PDA

View Full Version : volksraadpleging in Tielt


Paul Nollen
21 maart 2011, 11:07
http://www.facebook.com/?ref=home#!/pages/Meer-Democratie-in-Tielt/108534625892366

Nieuws uit Tielt

Volksraadpleging: uitslag

2 dagen geleden, door Informatieambtenaar

Op 20 maart 2011 organiseerde het stadsbestuur van Tielt een volksraadpleging over het al dan niet verkeersvrij maken van de Markt tussen de Bruggestraat en de Nieuwstraat. De Tieltse burgers die 16 jaar of ouder zijn, konden tussen 8.00 en 13.00 uur hun stem uitbrengen op de vraag “Wenst u dat er vanuit de Bruggestraat en de Kortrijkstraat opnieuw verkeer richting Nieuwstraat toegelaten wordt?”. De deelname aan de volksraadpleging was niet verplicht. 8213 personen kwamen stemmen, meer dan de wettelijk gestelde grens van 3.000 deelnemers. Er waren 16.502 Tieltse inwoners die hun stem konden uitbrengen (16 jaar of ouder op datum van 20 maart 2011 en ingeschreven in de bevolkingsregisters van de stad Tielt op datum van 18 februari 2011).

De uitslag van de volksraadpleging is als volgt:

Op de vraag “Wenst u dat er vanuit de Bruggestraat en de Kortrijkstraat opnieuw verkeer richting Nieuwstraat toegelaten wordt?” antwoordden:

• 5681 personen JA

• 2473 personen NEEN

59 personen stemden ongeldig.

De uitslag wordt ook aangeplakt aan het stadhuis ter kennisgeving.

voor alle duidelijkheid, de beweging voor directe democratie is tegenstander van door de overheid gelanceerde volksraadplegingen (plebiscieten) of referenda.
Een Referendum moet uitgaan van de burgers zelf. Plebiscieten worden gehouden tot meerdere eer en glorie van de politieke partijen en op kosten van de belastingbetaler gelanceerd.
Maar elk lichtstraaltje in de particratische duisternis is beter dan niets. In elk geval blijken de burgers de hun aangeboden inspraak te waarderen.

Paul

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=109995419079620&set=a.109994842413011.19051.108534625892366&ref=nf

giserke
21 maart 2011, 11:10
Toch sterk dat in een gemeente van 16.000 inwoners de helft komen stemmen.

Daar kunnen de dikkenekken van 't Stad een topje aan zuigen.

Paul Nollen
21 maart 2011, 11:20
Toch sterk dat in een gemeente van 16.000 inwoners de helft komen stemmen.

Daar kunnen de dikkenekken van 't Stad een topje aan zuigen.

Ge kunt een dorp zoals Tielt niet vergelijken met een stad waar veel mensen nog niet eens de taal spreken of deelnemen aan welke sociale activiteit buiten hun gemeenschap dan ook.
Ik kan er zelf van getuigen dat er heel wat werk is gestoken in pogingen om anderstalige gemeenschappen en mensen van andere godsdiensten te interesseren voor de Lange Wapper problematiek maar dat is op niets uitgedraaid. Ik wil niemand met de vinger wijzen maar ge kunt geen vergelijkingen maken met iets dat niet te vergelijken is.
We kunnen alleen vaststellen dat er wel degelijk iets fout is als we wensen te spreken van een "samenleving". En dan gaat het nog niet specifiek over immigranten of allochtonen van de eerste generatie maar over bevolkingsgroepen die al vele generaties deel uitmaken van onze zgn "samenleving".


Paul

giserke
21 maart 2011, 11:23
Ge kunt geen dorp zoals Tielt niet vergelijken met een stad waar veel mensen nog niet eens de taal spreken of deelnemen aan welke sociale activiteit buiten hun gemeenschap dan ook.
Ik kan ervan zelf van getuigen dat er heel wat werk is gestoken in pogingen om anderstalige gemeenschappen en mensen van andere godsdiensten te interesseren voor de Lange Wapper problematiek maar dat is op niets uitgedraaid. Ik wil niemand met de vinger wijzen maar ge kunt geen vergelijkingen maken met iets dat niet te vergelijken is.
We kunnen alleen vaststellen dat er wel degelijk iets fout is als we wensen te spreken van een "samenleving". En dan gaat het nog niet specifiek over immigranten of allochtonen van de eerste generatie maar over bevolkingsgroepen die al vele generaties deel uitmaken van onze "samenleving".


Paul

De vergelijking is zeer zeker te maken.
De mentaliteit van tegenwoordig is overal het zelfde: onverschillig
Als A'pen een beter beleid op niveau van de wijken zou hebben, zouden ze meer deelnemers gehad hebben aan de peiling.

Paul Nollen
21 maart 2011, 11:37
De vergelijking is zeer zeker te maken.
De mentaliteit van tegenwoordig is overal het zelfde: onverschillig
Als A'pen een beter beleid op niveau van de wijken zou hebben, zouden ze meer deelnemers gehad hebben aan de peiling.

Ik denk het niet, maar de "overheid" drukt schaalvergroting overal door zodat er minder "samenleving" is en haar eigen macht toeneemt. Een democratie werkt best op kleine schaal waar de burgers verantwoordelijkheid leren opnemen voor elkaar. En dat gaat uiteraard beter als we mekaar kennen.
Eens we die levenswijsheid hebben kunnen we ook meebeslissen over anderen die wat verder af staan van ons.
We hebben dat ook kunnen waarnemen in de "fusiegemeenten" van Tielt, Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, waar bijna geen opkomst was. Het is deze gemeenschappen zelfs wettelijk niet toegestaan om een volksraadpleging te organiseren voor iets dat hun dan wél aangaat.

Paul

fox
22 maart 2011, 13:02
Wel grappig dat er 59 mensen ongeldig stemmen bij een niet verplichte stemming.

giserke
22 maart 2011, 14:13
Wel grappig dat er 59 mensen ongeldig stemmen bij een niet verplichte stemming.

Vind ik niet, kan zijn dat ze zich gewoon vergist hebben.
Er zijn nog mensen die niet kunnen lezen en schrijven in Vlaanderen.
Meer dan je denkt.

Paul Nollen
24 maart 2011, 11:13
Vind ik niet, kan zijn dat ze zich gewoon vergist hebben.
Er zijn nog mensen die niet kunnen lezen en schrijven in Vlaanderen.
Meer dan je denkt.

er zijn er ook die graag hun mening ventileren op de kiesbrief waardoor hij ongeldig wordt.

Maar afgezien van die moppentappers was er toch een zeer hoge opkomst voor een niet verplichte volksraadpleging.

wij (van Democratie.nu ) waren er ook met spandoeken en wagens want de burgemeester had ons de toelating geweigerd om folders uit te delen en een info standje op te zetten. Ook is op WTV (lokale televisie) niets te zien van onze interviews of optocht. Lokale censuur is er dus ook.
Dit in tegenstelling met volksraadplegingen in Zulte en Antwerpen waar we deze toelating vlot verkregen hebben.
Bij sommige burgemeesters is blijkbaar democratie nog niet helemaal uit hun woordenboek verdwenen.

onze fotoreportage: http://www.facebook.com/?ref=home#!/pages/Meer-Democratie-in-Tielt/108534625892366

Paul

discuz
25 maart 2011, 00:48
er zijn er ook die graag hun mening ventileren op de kiesbrief waardoor hij ongeldig wordt.

Maar afgezien van die moppentappers was er toch een zeer hoge opkomst voor een niet verplichte volksraadpleging.

wij (van Democratie.nu ) waren er ook met spandoeken en wagens want de burgemeester had ons de toelating geweigerd om folders uit te delen en een info standje op te zetten. Ook is op WTV (lokale televisie) niets te zien van onze interviews of optocht. Lokale censuur is er dus ook.
Dit in tegenstelling met volksraadplegingen in Zulte en Antwerpen waar we deze toelating vlot verkregen hebben.
Bij sommige burgemeesters is blijkbaar democratie nog niet helemaal uit hun woordenboek verdwenen.

onze fotoreportage: http://www.facebook.com/?ref=home#!/pages/Meer-Democratie-in-Tielt/108534625892366

Paul

Op welke foto's wandelen jullie door de straten die opnieuw autoverkeer zullen toelaten?

Nynorsk
25 maart 2011, 01:50
Ik denk het niet, maar de "overheid" drukt schaalvergroting overal door zodat er minder "samenleving" is en haar eigen macht toeneemt. Een democratie werkt best op kleine schaal waar de burgers verantwoordelijkheid leren opnemen voor elkaar. En dat gaat uiteraard beter als we mekaar kennen.
Eens we die levenswijsheid hebben kunnen we ook meebeslissen over anderen die wat verder af staan van ons.
We hebben dat ook kunnen waarnemen in de "fusiegemeenten" van Tielt, Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, waar bijna geen opkomst was. Het is deze gemeenschappen zelfs wettelijk niet toegestaan om een volksraadpleging te organiseren voor iets dat hun dan wél aangaat.

Paul

Waarom zou het per sé goed zijn dat de mensen uit de fusiegemeenten mee beslissen? Mocht ik in Kanegem wonen zou de doorstroom via de markt me redelijk koud laten. En zelfs al had ik een voorkeur, dan nog zou die nie zo belangrijk zijn, omdat ik er weinig last van zou hebben mocht mijn voorkeur niet gevolgd worden. Dan zou ik persoonlijk gewoon stil blijven, en de mensen laten beslissen die er wel mee geconfronteerd worden.

Het zijn de mensen voor wie de kwestie belangrijk is die best gaan stemmen, niet de mensen die heel af en toe eens tegen de verkeersvrije zone aan'botsen'. Anders kun je in de paradoxale situatie komen waarin de mensen die geen echt belang hebben bij de kwestie voor optie X stemmen, en de mensen die er wel belang bij hebben voor optie Y stemmen. Als de optie X-stemmers dan ook nog eens in de meerderheid zijn, zitten degenen die er belang bij hadden met de gebakken peren.

Paul Nollen
25 maart 2011, 08:29
Op welke foto's wandelen jullie door de straten die opnieuw autoverkeer zullen toelaten?

Uit uw vraag meen ik te mogen opmaken dat ge denkt dat wij partij kiezen in die discussie. Dat is niet het geval. Wij zijn voorstander van het bindend referendum op volksinitiatief en wij zien die volksraadplegingen als een eerste klein stapje naar democratie.

Paul

Paul Nollen
25 maart 2011, 08:40
Waarom zou het per sé goed zijn dat de mensen uit de fusiegemeenten mee beslissen? Mocht ik in Kanegem wonen zou de doorstroom via de markt me redelijk koud laten. En zelfs al had ik een voorkeur, dan nog zou die nie zo belangrijk zijn, omdat ik er weinig last van zou hebben mocht mijn voorkeur niet gevolgd worden. Dan zou ik persoonlijk gewoon stil blijven, en de mensen laten beslissen die er wel mee geconfronteerd worden.

Het zijn de mensen voor wie de kwestie belangrijk is die best gaan stemmen, niet de mensen die heel af en toe eens tegen de verkeersvrije zone aan'botsen'. Anders kun je in de paradoxale situatie komen waarin de mensen die geen echt belang hebben bij de kwestie voor optie X stemmen, en de mensen die er wel belang bij hebben voor optie Y stemmen. Als de optie X-stemmers dan ook nog eens in de meerderheid zijn, zitten degenen die er belang bij hadden met de gebakken peren.

Dat is zeker een belangrijk aspect. Maar de oorzaak is juist dat die fusies dikwijls zijn opgedrongen door de politici en de "natuurlijke" sociale verbanden van de gemeenschappen hebben kapotgemaakt. Niet dat er geen vrije samenwerkingen zouden mogen ontstaan tussen gemeenten of welke geografische entiteiten dan ook om bv economische redenen.
Als we kijken naar Zwitserland, wat voor ons land een zeer goed voorbeeld is in allerlei opzichten, dan zien we dat het eerste beslissingrecht ligt bij de kleinste entiteiten. Die geven dan beslissingrecht af, terugneembaar, aan grotere entiteiten, enz..
Nu is er wettelijk bepaald dat officiele volksraadplegingen enkel kunnen in gemeenten (en provincies) , zelfs op districtniveau (Antwerpen bv) of deelgemeente niveau (vroegere autonome gemeenten) kan het niet.
Dat zijn opgelegde spelregels, daarin is niets democratisch tot stand gekomen.
Bovendien is "niet gaan stemmen " in een vrije verkiezing inderdaad een vrije mandatering van hen die wél gaan stemmen en volledig aanvaardbaar. Dit in tegenstelling tot de "gedwongen mandatering" in het representatief systeem waar ge wettelijk gezien een mandaat moét geven voor alle beslissingen in de volgende jaren.

Paul

Nynorsk
25 maart 2011, 09:02
Dat is zeker een belangrijk aspect. Maar de oorzaak is juist dat die fusies dikwijls zijn opgedrongen door de politici en de "natuurlijke" sociale verbanden van de gemeenschappen hebben kapotgemaakt. Niet dat er geen vrije samenwerkingen zouden mogen ontstaan tussen gemeenten of welke geografische entiteiten dan ook om bv economische redenen.
Als we kijken naar Zwitserland, wat voor ons land een zeer goed voorbeeld is in allerlei opzichten, dan zien we dat het eerste beslissingrecht ligt bij de kleinste entiteiten. Die geven dan beslissingrecht af, terugneembaar, aan grotere entiteiten, enz..
Nu is er wettelijk bepaald dat officiele volksraadplegingen enkel kunnen in gemeenten (en provincies) , zelfs op districtniveau (Antwerpen bv) of deelgemeente niveau (vroegere autonome gemeenten) kan het niet.
Dat zijn opgelegde spelregels, daarin is niets democratisch tot stand gekomen.
Bovendien is "niet gaan stemmen " in een vrije verkiezing inderdaad een vrije mandatering van hen die wél gaan stemmen en volledig aanvaardbaar. Dit in tegenstelling tot de "gedwongen mandatering" in het representatief systeem waar ge wettelijk gezien een mandaat moét geven voor alle beslissingen in de volgende jaren.

Paul

Maar daar reageerde ik niet niet op, wel op het feit dat je het precies 'veroordeelt' dat die uit de fusiegemeenten niet gaan stemmen (ontbreken de levenswijsheid om mee te beslissen over die die verder van hen afstaan?).
Ik las ergens dat in aarsele 1 op 3 is gaan stemmen. Da's toch echt heeeelemaal niét slecht?

Het zou idd beter zijn mochten referenda ook op deelgemeenteniveau kunnen.

Ik weet wel niet of er overal nog van natuurlijke verbanden kan gesproken worden. Ik heb ooit in een dorp gewoond dat gefuseerd is met een grotere gemeente. Ik schat dat ongeveer de helft van de dorpsbewoners nieuwkomers waren (grote dure villawijken). Ik was ook zelf een nieuwkomer, natuurlijk. Waar is het "natuurlijke sociale verband"? Wat ik daar ook voelde was een wens tot autonomie tav de hoofdgemeente, maar vooral dan bij de 'autochtone' bevolking - veel nieuwkomers vonden het precies allemaal wel ok. Kenden ook de geschiedenis niet natuurlijk.

Paul Nollen
25 maart 2011, 09:59
Maar daar reageerde ik niet niet op, wel op het feit dat je het precies 'veroordeelt' dat die uit de fusiegemeenten niet gaan stemmen (ontbreken de levenswijsheid om mee te beslissen over die die verder van hen afstaan?).
Ik las ergens dat in aarsele 1 op 3 is gaan stemmen. Da's toch echt heeeelemaal niét slecht?


Ik veroordeel helemaal niets. Ik stelde dat enkel vast. Voor ons hier in Belgie zijn die volksraadplegingen in veel opzichten heel interessant. Het gaat dan nog over vrijblijvende "raadplegingen" en toch zien we een verassend grote belangstelling om zelf mee te beslissen. Voor ons zeer belangrijk om ons in te zetten voor echt beslissingsrecht.
En het is inderdaad belangrijk om te "leren beslissen". Dat is denkelijk een proces van generaties maar ge moet ergens beginnen. En als we zien dat de wens er is dan is dat al hoopgevend.Het zou idd beter zijn mochten referenda ook op deelgemeenteniveau kunnen.

Ik weet wel niet of er overal nog van natuurlijke verbanden kan gesproken worden. Ik heb ooit in een dorp gewoond dat gefuseerd is met een grotere gemeente. Ik schat dat ongeveer de helft van de dorpsbewoners nieuwkomers waren (grote dure villawijken). Ik was ook zelf een nieuwkomer, natuurlijk. Waar is het "natuurlijke sociale verband"? Wat ik daar ook voelde was een wens tot autonomie tav de hoofdgemeente, maar vooral dan bij de 'autochtone' bevolking - veel nieuwkomers vonden het precies allemaal wel ok. Kenden ook de geschiedenis niet natuurlijk.

Eigenlijk moeten de mensen daar zelf over beslissen. Die lokale gemeenschappen moeten ook niet uitmonden in kostelijke "baronieën". Dat vraagt dan ook beslissingsrecht van de burgers over onderwerpen die nu uitgesloten zijn zoals de financiën.
Er is nog een hele weg te gaan en eigenlijk mogen we bij voorbaat niets uitsluiten.
Zo zien we bv in steden met grote ethnische groepen dat er eerst binnen de groep naar passende oplossingen gezocht wordt om dan bijeen te gaan zitten om tot een algemene oplossing te komen.

http://www.participedia.net/wiki/Dudley_Street_Neighborhood_Initiative

An additional idea that would only strengthen their quality of deliberation would be to create more frequently available meetings, open for all residents of the neighborhood to come. There could be separate meetings
available for the different ethnic groups or areas of town, on specified
dates, where they could attend and express their concerns or ideas together,
comfortably. Then approximately two members from each of these meeting
groups would come together to present their data. This would be a structured meeting where every group of people is able to have an educated opinion from those of their nationality or area of town. Different areas of town, or different ethnic groups may express different needs or concerns affecting them directly. This would be an accumulation of information from a larger sample of residents in the neighborhood. More ideas may be expressed and others may reflect on those opinions presented.


Paul

discuz
27 maart 2011, 21:30
Uit uw vraag meen ik te mogen opmaken dat ge denkt dat wij partij kiezen in die discussie. Dat is niet het geval. Wij zijn voorstander van het bindend referendum op volksinitiatief en wij zien die volksraadplegingen als een eerste klein stapje naar democratie.

Paul

Nee Paul, dat mag je niet opmaken uit mijn vraag. Het is een informatieve vraag, Tielt is ver van mijn bed en weten over welke straten het gaat zou me helpen een geïnformeerde mening te vormen.

Renesse
29 maart 2011, 10:33
Nee Paul, dat mag je niet opmaken uit mijn vraag. Het is een informatieve vraag, Tielt is ver van mijn bed en weten over welke straten het gaat zou me helpen een geïnformeerde mening te vormen.

Ik kom vaak in Tielt...
Klik hier (http://maps.google.be/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&geocode=&q=markt,+tielt&aq=&sll=50.805935,4.432983&sspn=2.985574,7.064209&ie=UTF8&hq=&hnear=Markt,+8700+Tielt,+West-Vlaanderen,+Vlaams+Gewest&ll=50.999551,3.328557&spn=0.005807,0.013797&z=16)

De Markt werd afgesloten voor het autoverkeer. Concreet: tussen de Bruggestraat en Nieuwstraat kan je niet met de wagen (en van die twee straten ook niet naar de Tramstraat). Je kan wel van de Nieuwstraat naar de Sint-Jansstraat en de Hoogstraat.

Zie ook de vele eenrichtingsstraten. Doe maar eens de test. Probeer eens als je van Wingene komt te parkeren op het Rameplein, wat een veelgebruikte parking is voor de Kortrijkstraat die de belangrijkste winkelstraat is. Vroeger was dat Bruggestraat -> Markt -> Nieuwstraat -> Rameplein. Tegenwoordig is dat Bruggestraat -> Ieperstraat -> Sint-Michielsstraat -> Kortrijkstraat -> Rameplein, wat een enorme wegomleiding is. Ofwel Ringlaan -> Sint-Jansstraat -> Tramstraat -> Pontweg -> Sint-Jansstraat (Ah ja, want een stuk eenrichtingsstraat) -> Markt -> Nieuwstraat -> Rameplein.

De Markt was de levensader van Tielt: als je die doorknipte, was er automatisch minder doorvoer naar het Rameplein en de Kortrijkstraat (twee economisch erg belangrijke punten) en kun je van het Z-O van het centrum van Tielt niet meer naar het ziekenhuis. Er is al minstens één bakker failliet gegaan in de Hoogstraat. Je moet echt eens twee willekeurige punten proberen te verbinden in Tielt en je staat ervan versteld hoe vaak je op de Markt uitkomt. Probeer het eens met een routeplanner, die zijn nog niet aangepast.

Neen, de Markt afsluiten onder impuls van de groene jongens was het stomste wat men kon doen. De burgemeester is ook fin de carriere, die wordt binnenkort opgevolgd door zijn eerste schepen, dus die didn't give a fuck...

discuz
29 maart 2011, 23:12
Bedankt, dat maakt al een en ander duidelijk.

Nebur
19 juli 2011, 20:52
Ge kunt een dorp zoals Tielt niet vergelijken met een stad waar veel mensen nog niet eens de taal spreken of deelnemen aan welke sociale activiteit buiten hun gemeenschap dan ook.

Dorp? Dorp?? Weet waarover ge spreekt! Een mooi provinciestadje in het hart van Vlaanderen ja! ;-)