PDA

View Full Version : Het ware potentieel***


revoleto
18 augustus 2012, 17:09
Astronomen zeggen dat een asteroïde genaamd "AA29 2002" orbitale kat en muis spel speelt met de aarde door het delen van het dezelfde baan rond de zon. Ze zeiden dat deze asteroïde de aarde een keer en de andere keer laten we de aarde aan voorafgaan, maar een botsing tussen hen beiden is onmogelijk vooraf. De eerste asteroïde ontdekt om de Zon baan in bijna hetzelfde pad als de aarde zal haar dichtste benadering om onze planeet te maken voordat scharrelen weg voor 95 jaar.

In sommige opzichten, de Aarde en deze asteroïde zijn als twee raceauto's op een cirkelvormige baan, "aldus JPL Dr Paul Chodas, de ontdekker van het object ongewone beweging." Op dit moment is de asteroïde op een iets trager circuit net buiten de aarde, en onze planeet aan het inlopen is. "

Ook hij zeggen dat in 95 jaar de asteroïde zal de hele weg gevorderd rond om waar het aan het inlopen is naar de Aarde van achteren. Een vergelijkbare interactie met de zwaartekracht van zowel de Aarde en de Zon zal dan terug te duwen de asteroïde op een langzamer buiten spoor, en het patroon wordt herhaald. Om een ​​waarnemer die zich verplaatst met de Aarde, de asteroïde lijkt op te sporen van een hoefijzer patroon.

Toen we naar buiten aarde naar de ruimte zien we rotsen, geweld, meteoren, stof en rook ...

Het is Gods genade dat Hij almachtig is had alle wetten in nauwkeurige systemen om onze aarde te redden van de meteoren benut te botsen met de aarde en ons pijn doen,

al deze worden begrepen door Allah de Almachtige door Zijn wetten en nauwkeurige systemen. Hier kunnen we begrijpen de heilige vers als God zegt: (Verily! Allah grijpt de hemelen en de aarde, opdat zij zich van hun plaats en als ze waren om af te stappen van hun plaats, is er niet een die hen zou kunnen vatten na Hem . Waarlijk, Hij is Verdraagzaam, Vergevensgezind.) (Surat Fatir-vers 41),

atheïsten maakte een grote fout toen ze dachten dat Allah de Almachtige grijpt hemelen en de aarde door Zijn hand, dat is een grote fout als Allah is de schepper van alle wezens en de juiste betekenis van het vers is, dat Hij gezegend worden een verheven grijpt elke dingen door precieze wetten en systemen om zo universum stabiel en georganiseerd. Dit is een bewijs van de eenheid van God, alsof er twee Goden, een van hen te vechten met de andere om zijn superioriteit te bewijzen. Vandaar dat Hij gezegend en verheven zegt:

(Had er daar geweest (in de hemelen en de aarde) âlihah (goden) naast Allah, dan voorwaar beide zouden zijn geruïneerd. Verheven is Allah, de Heer van de Troon, (High is Hij) vooral dat (slechte) zij met Hem!) (Surat al-Anbiyâ'-verse22).

De Koran tekenen

Uit het bovenstaande onderzoek kunnen we zien dat de asteroïde onze baan te gebruiken om de zon, zodat eventuele stoornis in de fysieke regels die het universum besturen zal een grote botsing die het leven zal eindigen op aarde veroorzaken. En door middel van oude studies kunnen we zien dat er miljoenen van de rotsen en asteroïden die zweeft rond de zon en het niet in zijn beweging kan leiden tot een grote botsing.

Daarom moeten we danken God is Hij gezegend en verheven voor Zijn genade als Hij zei:

(En Hij gaf u al hetgeen waar je om vroeg, en als je de telling van de zegeningen van Allah, nooit zul je in staat om ze te tellen. Voorwaar, de mens is inderdaad een extreem onrechtvaardige, een ongelovige (een extreme ondankbare, die ontkent Allah's Zegeningen van ongeloof, en het aanbidden van anderen naast Allah, en door gehoorzamen Allah en Zijn profeet Mohammed)) (Surat Ibrahim-vers 34). Ook Allah de Almachtige te bevestigen dat alles in het universum is in de maat, God zegt: (Allah weet wat elke vrouw baart en door hoeveel de baarmoeder te kort (van hun tijd of nummer) groter zijn dan of alles met Hem is (als gevolg). deel * All-Kenner van het onzichtbare en het zichtbare, de Grote, de Allerhoogste.) (Surat Ar-Ra'd-vers 8-9). kijken naar het woord

"In (door) deel ', dat is een bewijs dat alles in dit universum is volgens een precieze regels en voorschriften.

Hier hebben we te begrijpen dat het houden van al deze rotsen, meteoren, asteroïden, stof, enz. .......... uit de buurt van onze aarde wordt alleen gedaan door de oneindige macht van Allah door middel van verschillende fysieke regels. Ook Hij gezegend en verheven had gemaakt van de atmosfeer van de aarde om zo een dak te beschermen en ons te houden van de externe bedreigingen, zegt God: (En we hebben de hemel een dak, veilig en goed bewaakt Toch zijn ze zich afkeren van. de borden (dat wil zeggen zon, maan, wind, wolken, etc.).) (Surat Al-Anbiyâ'-verse32).

Scherven A. Mok
18 augustus 2012, 17:50
U verspilt uw ware potentieel.

NieuwNoors
18 augustus 2012, 17:52
U verspilt uw ware potentieel.

En ook zijn potentie!

Scherven A. Mok
18 augustus 2012, 17:54
En ook zijn potentie!

Hoe weet jij dat ?

NieuwNoors
18 augustus 2012, 18:36
Hoe weet jij dat ?

Ja zeg, als je net zoals Revoleto ellenlange epistels schrijft, kan ik mij inbeelden dat de goesting voor iets anders minstens getemperd wordt hoor. PPPffff, heeft die man energie zeg!

Libro
18 augustus 2012, 18:51
http://assets.diylol.com/hfs/065/67a/ff5/resized/obama-laugh-meme-generator-too-long-didn-t-read-cd4208.jpg

Scherven A. Mok
18 augustus 2012, 18:52
Ik denk dat dat cp's zijn die door een vertaler zijn gehaald.

revoleto
19 augustus 2012, 20:01
1. http://neo.jpl.nasa.gov/news/news137.html

2. http://neo.jpl.nasa.gov/2002aa29.html

revoleto
20 augustus 2012, 20:39
- Koran commentaar voor Heaven - 25. En sommigen van hen naderen tot anderen, vragen te stellen. 26. Zeggen: "vroeger, we waren bang met ons gezin (van de straf van Allah) 27.". Maar Allah is ons genadig, en heeft ons gered van de straf van het Vuur. 28. "Voorwaar, Wij gebruikten om Hem (Alone en niemand anders) te roepen voor. Waarlijk, Hij is AlBarr (de meest subtiele, vriendelijk, hoffelijk, en Generous), de Genadevolle."

Lampedeir
20 augustus 2012, 20:42
De ene knecht werd een gigantische schuld kwijtgescholden maar weigerde dat te doen ten aanzien van de minieme schuld die een andere knecht hem schuldig was. Vanuit de vergeving die wij van God ontvangen hebben, worden wij opgeroepen om ook de ander te vergeven: "Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft." (Efeziërs 4 vers 32). En dat niet mondjesmaat, maar iedere keer weer opnieuw: "Toen kwam Petrus bij Hem en zeide: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal." (Mattheüs 18 vers 21 en 22)

Scherven A. Mok
21 augustus 2012, 10:01
http://i.eatliver.com/2012/9330.jpg

revoleto
22 augustus 2012, 21:07
De ene knecht werd een gigantische schuld kwijtgescholden maar weigerde dat te doen ten aanzien van de minieme schuld die een andere knecht hem schuldig was. Vanuit de vergeving die wij van God ontvangen hebben, worden wij opgeroepen om ook de ander te vergeven: "Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft." (Efeziërs 4 vers 32). En dat niet mondjesmaat, maar iedere keer weer opnieuw: "Toen kwam Petrus bij Hem en zeide: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal." (Mattheüs 18 vers 21 en 22)

Deze woorden van de Profeet Jezus, vrede zij met hem

Vrij gelijkaardig met de woorden van de profeet Mohammed, vrede zij met hem

Roy Umar, moge Allah tevreden met hem zijn, zei hij: (denk je niet dat het woord uitgegeven van uw boze broer en je kunt een goede interpretatie te vinden).

, maar er sahih hadith overgeleverd door Abu Dawud in zijn Sunan van Abdullah ibn Umar zei: Een man kwam naar de Profeet, vrede zij met hem, zei, O Boodschapper van Allah km vergeven server? Ik vastte en dan terug aan te spreken vastte toen hij drie was, zei: vrijgesteld hem elke dag zeventig maal
http://www.youtube.com/watch?v=nNxXZ_4byMs

God leidt u tot de islam

Espadas
23 augustus 2012, 09:30
quran 7;54 the sun is not a star
this is false. the sun is also a star

Maja maja aan de Koran word niet getwijfeld zulle nieje nieje ge moogt da niet doen ja kom pakt hem maar op hij is een rascist!!

BigF
23 augustus 2012, 10:08
Beste Revoleto,

Er wordt beweerd dat de koran wetenschap bevat
Kan u volgende discrepanties verklaren?

quran 71;15/16 "moon in the midst of 7 heavens" 37;6 "stars in the lower/nearest heaven"Ik dacht omgekeerd?

Quran 65;12 - theres supposedly 7 planets
Niet echt

Quran 86;7 "semen comes from the backbone and ribs"Quran 51;49 "everything created in pairs"
Aseksuele voortplanting?

Quran 11;5 "thoughts of the breast (heart)"
brain?

Quran 67;5 stars are 'missiles to drive away devils'
no comment

24;43 hail comes from moutains


Quran 21: 33 "And the Sun and Moon; both of them float along in its orbit"
Niet echt
quran 91;2 "the moon follows the sun"

Ook niet

quran 76;13 "moon has excessive cold"
??

Qur'an, 71:16 "placed the moon as a light"

the moon has no light. the word reflected (in`ikaas) does not appear in this sentence

Quran 18;86 "sun sets in a muddy pool"

Dacht dat modder opdroogde in de zon

quran 36;38 "sun runs to a fixed resting place"
this is false, the sun doesn't rest anywhere. it stays on its own axis.
only a geocentric flat earth could assume this.86;6 "man created from a drop emitted"

this is false. the quran is ignorant of the female role with her egg.

quran 21;30 "heaven n earth used to be joined together before the big bang"
the earth did not exist before the big bangQuran 2;125 "muslims are protected in mecca"
this is false, Juhayman al-Otaybi, Abd-Allah ibn al-Zubayr, and abu Tahir al-Janabi killed thousands
of muslim pilgrims without intervention of "baked stones" (Quran 105;4) from Allah. plus there have been natural disasters.

quran 7;54 the sun is not a star
this is false. the sun is also a star

quran 7:189 Humans created from a single man.
this contradicts evolution


Qur'an, 5:96 "Anything you catch in the sea is lawful for you, and all food from it,
for your enjoyment"

this is false. many sea creatures are deadly for example the puffer fish? poison dart frog?
marbled cone snail? blue ringed octopus? stonefish?quran 37;10 meteors are projectiles aimed at devils

Arme duivels

Quran 55:33 humans wont go into space without gods consent

Jaja, gaat hem nog een beetje uit zijn kot lokken ja.

Libro
23 augustus 2012, 11:26
Beste Revoleto,

Er wordt beweerd dat de koran wetenschap bevat
Kan u volgende discrepanties verklaren?

quran 71;15/16 "moon in the midst of 7 heavens" 37;6 "stars in the lower/nearest heaven"Ik dacht omgekeerd?

Quran 65;12 - theres supposedly 7 planets
Niet echt

Quran 86;7 "semen comes from the backbone and ribs"Quran 51;49 "everything created in pairs"
Aseksuele voortplanting?

Quran 11;5 "thoughts of the breast (heart)"
brain?

Quran 67;5 stars are 'missiles to drive away devils'
no comment

24;43 hail comes from moutains


Quran 21: 33 "And the Sun and Moon; both of them float along in its orbit"
Niet echt
quran 91;2 "the moon follows the sun"

Ook niet

quran 76;13 "moon has excessive cold"
??

Qur'an, 71:16 "placed the moon as a light"

the moon has no light. the word reflected (in`ikaas) does not appear in this sentence

Quran 18;86 "sun sets in a muddy pool"

Dacht dat modder opdroogde in de zon

quran 36;38 "sun runs to a fixed resting place"
this is false, the sun doesn't rest anywhere. it stays on its own axis.
only a geocentric flat earth could assume this.86;6 "man created from a drop emitted"

this is false. the quran is ignorant of the female role with her egg.

quran 21;30 "heaven n earth used to be joined together before the big bang"
the earth did not exist before the big bangQuran 2;125 "muslims are protected in mecca"
this is false, Juhayman al-Otaybi, Abd-Allah ibn al-Zubayr, and abu Tahir al-Janabi killed thousands
of muslim pilgrims without intervention of "baked stones" (Quran 105;4) from Allah. plus there have been natural disasters.

quran 7;54 the sun is not a star
this is false. the sun is also a star

quran 7:189 Humans created from a single man.
this contradicts evolution


Qur'an, 5:96 "Anything you catch in the sea is lawful for you, and all food from it,
for your enjoyment"

this is false. many sea creatures are deadly for example the puffer fish? poison dart frog?
marbled cone snail? blue ringed octopus? stonefish?quran 37;10 meteors are projectiles aimed at devils

Arme duivels

Quran 55:33 humans wont go into space without gods consent

51 errors in perfect Q'uran. (http://www.youtube.com/watch?v=kuvB-UDMJ38)

Libro
23 augustus 2012, 11:27
Maja maja aan de Koran word niet getwijfeld zulle nieje nieje ge moogt da niet doen ja kom pakt hem maar op hij is een rascist!!

FF off topic: bij uw avatar denk ik eerder "de rapen zijn gaar" ;)

Libro
23 augustus 2012, 11:29
Jaja, gaat hem nog een beetje uit zijn kot lokken ja.

Och daar heeft Revoleto niet van terug. Ik wacht ook nog altijd op een reactie van Max van Dietsland op mijn foto's van Cyriel Verschaeve zijn kamerscherm.

Vito
23 augustus 2012, 11:31
http://www.porkchops.com/images/Porterhouse%20Style%20Center%20Cut%20Pork%20Chops. jpg

Espadas
23 augustus 2012, 12:47
FF off topic: bij uw avatar denk ik eerder "de rapen zijn gaar" ;)

Ja dat kan je er ook bij zetten 8O

Espadas
23 augustus 2012, 12:47
http://www.porkchops.com/images/Porterhouse%20Style%20Center%20Cut%20Pork%20Chops. jpg

AAARGHHHH!!!

revoleto
26 augustus 2012, 01:17
grote vragen
dank u
Het antwoord is eenvoudiger dan u zich kunt voorstellen

Vervolg met mij

1----

Commentaar van Vers 8Ik voelde hemel Fujdnaha gevuld met sterke wachters en Shahba"En voorzeker wij zochten de hemel maar we vonden in hen, sterke bescherming van raketten op ons te wachten."***Hierna wordt de gelovigen uit de djinn spreken over een van de tekenen van de waarheid in hun toespraak dat alle andere Jinn in staat zou zijn te onderscheiden voor zichzelf, door te kijken naar de natuurlijke wereld. Ze zeiden dat ze op zoek was geweest door de hemelen en vonden dat ze vol met sterke beschermers, voogden en raketten. [14]Commentaar van Vers 9Ik zitten we stoelen te horen luistert nu vindt hem flare controle"En voorwaar we vroeger dichtbij zitten en te luisteren proberen (naar het nieuws uit de hemel), maar schieten raketten nu wachten op degenen die proberen om dat te doen."***Doorgaan met het gesprek van de djinn, zij vermeld dat ze tot op heden gebruikt om te zitten in de hemelen en stelen een luisterbeurt van het nieuws dat plaatsvond (in het universum), die dan zouden ze over te brengen aan hun vrienden. Maar nu wie probeert om naar de hemel en stelen een luisterbeurt wordt voldaan met raketten die direct gericht zijn op hen!Ook zijn de langwerpige vuurvlammen die zichtbaar zijn in de hemelen, die shoot out en worden door ons gezien ook wel in `Arabisch als" Shihab ".In overeenstemming met de onderzoekers van vandaag, deze 'vlammen' zijn eigenlijk kleine stukjes rots die zijn bewegen en als ze dicht bij de aarde, worden ze onder invloed van de zwaartekracht van de planeet en vallen op de aarde op een hoge snelheid.Toen ze in de atmosfeer, de zwaartekracht van de Aarde sleept ze sneller waardoor ze warmer en dus ze lijken op de vlammen van het vuur. Op het einde, ze komen neer op de grond en om te zetten in as.In deze verzen van de Edele Koran, het verwijst naar de natuurlijke fenomenen die deze schieten vlammen zijn eigenlijk raketten die zijn gericht op de Shaiatin die proberen om een luisterbeurt uit de hemel te stelen.
2----1. Wetenschappers hebben bewezen dat het menselijk lichaam is bijna 70% uit water en andere stoffen die worden aangetroffen in de bodem dat wil zeggen de mens is oorspronkelijk gemaakt van klei. Wonder boven wonder, heeft de heilige Koran geopenbaard een dergelijk feit, Allah, de Almachtige zegt:
"Wij scheppen de mens
Uit een uittreksel (van klei) "Mominoen of de gelovigen: 12
Een dergelijk feit roept de vraag op wie had kunnen geïnformeerd profeet Mohammed, vrede zij met hem, van deze.

2. Bij het bestuderen van de stadia van de ontwikkeling van de foetus, hebben wetenschappers vastgesteld dat de botten worden gevormd voordat het vlees. Een dergelijk feit was totaal onbekend op het moment van de Profeet Mohammed, vzmh. De heilige Koran, echter, heeft geopenbaard, Allah, de Verhevene zegt:

"Toen Wij de levenskiem
In een klonter bloed;
Dan van dat stolsel We hebben
A (foetus) klomp; dan wij
Gemaakt van deze forfaitaire
Beenderen en bekleden Wij deze beenderen
Met vlees; vervolgens ontwikkelen Wij
Het tot een nieuwe schepping.
Gezegend zij God,
De beste te maken! "Mominoen of de gelovigen: 14 (ibid)
Alle Glorie aan Allah.

3. Onder de stadia van de foetale schepping is de fase waarin de foetus eruit ziet als een gekauwd klomp vlees (mudgha). Alle Glorie zij Allah, die aan ons heeft geopenbaard dit stadium van de mens de schepping; Allah zegt:
"Toen Wij de levenskiem
In een klonter bloed;
Dan van dat stolsel We hebben
A (foetus) klomp; dan wij
Gemaakt van deze forfaitaire
Bones "Mominoen of de gelovigen: 14 (ibid)

De vraag die beantwoord moet is die zulk een wetenschappelijk feit is gebleken aan de Profeet Mohammad, vrede zij met hem?

4. Wetenschappers hebben verder ontdekt dat de foetus begint vorm te krijgen op de dag 42 van haar ontwikkeling in de baarmoeder. Fabelachtig, profeet Mohammed, vrede zij met hem, heeft onthuld een dergelijk wetenschappelijk feit 14 eeuwen geleden voor Imam Muslim overleverde: de boodschapper van Allah, vrede zij met hem, zei: "Als tweeënveertig nachten zijn overgegaan het embryo, Allah een engel stuurt aan, die vormt het ". Alle Glorie aan Allah.

5. De placenta voedt de foetus met lucht, voedsel en water, staat niet toe dat de passage van schadelijke stoffen, en produceert hormonen die de foetus temperatuur te regelen. Wetenschappers toevoegen dat de placenta verzorgt de foetus op een wijze die veel beter dan een intensive care. Daarom, Allah, de Almachtige, zegt:
"Dan plaatsen Wij hem
Als (een druppel) sperma
In een plaats van rust,
Stevig "Mominoen of de gelovigen: 13
Alle Glorie aan Allah.
6. Bij het bestuderen van de fasen van foetale ontwikkeling, hebben wetenschappers ontdekt dat in zijn vroegste stadia vormen, de foetus een groep cellen die zijn bevestigd aan de baarmoederwand en krijgen van. Alle Glorie zij Allah, die heeft dit geopenbaard in de Heilige Koran bij het beschrijven van deze fase (de fase van alaqa, een klonter bloed) Allah zegt:
"Hij is het Die heeft
Schiep u uit stof,
Dan uit een levenskiem,
Dan van een klonter bloed "Ghafer of de gelovige: 67 (ibid)
Nogmaals, de vraag die moet worden beantwoord is wie kan zo'n een wetenschappelijk feit is gebleken aan de Profeet Mohammad, vrede zij met hem?

7. Wetenschappers hebben bewezen dat het sperma de foetale geslacht, mannelijk of vrouwelijk bepaalt. Alle Glorie zij Allah, die heeft dit feit geopenbaard in de heilige Koran:
"Dat Hij schiep
In tweetallen,-man en vrouw
Van een zaadje wanneer ingediend
(In plaats daarvan) "Najm of de Star: 45-46
De vraag die beantwoord moet is wie zou hebben geopenbaard aan de Profeet
Mohammad, vrede zij met hem, dat het sperma is wat bepaalt de foetale geslacht?


http://www.youtube.com/watch?v=Abs-tJjikX0

http://www.youtube.com/watch?v=oCL7jCqAEpQ

http://www.youtube.com/watch?v=47U9zPAc_vI
3---

30. En (gedenk) toen uw Heer tot de engelen zeide: "Waarlijk, ik ga plaatsen (de mensheid) generaties na generaties op aarde." Zij zeiden: "Zullen U plaatst daarin degenen die daarin maken kattenkwaad en vergoten bloed, - terwijl wij U verheerlijken met lof en dank (Verheven is U boven al hetgeen zij met U associëren als partners) en u heilig." Hij (Allah) zei: "Ik weet dat wat je niet weet."

31. En Hij leerde Adam al de namen (van alles), dan is Hij toonde hen aan de engelen en zei: "Vertel me de namen van deze als gij waarachtig zijt."

32. Zij (de engelen) zei: "Heilig bent U, wij hebben geen kennis behalve wat jullie hebben ons geleerd Voorwaar, het is u, de Alwetende, de Alwijze.".

33. Hij zei: "O Adam hen te informeren over hun namen," en toen hij hen op de hoogte van hun namen, zei Hij: "Heb ik je niet gezegd dat ik de Ghayb (ongeziene) in de hemelen en de aarde weet, en ik weet wat je te openbaren en wat je hebt te verbergen? "

34. En (gedenk) toen Wij tot de engelen zeiden: "Onderwerpt u aan Adam.". En zij bogen, doch Iblies (satan), hij weigerde en was trots en was een van de ongelovigen (ongehoorzaam aan Allah).

35. En Wij zeiden: "O Adam, jij en je vrouw gij in het Paradijs en vrij eten jullie beiden met plezier en genot van de dingen daarin als waar je wilt, maar kom niet in de buurt deze boom of jullie beiden zullen van de Zalimun (verkeerd! -doeners). "

36. Dan is de Satan (Satan) maakte hen slip daaruit (het Paradijs), en kreeg ze van die waarin ze waren. Wij zeiden: "Ga je naar beneden, allen, die met vijandschap tussen jezelf op de aarde zal een woning voor u en een plezier voor een tijd.".

37. Toen leerde Adam enkele van zijn Heer woorden. En zijn Heer vergeven hem (zijn berouw accepteerde). Waarlijk, Hij is Degene Die vergeeft (accepteert berouw), de Genadevolle.

38. Wij zeiden: "Ga liggen jullie allemaal vanuit deze plaats (het Paradijs), dan wanneer er tot u komt leiding van Mij, en wie Mijn leiding volgen, er zal geen vrees over hen komen noch zullen zij treuren.

39. Maar degenen die geloven en verloochenen Onze Ayat (bewijzen, verzen, lessen, tekenen, openbaringen, enz.) dat zijn de bewoners van het Vuur, zullen ze voor altijd daarin vertoeven.-Vanaf Adam tot Mohammed vrede zij met hem
Een Bericht
De Eenheid van God

Door middel van de profeten, niet van andere manieren

Alle profeten moslim

111. En als ik (Allah) in de harten van Al-Hawarieen (de discipelen) [van 'Iesa (Jezus)] om te geloven in Mij en Mijn boodschapper, zeiden zij: "Wij geloven en getuigen dat wij Moslims zijn.".
Surah Al-Ma'idah


78. En streven hard voor de zaak van Allah zoals je zou moeten streven (met oprechtheid en met geheel uw inspanningen die Zijn Naam moet superieur zijn). Hij heeft u uitgekozen (om Zijn Boodschap van de islamitische monotheïsme over te brengen aan de mensheid door hen uit te nodigen Zijn religie, de islam), en is niet opgelegd jullie in de godsdienst niet moeilijk gemaakt, het is de religie van je vader Ibrahim (Abraham) (Islamitische Monotheïsme) . Het is Hij (Allah) Wie heeft u Moslims genoemd, zowel voor als in dit (de Koran), dat de boodschapper (Mohammed) kan een getuige over u en u getuigen zijn over de mensheid! Dus voeren As-Salaat (Iqamat-as-Salat), geef zakaat en vasthouden aan Allah [dwz vertrouwen hebben in Allah en zijn afhankelijk van Hem in al uw zaken] Hij is uw Maula (Patron, Heer, enz.), wat een uitstekende Maula (Patron, Heer, etc.) en wat een uitstekende Helper!
Surah Al-Hajj


90. En Wij deden de kinderen Israëls over de zee, en Fir'aun (Farao) met zijn scharen vervolgden hen in onderdrukking en vijandigheid, tot wanneer verdrinking hem inhaalde, zei hij: "Ik geloof dat La ilaha illa (Huwa): (geen heeft het recht om aanbeden te worden, maar) Hij, "in Wie de kinderen Israëls geloven en ik ben een van de moslims (degenen die aan de Wil van Allah)."
91. Nu (je gelooft) terwijl je weigerde voordat geloven en jij was een van de Mufsidun (kwaaddoeners, corrumpeert, enz.).

92. Dus deze dag zullen wij leveren uw (dode) lichaam (uit de zee) die u een teken voor degenen die na u! En voorwaar, vele van de mensen zijn achteloos van Onze Ayat (bewijzen, verzen, lessen, tekenen, openbaringen, enz.).

Surah Yunus
verschillende titels
Joodse Torah - Christelijke Evangelie - en ga zo maar door

Maar
Origineel
Aan de basis van het geloof
Islam
4----
Qur'an, 5:96 "Anything you catch in the sea is lawful for you, and all food from it,
for your enjoyment"


Dat klopt
maar
God schiep u de brain
Om onderscheid te kunnen maken en kies

Goede vis eten
En afgestapt van de giftige vis

daarom
mens verschilt van dierlijke

Feature (brain)


http://www.youtube.com/watch?v=mnWVtvk_mYU


Vervolg met mij
allah u begeleiden tot de islam

revoleto
29 augustus 2012, 01:06
Zon en maan

-Astronomen vonden dat de maan beweging is 18 kilometer per seconde, terwijl de Aarde is 15 kilometer en de zon ligt op 12 kilometer.
De zon, aarde en maan bewegen allemaal en de afstand tussen hen is stabiel en geregulariseerd.
Dit werd uitgelegd in de Heilige Koran veertien eeuwen geleden.

De Heilige Koran zegt: "En de zon loopt zijn opleiding voor een periode die voor hem: dat is het decreet van (Hem) de Almachtige, de Alwetende. En de maan die we hebben gemeten voor haar Mansions (te doorkruisen) Tot ze terug als de oude (en verdorde) onderste deel van een datum - stengel. Het is niet toegestaan ​​om de zon in te halen de maan, noch kan de nacht de dag voorbijstreven: Elke (net) zwemt langs in (zijn eigen baan) (Volgens de wet) [36:38-40].

Hier heeft Allah de blonk uit in macht zegt: "En de zon zijn koers gedurende een periode die voor hem loopt" En Hij zegt: "Het is niet toegestaan ​​om de zon te vangen-up van de maan".
Dit betekent dat de maan is bedoeld om te worden voordat de zon, waar de zon draait en niet kan inhalen is. Omdat de snelheid van de maan ligt 18 kilometer en dat van de aarde is 15 kilometer, terwijl die van de zon is 12 kilometer. Het maakt niet uit hoe snel de zon zet, zal het niet de maan te halen. Maar wat maakt de maan behoudt zijn herenhuizen, terwijl het kan laten? De astronomen ontdekten dat de maan draait in een zigzag swing en niet op een eenvoudige lijn. De maan draait op deze manier te behouden zijn herenhuizen en locaties.

Op deze manier Allah de enige schepper georganiseerd en gesystematiseerd de baan en meer bewegingen van alle van hen, zodat ze hun baan om de sporen te behouden en niet afwijken hen.
Daarom hebben we de regelmatige opeenvolging van Night & Overdag, seizoenen enz. ....
Denk je niet dat het een uitstekende beslissing?
Is het mogelijk dat het alleen is gekomen door toeval?

Nee, is het niet gekomen door het toeval omdat het toeval kan niet leiden tot een dergelijke uitstekend en systematische normen van het universum.
Allah heeft dit alles en maakt deze systemische kosmische normen.--"... Hij schiep de zon, de maan en de sterren (alle) geregeld bij de wet onder Zijn gebod."
<Qur'an-A'raf 7:54>
Het is echt opmerkelijk dat de Koran geopenbaard tussen 610 en 632 CE bevat in het wetenschappelijke kennis dat eeuwen heeft geduurd om ontdekt te worden. De enige verklaring hiervoor is dat zonder enige twijfel, is het goddelijke oorsprong. Wij Moslims geloven dat de Koran, in het Arabisch en, is de eigenlijke woord van Allah, de Allerhoogste. Een goed begrip van de koran dan ook vereist een begrip van de wereld om ons heen.

Als er een religie die de mens uitnodigt om de studie en het begrip van de hemel, het is de islam. Een goed begrip van de discipline van de astronomie is essentieel voor de waardering van de religie van de islam. Geen enkele andere religie gebruikt of is gebaseerd op de hemel en de beweging van de maan en de zon voor tijd houden en kalenders als de islam doet. Allah heeft deze enorme universum waarin wij leven en we worden uitgenodigd na te denken over het, om het te begrijpen, zodat we in staat zijn om onze godsdienst te belijden met overtuiging op basis van reden om het beste van onze capaciteiten.

"En Hij is het, die gewijd de sterren voor jou dat je misschien daardoor laten leiden in de duisternis van het land en de zee."
<Qur'an-An'am-97>
Als u vertrouwd te raken met de sterrenbeelden en de sterren aan de hemel, kan men nooit ergens verloren in de wereld. Ze zijn echt een leidend licht in de kruin van de hemel. U kunt overal in de wereld en onmiddellijk op te zoeken in de nachtelijke hemel en door het herkennen van sterren, kun je weten wat breedtegraad u bent op en waar is het noorden en daarmee alle andere richtingen. U kunt weten welke tijd van het jaar is in de afwezigheid van alle agenda's. Het is eerder aangewezen dat de wassende maan en ster wordt gebruikt als de borden naar het gebied van de godsdienst onder moslims vertegenwoordigen.

De maan en de zon zijn van vitaal belang in het dagelijks leven van elke moslim. Met de maan, moslims om het begin en het einde van de maanden in hun maankalender. Door de zon de moslims het berekenen van de tijden voor gebed en vasten op basis van de stand van de zon in de horizon. Het is ook door middel van de astronomie dat moslims de precieze richting van de Qiblah, om de Ka'bah te maken in Mekka, tijdens het gebed te bepalen.

"Zij vragen u omtrent nieuwe maansikkel manen, zeggen dat ze maar de borden naar vaste periode van tijd voor de mensheid en Hajj markeren ..."
<Qur'an-Baqara 2:189>
---Allah is Hij, Die de zon, de maan, en de sterren (alle) geregeld bij de wet onder Zijn gebod. (07:54)
Hij heeft in uw dienst gesteld, de nacht en de dag, de zon en de maan, en de sterren in onderwerping door Zijn gebod (14:33; 16:12).
Sterrenkunde in de koran
Gewoon pauzeren en proberen en stel je de Arabische nachtelijke hemel helder en duidelijk, fonkelende zacht en vriendelijk uitnodigend, letterlijk met de mensheid de weg. We zien hieronder een aantal voorbeelden van de vermeldingen van de Sterrenkunde in de Koran. Het is geenszins een catalogus. De Koran vertelt ons dat de sterren er zijn om ons te leiden op land en zee.


En Hij is het, die gewijd de sterren voor jou dat je misschien daardoor laten leiden in de duisternis van het land en de zee. (6:97)
En merken en wegwijzers en door de sterren, (mannen) begeleiden zichzelf. (16:16)
Als u vertrouwd te raken met de sterrenbeelden en de sterren aan de hemel, kan men nooit ergens verloren in de wereld. Ze zijn echt een leidend licht in de kruin van de hemel. U kunt overal in de wereld en onmiddellijk op te zoeken in de nachtelijke hemel en door het herkennen van sterren, kun je weten wat breedtegraad u bent op en waar is het noorden en daarmee alle andere richtingen. U kunt weten welke tijd van het jaar is in de afwezigheid van alle agenda's. Het is eerder aangewezen dat de wassende maan en ster wordt gebruikt als de borden naar het gebied van de godsdienst onder moslims vertegenwoordigen. De maan heeft een belangrijke positie voor de berekening van de tijd onder moslims. De maankalender is een van de oudste en een natuurlijke kalender systeem en astronomen erkennen dat de islamitische kalender is de enige zuivere maankalender veel gebruikt
Zij vragen u omtrent nieuwe maansikkel manen, zeggen dat ze aan vaste tijden te markeren voor de mensheid en Hadj. (2:189)


En Hij die de nacht voor rust en zon en maan voor berekening van de tijd. Dit is het besluit van de Verhevene, de Alwetende. (6:96)
Hij is het die maakte zon een lamp, en de maan een licht en gemeten stappen, zodat u weet aantal jaren en count (van de tijd). (10:5)
En Hij de zon en de maan (aan Zijn wet); elk loopt zijn baan, voor een vastgestelde termijn (13:2), (31:29), (35:13), en (39:5).


Het is interessant op te merken dat dat de koran verwijst naar vele hemelen en aarde. Het is opmerkelijk dat een van de meer recente ontdekkingen in de astronomie is dat van andere werelden, zoals ours.It was zo recent als 1995 dat de eerste planeet buiten ons zonnestelsel ontdekt. Om verschillende van dergelijke planeten op heden zijn gevonden en exoplaneten lijken eerder regel dan uitzondering zijn. Hoeveel vele eeuwen geleden de koran vermeld dit!


God is Degene, Die zeven hemelen en van de aarde desgelijks. Het commando daalt op hen, zodat u weet dat God macht heeft over alle dingen en begrijpt alle dingen in Zijn kennis. (65:12)
De Koran verwijst altijd naar de zon en de maan anders. De zon wordt aangeduid als Siraj (licht) en zia (betekent dat het licht dat bestaat op zichzelf), terwijl de maan wordt aangeduid als nur die afgeleid licht betekent. Dit is zeer nauwkeurig, omdat de zon is een hemellichaam dat geeft zijn eigen licht als gevolg van nucleaire processen in het interieur. Echter, de maan schijnt alleen door gereflecteerd licht.
En hoe Hij de maan een licht in hun midden geplaatst en de zon als een (Glorieus) lamp. (71:16)
Op het moment van de openbaring van de Koran, het was een algemene overtuiging dat de aarde stilstond en dat de zon cirkelde om ons heen. Na al leek het logisch. Mans ego was groter dan het universum of zo dacht hij. Het was makkelijker om te geloven dat hij leefde in het centrum van het universum.

Het was pas in de 16de eeuw dat de astronoom Copernicus anders blijkt, dat de aarde cirkelde plaats om de zon. Gewoon pauzeren en kijken naar het tijdsinterval wanneer dat stukje informatie was in de heilige Koran. Vijandigheid ten opzichte van Wetenschap in het algemeen en Sterrenkunde in het bijzonder was het ongeluk van de katholieke kerk in het begin van de 16e en 17e eeuw. Laten we hen niet imiteren.
Hij is het, Die de nacht en de dag, en de zon en de maan, alle (de hemellichamen) zwemmen langs, elk in zijn baan. (21:33)
En de maan, hebben we gemeten voor haar herenhuizen (te doorkruisen) tot ze terug als de oude, (verdord, en gebogen-up als een sikkel) dadelpalm. Het is niet toegestaan ​​voor zon catch-up de maan, noch kan de nacht de dag voorbijstreven, elk zwemt mee in (de eigen) baan (36:39-40).

De sterren sieren onze nachtelijke hemel en begiftigen een met een gevoel van vrede met hun zachte twinkelende. De Koran zegt:
Rekening te houden met (sterren), die alleen maar stijgen in te stellen. En (in hun banen) bewegen met constante beweging. En (door de ruimte) drijven met drijvende sereen. En toch (elkaar) te halen met snelle inhalen. En zo te voldoen aan de (Scheppers) opdracht! (79:1-5)

Het is alleen op de schaal van de melkweg dat dit vers aan het licht komt! Een sterrenstelsel bestaat uit miljoenen en miljoenen sterren. Een sterrenstelsel als het onze, de Melkweg is een spiraalstelsel en draait. Ja, de sterren te bewegen in een baan en met gelijkmatige beweging als ze zweven door de ruimte. Ze doen inhalen elkaar, omdat in een spiraal structuur die draait, de buitenste armen beweegt in een sneller tempo dan de binnenste secties en zal daardoor inhalen van de sterren aan de binnenkant van hun beweging. De spiraal aard van onze melkweg werd pas ontdekt in deze eeuw sinds de spiraal natuur is niet gemakkelijk duidelijk voor ons als we naar binnen wonen.

Er is orde, cosmosnot chaos in dit enorme universum. De maan en de aarde zweven in banen en ze zijn voorspelbaar in hun gedrag. Is gebleken dat wanneer een planeet uit ons systeem zonnestelsel niet meer stabiel. Kometen zijn voorspelbaar en keren ze terug zoals verwacht gebonden aan de wetten van de natuurkunde, Gods wetten. De mens kan nooit echt uit te vinden, kan hij alleen te ontdekken. Het Universum is voorspelbaar in zijn gedrag, omdat Allah heeft onderworpen bestanddeel daarvan en zij gehoorzamen hem nauwgezet, in tegenstelling tot iemand die is verleend zal.

revoleto
30 augustus 2012, 17:52
--Heiligheid van het Moslim bloed

Hoewel de Ka'aba wordt beschouwd als de grootste islamitische symbool aanwezig is, met de moslims over de hele wereld draaien hun gezicht in de richting van het vijf keer per dag, en met het gebed binnen het heeft meer beloning dan elders, de heiligheid van het bloed van een enkele gelovige is meer waard aan Allah (swt) dan de heiligheid van deze eerste huis gebouwd aan Allah (swt) te aanbidden.

B: Omdat het bloed van een gelovige is meer waard aan Allah (swt) dan de Ka'aba, en in feite meer dan de hele aarde en wat er in zit, dan is het voor de moslims om dezelfde prioriteit te plaatsen op de bloed van hun broeders en zuster, en de behandeling van de schending van die heiligheid als erger dan open agressie tegen de Ka'aba.

C: Bijgevolg is de meest dringende kwestie voor de moslims vandaag de dag is het beschermen van deze heiligheid,

Bewijs uit de Qur'aan en Sunnah, de heiligheid van het Moslim bloed
; De onfeilbare Moslim bloed en geld
Niet afgezien immuniteit slechts in een van de drie
; Zegt de Profeet vrede zij met hem: ((niet helpt wettelijk gemorst het bloed van een moslim, behalve in drie gevallen: Kafr na zijn bekering tot de islam,
Of pleegde overspel na Ahsana,
Of wie doodt)),

moslim afvallige
Moslim (getrouwd echtbreker)
moslim moordenaar

Buiten dat,
De heiligheid van de islamitische grootst wanneer de God van de heiligheid van de Kaaba
, Maar uit de hele wereld. In die zegt dat de Profeet vrede zij met hem: ((en mijn hand om de grootste gelovige van God dan de ondergang van deze wereld te doden))
Dit gesprek alleen al is genoeg om de grote heiligheid van Moslim bloed aan te tonen


--

revoleto
2 september 2012, 01:18
http://www.youtube.com/watch?v=0_mkqDj0KBM&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=cbTHhkySqes

revoleto
6 september 2012, 23:56
http://forum.politics.be/showthread.php?t=174888&page=2


http://www.youtube.com/watch?v=d7laxNgKwR4

Diego Raga
7 september 2012, 00:03
Precies lang geleden dat ge nog eens van uwe grond gegaan zijt ?

Anselmo
7 september 2012, 00:34
Precies lang geleden dat ge nog eens van uwe grond gegaan zijt ?
Iets scheelt er toch in ieder geval.

Diego Raga
7 september 2012, 12:35
Iets scheelt er toch in ieder geval.
Idd, of ze zich nu met Caesar, Hitler of Mohammed identificeren, er is in elk geval nen deftigen hoek af.
De eerste twee gevallen sluiten meestal we op in veiliger oorden, het derde geval importeren we en masse en laten de straten ermee vollopen.
Van ons ministers is dus ook nen hoek af.

Marie van de koster
7 september 2012, 16:21
Wat heeft heel dat Korangedoe nu eigenlijk met die asteroïde te maken?

Marie van de koster
7 september 2012, 16:22
@ revoleto : probeer uw teksten eens in een leesbaar Nederlands te schrijven aub! Als ik 2 van die chaotische regels gelezen heb, ben ik doodmoe.

Marie van de koster
7 september 2012, 16:25
--Heiligheid van het Moslim bloed

...................
--

Dus moslims hebben niet gewoon A of B of O zoals een normale mens?
Wat als een moslim een bloedtransfusie moet krijgen? De meeste donors zijn niet-moslim. Dat gaat toch echt niet op om die hun minderwaardig bloed aan zo'n pure moslim te geven!

Libro
7 september 2012, 18:25
@ revoleto : probeer uw teksten eens in een leesbaar Nederlands te schrijven aub! Als ik 2 van die chaotische regels gelezen heb, ben ik doodmoe.

De hoeveelheid tekst alleen al doet pijn aan de ogen.

revoleto
9 september 2012, 18:36
--Heiligheid van het Moslim bloed

Probleem hier ligt in zijn geloof Moslim
En niet de kwestie van de overdracht van bloed van de ene persoon naar de andere

revoleto
23 augustus 2013, 16:23
http://www.youtube.com/watch?v=00FUBitWixo