PDA

View Full Version : Vraag het aan Kallikles


Pagina's : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9

Kallikles
26 mei 2012, 11:21
Beste vrienden, vijanden en neutralen,

"Vrienden, er zijn geen vrienden!" zei de jammerende wijze.
"Vijanden, er zijn geen vijanden!" zei de lachende zot.
"Onzijdigheid van hart en geweten is bijna onmogelijk!" zei de heer Huizinga, en ik laat jullie zelf invullen of hij een jammerende wijze, een lachende zot, of een onzijdige constructie is.

Vrede zij met u allen dus!

Een aantal forummers hebben mij via PB vragen gesteld aangaande spirituele, filosofische, politieke en/of wetenschappelijke thema's, vragen die een ruimer publiek aanbelangen. In deze draad kunnen al dergelijke vragen gesteld worden.

"Du choc des idées jaillit les lumières", zei Jaurès, maar hou het een beetje netjes... 8-)

Met vriendelijke groet,
Kallikles

Nietzsche
26 mei 2012, 18:01
Wat voor politieke Ideologie hang je aan?

Nietzsche
26 mei 2012, 18:02
Vind jij jezelf intelligent? (dat is geen flauwe aanval, integendeel.)

Nietzsche
26 mei 2012, 18:03
Vond jij Friedrich Nietzsche een geniale filosoof, een man van zijn tijd of allebei?

Nietzsche
26 mei 2012, 18:04
Hoe denk jij over de uitgesproken mening van Friedrich Nietzsche over vrouwen?

Nietzsche
26 mei 2012, 18:05
Geloof jij dat de mens de keuze heeft om vrij te kiezen, of is alles gedetermineerd?

Nietzsche
26 mei 2012, 18:08
Wat denk jij van eugenetica.

Nietzsche
26 mei 2012, 18:08
Hoelang ben je al moslim?

Nietzsche
26 mei 2012, 18:09
Geloof jij in paranormaal begaafde mensen?

Nietzsche
26 mei 2012, 18:14
Wat versta jij onder *kleinburgers*?

Nietzsche
26 mei 2012, 18:15
Hoe sta jij als moslim tegenover zelfingenomen rationele atheïsten?

mkb
26 mei 2012, 18:15
Kan je Nietzsche eens uitleggen dat het mogelijk is meerdere vragen in één post te plaatsen?

Nietzsche
26 mei 2012, 18:15
Kan je Nietzsche eens uitleggen dat het mogelijk is meerdere vragen in één post te plaatsen?

:lol:

Sorry.

Kallikles
26 mei 2012, 19:06
Kan je Nietzsche eens uitleggen dat het mogelijk is meerdere vragen in één post te plaatsen?

Dat kan ik, maar dank dat je het zelf reeds gedaan hebt.

Kallikles
26 mei 2012, 19:10
Wat voor politieke Ideologie hang je aan?

Dat klinkt weer als een stuk uit Zarathustra. Zarathustra "preekt" over de Übermensch en over de laatste mens en het volk roept: "wij hoorden al zo lang van deze koorddanser, toon ons hem!"

Maar, Kallikles, wat is nu juist je politieke ideologie? Wel, dat zal je moeten afleiden uit mijn antwoorden. Stel mij vragen over concrete politieke thema's en dan zal je zien...

Keynes schreef een boek "Am I a liberal?" Hij schreef en hij schreef en op het einde van het boek zei hij gewoon: nu stel ik de vraag terug aan jou, lezer, "Am I a liberal?"

Een tip van de sluier kan ik al oplichten: ik denk niet dat ik een liberaal ben. 8-)

Den Duisteren Duikboot
26 mei 2012, 19:13
Geloof je dat tolerantie, louter gebaseerd op knarsetandende berusting t.a.v. de aanwezigheid van anderen, kan volstaan of acht je het noodzakelijk dat overheden een meer betrokken, actieve tolerantie promoten, misschien zelfs tot op het punt dat het concept "tolerantie" overtollig wordt?

Kallikles
26 mei 2012, 19:23
Hoe sta jij als moslim tegenover zelfingenomen rationele atheïsten?

Ik heb geen problemen met zelfingenomen rationele atheïsten voor zover zij inderdaad rationeel zijn.

Meer vragen stel ik bij wat ik atheïstische fundamentalisten zou willen noemen. Dan heb ik het over de zogenaamde new atheists zoals Dawkins, Dennet, Harris, Hitchens (God weze barhmhartig met zijn ziel) en in mindere mate Onfray.

I.t.t. de "oude atheïsten" (Feuerbach, Marx, Nietzsche, Sartre) hebben de nieuwe atheïsten:
- geen spiritueel verhaal meer: bij Feuerbach het Prometheaans humanisme, bij Marx de klassenloze maatschappij, bij Nietzsche de Übermensch, bij Sartre het existentialistisch humanisme, bij de new atheists helemaal niets meer
- geen sociale kritiek meer: waar bij de old atheists het atheïsme de kers op de taart van hun maatschappijkritiek was, hun ultieme durf om ook de religieuze vooroordelen die maatschappelijke machtsverhoudingen bedekken te bestrijden, zijn de new atheists, op Onfray na misschien, uitermate conformistisch; zo was Hitchens een belangrijke steun voor de oorlogen van George W. Bush
- een dogmatische, onkritische epistemologie: de new atheists hebben een aantal dogma's dat zij met allerlei sofismen verdedigen en zij missen diepgang; de old atheists waren frisse, vernieuwende geesten die met nieuwe ideeën kwamen die zij op een zelfkritische manier opbouwden, zonder dogma's of sofismen

Kallikles
26 mei 2012, 19:39
Geloof je dat tolerantie, louter gebaseerd op knarsetandende berusting t.a.v. de aanwezigheid van anderen, kan volstaan of acht je het noodzakelijk dat overheden een meer betrokken, actieve tolerantie promoten, misschien zelfs tot op het punt dat het concept "tolerantie" overtollig wordt?

Interessante vraag. Passive tolerantie als louter op knarsetandende berusting t.a.v. de aanwezigheid van anderen is inderdaad niet voldoende. Anderzijds is het authentieke openstaan voor de ander, het actieve gebaar om de ander de hand te reiken iets dat niet van boven af door de overheid kan opgelegd worden.

Het is een taak van ons allemaal als burgers. Sheikh al-Alawi, een soefi-meester, had ooit een heel nauwe gezel. Hij vroeg zijn gezel (faqir of "arme" in het Arabisch, vandaar de befaamde fakir, de Indische soefi) om even met hem mee te komen. Ze gingen samen naar de prostitutiewijk. Sheikh al-Alawi zei: "Wacht hier even op mij." Een uur later kwam de Sheikh naar beneden en gingen ze terug naar de zaouia (om kort te gaan, laat ons zeggen de "moskee" van de soefi's - het is niet volledig dat maar dat zou ons te ver leiden).

De gezel was hierover zeer verbaasd, maar hij durfde het niemand zeggen, zelfs zijn echtgenote niet. Hetzelfde gebeurde de volgende en de daaropvolgende dag. De derde keer werd het de gezel teveel en hij vroeg: "Maar Sheikh, wat doe jij daar altijd boven met de prosituees?!" De Sheikh antwoordde: "Even geduld, je vraag wordt tijdens volgende jam3a (wekelijkse bijeenkomst) beantwoord."

En toen de wekelijkse bijeenkomst kwam, liet de Sheikh weten dat de gezellen moesten samenkomen vóór het bordeel. De helft van de gezellen dachten dat de Sheikh gek was geworden en weigerden te komen. De andere helft stond er. Plots verscheen het hoofd van de Sheikh aan het venster: "Kom maar naar boven." En toen de gezellen boven kwamen, zagen zij de Sheikh zitten in een cirkel met de prosituees rond hem en zij deden samen doe3ât, smeekgebeden aan God.

Waarom vertel ik dat verhaal? Wel, de Sheikh wist wat het betekende om de stap naar de ander te zetten. Hij gaf geen zedenpreken aan de prostituees - hij kende overigens hun moeilijke situatie - maar in alle nederigheid zat hij met hen samen en bad hij met hen.

Nu, kan je je voorstellen dat we dit nu gaan doen aan het Noordstation? Neen? Wel, dan zie je hoezeer onze samenleving verhard is en de openheid voor de ander is afgenomen.

Kallikles
26 mei 2012, 19:52
Vind jij jezelf intelligent? (dat is geen flauwe aanval, integendeel.)

:-D

Wel, ik ben opgegroeid met het idee dat ik intelligent zou zijn. Zo stak ik het tweede leerjaar lager onderwijs over en kreeg ik veel lof van ouders en leraren. Door andere leraren werd ik dan weer als een lastpost gezien omwille van mijn vele kritische vragen en door de massa van leerlingen werd ik zwaar vervolgd uit jaloezie.

Zo poogde de laffe, dwaze meute mij in het zwembad te verdrinken. Met bovenmenselijke inspanningen en met de moed der wanhoop kon ik vijf sterkere leerlingen van mij afschudden. Reeds vele malen had ik gepoogd mij uit het water te trekken en reeds vele malen hadden zij mij er terug in getrokken. Ik wist: dit is mijn laatste energie, ofwel trek ik mij er nu uit, ofwel ben ik dood. En, God zij geprezen, ik zegevierde.

Het heeft mijn houding t.o.v. de politiek getekend tot nu: et si omnes, ego non. Zelfs als iedereen de bombardementen op Irak goedpraat, dan nog zal ik de moord op twee miljoen van mijn medemensen aanklagen. Ook nu nog tiert het negationisme over dit thema in onze samenleving en op dit forum welig. En de negationisten zijn precies dezelfden die de imperialistische oorlogen overzee en de racistische discriminatie alhier verdedigen.

Maar terug naar mijn vermeende intelligentie. Met de jaren heb ik geleerd dat die in feite zeer beperkt is, dat er zoveel dingen zijn die ik niet weet of niet begrijp en dat er zoveel is dat ik niet weet. Wat ik ook geleerd heb, is op mijn gezond verstand en intuïtie te vertrouwen en de laffe, dwaze massa te wantrouwen.

Let op, als ik zeg dwaze massa, dan is het niet omdat ik denk dat de individuen die die massa uitmaken minder intelligent zouden zijn als mij, maar omdat de massa, als massa, nu eenmaal dwaas is. De massahysterie schakelt de intelligentie van de individuen uit en we krijgen een dwaze kudde. Dat is ook het geval in het zgn. hyperindividualistische consumentisme. De massa consumenten is een laffe, dwaze meute, geen optelsom van individuen die een keuze maken.

Nietzsche
26 mei 2012, 19:58
Wat vind jij van de klasseloze maatschappij van marx. is dat haalbaar in landen als België en Nederland.

En is het überhaupt verstandig?

Nietzsche
26 mei 2012, 19:59
Zie jij het kapitalisme als de schuld van armoede en vele narigheid in de wereld?

Nietzsche
26 mei 2012, 20:02
Wat voor partij heb jij altijd gestemd?

Wat vind jij van de visie van Friedrich Nietzsche over medelijden?

Wat is je visie over overbevolking, moet dat bestreden worden, of laat het je onverschillig?

Kallikles
26 mei 2012, 20:13
Wat vind jij van de klasseloze maatschappij van marx. is dat haalbaar in landen als België en Nederland.

En is het überhaupt verstandig?

Ik geloof daar niet in. De klassenloze maatschappij, dat is de secularisering van de Christelijke eschatologie via de dialectiek: primitief communisme van jagers-verzamelaars (aards paradijs) >> zondeval (arbeidsdeling door Neolitische revolutie) >> verschillende etappes klassenmaatschappij (slavenhouders >> feodaliteit >> kapitalisme) >> socialisme >> communisme.

Ik geloof dat er altijd verschillen in maatschappelijke positie zullen zijn, dat er altijd maatschappelijke tegenstellingen zullen zijn. Er komt geen Hegeliaans "einde van de geschiedenis".

Ik geloof wel in een zekere vorm van rechtvaardigheid, een menselijke rechtvaardigheid die altijd imperfect zal zijn gemeten aan de maatstaf van de Goddelijke rechtvaardigheid, en ja, heel verschillende denkers als Marx, Nietzsche, Foucault of Deleuze kunnen ons helpen om kritisch naar de maatschappij te kijken.

Kallikles
26 mei 2012, 20:15
Vond jij Friedrich Nietzsche een geniale filosoof, een man van zijn tijd of allebei?

Allebei. Nietzsche zei het ook zelf, hé: "ik ben, zoals Wagner, een kind van mijn tijd, dat wil zeggen, een décadent, maar ik heb dit begrepen, ik heb mij hier met al mijn krachten tegen verzet, de filosoof in mij verzette zich ertegen" (Nietzsche contra Wagner, ik citeer uit het hoofd en de vertaling is van mijn hand, dus ik bied om vergiffenis voor eventuele fouten; ik heb het eerst in het Frans en dan in het Duits gelezen)

Kallikles
26 mei 2012, 20:22
Hoe denk jij over de uitgesproken mening van Friedrich Nietzsche over vrouwen?

Ik denk daarover dat die vaak misbegrepen is. Voor zijn tijd is Nietzsche eigenlijk redelijk positief t.o.v. vrouwen. Zo verklaart hij de vrouw verstandelijk superieur aan de man, in de tijd dat een vrouw nog werd beschouwd als een zinnelijk, redeloos wezen.

Zijn kritiek op een bepaalde vorm van nihilistisch feminisme is ook zeer scherp. Feminisme als de haat van de mislukte vrouw tegen de gelukkig getrouwde vrouw en moeder en waarbij de man slechts een voorwendsel is, welnu, dat is toch een perfecte beschrijving van bourgeois-"feministes" als Mia Doornaert? Uit alles wat ze zegt, spreekt rancune. Ze gunt anderen hun geluk niet!

Kallikles
26 mei 2012, 20:44
Geloof jij dat de mens de keuze heeft om vrij te kiezen, of is alles gedetermineerd?

Wat een vraag! Ook in de islamitische wetenschappen is dit een uiterst betwist thema geweest met extreme aanhangers van determinisme (jabrisme - determinisme in de zin van gedetermineerd door de Goddelijke almacht of jabr) en extreme aanhangers van keuze (qadaristen, eigenlijk een verkeerde naam want qadar betekent lotsbestemming - bedoeld wordt: iedereen maakt zijn eigen lotsbestemming) tot er een compatibilistische tussenpositie werd ingenomen.

Nietzsche heeft in Götzendämmerung een interessante bijdrage gedaan: hij haalt zowel determinisme als vrije wil neer door het begrip causaliteit in vraag te stellen.

Nu, een prof merkte op dat dit eigenlijk een omgekeerd compatibilisme is: als Nietzsche zegt dat de vrije wil een "theologenleugen" is, en dat de causaliteit en het determinisme werden uitgevonden om die "theologenleugen" te staven, dan zegt hij eigenlijk ook dat vrije wil en determinisme compatibel zijn. Ik denk eigenlijk dat Nietzsche de onzin van het concept vrije wil wou aantonen, precies door aan te tonen dat men tegenstrijdige concepten moest veronderstellen om het concept te handhaven.

Daarmee wou Nietzsche compatibilistische filosofen als Kant onderuithalen.

Maar goed, jouw vraag is wat ik daarover geloof. Ik heb er al veel over nagedacht, maar ik denk dat ik de vraag niet zo goed begrijp. Misschien ligt het ook aan mijn "dualisme": er is voor mij een wereld van de feiten en een wereld van de spiritualiteit waarin die feiten zin krijgen en er contact mogelijk is met een hogere dimensie. We blijven natuurlijk niet in het dualisme steken, want onze ervaring van beide werelden wortelt in onze concrete leefwereld.

We kunnen pas wetenschappelijke concepten creëeren en verfijnen op basis van concepten die we reeds hanteren in het dagelijks leven en ook de spirituele dimensie dringt pas tot ons door via metaforen die onze concrete aldag aanspreken.

Nietzsche
26 mei 2012, 21:11
Hoe denk jij als moslim over eugenetica en abortus?

Reis jij veel/al veel gezien van de wereld?

Vind jij vlees eten immoreel?

Hoe sta jij tegenover de doodstraf?

Ben jij iemand die zich vooral heeft verdiept in Nietzsche, of is je interesse in filosofie veel breder?

Kallikles
26 mei 2012, 21:14
Interessante vragen, maar ik moet je andere vragen nog beantwoorden. Laat ons morgen verderdoen. :-)

Nietzsche
26 mei 2012, 21:15
Interessante vragen, maar ik moet je andere vragen nog beantwoorden. Laat ons morgen verderdoen. :-)

Is goed.;-)

NieuwNoors
26 mei 2012, 22:31
Hoe sta jij als moslim tegenover zelfingenomen rationele atheïsten?

Nietzsche: je bent aan't flooden. :-)

NieuwNoors
26 mei 2012, 22:36
Kallikles, wat is de maat van uw schoenen? Wat is uw lievelingsboek? Lievelingsfilm?
Van welke muziek hou je?
Indien je de lotto zou winnen: wat doe je met al de miljoenen?
Wat is uw ultieme droom en waarom?

Den Duisteren Duikboot
26 mei 2012, 22:53
Interessante vraag. Passive tolerantie als louter op knarsetandende berusting t.a.v. de aanwezigheid van anderen is inderdaad niet voldoende. Anderzijds is het authentieke openstaan voor de ander, het actieve gebaar om de ander de hand te reiken iets dat niet van boven af door de overheid kan opgelegd worden.

Het is een taak van ons allemaal als burgers. Sheikh al-Alawi, een soefi-meester, had ooit een heel nauwe gezel. Hij vroeg zijn gezel (faqir of "arme" in het Arabisch, vandaar de befaamde fakir, de Indische soefi) om even met hem mee te komen. Ze gingen samen naar de prostitutiewijk. Sheikh al-Alawi zei: "Wacht hier even op mij." Een uur later kwam de Sheikh naar beneden en gingen ze terug naar de zaouia (om kort te gaan, laat ons zeggen de "moskee" van de soefi's - het is niet volledig dat maar dat zou ons te ver leiden).

De gezel was hierover zeer verbaasd, maar hij durfde het niemand zeggen, zelfs zijn echtgenote niet. Hetzelfde gebeurde de volgende en de daaropvolgende dag. De derde keer werd het de gezel teveel en hij vroeg: "Maar Sheikh, wat doe jij daar altijd boven met de prosituees?!" De Sheikh antwoordde: "Even geduld, je vraag wordt tijdens volgende jam3a (wekelijkse bijeenkomst) beantwoord."

En toen de wekelijkse bijeenkomst kwam, liet de Sheikh weten dat de gezellen moesten samenkomen vóór het bordeel. De helft van de gezellen dachten dat de Sheikh gek was geworden en weigerden te komen. De andere helft stond er. Plots verscheen het hoofd van de Sheikh aan het venster: "Kom maar naar boven." En toen de gezellen boven kwamen, zagen zij de Sheikh zitten in een cirkel met de prosituees rond hem en zij deden samen doe3ât, smeekgebeden aan God.

Waarom vertel ik dat verhaal? Wel, de Sheikh wist wat het betekende om de stap naar de ander te zetten. Hij gaf geen zedenpreken aan de prostituees - hij kende overigens hun moeilijke situatie - maar in alle nederigheid zat hij met hen samen en bad hij met hen.

Nu, kan je je voorstellen dat we dit nu gaan doen aan het Noordstation? Neen? Wel, dan zie je hoezeer onze samenleving verhard is en de openheid voor de ander is afgenomen.

Bedankt voor het uitgebreide antwoord. :thumbsup:

Nietzsche
27 mei 2012, 02:52
Is goed.;-)

Is dat zo?

Dixie
27 mei 2012, 04:08
waarom geloof jij in sprookjes...

koe de poing
27 mei 2012, 13:15
Bewijzen de profielfoto's van de gemiddelde trien (duckface, "sexy pose", bikini, ...) dat het feminisme dode letter is ?

Kallikles
27 mei 2012, 16:14
Bewijzen de profielfoto's van de gemiddelde trien (duckface, "sexy pose", bikini, ...) dat het feminisme dode letter is ?

Dat is een zeer interessante vraag. Waar in de jaren '60 en '70 de feministes hun bh's verbrandden, zijn de feministische leuzen nu gekaapt door de apologeten van het consumerisme. Er is niets meer gemeen tussen het bh-verbrandende feminisme, dat terecht de disciplinering van het vrouwelijke lichaam door het moderne consumerisme aankloeg, en het "feminisme" dat in de string en de naaldhakken de hoogste bevrijding van de vrouw ziet.

Nu goed, dit alles bewijst niet dat het feminisme dode letter is. De heersende ideologie is, zoals in de jaren '60 en '70, hypocriet en leugenachtig en tegelijkertijd heb je denk- en actiestromingen die deze heersende ideologie bevragen.

Een erfgename van de bh-verbrandsters vandaag is b.v. Judith Butler. Hieronder een interessant interview:
http://www.iablis.de/iablis_t/2006/butler06.html

Kallikles
28 mei 2012, 08:04
Wat denk jij van eugenetica.

Het zgn. "zelfscheppend" vermogen van de mens neemt toe met de sterke evolutie inzake genetica en biotechnologie. Het zichzelf overstijgen van de mens kan alleen maar toegejuicht worden, maar belangrijk is welke waarden erachter steken. Een consumeristisch gebruik van dergelijke technieken kan alras tot griezelige toestanden aanleiding geven.

Kallikles
28 mei 2012, 08:17
Hoelang ben je al moslim?

Ik ben al moslim sinds 6 maanden vóór mijn geboorte, toen een engel mij een ziel schonk.

Maar je zal bedoelen: sinds wanneer ben je teruggekeerd tot de islam? Welnu, als je de historiek van mijn postings bekijkt, dan zal je zien dat ik mij hier ben begonnen als sterk door Nietzsche beïnvloed atheïst.

We moeten dus concluderen dat het dankzij Circe & andere islamofoben op dit forum is dat ik mij in de islam heb verdiept en mijn ware weg heb gevonden. Ik dank hen hiervoor.

Nietzsche
28 mei 2012, 09:44
Het zgn. "zelfscheppend" vermogen van de mens neemt toe met de sterke evolutie inzake genetica en biotechnologie. Het zichzelf overstijgen van de mens kan alleen maar toegejuicht worden, maar belangrijk is welke waarden erachter steken. Een consumeristisch gebruik van dergelijke technieken kan alras tot griezelige toestanden aanleiding geven.

Maar hoe doe je dat met je geloof, want ik neem aan dat jij als moslim ook pro life bent, Allah heeft de mensheid geschapen enz.

Kallikles
28 mei 2012, 15:27
Maar hoe doe je dat met je geloof, want ik neem aan dat jij als moslim ook pro life bent, Allah heeft de mensheid geschapen enz.

Pro life zeg je? Dat is de vraag i.v.m. abortus, die ik nog moet beantwoorden. Het traditionele islamitische standpunt komt verbazingwekkend goed overeen met het hedendaagse niet-confessionele standpunt in Europa dat er een bepaalde grens is na drie maanden zwangerschap. Volgens de traditie krijgen we op dat moment via onze derde ouder, een engel, onze ziel.

Op basis daarvan is er discussie in de islamitische rechtswetenschap of abortus toegestaan is tot drie maanden zwangerschap, tot 40 dagen, of helemaal niet. Zelf ben ik helemaal geen expert, maar de drie maanden-regel lijkt mij, op basis van wat ik gelezen heb, intuïtief plausibel, al is een abortus natuurlijk altijd een zeer pijnlijke gebeurtenis voor alle betrokkenen.

Kallikles
28 mei 2012, 15:52
Kallikles, wat is de maat van uw schoenen? Wat is uw lievelingsboek? Lievelingsfilm?
Van welke muziek hou je?


Ik hou wel van Vlaamse polyfonie, klassieke Andalusische muziek, barokmuziek (Bach, en, ketterij, eigenlijk hou ik nog meer van Händel dan van Bach), de opera's van Mozart, maar eigenlijk hou ik nog het meest van de stilte.

Qua cinema kan ik het vitalisme van de Spaanse cinema (Almodóvar, Medem, Salazar, Amenábar,...) wel appreciëren, maar ook de subtiliteit van de Iraanse cinema. Neem nu een juweeltje als About Elly.

Dan zijn er films die je meer bekijkt voor de inhoud: el Manara is een zeer mooie en aangrijpende Algerijnse film over de tragische gebeurtenissen van de jaren '90.

"Marock" is een slechte Marokkaanse film, maar des te interessanter: een ongegeneerd zelfportret van de franskiljonse elite in Casablanca, waarin alleen de islamisten sympathiek uitkomen. Je ziet een parasitaire bovenlaag die zowel sociaal-economisch als cultureel vervreemd is van de rest van de bevolking en een inheemse koloniale laag vormt, een beetje zoals ooit de franskiljons in Vlaanderen.


Indien je de lotto zou winnen: wat doe je met al de miljoenen?


Goede vraag. Ik was allerlei scenario's aan het uitdenken, tot ik bedacht dat ik, vermits ik niet mag meespelen, ik ook niet kan winnen! :-)

Kansspelen zoals lotto zijn verboden in de islam.


Wat is uw ultieme droom en waarom?

Mijn ultieme droom is op mijn sterfbed te liggen omringd door kinderen en kleinkinderen en te kunnen zeggen: "Ik heb mijn best gedaan, nu is het aan jullie."

Macchiavelli
28 mei 2012, 16:05
Let op, als ik zeg dwaze massa, dan is het niet omdat ik denk dat de individuen die die massa uitmaken minder intelligent zouden zijn als mij,
"als mij" - ja, daar druipt de intelligentie echt van af.

Nietzsche
28 mei 2012, 16:46
"als mij" - ja, daar druipt de intelligentie echt van af.

Goed opgemerkt. ;-)

Nietzsche
28 mei 2012, 17:29
Heb jij het gevoel dat je iets voor de wereld moet doen? zoja: wat doe je allemaal?/goede doelen enz.

Hoe groot schat jij de kans in dat je weer atheïst word?

Ik kan mij herinneren dat jij niet altijd positief tegenover religies stond, is dat nu omdat je moslim bent verandert?

Ben je een modieus type, of boeit kleding je helemaal niets?

Nietzsche
28 mei 2012, 17:30
Vind jij het fijn om eenzaam te zijn?

Nietzsche
28 mei 2012, 17:36
Ben jij omdat je moslim bent geworden, minder vrij in je denken?, omdat je toch aan bepaalde regels moet houden binnen de islam.

Nietzsche
28 mei 2012, 17:40
Heb jij net zoals de meeste mensen een blinde haat tegenover pedoseksuelen?

Hoe sta jij als moslim tegenover Homoseksualiteit

Gaat de übermensch zoals Friedrich Nietzsche het bedoelde, ooit geboren worden?

Nietzsche
28 mei 2012, 17:46
Neem jij als moslim alles uit de koran letterlijk?

Gaan ongelovige mensen naar de hell?

Wat of wie is Allah? is het een menselijke gedaante?

Kallikles
28 mei 2012, 20:34
"als mij" - ja, daar druipt de intelligentie echt van af.

Intelligent of niet, ik ben jou in ieder geval zeer dankbaar voor alles wat je gedaan hebt om mijn terugkeer tot de islam te bespoedigen, maar niet zo dankbaar als jouw Schepper die je daartoe heeft voorbestemd.

Nietzsche
28 mei 2012, 20:38
Hoe sta jij tegenover de multiculturele samenleving?

Van wat voor afkomst ben jij?

Bestaan mensenrassen of niet?

Nietzsche
28 mei 2012, 20:42
Wat vind jij van nationalisme/trots zijn op je afkomst?

Diego Raga
28 mei 2012, 20:46
We moeten dus concluderen dat het dankzij Circe & andere islamofoben op dit forum is dat ik mij in de islam heb verdiept en mijn ware weg heb gevonden. Ik dank hen hiervoor.
Wederzijds, want we kunnen dus evengoed concluderen dat het dankzij moslims en islamofielen op dit forum (en ook uit de dagelijkse ervaring) is, dat islamofoben zich bevestigd zien in hun rechtmatige afkeer van de islam.
Ook mercikes dus. :-D

Kallikles
28 mei 2012, 20:49
Wederzijds, want we kunnen dus evengoed concluderen dat het dankzij moslims en islamofielen op dit forum (en ook uit de dagelijkse ervaring) is, dat islamofoben zich bevestigd zien in hun rechtmatige afkeer van de islam.
Ook mercikes dus. :-D

Dat is wat we in de economie een virtuous circle noemden. 8-)

Kallikles
28 mei 2012, 20:52
Geloof jij in paranormaal begaafde mensen?

Daar sta ik zeer skeptisch tegenover. Ik geloof wel in singulariteit en de mogelijkheid van onverklaarbare fenomenen.

Nietzsche
28 mei 2012, 20:55
Daar sta ik zeer skeptisch tegenover. Ik geloof wel in singulariteit en de mogelijkheid van onverklaarbare fenomenen.

Definieer onverklaarbare fenomenen, want veel dingen die onverklaarbaar leken zijn door de wetenschap wel verklaarbaar gemaakt.

NoTuma
28 mei 2012, 20:55
Bent u akkoord met de scheiding Kerk(geloof) - staat? Hoe denkt u over subsidies aan geloofsgemeenschappen?

Waarom nemen er niet meer Moslims openlijk afstand van extremistische moslims en worden deze niet publiekelijk veroordeeld door de moslimgemeenschap?

Aanvaarden naar uw mening de meeste moslims de westerse cultuur zoals hij is, of willen ze daar eerder verandering in zien?

Munglik
28 mei 2012, 20:57
Denk je dat het Westen democratischer kan worden of is dat niet mogelijk met de menselijke natuur?

Macchiavelli
28 mei 2012, 21:00
Dat is wat we in de economie een virtuous circle noemden. 8-)
Alleen heeft dit alles geen moer met economie te maken.

Kallikles
28 mei 2012, 21:06
Definieer onverklaarbare fenomenen, want veel dingen die onverklaarbaar leken zijn door de wetenschap wel verklaarbaar gemaakt.

Ik denk dat je die term heel goed begrijpt, hoor. Maar misschien wil je een definitie van "singulariteit"?

Doorgaans gaat men in de natuurwetenschappen uit van onveranderlijke, vaste natuurwetten. Dat is echter een zuivere aanname. Wie weet heb je ook singulariteit, een gebeurtenis die niet te herleiden is tot algemene natuurwetten, maar haar eigen wetmatigheid heeft...

Diego Raga
28 mei 2012, 21:07
Dat is wat we in de economie een virtuous circle noemden. 8-)
Economen en banken hebben dan ook hetzelfde principe gehanteerd, waardoor de wereld nu in een economische crisis verkeert.

Nietzsche
28 mei 2012, 21:11
Ik denk dat je die term heel goed begrijpt, hoor. Maar misschien wil je een definitie van "singulariteit"?

Doorgaans gaat men in de natuurwetenschappen uit van onveranderlijke, vaste natuurwetten. Dat is echter een zuivere aanname. Wie weet heb je ook singulariteit, een gebeurtenis die niet te herleiden is tot algemene natuurwetten, maar haar eigen wetmatigheid heeft...

Maar jij zegt dat je dat *gelooft*, is het dan slechts speculatie, of heb je ook een reden om het te *geloven*.? (ik hoop dat je mijn vraag begrijpt).

Kallikles
28 mei 2012, 21:21
Bent u akkoord met de scheiding Kerk(geloof) - staat? Hoe denkt u over subsidies aan geloofsgemeenschappen?


Ik vind het Belgische model nog zo slecht niet. Het heeft gezorgd voor een ruimte waarin de religieuze vrijheid van de een die van de ander niet stoort. In Frankrijk is men daar b.v. nog steeds niet


Waarom nemen er niet meer Moslims openlijk afstand van extremistische moslims en worden deze niet publiekelijk veroordeeld door de moslimgemeenschap?


Daar verschillen wij van mening. Ik zie een zeer sterke afwijzing van extremistische groepen. Hoeveel Amerikanen hebben er voor George W. Bush gestemd en hoeveel moslims zouden er voor Osama bin Ladin stemmen? En dit terwijl George W. ontzaglijk meer doden op zijn geweten heeft dan Osama bin Ladin. (En dan zeg ik nog niets over de connecties tussen de families Bush en bin Ladin...)


Aanvaarden naar uw mening de meeste moslims de westerse cultuur zoals hij is, of willen ze daar eerder verandering in zien?

Naar mijn mening bestaat "het Westen" niet, en zeker niet zoiets als "de Westerse cultuur". "Het Westen" is een politieke fictie en strijdterm van de Angelsakstische thalassocratiën en hun Zionistische speerpunt. Zij willen Europa meesleuren in nieuwe imperialistische projecten in de moslimwereld, projecten die niet in het belang van Europa zijn.

Ik spreek dus eerder over Europa en Europese cultuur. Wat de Europese cultuur betreft, de islam maakt daar reeds sinds het begin deel van uit. De grote invloed van Andalusië en Sicilië op de Renaissance is genoegzaam bekend. Denk ook aan het cultuurhistorische en politieke belang van keizer Friedrich II Hohenstaufen en zijn moslimadviseurs.

Ook in Rusland, Polen, Litouwen, de Balkan, ... zijn moslims reeds eeuwen een constitutief deel van de Europese cultuur.

Kallikles
28 mei 2012, 21:28
Maar jij zegt dat je dat *gelooft*, is het dan slechts speculatie, of heb je ook een reden om het te *geloven*.? (ik hoop dat je mijn vraag begrijpt).

Misschien zou ik beter zeggen: ik sluit het niet bij voorbaat uit. Veel mensen zien in een dogmatisch aanhangen van de huidige wetenschappelijke consensus het toppunt van rationaliteit. Dat is dezelfde reactie als de Middeleeuwers die wetenschappelijke vernieuwers die ideeën van Aristoteles in vraag stelden als irrationeel zagen.

Ik zou niet verbaasd zijn over singulariteit en onverklaarbare fenomenen. Wat juist zo verwonderlijk is, is dat er überhaupt natuurwetten zijn, dat er zoveel orde in het universum is en dat je dit met mathematische symbolen kunt beschrijven. Ik herinner me een citaat van een Amerikaans filosoof, maar ik ben vergeten wie: "That mathematics works, is the greatest mystery of them all."

Nietzsche
28 mei 2012, 21:31
Misschien zou ik beter zeggen: ik sluit het niet bij voorbaat uit. Veel mensen zien in een dogmatisch aanhangen van de huidige wetenschappelijke consensus het toppunt van rationaliteit. Dat is dezelfde reactie als de Middeleeuwers die wetenschappelijke vernieuwers die ideeën van Aristoteles in vraag stelden als irrationeel zagen.

Ik zou niet verbaasd zijn over singulariteit en onverklaarbare fenomenen. Wat juist zo verwonderlijk is, is dat er überhaupt natuurwetten zijn, dat er zoveel orde in het universum is en dat je dit met mathematische symbolen kunt beschrijven. Ik herinner me een citaat van een Amerikaans filosoof, maar ik ben vergeten wie: "That mathematics works, is the greatest mystery of them all."

Ik begrijp het.;-)

Nietzsche
28 mei 2012, 21:33
Maar zie jij je geloof als iets irrationeel? Ik bedoel ik kan mij zo voorstellen dat als je heilig overtuigd bent van je *geloof*, door ervaringen en weet ik het allemaal niet. Dat het voor je zelf erg rationeel kan zijn, als je begrijpt wat ik bedoel.

Kallikles
28 mei 2012, 21:46
Wat versta jij onder *kleinburgers*?

Kleinburgers. Wel, dat is op de eerste plaats een Marxistisch, economisch begrip. De kleinburgers zijn de kleine zelfstandigen, middenstanders, enzovoort. Zij zijn een aparte klasse, verschillend van de bourgeoisie (de grote kapitalisten) en de arbeiderklasse (mensen die aan de kost komen door het verkopen van hun arbeidskracht, de loontrekkenden dus).

De kleinburgers aarzelen de hele tijd tussen de bourgeoisie en de arbeidersklasse: soms doen ze zich radicaal-democratisch voor om de arbeiderklasse te paaien (de sp.a met haar nietszeggende oneliners), soms slaan ze door naar rechts-populisme (daarmee verdelen ze de arbeidersklasse in "witten" en "minder-witten", in mannen en vrouwen, enz... en hakken ze in op de vakbonden, dit allemaal om de bourgeoisie te paaien).

Flanelcondoom & ikzelf hanteerden het begrip, vooral tijdens de "kleinburgeroorlog" op dit forum, eerder in cultuurfilosofische zin, al zijn beide met elkaar verbonden. Kleinburger - in het Duits nog sappiger "Spiessbürger" - staat dan voor de totale bekrompenheid.

En eigenlijk is de bekrompenheid van de Gentse sp.a tolerandus dezelfde als die van de fermette-VB'er: de kleinburger ziet zichzelf als intelligenter, gematigder, toleranter en verlichter dan zowel de arbeider als de kapitalist, maar eigenlijk bekijkt hij de wereld door een kruideniersbril en is hij uiterst intolerant voor wie het met hem of haar oneens is.

Dat verklaart ook dat velen zo snel de overstap konden maken van Hand in Hand naar Faith Freedom International. Het zijn dezelfde bekrompen kleinburgers gebleven.

Kallikles
28 mei 2012, 21:51
Maar zie jij je geloof als iets irrationeel? Ik bedoel ik kan mij zo voorstellen dat als je heilig overtuigd bent van je *geloof*, door ervaringen en weet ik het allemaal niet. Dat het voor je zelf erg rationeel kan zijn, als je begrijpt wat ik bedoel.

Eric Geoffroy zegt dat spiritualiteit iets is dat "suprarationeel" is. Hij werkt dan ook samen met professoren in de fysica die op een bepaald moment op de "grenzen van de ratio" stoten.

Eric Geoffroy is een interessant man. Als Fransman publiceert hij vooral in het Frans maar in het Engels heb je van hem "Introduction to Sufism : The Inner Path of Islam" alsook bijdragen tot Sufism – Love & Wisdom (World Wisdom, 2006) enUniversal Dimensions of Islam (World Wisdom, 2011).

Nietzsche
28 mei 2012, 22:27
Eric Geoffroy zegt dat spiritualiteit iets is dat "suprarationeel" is. Hij werkt dan ook samen met professoren in de fysica die op een bepaald moment op de "grenzen van de ratio" stoten.

Eric Geoffroy is een interessant man. Als Fransman publiceert hij vooral in het Frans maar in het Engels heb je van hem "Introduction to Sufism : The Inner Path of Islam" alsook bijdragen tot Sufism – Love & Wisdom (World Wisdom, 2006) enUniversal Dimensions of Islam (World Wisdom, 2011).

Ja, maar ik vroeg naar jouw mening hé.;-)

Kallikles
28 mei 2012, 22:41
Ja, maar ik vroeg naar jouw mening hé.;-)

Meningen worden sterk overschat.

NoTuma
28 mei 2012, 22:42
Ik vind het Belgische model nog zo slecht niet. Het heeft gezorgd voor een ruimte waarin de religieuze vrijheid van de een die van de ander niet stoort. In Frankrijk is men daar b.v. nog steeds nietDaar verschillen wij van mening. Ik zie een zeer sterke afwijzing van extremistische groepen. Hoeveel Amerikanen hebben er voor George W. Bush gestemd en hoeveel moslims zouden er voor Osama bin Ladin stemmen? En dit terwijl George W. ontzaglijk meer doden op zijn geweten heeft dan Osama bin Ladin. (En dan zeg ik nog niets over de connecties tussen de families Bush en bin Ladin...)Naar mijn mening bestaat "het Westen" niet, en zeker niet zoiets als "de Westerse cultuur". "Het Westen" is een politieke fictie en strijdterm van de Angelsakstische thalassocratiën en hun Zionistische speerpunt. Zij willen Europa meesleuren in nieuwe imperialistische projecten in de moslimwereld, projecten die niet in het belang van Europa zijn.

Ik spreek dus eerder over Europa en Europese cultuur. Wat de Europese cultuur betreft, de islam maakt daar reeds sinds het begin deel van uit. De grote invloed van Andalusië en Sicilië op de Renaissance is genoegzaam bekend. Denk ook aan het cultuurhistorische en politieke belang van keizer Friedrich II Hohenstaufen en zijn moslimadviseurs.

Ook in Rusland, Polen, Litouwen, de Balkan, ... zijn moslims reeds eeuwen een constitutief deel van de Europese cultuur.
Zo rond de pot draaien...

Met de westerse of Europese cultuur bedoel ik eerder leefwereld, onze waarden: het gelijk behandelen van man en vrouw, mini-rokjes, homoseksualiteit, prostitutie, losbandiger zijn, weinig taboe's, consumptie-maatschappij, lachen met geloof, vrijheid van meningsuiting...en wat nog allemaal...dit betekent niet dat ik akkoord ben met al deze zaken maar ik aanvaard deze en zou daar dan ook niets aan willen veranderen, de vrijheid van de Europeaan om te doen en te laten wat hij wil is heilig. Hoe denkt u daarover? Bent u bereid om dit soort cultuur te respecteren? Of vind u het nodig om daar verandering in te brengen? En wat is volgens u de mening van onze moslims daarover?

Als ik mij niet vergis was de invloed van de Islam meer gesitueerd rond de middellandse zee en in Oost-Europa, en is die invloed in onze streken te minimaliseren of zelfs onbestaand, het Romeinse rijk, De Franken, De Christelijke kerk,.... tot zelfs Napoleon hebben een veel grotere en blijvende invloed op West-Europa gehad.

Wat ik bedoelde met het openlijk afstand nemen van extremistische moslims en deze niet publiekelijk veroordelen door de moslimgemeenschap is...
Waarom word er niet een duidelijk standpunt ingenomen tegen de haat-predikers die zich onder ons bevinden, zoals het kliekje van sharia-for-freedom, Imam's die in onze moskeeën de Europese leefwereld veroordelen...? Ik wil best geloven dat de meeste moslims daar niet achter staan, dat zij naar hier zijn komen wonen om meer vrijdom en een beter leven te hebben maar waarom tonen ze dit niet of zelden. Europa heeft nood aan een positief signaal. Een soort witte mars waar al deze haat-predikers, de Europese en eveneens degene in de Oosterse landen, het racisme van vele moslim-jongeren veroordeeld wordt, een witte mars waarop alle religieuze symbolen, zoals de hoofdoek, eens 1 dag achterwege worden gelaten om aan de Europese bevolking te tonen, ''wij zijn meer dan enkel moslim"

Waarom gebeurt dit niet? Geven wij hun het woord niet? Niet voldoende interne steun? Wat is uw mening hierover?


P.S. deze tekst is geschreven onder invloed van enkele glazen rode wijn.. ;)

Kallikles
28 mei 2012, 22:47
P.S. deze tekst is geschreven onder invloed van enkele glazen rode wijn.. ;)

Het is er aan te zien... ;-)

Demper
28 mei 2012, 22:52
Spek of koteletten?

Kallikles
28 mei 2012, 23:40
Zo rond de pot draaien...


Het probleem is dat je niet begrepen hebt wat ik zei. Nu, we zullen zeggen dat het aan mij ligt en dat ik mij onvoldoende duidelijk heb uitgedrukt.


Met de westerse of Europese cultuur bedoel ik eerder leefwereld, onze waarden: het gelijk behandelen van man en vrouw, mini-rokjes, homoseksualiteit, prostitutie, losbandiger zijn, weinig taboe's, consumptie-maatschappij, lachen met geloof, vrijheid van meningsuiting...en wat nog allemaal...dit betekent niet dat ik akkoord ben met al deze zaken maar ik aanvaard deze en zou daar dan ook niets aan willen veranderen, de vrijheid van de Europeaan om te doen en te laten wat hij wil is heilig. Hoe denkt u daarover? Bent u bereid om dit soort cultuur te respecteren? Of vind u het nodig om daar verandering in te brengen? En wat is volgens u de mening van onze moslims daarover?


Ik weet wel dat jij dat allemaal bedoelde, maar zoals ik hierboven reeds trachtte uit te leggen, dat is nu precies het probleem. Je schrijft je volledig in in een zeer Schmittiaans onderscheid van "wij" tegen "zij", "wij" die "onze manier van leven" gaan verdedigen tegenover een "zij", de barbaren die voor de deur staan. "Wij" dat is "het Westen", de Heilige As van het Goede Washington - Londen - Tel Aviv met "onze" superieure waarden.

Het probleem is dat deze waarden helemaal niet "onze" waarden zijn - en met "wij" bedoel ik, "we, the peoples of Europe" - maar de waarden van een globale oligarchie die haar perfide onwaarden aan ons wil opdringen:
- onder haar "gelijkheid van man en vrouw" verstaat zij een perverse alliantie van een patriarchaat op retour en kapitalisme waarbij de vrouw de dominantie van de echtgenoot verruilt voor de dominantie van de baas, waar het vrouwenlichaam als koopwaar wordt gezien, waar een vrouw een gigantische druk van de reclame-industrie en de pornificatie ondergaat, enzovoort
- minirokjes: ook hier is het debat totaal onnozel; minirokjes en strings zouden een teken van "bevrijding" zijn, maar als er een vrouw een hoofddoek zou dragen (zoals in alle culturen gebruikelijk was - Isabelle Gatti de Gamond, de grote Belgische feministe die als eerste meisjesscholen opende, bekloeg zich ooit over het feit dat twee vrouwelijke leerlingen het hadden aangedurft om zonder hoofddeksel naar school te komen; wat een sloeries, dacht Gatti de Gamond), dan moet dat per se verboden worden; dat is toch totaal belachelijk?
- homosexualiteit: Tom Lanoye zei hier reeds terecht over dat de Vlamingen "de janetten" pas zijn gaan accepteren toen ze doorhadden dat de Marokkanen er ook een probleem mee hadden; de sneer is terecht: ik ben nog zeer jong en ik ben op een Vlaamse school nog van een ware anti-homo-heksenjachten getuige geweest! Omgekeerd heb ik nog nooit een moskeeganger homo's zien lastigvallen.
- prostitutie: dat is iets dat, spijtig genoeg, in alle culturen en in alle religies voorkomt. En neen er is helemaal geen "Westerse" consensus over dit thema: landen als Canada en Frankrijk zijn zeer repressief inzake prostitutie, terwijl Duitsland en Nederland juist voor legalisatie gaan. België blijft zoals altijd hypocriet in het midden, en laat de mensenhandel welig tieren
- consumptiemaatschappij: nogmaals, dat is een waarde van de globale oligarchie, die spijtig genoeg in alle culturen en religies ingang vindt
- vrijheid van meningsuiting: die staat, samen met de gewetensvrijheid, in Europa zeer zwaar onder druk; zelfs over de klederdracht van vrouwen worden tegenwoordig wetten gestemd


Als ik mij niet vergis was de invloed van de Islam meer gesitueerd rond de middellandse zee en in Oost-Europa, en is die invloed in onze streken te minimaliseren of zelfs onbestaand, het Romeinse rijk, De Franken, De Christelijke kerk,.... tot zelfs Napoleon hebben een veel grotere en blijvende invloed op West-Europa gehad.


Daar vergis je je sterk. Denk maar aan de invloed van Ibn Roshd op de scholastiek en de invloed van de scholastische denkers op de moderne denkers. Denk ook aan je zeep, suiker en koffie, stuk voor stuk Arabische woorden: dit waren producten die uit de moslimwereld kwamen en in die wereld was Arabisch de cultuurtaal.


Wat ik bedoelde met het openlijk afstand nemen van extremistische moslims en deze niet publiekelijk veroordelen door de moslimgemeenschap is...
Waarom word er niet een duidelijk standpunt ingenomen tegen de haat-predikers die zich onder ons bevinden, zoals het kliekje van sharia-for-freedom,


Het kliekje van Sharia4Belgium zijn clowns. Hen aandacht schenken is een belediging voor de intelligentie van de gemiddelde Vlaming. Anderzijds hebben de mannen van Sharia4Belgium nog geen vlieg kwaad gedaan, terwijl George W. Bush en Barack Obama, die toch veel steun genieten, ook in Europa, duizenden doden op hun geweten hebben.

Als jij op een partij hebt gestemd die b.v. het imperialistisch avontuur in Aghanistan mee ondersteunt (alle partijen behalve PVDA & klein-links), dan ben je b.v. medeplichtig met deze imperialistische moorden. Ik heb van jou nog geen mea culpa gehoord daarover en ik zie je niet snel opstappen in een "witte mars".

Ik wil best geloven dat de meeste moslims daar niet achter staan, dat zij naar hier zijn komen wonen om meer vrijdom en een beter leven te hebben maar waarom tonen ze dit niet of zelden.


Ik ben niet naar hier komen wonen, ik heb hier altijd gewoond, net als een groot deel van mijn voorouders tot in de Oudheid. Die gelijkschaling moslim = immigrant begint ook een beetje afgezaagd te worden.


Europa heeft nood aan een positief signaal. Een soort witte mars waar al deze haat-predikers, de Europese en eveneens degene in de Oosterse landen, het racisme van vele moslim-jongeren veroordeeld wordt,


Je hebt hele continenten in slavernij gedwongen, miljoenen mensen vermoord, de Holocaust gepleegd, het concept "ras" uitgevonden om dit allemaal te legitimeren, kleine kinderen bespuwd en uitgescholden voor "makkak", lukraak mensen neergeschoten in Antwerpen als ze zwart waren of een hoofddoek draagden, en dan kom je vertellen dat de moslimjongeren racistisch zijn?

Van mensen als jou word ik beschaamd dat ik Europeaan ben.

Als Europa iets nodig heeft, dan is het boete doen, boete doen voor alle narigheid die we in de wereld veroorzaakt hebben. Het is de laatste generatie die het kan doen, want binnenkort regeren Chinezen en Indiërs de wereld en dan zullen onze kleinkinderen moeten boeten voor de erfzonde van die misdaden.


een witte mars waarop alle religieuze symbolen, zoals de hoofdoek, eens 1 dag achterwege worden gelaten om aan de Europese bevolking te tonen, ''wij zijn meer dan enkel moslim"


Wat is dat toch met die obsessie van de hoofddoek? Die obsessieve angst voor de hoofddoek is een geval voor de psychiatrie. Ik woon in een wijk met zo'n 90% moslims. Het aantal vrouwen met een hoofddoek schat ik op 15-20%. Vanwaar dan die obsessie? Wat is de volgende stap? White spirit op elk gezicht omdat een te donkere huidskleur als storend wordt ervaren?

Diego Raga
29 mei 2012, 00:02
Als jij op een partij hebt gestemd die b.v. het imperialistisch avontuur in Aghanistan mee ondersteunt (alle partijen behalve PVDA & klein-links), dan ben je b.v. medeplichtig met deze imperialistische moorden. Ik heb van jou nog geen mea culpa gehoord daarover en ik zie je niet snel opstappen in een "witte mars".
Idem dito voor: "Als jij de islamitische ideologie onderschrijft en mee ondersteunt, dan ben je medeplichtig met alle imperialistische moorden die in naam van Allah zijn gepleegd.
Ik heb van jou noch van enig ander moslim nog geen mea culpa gehoord en ik zie jou of andere moslims ook niet snel opstappen in een 'groene mars'."

Je hebt hele continenten in slavernij gedwongen, miljoenen mensen vermoord, de Holocaust gepleegd, het concept "ras" uitgevonden om dit allemaal te legitimeren, kleine kinderen bespuwd en uitgescholden voor "makkak", lukraak mensen neergeschoten in Antwerpen als ze zwart waren of een hoofddoek draagden, en dan kom je vertellen dat de moslimjongeren racistisch zijn?
Je hebt in naam van de islam hele continenten in slavernij gedwongen, miljoenen mensen vermoord, meegewerkt aan de Holocaust, het concept "dhimmie" uitgevonden om dit allemaal te legitimeren, kleine kinderen bespuwd en uitgescholden voor "ongelovige hond", lukraak overal mensen neergeschoten als ze niet-moslim waren, en dan kom je vertellen dat niet-moslims racistisch zijn ?

Als Europa iets nodig heeft, dan is het boete doen, boete doen voor alle narigheid die we in de wereld veroorzaakt hebben.
Zeg dat ook eens aan je geloofsbroeders.

Wat is dat toch met die obsessie van de hoofddoek? Die obsessieve angst voor de hoofddoek is een geval voor de psychiatrie. ?
Wat is dat toch met die obsessie van de islam ?
Die obsessieve angst voor islamkritiek is een geval voor de psychiaterie.

Nierika
29 mei 2012, 00:23
De laatste 2 "spiegelposts" hierboven illustreren de waarde van dit topic.
Cito ignominia fit superbi gloria...

NoTuma
29 mei 2012, 00:37
Je hebt hele continenten in slavernij gedwongen, miljoenen mensen vermoord, de Holocaust gepleegd, het concept "ras" uitgevonden om dit allemaal te legitimeren, kleine kinderen bespuwd en uitgescholden voor "makkak", lukraak mensen neergeschoten in Antwerpen als ze zwart waren of een hoofddoek draagden, en dan kom je vertellen dat de moslimjongeren racistisch zijn?

Wat is dat toch met die obsessie van de hoofddoek? Die obsessieve angst voor de hoofddoek is een geval voor de psychiatrie. Ik woon in een wijk met zo'n 90% moslims. Het aantal vrouwen met een hoofddoek schat ik op 15-20%. Vanwaar dan die obsessie? Wat is de volgende stap? White spirit op elk gezicht omdat een te donkere huidskleur als storend wordt ervaren?
Je begrijpt mij verkeerd, ik ga mij door het late uur enkel richten op de 'ge-qoute' alinea's...

Wat er in het verleden gebeurd is is niet mijn schuld, ik ben 32 jaar, en ik wens daar ook niet over veroordeeld te worden. Ik heb nooit mensen uitgemaakt voor makak, kleine kinderen bespuwd of mensen neergeschoten en er is geen haar op mijn hoofd die daar aan denkt, daar ben ik veel te zachtaardig en gematigd voor. Ik heb in mijn leven slechte ervaringen gehad met moslim-jongeren, zoals als jongen van 13 bespuwd worden door een groep moslim-jongeren enkel omdat ik blank ben, maar evengoed en zelfs meer goede ervaringen, bijvoorbeeld op school was een moslim jarenlang mijn beste vriend...

Het doet mij echt pijn wat u mij probeert aan te smeren en ik had meer verwacht van u.

Mijn punt is dat de extremistische moslims en ook de racistische, die dus bestaan, een veel luidere stem hebben in de media dan de gematigde, al zijn ze volgens mij in de minderheid...Dit is volgens mij de oorzaak dat het racisme bij de blanken blijft groeien, en indien de moslim-gemeenschap niet reageert zal deze blijven groeien. En daarom zou het geen slechte zaak zijn dat de moslim-gemeenschap, zich de meerdere toont en de hand uitreikt om een duidelijk en sterk signaal te geven dat zij niet hetzelfde gedachtegoed hebben als de extremistische moslims. De hoofddoek die mij persoonlijk niet stoort heb ik enkel gekozen omdat dit een hekelpunt is bij vele blanke mensen, en dit zou de symbolische waarde in een witte mars groter maken...

Natuurlijk heeft de arabische wereld net zoals andere culturen invloed gehad op filosofische, wiskundige en astronomische problemen...dat weet ik allemaal wel. Maar om dan woorden als koffie, zeep,... er bij te sleuren maak je je wel echt belachelijk, Nieuw-Zeeland heeft ook een enorme invloed gehad, we noemen tenslotte een kiwi een kiwi.

Maar ik vrees dat mijn betoog aan de verkeerde persoon gericht is, ik dacht dat u intelligenter was.

NoTuma
29 mei 2012, 01:02
Om snel op de rest van uw betoog te reageren, dat ik de gelijkstelling schreef van moslim is gelijk aan een immigrant is inderdaad een fout van mij, dit was niet zo bedoeld en was nochtans zonder slechte bedoelingen...al de rest van uw betoog zijn woorden die u me in de mond legt, waar ik totaal niet achter sta en dit neem ik u kwalijk....

U doet meer schade aan uw gemeenschap dan dat u goed doet, de schrijfsels die u hier neerpent zijn voor 'eeuwig', ik hoop dat u dit beseft.

Johan Bollen
29 mei 2012, 01:22
Als jij op een partij hebt gestemd die b.v. het imperialistisch avontuur in Aghanistan mee ondersteunt (alle partijen behalve PVDA & klein-links), dan ben je b.v. medeplichtig met deze imperialistische moorden.
Wat vind u van de stelling dat 'de extremisten zich in het centrum bevinden' tegenwoordig?

Een enigszins retorische vraag.

Wat te denken van 'meta-forummers' die niet aan de gewone discussie deel nemen, maar hun opmerkingen op discussies in andere draden voornamelijk plaatsen in hun persoonlijke draad of een of andere 'quote-draad'? Is dit geen teken van een arrogant zich boven de massa verheven voelen? Goed in ieder geval dat je niet doet alsof je 'gedwongen' wordt een persoonlijke draad levend te houden.

Johan Bollen
29 mei 2012, 01:27
Heeft de mens behoefte aan een georganiseerd geloofssysteem? Ken je aan zo'n systeem deelnemen en tegelijk een vrij denker blijven? Is het angst die ons ertoe brengt tot zo'n systeem toe te treden?

Johan Bollen
29 mei 2012, 01:30
Wat is een intellectueel?

iemand met verstand en algemene ontwikkelingzegt een online encyclopedie. Maar hoeveel verstand is voldoende en hoeveel en welke ontwikkeling is voldoende om iemand een 'intellectueel' te noemen? Wat zijn je criteria? Hoe zit het met 'intellectuelen' op dit forum? Zijn er veel, weinig, geen...? Vindt je jezelf een intellectueel? Is een intellectueel noodzakelijkerwijze intelligent? Kan je intellectueel zijn ook al lees je geen filosofie maar wel pak kookboeken? Kan je intellectueel zijn zonder over veel feitenkennis te beschikken? Wat is het verschil met intelligentie? Stel ik te veel vragen nu?

Johan Bollen
29 mei 2012, 01:43
Denk je dat er betaalde forummers zich op dit forum bevinden? Uit welke hoek acht je ze het meest waarschijnlijk afkomstig?

Denkt u dat de staatsveiligheid heden ten dage over meer informatie beschikt over de bevolking dan de Stasi ten tijde van Oost Duitsland? Hoe ziet u de huidige situatie evolueren, en wat zijn uw gevoelens en gedachten hierbij?

mkb
29 mei 2012, 02:08
Honey Pops of Frosties?

Johan Bollen
29 mei 2012, 02:10
Honey Pops of Frosties?Ik ken geen van beiden en daar ben ik blij om. Oeps. Mag antwoorden ook als je niet Kallikles heet?

Johan Bollen
29 mei 2012, 03:16
Welk boek zou je een 18 jarige aanraden te lezen? Waarom?

Johan Bollen
29 mei 2012, 03:27
Wat denk je van het het verbod op menselijke afbeeldingen in de kunstuitingen van sommigen? Wordt door zo'n verbod eerbied voor God getoond of eerder de arrogantie van de mens zich in de plaats van God te zetten? Kan je het niet vergelijken met een verbod op muziek, en dat terwijl de gave muziek te maken en te genieten juist als een goddelijk iets gezien kan worden? Kan je ook een antwoord op de waarde van deze verboden geven zonder naar God te verwijzen?

Johan Bollen
29 mei 2012, 03:36
Ik ben al moslim sinds 6 maanden vóór mijn geboorte, toen een engel mij een ziel schonk.

Maar je zal bedoelen: sinds wanneer ben je teruggekeerd tot de islam? Welnu, als je de historiek van mijn postings bekijkt, dan zal je zien dat ik mij hier ben begonnen als sterk door Nietzsche beïnvloed atheïst.

We moeten dus concluderen dat het dankzij Circe & andere islamofoben op dit forum is dat ik mij in de islam heb verdiept en mijn ware weg heb gevonden. Ik dank hen hiervoor.Is je weg dan te omschrijven als de weg van de volger?

Heb je Nietzsche vervangen door de Islam? Hebben mensen idolen nodig? Vanwaar de behoefte van velen (kijk maar op dit forum) zich een etiketje op te kleven en zich vrijwillig in een categorie in te delen, alzo de menselijke complexiteit onrecht aandoend?

(Voorgaande is verwant aan eerder gestelde vraag)

Zou het kunnen dat je nog verder evolueert, eventueel terug weg van de Islam, of de Islam overstijgend en integrerend in een meer betekenisvol geheel?

Is je toenadering tot de Islam niet een vorm van protest op maatschappelijke tendensen die je voor het hoofd stoten (Circe achtige racistische haatverspreiding enz...)? Heb je de neiging te kiezen voor de underdog? Is daar een verband met übermensch filosofieën te vinden?

Johan Bollen
29 mei 2012, 03:45
"That mathematics works, is the greatest mystery of them all."Misschien is de wiskunde wel een soort van self fulfilling prophecy. Waarom zou dat niet kunnen...dat we onze eigen orde opleggen maar het niet zien?

Johan Bollen
29 mei 2012, 04:30
Ben je optimistisch voor Vlaanderen/België/Europa voor de komende twintig dertig jaar? Is er nog een goede toekomst te maken daar of raad ik mijn kinderen beter aan een ander continent op te zoeken...weg van de negativiteit, de hunkering naar het verleden, de intolerantie, onvrijheid en dergelijke?

Wat zou je als advies meegeven aan je kinderen of kleinkinderen op dat sterfbed dat je eerder beschreef?

Nietzsche
29 mei 2012, 09:42
Meningen worden sterk overschat.

Wat bedoel je daar precies mee?

Nietzsche
29 mei 2012, 10:42
Wat vind jij van Aleister Crowley?

Wat vind jij van Julius Evola?

Heb jij kinderen? Als je er geen hebt, is dat dan een bewuste keuze geweest?

Dixie
29 mei 2012, 11:29
waarom geloof jij in sprookjes...Ik ben al moslim sinds 6 maanden vóór mijn geboorte, toen een engel mij een ziel schonk.ja dus...

Kallikles
29 mei 2012, 11:39
Om snel op de rest van uw betoog te reageren, dat ik de gelijkstelling schreef van moslim is gelijk aan een immigrant is inderdaad een fout van mij, dit was niet zo bedoeld en was nochtans zonder slechte bedoelingen...al de rest van uw betoog zijn woorden die u me in de mond legt, waar ik totaal niet achter sta en dit neem ik u kwalijk....

U doet meer schade aan uw gemeenschap dan dat u goed doet, de schrijfsels die u hier neerpent zijn voor 'eeuwig', ik hoop dat u dit beseft.

Mijn gemeenschap is de Vlaamse gemeenschap en ik blijf voor eeuwig gekant tegen het imperialisme en de imperialistische karikaturen. Het Vlaamse volk heeft lang moeten strijden tegen het imperialisme en zal nu geen bondgenoot van zij die hen heeft proberen knechten.

Nietzsche
29 mei 2012, 11:53
Als ik het goed heb kon jij altijd goed overweg met flanelcondoom,s zijn meningen, en vond jij dat hij een interessante bijdrage was aan dit forum.

Maar hij had jij nu ook dingen waar jij het totaal niet met flanelcondoom eens was? zoja: welke dingen waren dat dan?

Johan Bollen
29 mei 2012, 12:03
Als ik het goed heb kon jij altijd goed overweg met flanelcondoom,s zijn meningen, en vond jij dat hij een interessante bijdrage was aan dit forum.

Maar hij had jij nu ook dingen waar jij het totaal niet met flanelcondoom eens was? zoja: welke dingen waren dat dan?

Flanel's radicale, egoïstische en m.i. onrealistische visie op kinderen wat mij betreft. Ken jij flanelcondom? Ben je hem?

Off topic. Ik weet.

Nietzsche
29 mei 2012, 12:08
Flanel's radicale, egoïstische en m.i. onrealistische visie op kinderen wat mij betreft. Ken jij flanelcondom? Ben je hem?

Off topic. Ik weet.

Ik ken flanelcondoom van dit forum, alleen ik was toen nog niet actief (ben dat pas net) maar ik lees al redelijk lang op dit forum.

Ik vond flanelcondoom altijd een erg goede en intelligente poster. Zijn visie op kinderen vond ik juist niet onrealistisch , hard en een beetje verzuurd dat misschien wel.

En natuurlijk ben ik flanelcondoom niet, ik mag qua intelligentie zijn veters nog niet eens strikken.

Koenraad Noël
29 mei 2012, 12:17
En natuurlijk ben ik flanelcondoom niet, ik mag qua intelligentie zijn veters nog niet eens strikken.Presentatie, Nietzsche, presentatie. Je brengt het niet goed genoeg.

Nietzsche
29 mei 2012, 12:18
Presentatie, Nietzsche, presentatie. Je brengt het niet goed genoeg.

Leer het mij?:-P

Johan Bollen
29 mei 2012, 12:18
Ik ken flanelcondoom van dit forum, alleen ik was toen nog niet actief (ben dat pas net) maar ik lees al redelijk lang op dit forum.

Ik vond flanelcondoom altijd een erg goede en intelligente poster. Zijn visie op kinderen vond ik juist niet onrealistisch , hard en een beetje verzuurd dat misschien wel.

En natuurlijk ben ik flanelcondoom niet, ik mag qua intelligentie zijn veters nog niet eens strikken.Dat zou ik zo niet zeggen. Ik vond die intelligentie van flanel nogal meevallen evenals de jouwe lijkt me. Maar flanel's verdwijnen heeft het forum wel geen goed gedaan qua bijdraren aan discussies. Nu lijkt het iets meer een xenofobenbolwerk zonder dat iemand die mensen eens op hun 'kleinburgelijke' plaats zet. Maar alles bijeen vind ik de diversiteit toch nog meevallen tot nu toe op het forum.

Nietzsche
29 mei 2012, 12:21
Dat zou ik zo niet zeggen. Ik vond die intelligentie van flanel nogal meevallen evenals de jouwe lijkt me. Maar flanel's verdwijnen heeft het forum wel geen goed gedaan qua bijdraren aan discussies. Nu lijkt het iets meer een xenofobenbolwerk zonder dat iemand die mensen eens op hun 'kleinburgelijke' plaats zet. Maar alles bijeen vind ik de diversiteit toch nog meevallen tot nu toe op het forum.

We moeten ook niet doen alsof flanelcondoom een werkelijke genie was, maar intelligentie had hij wel hoor.

Zijn kennis was vooral ook redelijk breed, van allerlei dingen had hij wel verstand/kennis. Het meest interessante vond ik nog dat zijn meningen vaak afwijkend waren van de norm, met uitstek zijn mening over kinderen.

Hij poste dingen die je niet vaak leest, vandaar dat hij zo intelligent leek, hij was vernieuwend.

Johan Bollen
29 mei 2012, 12:24
Hij poste dingen die je niet vaak leest, vandaar dat hij zo intelligent leek, hij was vernieuwend.
en jong. Dat beloofd.

Nietzsche
29 mei 2012, 12:25
en jong. Dat beloofd.

En als je dat alles samenbrengt, was/is hij wel degelijk intelligent toch?

Kallikles
29 mei 2012, 12:39
Je begrijpt mij verkeerd, ik ga mij door het late uur enkel richten op de 'ge-qoute' alinea's...

Wat er in het verleden gebeurd is is niet mijn schuld, ik ben 32 jaar, en ik wens daar ook niet over veroordeeld te worden. Ik heb nooit mensen uitgemaakt voor makak, kleine kinderen bespuwd of mensen neergeschoten en er is geen haar op mijn hoofd die daar aan denkt, daar ben ik veel te zachtaardig en gematigd voor.

Mijn uitval in de jij-vorm was een zeer bewuste hyperbool om je iets duidelijk te maken, nl. dat die Europeanen die aan imperialisme en Occidentalisme meededen (de Polen niet b.v., om maar iets te zeggen) ontzaglijk veel leed hebben veroorzaakt, en dan hun slachtoffers daarvan gaan beschuldigen. Zo spreekt men de hele tijd over "moslimterrorisme" van enkele extremistische groepjes en waar men dan alle Europese burgers die toevallig ook de islam aanhangen mee lastigvalt, maar zwijgt men in alle talen over het Amerikaans en Occidentalistisch terrorisme in Afghanistan en Irak dat honderdmaal meer slachtoffers maakt.

Wanneer de witte mars om ons te verontschuldigen voor kolonialisme en imperialisme? Of wacht, misschien moeten we dan eerst stoppen met moorden, vooraleer we onze verontschuldigingen aanbieden?

Je kan altijd kritiek hebben op de stijlfiguur van de hyperbool, maar dan moet je een keuze maken: als ik het subtiel zeg, zeg je dat ik rond de pot draai; zeg ik het scherper, dan voel je je beledigd. Het is het een of het ander...

Ik kan alleen maar herhalen: ik ben een Vlaamse, Belgische, Franse en Europese staatsburger die toevallig ook de islamitische godsdienst aanhang. Als zodanig wil ik, net als alle andere Europese burgers die de islam, het katholicisme of het boeddhisme aanhangen, als een Europees burger beschouwd te worden, met alle rechten en plichten die erbij komen en zonder dat ik een witte mars moet houden, een Jodenster moet dragen, voor een "gemeenschap" moet spreken of allerlei onnozele vragen moet beantwoorden.


Ik heb in mijn leven slechte ervaringen gehad met moslim-jongeren, zoals als jongen van 13 bespuwd worden door een groep moslim-jongeren enkel omdat ik blank ben, maar evengoed en zelfs meer goede ervaringen, bijvoorbeeld op school was een moslim jarenlang mijn beste vriend...


Ik durf wedden dat die zgn. "moslimjongeren" zelf blank waren. Dus zal het niet zijn omdat je blank bent. Misschien lag het eerder aan het feit dat je alleen was en dat zij een bende waren en dat zij daarvan uit machtwellust profiteerden? Denk je dat dit de leer is van de profeten?

Ik heb je reeds verteld dat mijn klasgenoten mij probeerden te vermoorden in het zwembad. Ga ik nu zeggen dat ik door "katholieke jongeren" bijna ben vermoord en dat het tijd wordt dat de katholieken afstand nemen van die "extremisten"? Neen, en nochtans ging het hier over niet meer of niet minder dan een moordpoging.

De groep jongeren haatten mij, niet omwille van religieuze motieven - ik was toen nota bene zelf nog katholiek! :-) - maar gewoon omdat ik als "verstrooide professor" anders was. Ze lijken dus verdacht veel op jouw "moslimjongeren".


Het doet mij echt pijn wat u mij probeert aan te smeren en ik had meer verwacht van u.


Jij wenst daar niet op veroordeeld te worden, en ik wens daar ook niet op veroordeeld te worden. En daarom bestrijd ik als Europeaan het koloniale onbewuste met al mijn krachten. Om de andere continenten te tonen dat Europa niet gelijkstaat aan het imperialistische "Westen". Ik doe dit voor mijn kleinkinderen, opdat zij niet de rekening krijgen voorgeschoteld van misdaden waaraan zij ongeschuldig zijn.

Want ja, ik ben als Europeaan erg ongerust over de evolutie van ons continent. In ons eigen belang moeten we nu ophouden met die koloniale mentaliteit, want we kunnen het ons niet permitteren. We moeten gaan bedelen bij uitgerekend die mensen die we inferieur achten. Als de moslimstaten en China ons geen geld geven, zijn we tot de bedelstaf veroordeeld. Daarom is het tijd dat we ons nederig opstellen, puur uit eigenbelang en zelfbehoud!


Mijn punt is dat de extremistische moslims en ook de racistische, die dus bestaan, een veel luidere stem hebben in de media dan de gematigde, al zijn ze volgens mij in de minderheid...Dit is volgens mij de oorzaak dat het racisme bij de blanken blijft groeien, en indien de moslim-gemeenschap niet reageert zal deze blijven groeien. En daarom zou het geen slechte zaak zijn dat de moslim-gemeenschap, zich de meerdere toont en de hand uitreikt om een duidelijk en sterk signaal te geven dat zij niet hetzelfde gedachtegoed hebben als de extremistische moslims. De hoofddoek die mij persoonlijk niet stoort heb ik enkel gekozen omdat dit een hekelpunt is bij vele blanke mensen, en dit zou de symbolische waarde in een witte mars groter maken...


Het is niet de schuld van de Europese burgers die hun spiritualiteit binnen de islam beleven dat de media hen proberen zwartmaken, net zoals het niet de schuld van de Joden was dat de media hen in de jaren '20 en '30 probeerden zwartmaken. Ja, er waren Joden die zich verrijkten in de financiële crisis. Maar de Joden in groep als zondebok kiezen was een verderfelijke strategie die tot de Holocaust leidde.

Stellen dat het aan "de Joodse gemeenschap" was om "zich te distanciëren" van die "extremistische Joden", is gewoon schandalig. Vele Joden wisten helemaal niet dat ze tot een "gemeenschap" behoorden!


Natuurlijk heeft de arabische wereld net zoals andere culturen invloed gehad op filosofische, wiskundige en astronomische problemen...dat weet ik allemaal wel. Maar om dan woorden als koffie, zeep,... er bij te sleuren maak je je wel echt belachelijk, Nieuw-Zeeland heeft ook een enorme invloed gehad, we noemen tenslotte een kiwi een kiwi.


Er is wel een verschil in het cultureel belang tussen een kiwi, een natuurproduct, en koffie, suiker en zeep, die een vooraanstaande rol in onze cultuur spelen. Vooral zeep en hygiëne is iets dat in Europa is onststaan door de Andalusische invloed. Dat erkennen behoort tot de essentiële nederigheid om een dialoog met de andere continenten erst mal mogelijk te maken.


Maar ik vrees dat mijn betoog aan de verkeerde persoon gericht is, ik dacht dat u intelligenter was.

Oordelen over mijn persoon of intelligentie zijn niet de bedoeling van het subforum "Forummer van de week". De persoon in kwestie moet vrij vragen kunnen beantwoorden, zonder met dergelijke commentaren geconfronteerd te worden.

Kallikles
29 mei 2012, 12:39
Je begrijpt mij verkeerd, ik ga mij door het late uur enkel richten op de 'ge-qoute' alinea's...

Wat er in het verleden gebeurd is is niet mijn schuld, ik ben 32 jaar, en ik wens daar ook niet over veroordeeld te worden. Ik heb nooit mensen uitgemaakt voor makak, kleine kinderen bespuwd of mensen neergeschoten en er is geen haar op mijn hoofd die daar aan denkt, daar ben ik veel te zachtaardig en gematigd voor.

Mijn uitval in de jij-vorm was een zeer bewuste hyperbool om je iets duidelijk te maken, nl. dat die Europeanen die aan imperialisme en Occidentalisme meededen (de Polen niet b.v., om maar iets te zeggen) ontzaglijk veel leed hebben veroorzaakt, en dan hun slachtoffers daarvan gaan beschuldigen. Zo spreekt men de hele tijd over "moslimterrorisme" van enkele extremistische groepjes en waar men dan alle Europese burgers die toevallig ook de islam aanhangen mee lastigvalt, maar zwijgt men in alle talen over het Amerikaans en Occidentalistisch terrorisme in Afghanistan en Irak dat honderdmaal meer slachtoffers maakt.

Wanneer de witte mars om ons te verontschuldigen voor kolonialisme en imperialisme? Of wacht, misschien moeten we dan eerst stoppen met moorden, vooraleer we onze verontschuldigingen aanbieden?

Je kan altijd kritiek hebben op de stijlfiguur van de hyperbool, maar dan moet je een keuze maken: als ik het subtiel zeg, zeg je dat ik rond de pot draai; zeg ik het scherper, dan voel je je beledigd. Het is het een of het ander...

Ik kan alleen maar herhalen: ik ben een Vlaamse, Belgische, Franse en Europese staatsburger die toevallig ook de islamitische godsdienst aanhang. Als zodanig wil ik, net als alle andere Europese burgers die de islam, het katholicisme of het boeddhisme aanhangen, als een Europees burger beschouwd te worden, met alle rechten en plichten die erbij komen en zonder dat ik een witte mars moet houden, een Jodenster moet dragen, voor een "gemeenschap" moet spreken of allerlei onnozele vragen moet beantwoorden.


Ik heb in mijn leven slechte ervaringen gehad met moslim-jongeren, zoals als jongen van 13 bespuwd worden door een groep moslim-jongeren enkel omdat ik blank ben, maar evengoed en zelfs meer goede ervaringen, bijvoorbeeld op school was een moslim jarenlang mijn beste vriend...


Ik durf wedden dat die zgn. "moslimjongeren" zelf blank waren. Dus zal het niet zijn omdat je blank bent. Misschien lag het eerder aan het feit dat je alleen was en dat zij een bende waren en dat zij daarvan uit machtwellust profiteerden? Denk je dat dit de leer is van de profeten?

Ik heb je reeds verteld dat mijn klasgenoten mij probeerden te vermoorden in het zwembad. Ga ik nu zeggen dat ik door "katholieke jongeren" bijna ben vermoord en dat het tijd wordt dat de katholieken afstand nemen van die "extremisten"? Neen, en nochtans ging het hier over niet meer of niet minder dan een moordpoging.

De groep jongeren haatten mij, niet omwille van religieuze motieven - ik was toen nota bene zelf nog katholiek! :-) - maar gewoon omdat ik als "verstrooide professor" anders was. Ze lijken dus verdacht veel op jouw "moslimjongeren".


Het doet mij echt pijn wat u mij probeert aan te smeren en ik had meer verwacht van u.


Jij wenst daar niet op veroordeeld te worden, en ik wens daar ook niet op veroordeeld te worden. En daarom bestrijd ik als Europeaan het koloniale onbewuste met al mijn krachten. Om de andere continenten te tonen dat Europa niet gelijkstaat aan het imperialistische "Westen". Ik doe dit voor mijn kleinkinderen, opdat zij niet de rekening krijgen voorgeschoteld van misdaden waaraan zij ongeschuldig zijn.

Want ja, ik ben als Europeaan erg ongerust over de evolutie van ons continent. In ons eigen belang moeten we nu ophouden met die koloniale mentaliteit, want we kunnen het ons niet permitteren. We moeten gaan bedelen bij uitgerekend die mensen die we inferieur achten. Als de moslimstaten en China ons geen geld geven, zijn we tot de bedelstaf veroordeeld. Daarom is het tijd dat we ons nederig opstellen, puur uit eigenbelang en zelfbehoud!


Mijn punt is dat de extremistische moslims en ook de racistische, die dus bestaan, een veel luidere stem hebben in de media dan de gematigde, al zijn ze volgens mij in de minderheid...Dit is volgens mij de oorzaak dat het racisme bij de blanken blijft groeien, en indien de moslim-gemeenschap niet reageert zal deze blijven groeien. En daarom zou het geen slechte zaak zijn dat de moslim-gemeenschap, zich de meerdere toont en de hand uitreikt om een duidelijk en sterk signaal te geven dat zij niet hetzelfde gedachtegoed hebben als de extremistische moslims. De hoofddoek die mij persoonlijk niet stoort heb ik enkel gekozen omdat dit een hekelpunt is bij vele blanke mensen, en dit zou de symbolische waarde in een witte mars groter maken...


Het is niet de schuld van de Europese burgers die hun spiritualiteit binnen de islam beleven dat de media hen proberen zwartmaken, net zoals het niet de schuld van de Joden was dat de media hen in de jaren '20 en '30 probeerden zwartmaken. Ja, er waren Joden die zich verrijkten in de financiële crisis. Maar de Joden in groep als zondebok kiezen was een verderfelijke strategie die tot de Holocaust leidde.

Stellen dat het aan "de Joodse gemeenschap" was om "zich te distanciëren" van die "extremistische Joden", is gewoon schandalig. Vele Joden wisten helemaal niet dat ze tot een "gemeenschap" behoorden!


Natuurlijk heeft de arabische wereld net zoals andere culturen invloed gehad op filosofische, wiskundige en astronomische problemen...dat weet ik allemaal wel. Maar om dan woorden als koffie, zeep,... er bij te sleuren maak je je wel echt belachelijk, Nieuw-Zeeland heeft ook een enorme invloed gehad, we noemen tenslotte een kiwi een kiwi.


Er is wel een verschil in het cultureel belang tussen een kiwi, een natuurproduct, en koffie, suiker en zeep, die een vooraanstaande rol in onze cultuur spelen. Vooral zeep en hygiëne is iets dat in Europa is onststaan door de Andalusische invloed. Dat erkennen behoort tot de essentiële nederigheid om een dialoog met de andere continenten erst mal mogelijk te maken.


Maar ik vrees dat mijn betoog aan de verkeerde persoon gericht is, ik dacht dat u intelligenter was.

Oordelen over mijn persoon of intelligentie zijn niet de bedoeling van het subforum "Forummer van de week". De persoon in kwestie moet vrij vragen kunnen beantwoorden, zonder met dergelijke commentaren geconfronteerd te worden.

Koenraad Noël
29 mei 2012, 12:40
En als je dat alles samenbrengt, was/is hij wel degelijk intelligent toch?Of net verschrikkelijk onverstandig. ;-)

Godzijdank dat mijn tijd als gelovige het einde heeft betekend voor mijn vernieuwende ideeën.

Nietzsche
29 mei 2012, 12:43
Of net verschrikkelijk onverstandig. ;-)

Godzijdank dat mijn tijd als gelovige het einde heeft betekend voor mijn vernieuwende ideeën.

Ken jij flanelcondoom? Heb jij zijn post gelezen?

Koenraad Noël
29 mei 2012, 12:51
Ken jij flanelcondoom? Heb jij zijn post gelezen?Oh, ik ben erg goed bekend met hem.

Misschien was mijn grootste schok op dit forum wel het verwijt zijn dubbelnick te zijn. En alles wat ik geschreven heb lijkt stro in vergelijking met wat men mij nu onthuld heeft.

Nietzsche
29 mei 2012, 12:52
Oh, ik ben erg goed bekend met hem.

Misschien was mijn grootste schok op dit forum wel het verwijt zijn dubbelnick te zijn. En alles wat ik geschreven heb lijkt stro in vergelijking met wat men mij nu onthuld heeft.

Waarom was dat een schok? Zijn er dan zoveel dingen waar je het niet met flanelcondoom eens bent?

Koenraad Noël
29 mei 2012, 12:53
Waarom was dat een schok? Zijn er dan zoveel dingen waar je het niet met flanelcondoom eens bent?Mijn jonge zelf was de these, radicaal atheïstisch en progressief. Mijn gelovige zelf was de antithese. Schoorvoetend vorm ik nu mijn synthese.

Nietzsche
29 mei 2012, 12:55
Mijn jonge zelf was de these, radicaal atheïstisch en progressief. Mijn gelovige zelf was de antithese. Schoorvoetend vorm ik nu mijn synthese.

Ik snap er niets van, wat bedoel je hier precies mee?

Koenraad Noël
29 mei 2012, 12:56
Ik snap er niets van, wat bedoel je hier precies mee?Ik weet niets, tot die wijsheid ben ik gekomen.

Maar bon, dit is een vragentopic voor Kallikles.

Nietzsche
29 mei 2012, 12:58
Ik weet niets, tot die wijsheid ben ik gekomen.

Dit komt bij mij allemaal nogal zweverig over, hoezo weet jij *niets*?

Nietzsche
29 mei 2012, 12:58
Maar off topic inderdaad.

Kallikles
29 mei 2012, 13:02
Maar off topic inderdaad.

Ga gerust je gang, hoor. Ik vind het best wel interessant.

Nietzsche
29 mei 2012, 13:08
Kallikles, jij stelde dat wetenschappelijke bewijzen niet bestaan, hoe bedoel je dat precies?

Er zijn toch wel degelijk dingen die wetenschappelijk bewezen zijn?

Kallikles
29 mei 2012, 13:15
Kallikles, jij stelde dat wetenschappelijke bewijzen niet bestaan, hoe bedoel je dat precies?

Er zijn toch wel degelijk dingen die wetenschappelijk bewezen zijn?

Daar verschillen we van mening. Hier volg ik Popper die stelde dat er geen wetenschappelijke bewijzen bestaan, maar alleen wetenschappelijke falsificaties. Anders zit je met het totale inductieprobleem.

B.v. "water kookt (onder die en die gecontroleerde omstandigheden) bij 100°" --> zelfs als je dit experiment duizend keer uitvoert, niets zegt dat je de duizend-en-eenste keer geen ander resultaat hebt. Daarentegen kun je de stelling "water kookt bij 100°" als gefalisifieerd beschouwen van zodra je één keer vaststelt dat water bij 100° kookt

Johan Bollen
29 mei 2012, 13:16
en jong. Dat beloofd.Stomme DT fout. sorry.

Koenraad Noël
29 mei 2012, 13:18
Stomme DT fout. sorry.Het geeft niet. ;-)

Johan Bollen
29 mei 2012, 13:19
En als je dat alles samenbrengt, was/is hij wel degelijk intelligent toch?Maar soms ook dwaas in zijn radicale conclusies. Er is daar nog ruimte voor groei. Maar ik wil deze discussie hier niet voeren eigenlijk.

Nietzsche
29 mei 2012, 13:22
Stomme DT fout. sorry.

Boeiend, fouten maken is menselijk, jij geeft je fout tenminste toe.;-)

Nietzsche
29 mei 2012, 13:22
Maar soms ook dwaas in zijn radicale conclusies. Er is daar nog ruimte voor groei. Maar ik wil deze discussie hier niet voeren eigenlijk.

Ik ook niet.;-)

Nietzsche
29 mei 2012, 13:25
Daar verschillen we van mening. Hier volg ik Popper die stelde dat er geen wetenschappelijke bewijzen bestaan, maar alleen wetenschappelijke falsificaties. Anders zit je met het totale inductieprobleem.

B.v. "water kookt (onder die en die gecontroleerde omstandigheden) bij 100°" --> zelfs als je dit experiment duizend keer uitvoert, niets zegt dat je de duizend-en-eenste keer geen ander resultaat hebt. Daarentegen kun je de stelling "water kookt bij 100°" als gefalisifieerd beschouwen van zodra je één keer vaststelt dat water bij 100° kookt

Maar als iemand bijvoorbeeld stelt dat de holocaust echt gebeurd is, dat dat wetenschappelijk bewezen is. Maar iemand anders stelt dat wetenschappelijke bewijzen niet bestaan, hoe moet ik dat dan voor mij zien in verband met de holocaust?

Johan Bollen
29 mei 2012, 13:28
Ik heb je reeds verteld dat mijn klasgenoten mij probeerden te vermoorden in het zwembad. Ga ik nu zeggen dat ik door "katholieke jongeren" bijna ben vermoord en dat het tijd wordt dat de katholieken afstand nemen van die "extremisten"? Neen, en nochtans ging het hier over niet meer of niet minder dan een moordpoging.

De groep jongeren haatten mij, niet omwille van religieuze motieven - ik was toen nota bene zelf nog katholiek! :-) - maar gewoon omdat ik als "verstrooide professor" anders was. Ze lijken dus verdacht veel op jouw "moslimjongeren".

Eigenaardig. Jij lijkt mij wel toen ik op de humaniora zat...de zwembadscene...gelijkaardig aan mijn ervaring toen ik een jaar of 14 schat ik was...en 'verstooide professor' dat was ik zogezegd ook. Men noemde me zelfs professor, zelfs sommige leraars. Ik was nochtans geen belerende type, maar eerder afzijdig en pacifistisch op een enkele uitzondering na. Mijn probleem waren mijn vragen. vooral in de godsdiensles. Op een bepaald moment kreeg ik zelfs een handopsteekverbod. Katholieke school eveneens. Internaat.

Txiki
29 mei 2012, 13:28
Welk dieet raadt ge ons aan?

Johan Bollen
29 mei 2012, 13:43
Of net verschrikkelijk onverstandig. ;-)

Godzijdank dat mijn tijd als gelovige het einde heeft betekend voor mijn vernieuwende ideeën.Zoveel meer confortableler dat besef ik ook, maar de weg van een profeet is niet deze. De inertie koesteren in tijden van onrecht is een zonde.

NoTuma
29 mei 2012, 13:46
Het probleem is dat je niet begrepen hebt wat ik zei. Nu, we zullen zeggen dat het aan mij ligt en dat ik mij onvoldoende duidelijk heb uitgedrukt.Ik heb perfect begrepen wat je gezegd hebt en dit was geen antwoord op mij vragen.

Ik weet wel dat jij dat allemaal bedoelde, maar zoals ik hierboven reeds trachtte uit te leggen, dat is nu precies het probleem. Je schrijft je volledig in in een zeer Schmittiaans onderscheid van "wij" tegen "zij", "wij" die "onze manier van leven" gaan verdedigen tegenover een "zij", de barbaren die voor de deur staan. "Wij" dat is "het Westen", de Heilige As van het Goede Washington - Londen - Tel Aviv met "onze" superieure waarden.
Nergens heb ik de vergelijking gemaakt wij-zij, dit zijn woorden die u me in de mond legt. Ik heb u proberen te vragen wat u denkt over de westerse waarden, omdat er daar regelmatig kritiek over is uit de moslim-gemeenschap en ik wou uw mening daarover toetsen. Maar u kunt blijkbaar een simpele vraag niet begrijpen alvorens iemand u ze met handen en voeten probeert uit te leggen...Nergens heb ik een oordeel gevergd en ik heb daar eveneens geen nood aan, ieder doet in zijn land wat hij wil en het is niet aan mij om daar over te oordelen, zolang de rechten van de mens gerespecteerd worden is alles goed voor mij.


Het probleem is dat deze waarden helemaal niet "onze" waarden zijn - en met "wij" bedoel ik, "we, the peoples of Europe" - maar de waarden van een globale oligarchie die haar perfide onwaarden aan ons wil opdringen:
- onder haar "gelijkheid van man en vrouw" verstaat zij een perverse alliantie van een patriarchaat op retour en kapitalisme waarbij de vrouw de dominantie van de echtgenoot verruilt voor de dominantie van de baas, waar het vrouwenlichaam als koopwaar wordt gezien, waar een vrouw een gigantische druk van de reclame-industrie en de pornificatie ondergaat, enzovoort
- minirokjes: ook hier is het debat totaal onnozel; minirokjes en strings zouden een teken van "bevrijding" zijn, maar als er een vrouw een hoofddoek zou dragen (zoals in alle culturen gebruikelijk was - Isabelle Gatti de Gamond, de grote Belgische feministe die als eerste meisjesscholen opende, bekloeg zich ooit over het feit dat twee vrouwelijke leerlingen het hadden aangedurft om zonder hoofddeksel naar school te komen; wat een sloeries, dacht Gatti de Gamond), dan moet dat per se verboden worden; dat is toch totaal belachelijk?
Hier gaat u volledig de mist in, een vrouw kleedt zich niet mooi om er goed uit te zien voor een ander maar voor zichzelf. Een vrouw, en ook een man voelt zich nu eenmaal beter als zij/hij mooie kleren aanheeft en het is nu eenmaal aangenaam om op een mooie zonnige dag luchtiger gekleed te lopen. Het is bijna lachwekkend dat het altijd een man is die beslist wat een vrouw denkt, iets waar uzelf ook in vervalt. Het zijn sommige mannen, zoals u die daar een pornificatie van maken, niet de vrouwen.

- homosexualiteit: Tom Lanoye zei hier reeds terecht over dat de Vlamingen "de janetten" pas zijn gaan accepteren toen ze doorhadden dat de Marokkanen er ook een probleem mee hadden; de sneer is terecht: ik ben nog zeer jong en ik ben op een Vlaamse school nog van een ware anti-homo-heksenjachten getuige geweest! Omgekeerd heb ik nog nooit een moskeeganger homo's zien lastigvallen.
Een anti-homo heksenjacht? Voor iemand die zich zo graag voordoet als zeer intelligent en belezen heb je maar weinig begrepen over de psyche van de mens, waarschijnlijk omdat je nog jong bent. Kinderen kunnen hard zijn, zo is er eveneens een 'heksenjacht' tegen brildragende kinderen, rosse kinderen, kinderen met sproeten, met een lelijke boekentas, arme kinderen, rijke kinderen en noem maar op. Dit wil niet zeggen dat diezelfde kinderen op latere leeftijd nog steeds hetzelfde denken. Tom Lanoye mag zeggen wat hij wil, in mijn inziens heeft hij het verkeerd, door de geschiedenis heen is de aanvaarding van homo's op en neer gegaan, de definitieve aanvaarding van de homo's is begonnen eind de jaren '50 en de jaren '60. Dit was inderdaad gelijktijdig met de eerste immigratie-golven maar de oorzaak is eerder te zoeken in de sterk verminderde invloed van de Kerk en de opkomst van de media, tv en radio. Sowieso spreekt u in een contradictie, moskeeganger voor homo's, Marokkaan tegen homo's...of vervalt u in plat racisme?


- prostitutie: dat is iets dat, spijtig genoeg, in alle culturen en in alle religies voorkomt. En neen er is helemaal geen "Westerse" consensus over dit thema: landen als Canada en Frankrijk zijn zeer repressief inzake prostitutie, terwijl Duitsland en Nederland juist voor legalisatie gaan. België blijft zoals altijd hypocriet in het midden, en laat de mensenhandel welig tieren
Een typische fout die herhaaldelijk wordt gemaakt, niet alle prostitués zijn producten van mensenhandelaars. Er zijn voldoende vrouwen die dit op vrijwillige basis doen, het is een gemakkelijke manier om mooi geld te verdienen en indien zij daar zelf geen probleem mee hebben zie ik niet in waarom ik daar een probleem zou moeten mee hebben. De misbruiken en de slavenhandel die jammer genoeg nog steeds bestaan moet hard aangepakt worden, daar ben ik mee akkoord.
Het is niet omdat iets in de wet staat dat iedere Europeaan er ook zo over denkt, het grote procent mannen die al een bezoek aan een prostitué heeft gebracht en bijvoorbeeld het beleid over softdrugs in tegenstelling tot aantal gebruikers zijn daar duidelijke bewijzen van.

- consumptiemaatschappij: nogmaals, dat is een waarde van de globale oligarchie, die spijtig genoeg in alle culturen en religies ingang vindt

Ook hier vervalt u weer in de typisch gemaakte fout, niet alle vormen van consumptie zijn slecht, ook internet, alle vormen van media, sportschoenen, mountainbikes,...zijn allemaal vormen van consumptie, er zijn excessen maar dit betekent niet dat consumptie per definitie slecht is, het creëert werkgelegenheid en heeft volgens mij een belangrijke invloed op de vooruitgang van de mensheid.


- vrijheid van meningsuiting: die staat, samen met de gewetensvrijheid, in Europa zeer zwaar onder druk; zelfs over de klederdracht van vrouwen worden tegenwoordig wetten gestemd
De vrijheid van meningsuiting staat inderdaad onder druk, wat een jammerlijke zaak is, de oorzaak is in beide kampen te vinden. De wet dat je steeds herkenbaar moet zijn op publieke plaatsen, dus met bloot gezicht vind ik persoonlijk een goede evolutie.


Het kliekje van Sharia4Belgium zijn clowns. Hen aandacht schenken is een belediging voor de intelligentie van de gemiddelde Vlaming. Anderzijds hebben de mannen van Sharia4Belgium nog geen vlieg kwaad gedaan, terwijl George W. Bush en Barack Obama, die toch veel steun genieten, ook in Europa, duizenden doden op hun geweten hebben.

Ik ben blij dat u dezelfde mening deelt over sharia4.., maar zijn doen wel een vlieg kwaad, zij vinden steeds meer aanhangers in hun extremistisch gedachtegoed en dit is een kwalijke zaak.
Over Amerika, ik neem voor het gemak het hele continent, kan ik u volledig bijtreden, zij gaan te ver, ook heb ik er een hekel dat in iedere presidentiële speech meermaals het woord God moet vermeld worden, dit doet mij even extremistisch aan als hun Moslim tegenhangers. Mijn steun hebben ze niet.

Als jij op een partij hebt gestemd die b.v. het imperialistisch avontuur in Aghanistan mee ondersteunt (alle partijen behalve PVDA & klein-links), dan ben je b.v. medeplichtig met deze imperialistische moorden. Ik heb van jou nog geen mea culpa gehoord daarover en ik zie je niet snel opstappen in een "witte mars".

Ik heb voor geen van bovenstaande partijen gestemd, er bestaat geen partij die mijn visie deelt.
Imperialistische avonturen: Irak, ik ben akkoord, dit was hun enkel te doen om olie onder het mum van onbestaande massa-vernietigingswapens. Idem over de nakende oorlog met Iran.
Israël -Palestina: ik heb er mij niet genoeg in verdiept en er is te veel tweestrijd dus ik ga er mij niet over uit spreken. De waarheid zal wel ergens in het midden liggen.
Afghanistan: Voor 9/11 moest er een represaille komen, had Afghanistan gewoon Bin Laden en enkele kopstukken van Al Qaida uitgeleverd was er misschien zelfs nooit een oorlog geweest. maar misschien ook weer wel...

Ik ben niet naar hier komen wonen, ik heb hier altijd gewoond, net als een groot deel van mijn voorouders tot in de Oudheid. Die gelijkschaling moslim = immigrant begint ook een beetje afgezaagd te worden.
Heb je gelijk in.
Van mensen als jou word ik beschaamd dat ik Europeaan ben.
Ik voel mij niet aangesproken, en als er iemand beschaamd moest zijn over zijn uitlatingen ben jij het.
Als Europa iets nodig heeft, dan is het boete doen, boete doen voor alle narigheid die we in de wereld veroorzaakt hebben. Het is de laatste generatie die het kan doen, want binnenkort regeren Chinezen en Indiërs de wereld en dan zullen onze kleinkinderen moeten boeten voor de erfzonde van die misdaden.

Niemand zou boete moeten doen voor de feiten die een ander heeft gepleegd.
Maar je maakt me wel nieuwsgierig, op welke manier zouden wij boete moeten doen?

Johan Bollen
29 mei 2012, 14:02
...een vrouw kleedt zich niet mooi om er goed uit te zien voor een ander maar voor zichzelf.Alsof de bonte pluimen van de pauw niets met voortplanting te maken zouden hebben.

Een typische fout die herhaaldelijk wordt gemaakt, niet alle prostitués zijn producten van mensenhandelaars. Er zijn voldoende vrouwen die dit op vrijwillige basis doen, het is een gemakkelijke manier om mooi geld te verdienen en indien zij daar zelf geen probleem mee hebben zie ik niet in waarom ik daar een probleem zou moeten mee hebben. Vergelijkbaar met de arme die zijn nier verkoopt om zijn kinderen te laten studeren. Binnen de heersende (economische) ideologie wordt zo'n daad ook als vrijwillig voorgesteld.

Afghanistan: Voor 9/11 moest er een represaille komen, had Afghanistan gewoon Bin Laden en enkele kopstukken van Al Qaida uitgeleverd was er misschien zelfs nooit een oorlog geweest. maar misschien ook weer wel...
De Taliban stonden al voor 9/11 onder druk van de VS om te buigen naar de wil van 'het westen'. De controle over (de energievoorraden van) centraal Azië is het achterliggend doel hier. Libië, Sudan, Irak, Somalië, Iran, Syrië, Afghanistan...deel van dezelfde agenda in essentie, een egoïstische en megalomane agenda die over lijken gaat.

Maar bedenk. Geweld is de laatste toevlucht van degenen die de situatie niet meer beheersen.

NoTuma
29 mei 2012, 14:05
Ik had uw vorige reacties nog niet gelezen, is het dan zo moeilijk om gewoon direct een gematigd antwoord te geven zonder u aangevallen te voelen...mijn bedoeling is nooit geweest om u aan te vallen, dit topic heet dan ook vraag aan, niet discussieer met... ;)

Ik hoop dat u beseft dat ik niet tot 'een kamp' behoor, ik vorm mijn eigen mening en pas deze in mijn levensloop voortdurend aan, soms zal ik misschien naïef overkomen, maar dit is een eigenschap die ik liever omhels, het helpt mij om een open geest te behouden.

NoTuma
29 mei 2012, 14:13
Alsof de bonte pluimen van de pauw niets met voortplanting te maken zouden hebben. In een mannenwereld wel, dus een gelukkig getrouwde vrouw kleedt zich nooit mooi? zoals gezegd, u denkt eveneens in de plaats van een vrouw...


Vergelijkbaar met de arme die zijn nier verkoopt om zijn kinderen te laten studeren. Binnen de heersende (economische) ideologie wordt zo'n daad ook als vrijwillig voorgesteld.


Dat is eveneens weer in uw gedachtegang, ik spreek uit persoonlijke ervaring, geloof mij, niet iedere prostitué is ongelukkig met haar levenskeuze....als je de keuze hebt om alle dagen te werken en 1500€ per maand te verdienen of enkele avonden per maand en 5000€ per maand te verdienen is de keuze soms snel gemaakt.
Je hoeft die keuze niet te begrijpen, maar misschien kun je wel begrijpen dat er veel vooroordelen bestaan....

NoTuma
29 mei 2012, 14:22
om nog eens terug te keren op de zogenaamde pornificatie...

Als je eens een museum bezoekt ga je daar halssnoeren, kammetjes en haarspelden van duizenden jaren oud terugvinden, Was het de man die de vrouw verplichtte om die haarspelden in te doen of was het de vrouw die de haarspelden wou indoen?

Diego Raga
29 mei 2012, 19:58
Het is bijna lachwekkend dat het altijd een man is die beslist wat een vrouw denkt, iets waar uzelf ook in vervalt. Het zijn sommige mannen, zoals u die daar een pornificatie van maken, niet de vrouwen.
In een mannenwereld wel, dus een gelukkig getrouwde vrouw kleedt zich nooit mooi? zoals gezegd, u denkt eveneens in de plaats van een vrouw...
Nice reply. D’r staan er hier 2 met hun broek op hun enkels. 8-)

Nietzsche
29 mei 2012, 20:01
Nice reply. D’r staan er hier 2 met hun broek op hun enkels. 8-)

Nee, mensen hebben ook nog andere dingen te doen dan politics.be.

Koenraad Noël
29 mei 2012, 20:28
Nice reply. D’r staan er hier 2 met hun broek op hun enkels. 8-)En ik zie er drie die een hoop andere mogelijke redenen vergeten, bewust of onbewust.

Nietzsche
29 mei 2012, 20:32
Heb jij het gevoel dat je makkelijker met het concept *dood* om kan gaan, nu je moslim bent ?

Kallikles
29 mei 2012, 21:39
Heb jij het gevoel dat je makkelijker met het concept *dood* om kan gaan, nu je moslim bent ?

Ongetwijfeld.

Nietzsche
29 mei 2012, 21:41
Hoe sta jij tegenover het nuttige van alcohol?

kiko
29 mei 2012, 21:43
Beste Kallikles

Ik heb ook enkele vraagjes.

1. Hoe komt het dat iemand als jij, die dweept met Nietzsche, plotseling een spervuur van op je maat gesneden vragen krijgt van iemand met de naam Nietzsche, over Nietzsche, en dit in een speciaal daarvoor opgerichte draad ?

Mensen van boze wil zouden nl. kunnen denken dat je eigenlijk jezelf aan het interviewen bent...

2. Jij bent net zoveel moslim als kabouter Plop moslim is. Dus hoe lang ga je nog ons proberen te doen geloven dat je moslim bent ?

Alvast bedankt voor je ongetwijfeld correct antwoord.

Groetjes hoor.

Munglik
29 mei 2012, 21:45
Hoe zou jij Allah beschrijven?

Kallikles
29 mei 2012, 21:50
Beste Kallikles

Ik heb ook enkele vraagjes.

1. Hoe komt het dat iemand als jij, die dweept met Nietzsche, plotseling een spervuur van op je maat gesneden vragen krijgt van iemand met de naam Nietzsche, over Nietzsche, en dit in een speciaal daarvoor opgerichte draad ?


Zo had ik het nog niet bekeken. Doch ik dweep niet met Nietzsche.


Mensen van boze wil zouden nl. kunnen denken dat je eigenlijk jezelf aan het interviewen bent...


Je weet wat ze zeggen, hé: er is geen rook zonder vuur.


2. Jij bent net zoveel moslim als kabouter Plop moslim is. Dus hoe lang ga je nog ons proberen te doen geloven dat je moslim bent ?


Hoeveel moslim is kabouter Plop dan? En vooral: wat is de meeteenheid van het moslim zijn?


Alvast bedankt voor je ongetwijfeld correct antwoord.


Zonder dank.


Groetjes hoor.

Ga nu in vrede.

kiko
29 mei 2012, 21:52
Zo had ik het nog niet bekeken. Doch ik dweep niet met Nietzsche.Je weet wat ze zeggen, hé: er is geen rook zonder vuur.Hoeveel moslim is kabouter Plop dan? En vooral: wat is de meeteenheid van het moslim zijn?Zonder dank.Ga nu in vrede.
Bedankt om het te bevestigen. Doe nu maar gerust verder met je aanstellerij.

Kallikles
29 mei 2012, 22:01
om nog eens terug te keren op de zogenaamde pornificatie...

Als je eens een museum bezoekt ga je daar halssnoeren, kammetjes en haarspelden van duizenden jaren oud terugvinden, Was het de man die de vrouw verplichtte om die haarspelden in te doen of was het de vrouw die de haarspelden wou indoen?

Noch het een, noch het ander. Dat is een complexe cultuuruiting waar antropologen veel werk aan hebben...

Nu, ik denk niet dat je mij ooit iets negatief over halssnoeren, kammetjes en haarspelden hebt horen zeggen. Wat juwelen bovendien met porno te doen heeft, mag joost weten.

Kallikles
29 mei 2012, 22:02
Bedankt om het te bevestigen. Doe nu maar gerust verder met je aanstellerij.

Aanstellerij?

Kallikles
29 mei 2012, 22:09
Ik heb perfect begrepen wat je gezegd hebt

Het probleem is dat hetgeen jij begrepen hebt van wat ik gezegd heb, helemaal geen uitstaans heeft met wat ik ervan begrepen heb. Dus misschien kun je mijn antwoorden in mijn plaats schrijven, dan zul je kunnen blijven begrijpen wat je begrijpt en dan bespaart het mij de moeite van zaken te schrijven die je toch niet zult begrijpen, daar je reeds begrijpt wat je wil begrijpen. Begrepen?

C2C
29 mei 2012, 22:14
Gelooft gij dat het principe van "heterosis" en "hybrid vigor" uit de genetica ook van toepassing is op mensen?

Kallikles
29 mei 2012, 22:15
Gelooft gij dat het principe van "heterosis" en "hybrid vigor" uit de genetica ook van toepassing is op mensen?

Ik heb er geen idee van, ik heb nog niet de tijd gehad om jouw links door te nemen, maar ik vind het in ieder geval een interessante gedachte.

Kallikles
29 mei 2012, 22:20
Hoe zou jij Allah beschrijven?

Beschrijven zou ik niet doen, maar ik zou Soera al-Ikhlâs reciteren:
http://quran.com/112

C2C
29 mei 2012, 22:23
Hoe kan volgens u Europa uit de crisis raken? Door Keynesiaanse groei, door besparingen, of door een ander soort ingreep?

(Ge moogt kort zijn, want ge wordt hier duidelijk overstelpt door vragen).

C2C
29 mei 2012, 22:25
Moet Belgisch stoofvlees door de UNESCO erkend en beschermd worden?

Kallikles
29 mei 2012, 22:37
Hoe kan volgens u Europa uit de crisis raken? Door Keynesiaanse groei, door besparingen, of door een ander soort ingreep?

(Ge moogt kort zijn, want ge wordt hier duidelijk overstelpt door vragen).

Ik denk dat we fundamenteler moeten hervormen dan van wat normaal onder Keynesiaanse expansie (deficit spending) vestaan wordt. We moeten eerder te rade gaan bij Post-Keynesiaanse economen die Keynes veel beter begrepen hebben dan de mainstream Keynesianen.

We moeten de banksector onmiddellijk collectiviseren zonder financiële compensaties (behalve voor de kleine spaarders en personeelsleden die bankenaandelen gekocht hebben) en dit gebruiken voor het financieren van arbeidsintensieve investeringen en investeringen in groene technologie.

Ook het boek van J.P. Van Rossem "De crisis. Hoe lossen we het op?" bevat interessante aanzetten en een gedegen analyse, wat ik verder ook moge denken van dit personage.

Kallikles
29 mei 2012, 22:38
Moet Belgisch stoofvlees door de UNESCO erkend en beschermd worden?

Ja, maar dan wel geserveerd met bitoké bananen.

NoTuma
29 mei 2012, 23:32
Het probleem is dat hetgeen jij begrepen hebt van wat ik gezegd heb, helemaal geen uitstaans heeft met wat ik ervan begrepen heb. Dus misschien kun je mijn antwoorden in mijn plaats schrijven, dan zul je kunnen blijven begrijpen wat je begrijpt en dan bespaart het mij de moeite van zaken te schrijven die je toch niet zult begrijpen, daar je reeds begrijpt wat je wil begrijpen. Begrepen?
Wat een zever dat je alweer verkoopt, zoals gezegd ik heb perfect begrepen wat je bedoelde en dat was niet wat ik je gevraagd had, maar het doet er niet toe, ik heb later wel mijn antwoorden gekregen. Zo weet ik ook welk vlees ik in de kuip heb.

Blijkbaar staan er geen passages over ijdelheid en nederigheid in de Koran...je doet maar, maar op mij maak je zeker geen indruk en ik begrijp maar al te goed waarom er zoveel mensen op dit forum wrok tegen je koesteren. Je bent niet in staat om een discussie te voeren zonder te vervallen in plat racisme en denigrerende praat, gedreven door een onterechte hoogheidswaanzin. Je hebt nog veel te leren, over jezelf maar ook over jouw geschiedenis...Een reeds rijke regio tot verval brengen is nu niet echt iets om continu mee te dwepen...maar door je oogkleppen vergeef ik het je, je bent geïndoctrineerd en je weet niet beter. De vele leugens en het 'eenrichtingsdenken' bewijzen dit ruimschoots...

Laat ons hopen dat kiko gelijk heeft.

Kallikles
30 mei 2012, 11:01
Wat een zever dat je alweer verkoopt, zoals gezegd ik heb perfect begrepen wat je bedoelde en dat was niet wat ik je gevraagd had, maar het doet er niet toe, ik heb later wel mijn antwoorden gekregen. Zo weet ik ook welk vlees ik in de kuip heb.

Blijkbaar staan er geen passages over ijdelheid en nederigheid in de Koran...je doet maar, maar op mij maak je zeker geen indruk en ik begrijp maar al te goed waarom er zoveel mensen op dit forum wrok tegen je koesteren. Je bent niet in staat om een discussie te voeren zonder te vervallen in plat racisme en denigrerende praat, gedreven door een onterechte hoogheidswaanzin. Je hebt nog veel te leren, over jezelf maar ook over jouw geschiedenis...Een reeds rijke regio tot verval brengen is nu niet echt iets om continu mee te dwepen...maar door je oogkleppen vergeef ik het je, je bent geïndoctrineerd en je weet niet beter. De vele leugens en het 'eenrichtingsdenken' bewijzen dit ruimschoots...

Laat ons hopen dat kiko gelijk heeft.

Nogmaals: dit topic is er om vragen te stellen, waar ik in alle nederigheid op probeer te antwoorden. Persoonlijke aanvallen en achterbaks natrappen uit "wrok" - je moet al een totaal vat rancune zijn om op basis van een discussieforum wrok tegen iemand te koesteren! - horen daar niet toe. Ik raad je dus aan, om je frustraties in de "beerput", nl. het topic "Immigratie & Integratie" te laten.

Met dank en voor de rest wens ik je een vredevolle toekomst, genezen van je wrok en rancune!

Kallikles
30 mei 2012, 11:04
Eigenaardig. Jij lijkt mij wel toen ik op de humaniora zat...de zwembadscene...gelijkaardig aan mijn ervaring toen ik een jaar of 14 schat ik was...en 'verstooide professor' dat was ik zogezegd ook. Men noemde me zelfs professor, zelfs sommige leraars. Ik was nochtans geen belerende type, maar eerder afzijdig en pacifistisch op een enkele uitzondering na. Mijn probleem waren mijn vragen. vooral in de godsdiensles. Op een bepaald moment kreeg ik zelfs een handopsteekverbod. Katholieke school eveneens. Internaat.

Misschien zijn Nietzsche, Kallikles, Johan Bollen en Kiko wel een en dezelfde persoon. Misschien moeten we daar eens een draad over beginnen, welke dubbelnicks discussiëren allemaal met elkaar? Wie weet zijn alle posts wel terug te voeren tot één persoon, en vergeten wij - of moet ik zeggen "ik" - dat we ook nog het andere personage zijn "geweest", als je snapt wat ik bedoel?

Kallikles
30 mei 2012, 11:13
Maar als iemand bijvoorbeeld stelt dat de holocaust echt gebeurd is, dat dat wetenschappelijk bewezen is. Maar iemand anders stelt dat wetenschappelijke bewijzen niet bestaan, hoe moet ik dat dan voor mij zien in verband met de holocaust?

Je kan niet zeggen dat dat wetenschappelijk "bewezen" is. Je kan wel zeggen dat er overduidelijke aanwijzingen zijn en dat de Holocaust dus "waar" is zolang het tegendeel niet is bewezen.

Popper heeft het onderscheid tussen waarheid en zekerheid zeer scherp gesteld. Uiteraard is de relativiteitstheorie van Einstein "waar", net zoals daarvoor Newton's fysica waar was en nog vroeger Aristoteles' fysica.

Maar deze theoriën waren nooit "zeker". Zo waren er metingen met kleine afwijkingen t.o.v. wat de Newtoniaanse fysica. Eerst probeerde men deze falsificaties via ad hoc hypotheses uit te leggen, tot Einstein met een betere theorie op de proppen kwam, die tot op heden nog niet is gefalisifieerd.

Enfin, ik ben geen expert op deze gebieden en het is allemaal veel complexer, maar ik denk wel dat ik de essentie heb weergegeven. Aan de specialisten wetenschapsfilosofie om mij te corrrigeren.

Kallikles
30 mei 2012, 11:20
Hoe sta jij tegenover het nuttige van alcohol?

Ik ben altijd nogal vies geweest van dronken mensen. Ook de sociale druk om te drinken heb ik altijd erg nefast gevonden.

Alcohol dronk ik in mijn atheïstische periode nauwelijks en nu helemaal niet meer.

Eigenzinnig
30 mei 2012, 14:19
Ik ben al moslim sinds 6 maanden vóór mijn geboorte, toen een engel mij een ziel schonk.

Maar je zal bedoelen: sinds wanneer ben je teruggekeerd tot de islam? Welnu, als je de historiek van mijn postings bekijkt, dan zal je zien dat ik mij hier ben begonnen als sterk door Nietzsche beïnvloed atheïst.

We moeten dus concluderen dat het dankzij Circe & andere islamofoben op dit forum is dat ik mij in de islam heb verdiept en mijn ware weg heb gevonden. Ik dank hen hiervoor.

Zwakke persoonlijkheden zijn de gemakkelijkste 'prooien' voor levensbeschouwingen'..zij hebben nood aan een kant & klare structuur in hun leven....

Je 'intelectuele' retorieken zijn dus feiteloos waardeloos, aangezien religie een totale onderwerping aan een (niet bewezen) antieke overlevering inhoudt..

Eigenzinnig
30 mei 2012, 14:21
Nogmaals: dit topic is er om vragen te stellen, waar ik in alle nederigheid op probeer te antwoorden. Persoonlijke aanvallen en achterbaks natrappen uit "wrok" - je moet al een totaal vat rancune zijn om op basis van een discussieforum wrok tegen iemand te koesteren! - horen daar niet toe. Ik raad je dus aan, om je frustraties in de "beerput", nl. het topic "Immigratie & Integratie" te laten.

Met dank en voor de rest wens ik je een vredevolle toekomst, genezen van je wrok en rancune!

Niet vergeten dat u lid was (bent ?) van een haatdragend bashclubje op een forum...dus zwijg liever over die termen.

Nietzsche
30 mei 2012, 15:08
Ik ben altijd nogal vies geweest van dronken mensen. Ook de sociale druk om te drinken heb ik altijd erg nefast gevonden.

Alcohol dronk ik in mijn atheïstische periode nauwelijks en nu helemaal niet meer.

Maar hoe denk jij dan over *jongeren* die drinken tijdens het uitgaan, ben je daar dan ook vel tegen. Of heb je dan wel zoiets als: achja, dat hoort nu eenmaal bij het jong zijn?

Nietzsche
30 mei 2012, 15:09
Niet vergeten dat u lid was (bent ?) van een haatdragend bashclubje op een forum...dus zwijg liever over die termen.

Rustig maar, adem in adem uit.

Eigenzinnig
30 mei 2012, 16:47
Rustig maar, adem in adem uit.

zeg dat maar tegen de forummer van de week met zijn religieus ingekorte 'lontje'....kritiek of een argumenteel debat over zijn 'bekering' wordt terstond neergesabeld met een scheldfestijn...

Lees gewoon zijn eigen repliek en men ziet dat hij anderen verwijt wat hij zelf doet..rancuneus natrappen en persoonlijke aanvallen uitvoeren...

Maar goed, ik verberg niet dat ik een zéér grote minachting heb voor 'bekeerlingen' en fundi's die zichzelf wentelen in zelfgenoegzaamheid...marginale intellectuelen noem ik dat...imbecielen die zichzelf hebben wijsgemaakt dat ze een 'maatschappelijke' waarde krijgen door zichzelf te promoten tot ware gelovigen...

Voor de rest interesseert mij dit ventje niet genoeg om een deftige vraag te willen stellen...doei..

Nietzsche
30 mei 2012, 17:00
zeg dat maar tegen de forummer van de week met zijn religieus ingekorte 'lontje'....kritiek of een argumenteel debat over zijn 'bekering' wordt terstond neergesabeld met een scheldfestijn...

Lees gewoon zijn eigen repliek en men ziet dat hij anderen verwijt wat hij zelf doet..rancuneus natrappen en persoonlijke aanvallen uitvoeren...

Maar goed, ik verberg niet dat ik een zéér grote minachting heb voor 'bekeerlingen' en fundi's die zichzelf wentelen in zelfgenoegzaamheid...marginale intellectuelen noem ik dat...imbecielen die zichzelf hebben wijsgemaakt dat ze een 'maatschappelijke' waarde krijgen door zichzelf te promoten tot ware gelovigen...

Voor de rest interesseert mij dit ventje niet genoeg om een deftige vraag te willen stellen...doei..

http://food.flipnet.nl/blogs/files/2009/11/waterglas.jpg

Kallikles
30 mei 2012, 17:26
Maar hoe denk jij dan over *jongeren* die drinken tijdens het uitgaan, ben je daar dan ook vel tegen. Of heb je dan wel zoiets als: achja, dat hoort nu eenmaal bij het jong zijn?

Ik heb een afkeer van zedenpredikers en voel me zelden geroepen om andermans rekening te maken.

Dit gezegd zijnde, doet een feestje met jongeren die zuipen en van het een op het andere been wippen aan dit lied van Björk denken:
www.youtube.com/watch?v=5colt3C5PLo

There is more to life than this, man...

Lunokhod
30 mei 2012, 17:28
Welke unieke waarden en praktijken draagt islam bij aan ontwikkeling van de mensheid tijdens de 21e eeuw? Welke unieke taak heeft religie in dit stadium van menselijke ontwikkeling? Hoe balanceert islam tegen modern sektarisch geweld? Wanneer wegen de voordelen niet langer op tegen de nadelen?

Nietzsche
30 mei 2012, 17:31
Ik heb een afkeer van zedenpredikers en voel me zelden geroepen om andermans rekening te maken.

Dit gezegd zijnde, doet een feestje met jongeren die zuipen en van het een op het andere been wippen aan dit lied van Björk denken:
www.youtube.com/watch?v=5colt3C5PLo

There is more to life than this, man...

Ja maar wat bedoel je daar mee? Wat verwacht jij dan van jongeren?

Het gemiddelde IQ zit altijd nog tussen de 100 en 110 (als ik het goed heb), verwacht jij nu dat een puber met het iq van 105 zich in filosofie gaat verdiepen?

Nee die hebben liever dit: http://www.spunk.nl/upload/fris6.jpg

En ik ben daar zelf ook niet vies van.:-P

Nietzsche
30 mei 2012, 17:45
Als je gedwongen wordt om een keuze te maken tussen twee mensen, waarmee je met een voor 5 jaar goede vrienden moet zijn (je nept die vriendschap maar).

En die twee zijn Geert Wilders en Filip Dewinter, wie kies je?:P

Lunokhod
30 mei 2012, 17:45
Islam krijgt misschien het meest van alle religies de kritiek dat men blijft hangen bij invullingen van de boodschap die in een andere tijd dan de onze gedaan werden. Vind je dat dit klopt?

Beschouw je islam een religie die volledig de noden van onze tijd kan opvangen? Hoe zorgt islam er voor dat aanpassing aan deze noden correct gebeurt?

Welke bijdrage maak jij aan de mensheid door toedoen van islam?

Kallikles
30 mei 2012, 18:24
Als je gedwongen wordt om een keuze te maken tussen twee mensen, waarmee je met een voor 5 jaar goede vrienden moet zijn (je nept die vriendschap maar).

En die twee zijn Geert Wilders en Filip Dewinter, wie kies je?:P

Filip Dewinter. Zonder enige aarzeling.

Kallikles
30 mei 2012, 18:32
Islam krijgt misschien het meest van alle religies de kritiek dat men blijft hangen bij invullingen van de boodschap die in een andere tijd dan de onze gedaan werden. Vind je dat dit klopt?


Ik denk dat het heel moeilijk is om op dat vlak vergelijkingen tussen religies te maken. Ik denk dat er tendenzen zijn in die richting ja. Bepaalde van mijn moslimvrienden vinden dat het sinds de jaren '60 en '70 alleen maar achteruit is gegaan op dat vlak in de islam. Ik ben een andere mening toegedaan. Ik zie de laatste jaren zeer interessante ontwikkelingen. Soms moet je een hele tijd achteruitgaan, om weer vooruit te kunnen.


Beschouw je islam een religie die volledig de noden van onze tijd kan opvangen? Hoe zorgt islam er voor dat aanpassing aan deze noden correct gebeurt?

De taak van de religie is niet van de noden van de tijd op te vangen. De taak van de religie is de mens terug te verbinden met zijn Schepper. Het is aan de mens zelf om, gesterkt door deze spirituele band, de uitdagingen van de tijd aan te gaan.


Welke bijdrage maak jij aan de mensheid door toedoen van islam?

Geen enkele. Op mij is het bekende citaat van Sartre van toepassing: "C'est un garçon sans importance collective, c'est tout juste un individu."

Kallikles
30 mei 2012, 18:42
Ja maar wat bedoel je daar mee? Wat verwacht jij dan van jongeren?

Het gemiddelde IQ zit altijd nog tussen de 100 en 110 (als ik het goed heb), verwacht jij nu dat een puber met het iq van 105 zich in filosofie gaat verdiepen?

Nee die hebben liever dit: http://www.spunk.nl/upload/fris6.jpg

En ik ben daar zelf ook niet vies van.:-P

Doe wat je niet laten kunt. ;-)

NoTuma
30 mei 2012, 18:51
Nogmaals: dit topic is er om vragen te stellen, waar ik in alle nederigheid op probeer te antwoorden. Persoonlijke aanvallen en achterbaks natrappen uit "wrok" - je moet al een totaal vat rancune zijn om op basis van een discussieforum wrok tegen iemand te koesteren! - horen daar niet toe. Ik raad je dus aan, om je frustraties in de "beerput", nl. het topic "Immigratie & Integratie" te laten.

Met dank en voor de rest wens ik je een vredevolle toekomst, genezen van je wrok en rancune!
Maar ik trap niet na hoor, frustraties heb ik niet en wrok koester ik zeker niet. Begrijpen waarom = empathie (een woord waar je nog veel hebt over te leren), maar zoals gewoonlijk heb je mijn post niet begrepen...probeer er toch maar iets uit mee te nemen...

Ik constateer alleen maar.

Koenraad Noël
30 mei 2012, 19:02
Sla deze vraag over als je tijd of zin niet hebt. Ik ben voornamelijk geïnteresseerd in andermans perspectieven. Iedereen mag trouwens antwoorden.

Er staat een fragment uit The Lord of the Rings in mijn onderschrift, en ik herhaal het hier nog eens.
"White!" he sneered. "It serves as a beginning. White cloth may be dyed. The white page can be overwritten; and the white light can be broken."

"In which case it is no longer white," said I. "And he that breaks a thing to find out what it is has left the path of wisdom."

Wie heeft volgens jou gelijk, of is op z'n minst het meest overtuigend?

Txiki
30 mei 2012, 19:07
Voor de rest interesseert mij dit ventje niet genoeg om een deftige vraag te willen stellen...doei..

Het eerste zinnige woord van je in maaaanden. Nog altijd zo vol rancune zeg.

Nietzsche
30 mei 2012, 19:12
Sla deze vraag over als je tijd of zin niet hebt. Ik ben voornamelijk geïnteresseerd in andermans perspectieven. Iedereen mag trouwens antwoorden.

Er staat een fragment uit The Lord of the Rings in mijn onderschrift, en ik herhaal het hier nog eens.
"White!" he sneered. "It serves as a beginning. White cloth may be dyed. The white page can be overwritten; and the white light can be broken."

"In which case it is no longer white," said I. "And he that breaks a thing to find out what it is has left the path of wisdom."

Wie heeft volgens jou gelijk, of is op z'n minst het meest overtuigend?

Moet je dit uit perspectief vanuit de film beantwoorden?

Munglik
30 mei 2012, 19:14
Sla deze vraag over als je tijd of zin niet hebt. Ik ben voornamelijk geïnteresseerd in andermans perspectieven. Iedereen mag trouwens antwoorden.

Er staat een fragment uit The Lord of the Rings in mijn onderschrift, en ik herhaal het hier nog eens.
"White!" he sneered. "It serves as a beginning. White cloth may be dyed. The white page can be overwritten; and the white light can be broken."

"In which case it is no longer white," said I. "And he that breaks a thing to find out what it is has left the path of wisdom."

Wie heeft volgens jou gelijk, of is op z'n minst het meest overtuigend?

Ze hebben allebei wel een punt maar ik denk dat ik door mijn karakter toch naar Saruman zou neigen.

Eigenzinnig
30 mei 2012, 19:15
Het eerste zinnige woord van je in maaaanden. Nog altijd zo vol rancune zeg.

ik merk het ja...je eerste reactie tov mij in maanden is een persoonlijke aanval...

Is uw vriendinnetje nog niet terug ? :-D

Txiki
30 mei 2012, 19:19
ik merk het ja...je eerste reactie tov mij in maanden is een persoonlijke aanval...

Is uw vriendinnetje nog niet terug ? :-D

Geen idee.

Munglik
30 mei 2012, 19:21
Twijfel je soms aan je geloof?

Lunokhod
30 mei 2012, 19:22
Ik denk dat het heel moeilijk is om op dat vlak vergelijkingen tussen religies te maken. Ik denk dat er tendenzen zijn in die richting ja. Bepaalde van mijn moslimvrienden vinden dat het sinds de jaren '60 en '70 alleen maar achteruit is gegaan op dat vlak in de islam. Ik ben een andere mening toegedaan. Ik zie de laatste jaren zeer interessante ontwikkelingen. Soms moet je een hele tijd achteruitgaan, om weer vooruit te kunnen.

Welke ontwikkelingen?

De taak van de religie is niet van de noden van de tijd op te vangen. De taak van de religie is de mens terug te verbinden met zijn Schepper. Het is aan de mens zelf om, gesterkt door deze spirituele band, de uitdagingen van de tijd aan te gaan.

Hoe strookt dat met de vector van een collectief gelovigen als gevolg van hun geaggregeerde religieuze praxis? Wanneer gelovigen eigentijdse noden religieus invullen, wat onvermijdelijk gebeurt, waarvan moeten zij zich dan bewust zijn om vernietiging te voorkomen, zowel intern als extern?

Hoe weeg je de hedendaagse balans af van religieus ingevulde noden? Hoe kan religieus sektarisme en geweld door islamitische gelovigen zelf voorkomen worden?

Geen enkele. Op mij is het bekende citaat van Sartre van toepassing: "C'est un garçon sans importance collective, c'est tout juste un individu."

Is het voldoende om volgens religieuze wetten te leven en verder niets te doen? Wat met de morele verplichting om méér te doen als je dat kan, al maakt het maar het kleinste verschil?

Nietzsche
30 mei 2012, 19:24
Twijfel je soms aan je geloof?

Niet om voor hem te antwoorden, maar dat lijkt mij evident. Anders is het geen *geloof* meer.

Koenraad Noël
30 mei 2012, 19:24
Moet je dit uit perspectief vanuit de film beantwoorden?We weten allemaal wie er gelijk heeft, althans volgens de schrijver.

Munglik
30 mei 2012, 19:26
Niet om voor hem te antwoorden, maar dat lijkt mij evident. Anders is het geen *geloof* meer.

Je kan wegens bepaalde redenen ook zeker zijn van je geloof.

Nietzsche
30 mei 2012, 19:29
Je kan wegens bepaalde redenen ook zeker zijn van je geloof.

Iemand die echte geloofd, en ook verstandig spiritueel is. Weet dat zekerheid niet bestaat, iemand kan wel heel erg overtuigd zijn van zijn geloof.;-)

Koenraad Noël
30 mei 2012, 19:30
Ze hebben allebei wel een punt maar ik denk dat ik door mijn karakter toch naar Saruman zou neigen.Ik denk net hetzelfde. Misschien moet dat verontrustend zijn, ik weet het niet.

Lunokhod
30 mei 2012, 19:34
Wat doe je om dichter bij God te komen?

Kallikles
30 mei 2012, 19:57
Maar ik trap niet na hoor, frustraties heb ik niet en wrok koester ik zeker niet. Begrijpen waarom = empathie (een woord waar je nog veel hebt over te leren), maar zoals gewoonlijk heb je mijn post niet begrepen...probeer er toch maar iets uit mee te nemen...

Ik constateer alleen maar.

In dit topic moet ik jouw posts ook niet begrijpen. Zoals je zelf hebt gezegd, dient dit topic om mij vragen te stellen, niet om met mij te discussiëren. Als mijn antwoorden je niet aanstaan ("flauwe zever", "rond de pot draaien", "ik heb het wél begrepen), dan kan ik alleen maar zeggen: stel mij dan ook geen vragen. Ik probeer eerlijk te antwoorden en ga dus mijn antwoorden niet veranderen om persoon X of Y te behagen.

Als mensen overduidelijk mijn antwoorden niet begrijpen - en als je iets anders begrijpt dan wat de persoon in kwestie wil zeggen, dan heb je het niet begrepen - dan neem ik daar geen enkele verantwoordelijkheid voor. Ik probeer het zo goed mogelijk uit te leggen, en het is aan de vrager om voldoende empathie aan de dag te leggen om het antwoord te begrijpen. Lukt die moeite niet, dan verliest u uw tijd in deze draad.

Kallikles
30 mei 2012, 20:23
Wat doe je om dichter bij God te komen?

Ik probeer de vijf zuilen van de islam na te leven.

Maar eigenlijk volstaat dat niet. Het bekende hadith Jibril legt één en ander uit:
http://qa.sunnipath.com/issue_view.asp?HD=7&ID=879&CATE=1

Nietzsche
30 mei 2012, 20:28
Denk jij dat je ooit weer atheïst kan worden?

Kallikles
30 mei 2012, 20:31
Denk jij dat je ooit weer atheïst kan worden?

Ik ben het ook altijd gebleven. Het atheïsme is het eerste deel van de islamitische geloofsbelijdenis.

Nietzsche
30 mei 2012, 20:32
Ik ben het ook altijd gebleven. Het atheïsme is het eerste deel van de islamitische geloofsbelijdenis.

Uh?

Leg dat eens uit?

C2C
30 mei 2012, 20:44
Kallikles, gelooft ge in het idee van de komende "Singulariteit"? En zo ja, in welk jaar ongeveer situeert ge die?

Kallikles
30 mei 2012, 20:46
Uh?

Leg dat eens uit?

Ik getuig dat er geen god is dan God en ik getuig dat Mohammad zijn schepsel en profeet is.

Deel één is dus "Ik getuig dat er geen god is".

De eerste stap van de islam is een gewelddadig atheïsme, een radicaal afwijzen van alle idolen. Kortom: Götzendämmerung.

Munglik
30 mei 2012, 20:46
Ik ben het ook altijd gebleven. Het atheïsme is het eerste deel van de islamitische geloofsbelijdenis.

Je gaat hier toch niet afkomen met het feit dat je atheistisch bent tegenover alle goden buiten Allah hé? Je weet best wel wat hij bedoelde.

Txiki
30 mei 2012, 20:51
Kallikles,

1) Hoe kan iemand in 24 uur een reis rond de wereld maken?
2) Hoeveel euro is koning Albert waard?
3) Ken je een leugen die ook waarheid is?
4) Wat zou je doen als iemand je een appel toont?
5) Wat zou je doen als iemand een wijsvinger naar je opsteekt?
6) Wat zou je doen als iemand de wijsvinger, middelvinger en ringvinger naar je opsteekt?

Kallikles
30 mei 2012, 20:51
Kallikles, gelooft ge in het idee van de komende "Singulariteit"? En zo ja, in welk jaar ongeveer situeert ge die?

Ik ken dat debat te weinig. In hoeverre verschilt dit idee van Singulariteit van wat de andere transhumanisten zeggen?

Nietzsche
30 mei 2012, 20:56
Ik getuig dat er geen god is dan God en ik getuig dat Mohammad zijn schepsel en profeet is.

Deel één is dus "Ik getuig dat er geen god is".

De eerste stap van de islam is een gewelddadig atheïsme, een radicaal afwijzen van alle idolen. Kortom: Götzendämmerung.

Wat bedoel je hier nu precies mee, zoiets als: De enige god is Allah en tegenover andere goden ben ik atheïstisch?

C2C
30 mei 2012, 20:58
Ik ken dat debat te weinig. In hoeverre verschilt dit idee van Singulariteit van wat de andere transhumanisten zeggen?

De Singulariteit betekent gewoon dat alle grote wetenschappelijke en technologische punten op een bepaald moment zó convergeren, dat we het eeuwig leven kunnen creëren.

Omdat al die wetenschappen en technologieën exponentieel groeien, ligt dat moment volgens voorstanders niet veraf. Ergens rond 2045.

Lunokhod
30 mei 2012, 21:12
De Singulariteit betekent gewoon dat alle grote wetenschappelijke en technologische punten op een bepaald moment zó convergeren, dat we het eeuwig leven kunnen creëren.

Omdat al die wetenschappen en technologieën exponentieel groeien, ligt dat moment volgens voorstanders niet veraf. Ergens rond 2045.

Hoe kijk jij aan tegen PlantLab (http://plantlab.nl/4.0/) in relatie tot je eigen projecten?

Wat zijn jouw indrukken van gf2045 (http://www.gf2045.com/) (2045: A New Era for Humanity (http://www.youtube.com/watch?v=01hbkh4hXEk)) tot nu toe?

Kallikles
30 mei 2012, 21:27
De Singulariteit betekent gewoon dat alle grote wetenschappelijke en technologische punten op een bepaald moment zó convergeren, dat we het eeuwig leven kunnen creëren.

Omdat al die wetenschappen en technologieën exponentieel groeien, ligt dat moment volgens voorstanders niet veraf. Ergens rond 2045.

Incha'allah! ;-)

Kallikles
30 mei 2012, 21:29
Wat bedoel je hier nu precies mee, zoiets als: De enige god is Allah en tegenover andere goden ben ik atheïstisch?

Neen, ik legde uit dat de islamitische geloofsbelijdenis, de shahâda, begint met een negatie. Dat is eigenlijk zeer merkwaardig.

Munglik
30 mei 2012, 21:30
Neen, ik legde uit dat de islamitische geloofsbelijdenis, de shahâda, begint met een negatie. Dat is eigenlijk zeer merkwaardig.

Bovenal bemin één god?

C2C
30 mei 2012, 21:34
Hoe kijk jij aan tegen PlantLab (http://plantlab.nl/4.0/) in relatie tot je eigen projecten?

Wat zijn jouw indrukken van gf2045 (http://www.gf2045.com/) (2045: A New Era for Humanity (http://www.youtube.com/watch?v=01hbkh4hXEk)) tot nu toe?

Bon, als tijdelijke chef van een klein edoch internationaal netwerkje van futuristen dat focust op landgebruik, landbouw en energie, kan ik duidelijk zijn over "verticale landbouw": dat is een ridicuul idee.

-ten eerste wordt er veel geluld over dat idee, zonder dat de basale wetten van de thermodynamica worden gerespecteerd (Monbiot schreef een mooie tekst over de hilarische waanzin van deze "towers of madness": http://www.monbiot.com/2010/08/16/towering-lunacy/ )

-ten tweede, landbouwgewassen spelen wel meer rollen dan enkel ons voeden; ze leveren ecosysteemdiensten die verloren gaan in serres

-ten derde, ik maak liever direct een sprong naar een meer interessante technologie (de nutricultuur), dan de tot mislukken gedoemde en reeds voorbijgestreefde "verticale" landbouw te promoten. In tegenstelling tot de "verticale" landbouw, wordt er wel al volop geïnvesteerd in nutricultuur: het precies produceren van nutriënten in eencellige organismen, op basis van licht, CO2, en water. Kan in de woestijn. Geen energie-rampzalige torens nodig.

-ten vierde, met genetisch gemanipuleerde gewassen komen we al een heel eind weg, in traditionele landbouwsystemen. Maar die moeten dan wel toegelaten worden.

---

-wat het Global Future project betreft: ik probeer dat te volgen. Dat zit vol fantastische ideeën. En als metrosexuele creatieveling ben ik nu eenmaal verplicht dat te volgen. :?

-ik geloof anders zelf niet in de Singulariteit, want ik ben en blijf een historicus. Ik laat dus niet op m'n hoofd schijten met het arbitrair selecteren van technologieën die voldoen aan de wet van Moore, terwijl men alle technologieën die daar niet aan voldoen snel wegmoffelt.

-de farmaceutische industrie voldeed aan de wet van Moore tot in de jaren '70. Sindsdien is ze het slachtoffer van de beruchte "omgekeerde wet van Moore". Tot in de jaren '70 leidde een investering van 1 miljard om de 2 jaar tot radicale nieuwe geneesmiddelen. Sindsdien loopt het andersom, en is de terugverdientijd onderhevig aan een zich exponentieel verlengende tijdspanne.

Kallikles
30 mei 2012, 21:38
Bovenal bemin één god?

Het begint met "la", het negerend partikel. Het is een constructie die zeer verschillend is van uitdrukkingen als "bovenal bemin één God".

Er zit een zeer bijzondere spirituele betekenis vast aan die negatie. Men moet zich eerst losmaken van alle idolen om open te staan voor de Transcendentie.

Johan Bollen
30 mei 2012, 22:57
Ik vroeg me af of je de vragen in berichten 78 tot 81 en 84 tot 88 gelezen had. Ze zijn niet allemaal retorisch bedoeld.

Johan Bollen
30 mei 2012, 23:00
Bijkomende vraag aan die hierboven:

Is de evolutietheorie te rijmen met de islam volgens u?

Johan Bollen
30 mei 2012, 23:03
Nice reply. D’r staan er hier 2 met hun broek op hun enkels. 8-)Ik zou niet weten waarom eigenlijk.

Johan Bollen
30 mei 2012, 23:07
...dus een gelukkig getrouwde vrouw kleedt zich nooit mooi?Jawel. Doet een pauw zijn veren uit?

Misschien is de analogie verwarrend.

Nietzsche
30 mei 2012, 23:09
Ik zou niet weten waarom eigenlijk.

Waarom ga jij daar in godsnaam zo serieus op in?

Johan Bollen
30 mei 2012, 23:12
Aanvaarden moslims die afkomstig zijn uit traditionele moslimlanden je als hun gelijke?

In hoeverre kan je je permitteren afwijkende meningen te hebben aan dat wat de Islam voorschrijft?

Nietzsche
30 mei 2012, 23:15
Johan bollen jij bent toch een agnost?

Nietzsche
30 mei 2012, 23:19
Is atheïsme ook een geloof?

Lunokhod
30 mei 2012, 23:32
Bon, als tijdelijke chef van een klein edoch internationaal netwerkje van futuristen dat focust op landgebruik, landbouw en energie, kan ik duidelijk zijn over "verticale landbouw": dat is een ridicuul idee.

Zijn jullie een officieel of een informeel netwerk?

Welke bronnen kan je mij aanraden mbt nutricultuur?

-ik geloof anders zelf niet in de Singulariteit, want ik ben en blijf een historicus. Ik laat dus niet op m'n hoofd schijten met het arbitrair selecteren van technologieën die voldoen aan de wet van Moore, terwijl men alle technologieën die daar niet aan voldoen snel wegmoffelt.

Gaat hetzelfde nog op wanneer je naar het totaal kijkt in plaats van naar specifieke technologieën? Naar ik het begrijp draait de Singulariteit om aggregatie van beschikbare informatie in een complex systeem, niet om specifieke technologieën op zichzelf.

Johan Bollen
31 mei 2012, 00:03
Is het antwoord belangrijker dan de vraag?

Johan Bollen
31 mei 2012, 00:05
Ik denk net hetzelfde. Misschien moet dat verontrustend zijn, ik weet het niet.eigenaardig. Ik dacht dat je geloof je bevrijd had van je drang het nieuwe te zoeken (stelde je eerder in deze draad). Je kan het blad dus onbeschreven laten.

Diego Raga
31 mei 2012, 00:06
Ik zou niet weten waarom eigenlijk.
Komt wsl omdat je een man bent, eh.
NoTuma had toch een punt.

Johan Bollen
31 mei 2012, 00:11
Johan bollen jij bent toch een agnost?Ik schat van wel.

Johan Bollen
31 mei 2012, 00:13
Komt wsl omdat je een man bent, eh.
NoTuma had toch een punt.Je kan man zijn zonder seksist te zijn.

NoTuma
31 mei 2012, 00:19
Jawel. Doet een pauw zijn veren uit?

Misschien is de analogie verwarrend.
Een beetje zoals 'verliest een vos zijn streken?' ;)
Natuurlijk kleedt een vrouw, net als een man, zich ook mooi voor het andere geslacht, zelfs al is het in ons onderbewustzijn. Maar ik wou aantonen dat dit niet te maken heeft met pornificatie en zeker niet iets recent is zoals kallikles beweert. (uitzonderingen buiten beschouwing gelaten)
Wat juwelen bovendien met porno te doen heeft, mag joost weten.
Wat korte rokjes met porno te doen hebben, mag joost weten.

Juwelen zijn er om je mooier te maken, net zoals mooie kledij en korte rokjes horen daar nu eenmaal bij...
Volgens jouw redenering mag een vrouw zich mooier maken met attributen (juwelen) maar mag ze niet tonen dat ze mooi is (rokje)...
(ze mag misschien wel tonen dat ze mooi is van je, laat het ons hopen, maar je ziet dit als een pornificatie, dus negatief)


(Ik weet dat juwelen, net als kledij ook dienen als statussymbool)
Waarom ga jij daar in godsnaam zo serieus op in?
Waarom niet? Moet er wel serieus worden ingegaan op jouw hypothetische vraag wesp-mug? of het 'ben jij echt zo simpel?' ,wat zelfs geen domme opmerking was. Een inheemse Braziliaanse zal niet snel blond zijn, geposte foto's zijn in principe Portugese/Spaanse vrouwen van origine. tupi (http://nl.wikipedia.org/wiki/Tupi_%28volk%29)


Kallikles, eigenlijk had ik wel graag een antwoord gehad op mijn vraag op welke manier we moeten boeten(2maal) voor de holocaust en andere narigheid die we veroorzaakt hebben?

NoTuma
31 mei 2012, 00:19
Je kan man zijn zonder seksist te zijn.
inderdaad...

NoTuma
31 mei 2012, 00:28
Wat was er eerst, de kip of het ei?

Johan Bollen
31 mei 2012, 00:54
Een beetje zoals 'verliest een vos zijn streken?' ;)
Natuurlijk kleedt een vrouw, net als een man, zich ook mooi voor het andere geslacht, zelfs al is het in ons onderbewustzijn. Maar ik wou aantonen dat dit niet te maken heeft met pornificatie en zeker niet iets recent is zoals kallikles beweert. (uitzonderingen buiten beschouwing gelaten)Lichaamsversiering hoeft niets te maken te hebben met pornificatie en is van alle culturen. Het kan er wel mee te maken hebben. Vooral als er geld mee gemoeid is in deze tijd.

Восход-1
31 mei 2012, 01:07
Wat was er eerst, de kip of het ei?

De kip, biologisch gezien. Gezien dat vogels een clade zijn van dinosaurussen, reptielen zijnde, en dat paleontologische vondsten aantonen dat de eerste reptielen nog steeds kuit gingen werpen in water in plaats van eiren te leggen, is dit het meest correcte antwoord.

NoTuma
31 mei 2012, 01:17
De kip, biologisch gezien. Gezien dat vogels een clade zijn van dinosaurussen, reptielen zijnde, en dat paleontologische vondsten aantonen dat de eerste reptielen nog steeds kuit gingen werpen in water in plaats van eiren te leggen, is dit het meest correcte antwoord.
mooi en interessant antwoord...

Ik zou gezegd hebben het ei, dit ei zou dan gelegd zijn door de voorloper van de kip, in de veronderstelling dat die prehistorische reptielen eieren legden...maar ik hou me maar bij jouw antwoord ;-)

Zo heb ik weer wat bijgeleerd...

Nietzsche
31 mei 2012, 13:47
Wat vind jij van een wetenschapper die stelt dat er geen god of iets bovennatuurlijks bestaat?

Kallikles
31 mei 2012, 16:02
Ik vroeg me af of je de vragen in berichten 78 tot 81 en 84 tot 88 gelezen had. Ze zijn niet allemaal retorisch bedoeld.

Als ik niet direct reageer, dan denk ik: hier ga ik eerst ff over nadenken. En daarna vergeet ik de vraag dan weer. En doe ik aan LIFO, waardoor de eerste vragen alsnog blijven hangen. Maar ik probeer alle vragen in dit topic te beantwoorden.

Kallikles
31 mei 2012, 16:07
Wat vind jij van een wetenschapper die stelt dat er geen god of iets bovennatuurlijks bestaat?

Een wetenschapper heeft, naast zijn wetenschappelijk domein, uiteraard opvattingen over andere thema's zoals politiek, religie, en dies meer.

Een wetenschapper kan dus atheist, agnost, katholiek, liberaal of wat weet ik zijn.

smiley
31 mei 2012, 16:09
mooi en interessant antwoord...

Ik zou gezegd hebben het ei, dit ei zou dan gelegd zijn door de voorloper van de kip, in de veronderstelling dat die prehistorische reptielen eieren legden...maar ik hou me maar bij jouw antwoord ;-)

Zo heb ik weer wat bijgeleerd...

Je zou dan kunnen zeggen het ei zonder schelp. Het eerste levende wezen was een 1 cellig organisme.

Kallikles
31 mei 2012, 16:09
Bijkomende vraag aan die hierboven:

Is de evolutietheorie te rijmen met de islam volgens u?

Volgens mij is er hier niets tegenstrijdig. Ik voel wel wat voor de theorie van de "non overlapping magisteria" van Stephen Jay Gould.

Kallikles
31 mei 2012, 16:24
Aanvaarden moslims die afkomstig zijn uit traditionele moslimlanden je als hun gelijke?


Traditioneel worden "bekeerlingen", "teruggekeerden" of hoe je ze ook noemen wil, sterk in de watten gelegd, daar men het als een grotere verdienste beschouwd als je voor de islam kiest zonder dat je dit spiritueel erfgoed door ouders, school of andere socialisatiekanalen is aangereikt.

Hoe traditioneler de moslims, hoe sterker zij de "bekeerlingen" gaan in de watten leggen. Dit gekoppeld aan het feit dat de gastvrijheid een zeer belangrijke islamitische deugd is, maakt dat "bekeerlingen" heel vele voordelen genieten.

Gelukkig gaan vele moslims er van uit dat ik moslim van geboorte ben, want ik zou het uiterst gênant vinden om voordelen te genieten.


In hoeverre kan je je permitteren afwijkende meningen te hebben aan dat wat de Islam voorschrijft?

Misschien kan ik dit het best met een analogie beantwoorden. Ik ken heel wat Katholieken die het oneens zijn met de paus of de Kerkelijke hiërarchie. Zij zeggen dan evenwel niet dat dat is omdat ze van de Christelijke leer willen afwijken; ze denken dat in de posities waarin ze van de paus afwijken, juist dichter staan bij Christus dan de Kerkelijke hiërarchie.

Nu, in de Sunnitische islam is er in principe (ik zeg wel: in principe) geen hiërarchie. Tegelijkertijd is er een minimalisme inzake criteria voor het toebehoren aan de gemeenschap: niemand mag van een ander zeggen dat het geen moslim of geen echte moslim is.

Dit maakt dat niemand een ander "afwijkende meningen" kan verwijten. Elke de facto autoriteit wordt wel "afwijkend" bevonden door een andere autoriteit.

De islam is eigenlijk een uiterst anarchistische religie.

Kallikles
31 mei 2012, 16:28
Wat vind u van de stelling dat 'de extremisten zich in het centrum bevinden' tegenwoordig?

Een enigszins retorische vraag.


Interessante stelling. Mijn thesispromotor aan Sciences Po Paris, een volbloed-liberaal zei mij "Vous êtes un extrémiste du centre".


Wat te denken van 'meta-forummers' die niet aan de gewone discussie deel nemen, maar hun opmerkingen op discussies in andere draden voornamelijk plaatsen in hun persoonlijke draad of een of andere 'quote-draad'? Is dit geen teken van een arrogant zich boven de massa verheven voelen?


Wie zijn die? En waar kan ik die metadiscussies vinden? Pas als ik ze gelezen heb kan ik erover oordelen.


Goed in ieder geval dat je niet doet alsof je 'gedwongen' wordt een persoonlijke draad levend te houden.

Dit begrijp ik niet zo goed.

Kallikles
31 mei 2012, 16:36
Heeft de mens behoefte aan een georganiseerd geloofssysteem? Ken je aan zo'n systeem deelnemen en tegelijk een vrij denker blijven? Is het angst die ons ertoe brengt tot zo'n systeem toe te treden?

Zeer interessante vragen. Ik zie religie niet als een geloofssysteem ("belief system") maar als een spiritueel pad.

Ik denk inderdaad dat de mens behoefte heeft aan een georganiseerd geloofssysteem. Angst is zeker een drijfveer om toe te treden, maar naar mijn bescheiden mening is het principe van economie een belangrijkere drijfveer. Zonder een dergelijk systeem zouden we alle enkelvoudige stellingen zelf moeten afleiden via inductie, deductie en soms arbitraire keuzes. Dit zou ons enorm veel energie kosten, en dan krijgen we niets meer voor elkaar.

Восход-1
31 mei 2012, 16:39
Zonder een dergelijk systeem zouden we alle enkelvoudige stellingen zelf moeten afleiden via inductie, deductie en soms arbitraire keuzes. Dit zou ons enorm veel energie kosten, en dan krijgen we niets meer voor elkaar.

Hebben wij dan de keuze om zonder te leven?

Johan Bollen
31 mei 2012, 16:43
Wie zijn die? En waar kan ik die metadiscussies vinden? Pas als ik ze gelezen heb kan ik erover oordelen.Dit begrijp ik niet zo goed.Ik dacht eigenlijk aan firestone in o.a. het quote archief en 'gedwongen' persoonlijke draad in de eerste plaats. Is niet zo belangrijk.

P.S. Ik heb er geen probleem mee als je het langer dan een week wenst te trekken met deze draad hoor.

Kallikles
31 mei 2012, 16:44
Wat is een intellectueel?

zegt een online encyclopedie. Maar hoeveel verstand is voldoende en hoeveel en welke ontwikkeling is voldoende om iemand een 'intellectueel' te noemen? Wat zijn je criteria? Hoe zit het met 'intellectuelen' op dit forum? Zijn er veel, weinig, geen...? Vindt je jezelf een intellectueel? Is een intellectueel noodzakelijkerwijze intelligent? Kan je intellectueel zijn ook al lees je geen filosofie maar wel pak kookboeken? Kan je intellectueel zijn zonder over veel feitenkennis te beschikken? Wat is het verschil met intelligentie? Stel ik te veel vragen nu?

Ik voel meer voor de andere betekenis van het concept "intellectueel". Een intellectueel is voor mij niet iemand met verstand en algemene ontwikkeling, zoals de encyclopedie zegt, maar iemand met een bepaalde maatschappelijke rol. Sartre is het type-voorbeeld van dit type intellectueel.

Het is iemand die, gewapend met een bepaalde intellectuele bagage, als een soort geweten van de natie, beweert voor politiek-emancipatorische projecten te spreken. In de inleiding van zijn boek "Les intellectuels-faussaires" geeft Pascal Boniface een historiek van het concept "intellectueel".

Interessant is ook de kritiek van Tariq Ramadan op bepaalde "communautaristische" intellectuelen als Bernard-Henry Lévy en Alain Finkielkraut. Voor Ramadan moet een intellectueel zich richten op het universele en niet op één etnische gemeenschap of geloofsgemeenschap.

Kallikles
31 mei 2012, 16:47
Hebben wij dan de keuze om zonder te leven?

Neen, als we helemaal niets van geloofssysteem hebben, dan kunnen we zelfs eenvoudige taken als opstaan, ontbijten en tandenpoetsen niet meer aan. Als je opstaat, veronderstel je een bepaalde theorie over dag en nacht, als je ontbijt een theorie over voeding en vertering enzovoort.

Kallikles
31 mei 2012, 16:51
Denk je dat er betaalde forummers zich op dit forum bevinden? Uit welke hoek acht je ze het meest waarschijnlijk afkomstig?


Dat sluit ik niet in. De Mossad of bepaalde andere veiligheidsdiensten kunnen dit forum monitoren. Nu, ik denk dat dit forum weinig interessant is, aangezien hier zeer weinig activisten zijn. De meeste mensen die hier komen, praten over politiek, maar bedrijven geen politiek.


Denkt u dat de staatsveiligheid heden ten dage over meer informatie beschikt over de bevolking dan de Stasi ten tijde van Oost Duitsland? Hoe ziet u de huidige situatie evolueren, en wat zijn uw gevoelens en gedachten hierbij?

Dat kan best zijn. Door de nieuwe technologieën is er nu eenmaal veel meer informatie over ons beschikbaar. Anderzijds hebben we ook veel meer kanalen en zijn we moeilijker te censureren.

Kallikles
31 mei 2012, 16:52
Welk boek zou je een 18 jarige aanraden te lezen? Waarom?

Götzendämmerung van Nietzsche, omdat ik geen betere ontmaskering ken van de moderne idolen.

Восход-1
31 mei 2012, 16:54
Neen, als we helemaal niets van geloofssysteem hebben, dan kunnen we zelfs eenvoudige taken als opstaan, ontbijten en tandenpoetsen niet meer aan. Als je opstaat, veronderstel je een bepaalde theorie over dag en nacht, als je ontbijt een theorie over voeding en vertering enzovoort.

De hieruit triviaal afleidbare conclusie is dus dat sommige geloofssystemen dus beter geschikt zijn voor eenvoudige en ook meer complexe taken.

Zijn er nog criteria voor toetsing van bruikbaarheid/kwaliteit (al is dit laatste een vaag begrip) van geloofssystemen?

Eigenzinnig
31 mei 2012, 16:56
Ik voel meer voor de andere betekenis van het concept "intellectueel". Een intellectueel is voor mij niet iemand met verstand en algemene ontwikkeling, zoals de encyclopedie zegt, maar iemand met een bepaalde maatschappelijke rol. Sartre is het type-voorbeeld van dit type intellectueel.

Het is iemand die, gewapend met een bepaalde intellectuele bagage, als een soort geweten van de natie, beweert voor politiek-emancipatorische projecten te spreken. In de inleiding van zijn boek "Les intellectuels-faussaires" geeft Pascal Boniface een historiek van het concept "intellectueel".

Interessant is ook de kritiek van Tariq Ramadan op bepaalde "communautaristische" intellectuelen als Bernard-Henry Lévy en Alain Finkielkraut. Voor Ramadan moet een intellectueel zich richten op het universele en niet op één etnische gemeenschap of geloofsgemeenschap.

Hoe oud ben je ?

Heb je les gekregen van die andere islamtische student porpo in intellectueel nietszeggend gewauwel om kernvragen te ontwijken ?

Mogen moslims wel de pseudo-intellectueel uithangen omdat deze vorm van zelbewustheid in strijd is met het dogma van de totale onderwerping ?

Hoe is het met Alboreto en Artisjok ?

Krijgt een intellectueel geen delerium van de tegenstrijdigheden en primitieve stellingen in de koran ?

Восход-1
31 mei 2012, 16:56
In hoeverre ben je het met mij eens met mijn onderschrift?

Kallikles
31 mei 2012, 17:02
Wat denk je van het het verbod op menselijke afbeeldingen in de kunstuitingen van sommigen? Wordt door zo'n verbod eerbied voor God getoond of eerder de arrogantie van de mens zich in de plaats van God te zetten?

De bedoeling van het verbod op menselijke afbeeldingen is verafgoding van het eigen ego of verafgoding van andere mensen tegen te gaan. Nu moet je dit verbod ook nuanceren: ik ken geen moslims die foto's afwijzen, om maar iets te zeggen.


Kan je het niet vergelijken met een verbod op muziek, en dat terwijl de gave muziek te maken en te genieten juist als een goddelijk iets gezien kan worden?


Er is in de islam geen verbod op muziek. Er is betrouwbare overlevering dat de profeet (vrede zij met hem) samen met zijn echtgenote een optreden van rondtrekkende dansers en muzikanten heeft bijgewoond; ook is er een heel rijke muzikale geschiedenis in vele islamitische landen.

Ik denk b.v. aan klassieke Andalusische muziek, waar ik erg van hou, maar ook het Midden-Oosten kent ongelofelijke muzikale parels.

Ik geef echter eerlijk toe dat ik niet zo veel weet over muziek.


Kan je ook een antwoord op de waarde van deze verboden geven zonder naar God te verwijzen?

Dat heb ik hierboven gedaan. Het verbod op menselijke afbeeldingen behoort tot de atheïstische tak van de islam, het eerste deel van de geloofsbelijdenis (la ilaha).

Kallikles
31 mei 2012, 17:06
In hoeverre ben je het met mij eens met mijn onderschrift?

Het is in ieder geval een interessante, provocatieve stelling. Men zou nog analogieën kunnen bedenken: de Centrale Bank wordt dan de Kerk. En aangezien de islam geen Kerk kent, lijkt die dan niet wat op de bitcoins?

We moeten het er eens over hebben.

Nietzsche
31 mei 2012, 17:22
Een wetenschapper heeft, naast zijn wetenschappelijk domein, uiteraard opvattingen over andere thema's zoals politiek, religie, en dies meer.

Een wetenschapper kan dus atheist, agnost, katholiek, liberaal of wat weet ik zijn.

Jij vindt niet dat de wetenschapper zich dan buiten zijn vakgebied betreed? een wetenschapper die overduidelijk en met arrogantie zegt dat god of iets anders bovennatuurlijk niet bestaat, begeeft zich toch ergens waar die niet hoort te zijn in mijn ogen.

Net zoals Stephen Hawking die stelde dat leven na de dood niet bestaat, en dat met volle overtuiging.

Jij vindt niet dat wetenschap zich met wetenschap bezig dient te houden, en niet moeten praten over dingen die de wetenschap niet kan vatten?

Kallikles
31 mei 2012, 17:24
Is je weg dan te omschrijven als de weg van de volger?

Wat is de weg van de volger?


Heb je Nietzsche vervangen door de Islam?


Neen, Nietzsche heeft mijn keuze tot de islam mogelijk gemaakt, ik heb hem niet vervangen.


Hebben mensen idolen nodig?


Mensen hebben de neiging zich idolen te kiezen, ja, maar ik denk dat men zich daarvan moet bevrijden.


Vanwaar de behoefte van velen (kijk maar op dit forum) zich een etiketje op te kleven en zich vrijwillig in een categorie in te delen, alzo de menselijke complexiteit onrecht aandoend?


Dat weet ik niet. Wat ik me ook afvraag is waarom velen in onze tijd alle etiketten willen overstijgen, alsof een dergelijke neutraliteit wenselijk of mogelijk was.


(Voorgaande is verwant aan eerder gestelde vraag)

Zou het kunnen dat je nog verder evolueert, eventueel terug weg van de Islam, of de Islam overstijgend en integrerend in een meer betekenisvol geheel?


Neen. Ik heb een bepaalde leeftijd bereikt waarop je keuzes voor het leven maakt. Het gaat niet om een intellectueel avontuur ofzo.


Is je toenadering tot de Islam niet een vorm van protest op maatschappelijke tendensen die je voor het hoofd stoten (Circe achtige racistische haatverspreiding enz...)?

Dat zou wel erg zijn, dat ik moslim word om de beerputclan te pesten. :-D

Pesten en provoceren is altijd leuk, maar het gaat hier om te ernstige zaken. Zoals Nietzsche zei: "Ich bringe unter vielen Spässen eine Sache vor, mit der nicht zu spassen ist."

Neen, mijn keuze voor de islam is een zeer bewuste keuze geweest, die mijn leven op de juiste rails heeft gezet. Enfin, eigenlijk was het geen keuze, eerder een evidentie die langzaam is gerijpt. Er is ondertussen zoveel gebeurd dat heeft bevestigd dat dit de juiste keuze is, dat we kunnen zeggen dat dit irreversibel is.


Heb je de neiging te kiezen voor de underdog? Is daar een verband met übermensch filosofieën te vinden?

Tweemaal ja. Nietzsche had gelijk dat men "de sterkeren tegen de zwakkeren moet beschermen". De meest gelukte exemplaren lopen altijd het risico door de laffe meute gelyncht te worden. De mens is een rancuneus, jaloers wezen. Enfin, de kleinburger althans. De mensen in volkswijken in Derde Wereldlanden zijn dat veel minder, in mijn ervaring.

Kallikles
31 mei 2012, 17:28
Jij vindt niet dat de wetenschapper zich dan buiten zijn vakgebied betreed? een wetenschapper die overduidelijk en met arrogantie zegt dat god of iets anders bovennatuurlijk niet bestaat, begeeft zich toch ergens waar die niet hoort te zijn in mijn ogen.

Net zoals Stephen Hawking die stelde dat leven na de dood niet bestaat, en dat met volle overtuiging.

Jij vindt niet dat wetenschap zich met wetenschap bezig dient te houden, en niet moeten praten over dingen die de wetenschap niet kan vatten?

Een wetenschapper is toch niet louter wetenschapper, maar ook mens van vlees en bloed, met religieuze en politieke opvattingen, eventueel nationalistische reflexen? Ingewikkeld wordt het als hij of zij zijn of haar wetenschappelijk prestige inzet voor een of andere zaak, maar daar is ook de vraag hoe hij of zij dit kan vermijden.

Sartre's prestige als roman- en theaterschrijver, als filosoof, als literatuurwetenschapper liet hem toe om een ruim publiek te bereiken met zijn anti-imperialistische stellingnames en ondersteuning van de Algerijnse FLN. Gelukkig heeft hij niet geoordeeld: "dit gaat mijn vakgebied te buiten, ik moet zwijgen."

Nietzsche
31 mei 2012, 17:32
Een wetenschapper is toch niet louter wetenschapper, maar ook mens van vlees en bloed, met religieuze en politieke opvattingen, eventueel nationalistische reflexen? Ingewikkeld wordt het als hij of zij zijn of haar wetenschappelijk prestige inzet voor een of andere zaak, maar daar is ook de vraag hoe hij of zij dit kan vermijden.

Sartre's prestige als roman- en theaterschrijver, als filosoof, als literatuurwetenschapper liet hem toe om een ruim publiek te bereiken met zijn anti-imperialistische stellingnames en ondersteuning van de Algerijnse FLN. Gelukkig heeft hij niet geoordeeld: "dit gaat mijn vakgebied te buiten, ik moet zwijgen."

Natuurlijk is een wetenschapper niet enkel wetenschapper, maar hij moet geen onnozele dingen zeggen binnen het wetenschappelijke vakgebied. Zeggen dat god niet bestaat, doet die maar waar zijn vrienden of familie bij is. Maar dat moet hij niet als een of ander wetenschappelijke onderzoek naar buiten brengen, want dat is simpelweg onmogelijk. Geloof en wetenschap zijn in mijn ogen twee aparte dingen.

Dat is in ieder geval mijn mening.;-)

Nietzsche
31 mei 2012, 17:36
Ervaar jij de hogere machten van Allah?

Geloof jij in engelen, die de boodschap van Allah overbrengen? (als het goed is staat er zoiets ook in de koran).

Kun je uitleggen hoe Friedrich Nietzsche je toe de islam heeft gebracht?

Toen jij nog overtuigd atheïst was, was je toen wel echt overtuigd atheïst. Of heb je stiekem altijd al getwijfeld?

Восход-1
31 mei 2012, 17:40
Natuurlijk is een wetenschapper niet enkel wetenschapper, maar hij moet geen onnozele dingen zeggen binnen het wetenschappelijke vakgebied.

Jawel, want dan is dat gezegd geweest. En dan kunnen mensen erover nadenken. En nadenken is goed.

Nietzsche
31 mei 2012, 17:44
Jawel, want dan is dat gezegd geweest. En dan kunnen mensen erover nadenken. En nadenken is goed.

Ik denk persoonlijk dat nadenken over het bestaan van iets bovennatuurlijks, niet veel nut heeft. Daar kom je toch nooit aan, de een voelt zich goed om spiritueel te zijn of een religie aan te hangen, en weer iemand anders heeft daar helemaal niets mee. En dan heb je ook nog mensen die er theoretisch tussen zweven, de agnosten.

Ik denk dat je het bestaan van iets bovennatuurlijks vooral moet beleven/voelen, ik denk dat je met denken niet ver komt.

Maar dat is nogmaals mijn bescheiden mening.

Nietzsche
31 mei 2012, 17:48
Hoe zit het met hell en hemel? Gaan ongelovige naar de hell?

Восход-1
31 mei 2012, 17:50
Ik denk persoonlijk dat nadenken over het bestaan van iets bovennatuurlijks, niet veel nut heeft. Daar kom je toch nooit aan, de een voelt zich goed om spiritueel te zijn of een religie aan te hangen, en weer iemand anders heeft daar helemaal niets mee. En dan heb je ook nog mensen die er theoretisch tussen zweven, de agnosten.

Ik denk dat je het bestaan van iets bovennatuurlijks vooral moet beleven/voelen, ik denk dat je met denken niet ver komt.

Maar dat is nogmaals mijn bescheiden mening.

Uiteraard. Maar als iemand een uitspraak doet, zoals dat sommige wetenschappers het soms doen (en dat is begrijpelijk!), dan begint men te denken.

Is het wel waar? Hoe kwam die persoon bij die uitspraak? Is dat een goede manier?

En het is niet dat die uitspraken die zij maken niet waar zijn, he. Maar je moet het zelfverabsolutiserend karakter ervan steeds met een korreltje zout nemen.
Het kan immers perfect dat hetgeen zij zeggen niet bestaat --- in de door hun beschreven en bedachte vormen.

Kallikles
31 mei 2012, 17:52
Een beetje zoals 'verliest een vos zijn streken?' ;)
Natuurlijk kleedt een vrouw, net als een man, zich ook mooi voor het andere geslacht, zelfs al is het in ons onderbewustzijn. Maar ik wou aantonen dat dit niet te maken heeft met pornificatie en zeker niet iets recent is zoals kallikles beweert. (uitzonderingen buiten beschouwing gelaten)


Zo zie je maar dat je mij dus inderdaad niet begrepen heb, zoals ik je al van in het begin probeer duidelijk te maken (maar ook toen begreep je me niet). Ik heb nergens gezegd dat vrouwen zich mooi kleden omwille van pornificatie, of dat de drang om zich op te maken iets met pornificatie te maken heeft.


Juwelen zijn er om je mooier te maken, net zoals mooie kledij en korte rokjes horen daar nu eenmaal bij...


Vind je korte rokjes dan zo mooi? Alles hangt af van de benen die eronder lopen hé, dat valt in onze contreien meestal tegen. Ik word liever minder met overtollig vetweefsel geconfronteerd.


Volgens jouw redenering mag een vrouw zich mooier maken met attributen (juwelen) maar mag ze niet tonen dat ze mooi is (rokje)...


Waar heb je gelezen dat ik vind dat vrouwen niet mogen tonen dat ze mooi is? Je projecteert voortdurend je vooroordelen op mij en weigert te luisteren naar wat ik zeg. Ik pleit ervoor dat een vrouw mag tonen dat ze mooi is op de manier die ze zelf kiest.

Wat ik bekritiseer, is de "pensée unique" waarbij vrouwen zich aan de correcte manier van kleden moeten conformeren, gedreven door commerciële propaganda en met een zeer zware sociale dwang.

Als een vrouw de keuze zou willen maken voor de hoofddoek i.p.v. de string, dan moet ze rekening houden met afkeurende blikken, mogelijke fysieke aanvallen (b.v. van de weg gereden worden op de E17), geweerd worden op allerlei jobs, enz...

Daarom verdedigen radicale feministes als Judith Butler of Ida Dequeecker bij ons het recht op het dragen van een hoofddoek.

Naast dergelijk openlijk geweld tegen meiden met een hoofddoek heb je een veel subtieler geweld: jonge meisjes worden via tienerseries, reclame, ... heel vroeg tot bepaalde rollenpatronen gedwongen, er wordt hen wijsgemaakt dat jongens ze alleen maar leuk zullen vinden als ze zich "gewillig" opstellen tot hun perverse fantasiën, enzovoort. Dat is geen mannelijk perspectief, maar het perspectief van feministische vrouwen als Naomi Wolf. Ik raad je trouwens sterk aan om de boeken, artikels en interviews van Naomi Wolf te lezen. Je zou misschien wat kritischer zijn t.o.v. wat de massamedia vrouwen (en mannen) aandoen.


(ze mag misschien wel tonen dat ze mooi is van je, laat het ons hopen, maar je ziet dit als een pornificatie, dus negatief)


Vrouwen mogen of moeten helemaal niets van mij. Ik ben een man en maak keuzes voor mij als man. Vrouwen moeten hun eigen keuzes maken, los van hun echtgenoot, vader of broer.


(Ik weet dat juwelen, net als kledij ook dienen als statussymbool)


Dat klopt, maar mensen zullen zich altijd willen onderscheiden. Le narcissisme est mortifère.


Kallikles, eigenlijk had ik wel graag een antwoord gehad op mijn vraag op welke manier we moeten boeten(2maal) voor de holocaust en andere narigheid die we veroorzaakt hebben?

We moeten niet boeten, maar boete doen om te vermijden dat we zullen moeten boeten.

We moeten doen wat Duitsland heeft gedaan t.o.v. Frankrijk of Israël na W.O. II: officieel onze excuses aanbieden voor het kolonialisme, geen wetten meer stemmen waarin we het over "les bienfaits du colonialisme" hebben, de foto van Leopold II verwijderen uit de Belgische ambassade van Congo, onze geschiedenisboeken herschrijven en Leopold II dezelfde status geven als we vandaag Adolf Hitler geven, overgaan tot de dekolonisatie van onze monumenten, in het bijzonder het koloniaal museum van Tervuren, een open, oprechte en serene dialoog aangaan over herstelbetalingen, enzovoort.