PDA

View Full Version : Het samenlevingsmodel van John Junkers


Piet De Pauw
3 januari 2011, 02:09
Ik ben het boek van John Junkers aan het lezen.
http://www.basiclaw.net/WorkingPapers/Blueprint1992.pdf
Het lijkt er steeds meer op dat dit een van de beste boeken is over
directe democratie en een beter model voor een overheid die maximaal
rekening houdt met de natuurlijke rechten van de mens.
Alle tekortkomingen van de andere boeken lijken hierin te zijn opgelost:
- de wetten die een lokale gemeenschap uit een federatie afkondigt
hebben voorrang op de federale wetten.
- secessie is mogelijk op elk moment zelfs door 1 persoon
Eigendomsrechten worden erkend.
Bij secessie wordt de nieuwe gemeenschap gevormd door de mensen met de
(land)eigendommen van de leden van die gemeenschap
- Directe democratie
- de economische impact van directe democratie:
"The Swiss position can pretty much be summed up by saying that the Swiss
enjoy the highest income and the lowest taxes of Europe."

Ook een van de betere analyses van directe democratie en het verband
met de natuurlijke rechten van de mens.

een paar citaten:
"Devolved Popular Sovereignty is defined as the principle by which
group sovereignty, as far as the group is concerned, overrules the
sovereignty of the collective whole.
At the most basic level, devolved popular sovereignty allows each
individual to erect his own state.
In order to make a state viable, it has to have its own territory.
Since all land on Earth is already claimed, it is no use saying that
people may withdraw from society by going somewhere else.
This withdrawal from any particular state is made possible by
recognizing that property belongs to individuals and not states.
The new state's territory is made up of the real estate owned by its citizens."

"Principal features of direct democracy
The principal features of direct democracy is its ability: A) to limit
the influence of pressure groups, B) to unbundle spending and legislative
decisions and C) to secure competition between governmental
units through proper arbitration.

Limiting the influence of pressure groups
A principal feature of direct democracy is that it limits the influence
of numerically small but politically powerful pressure groups.
The direct vote of the citizens reduces the influence of special
interest groups by automatically weighing the interest of the smaller
group against that of the majority. In order for a proposal to gain a
majority in a referendum it has to offer advantages to a much larger
cross-section of the population than ordinary legislative decisions. In
all likelihood it has to be a positive sum proposal, while legislation
influenced by smaller pressure groups in all likelihood will be
negative sum proposals where the cost to the majority are larger than
the benefits accruing to the smaller pressure group due to costs associated
with administrating and implementing the proposal itself.
Referendums and initiatives work by dramatically reducing the cost
(to the majority) of influencing government decisions. Political
influence in most representative systems comes through extensive
long-term lobbying. Such lobbying is expensive in terms of time and
effort, and it only pays to engage in it if the potential pay-off is
substantial. Usually it will not be rationally cost effective for
individuals to oppose actively governmental programs as the cost of
opposition (in terms of time and effort) exceeds the benefits of lower
taxation. Direct democracy reduces the cost of opposition to the time
and effort required to put a ballot in the ballot-box; an enormous
improvement over having to lobby legislators directly."

Zoals ik het begrijp dient dit boek te worden gepromoot.
Het boek kost niets: het is alleen beschikbaar via internet en kan
vrij worden gedownload.
http://www.basiclaw.net/WorkingPapers/Blueprint1992.pdf

OPM: het werd reeds geschreven in 1992.

met vriendelijke groeten,

Piet De Pauw