop aankomt om een alternatief te bieden...

Dosz
10 januari 2003, 10:41
Mja, maar ik was vooral geïnteresseerd in het alternatief dat het Blok zou hebben voor een multiculturele samenleving.

Het Blok zal ook wel weten dat daar geen alternatief voor is.
De multiculturele maatschappij is al een feit. Dat terugdraaien gaat niet meer. Er hadden wel veel eerder maatregelen moeten genomen worden in verband met inburgering en taalkennis maar er is een aanzet. Wel alleen omdat er zo'n "hogen nood" ontstond, maar kom.

Stemrecht mag er enkel zijn voor degenen die Belg worden. De dubbele nationaliteit moet verdwijnen wegens discriminerend voor de Belgen. Vrouwonvriendelijkheid en antihomostandpunten moeten openlijk afgekeurd worden wegens niet in overeenstemming met onze normen en waarden. Verplichte uithuwelijking van kinderen moet zwaar gestraft worden. Partnerinvoer uit de thuislanden van nieuwe Belgen moet door gepaste maatregelen ontmoedigd worden. Er moet druk van overheidswege komen om de taal te leren. Een heel goede hulp hierbij is hen kabeltv in huis te doen halen opdat de kinderen met de taal en gewoonten van hun gastland vertrouwd geraken. Ouders moeten verplicht worden hun kinderen niet alleen naar school te sturen maar ook om hen te stimuleren een diploma te behalen. Ze moeten extra gemotiveerd worden om naar de oudervergaderingen te komen opdat ze ook weten wat er precies schort en wat ze eraan kunnen (helpen) doen. Om aan werk te geraken is immers een diploma nodig. En om aan een diploma te geraken moet je de taal beheersen. Heb je werk dan veroorzaak je minder of geen problemen en wordt je vanzelf beter aanvaard in de maatschappij.
Als dat allemaal gebeurt zie ik geen reden om nog tegen de multimaatschappij te pruttelen.


En opnieuw!!!

Knuppel for president!!
Kan ik je echt niet overtuigen knuppel :lol:

Knuppel
10 januari 2003, 11:28
Mja, maar ik was vooral geïnteresseerd in het alternatief dat het Blok zou hebben voor een multiculturele samenleving.

Het Blok zal ook wel weten dat daar geen alternatief voor is.
De multiculturele maatschappij is al een feit. Dat terugdraaien gaat niet meer. Er hadden wel veel eerder maatregelen moeten genomen worden in verband met inburgering en taalkennis maar er is een aanzet. Wel alleen omdat er zo'n "hogen nood" ontstond, maar kom.

Stemrecht mag er enkel zijn voor degenen die Belg worden. De dubbele nationaliteit moet verdwijnen wegens discriminerend voor de Belgen. Vrouwonvriendelijkheid en antihomostandpunten moeten openlijk afgekeurd worden wegens niet in overeenstemming met onze normen en waarden. Verplichte uithuwelijking van kinderen moet zwaar gestraft worden. Partnerinvoer uit de thuislanden van nieuwe Belgen moet door gepaste maatregelen ontmoedigd worden. Er moet druk van overheidswege komen om de taal te leren. Een heel goede hulp hierbij is hen kabeltv in huis te doen halen opdat de kinderen met de taal en gewoonten van hun gastland vertrouwd geraken. Ouders moeten verplicht worden hun kinderen niet alleen naar school te sturen maar ook om hen te stimuleren een diploma te behalen. Ze moeten extra gemotiveerd worden om naar de oudervergaderingen te komen opdat ze ook weten wat er precies schort en wat ze eraan kunnen (helpen) doen. Om aan werk te geraken is immers een diploma nodig. En om aan een diploma te geraken moet je de taal beheersen. Heb je werk dan veroorzaak je minder of geen problemen en wordt je vanzelf beter aanvaard in de maatschappij.
Als dat allemaal gebeurt zie ik geen reden om nog tegen de multimaatschappij te pruttelen.


En opnieuw!!!

Knuppel for president!!
Kan ik je echt niet overtuigen knuppel :lol:

De politiek is veel té goed voor Knuppel. :lol:

Brugge Veilig en Leefbaar
10 januari 2003, 11:54
Als het blok aan de macht zou komen zou ze enkel een deel zijn van een coalitie. Zij zou moeten plooien om de zo fel begeerde macht te kunnen behouden. Zij zou al heel snel een partij worden zoals alle anderen en er zou niet veel anders gebeuren dan wat er nu ook al gebeurt. Hun programma wordt immers noodgedwongen al beetje bij beetje uitgevoerd zonder hen.

Een perfecte analyse en een even correct antwoord. Al de rest is praat voor de vaak. Waarom anders het eeuwig gemekker en geklaag over dat vervelende "cordon" ? Kijk eens naar de verandering in partijrichtijnen met betrekking tot het omgaan met de traditionele partijen. Met als enig doel het cordon af te zwakken en te doorbreken. In bepaalde steden wordt de CD&V opgevrijt dat het niet meer mooi is om aan te zien. Het Blok doet er alles aan om een coalitie los te weken waarin ze een zekere medezeggenschap kunnen krijgen. Wetende dat ze compromissen MOETEN maken om hun programma uit te voeren. Waarom ? Omdat een zeer select clubje zo vlug mogelijk en zolang het kan aan de vetpotten wil zitten. Meer moet dat niet zijn.

Supe®Staaf
10 januari 2003, 11:56
Als het blok aan de macht zou komen zou ze enkel een deel zijn van een coalitie. Zij zou moeten plooien om de zo fel begeerde macht te kunnen behouden. Zij zou al heel snel een partij worden zoals alle anderen en er zou niet veel anders gebeuren dan wat er nu ook al gebeurt. Hun programma wordt immers noodgedwongen al beetje bij beetje uitgevoerd zonder hen.

Een perfecte analyse en een even correct antwoord. Al de rest is praat voor de vaak. Waarom anders het eeuwig gemekker en geklaag over dat vervelende "cordon" ? Kijk eens naar de verandering in partijrichtijnen met betrekking tot het omgaan met de traditionele partijen. Met als enig doel het cordon af te zwakken en te doorbreken. In bepaalde steden wordt de CD&V opgevrijt dat het niet meer mooi is om aan te zien. Het Blok doet er alles aan om een coalitie los te weken waarin ze een zekere medezeggenschap kunnen krijgen. Wetende dat ze compromissen MOETEN maken om hun programma uit te voeren. Waarom ? Omdat een zeer select clubje zo vlug mogelijk en zolang het kan aan de vetpotten wil zitten. Meer moet dat niet zijn.
Zouden ze dan net zoals al de anderen zijn?
Niet enkel een bevlogen troep idealisten die hier en daar ethisch een beetje uit de bocht gaan?
De 600.000 koppen tellende achterban gaat teleurgesteld zijn........ :roll:

Knuppel
10 januari 2003, 12:03
Als het blok aan de macht zou komen zou ze enkel een deel zijn van een coalitie. Zij zou moeten plooien om de zo fel begeerde macht te kunnen behouden. Zij zou al heel snel een partij worden zoals alle anderen en er zou niet veel anders gebeuren dan wat er nu ook al gebeurt. Hun programma wordt immers noodgedwongen al beetje bij beetje uitgevoerd zonder hen.

Een perfecte analyse en een even correct antwoord. Al de rest is praat voor de vaak. Waarom anders het eeuwig gemekker en geklaag over dat vervelende "cordon" ? Kijk eens naar de verandering in partijrichtijnen met betrekking tot het omgaan met de traditionele partijen. Met als enig doel het cordon af te zwakken en te doorbreken. In bepaalde steden wordt de CD&V opgevrijt dat het niet meer mooi is om aan te zien. Het Blok doet er alles aan om een coalitie los te weken waarin ze een zekere medezeggenschap kunnen krijgen. Wetende dat ze compromissen MOETEN maken om hun programma uit te voeren. Waarom ? Omdat een zeer select clubje zo vlug mogelijk en zolang het kan aan de vetpotten wil zitten. Meer moet dat niet zijn.
Zouden ze dan net zoals al de anderen zijn?
Niet enkel een bevlogen troep idealisten die hier en daar ethisch een beetje uit de bocht gaan?
De 600.000 koppen tellende achterban gaat teleurgesteld zijn........ :roll:

Jammer dat de 'democratische' partijen geen gebruik maken van die teleurstelling van 600.000 kiezers.
Misschien zou Guykens' historische uitspraak hem niet veel langer meer achtervolgen...
Of maakt 600.000 méér teleurgestelden hen toch niets méér uit?

Brugge Veilig en Leefbaar
10 januari 2003, 13:08
Zouden ze dan net zoals al de anderen zijn?
Niet enkel een bevlogen troep idealisten die hier en daar ethisch een beetje uit de bocht gaan?
De 600.000 koppen tellende achterban gaat teleurgesteld zijn........ :roll:

Inderdaad, net zoals de andere. De 'bevlogen' idealisten zijn trouwens
-behoudens enkele schaarse uitzonderingen- allemaal opgestapt. Viervijfden van het kiezerspubliek zijn malcontente en zwaar ontgoochelde ex -SP-ers, -Vu-ers, -CVP-ers en -PVV-ers. Een weloverwogen volgorde en zoals u ziet gebruik ik de oude namen.
Niets nieuws onder de zon dus !

thePiano
10 januari 2003, 14:56
Ja, maar als ze de absolute meerderheid zouden halen op de een of andere manier; welke maatregelen zouden zij dan treffen? Blokkers hebben vaak zeer harde kritiek op de multiculturele samenleving, maar wat zouden zij doen als ze aan de macht zijn? Wat is hun alternatief op die multiculturele samenleving? Hoe gaan zij ervoor zorgen dat het in Vlaanderen beter wordt? Wat gaan zij doen om problemen met allochtonen op te lossen?

Eerst en vooral zal het VB de parlementaire demokratie afschaffen. Dat houdt in dat er bv geen verkiezingen meer komen, hooguit referenda en dan enkel nog maar in het begin. Wil het VB haar programma kunnen uitvoeren moet zij de absolute macht verwerven en behouden. Logisch toch?

Dan komen er de verordeningen, de staat van beleg, de zuiveringen, de uitbreiding en nieuwe oprichting van strafkampen, gesloten kampen ter opvang van allochtonen met het oog op uitzetting, psychiatrisch begeleide heropvoedingskampen om er zigeuners, holebi's, associalen, vakbondsmandatarissen, communisten en socialisten in te hersenspoelen, enz....

De autonome Republiek Vlaanderen wordt uitgeroepen, met als eerste werkelijke daad de annexatie van het Brussels Gewest en de actieve verVlaamsing ervan, met verbod op de Franse taal. De Koning en zijn gevolg wordt verbannen en zijn bezittingen en kapitaal geconfisceerd.

Internationaal worden we dan wel geïsoleerd, economische en financieël betekent dit dat we terug naar den goeie ouwen tijd van 1302 worden gecatapulteerd, moeders terug aan de haard met negen koters aan hun rokken, kortom: Vlaanderen wordt een soort Albanië_aan_de_Noordzee, maar.... de echte Vlaamse man zal terug vrij zijn, en dat is toch het enige wat telt, of niet soms? :roll:

Calle
10 januari 2003, 15:42
Ja, maar als ze de absolute meerderheid zouden halen op de een of andere manier; welke maatregelen zouden zij dan treffen? Blokkers hebben vaak zeer harde kritiek op de multiculturele samenleving, maar wat zouden zij doen als ze aan de macht zijn? Wat is hun alternatief op die multiculturele samenleving? Hoe gaan zij ervoor zorgen dat het in Vlaanderen beter wordt? Wat gaan zij doen om problemen met allochtonen op te lossen?

Eerst en vooral zal het VB de parlementaire demokratie afschaffen. Dat houdt in dat er bv geen verkiezingen meer komen, hooguit referenda en dan enkel nog maar in het begin. Wil het VB haar programma kunnen uitvoeren moet zij de absolute macht verwerven en behouden. Logisch toch?

Dan komen er de verordeningen, de staat van beleg, de zuiveringen, de uitbreiding en nieuwe oprichting van strafkampen, gesloten kampen ter opvang van allochtonen met het oog op uitzetting, psychiatrisch begeleide heropvoedingskampen om er zigeuners, holebi's, associalen, vakbondsmandatarissen, communisten en socialisten in te hersenspoelen, enz....

De autonome Republiek Vlaanderen wordt uitgeroepen, met als eerste werkelijke daad de annexatie van het Brussels Gewest en de actieve verVlaamsing ervan, met verbod op de Franse taal. De Koning en zijn gevolg wordt verbannen en zijn bezittingen en kapitaal geconfisceerd.

Internationaal worden we dan wel geïsoleerd, economische en financieël betekent dit dat we terug naar den goeie ouwen tijd van 1302 worden gecatapulteerd, moeders terug aan de haard met negen koters aan hun rokken, kortom: Vlaanderen wordt een soort Albanië_aan_de_Noordzee, maar.... de echte Vlaamse man zal terug vrij zijn, en dat is toch het enige wat telt, of niet soms? :roll:

Gelooft u dit nu echt ? Leest u niet teveel science-fiction of fantasy boeken ?

Surft u regelmatig naar de conspiracy-sites ?

S.
10 januari 2003, 15:46
Zucht, nog altijd geen echt antwoord van een blokker op mijn vraag naar het alternatief voor een multiculturele samenleving...

vlaanderen72
10 januari 2003, 16:15
S:persoonlijk ben ik tegen de multiculterele maatschappij omdat die naar mijn gevoel de mijne onderdrukt en probeert te laten verdwijnen.
Er komt van alles binnen ,het zij:zwart,bruin,geel,al was het iemand met paars vel en rode stippen het maakt niet uit.
ALLE culturen:islam,hindoe's,boedisten,joden enz...
En dat allemaal in vlaanderen met duizenden, zoals mieke vogels zo fier zei:we zijn met zo een 180 verschillende nationaliteiten onder ons.
Dan denk ik: WAT!!!!!!
En iederéén zit te verkondigen: o da belgie da moet ge niet splitsen,want wat dan, vlaanderen da stipje!
Maar op da stipje steken ze dan wel alles samen ,een complete utopie om samen te leven ,vlamingen komen soms nog niet overeen .
Laat staan dan met andere culturen.
Jup t hek is helemaal van den dam.
Als er hier eens pak nu:5000 vreemden hier zouden zitten dan maakte niemand daar een probleem over.
Maar het word te veel en ze verzetten zich tegen onze normen en waarden ,ONZE CULTUUR!
Als men dat aanhaald ben je een racist enkel en alleen omdat je voor je eigen volk en land bent.
Hoe belachelijk.
Ik heb het hier al eens ergens gezegd:wat voor cultuur men heeft wat voor kleur dan ook ieder is gelijk , wat voor godsdienst dat speelt geen rol ieder het zijne.
Maar niet hier.
Ieder heeft z'n eigen land waar dat men naar believen kan leven hoe of zij men wil.
Maar uiteraard is het sociale vangnet hier beter ,de straffen lichter,vrije meningsuiting ook.
Maar das hier toch ook niet vanzelf gekomen.
Men kan hier niet leven en z'n eigen cultuur beleven ,binnenshuis waar ik er geen last van heb doen ze maar. maar daar houd het niet op die hoofddoekjes, dat rellen, dat vaandelzwaaien met de vlag van land van herkomst ,dat oproepen van de jihad......
'T schept problemen ,en het is net of t moet maar van één z'n kant komen en das de onze!
Tot spijt van de linkse personen, jullie hebben het zo voor mekaar gekregen ,en nu zitten we met de gebroken potten .
Die niet meer te lijmen vallen.
Ik zou inderdaad regulariseren nooit meer toepassen ,de snel belgwet afschaffen,vreemde criminelen terug naar land van herkomst sturen net zoals mensen die de boel op stelten zetten en die zijn of haar cultuur openlijk willen belijden zonder zich in te burgeren in vlaanderen.
Daar blijf ik bij.
Aanpassen is=assimileren.
Als iemand zo graag z'n eigen cultuur wil belijden dan voelt die zich hier toch niet thuis?!
Dan heeft die heimwee en aanpassingsmoeilijkheden.
Dan is die persoon toch beter af in land van herkomst.
En kan die zich ineens niet meer gediscrimineert voelen.
Totaal geen problemen,vreedzaam samenleven zal steeds een utopie zijn ,het zal escaleren daar geloof ik rotsvast in.
En ze kunnen het nog zoveel op mensen steken zoals ik ,degenen die hun volk en vaderland willen beschermen.
Maar dat is totaal fout ,'t zijn degenen die alles op een presenteerblaadje aanbieden die de ware schuldigen zijn.
Geef ze een vinger en ze pakken je helemaal.
En inderdaad er zullen enkelen zijn die nog niet van de slechtste zijn ,maar als het erop aankomt kiezen ze toch partij voor elkaar.
Dat is hun sterkte ,en ons zwakte!!
'T pleit toch ook niet voor een bepaald bevolkingsgroep dat ze steeds in het nieuws komen als ze iets misdaan hebben,ligt het aan de cultuur,de godsdienst of wat?
Maar ach indien men zoiets zegt is men weeral een racist en meer van dat fraais.
Waarom hoort men nooit iets over joden ,chinezen enz...
Die hoeven hier ook niet met hopen te zitten ,maar die belijden hun cultuur binnenshuis ,komen niet negatief in beeld ,en eisen ook niets wat hun niet toekomt.
En die zijn veel meer ingeburgerd dan de islam ooit zal zijn.
Ik blijf erbij de islam is een gevaar ,voor velen zullen de ogen veel en veel te laat open gaan.

S.
10 januari 2003, 16:28
Dus eigenlijk pleit U gewoon voor grootscheepse deportatie? Voor wie zou dat dan allemaal zijn? U gaat dus hoofddoeken verbieden? Wat doet U met autochtonen die zich tot de islam hebben bekeerd? Wat doet U met oude vrouwtjes die ook een hoofddoek aanhebben? Is het voor iemand die een andere cultuur heeft noodzakelijkerwijze onmogelijk om die te behouden wil hij hier blijven? Hoeveel mensen moeten vertrekken?

Wat doet U met bvb. een Marrokaan die hier is geboren en enkel nederlands kan, maar waarvan de grootouders (die hier wonen) enkel Marrokaans babbelen?

En aan de andere Blokkers: wat is jullie visie? Wat moet er gebeuren met de andere culturen in ons land?

vlaanderen72
10 januari 2003, 18:47
Pffffffff daar gaan we weer! :?
Grootscheepse deportatie waar staat dat?
leren lezen éé kerel. :roll:
Ik zou inderdaad de hoofddoek verbieden, en dat oudje dat al eens een kapke op zet omdat het regent of koud heeft ga je nu toch niet vergelijken met de hoofddoek in de islam ,dat eigenlijk nog niet hoeft voor hun geloof alleen maar om hun te onderscheiden.
Zoals ik zei ieder z'n cultuur maar niet hier,het moet geen mixke worden.
Degenen die ik zou laten vertrekken, humaan natuurlijk ,heb ik hier boven al eens beschreven.
Al was ik er vergeten bij te zetten dat asielzoekers strenger moeten doorgelicht worden om meer misbruiken te vermijden.
Als die grootouders hier al van de jaren 60 zitten dan zouden ze allang vlaams moeten spreken ,hier zitten chinezen ook die op twee jaar perfect vlaams spreken ,ze moeten wat goede wil tonen ook hoor!

S.
10 januari 2003, 21:04
Voelen nog andere blokkers zich geroepen hun visie op de niet meer multiculturele samenleving te posten?

@VL72: U gaat hen dus dwingen hun cultuur op te geven: Hoe?

Knuppel
10 januari 2003, 21:22
Voelen nog andere blokkers zich geroepen hun visie op de niet meer multiculturele samenleving te posten?

Piano deed het prima en hij slaat de nagel op de kop.
Of verwacht je nu echt dat de Vlaams Blokkers dit zelf gaan zeggen?

thePiano
10 januari 2003, 21:38
Voelen nog andere blokkers zich geroepen hun visie op de niet meer multiculturele samenleving te posten?

Piano deed het prima en hij slaat de nagel op de kop.
Of verwacht je nu echt dat de Vlaams Blokkers dit zelf gaan zeggen?

Je kan het altijd aan vlaanderen72 vragen, die vat voor mij perfect de essentie van het VB-programma samen. Ik zou het zelf niet beter kunnen verwoorden :roll:

Op de vele vragen aan vl72 hoe een en ander dan in de praktijk moet gebracht worden blijft ze nog altijd het antwoord schuldig, maar dat heb ik hier een paar scrolls hogerop in haar plaats gedaan, want met haar woordenschat van plus/min 375 woorden raakte ze d'r zelf niet meer uit :roll:

vlaanderen72
10 januari 2003, 21:55
Aan S:iemand die zich hier komt vestigen moet zich totaal assimileren (zeker in het openbaar,dus geen islamgewaden en zo meer)anders hoort men hier niet thuis.
Dat je nog een paar gebruiken hebt beoefen die voor mijn part in huis maar niet openlijk in de samenleving.
Anders kan en mag op den duur alles ,en dan vind ik het persoonlijk ,mijn samenleving niet meer.
En hoe vraag je, gewoonweg voor de keus stellen:ga je hier blijven dan op onze manier=assimileren, zo niet dan ligt uw ticketje klaar nog een prettig leven verder op uw manier in uw land van herkomst.
Je kan nu eenmaal niet alles hebben in het leven.
En piano, lul maar op jij begrijpt niets en zal dat ook nooit doen.
Jij bent één van de velen die hun ogen véél en véél te laat zullen opengaan.
Dat jij je nu thuisvoelt in een mengelmoesje, daarom moet ik dat nog niet willen.

thePiano
10 januari 2003, 23:05
Dat je nog een paar gebruiken hebt beoefen die voor mijn part in huis maar niet openlijk in de samenleving.
Anders kan en mag op den duur alles ,en dan vind ik het persoonlijk ,mijn samenleving niet meer.

Al eens gedacht om dan maar zèlf op te rotten, vermits je duidelijk niet kan en wil mee evolueren? Het zou je een pak zorgen en nodeloos forumgebrabbel besparen :roll:

thePiano
10 januari 2003, 23:21
Ik heb het hier al eens ergens gezegd:wat voor cultuur men heeft wat voor kleur dan ook ieder is gelijk , wat voor godsdienst dat speelt geen rol ieder het zijne.
Maar niet hier.
Ieder heeft z'n eigen land waar dat men naar believen kan leven hoe of zij men wil.
Maar uiteraard is het sociale vangnet hier beter ,de straffen lichter,vrije meningsuiting ook.
Maar das hier toch ook niet vanzelf gekomen.
Men kan hier niet leven en z'n eigen cultuur beleven ,binnenshuis waar ik er geen last van heb doen ze maar. maar daar houd het niet op die hoofddoekjes, dat rellen, dat vaandelzwaaien met de vlag van land van herkomst ,dat oproepen van de jihad......

Waarom hoort men nooit iets over joden ,chinezen enz...
Die hoeven hier ook niet met hopen te zitten ,maar die belijden hun cultuur binnenshuis ,komen niet negatief in beeld ,en eisen ook niets wat hun niet toekomt.
En die zijn veel meer ingeburgerd dan de islam ooit zal zijn.
Ik blijf erbij de islam is een gevaar ,voor velen zullen de ogen veel en veel te laat open gaan.

Ha ja, juist, geen hoofddoeken, niks buitenshuis, goed geïntegreerd enz...

http://www.wjc.org.il/wjcbook/belgia/belg1_b.jpg

Chassidische joden in Antwerpen

S.
10 januari 2003, 23:24
Zucht, ik vind het enorm triestig dat maar 1 blokker erin slaagt zijn/haar warrige visie van de blok-toekomst naar voren te brengen. Moest het over Jahjah gegaan zijn, het topic was waarschijnlijk ettelijke pagina's langer geweest. Maar ja, als het erop aankomt een alternatief te bieden...

subvert
10 januari 2003, 23:32
Wat doet U met bvb. een Marrokaan die hier is geboren en enkel nederlands kan, maar waarvan de grootouders (die hier wonen) enkel Marrokaans babbelen?


mmm....ik ken natuurlijk niet alle Marrokanen, maar de eerste die ALLEEN nederlands kan, moet ik nog tegenkomen...thuis (in familiekring) word(t) er bij de Marrokanen/Turken die ik ken alleen één of andere vreemde taal gesproken.
Dat wou ik gewoon even kwijt hier.

thePiano
10 januari 2003, 23:36
Wat doet U met bvb. een Marrokaan die hier is geboren en enkel nederlands kan, maar waarvan de grootouders (die hier wonen) enkel Marrokaans babbelen?


mmm....ik ken natuurlijk niet alle Marrokanen, maar de eerste die ALLEEN nederlands kan, moet ik nog tegenkomen...thuis (in familiekring) word(t) er bij de Marrokanen/Turken die ik ken alleen één of andere vreemde taal gesproken.
Dat wou ik gewoon even kwijt hier.

Ten andere, er zijn ook veel Marokkanen die christen zijn. Een buurman van me is gedoopt in Casablanca, in de jaren vijftig en zijn eerste voornaam is Paul.

Ook vele arabieren zijn crhistenen. Bijvoorbeeld Irak. In Bagdad wonen naar schatting zo'n 100 000 christenen, zelfs Tarek Aziz, de minister van Buitenlandse Zaken van Sadam is een christen.

vlaanderen72
11 januari 2003, 00:12
De piano se doet aan verdoken propaganda.
En oprotten begot voor jou .
Nope in geen tien miljoen jaar kereltje.
En over dat forumgebrabbel tja niemand verplicht je te lezen en reageren op al het geen ik schrijf nietwaar.
Spaart je weeral een pak zorgen.
En ivm met die joden daar hoor je nooit iets negatiefs van in onze samenleving ,jij steigert alleen maar indien men iets zegt over je moslimvrienden.
Maar inderdaad ook de joden hoeven er niet niet zo bij te lopen ,er zijn joden genoeg die zich tenandere westers kleden ook hun geloof belijden (binnenshuis) en nooit in opspraak komen.
En nee ik zal nooit mee evolueren in die multicul die jij voor ogen hebt ik zal me daar altijd tegen verzetten.
Jij bent steeds bezig van: men mag niets opdringen aan anderen ,maar dat moet ik me dus wel laten opdringen :NOW WAY!!!!
En S :jij kunt het warrig noemen, maar voor mij is dat de harde realiteit en ooit komt de dag dat jij dat toch zult moeten inzien .
En jij zucht wat af éé seg.
En een alternatief wat moet ik nog meer zeggen, 't enige dat jij wil horen van een vlaams blokker is hetgene jij en je linkse vriendjes graag zouden horen en dat is dat we w.o. 2 nog eens over zouden doen .
Nee die leugen mag je zelf verkondigen .
Ja piano dat van tarek aziz weet ik ,van moslims die zich bekeren ook .
Maar wat heeft dat in godsnaam met de problemen die zich nu aanbieden te maken!

S.
11 januari 2003, 00:17
Ten andere, er zijn ook veel Marokkanen die christen zijn. Een buurman van me is gedoopt in Casablanca, in de jaren vijftig en zijn eerste voornaam is Paul.

Ook vele arabieren zijn crhistenen. Bijvoorbeeld Irak. In Bagdad wonen naar schatting zo'n 100 000 christenen, zelfs Tarek Aziz, de minister van Buitenlandse Zaken van Sadam is een christen.

Stel je voor; daar is er godsdienstvrijheid en hier niet...

thePiano
11 januari 2003, 00:19
Ten andere, er zijn ook veel Marokkanen die christen zijn. Een buurman van me is gedoopt in Casablanca, in de jaren vijftig en zijn eerste voornaam is Paul.

Ook vele arabieren zijn crhistenen. Bijvoorbeeld Irak. In Bagdad wonen naar schatting zo'n 100 000 christenen, zelfs Tarek Aziz, de minister van Buitenlandse Zaken van Sadam is een christen.

Stel je voor; daar is er godsdienstvrijheid en hier niet...

Zou ik als vrijzinnige ongelovige leek, ook kans maken om ooit een goede vlaming te kunnen zijn denk je?

S.
11 januari 2003, 00:23
We zullen het eens aan Alexandra Colen vragen...

thePiano
11 januari 2003, 00:27
Maar inderdaad ook de joden hoeven er niet niet zo bij te lopen

Lees ik hier toch een beetje ergernis? Persoonlijk laat mij dat ijskoud hoe iemand zich wenst te kleden. Of dat nu een keppel, een tulband of een islamitische sjaaltje is, zolang de openbare veiligheid niet in het gevaar komt -en ik denk niet dat kledingstukken dat doen- is er voor mij niks om me druk over te maken.

vlaanderen72
11 januari 2003, 01:07
Een beetje ergernis?
Mja, zo te horen laat nogal veel je koud, en maak jij je nergens druk over .(alhoewel :roll: )
Mij stoort het ten andere enorm.
En wat een zever maar weer ,wist je (wederom) niet goed wat zeggen en haal je je zoiets als:zou ik een goede vlaming zijn als ongelovige ,uit de kast der miskleunen .
TSSS daar heb jij toch een patent op zenne.

subvert
11 januari 2003, 01:09
Lees ik hier toch een beetje ergernis? Persoonlijk laat mij dat ijskoud hoe iemand zich wenst te kleden. Of dat nu een keppel, een tulband of een islamitische sjaaltje is, zolang de openbare veiligheid niet in het gevaar komt -en ik denk niet dat kledingstukken dat doen- is er voor mij niks om me druk over te maken.

Wat bedoel je met een islamitisch sjaaltje hier? Alleen de haren bedekt : OK, als alleen de ogen zichtbaar zijn = bijna hetzelfde als iemand met bivakmuts : als ik zo iemand zou tegenkomen, zou ik er toch mijn bedenkingen bij hebben...
Ik heb gisteren op de Nederlandse televisie een jongeren'debat' gezien over dit 'sjaaltje', in het o zo tolerante Nederland had men toch ook zo z'n bedenkingen erbij.

thePiano
11 januari 2003, 01:14
Lees ik hier toch een beetje ergernis? Persoonlijk laat mij dat ijskoud hoe iemand zich wenst te kleden. Of dat nu een keppel, een tulband of een islamitische sjaaltje is, zolang de openbare veiligheid niet in het gevaar komt -en ik denk niet dat kledingstukken dat doen- is er voor mij niks om me druk over te maken.

Wat bedoel je met een islamitisch sjaaltje hier? Alleen de haren bedekt : OK, als alleen de ogen zichtbaar zijn = bijna hetzelfde als iemand met bivakmuts : als ik zo iemand zou tegenkomen, zou ik er toch mijn bedenkingen bij hebben...
Ik heb gisteren op de Nederlandse televisie een jongeren'debat' gezien over dit 'sjaaltje', in het o zo tolerante Nederland had men toch ook zo z'n bedenkingen erbij.

Niemand zegt dat je er geen 'bedenkingen' bij mag hebben. Ik heb zo ook mijn 'bedenkingen' als ik mannen in vrouwenkleren doorheen het Vatikaan zie rondsloffen, gaan 'biechten' in houten barakken in tempels die als fallussen naar de hemel reiken en ons handenvol geld aan onderhoud en lonen kosten. Ik betaal dat want dat is de prijs voor de demokratie. Als ik die voor Christenen, Katholieken, Joden edm betaal, waarom dan maar niet meteen ook voor de ganse santenboetiek of waarom ook aan niemand geen cent? Wie ben ik om een waardeoordeel te hechten aan die of die is beter dan de andere? Voor mij is elke godsdienst een beetje vorm van waanzinnigheid en vooral Opium voor het Volk.

vlaanderen72
11 januari 2003, 01:27
Voor mijn part mogen ze dat invoeren, betalen voor het geen je voor wil instaan.
Ik ben katholiek ,okee ik wil daarvoor betalen om kerken en monumenten te bewaren, dan hoef ik ook niet meer te betalen voor de islam of enig andere erkende godsdienst dan de mijne .
En als we dan toch bezig zijn, belastingen dat is een normale zaak om te betalen ,alhoewel we hier wel heel erg zwaar belast worden.
Maar daarmee wil ik zeggen dat daar veel in omvat zit ook hetgene dat de regering uitdeelt aan derde wereld landen (wapenaankoop het gewone volk ziet niets van dat geld)en congo toestanden.(Gewoon dictators geld geven begot.)
Daar wil ik dan ook zelf voor kiezen ,mijn antwoord: neen ik wil daar niet aan geven. :wink:

S.
11 januari 2003, 09:14
De antwoord van blokkers op de post-multiculturele maatschappij heeft maar weinig opgeleverd. Daarom misschien een makkelijkere vraag: In welk land zien de Blokkers een voorbeeld van hoe het moet? Welk land is een echt voorbeeld voor hun?

thePiano
11 januari 2003, 10:04
De antwoord van blokkers op de post-multiculturele maatschappij heeft maar weinig opgeleverd. Daarom misschien een makkelijkere vraag: In welk land zien de Blokkers een voorbeeld van hoe het moet? Welk land is een echt voorbeeld voor hun?

Euh... het Duitsland van tussen 1933-1945 misschien? :roll:

S.
11 januari 2003, 10:42
Ja, maar het is een serieuze vraag! Volgens mij denken blokkers absoluut niet aan wat de gevolgen zouden zijn als het Blok aan de macht komt...

Luddo
11 januari 2003, 10:45
Ja, maar het is een serieuze vraag! Volgens mij denken blokkers absoluut niet aan wat de gevolgen zouden zijn als het Blok aan de macht komt...

Hoeft dat? Daar zijn de studiediensten van de andere partijen al jaaaaaren mee bezig! :D

thePiano
11 januari 2003, 11:47
Ja, maar het is een serieuze vraag! Volgens mij denken blokkers absoluut niet aan wat de gevolgen zouden zijn als het Blok aan de macht komt...

Je kan het altijd aan Prinses Zagemeel72 vragen, die heeft op alle vragen aangaande het Vlaams Blok een perfect en openhartig antwoord klaar :roll:

S.
11 januari 2003, 12:01
Ja, maar het is toch typerend dat er maar 1 blokker echt antwoordt.

vlaanderen72
11 januari 2003, 14:35
Aan :S
als het over de splitsing van belgie gaat is het model op te noemen van tjechie en slovakije ,ik denk niet dat het de juiste schrijfwijze is van beide landen maar kom, dat voorbeeld is dus met fluwelen handschoentjes aangepakt.
En werkt ook.
Hier in europa is geen enkel land gevrijwaard gebleven van de immigratie ,dus een voorbeeld geven zo kan het dus ook, kan niet .
Men ziet nu alleen duidelijk hoe het niet gaat en ooit kan gaan.
Maar ik weet zeker dat het er alleen maar beter op kan worden dan het nu is, als het vlaams blok aan de macht zou komen.
Ik geloof er rotsvast in dat het ons allemaal ten goede zal komen .
En piano als er nu een keizer zager is ben jij dat toch wel .
Altijd met je belachelijke opmerkingen over de jaren :30 .
Degene met heimwee naar dat tijdperk ben jij wel zo blijkt.

Luddo
11 januari 2003, 14:48
Ja, maar het is toch typerend dat er maar 1 blokker echt antwoordt.

Misschien zit er op dit forum maar 1 echte Blokker?

Lieven Corneillie
11 januari 2003, 14:48
We hebben voorbeelden van hoe het Antwerpen zou vergaan met een absolute Blokmeerderheid. In enkele Zuid-Franse steden heeft het FN, de Franse bevriende partij van het Blok, de macht in handen. Daar worden linkse activisten aangevallen en onderzoekt de politie deze daden niet. Alle subsidies aan iets wat nog maar het minste ruikt naar een multiculturele of linkse vereniging/activiteit werden stopgezet. In de bibliotheken worden werken van Marx en de dagboeken van Che Guevara weggehaald, samen met nog zovele andere linkse werken. Dit lijstje geeft een goede voorafspiegeling wat Antwerpen met een bruin bestuur zou worden.

Luddo
11 januari 2003, 15:01
We hebben voorbeelden van hoe het Antwerpen zou vergaan met een absolute Blokmeerderheid. In enkele Zuid-Franse steden heeft het FN, de Franse bevriende partij van het Blok, de macht in handen. Daar worden linkse activisten aangevallen en onderzoekt de politie deze daden niet. Alle subsidies aan iets wat nog maar het minste ruikt naar een multiculturele of linkse vereniging/activiteit werd stopgezet. In de bibliotheken worden werken van Marx en de dagboeken van Che Guevara weggehaald, samen met nog zovele andere linkse werken. Dit lijstje geeft een goede voorafspiegeling wat Antwerpen met een bruin bestuur zou worden.
Zitten de TV-redacties daar nu ook vol met FN-aanhangers en zijn de cultuurdiensten nu ook bemand (m/v) door adepten van Le Pen?
Hoe zien de rechtse versies van Polspoel, Desmet, Crabbé, Dusauchoit er uit? :D

vlaanderen72
11 januari 2003, 15:18
Alez dus lieven,jij scheert dus alles over dezelfde kam .
Hoe typerend maar weer eens. :roll:
En hoe het er in frankrijk aan toe gaat ,al zijn het bevriende medestanders van het blok daar in die zuid franse steden, dat heeft niets te maken met vlaanderen.
En nu maar verontwaardigd roepen olala wat doen ze met onze linkse broeders.
tja de rollen eens omgedraaid zien doet raar nietwaar?! :x
'T lijkt me een plaatsje om van de zomer eens naartoe te trekken.
'T lijkt me daar zo slecht niet vertoeven ,als een rechtse. :wink:

Supe®Staaf
11 januari 2003, 15:21
Aan :S
als het over de splitsing van belgie gaat is het model op te noemen van tjechie en slovakije ,ik denk niet dat het de juiste schrijfwijze is van beide landen maar kom, dat voorbeeld is dus met fluwelen handschoentjes aangepakt.
Jaja
Eén land met poen dat de ballast afschudt, en het andere laat verkommeren.
Ik zag het verschil met eigen ogen.
:roll:

Ik geloof er rotsvast in dat het ons allemaal ten goede zal komen .
:lol: :lol: :lol:
Het blok-credo tot geloof of religie gebombardeerd!

Altijd met je belachelijke opmerkingen over de jaren :30 .
Degene met heimwee naar dat tijdperk ben jij wel zo blijkt.
Rake opmerkingen, nietwaar?

In welke partij is de heimwee naar het derde rijk en de nieuwe orde het grootst, denk je?

Supe®Staaf
11 januari 2003, 15:23
'T lijkt me een plaatsje om van de zomer eens naartoe te trekken.
'T lijkt me daar zo slecht niet vertoeven ,als een rechtse. :wink:
Haast u ernaar toe! Ik leg bij!
Laat u goed bruin bakken in de zon.
Hopelijk behandelen ze u dan ook eens zoals de fasco's het liefste een anderskleurige bejegenen....... :roll:

thePiano
11 januari 2003, 15:24
En hoe het er in frankrijk aan toe gaat ,al zijn het bevriende medestanders van het blok daar in die zuid franse steden, dat heeft niets te maken met vlaanderen.:

Inderdaad, het Vlaams Blok en het Front National zijn geen medestanders van elkaar, en Filip Dewinter en Jean-Marie LePen kennen elkaar niet eens, ergo: ze hebben mekaar zelfs nog nooit ontmoet!

http://users.pandora.be/amarcord/thePiano/gif/FDW_JMLP.gif

vlaanderen72
11 januari 2003, 15:37
Ik weet niet superstaaf, bij ons in de partij alvast niet,maar bij wie word die heimwee dan naar het derde rijk en de nieuwe orde het grootst?
Bij jou en consoorten zeker, want waar het hart van vol is loopt de mond van over nietwaar.
En ik ben geen zonneklopper, dus met veel zon doe je me geen plezier toch lief aangeboden hoor superstaaf. :wink:
Seg piano ik heb bijlange na niet ontkend dat ze elkaar kennen hoor waar vind je dat?!
Ik heb meneer le pen ook persoonlijk ontmoet .
Ik moet zeggen toffe kerel.
Mooie foto trouwens,die is op ons secretariaat genomen.

Supe®Staaf
11 januari 2003, 15:37
En hoe het er in frankrijk aan toe gaat ,al zijn het bevriende medestanders van het blok daar in die zuid franse steden, dat heeft niets te maken met vlaanderen.:

Inderdaad, het Vlaams Blok en het Front National zijn geen medestanders van elkaar, en Filip Dewinter en Jean-Marie LePen kennen elkaar niet eens, ergo: ze hebben mekaar zelfs nog nooit ontmoet!

http://users.pandora.be/amarcord/thePiano/gif/FDW_JMLP.gif
Dat is een truuk van CloonAid!!!!
:lol: :lol: :lol:

vlaanderen72
11 januari 2003, 15:39
Ach zolang ze superstaaf en piano maar niet clonen is alles best.

Supe®Staaf
11 januari 2003, 15:56
Ik weet niet superstaaf, bij ons in de partij alvast niet,
:lol: :lol: :lol:

Supe®Staaf
11 januari 2003, 15:58
Ach zolang ze superstaaf en piano maar niet clonen is alles best.
Inderdaad.
Je merkt de gevolgen van het klonen van een schaap.
Jouw échte naam was toch Dolly, niet?
:P :twisted: 8)

vlaanderen72
11 januari 2003, 16:05
En jij bent een afstammeling van degene die de gekke koeienziekte had niet. :lol:

thePiano
11 januari 2003, 16:08
En jij bent een afstammeling van degene die de gekke koeienziekte had niet. :lol:


Wie zei er weer: "Probeer nooit met een idiote te discuteren, want voor je het weet haalt zij je neer tot op haar niveau, en veegt daar grondig de vloer met je aan"

Prinses Zagemeel72 is the Best :D

Supe®Staaf
11 januari 2003, 16:15
En jij bent een afstammeling van degene die de gekke koeienziekte had niet. :lol:


Wie zei er weer: "Probeer nooit met een idiote te discuteren, want voor je het weet haalt zij je neer tot op haar niveau, en veegt daar grondig de vloer met je aan"

Prinses Zagemeel72 is the Best :D
Superstaaf® gaat languit tegen de planken.
:lol: :lol: :lol:

vlaanderen72
11 januari 2003, 16:16
Dat was zeker iemand die het over jou had keizer zager. 8)

vlaanderen72
11 januari 2003, 16:18
Ach languit tegen de planken of tussen de planken wat is het verschil. :wink:

S.
11 januari 2003, 16:20
Misschien moeten we Blokkers persoonlijk gaan aanspreken. Eén blokker die mee wil discussiëren over maatregelen, beleid, visie, niet ergens tegen zijn maar ook gewoon iets voorstellen! Ik zou bijna gaan zeggen: proficiat Vl72, ware het niet dat haar postings mij soms koppijn bezorgen.

vlaanderen72
11 januari 2003, 16:23
Ah dan raad ik je aspro bruis 500aan.
Dat gebruik ik ook na het lezen van linkse prutpostings.

thePiano
11 januari 2003, 16:27
Ah dan raad ik je aspro bruis 500aan.
Dat gebruik ik ook na het lezen van linkse prutpostings.

Prinses Zagemeel72 is erg sterk geworden in haar argumentatie, we hebben d'r allemaal chronische hoofdpijn aan over gehouden. Dat virtuele gedoe blijft niet zonder gevolgen :?

Karel Dillen alias The Mummy: "Als je niet de geesten kan winnen, sla dan maar op de hoofden."

Supe®Staaf
11 januari 2003, 16:33
Ik zou bijna gaan zeggen: proficiat Vl72
Jeps.
Meedoen is belangrijker dan winnen.
Blijven posten VL72
't Gaat hoe langer hoe beter.
8)
Misschien moeten we Blokkers persoonlijk gaan aanspreken. Eén blokker die mee wil discussiëren over maatregelen, beleid, visie, niet ergens tegen zijn maar ook gewoon iets voorstellen!
Diogenes was op klaarlichte dag, mét een lamp op zoek naar een mens.
Ik vrees dat hij meer kans had dan jij met je queeste om het 70-puntenplan voor afbraak hier gepost te krijgen. :wink:
http://ronaschneiderprints.com/imagesC20/LockeDiogenes.jpg

vlaanderen72
11 januari 2003, 17:06
Aan piano en superstaaf:dit is wat ik doe met jullie: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ... :wink: .
Ik vind jullie zo aardig en schattig niet te doen.

thePiano
11 januari 2003, 17:10
Aan piano en superstaaf:dit is wat ik doe met jullie: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ... :wink: .
Ik vind jullie zo aardig en schattig niet te doen.

Lap! Dit is nog erger dan ik dacht! Een Blokster die verliefd op ons wordt.... Oh My GooOOOoD!

vlaanderen72
11 januari 2003, 17:29
Geen paniek piano daar is geen reden toe ,verliefd op jou brrrrrrrrrrr ik mag er niet aan denken.
Het zou hetzelfde zijn dan een ratelslang knuffelen.

S.
11 januari 2003, 17:45
Geen paniek piano daar is geen reden toe ,verliefd op jou brrrrrrrrrrr ik mag er niet aan denken.
Het zou hetzelfde zijn dan een ratelslang knuffelen.

Jullie zouden nooit kunnen trouwen. the Piano is naar het schijnt geen echte Vlaming. Het Blok zal niet kunnen lachen met zo'n gemengd huwelijk!

vlaanderen72
11 januari 2003, 18:16
Dat vebaast me niets dat piano geen echte vlaming is. :lol:

Mustapha
16 januari 2003, 20:04
He mensen kom is allemaal tevoorschijn.
Het is gedaan met ons oefening toneel :D

Ik lees hier 'absolutie macht'.
Hebben de VB'ers zolang geduld?
Absolutie macht heb je als je ergens in de 40% haalt op federaal niveau.
In het Waals gedeelte zitten de racisten nog dik in de problemen. Enfin, daar is het nog een lachertje, zie maar naar de uitslag van FN van de vorige verkiezing. Die werd gewoon weggelachen.
Dat is al één, absolute macht is uitgesloten.

In coalitie met VLD of CD&V of N-VA is een andere oplossing.
CS moet pas in werking treden wanneer ze mee in de regering zitten.
Want nu worden ze inderdaad groter en groter omdat ze in de underdog zitten!

VB is ook geen partij, het is een zaagbende, ken je dat....zo een communitie met alle randdebielen en scheve gevallen van het land. Alé ja jullie begrijpen mij wel.

Waarom spreken we nog over VB?


p.s.: vlaanderen72, doe aub iets aan de grammatica. U bent een schande voor de vlaamse zaak. U speelt met de Nederlandse taal. Kortom u bent een nepper in hart en nier. Zo een meelopertje, anders hebt u geen vriendjes :)

Vicky
16 januari 2003, 20:19
Ja, maar het is toch typerend dat er maar 1 blokker echt antwoordt.

Misschien zit er op dit forum maar 1 echte Blokker?

Dan wordt het misschien tijd om daar iets aan te veranderen? :D :D

ghost
16 januari 2003, 21:59
Als het blok de absolute macht behaalt, qoud non, want dat is wel totaal onmogelijk, dan heeft het een klein probleem.
Want dan gaan de mensen er vanalles van verwachten, wat het onmogelijk waar kan maken.

Blokkers zijn immers charlatans eerste klasse, en geheide leugenaars, maar een echte visie, of een ideaal, dat hebben ze immers allang niet meer, bij zover ze dat ooit hebben gehad.

Hun 70 puntenplan was een grote leugen, en dat hebben ze nu zelf lacherig toegegeven: cafepraat, noemen ze het nu; het resultaat van een uit de hand gelopen brainstorming aan de toog van een of ander zwart café.

En ik geloof ze.

Want het enige dat hun interesseert is geld, invloed, en politieke postjes voor de kinderen.

Eventueel ook Vlaamse onafhankelijkheid, ja.
Daarin kunnen ze mee met de N-VA, in wezen de VU van voor Schilz en baby Anciaux.

En verder een extreem oubollig, elitair, ons kent ons, conservatief liberalisme, á la Margareth Thatcher.

Daarmee plegen ze in feite grof kiezersbedrog, want hun achterban bestaat grotendeels uit arbeiders en andere ex-socialisten.

Daarom is er een ongelofelijke kloof tussen hun slogans en hun échte programma.

Het zou wel maar een klein probleem zijn, want een beetje blokmandataris trekt zich van dat klootjesvolk geen bal aan: zij zijn het domme kanonnenvlees, en ze zullen wel op een of andere manier worden gepaaid, of bedot.

Het blok zit daar niet mee: wat ze hebben kunnen pakken, neemt niemand hen nog af, redeneren ze, en ze hebben daarmee geeneens ongelijk.

Caveat emptor!

Supe®Staaf
16 januari 2003, 22:44
Aan piano en superstaaf:dit is wat ik doe met jullie: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ... :wink: .
Ik vind jullie zo aardig en schattig niet te doen.

Lap! Dit is nog erger dan ik dacht! Een Blokster die verliefd op ons wordt.... Oh My GooOOOoD!
Another bucket!!!!!
http://digilander.libero.it/Accnasio/smileys/vomit1.gif

sigrid
17 januari 2003, 13:34
Mja, maar ik was vooral geïnteresseerd in het alternatief dat het Blok zou hebben voor een multiculturele samenleving.

Wij geloven niet echt in een multiculturele samenleving,wie weet word het gewoon een culturele samenleving.
Dat is een vraag die je beter stelt aan FDW?GEROLF.....
:?

sigrid
17 januari 2003, 13:37
Als het blok de absolute macht behaalt, qoud non, want dat is wel totaal onmogelijk, dan heeft het een klein probleem.
Want dan gaan de mensen er vanalles van verwachten, wat het onmogelijk waar kan maken.

Blokkers zijn immers charlatans eerste klasse, en geheide leugenaars, maar een echte visie, of een ideaal, dat hebben ze immers allang niet meer, bij zover ze dat ooit hebben gehad.

Hun 70 puntenplan was een grote leugen, en dat hebben ze nu zelf lacherig toegegeven: cafepraat, noemen ze het nu; het resultaat van een uit de hand gelopen brainstorming aan de toog van een of ander zwart café.

En ik geloof ze.

Want het enige dat hun interesseert is geld, invloed, en politieke postjes voor de kinderen.

Daarmee plegen ze in feite grof kiezersbedrog, want hun achterban bestaat grotendeels uit arbeiders en andere ex-socialisten.

Daarom is er een ongelofelijke kloof tussen hun slogans en hun échte programma.

Het zou wel maar een klein probleem zijn, want een beetje blokmandataris trekt zich van dat klootjesvolk geen bal aan: zij zijn het domme kanonnenvlees, en ze zullen wel op een of andere manier worden gepaaid, of bedot.
IK DENK DAT JIJ ECHTE GEESTEN HEBT GEZIEN OF IS HET GEWOON JALOEZIE..... :lol:

Caveat emptor!

ghost
17 januari 2003, 15:22
Bah, ook bij de Valse Lamme Dweilen en de CDenVoos is het triest gesteld.
Alleen moeten de mensen niet denken dat het blok ook maar een haar beter is.
Dat is wat ik zeg.

De politieke kaste is door en door verrot.
Er is geen goede kant aan.

Arm Vlaanderen; arm België ... :cry:

Wellicht nog het best om zich er niks van aan te trekken, en de tv gewoon uit te doen.
Misschien zeg ik mijn abonnement gewoon op, met die dure kabel en zo.


Steeve Gratis heft het kijk- en luistergeld op, en dus besluit een of andere hollandse geldjood dat er bijgevolg ruimte is om het kabelabonnement op te trekken. :twisted:

Dat is nu Europa, liberalisering en vooruitgang in actie, zie!

Alles voor het grootkapitaal: niks voor de mensen.

Foert!

vlaanderen72
17 januari 2003, 15:35
Seg mustapha,wie hier een schande is ben jij. :wink:
De dag dat ik vrienden moet kiezen van jouw soort ,mja dan heb ik liever geen vrienden .(de schande alleen al)
Wees maar zeker dat ik vrienden genoeg heb ,rechtse vrienden uiteraard!
En wie ben jij eigenlijk om hier je smoel te roeren,staat het je niet aan rot dan toch gewoon op .
Pak je pak en zak en hup de kameel op. :D
Meelopertje begot ,net als jij zeker met je bende en wat ruiten gaan inslagen hier en daar.
Jup,de dag dat ik me door een ma... ga laten doen zal er nooit komen zenne.(ik kan het natuurlijk ook gewoon lang uit schrijven doch met onze zieners hier, jij bent het me niet waard om geband te worden.) :wink:
Neem dat maar van me aan.
Noem me racist pfff zal me een zorg zijn ,ik ben er fier op . :twisted:
En je kan wel wat raaskallen inderdaad ,nu nog wel ,maar je rijk is ver uit. :lol:
Dat is een feit. 8)

vlaanderen72
17 januari 2003, 15:38
Superstaaf se, :lol: ,verliefd op jou begot :lol: wie doet nu zijn eigen zoiets aan .
Moet ge ook levensmoe voor zijn. :wink:

Mustapha
17 januari 2003, 15:52
Vlaanderen72,
Ik een schande? Ik probeer de Nederlandse taal nog te respecteren en hoog te houden :)
U maakt nog fouten waar ons vroegere leerkracht van Nederlands zijn haren recht kwamen te staan!!
ik raad u toch aan om de inburgeringscursus te volgen. Het is blijkbaar nodig.
Voor mij bent u geen racist, maar een cabaretier in cybervorm :)
Ik bedoel, ik lig hier altijd te rollen van het lachen als ik uw teksten lees.

Onder ons, ik heb niks tegen racisten. Er moet toch een bepaald groepering zijn waar ik is lekker op kan pissen.

S.
17 januari 2003, 15:55
Ik een schande? Ik probeer de Nederlandse taal nog te respecteren en hoog te houden :)
U maakt nog fouten waar ons vroegere leerkracht van Nederlands zijn haren recht kwamen te staan!!
ik raad u toch aan om de inburgeringscursus te volgen. Het is blijkbaar nodig.

:lol: :lol: :lol:

vlaanderen72
17 januari 2003, 16:11
Lach maar zolang je nog kunt ,ik moet bijna overgeven als ik alleen maar je naam zie.
En fouten maken doet iedereen zenne kerel.
Wie zonder fouten is werpe de eerste steen.
Dus dat gooien(behalve in winkelruiten) zal in jouw geval helemaal niet nodig zijn.
En het verbaasd me ten zeerste dat jij naar school bent geweest ,was dat voor of na de handtasdiefstallen. :wink:
En mijn pis is te goed voor jou zenne ,ik schijt gewoon op jouw soort en zelfs dat is te veel eer voor jullie!

FMisplon
17 januari 2003, 17:25
Vlaanderen72... je lijkt weer de verkeerde kant op te gaan hé...
Bij registratie hebt u zich akkoord verklaard met het volgende: Je geeft verder aan dat je geen kwetsende, obsene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, sexueel-georienteerde berichten plaatst. ( http://www.politics.be/phpBB/profile.php?mode=register). Hoe dat te rijmen valt met uitspraken als kotsen bij het zien van een naam, iemand zomaar beschuldigen van diefstal,... begrijp ik vooralsnog niet... misschien ligt het wel aan mij...
Daarenboven heeft een dergelijke scheldpartij inhoudelijk geen enkele waarde.
Ik geef je wederom nog een kans, maar er zijn grenzen...[/b]

vlaanderen72
17 januari 2003, 18:08
Ik laat niet over mij lopen ,zie ook eens wat een ander zegt eer u mij aanvalt.
Of is men ziende blind op bepaalde punten!

Hansi
18 januari 2003, 09:47
Het grootste probleem van het Blok zijn mensen zoals Vlaanderen72. Welke iet of wat correct opgevoede met rechtse waarden sympathiserende burger wil met zulk tuig te maken hebben? Misschien is er toch ruimte in België voor een rechtse ecologische sociale en nationalistische partij?

vlaanderen72
18 januari 2003, 12:18
In je wildste dromen hansje(en dan nog). :wink:

thePiano
18 januari 2003, 12:35
Vlaanderen72... je lijkt weer de verkeerde kant op te gaan hé...
Bij registratie hebt u zich akkoord verklaard met het volgende: Je geeft verder aan dat je geen kwetsende, obsene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, sexueel-georienteerde berichten plaatst. ( http://www.politics.be/phpBB/profile.php?mode=register). Hoe dat te rijmen valt met uitspraken als kotsen bij het zien van een naam, iemand zomaar beschuldigen van diefstal,... begrijp ik vooralsnog niet... misschien ligt het wel aan mij...
Daarenboven heeft een dergelijke scheldpartij inhoudelijk geen enkele waarde.
Ik geef je wederom nog een kans, maar er zijn grenzen...[/b]

Ja, geef haar maar veel kansen.... zucht.... waarom maak je haar niet moderator van dit forum en laat haar zelf de berichten censureren en forummers eruit gooien? Dan is dit forum binnen de week van het net verdwenen wegens gebrek aan deelnemers.... :roll:

vlaanderen72
18 januari 2003, 12:55
Net als ze jou kansen geven zeker,mister onbenul.
Was jij al niet op meerdere forums buitengegooit?! :wink:
Ach ,eentje meer of minder voor jou.
Blijven proberen piano nen hond probeert ook. :lol:

Supe®Staaf
18 januari 2003, 14:11
Ja, geef haar maar veel kansen.... zucht.... waarom maak je haar niet moderator van dit forum en laat haar zelf de berichten censureren en forummers eruit gooien? Dan is dit forum binnen de week van het net verdwenen wegens gebrek aan deelnemers.... :roll:
Valt het je op hoeveel steun 'het' krijgt vanuit blokse hoek?
Laat 'het' maar rustig voortdoen: ik zou niet durven stellingen poneren over de middens waaruit de doorsnee blokkiezer afkomstig is, maar als ze het zelf willen illustreren, dan ga ik vooral niet tegenspreken. :twisted:
Nooit censuur.
Wie uit de nek kletst kan met argumenten aangepakt worden.

vlaanderen72
18 januari 2003, 14:20
Ze laten jou toch ook steeds uit de nek kletsen nietwaar superstaaf. :wink:
Ik heb mijn eigen mening en of het op dat moment gelijk of niet staat met het blokprogamma maakt mij niet uit zenne gastje.
Dus je ziet kuddegeest is niet aan mij besteed.
Al heb je dat wel meer dan eens proberen aan tonen met belachelijke argumenten.
Ik ben niet voor jullie gedachten en jullie niet voor de mijne ,dus leg je er bij neer en doe niet langer zo belachelijk bekrompen van geest.

Supe®Staaf
18 januari 2003, 15:42
Ik heb mijn eigen mening
Schrijf ze dan eens neer. We zijn er benieuwd naar.
Mag ook wel nadat je ons reeds meer dan 300 berichten in spanning hield. :lol:

vlaanderen72
18 januari 2003, 15:53
Het is steeds dat mijn mening je niet aanstaat superstaaf ,anders zou je zo niet uit de hoogte reageren.
Ik ben het nooit me je eens en dat hoeft ook niet,maar als ik een andere mening vorm dan de jouwe en ze op mijn manier neerpen moet je niet steeds de god van het forum spelen.
Iedereen doet het op zijn manier ,of het je nu aanstaat of niet.
En ben jij er ook zo een die gaan klagen is bij de moderators ,zeg het mij en ik reageer terug.
En niet als kleine kindjes naar hen hollen,daar heb ik me nog nooit aan bezondigd en dat kan niet van iedereen gezegt worden.
Niet in het minst door je vriendje.

datri
18 januari 2003, 20:48
Vlaanderen72... je lijkt weer de verkeerde kant op te gaan hé...
Bij registratie hebt u zich akkoord verklaard met het volgende: Je geeft verder aan dat je geen kwetsende, obsene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, sexueel-georienteerde berichten plaatst. ( http://www.politics.be/phpBB/profile.php?mode=register). Hoe dat te rijmen valt met uitspraken als kotsen bij het zien van een naam, iemand zomaar beschuldigen van diefstal,... begrijp ik vooralsnog niet... misschien ligt het wel aan mij...
Daarenboven heeft een dergelijke scheldpartij inhoudelijk geen enkele waarde.
Ik geef je wederom nog een kans, maar er zijn grenzen...[/b]

Ja, geef haar maar veel kansen.... zucht.... waarom maak je haar niet moderator van dit forum en laat haar zelf de berichten censureren en forummers eruit gooien? Dan is dit forum binnen de week van het net verdwenen wegens gebrek aan deelnemers.... :roll:

Normaal ben jij de reden voor het leeglopen van een forum, 't mag al eens anders zijn hé!

vlaanderen72
19 januari 2003, 12:42
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Jup, verandering kan eens geen kwaad ,en in dit geval al helemaal niet. :wink:

Knuppel
19 januari 2003, 13:34
Uit de hoogte reageren...
De God van het forum spelen...
Iemand last van een minderwaardigheidscomplex?

Gaan klagen bij de moderators...
Een leesbrilletje nodig om te kunnen zien dat niemand zozeer voor de vrije meningsuiting op dit forum opkomt als Superstaaf?

Het valt ook op hoe weinig mensen het hier helemaal met elkaar eens zijn maar toch niet in extreme scheldtirades vervallen.
Hoe komt het toch maar dat niet iedereen daar in slaagt?

Supe®Staaf
19 januari 2003, 17:23
Het is steeds dat mijn mening je niet aanstaat superstaaf ,anders zou je zo niet uit de hoogte reageren.
Ik ken niet eens uw mening!
Ik vermoed vagelijk dat je het blok achternaholt, maar waarom, daar heb ik het raden naar.
Je getier en gebrul van holle frasen, slogans en beledigingen maken mij niet echt veel wijzer.

Ik ben het nooit me je eens
Bizar,
Lees je wel wat ik schrijf?


maar als ik een andere mening vorm dan de jouwe en ze op mijn manier neerpen moet je niet steeds de god van het forum spelen.
Ik heb mijn goddelijke oordeel nog niet over jouw 'mening' kunnen laten nederdalen, daar je nog nooit een mening postte.

En ben jij er ook zo een die gaan klagen is bij de moderators ,zeg het mij en ik reageer terug.
Je weet best dat ik geen moderators nodig heb om mijn mening te verdedigen.
Voor mijn part hoeft niks gecensureerd te worden, noch negationisme, noch ruige scheldpartijen, niks, nogabollen.


niet in het minst door je vriendje.
Ik heb geen vrienden.
Forumfiguren zijn virtuele meningen waar ik al dan niet mee akkoord ga, verdedig of bestrijd, beantwoord of negeer, mee sympathyseer of mij aan erger.............

Supe®Staaf
19 januari 2003, 17:30
Uit de hoogte reageren...
De God van het forum spelen...
Iemand last van een minderwaardigheidscomplex?

Gaan klagen bij de moderators...
Een leesbrilletje nodig om te kunnen zien dat niemand zozeer voor de vrije meningsuiting op dit forum opkomt als Superstaaf?

Het valt ook op hoe weinig mensen het hier helemaal met elkaar eens zijn maar toch niet in extreme scheldtirades vervallen.
Hoe komt het toch maar dat niet iedereen daar in slaagt?
Danke voor de steun Knuppel.
Ik ben wel zelden met uw gedacht akkoord (bewijst tevens dat je er tenminste een hebt), maar jij verwoordt het tenminse op een normale manier, en kunt al eens bijdraaien op ideeën van een virtuële tegenstander, of al eens een grapje maken op menselmijke wijze op de K&K. Sommigen vinden het dan nodig om je tot mijn forumslet of lief te verklaren, maar dat is puur haat en nijd. Die mensen zitten gevangen in vijanddenken, terwijl het hier enkel over een sullig mensenspel gaat: politiek. Er bestaan heel wat andere werelden die stukken interessanter zijn dan de politiek, hoewel weinige zo makkelijk emoties doen oplaaien........http://pages.prodigy.net/rogerlori1/emoticons/kiss02.gif

vlaanderen72
19 januari 2003, 22:32
Superstaaf:ik heb al talloze malen neergepent waarom ik resoluut voor het vlaams blok kies.
Dat jij dat dan zogezegt niet weet of niet gelezen hebt is jouw probleem.
En ik lees je postings daarintegen wel en daarom ben ik er echt van overtuigt dat ik het nooit of te nooit met je eens kan zijn.
Jou kan politiek een sullig iets lijken maar ik bezie dat anders.
En ik ben blij dat jij en knuppel zo tot elkaar komen en voor elkaar opkomen,wat bewijst dat :virtuele vrienden toch bestaan. :wink: