PDA

View Full Version : Moet e alles aan gedaan worden om DHL in België te houden?


LA'er
15 september 2004, 14:22
Naar aanleiding van de hevige discussie van de laatste dagen een poll.

Als DHL blijft dan betekent dat meer nacht vluchten maar tegelijkertijd ook de creatie van 20 000 jobs (rechtsreeks en onrechtsreeks).

Als de Brusselse regering blijft dwarsliggen dat zal DHL verdwijnen en dat zal gepaard gaan met een sociaal drama 3 * 4 keer groter dan het Renault-drama.

LA'er
15 september 2004, 14:27
IK zie juist dat ik een foute vraagstelling heb getypt bij keuze nr1 in de poll. Maar als u voor het eerste kiest, betekent dat dus dat voor u de overheid alles moet doen om DHL te houden.

ICE-MAN
15 september 2004, 16:13
de overheid moet maar één ding doen om DHL hier te houden namelijk :


NIET TOEGEVEN AAN DE WALEN OF AAN BRUSSEL !

Raven
15 september 2004, 16:19
Wallonië heeft al voor ons beslist dat DHL weggaat.

Als Vlaming heb je je daarmee neer te leggen. Elke "poll" is dus overbodig. Het komt er toch niet door. "non, non et non" om het in de woorden te zeggen van Francis Van de Woestyne (la libre Belgique)

Raven
15 september 2004, 16:21
Ik vind het wel raar dat elk protest van LSP ofdergerlijke uitblijft. Immers 20.000 jobs. Is dat niet zowat een gouden cadeau die men Zaventem en omstreken kan geven? Uiteraard, het is gemakkelijk praten van achter de PC, maar tenzij daar iemand een actie organiseert, ga ik heus niet in mijn eentje daar staan waaien met een bord.

Gelukkig weet ik al beter, en is het ijdele hoop te denken dat LSP of iemand anders daar effectief gaan protesteren. Immers, voor hen zijn er bepaalde vereisten nodig alvorens ze de vuilniszakken aantrekken. Als anti-partij ga je je niet engageren voor iets als die ene partij niet betrokken is.

Gorefest
15 september 2004, 16:37
Naar aanleiding van de hevige discussie van de laatste dagen een poll.

Als DHL blijft dan betekent dat meer nacht vluchten maar tegelijkertijd ook de creatie van 20 000 jobs (rechtsreeks en onrechtsreeks).

Als de Brusselse regering blijft dwarsliggen dat zal DHL verdwijnen en dat zal gepaard gaan met een sociaal drama 3 * 4 keer groter dan het Renault-drama.Ik vind het een zéér moeilijke materie eigenlijk, maar de regering mag NIET zwichten voor chantage (uitbreiden met meer nachtvluchten of we zijn weg).
HBVL kon het mooi verwoorden: "Vroeger waren er geen nachtvluchten en toen werd ook alles op tijd geleverd." Benieuwd naar de ontknoping ;-)

Gorefest
15 september 2004, 16:41
Wallonië heeft al voor ons beslist dat DHL weggaat.

Als Vlaming heb je je daarmee neer te leggen. Elke "poll" is dus overbodig. Het komt er toch niet door. "non, non et non" om het in de woorden te zeggen van Francis Van de Woestyne (la libre Belgique)Dat zou wel banen kunnen scheppen voor de Limburgers, als ze TNT in Bierset willen ontplooien ;-)

Knuppel
15 september 2004, 16:45
Dat zou wel banen kunnen scheppen voor de Limburgers, als ze TNT in Bierset willen ontplooien ;-)Limburgers waren idd altijd al bereid om de (taal)grens over te steken om te gaan werken.

Maar of dat voldoende is voor DHL om ook maar te overwegen om naar Wallonië te trekken...

Knuppel
15 september 2004, 16:48
Ik vind het een zéér moeilijke materie eigenlijk, maar de regering mag NIET zwichten voor chantage (uitbreiden met meer nachtvluchten of we zijn weg).
HBVL kon het mooi verwoorden: "Vroeger waren er geen nachtvluchten en toen werd ook alles op tijd geleverd." Benieuwd naar de ontknoping ;-)
Ik ken dat.
Onze ouders sloegen ons ook regelmatig om de oren met: In onze tijd....'

En wat dachten jij en ik daarop stiekem?

de Vexille
15 september 2004, 16:52
DHL is toch heel duidelijk geweest?
Zaventem of niets... Waar blijven die Walen toch Bierset vandaan halen?
Natte dromen of zoiets?

De kans dat DHL in Zaventem blijft was al bijzonder klein; er is een incidentje geweest bij Deutsche Post dat in de raad van bestuur voor wat ophef heeft gezorgd en misschien een waterkansje heeft gecreëerd voor Zaventem, maar de princiepsbeslissing lag al vast in juni.

Misschien is al dit gehakketak een schimmenspel om het onvermijdelijke te doen verteren in de Vlaamse publieke opinie. Hoewel... ik heb er zeker geen zicht op, want de politici langs Vlaamse en Waalse zijde gedragen zich in deze wel bij-zon-der idioot.

Knuppel
15 september 2004, 18:22
De overnemer van DHL, De Deutsche post, wil idd het bedrijf weg uit Zaventem.

Verhofstadt zal dus al héél 'snel en efficiënt' uit de hoek moeten komen als hij de 200.000 banen die hij beloofde te scheppen, niet wil verliezen...

Gorefest
15 september 2004, 18:26
Limburgers waren idd altijd al bereid om de (taal)grens over te steken om te gaan werken.

Maar of dat voldoende is voor DHL om ook maar te overwegen om naar Wallonië te trekken...Euh, ik bedoel wel TNT in Bierset eh

Gorefest
15 september 2004, 18:27
Ik ken dat.
Onze ouders sloegen ons ook regelmatig om de oren met: In onze tijd....'

En wat dachten jij en ik daarop stiekem?ouw zeuren? :mrgreen:

Rr00ttt
15 september 2004, 18:33
DHL moet blijven. Wel 1 kanttekening, ik wens de franstaligen daar helemaal niks voor te betalen.

LA'er
15 september 2004, 20:03
Ik vind het een zéér moeilijke materie eigenlijk, maar de regering mag NIET zwichten voor chantage (uitbreiden met meer nachtvluchten of we zijn weg).
HBVL kon het mooi verwoorden: "Vroeger waren er geen nachtvluchten en toen werd ook alles op tijd geleverd." Benieuwd naar de ontknoping ;-)

Vroeger waren er geen gsm's en als ik nu iemand zie sterven op straat gebruik ik mijn gsm niet om de ambulance te bellen :roll:

phire f!@sH
15 september 2004, 20:29
Ik denk dat DHL sowiezo zal vertrekken. Dit ligt waarschijnlijk al vast.

In Leipzig krijgen ze staatssteun goedgekeurd door Europa (is nl. een "onderontwikkelde regio"). Dat kunnen ze in Zaventem nooit hebben.

In België en zeker in Zaventem kunnen ze daarenboven hun nachtactiviteiten moeilijk voortzetten.

De aanvaardbaarheid van de uitbreiding is kwestie van evenwicht vinden en dat is niet evident. Waarschijnlijk zouden ze beter nr bierset gaan en zou de regering beter een stop op verder bouwen inroepen rond de luchthaven ... mja ... who am I?

De uitbreiding kan m.i. hier niet. Het ligt politiek te moeilijk en het risico van raad van state's bv. van omwonenden kan gans het proces vertragen en is een niet te onderschatten risico. Waarom dan dit schijnspel???? Stoelendans of beter gezegd wie houdt op het slechte ogenblik de zwarte piet vast voor de ontslagen en het zich niet-realiseren van een tewerkstelling van ca. 20000 personen ... Verhofstadt??

Supe®Staaf
15 september 2004, 21:46
De VLD beloofde x-aantal banen.
Ze werd daarvoor door de kiezer (min of meer) 'gemandateerd'
Nu moet de regering in die zin de knoop snel doorhakken, en de 'groene' verzuchtingen i.v.m. nachtlawaai aan de botten lappen.
Wie in een beerput goedkoop gaat wonen, moet niet komen klagen dat het stinkt.

Knuppel
15 september 2004, 21:53
Ik denk dat Verhofstadt niets liever zou willen, hoor Superstaaf!

Maar hij wil eerst en vooral nog wat premier van Belgique blijven.

En daarvoor is hij afhankelijk van....

eno2
16 september 2004, 09:09
Je kan de 'ja' optie niet als een vraag formuleren, dat is verwarrend.

De vraag formuleren en een Ja en een Nee optie aangeven is correct.

Voor wat mijn mening betreft, zie posting 'Zaventem Buiten'.

Eno2

Horus
16 september 2004, 09:16
De overnemer van DHL, De Deutsche post, wil idd het bedrijf weg uit Zaventem.

Verhofstadt zal dus al héél 'snel en efficiënt' uit de hoek moeten komen als hij de 200.000 banen die hij beloofde te scheppen, niet wil verliezen...
Lijkt me logisch, zij krijgen misschien van hun overheid subsidies om het bedrijf naar Duitsland te halen.
Mijn part sluiten ze de zaak, want de klagers die rond de luchthaven wonen, zullen niet zwijgen alvorens boven hun dak geen enkel vliegtuig meer opstijgt.


Wat TNT en Bierset betreft, die heeft kleinere landingsbanen en het is de gemeente Bilzen (een Limburgse gemeente) die het meeste last heeft.
Dus geen probleem voor de Walen, zij zien een uitbreiding wel zitten.

HerrUU
16 september 2004, 09:38
De VLD beloofde x-aantal banen.
Ze werd daarvoor door de kiezer (min of meer) 'gemandateerd'
Nu moet de regering in die zin de knoop snel doorhakken, en de 'groene' verzuchtingen i.v.m. nachtlawaai aan de botten lappen.
Wie in een beerput goedkoop gaat wonen, moet niet komen klagen dat het stinkt.
Typisch antwoord van iemand die er de ballen van afweet! :roll:

Allereerst zou ik onze streek allerminst "goedkoop" durven noemen laat staan een beerput. Vervolgens wil ik je aangeven dat mijn familie hier al woonde toen je nog op de brandstapel vloog toen je zei dat je kon vliegen.

De regering moet bedrijven als DHL (5000 banen by the way, geen 20000) enkele dingen duidelijk maken. Eerst en vooral moeten wij niet zwichten als het gaat om chantage met banen. Vervolgens kan een uitbreiding van het aantal nachtvluchten niet zonder een bindend referendum onder de OMWONENDEN, wij zijn immers de dupe van elk dispuut dat hier al over is gevoerd. En tot slot, als de walen willen dat DHL blijft, dan zullen ze toch nachtvluchten boven brussel moeten aanvaarden.

Misschien is het tijd om dat oude FLAK geschut uit mijn garage te halen, kwestie van mijn woorden wat te onderstrepen? ;-)

Raf
16 september 2004, 09:49
Wat mij betreft mag DHL opdonderen. Willen ze niet in België blijven? Dan zal er wel een concurrent komen opdagen om het gat in de markt te vullen en aldus nieuwe banen te creëren. De mensen die in de regio wonen, werden al genoeg getergd met nachtlawaai. Trop is teveel!

HerrUU
16 september 2004, 09:55
Wat mij betreft mag DHL opdonderen. Willen ze niet in België blijven? Dan zal er wel een concurrent komen opdagen om het gat in de markt te vullen en aldus nieuwe banen te creëren. De mensen die in de regio wonen, werden al genoeg getergd met nachtlawaai. Trop is teveel!
Bingo, ik vraag me trouwens af of de EU geen sancties kan opleggen aan bedrijven die aan zulke chantage doen? We verliezen immers enorm veel banen aan bedrijven die uitwijken naar lage loonlanden.

Knuppel
16 september 2004, 16:34
Wat mij betreft mag DHL opdonderen. Willen ze niet in België blijven? Dan zal er wel een concurrent komen opdagen om het gat in de markt te vullen en aldus nieuwe banen te creëren. De mensen die in de regio wonen, werden al genoeg getergd met nachtlawaai. Trop is teveel!
Op dat gat in de markt staat dan wel toevallig een....luchthaven.

alpina
16 september 2004, 16:43
Wat mij betreft mag DHL opdonderen. Willen ze niet in België blijven? Dan zal er wel een concurrent komen opdagen om het gat in de markt te vullen en aldus nieuwe banen te creëren. De mensen die in de regio wonen, werden al genoeg getergd met nachtlawaai. Trop is teveel!
Er moet helemaal geen gat opgevuld worden, er ontstaat immers geen gat. Het gaat hier om een verhuis van de Europese hub, niet over een verdwijning.

Flipdesuperkip
16 september 2004, 17:19
Ja, of toch zo veel mogelijk. Maar langs de andere kant moet DHL natuurlijk de nodige inspanningen leveren om de overlast tot een minimum te beperken.

TomB
16 september 2004, 17:24
Wat mij betreft mag DHL opdonderen. Willen ze niet in België blijven? Dan zal er wel een concurrent komen opdagen om het gat in de markt te vullen en aldus nieuwe banen te creëren. De mensen die in de regio wonen, werden al genoeg getergd met nachtlawaai. Trop is teveel!

Welk gat in de markt wordt er dan gecreeerd?

Ik vind dat allemaal gezever, een luchthaven heeft belange niet zo'n overlast als de mannen van dat Noordrandcomite beweren. Als ge die mannen geloofd, moet ge u bukken omdat de vliegers te laag vliegen.

Raf
16 september 2004, 18:18
Op dat gat in de markt staat dan wel toevallig een....luchthaven.
Juist. Er moet alleen een bedrijf komen dat de activiteiten kan overnemen. Of is DHL het enige koerierbedrijf ter wereld?

Raf
16 september 2004, 18:20
Ik vind dat allemaal gezever, een luchthaven heeft belange niet zo'n overlast als de mannen van dat Noordrandcomite beweren. Als ge die mannen geloofd, moet ge u bukken omdat de vliegers te laag vliegen.
Ik denk dat je daar pas over kan oordelen als je er naast woont en je elke nacht zowat uit je bed davert wanneer die vrachtvliegtuigen opstijgen.

dejohan
16 september 2004, 18:39
Als ge die mannen geloofd, moet ge u bukken omdat de vliegers te laag vliegen.:-)

Ik vind dat trouwens ook dat ze overdrijven. Dat vliegveld is er al jaren hé. Mijn vader had vroeger ne mobilhome, en is vliegtuigenfreak, en die zette zijne mobilhome altijd naast een vliegveld als wij op reis waren. Ik heb er altijd goed geslapen hoor. Uit mij bed daveren is er nooit bij geweest, en ik geloof van geen kanten dat een bed davert als er een vliegtuig komt overgevlogen, dat KAN gewoon niet.

Maar ik kan geloven dat ge, omdat je je opwindt of er overgevoelig voor bent, niet kunt slapen door die vliegtuigen. Dat is héél jammer voor die mensen, maar ge woont aan een luchthaven hé! Ge kunt toch moeilijk verwachten dat ze Zaventem gaan verleggen omdat gij ni kunt slapen? Er zijn toch veel eenvoudigere manieren om uw nachtrust te garanderen: oorstopjes, uw kamer geluidsdicht maken, en als ge echt niet tegen het lawaai kunt, dan vind ik dat dat voor u motivatie genoeg moet zijn om te verhuizen. Dat vliegveld was er eerst.

Raf
16 september 2004, 18:41
:-)

Ik vind dat trouwens ook dat ze overdrijven. Dat vliegveld is er al jaren hé. Mijn vader had vroeger ne mobilhome, en is vliegtuigenfreak, en die zette zijne mobilhome altijd naast een vliegveld als wij op reis waren. Ik heb er altijd goed geslapen hoor.

Maar ik kan geloven dat ge, omdat je je opwindt of er overgevoelig voor bent, niet kunt slapen door die vliegtuigen. Dat is héél jammer voor die mensen, maar ge woont aan een luchthaven hé! Ge kunt toch moeilijk verwachten dat ze Zaventem gaan verleggen omdat gij ni kunt slapen? Er zijn toch veel eenvoudigere manieren om uw nachtrust te garanderen: oorstopjes, uw kamer geluidsdicht maken, en als ge echt niet tegen het lawaai kunt, dan vind ik dat dat voor u motivatie genoeg moet zijn om te verhuizen. Dat vliegveld was er eerst.
Het probleem is niet zozeer de luchthaven an sich. Die was er inderdaad veel eerder dan de meeste mensen die er omheen wonen. Het probleem is vooral dat de nachtvluchten de laatste jaren exponentieel zijn toegenomen en dat is wèl een recent verschijnsel.

Knuppel
16 september 2004, 20:44
Er loopt een bevraging op dit ogenblijk bij 'De Standaard'.

Ruim 70% kiest voor de werkgelegenheid bij DHL.
Bij minder dan 30% halen het de groene ovewegingen.

Raf
16 september 2004, 21:02
Er loopt een bevraging op dit ogenblijk bij 'De Standaard'.

Ruim 70% kiest voor de werkgelegenheid bij DHL.
Bij minder dan 30% halen het de groene ovewegingen.
Ja, daar moet je vooral op voortgaan... :roll:

illwill
17 september 2004, 11:06
Wat mij betreft mag DHL opdonderen. Willen ze niet in België blijven? Dan zal er wel een concurrent komen opdagen om het gat in de markt te vullen en aldus nieuwe banen te creëren. De mensen die in de regio wonen, werden al genoeg getergd met nachtlawaai. Trop is teveel!
Het is duidelijk dat je nog nooit zonder werk hebt gezeten. De mensen die rond de luchthaven gingen wonen wisten van tevoren van dit nachtlawaai af. Hoe lang staat de luchthaven er al? Degene die er al woonden voor de luchthaven is maar een kleine groep en die moet men maar geld geven voor perfecte isolatie, de rest wist het en heeft dus ervoor gekozen. Als ik naast een bedrijf een stukje grond koop moet ik niet na enkele jaren klagen over de uitbreiding ervan en zeker niet van het nachtlawaai.

Je zegt dat als DHL niet wil blijven er wel een andere concurrent komt die het gat in de markt komt oplossen, hoe kan een concurrent komen indien er niet meer vluchten toegelaten worden? Alsof ze nu DHL de vluchten gaan weigeren en een concurrent rustig hun gang laten gaan.
De jobs zijn nodig in ons land, hebben ze dat nu nog altijd niet door?

Supe®Staaf
17 september 2004, 13:30
Allereerst zou ik onze streek allerminst "goedkoop" durven noemen laat staan een beerput.Niet mijn schuld als jij je laat rollen om een stuk grond naast een luchthavben extra duur te betalen.:-D


Vervolgens wil ik je aangeven dat mijn familie hier al woonde toen je nog op de brandstapel vloog toen je zei dat je kon vliegen.Heimwee naar die tijd?


De regering moet bedrijven als DHL (5000 banen by the way, geen 20000) enkele dingen duidelijk maken. Eerst en vooral moeten wij niet zwichten als het gaat om chantage met banen. Vervolgens kan een uitbreiding van het aantal nachtvluchten niet zonder een bindend referendum onder de OMWONENDEN, wij zijn immers de dupe van elk dispuut dat hier al over is gevoerd. En tot slot, als de walen willen dat DHL blijft, dan zullen ze toch nachtvluchten boven brussel moeten aanvaarden.
't Gaat er mij om dat deze verkozen regeringspartners vooraf beloofden om werk te maken van werkgelegenheid.
Ze haalden een bestuursmeeerderheid daarrond, dus kan je hen nu niet kwalijk nemen dat ze de knoop in doorhakken ten gunste van de banen.
Uiteraard moet er gezicht worden naar een evenwichtige verdeling van de geluidsoverlast, maar er mag niet gezwicht worden voor groene chantage als banen prioritair zijn.

Gorefest
17 september 2004, 13:36
Ik denk dat DHL sowiezo zal vertrekken. Dit ligt waarschijnlijk al vast.

In Leipzig krijgen ze staatssteun goedgekeurd door Europa (is nl. een "onderontwikkelde regio"). Dat kunnen ze in Zaventem nooit hebben.

In België en zeker in Zaventem kunnen ze daarenboven hun nachtactiviteiten moeilijk voortzetten.

De aanvaardbaarheid van de uitbreiding is kwestie van evenwicht vinden en dat is niet evident. Waarschijnlijk zouden ze beter nr bierset gaan en zou de regering beter een stop op verder bouwen inroepen rond de luchthaven ... mja ... who am I?

De uitbreiding kan m.i. hier niet. Het ligt politiek te moeilijk en het risico van raad van state's bv. van omwonenden kan gans het proces vertragen en is een niet te onderschatten risico. Waarom dan dit schijnspel???? Stoelendans of beter gezegd wie houdt op het slechte ogenblik de zwarte piet vast voor de ontslagen en het zich niet-realiseren van een tewerkstelling van ca. 20000 personen ... Verhofstadt??Natuurlijk dat, ik denk eerder dat DHL een vuil spel aan het spelen is en de regering tegen elkaar uitspeelt om ze naderhand de schuld te kunnen geven. Als DHL zo een uitbreiding voor mekaar kan krijgen dan zullen nog wel andere bedrijven hun chantage-voorbeeld volgen. Nu hebben ze immers weer een smoesje bij; eerst was het de 40-uren week terug invoeren of ze gaan de fabriek verhuizen naar het buitenland; nu is het uitbreiden of ze verhuizen de fabriek naar het buitenland.

HerrUU
17 september 2004, 13:46
Niet mijn schuld als jij je laat rollen om een stuk grond naast een luchthavben extra duur te betalen.:-D


Heimwee naar die tijd?

't Gaat er mij om dat deze verkozen regeringspartners vooraf beloofden om werk te maken van werkgelegenheid.
Ze haalden een bestuursmeeerderheid daarrond, dus kan je hen nu niet kwalijk nemen dat ze de knoop in doorhakken ten gunste van de banen.
Uiteraard moet er gezicht worden naar een evenwichtige verdeling van de geluidsoverlast, maar er mag niet gezwicht worden voor groene chantage als banen prioritair zijn.
Allereerst heb ik mij niet laten rollen en woon ik ook niet in zaventem maar in tervuren.

Waarom geen heimwee? Belgie bestond toen nog niet en Brussel was nog vlaamstalig. :rofl:

Wat die spreiding betreft, dit is alles wat wij vragen. Wij krijgen echter altijd het deksel op de neus vanwege het veto van Brussel.

HerrUU
17 september 2004, 13:51
Het probleem is niet zozeer de luchthaven an sich. Die was er inderdaad veel eerder dan de meeste mensen die er omheen wonen. Het probleem is vooral dat de nachtvluchten de laatste jaren exponentieel zijn toegenomen en dat is wèl een recent verschijnsel.
Ah, eindelijk eens iemand die begrijpt waar het om draait. :-D

Het ergste is dan nog dat wij in Tervuren deze nachtvluchten jarenlang moesten slikken zonder dat er ooit werd rekening gehouden met onze protesten. Maar toen ze boven Vilvoorde begonnen te vliegen, stond terstond Jean-Lucske op zijn achterpoten te brullen dat er geen nachtvluchten meer mochten zijn.

Mijns inziens kon men met DHL tot een vergelijk komen dat ALS zij hun vloot verder vernieuwden om geluidshinder te verminderen EN er een degelijke spreiding kwam EVENTUEEL gekoppeld aan een loonlastenverlaging. Dit is niet gebeurd, in tegendeel, het is uitgedraaid op een typisch Belgische discussie die ons allemaal ferm belachelijk heeft gemaakt in het buitenland!

HerrUU
17 september 2004, 13:53
Welk gat in de markt wordt er dan gecreeerd?

Ik vind dat allemaal gezever, een luchthaven heeft belange niet zo'n overlast als de mannen van dat Noordrandcomite beweren. Als ge die mannen geloofd, moet ge u bukken omdat de vliegers te laag vliegen.
Wat weet gij daar in godsnaam vanaf? Ge woont in de Verenigde Staten! Kom eerst eens kijken voor ge uw Pro-DHL speechke komt houden.

Knuppel
17 september 2004, 14:03
't Gaat er mij om dat deze verkozen regeringspartners vooraf beloofden om werk te maken van werkgelegenheid.
Ze haalden een bestuursmeeerderheid daarrond, dus kan je hen nu niet kwalijk nemen dat ze de knoop in doorhakken ten gunste van de banen.
Uiteraard moet er gezicht worden naar een evenwichtige verdeling van de geluidsoverlast, maar er mag niet gezwicht worden voor groene chantage als banen prioritair zijn.

Dat vind ik ook.

Nu nog een regering vinden die de knopen wil/kan doorhakken...

HerrUU
17 september 2004, 14:16
Dat vind ik ook.

Nu nog een regering vinden die de knopen wil/kan doorhakken...
Moet kunnen, als men de last voor iedereen kan verdelen.

KVG
17 september 2004, 15:51
Het lijkt mij ietwat simpel om de zaak te polarizeren in een Ja of Nee DHL. Naar mijn mening moet DHL kunnen uitgebreid worden EN moet het probleem van de geluidsoverlast aangepakt kunnen worden. Dus kiezen voor het een of het ander lijkt mij volledig naast de kwestie.

Voor de superliberalen onder ons moet het maar eens duidelijk zijn dat aan politiek doen betekent de belangen van iedereen te behartigen en niet enkel die van de oogklepdragende economisten.

Voor de supergroenen moet het duidelijk worden dat als alles groen en stil is er ook geen economie meer is, die in de huidige welvaart resulteert. Mensen worden nu gemiddeld 73 jaar by the way.