PDA

View Full Version : Turken in Duitsland worden steeds religieuzer!


Koenraad Maesschalck
4 augustus 2004, 13:08
Turken in Duitsland steeds religieuzer

HAMBURG - Turken die in Duitsland wonen, worden steeds religieuzer. Steeds sterker hechten zij aan hun eigen culturele, islamitische identiteit. :roll:


Dat stelt Faruk Sen, leider van het Centrum voor Turkije-studie in het Duitse Essen, vast in een onderzoek. De door hem gesignaleerde tendens lijkt haaks te staan op die in Nederland, waar Turkse moslims meer en meer
geseculariseerd raken - althans, volgens het vorige week gepresenteerde rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), "Moslim in Nederland. Een onderzoek naar de religieuze betrokkenheid van Turken en Marokkanen".

Sen ziet de ontwikkeling als een reactie op de "aversie die Duitsers hebben tegen de islam", zo schrijft hij in het in Hamburg verschijnende magazine Der Spiegel. Sen verrichtte een representatief onderzoek in Noord-Rijnland-Westfalen. Daaruit komt naar voren dat het percentage Turken dat zichzelf als religieus beschouwt van 2000 tot 2003 steeg van 14 tot 71. Het percentage dat zich "zeer religieus" noemt, groeide in deze jaren van 8 tot 20. 8O

Volgens cijfers van Noord-Rijnland-Westfalen maken de Turken met 35 procent het grootste deel uit van de bijna 2 miljoen allochtonen die deze dichtst bevolkte deelstaat van Duitsland telt. De studie van Sens kan, aldus Der
Spiegel, worden gezien als een soort "seismograaf" voor de houding van alle Turken in Duitsland. Uit het onderzoek blijkt verder dat rond de 10 procent van de Duitse Turken nooit in contact komt met autochtone Duitsers; 39 procent zich met Turkije verbonden voelt en 31 procent met Duitsland.

Turkije in de EU? NOOIT!
http://www.europa-europees.org/img/affiches/EE_affiche_200x283.jpg

Turkse Nederlander
4 augustus 2004, 21:09
Volgens een onderzoek in Nederland worden de moslims in Nederland juist steeds minder religieus. Je kunt aan zulke onderzoeken niet zoveel waarde hechten. Het is begrijpelijk dat Turken in Duitsland zich verbonden voelen met Turkije. Ze zijn immers maar een of twee generaties in Nederland. De Indonesiers en vooral de Molukkers voelen zich ook nog steeds verbonden met het vaderland.

Tacitus
6 augustus 2004, 04:14
Tja, de Turken worden religieuzer, de neo-nazi's racistischer.
Ik denk overigens dat je het lidmaatschap van Turkije niet kan veroordelen op basis van de religiositeit van de Turken in Duitsland. Je kan het lidmaatschap van een land gewoon niet vooroordelen op basis van religiositeit as such.
Indien je van mening bent dat dit wel kan, moeten we natuurlijk ook het lidmaatschap van Polen weer in vraag stellen, want daar wonen misschien teveel katholieken. Misschien zelfs dat van Spanje, want ook daar zijn "teveel" katholieken.
Bovendien maakt het logo dat je onder je naam draagt je analyse van het "onderzoek" wel heel suggestief.