PDA

View Full Version : DHL: wat iedereen denkt maar niemand duft zeggen.


jep
21 september 2004, 19:14
Sorry dat ik het zo moet zeggen, maar in feite is dit een non event, die gretig gebruikt wordt om andere politieke spelletjes te spelen.
Dit komt door het volgende scenario:
1. Je wilt een huis bouwen en dit natuurlijk zo goedkoop mogelijk.
2. je vindt dus godekope bouwgrond in de onmiddelijke omgeving van een luchthaven. Je weet dat daar vliegtuigen vliegen (dag en nacht).
3. Nadat je gebouwd hebt begin je te klagen over nachtlawaai en je eist het verbod op nachtvluchten.
4. Je maakt daar politieke heibel van om de lokale politekers, die op korte temijn denken, voor jouw kar te spannen.
5. De DHL crisis is een feit....
Wie wint er bij:
- de paar lokalen die daar een huis gebouwd hebben
- de grondspeculanten
- de politieke partijen die willen afrekenen met een premier met visie.
Wie zijn de verliezers
- wij allen
- en in de eerste plaats de laaggeshoolden die terug geen job zullen vinden
- diegenen met een lage termijn visie in de politiek.

Het zelfde scenario kan verteld worden over het circuit van Zolder-Terlamen (die volledig afgezonderd lag, vooraleer er verkaveld werd..) en dit hangt ook Charleroi te wachten, waar volop gebouwd wordt..

Misschien nog een kans voor mij..
Ik woon op de kleine ring rond Gent, waar wij rind 4-5uur 's morgens uit ons bed gedaverd worden door vrachtwagens. Ik heb dit huis gekocht met kennis van zaken, maar ik ga geen actiegroep oprichten op deze vrachtwagens te verbieden. Wie zijn gat verbrand moet op de blaren zitten.

Ik zie een oplossing:
- geen verkavelingen meer rond luchthavens
- indien wel: bij koop een verklaring ondertekenen dat men dit met kennis van zaken gedaan heeft en dus niet moet komen klagen.

Zie ik dit te simpel??

PAJOT
21 september 2004, 19:19
De grondprijzen liggen in Vlaams-Brabant in ieder geval VEEL hoger dan in andere provincies.

lustige lezer
21 september 2004, 19:19
Ik heb eens zoiets gehoord:
"Als men bouwgronden aanbied dan moet men er maar voor zorgen dat ze bewoonbaar zijn!"

Dit is toch de wereld op zijn kop!

Bob
21 september 2004, 19:28
Ik heb eens zoiets gehoord:
"Als men bouwgronden aanbied dan moet men er maar voor zorgen dat ze bewoonbaar zijn!"

Dit is toch de wereld op zijn kop!Voor wat hebben we anders de verschillende overheidsinstanties die zich bezighouden met stedebouw... ?
Als ze eenmaal bestaan, dan moeten ze hun werk maar doen. En zorgen dat er enkel bewoonbare bouwgronden aangeboden worden, is één van hun taken.

voicelesscharlie
21 september 2004, 19:35
Voor wat hebben we anders de verschillende overheidsinstanties die zich bezighouden met stedebouw... ?
Als ze eenmaal bestaan, dan moeten ze hun werk maar doen. En zorgen dat er enkel bewoonbare bouwgronden aangeboden worden, is één van hun taken.
Als men in de buurt van een vliegveld gaat wonen dan staat de prijs van de grond daar naar.Wet van vraag en aanbod.

Bob
21 september 2004, 19:54
Als men in de buurt van een vliegveld gaat wonen dan staat de prijs van de grond daar naar.Wet van vraag en aanbod.Maar waar het hem eigenlijk om gaat, is dat de staat gewoonweg geen bouwvergunning zou mogen goedkeuren in gebieden waar lawaaioverlast heerst.
Met hun bodemsaneringsdecreet hebben ze een hele procedure... Maar op gebied van lawaaioverlast doen ze of hun neus bloeit.
Men gaat de mensen toch ook geen ongezonde speculaas doen kopen, omdat deze iets goedkoper is ?
De oplossing is natuurlijk eenvoudig. Zorg dat er geen bouwgronden beschikbaar zijn in gebieden met geluidsoverlast.

Knuppel
21 september 2004, 19:59
Als men in de buurt van een vliegveld gaat wonen dan staat de prijs van de grond daar naar.Wet van vraag en aanbod.
Je bedoelt dat huizen en grond in de buurt van een luchthaven duurder zijn dan elders?

jep
21 september 2004, 20:00
De oplossing is natuurlijk eenvoudig. Zorg dat er geen bouwgronden beschikbaar zijn in gebieden met geluidsoverlast.
Klaar en duidelijke richtlijnen zijn daar de oplossing voor.

jep
21 september 2004, 20:02
Je bedoelt dat huizen en grond in de buurt van een luchthaven duurder zijn dan elders?In het begin spotgoedkoop, en dan protesteren, dat brengt op; als men de luchthaven dan beperkingen oplegt, zo werkt het...

Stratcat
21 september 2004, 20:05
Mee eens, behoudens met de betiteling van Verhofstadt als 'een premier met visie'. Maar misschien bedoelde je dat als grap.

Bob
21 september 2004, 20:07
Klaar en duidelijke richtlijnen zijn daar de oplossing voor.Oplossingen genoeg, maar ze zullen wel geld kosten.
Men kan beginnen met geen bouwvergunning meer toe te kennen in gebieden met geluidsoverlast.
Nu, in elk geval als de medische wereld er van overtuigd is, dat de geluidsoverlast relevant nadelig is voor de gezondheid, dan heeft men tot nu toe, in andere dossiers toch steeds voor de gezondheid gekozen.
Wederom, waarom naast een bodemsaneringdecreet, geen geluidsoverlastdecreet ?

Bob
21 september 2004, 20:11
In het begin spotgoedkoop, en dan protesteren, dat brengt op; als men de luchthaven dan beperkingen oplegt, zo werkt het...In feite worden er wel twee zaken door elkaar gehaald. Dat is de neiging van veel mensen om overal geld uit te slaan enerzijds, en de invloed op de gezondheid veroorzaakt door de geluidsoverlast anderzijds.
Desnoods moet men de geluidsoverlast maar reduceren, en het KI inkomen van de woningen die daar voordeel bij hebben maar gevoelig verhogen.

jef
21 september 2004, 20:27
In de krant gisteren : Mr XXX ik woon sinds vier jaar in Erps-Kwerps, met uitzicht op de landingsbaan, en zit nu in het actiecomite tegen geluidshinder.
Wist die kwiet dan niet dat vliegtuigen lawaai maken, die kan blijkbaar niet nadenken of dacht mijnheer dat men de vlieghaven ging sluiten omdat hij daar was komen wonen?

omaplop
21 september 2004, 20:35
Volgens een notaris uit Zaventem ligt de prijs van de bouwgrond daar 250 euro per m² dus zeker niet goedkoop, dus , vraag je je dan af waarom de mensen daar toch gaan wonen.

lustige lezer
21 september 2004, 20:37
Voor wat hebben we anders de verschillende overheidsinstanties die zich bezighouden met stedebouw... ?
Als ze eenmaal bestaan, dan moeten ze hun werk maar doen. En zorgen dat er enkel bewoonbare bouwgronden aangeboden worden, is één van hun taken.

Er zijn mensen die maar al te graag in de lawaai willen wonen voor een releatief lage prijs. Die mensen die daar wonen en dan nog eens klagen zijn idioten. Bij mij thuis ligt een grote baan voor onze deur. Ik ga toch niet klagen omdat er vrachtwagens voorbij komen geraast en vantijd redelijke trillingen teweegbrengen omdat ze over een vluchtheuvel rijden...

Bob
21 september 2004, 20:46
Er zijn mensen die maar al te graag in de lawaai willen wonen voor een releatief lage prijs. Die mensen die daar wonen en dan nog eens klagen zijn idioten. Bij mij thuis ligt een grote baan voor onze deur. Ik ga toch niet klagen omdat er vrachtwagens voorbij komen geraast en vantijd redelijke trillingen teweegbrengen omdat ze over een vluchtheuvel rijden...Mijn mening is toch dat de overheid de mensen tegen lawaaioverlast moeten beschermen, als deze, volgens de medische wereld, nadelig is voor de gezondheid.
Het is de taak van de overheid nu eenmaal van de mensen tegen zichzelf beschermen.
Trouwens er zullen ook wel mensen zijn die maar al te graag op campings... willen wonen.
De discussie die zou moeten gevoerd worden is. Is de geluidsoverlast relevant nadelig voor de gezondheid ? En zo ja, wat doen we eraan.

jep
21 september 2004, 20:50
[QUOTE=Bob]Het is de taak van de overheid nu eenmaal van de mensen tegen zichzelf beschermen.
QUOTE]
Dit is nogal simplistisch vind ik. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen daden, niet de overheid...
Het is te gemakkelijk om zo jou eigen verantwoordelijkheid af te wenden op anderen.
Maar dit is nu eenmaal de tijdsgeest. het is altijd iemand anders fout... nooit de jouwe.
Dit maakt onze maatschappij naar de vaantjes.

Fieseler
21 september 2004, 21:36
[QUOTE=Bob]Het is de taak van de overheid nu eenmaal van de mensen tegen zichzelf beschermen.
QUOTE]
Dit is nogal simplistisch vind ik. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen daden, niet de overheid...
Het is te gemakkelijk om zo jou eigen verantwoordelijkheid af te wenden op anderen.
Maar dit is nu eenmaal de tijdsgeest. het is altijd iemand anders fout... nooit de jouwe.
Dit maakt onze maatschappij naar de vaantjes.
Inderdaad.
In die zin zou ik wel eens een vergelijkende studie willen zien van het aantal (vermeende) doden door lawaai van DHL versus het aantal doden door het verkeer van een andere vergeljkbare industrie of ministerie in Brussel.

Vallen er in het verkeer doden?
OK! vanaf morgen mogen wagens van Brussel niet meer in Vlaanderen rijden wegens overlast! :lolabove:

fernand
21 september 2004, 22:00
Het zijn steeds kleine actiegroepen, die hun wil doordrijven. En dat, omdat de poltiekers van vandaag geen ruggegraat hebben!
Zij draaien naar de wind om toch geen stemmen te verliezen. Ze durven aan de klagers niet te zeggen " rot op!".
Alleen omdat ze bang zijn stemmen te verliezen!
Wie aan een luchthaven komt wonen, weet denkelijk ook, dat deze kan uitbreiden!
Anders is het gesteld met de mensen die er reeds woonden!
Deze zou men een onteigening kunnen voorstellen!

Bobke
21 september 2004, 22:12
Maar waar het hem eigenlijk om gaat, is dat de staat gewoonweg geen bouwvergunning zou mogen goedkeuren in gebieden waar lawaaioverlast heerst.
Met hun bodemsaneringsdecreet hebben ze een hele procedure... Maar op gebied van lawaaioverlast doen ze of hun neus bloeit.
Men gaat de mensen toch ook geen ongezonde speculaas doen kopen, omdat deze iets goedkoper is ?
De oplossing is natuurlijk eenvoudig. Zorg dat er geen bouwgronden beschikbaar zijn in gebieden met geluidsoverlast.
Moet de overheid zich dan overal mee bemoeien en bepalen waar mensen mogen wonen?
Geen huizen in de buurt van luchthavens, wegen, spoorwegen.
Geen huizen op het platte land, reukhinder, lawaai van landbouwmachines, hanengekraai en blaffende honden.
Geen huizen rond de kerk, klokgelui.
Ik vrees dat er wel heel weinig bouwgrond zal overblijven.

Horus
21 september 2004, 22:13
Kleine actiegroepen??
Nu zie ik net de vliegroutes die de vliegtuigen aanhouden tijdens het opstijgen.
Zaventem ligt haast IN Brussel en toch presteren ze om 35% via de noordrand te sturen met een scherpe bocht en 30% via de oostrand, ook een scherpe bocht.
Op die beelden is duidelijk te zien hoe Brussel gemeden wordt.

Verhofstadt legt het nu in de handen van de gewesten, we leven in een federale Staat, dus kan een gewest een federale beslissing blokkeren.

Ik heb verdomme genoeg van die vuile Walen.
Geen vliegtuigen over jullie grond, geen werk voor ons werkvolk dus geen bijdrage voor jullie sociale werkzekerheid!

Iedere sos die hier op dit forum rondhangt, hoort zich óf te distantiëren van de Walen, óf zich grondig te schamen dat hij een rode kleur heeft.
Mocht het toegelaten worden dat er meer nachtvluchten komen over Brussel, zullen we hoogstwaarschijnlijk in het zand moeten bijten op andere 'zware dossiers' (als daar zijn B-H-V, ..)

Leterme heeft gelijk dat hij voet bij stuk houdt, hij is een Vlaming met ballen en weet best dat óf HIJ er iets aan moet doen, óf de mensen massaal op het VB stemmen.

Voor mij mag België barsten.

Bobke
21 september 2004, 22:15
Het zijn steeds kleine actiegroepen, die hun wil doordrijven. En dat, omdat de poltiekers van vandaag geen ruggegraat hebben!
Zij draaien naar de wind om toch geen stemmen te verliezen. Ze durven aan de klagers niet te zeggen " rot op!".
Alleen omdat ze bang zijn stemmen te verliezen!
Wie aan een luchthaven komt wonen, weet denkelijk ook, dat deze kan uitbreiden!
Anders is het gesteld met de mensen die er reeds woonden!
Deze zou men een onteigening kunnen voorstellen!:thumbsup:

Horus
21 september 2004, 22:20
Moet de overheid zich dan overal mee bemoeien en bepalen waar mensen mogen wonen?
Geen huizen in de buurt van luchthavens, wegen, spoorwegen.
Geen huizen op het platte land, reukhinder, lawaai van landbouwmachines, hanengekraai en blaffende honden.
Geen huizen rond de kerk, klokgelui.
Ik vrees dat er wel heel weinig bouwgrond zal overblijven.
Niet weinig bouwgrond.
Kijk eens naar Nederland, die hebben geen 'lintbebouwing'.
België is lelijk gemaakt, moet gewoon het roer omgooien wat betreft bouwen en bouwgronden.
En dat de overheid zoiets best oplegt, daar ben ik dan mee akkoord.
Anders krijg je zo een idioot die langs (!) een landingsbaan gaat wonen om na een paar jaar te gaan klagen (begrijpe wie kan).

Dat de regering maar begint met grootscheepse onteigeningen en een landingsbaan legt in een richting waar geen huizen staan.

NU werken aan een haalbare toekomst, want op deze manier lacht de directie van DHL zich een breuk.

Wat Renault-Vilvoorde was voor Dehaene wordt DHL voor Verhofstadt.

Stratcat
21 september 2004, 22:24
Moet de overheid zich dan overal mee bemoeien en bepalen waar mensen mogen wonen?
Geen huizen in de buurt van luchthavens, wegen, spoorwegen.
Geen huizen op het platte land, reukhinder, lawaai van landbouwmachines, hanengekraai en blaffende honden.
Geen huizen rond de kerk, klokgelui.
Ik vrees dat er wel heel weinig bouwgrond zal overblijven. 'k Zag vorige week een reportage op Ned3 (in 'Andere tijden') over de zaak 'Lekkerkerk', bodemverontreiniging in Nederland in de jaren '80.
Heel schandaal geweest, maar achteraf blijkt dat het risico voor de volksgezondheid minimaal was, het kwam er op neer dat men nooit heeft kunnen aantonen dat er tengevolge van de verontreiniging meer kankers of zo waren. Anderzijds wist de een of andere expert in die reportage te vertellen dat er jaarlijks honderden doden te wijten zijn aan één of ander gas dat in bouwmaterialen zit die in zowat elk huis verwerkt worden (ik geef toe dat mijn relaas enige concreetheid mist :-)). Bottomline: ook milieurisico's zijn ten minste ten dele een kwestie van perceptie en hype.
De onvolprezen Komrij schreef in de tijd van het Lekkerkerkschandaal een column waarin hij duchtig de spot dreef met het winstbejag en slachtoffergedrag van vermeende gedupeerden: 'Je eigen gifplek'. De slotzinnen: "Jouw allereigenste gifplek, waar je recht op hebt. Houd u voor die nieuwe plattelandsromantiek. Ontevredenheid, bloed-en-bodem-zucht en de jacht op een voordeeltje komen er in samen. Drink Coca-Cola."

Bob
21 september 2004, 22:29
[QUOTE=Bob]Het is de taak van de overheid nu eenmaal van de mensen tegen zichzelf beschermen.
QUOTE]
Dit is nogal simplistisch vind ik. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen daden, niet de overheid...
Het is te gemakkelijk om zo jou eigen verantwoordelijkheid af te wenden op anderen.
Maar dit is nu eenmaal de tijdsgeest. het is altijd iemand anders fout... nooit de jouwe.
Dit maakt onze maatschappij naar de vaantjes.Wat onze maatschappij naar de vaantjes maakt zijn wel andere dingen (veel te hoge belastingen/rsz, gemanipuleerde media...).
Maar als de overheid de mensen niet tegen zichzelf beschermt, wie gaat het dan doen ?

fernand
21 september 2004, 22:42
Kleine actiegroepen??
Nu zie ik net de vliegroutes die de vliegtuigen aanhouden tijdens het opstijgen.
Zaventem ligt haast IN Brussel en toch presteren ze om 35% via de noordrand te sturen met een scherpe bocht en 30% via de oostrand, ook een scherpe bocht.
Op die beelden is duidelijk te zien hoe Brussel gemeden wordt.

Verhofstadt legt het nu in de handen van de gewesten, we leven in een federale Staat, dus kan een gewest een federale beslissing blokkeren.

Ik heb verdomme genoeg van die vuile Walen.
Geen vliegtuigen over jullie grond, geen werk voor ons werkvolk dus geen bijdrage voor jullie sociale werkzekerheid!

Iedere sos die hier op dit forum rondhangt, hoort zich óf te distantiëren van de Walen, óf zich grondig te schamen dat hij een rode kleur heeft.
Mocht het toegelaten worden dat er meer nachtvluchten komen over Brussel, zullen we hoogstwaarschijnlijk in het zand moeten bijten op andere 'zware dossiers' (als daar zijn B-H-V, ..)

Leterme heeft gelijk dat hij voet bij stuk houdt, hij is een Vlaming met ballen en weet best dat óf HIJ er iets aan moet doen, óf de mensen massaal op het VB stemmen.

Voor mij mag België barsten.

Inderdaad! Het zijn steeds enkele mensen welke die druk op de politieker doorvoeren.
Zij spreken steeds in naam van de andere bewoners. ZONDER dat deze geraadpleegt worden.
Ik woon 22 jaar in een straat. Wanneer ik over 4 jaar gemeenteraadslid ben geworden, weet ik dat er een actiegroep is, welke de gemeente steeds lastig valt met het "verkeersprobleem" welke in mijn straat heerst!
Deze mensen hebben steeds in MIJN naam gesproken.
Nu als gemeenteraadslid, en als bewoner van de straat, heb ik gevraagd om telkens op hun vergaderingen te mogen aanwezig zijn!
Mijn hoela!!!!!!!!!!! Nog NOOIT in die 4 opvolgende jaren heb ik als bewoner een uitnodeging bekomen. De secretaresse van de actiegroep............ woont recht over mij!
En waarom bekom ik geen uitnodeging???????????????? Wel omdat ik niet akkoord ben met dat gezever. Ze rijden te snel in onze straat. De meeste mensen die geflitst worden....... zijn mensen uit onze straat!

jusbou
21 september 2004, 22:43
Mee eens, behoudens met de betiteling van Verhofstadt als 'een premier met visie'. Maar misschien bedoelde je dat als grap.
ik denk het niet, want ook ik ben van mening dat verhofstadt het beste voor heeft met België en europa en hiervoor ook meermaals zijn nek uitsteekt.
onze huidige premier is inderdaad een man met visie maar zoals het aloude spreekwoord zegt:

hoge bomen vangen nu eenmaal veel wind.

Bob
21 september 2004, 22:56
Inderdaad.
In die zin zou ik wel eens een vergelijkende studie willen zien van het aantal (vermeende) doden door lawaai van DHL versus het aantal doden door het verkeer van een andere vergeljkbare industrie of ministerie in Brussel.

Vallen er in het verkeer doden?
OK! vanaf morgen mogen wagens van Brussel niet meer in Vlaanderen rijden wegens overlast! :lolabove:Moeit de overheid zich met het verkeer ? Plaats de overheid filitspalen ? Stelt de overheid verkeersreglementen op ? Bepaald de overheid welke banden ge op uw auto moogt leggen ? Verplicht de overheid van uw autogordel aan te doen...
Dus waarom zou dezelfde overheid geen verplichting opleggen om geen bouwtoelatingen te geven in gebieden met teveel lawaaihinder.

Bob
21 september 2004, 23:01
Moet de overheid zich dan overal mee bemoeien en bepalen waar mensen mogen wonen?
Geen huizen in de buurt van luchthavens, wegen, spoorwegen.
Geen huizen op het platte land, reukhinder, lawaai van landbouwmachines, hanengekraai en blaffende honden.
Geen huizen rond de kerk, klokgelui.
Ik vrees dat er wel heel weinig bouwgrond zal overblijven.Ge zou er van verschieten met wat de overheid zich allemaal bemoeit. Ze bemoeien zich zelf of een politieke partij nu al of niet mag bestaan.
Alhoewel voor hanengekraai en blaffende honden moet ge maar bij uwe gebuur gaan zagen.
En voor klokgelui bij uwe pastoor.

Bob
21 september 2004, 23:09
'k Zag vorige week een reportage op Ned3 (in 'Andere tijden') over de zaak 'Lekkerkerk', bodemverontreiniging in Nederland in de jaren '80.
Heel schandaal geweest, maar achteraf blijkt dat het risico voor de volksgezondheid minimaal was, het kwam er op neer dat men nooit heeft kunnen aantonen dat er tengevolge van de verontreiniging meer kankers of zo waren. Anderzijds wist de een of andere expert in die reportage te vertellen dat er jaarlijks honderden doden te wijten zijn aan één of ander gas dat in bouwmaterialen zit die in zowat elk huis verwerkt worden (ik geef toe dat mijn relaas enige concreetheid mist :-)). Bottomline: ook milieurisico's zijn ten minste ten dele een kwestie van perceptie en hype.
De onvolprezen Komrij schreef in de tijd van het Lekkerkerkschandaal een column waarin hij duchtig de spot dreef met het winstbejag en slachtoffergedrag van vermeende gedupeerden: 'Je eigen gifplek'. De slotzinnen: "Jouw allereigenste gifplek, waar je recht op hebt. Houd u voor die nieuwe plattelandsromantiek. Ontevredenheid, bloed-en-bodem-zucht en de jacht op een voordeeltje komen er in samen. Drink Coca-Cola."Mileuirisico's zijn inderdaad ten dele een kwestie van perceptie en hype, maar het verloochen van deze milieurisico's zijn eveneens ten dele een kwestie van perceptie en hype.
Het punt dat ik trouwens wil maken is dat ik alleszins den indruk heb dat de oveheid de gezondheidsrisico's hier minimaliseert, waar dat zij deze op andere punten dan weer maximaliseert (heb trouwens zelf het voorbeeld van het bodemsaneringsdecreet aangehaald als maximalisatie).

Bob
21 september 2004, 23:15
ik denk het niet, want ook ik ben van mening dat verhofstadt het beste voor heeft met België en europa en hiervoor ook meermaals zijn nek uitsteekt.
onze huidige premier is inderdaad een man met visie maar zoals het aloude spreekwoord zegt:

hoge bomen vangen nu eenmaal veel wind.Zijn nu wel wat afgedwaald van lawaai, maar mij schijnt vrfsdt toch maar eerder ne loodgieter te zijn. Hij heeft dezelfde ziekte als de meeste belgische politiekers. Zijn visie gaat niet verder dan de eerstvolgende verkiezingen.
En dat gaat vroeg of laat, Belgie nog zuur opbreken.

Bob
21 september 2004, 23:17
En iedereen al gaan slapen ? Wonen blijkbaar niet onder de startbanen. Nu, ik ook niet.

Bobke
21 september 2004, 23:34
Niet weinig bouwgrond.
Kijk eens naar Nederland, die hebben geen 'lintbebouwing'.
België is lelijk gemaakt, moet gewoon het roer omgooien wat betreft bouwen en bouwgronden.
En dat de overheid zoiets best oplegt, daar ben ik dan mee akkoord.

Ge hebt gelijk voor wat de lintbebouwing betref maar wat ga je eraan doen ?
Om het roer om te gooien is het wel rijkelijk laat.

Bobke
21 september 2004, 23:43
En iedereen al gaan slapen ? Wonen blijkbaar niet onder de startbanen. Nu, ik ook niet.
Ik ook niet maar een groot deel van mijn familie al meer dan 50 jaar.
Blijkbaar hebben ze er weinig last van want de kinderen bouwen steeds dichter bij de landingsbaan.

Seba
21 september 2004, 23:44
Kleine actiegroepen??
Nu zie ik net de vliegroutes die de vliegtuigen aanhouden tijdens het opstijgen.
Zaventem ligt haast IN Brussel en toch presteren ze om 35% via de noordrand te sturen met een scherpe bocht en 30% via de oostrand, ook een scherpe bocht.
Op die beelden is duidelijk te zien hoe Brussel gemeden wordt.

Verhofstadt legt het nu in de handen van de gewesten, we leven in een federale Staat, dus kan een gewest een federale beslissing blokkeren.

Ik heb verdomme genoeg van die vuile Walen.
Geen vliegtuigen over jullie grond, geen werk voor ons werkvolk dus geen bijdrage voor jullie sociale werkzekerheid!

Iedere sos die hier op dit forum rondhangt, hoort zich óf te distantiëren van de Walen, óf zich grondig te schamen dat hij een rode kleur heeft.
Mocht het toegelaten worden dat er meer nachtvluchten komen over Brussel, zullen we hoogstwaarschijnlijk in het zand moeten bijten op andere 'zware dossiers' (als daar zijn B-H-V, ..)

Leterme heeft gelijk dat hij voet bij stuk houdt, hij is een Vlaming met ballen en weet best dat óf HIJ er iets aan moet doen, óf de mensen massaal op het VB stemmen.

Voor mij mag België barsten.
ik ga volledig akkoord met u. Ik ben een tijd zeer bedreven geweest in luchtvaart en vroeg mij toen ook al af waarom al die standard departures (SIDs) zo nadrukkelijk een hele omweg rond Brussel maakten (ook overdag, het beste dat je dit kan zien is doordat 80% van alle opstijgende vluchten na 20 seconden ofzo meteen een bocht naar rechts maken om Brussel te vermijden, ook het feit dat runway 25L niet voor take-offs mag gebruikt worden heeft enkel en alleen te maken met het feit dat de stad Brussel nog altijd restricted airspace is). Echt schandalig dus, maar het zijn wel niet alleen Franstaligen hé in de Brusselse regering, daar zitten evenzeer laffe Vlaamse politici, maar ik voorspel dus wel dat Picquet die van Eocolo heel dit dossier gaan blokkeren.

Stratcat
21 september 2004, 23:45
Het punt dat ik trouwens wil maken is dat ik alleszins den indruk heb dat de oveheid de gezondheidsrisico's hier minimaliseert, waar dat zij deze op andere punten dan weer maximaliseert (heb trouwens zelf het voorbeeld van het bodemsaneringsdecreet aangehaald als maximalisatie).
Ik weet te weinig van de materie om uit te maken waar er sprake is van minimalisatie en maximalisatie, maar als je punt is dat de overheid allesbehalve consequent is in haar houding tov gezondheidsrisico's ben ik het me je eens.

Bob
21 september 2004, 23:56
Ik ook niet maar een groot deel van mijn familie al meer dan 50 jaar.
Blijkbaar hebben ze er weinig last van want de kinderen bouwen steeds dichter bij de landingsbaan.Ze zijn dan misschien ondertussen ook allemaal doof.

Stratcat
21 september 2004, 23:59
Echt schandalig dus, maar het zijn wel niet alleen Franstaligen hé in de Brusselse regering, daar zitten evenzeer laffe Vlaamse politici, maar ik voorspel dus wel dat Picquet die van Eocolo heel dit dossier gaan blokkeren. Ik verwacht ook zo iets. M.i. is de blokkering al begonnen toen Verhofstadt in het begin van zijn eerste legislatuur Durant heeft laten begaan. Toen had hij moeten ingrijpen, en niet enkele maanden voor de verkiezingen in 2003.
Maar ja, in 2000 waren de groenen nog nodig.
Had de Paarse Prutser toen getoond het land te kunnen leiden, ipv gebakken lucht en anti-CVP-retoriek te verkopen, dan was de politieke warboel van de voorbije dagen ons m.i. bespaard gebleven.

Pietje
22 september 2004, 00:00
ik ga volledig akkoord met u. Ik ben een tijd zeer bedreven geweest in luchtvaart en vroeg mij toen ook al af waarom al die standard departures (SIDs) zo nadrukkelijk een hele omweg rond Brussel maakten (ook overdag, het beste dat je dit kan zien is doordat 80% van alle opstijgende vluchten na 20 seconden ofzo meteen een bocht naar rechts maken om Brussel te vermijden, ook het feit dat runway 25L niet voor take-offs mag gebruikt worden heeft enkel en alleen te maken met het feit dat de stad Brussel nog altijd restricted airspace is). Echt schandalig dus, maar het zijn wel niet alleen Franstaligen hé in de Brusselse regering, daar zitten evenzeer laffe Vlaamse politici, maar ik voorspel dus wel dat Picquet die van Eocolo heel dit dossier gaan blokkeren.
Brussel is "Prohibited Area". En nie lachen, maar dat heeft te maken met het kasteel in Laken. Het "prohibited Area" in kwestie, heet trouwens "P1" 8)

Stratcat
22 september 2004, 00:01
Ze zijn dan misschien ondertussen ook allemaal doof.
Moraal van het verhaal: geef doven premies om naar daar te verhuizen.
;-)

Stratcat
22 september 2004, 00:02
Brussel is "Prohibited Area". En nie lachen, maar dat heeft te maken met het kasteel in Laken. Het "prohibited Area" in kwestie, heet trouwens "P1" 8) Het koningshuis: nergens goed voor 8).

Zou Verhofstadt het deze avond met Albert over P1 gehad hebben? Zou dat het wit konijn zijn?

Knuppel
22 september 2004, 00:06
Ik verwacht ook zo iets. M.i. is de blokkering al begonnen toen Verhofstadt in het begin van zijn eerste legislatuur Durant heeft laten begaan. Toen had hij moeten ingrijpen, en niet enkele maanden voor de verkiezingen in 2003.
Maar ja, in 2000 waren de groenen nog nodig.
Had de Paarse Prutser toen getoond het land te kunnen leiden, ipv gebakken lucht en anti-CVP-retoriek te verkopen, dan was de politieke warboel van de voorbije dagen ons m.i. bespaard gebleven.
Te waar om mooi te zijn, maar die 'Paarse Prutser' past precies voor de prutsende premier.

Knuppel
22 september 2004, 00:13
Het koningshuis: nergens goed voor 8).

Zou Verhofstadt het deze avond met Albert over P1 gehad hebben? Zou dat het wit konijn zijn?
Wie weet.
Ten tijde van Dutroux werd dat wit konijn ook al uit de Belgische hoed getoverd om het volk tot bedaren te brengen.

Maar of dat soort toverkunstjes ook werkt bij de zogenaamde vertegenwoordigers van dat volk?
Ze vertegenwoordigen nu eenmaal al een tijdlang niet meer één en hetzelfde volk, hé?

Als er iets steeds duidelijker wordt dan is het wel d*t.

Seba
22 september 2004, 00:13
Brussel is "Prohibited Area". En nie lachen, maar dat heeft te maken met het kasteel in Laken. Het "prohibited Area" in kwestie, heet trouwens "P1" 8)
ik ga den AIP eens ne keer moeten raadplegen als 'k dien bij de hand heb, maar 't is wel inderdaad "prohibited Area". Op nen onofficiële site heb ik gevonden dat dien EBP1 officiëel als "Brussels city" staat geregistreerd, 's nogal groot hé voor één paleisje: zie bv. maar naar het Witte Huis: dat is maar een smalle strook prohibited airspace, terwijl er vlak daarnaast constant visual approaches gebeuren over de rivier...

Pietje
22 september 2004, 00:14
ik ga den AIP eens ne keer moeten raadplegen als 'k dien bij de hand heb, maar 't is wel inderdaad "prohibited Area". Op nen onofficiële site heb ik gevonden dat dien EBP1 officiëel als "Brussels city" staat geregistreerd, 's nogal groot hé voor één paleisje: zie bv. maar naar het Witte Huis: dat is maar een smalle strook prohibited airspace, terwijl er vlak daarnaast constant visual approaches gebeuren over de rivier...
Heb je een Abo op den AIP ??

Seba
22 september 2004, 00:16
Heb je een Abo op den AIP ??
iemand anders van de vliegles heeft hem momenteel, wat is "Abo" trouwens?

Pietje
22 september 2004, 00:18
iemand anders van de vliegles heeft hem momenteel, wat is "Abo" trouwens?
Abonnement :-)

Bobke
22 september 2004, 00:22
Ze zijn dan misschien ondertussen ook allemaal doof.
Dat denk ik niet.
Voor iemand die er niet woont vind ik het een domme opmerking.
Gisteren zag ik nog geïnterviewden die beweerden meer lawaaihinder te ondervinden van het verkeer. Ik kan er niet over oordelen aangezien ik er niet woon. Ik heb wel al in Diegem geslapen en had er weinig last van. (binnenshuis).
Dat is wel al veel jaren geleden, het kan al slechter geworden zijn.
Aangezien er nu geluidsarmere vliegtuigen in dienst genomen worden denk ik eerder het tegendeel.

Bobke
22 september 2004, 00:23
Moraal van het verhaal: geef doven premies om naar daar te verhuizen.
;-):lol:

Stratcat
22 september 2004, 00:27
:lol: Copyright hoort Tzuvar Rambor toe, als ik me niet vergis, ik was dus een beetje aan het plagiëren :oops:.

ingenious
22 september 2004, 02:35
Zie ik dit te simpel??
ik deel je analyse grotendeels, maar ik denk niet dat het verhaal zwart-wit is. zouden niet heel wat mensen daar al wonen van voor er sprake was van nachtvluchten? of mss waren er toen niet zo veel? je mag me gerus tegenspreken, ik ben niet op de hoogte van het dossier, het is gewoon een vraag die ik me stel.

mijn grootouders hebben al 20 jaar een caravan vlakbij de luchthaven van oostende. als er zo'n oud vliegtuig overvliegt is het lawaai niet te harden. maar het aantal dat overvliegt is beperkt, en ze hebben er geen dhl. maar wat als die luchthaven binnenkort ook zo'n contract binnensleept, en met nachtvluchten begint? een caravan kan je verplaatsen, maar dan moet je wel heel je vertrouwde omgeving opgeven! en een huis of appartement verplaats je niet hé. dus ofwel zit ik er helemaal naast, ofwel is het verhaaltje van mensen die geodkope grond bouwen naast een vliegveld, en dan klagen toch iets te simplistisch.

Herr Flick
22 september 2004, 07:49
Mijn mening is toch dat de overheid de mensen tegen lawaaioverlast moeten beschermen, als deze, volgens de medische wereld, nadelig is voor de gezondheid.
Het is de taak van de overheid nu eenmaal van de mensen tegen zichzelf beschermen.
Trouwens er zullen ook wel mensen zijn die maar al te graag op campings... willen wonen.
De discussie die zou moeten gevoerd worden is. Is de geluidsoverlast relevant nadelig voor de gezondheid ? En zo ja, wat doen we eraan.

Bob, ge kunt niks doen tegen geluidsoverlast, als je iemand bent die licht slaapt, isoleer dan uw slaapkamer goe, een dubbele muur, geluidsabsorberende bekleding enz... Dubbel of gepantserd glas...

Ik woon op een appartement en heb meer last van het getik van de buurvrouw haar naaldhaken dan van die Boeing van DHL die om een uur of elf over mijn dak denderd, (is trouwens nog een schoon geluid ook ... ;-) )

Om het uur luiden de klokken van de kerk, in de zomer razen er getunede bakskes met een discobar op vollen bak door het dorp, ... en als het een fuif is in de brouwerij staat heel het straat volgeparkeerd en en loopt er tot een uur of 5 's nachts jeugd rond lawaai te maken, ik doe mijn venster dicht en ronk rustig verder jong...

Vroeger woonde ik naast ne spoorweg, daar heb ik geen nachtje slaap voor gelaten, en voor het huis lag nen drukke weg, ...

Die gasten lullen gewoon om te lullen dat is mijn visie op het probleem, en het is bovendien hun eigen stomme schuld ! (Geluid dat constant is van motoren enz... valt over het algemeen goed mee, ge moet daar aan wennen... )

ne gebuur die luidruchtig TV kijkt of zijne stereo opendraait 's nachts is 100 keer erger.

In zeebrugge zijn er mensen die slapen op amper nen halve kilometer van een containerhaven, ... ooit al eens in een containerhaven gestaan, ... ?

Dan weete wat nachtlawaai is.

Bobke
22 september 2004, 08:50
Er zijn ook mensen die nachtwerk doen en overdag moeten slapen.
Wie komt voor hun dagrust op?

NVG
22 september 2004, 08:53
Bob, ge kunt niks doen tegen geluidsoverlast, als je iemand bent die licht slaapt, isoleer dan uw slaapkamer goe, een dubbele muur, geluidsabsorberende bekleding enz... Dubbel of gepantserd glas...

Ik woon op een appartement en heb meer last van het getik van de buurvrouw haar naaldhaken dan van die Boeing van DHL die om een uur of elf over mijn dak denderd, (is trouwens nog een schoon geluid ook ... ;-) )

Om het uur luiden de klokken van de kerk, in de zomer razen er getunede bakskes met een discobar op vollen bak door het dorp, ... en als het een fuif is in de brouwerij staat heel het straat volgeparkeerd en en loopt er tot een uur of 5 's nachts jeugd rond lawaai te maken, ik doe mijn venster dicht en ronk rustig verder jong...

Vroeger woonde ik naast ne spoorweg, daar heb ik geen nachtje slaap voor gelaten, en voor het huis lag nen drukke weg, ...

Die gasten lullen gewoon om te lullen dat is mijn visie op het probleem, en het is bovendien hun eigen stomme schuld ! (Geluid dat constant is van motoren enz... valt over het algemeen goed mee, ge moet daar aan wennen... )

ne gebuur die luidruchtig TV kijkt of zijne stereo opendraait 's nachts is 100 keer erger.

In zeebrugge zijn er mensen die slapen op amper nen halve kilometer van een containerhaven, ... ooit al eens in een containerhaven gestaan, ... ?

Dan weete wat nachtlawaai is.

En dan te weten dat het juist de "jonge generatie" periferiebewoners is die klagen over het nachtlawaai. Mensen die toch moeten weten dat er enig lawaaihinder is rond een nationale luchthaven. Daarenboven houden ze wel van de lusten (bouwgrond aan 1,6€/m²) maar ,niet van de lasten. Ik vraag mij af hoeveel mensen er last zouden hebben van slapeloze nachten als blijkt dat DHL zijn basis hier inkrimpt tot een gewoon stedelijke HUB.

Herr Flick
22 september 2004, 09:03
Maak daar ne stedelijken hub van en het gezaag blijft, ...

Die vliegtuigen die DHL trouwens vandaag gebruikt zijn nog altijd pakken stiller dan die kisten die in de jaren 50, 60 en 70 over de daken raasden ...

Ze zijn nog een pak betrouwbaarder op de koop toe... Wat moeten die mensen in Oostende nie zeggen, !

Daar mag zowat alles landen, alles wat niet op een normale Europese luchthaven mag landen wegens geluids en veiligheidsnormen komt daar naar beneden...

ICE-MAN
22 september 2004, 10:41
Persoonlijk ben ik de gelukkige eigenaar van een woning in de "noordrand" en k'vind dat de voordelen véél groter zijn dan de nadelen.....

op enkele minuten staan we in zaventem als we iemand moeten gaan afhalen op de luchthaven of als we zelf ergens naartoe moeten, we zijn zéér centraal gelegen tussen de grote steden A'pen - Mechelen - Gent - Brussel én we wonen én werken in een vrij landelijke omgeving.... nadeel is natuurlijk dat mijne gebuur nen haan heeft die vrij vroeg aan zijn dagtaak (kukelekuu) begint, maar t'beest beland zowiezo één dezer dagen in de kookpot en t'probleem lost zichzelf op zodanig dat ik hiervoor géén actiegroep hoef op te richten !

geluidsoverlast...... ja die "hadden" we maar eerder héél af en toe.... als de walen of de brusselaars géén nachtvluchten over hun "lege" stad willden (s'avonds zijn de bureau's in Brussel toch leeg niet ?) kregen we zo rond 3 * 4 uur s'nachts een lawaaierige vlieger over ons dak die de pannen deed rammelen (de dakpannen hé mannen) maar als ze de spreiding van de vluchten normaal verdelen ligt er géénen hond wakker van !

t'is dus een politiek spelletje van onze "chers amis" uit Bruxelles en onze zuiderburen uit de walen.... als ze "les flamands" bij hun shokedeizen kunnen pakken flessen ze niet wat het ook aan 't land(lees vlaanderen) mag kosten !

by the way, t'paleis in Laeken daar mogen ze niet over scheren........ maar de Fluppen heeft wél zélf nen "hélicoptère" die oorverdovend lawaai maakt..... awél dat ze naar Ciergnon gaan wonen, als k'mij goed herinner hebben ze daar nog een huizeke staan dat redelijk comfortabel is uitgerust en ge hoort er alléén de vogelkes in de natuur rondvliegen en géén vliegers van DHL !;-)

Tegendradigaard
22 september 2004, 10:50
Ik hoor de koning al zeggen tegen de Guy : mais Guy tok, hik oewil keen fliektuiken poven mijnen kop.

ICE-MAN
22 september 2004, 11:19
maar Guy tok, kij weet dat de coiffure van tante Faby kéén vliegtuik verdraakt, het is non, non, en nok ne keer non ! Kéén vliektuik over de paleis !:lol:

Pelgrim
22 september 2004, 12:18
Wat ik zie in heel die DHL affaire is wederom het chantagesysteem dat steeds meer multinationals schijnen te gebruiken: 'als ge niet doet wat wij vragen verhuizen we'.

Sinistra
22 september 2004, 12:52
Het grote probleem zijn idd de arrogante(franstalige) Brusselaars die blijkbaar al vluchten over het Vlaamse landsgedeelte willen laten vliegen. Vooral de groene Khmers van Ecolo stampen wild om zich héén.

Antoon
22 september 2004, 13:03
Wat ik zie in heel die DHL affaire is wederom het chantagesysteem dat steeds meer multinationals schijnen te gebruiken: 'als ge niet doet wat wij vragen verhuizen we'.
Juist, maar dat is niet alles.

Ik zie ook mensen die uit finncieel voordeel beslissen om rond een lucghthaven te gaan wonen, en dan gaan klagen dat er vliegtuigen boven hun kop vliegen.

Verder zie ik nog politiekers die er niet voor terugdeinzen om een uitbreiding van broodnodige economische activiteiten (en dus ook jobs) in het spel zetten voor hu machtsspelletjes...

TomB
22 september 2004, 13:08
Ik heb verdomme genoeg van die vuile Walen.
Geen vliegtuigen over jullie grond, geen werk voor ons werkvolk dus geen bijdrage voor jullie sociale werkzekerheid!

En, hebt ge in die studie in rekening gebracht dat de Waalse bedrijven al hun vliegbusiness naar Vlaanderen sturen, of kijkt ge enkel naar de taxatie en SZ uitgaven? Dat rekensommetje is niet zo gemakkelijk als het op het eerste zicht lijkt. Ik zou eerder het debat op nachtvluchten zelf houden.

doornroosje
22 september 2004, 13:09
Ik hoor de koning al zeggen tegen de Guy : mais Guy tok, hik oewil keen fliektuiken poven mijnen kop.Mais Guy ik verskiet van den avion bove mijn kop en dan ik getombeerd van den escalier rekt in den decoltee van de Paola,enne zij echt verskiet en zegge Albeir dat ies langge geleed,gij nog van die vliegtuik stuur; enne gij kriig oepslag!

TomB
22 september 2004, 13:10
Wat ik zie in heel die DHL affaire is wederom het chantagesysteem dat steeds meer multinationals schijnen te gebruiken: 'als ge niet doet wat wij vragen verhuizen we'.

Dat noem ik hoffelijkheid. Als ge ziet dat ge elders betere voorwaarden hebt, toch even uw huidige leverancier van land en arbeid contacteren om te zien wat er kan gedaan worden om de relatie levend te houden. Uiteindelijk kruipt het kapitaal naar waar het het beste rendeert, het is aan de regering om te zorgen voor een klimaat waar dat zo is.

de Vexille
22 september 2004, 13:14
Dat noem ik hoffelijkheid. Als ge ziet dat ge elders betere voorwaarden hebt, toch even uw huidige leverancier van land en arbeid contacteren om te zien wat er kan gedaan worden om de relatie levend te houden. Uiteindelijk kruipt het kapitaal naar waar het het beste rendeert, het is aan de regering om te zorgen voor een klimaat waar dat zo is.
... of om te zorgen voor een klimaat dat de delocalisatie zelf uitermate onaantrekkelijk maakt.

TomB
22 september 2004, 13:17
... of om te zorgen voor een klimaat dat de delocalisatie zelf uitermate onaantrekkelijk maakt.

Dat is een gevaarlijk spelleke dat ge als land uiteindelijk altijd verliest. Veelal omdat ge dan geen nieuwe business meer aantrekt.

Pelgrim
22 september 2004, 13:25
Met andere woorden, het niveau van de lonen hier naar beneden halen tot het niveau van de lonen in de lageloonlanden?

TomB
22 september 2004, 13:31
Met andere woorden, het niveau van de lonen hier naar beneden halen tot het niveau van de lonen in de lageloonlanden?

Waarom zou dat nodig zijn in het geval van een Europees distributiecentrum? Uw concurrentie bevind zich in de EU, het is dan dus de taak om daar het beste totaalpakket aan te bieden. Ge kunt zelfs wat slechter zijn als een ander omdat Belgie goed ligt etc.

Pelgrim
22 september 2004, 13:34
Bieden wij dan niet het beste 'totaalpakket' aan? Ik geloof onlangs nog gelezen te hebben dat de vlaamse werknemers onder de meest productieve ter wereld horen.
En toch chanteert men met allerhande dreigingen te verhuizen. Heel democratisch als je't mij vraagt.

de Vexille
22 september 2004, 13:37
Dat is een gevaarlijk spelleke dat ge als land uiteindelijk altijd verliest. Veelal omdat ge dan geen nieuwe business meer aantrekt.
Oh, ik had het niet over een spelleke dat je "als land" speelt, maar bvb. als economisch machtsblok. Op Europees niveau bvb. kan je bepaalde correcties uitvoeren op de import van bepaalde producten die in de échte lageloonlanden worden geproduceerd; kwestie van de lat gelijk te leggen op een conventioneel bepaald ijkpunt.

Raar? Helemaal niet; wat heeft de USA een hele tijd gedaan met de import/export van staal ?

Bob
22 september 2004, 14:02
Oh, ik had het niet over een spelleke dat je "als land" speelt, maar bvb. als economisch machtsblok. Op Europees niveau bvb. kan je bepaalde correcties uitvoeren op de import van bepaalde producten die in de échte lageloonlanden worden geproduceerd; kwestie van de lat gelijk te leggen op een conventioneel bepaald ijkpunt.

Raar? Helemaal niet; wat heeft de USA een hele tijd gedaan met de import/export van staal ?En wat waren de reacties van de eu ? Het zich afschermen van een land, tegen de producten van een ander land is tot nu toe altijd nefast gebleken (de werknemers/werkgevers gaan gewoon geen behoefte meer hebben om het goed te doen - hun afzet is toch gegarandeerd).
BTW: het voorstel van vivant tot drastische btw verhoging (en deze opbrengsten gebruiken voor de rsz) sluit eigenlijk perfekt aan bij uw voorstel. Maar zie toch meer in de vrije markt. Vrees dat het fundamenteel niets gaat oplossen. De andere landen zijn ook niet dom, en zullen tegenmaatregelen nemen.

ICE-MAN
22 september 2004, 14:15
Kunnen we de DHL-top niet wandelen sturen met hun dreigementen en zeggen dat onze regering zich NIET laat gijzelen door die afpersers ?

Dat ze begot maar vertrekken, wij zullen wel zélf een koerierbedrijfke oprichten die (eventueel met staatssteun, er is rap een wetteke gestemd die buitenlandse firma's één of andere landings- of verblijfs- of verhandelingstaks in hunnen nek draait nietwaar.....:mrgreen: ) met het overblijvend personeel (zij hebben de kennis én de ervaring) de markt zal innemen wegens efficënt én goedkoop !;-)

de Vexille
22 september 2004, 14:18
En wat waren de reacties van de eu ? Het zich afschermen van een land, tegen de producten van een ander land is tot nu toe altijd nefast gebleken (de werknemers/werkgevers gaan gewoon geen behoefte meer hebben om het goed te doen - hun afzet is toch gegarandeerd).
BTW: het voorstel van vivant tot drastische btw verhoging (en deze opbrengsten gebruiken voor de rsz) sluit eigenlijk perfekt aan bij uw voorstel. Maar zie toch meer in de vrije markt. Vrees dat het fundamenteel niets gaat oplossen. De andere landen zijn ook niet dom, en zullen tegenmaatregelen nemen.
Als je al maatregelen zou overwegen, dan moet je dat uiteraard "op de marge" doen. Delocalisatie is niet enkel een simpel rekensommetje met de loonlasten; er zijn tientallen parameters die een rol spelen in die oefening. Ik heb ooit eens zo'n theoretisch model mogen aanschouwen en er een paar simulaties mee draaien... en dan blijkt dat de loonlast een belangrijke hefboom is, een zeer belangrijke zelfs maar tegelijk dat al die andere parameters het effect ervan behoorlijk kunnen afzwakken (neem bvb alleen aan het feit dat je plots veel verder van je afzetmarkt zit, dat je eigenlijk moet rekenen in termen van productiviteit, etc...). Wanneer je dan bij het binnenkomen van die goederen op de Europese markt de hefboom een heel klein duwtje kan geven (hoeft dus niet zo spectaculair en lineair te zijn als wat de Amerikanen gedaan hebben t.a.v. het europese staal), dan kan de balans al helemaal de andere kant uitzwaaien.

Bovendien sprak ik ook over een "ijkpunt", en dat moet je dan nog zien te bepalen voor het geheel van de Europese Unie.

Spolpoel
22 september 2004, 14:20
Sorry dat ik het zo moet zeggen, maar in feite is dit een non event, die gretig gebruikt wordt om andere politieke spelletjes te spelen.
Dit komt door het volgende scenario:
1. Je wilt een huis bouwen en dit natuurlijk zo goedkoop mogelijk.
2. je vindt dus godekope bouwgrond in de onmiddelijke omgeving van een luchthaven. Je weet dat daar vliegtuigen vliegen (dag en nacht).
3. Nadat je gebouwd hebt begin je te klagen over nachtlawaai en je eist het verbod op nachtvluchten.
4. Je maakt daar politieke heibel van om de lokale politekers, die op korte temijn denken, voor jouw kar te spannen.
5. De DHL crisis is een feit....
Wie wint er bij:
- de paar lokalen die daar een huis gebouwd hebben
- de grondspeculanten
- de politieke partijen die willen afrekenen met een premier met visie.
Wie zijn de verliezers
- wij allen
- en in de eerste plaats de laaggeshoolden die terug geen job zullen vinden
- diegenen met een lage termijn visie in de politiek.

Het zelfde scenario kan verteld worden over het circuit van Zolder-Terlamen (die volledig afgezonderd lag, vooraleer er verkaveld werd..) en dit hangt ook Charleroi te wachten, waar volop gebouwd wordt..

Misschien nog een kans voor mij..
Ik woon op de kleine ring rond Gent, waar wij rind 4-5uur 's morgens uit ons bed gedaverd worden door vrachtwagens. Ik heb dit huis gekocht met kennis van zaken, maar ik ga geen actiegroep oprichten op deze vrachtwagens te verbieden. Wie zijn gat verbrand moet op de blaren zitten.

Ik zie een oplossing:
- geen verkavelingen meer rond luchthavens
- indien wel: bij koop een verklaring ondertekenen dat men dit met kennis van zaken gedaan heeft en dus niet moet komen klagen.

Zie ik dit te simpel??
Juist, al die klagers en zagers wisten wat hen te wachten stond toen ze voor een prikje een lapje grond in Zaventem en omgeving kochten.
Dus moeten ze nu niet komen zagen en maar leren leven met het feit dat ze goedkoop een lawaairijk stuk grond kochten.

Pietje
22 september 2004, 14:27
Juist, al die klagers en zagers wisten wat hen te wachten stond toen ze voor een prikje een lapje grond in Zaventem en omgeving kochten.
Dus moeten ze nu niet komen zagen en maar leren leven met het feit dat ze goedkoop een lawaairijk stuk grond kochten.
Door dat zelfde soort klagers, werd vroeger trouwens ook het vliegveld van Grimbergen gesloten. En daar werd nochtans snachts niet gevlogen. Die terreinen zijn intussen wel omgetoverd tot verkavelingen, waarvoor de broer van J.Sauwens (bouwondernemer) er veel voor zijn rekening nam. Johan zelf was daarvoor vroeger de voogdijminister. Zeer merkwaardig 8)

Pelgrim
22 september 2004, 14:29
Niks nieuws dus ;)

TomB
22 september 2004, 14:44
Oh, ik had het niet over een spelleke dat je "als land" speelt, maar bvb. als economisch machtsblok. Op Europees niveau bvb. kan je bepaalde correcties uitvoeren op de import van bepaalde producten die in de échte lageloonlanden worden geproduceerd; kwestie van de lat gelijk te leggen op een conventioneel bepaald ijkpunt.

Raar? Helemaal niet; wat heeft de USA een hele tijd gedaan met de import/export van staal ?

Ook zulke protectionistische spelletjes verlies je altijd als land. Je kan op die manier tijdelijk wat jobs redden, maar op termijn is dat zeer contraproductief. Die spelletjes zijn zelfs nog een pak gevaarlijker, ze zijn namelijk slecht voor zowel hier als in het lage loonsland. Voor de multinational maakt het uiteindelijk weinig uit, die gaat nog steeds waar het kapitaal het efficients werkt, het is echter jammer dat er een deel van de efficientie van de productie verloren gaat naar dat spelletje.

David Ricardo heeft dat heel simpel wiskundig aangetoond met de wet van de comparatieve kosten.

TomB
22 september 2004, 14:46
Als je al maatregelen zou overwegen, dan moet je dat uiteraard "op de marge" doen. Delocalisatie is niet enkel een simpel rekensommetje met de loonlasten; er zijn tientallen parameters die een rol spelen in die oefening. Ik heb ooit eens zo'n theoretisch model mogen aanschouwen en er een paar simulaties mee draaien... en dan blijkt dat de loonlast een belangrijke hefboom is, een zeer belangrijke zelfs maar tegelijk dat al die andere parameters het effect ervan behoorlijk kunnen afzwakken (neem bvb alleen aan het feit dat je plots veel verder van je afzetmarkt zit, dat je eigenlijk moet rekenen in termen van productiviteit, etc...). Wanneer je dan bij het binnenkomen van die goederen op de Europese markt de hefboom een heel klein duwtje kan geven (hoeft dus niet zo spectaculair en lineair te zijn als wat de Amerikanen gedaan hebben t.a.v. het europese staal), dan kan de balans al helemaal de andere kant uitzwaaien.

Bovendien sprak ik ook over een "ijkpunt", en dat moet je dan nog zien te bepalen voor het geheel van de Europese Unie.

Kom een paar jaar nadat ge zulke spelletjes speelt niet klagen dat uw industrie niet competetief is en ge met zware kosten kampt in uw sociale zekerheid omdat ge met structurele werkeloosheid zit he.

Pelgrim
22 september 2004, 14:46
Nog nooit gehoord van die wet. Wat houdt die juist in?

de Vexille
22 september 2004, 15:03
Kom een paar jaar nadat ge zulke spelletjes speelt niet klagen dat uw industrie niet competetief is en ge met zware kosten kampt in uw sociale zekerheid omdat ge met structurele werkeloosheid zit he.
Was ook enkel een hypothetische oefening he, TomB... Op de zeer lange termijn (want Europa is ook een zeer machtig economisch blok als het zich maar zou willen organiseren) leidt dit inderdaad nergens heen, daar heb je gelijk in.

Maar wat ik vooral wil ontmaskeren zijn de simplistische dreigementen met delocalisatie die sommige bedrijven en werkgeversorganisaties nu op tafel gooien. Zo simpel ligt dat allemaal niet. Er is eigenlijk maar één gezonde reden om te delocaliseren (en toegegeven, ik veralgemeen nu) en dat is om dichter bij je afzetmarkt te gaan zitten en dus naast de loonkost ook andere structurele voordelen te plukken. In werkelijkheid worden de soms enorme verschillen in loonkost gewoon voor een zeer groot deel opgesoupeerd door andere (vaak verborgen) kosten. Ik ben dus niet onder de indruk; veel van die dreigementen zijn gewoon ongeloofwaardig.

Wat niet wegneemt dat de lasten op arbeid (niet noodzakelijkerwijs de netto-vergoedingen) omlaag moeten en dat kan enkel door zwaar op de uitgavenzijde te drukken. Een grondige grote kuis in de sociale zekerheid dus. Want het hefboomeffect van die loonlasten is momenteel gigantisch. Een andere hefboom is de kost van de administratieve rompslomp; ik ben wel even geschrokken toen ik een paar maand geleden daarover een inschatting hoorde... een wonder dat hier nog bedrijven willen overwegen te investeren. En het reduceren van die rompslomp kost eigenlijk heel weinig, kan zelfs een behoorlijke besparing inhouden.

On topic: strikt economisch bekeken heeft DHL er alle belang bij om zich in Brussel verder te kunnen ontwikkelen; als je met de natte vinger het rekensommetje maakt, dan valt dat gewoon enorm voordelig uit. Maar in dit geval wordt er een heel ander spelletje gespeeld; ééntje waar de Deutsche Post via haar aandeelhouderschap een heel andere -en zwaar politiek gekleurde-, agenda aan het uitvoeren is die zeer zeker niet noodzakelijk in het voordeel is van het koeriersbedrijf.

TomB
22 september 2004, 15:06
Nog nooit gehoord van die wet. Wat houdt die juist in?


Het komt erop neer dat elke economische entiteit best doet waar hij best in is, en open handel drijft met de anderen. Het heeft absoluut geen zin om uw staalindustrie in leven te houden mits protectionisme als iemand anders goedkoper staal kan produceren. Ge koopt beter gewoon het goedkopere staal terwijl uw eigen industrie zich toespitst waar ze goed in is.

Hier kunt ge de simpele wiskunde nalezen. (Hij is echt wel heel simpel hoor)

http://www.systemics.com/docs/ricardo/david.html

Pelgrim
22 september 2004, 15:13
Een zwaar politiek gekleurde agenda. Inderdaad, daar schijnt heel deze zaak op neer te komen. Ik vraag me af in hoeverre er nog iets van democratische idealen te vinden zijn in dit land.

TomB
22 september 2004, 15:25
Was ook enkel een hypothetische oefening he, TomB... Op de zeer lange termijn (want Europa is ook een zeer machtig economisch blok als het zich maar zou willen organiseren) leidt dit inderdaad nergens heen, daar heb je gelijk in.
Niets te zeer lange termijn. Protectionisme is een onmiddellijk verlies. Lees de economische background die ik hierboven gaf er maar op na. (Het is kort, en het is simpel)

Maar wat ik vooral wil ontmaskeren zijn de simplistische dreigementen met delocalisatie die sommige bedrijven en werkgeversorganisaties nu op tafel gooien. Zo simpel ligt dat allemaal niet. Er is eigenlijk maar één gezonde reden om te delocaliseren (en toegegeven, ik veralgemeen nu) en dat is om dichter bij je afzetmarkt te gaan zitten en dus naast de loonkost ook andere structurele voordelen te plukken. In werkelijkheid worden de soms enorme verschillen in loonkost gewoon voor een zeer groot deel opgesoupeerd door andere (vaak verborgen) kosten. Ik ben dus niet onder de indruk; veel van die dreigementen zijn gewoon ongeloofwaardig.
Een bedrijf gaat waar de beste voorwaarden zijn, punt uit. Dichter bij de afzetmarkt zitten speelt daarin, loonslast speelt daarin etc. Afhangende van hoe uw zaak in elkaar zit liggen die voorwaarden anders, daarom dat verschillende landen ook specialist zijn in bepaalde dingen (probeer maar eens te specializeren in aardolie in Belgie als extreem voorbeeld).
Een bedrijf dreigt niet, het kijkt naar voorwaarden op verschillende plaatsen, en verhuist waar het het beste is. Makes sense om eerst even waar ge nu zit te kijken of ze de Net Present Value van uw investering om te verhuizen niet kunnen doen overslaan naar hun kant, zodat ge die moeite niet moet doen.

Misschien zeggen we hier hetzelfde. Ik vind dat alleen geen chantage, ik vind dat dat normaal is dat bedrijven dat doen, en ik moedig hun aan om die stappen te blijven zetten. Het is zo dat onze welvaart erop vooruit gaat.

Wat niet wegneemt dat de lasten op arbeid (niet noodzakelijkerwijs de netto-vergoedingen) omlaag moeten en dat kan enkel door zwaar op de uitgavenzijde te drukken. Een grondige grote kuis in de sociale zekerheid dus. Want het hefboomeffect van die loonlasten is momenteel gigantisch. Een andere hefboom is de kost van de administratieve rompslomp; ik ben wel even geschrokken toen ik een paar maand geleden daarover een inschatting hoorde... een wonder dat hier nog bedrijven willen overwegen te investeren. En het reduceren van die rompslomp kost eigenlijk heel weinig, kan zelfs een behoorlijke besparing inhouden.

Ik ben op dat gebied een grote fan van Bush. Er is geen betere vermageringskuur voor de overheid dan een groot begrotingstekort. Verlaag dus gewoon uw taxatie op voorhand en maak u daarna pas zorgen over het budget, we zijn het er toch al over eens dat die taxatie naar beneden moet. En ja, dan hebt ge een begrotingstekort, maar het jaar daarop past ge uw budgetten aan en krimpt ge uw overheid in. Iets dat in Belgie denk sinds de onafhankelijkheid enkel in de wereldoorlogen gebeurde.

Extinct
22 september 2004, 15:26
ik deel je analyse grotendeels, maar ik denk niet dat het verhaal zwart-wit is. zouden niet heel wat mensen daar al wonen van voor er sprake was van nachtvluchten? of mss waren er toen niet zo veel? je mag me gerus tegenspreken, ik ben niet op de hoogte van het dossier, het is gewoon een vraag die ik me stel.

mijn grootouders hebben al 20 jaar een caravan vlakbij de luchthaven van oostende. als er zo'n oud vliegtuig overvliegt is het lawaai niet te harden. maar het aantal dat overvliegt is beperkt, en ze hebben er geen dhl. maar wat als die luchthaven binnenkort ook zo'n contract binnensleept, en met nachtvluchten begint? een caravan kan je verplaatsen, maar dan moet je wel heel je vertrouwde omgeving opgeven! en een huis of appartement verplaats je niet hé. dus ofwel zit ik er helemaal naast, ofwel is het verhaaltje van mensen die geodkope grond bouwen naast een vliegveld, en dan klagen toch iets te simplistisch.
De drie banen op zaventem liggen er al van in de jaren 40 (rara wie ze gebouwd hebben) Van de meeste mensen die ik op TV zie van de actiecomitees waren de ouders zelfs nog niet geboren op het moment dat de 3 banen gebouwd werden. Als men in de buurt van een vlieghaven gaat wonen en geen rekening houdt met vooruitgang en uitbreiding is .... (vul zelf maar in) Of die grond nu goedkoop is of duur doet er niet toe. Als je naast een luchthaven , spoor, fabriek, snelweg, etc.... gaat wonen kan je lawai verwachten. Als je in een rustige woonwijk woont en plots een luchthaven, spoor, fabriek, snelweg achter je tuin neerplanten, dan heb je recht van klagen. (Allé ja, recht heb je altijd)

illwill
22 september 2004, 15:43
Sorry dat ik het zo moet zeggen, maar in feite is dit een non event, die gretig gebruikt wordt om andere politieke spelletjes te spelen.
Dit komt door het volgende scenario:
1. Je wilt een huis bouwen en dit natuurlijk zo goedkoop mogelijk.
2. je vindt dus godekope bouwgrond in de onmiddelijke omgeving van een luchthaven. Je weet dat daar vliegtuigen vliegen (dag en nacht).
3. Nadat je gebouwd hebt begin je te klagen over nachtlawaai en je eist het verbod op nachtvluchten.
4. Je maakt daar politieke heibel van om de lokale politekers, die op korte temijn denken, voor jouw kar te spannen.
5. De DHL crisis is een feit....
Wie wint er bij:
- de paar lokalen die daar een huis gebouwd hebben
- de grondspeculanten
- de politieke partijen die willen afrekenen met een premier met visie.
Wie zijn de verliezers
- wij allen
- en in de eerste plaats de laaggeshoolden die terug geen job zullen vinden
- diegenen met een lage termijn visie in de politiek.

Het zelfde scenario kan verteld worden over het circuit van Zolder-Terlamen (die volledig afgezonderd lag, vooraleer er verkaveld werd..) en dit hangt ook Charleroi te wachten, waar volop gebouwd wordt..

Misschien nog een kans voor mij..
Ik woon op de kleine ring rond Gent, waar wij rind 4-5uur 's morgens uit ons bed gedaverd worden door vrachtwagens. Ik heb dit huis gekocht met kennis van zaken, maar ik ga geen actiegroep oprichten op deze vrachtwagens te verbieden. Wie zijn gat verbrand moet op de blaren zitten.

Ik zie een oplossing:
- geen verkavelingen meer rond luchthavens
- indien wel: bij koop een verklaring ondertekenen dat men dit met kennis van zaken gedaan heeft en dus niet moet komen klagen.

Zie ik dit te simpel??Helemaal niet want zo is het gewoon. heb dit ook al eerder gezegt, iedereen weet waar hij een stukje grond koopt é.

Herr Flick
22 september 2004, 15:54
Wat ik zie in heel die DHL affaire is wederom het chantagesysteem dat steeds meer multinationals schijnen te gebruiken: 'als ge niet doet wat wij vragen verhuizen we'.

En hebben ze geen gelijk, ?


Ik vind van wel, ! Het is gewoon belachelijk heel die historie.

Vliegers mogen nie over de koninklijk domein vlieg
Vliegers mogen nie over den brussel vliegen
Vliegers moeten allemaal over de noordrand, of oostrand,

dus zo 'n vlieger moet eerst ne geweldig scherpen bocht maken, alvorens aan zijn klim te beginnen,

ipv eerst te klimmen en dan aan zijn bocht te beginnen ...

Als hij recht start gaat hij over Diegem, ja daar woont wa volk maar die wisten allemaal dat er een vliegplein in hunne voorhof ligt.

Dan recht naar omhoog, over 't kanaal en Schaarbeek, ... daar woont geen hond, ja zo wa wijken met marginalen of overe Evere , kantorenzone en wat residentiële wijken, maar tegen dat die vlieger daar is, zit die al flink hoog en hebde daar nog bitter weinig last van. Trouwens die wisten ook dat ze tegen een vliegveld gingen wonen.

Herr Flick
22 september 2004, 16:00
Bieden wij dan niet het beste 'totaalpakket' aan? Ik geloof onlangs nog gelezen te hebben dat de vlaamse werknemers onder de meest productieve ter wereld horen.
En toch chanteert men met allerhande dreigingen te verhuizen. Heel democratisch als je't mij vraagt.

Nee, het is een spelletje dat altijd gespeeld wordt, alleen is het spel hier ook hoger...

Als gij u nen auto gaat kopen, haalde toch ook het onderste uit de kan, ...

Ikke wel zulle, ... Uiteindelijk nen deal van om en bij de 2000 euro, en dan verdient den dealer daar nog genoeg zijn boterhameke aan.

Wel bij Multi-Nationals en de staat is da just hetzelfde !


Trouwens als DHL die uitbreiding niet volledig doet, dan laat FEDEX of UPS wel extra vliegerkes vertrekken, ...

Er is nu eenmaal een bloeiende markt voor on time delivery.

Distel
22 september 2004, 16:05
Trouwens als DHL die uitbreiding niet volledig doet, dan laat FEDEX of UPS wel extra vliegerkes vertrekken, ...

Fedex vliegt bij mijn weten op Parijs, niet op Zaventem. Van UPS weet ik het niet.

Herr Flick
22 september 2004, 16:05
Kunnen we de DHL-top niet wandelen sturen met hun dreigementen en zeggen dat onze regering zich NIET laat gijzelen door die afpersers ?

Dat ze begot maar vertrekken, wij zullen wel zélf een koerierbedrijfke oprichten die (eventueel met staatssteun, er is rap een wetteke gestemd die buitenlandse firma's één of andere landings- of verblijfs- of verhandelingstaks in hunnen nek draait nietwaar.....:mrgreen: ) met het overblijvend personeel (zij hebben de kennis én de ervaring) de markt zal innemen wegens efficënt én goedkoop !;-)

De staat heeft ne core business, dat is staat spelen en regeren...

Al het andere is voor mijn part vatbaar voor uitbesteding en privatisering.

Zelf het innen van belastingen, gevangenissen, enz... natuurlijk wel een sterke controle daarop (dat het goed gebeurd).

Herr Flick
22 september 2004, 16:06
Fedex vliegt bij mijn weten op Parijs, niet op Zaventem. Van UPS weet ik het niet.

Fedex heeft toch een redelijk groot spel staan op Brucargo, maar da kan inderdaad goe zijn dat die enkel op Parijs vliegen...


TNT heeft ook op Brucargo het een en ander net als UPS, maar TNT vliegt vanaf Luik.

Distel
22 september 2004, 16:09
Fedex heeft toch een redelijk groot spel staan op Brucargo, maar da kan inderdaad goe zijn dat die enkel op Parijs vliegen...

Van Parijs gaat het met de vrachtwagen naar Brussel dacht ik. Ik heb er alleszins nog geen vlieger van Fedex gezien. Nu goed, zo'n wereldkwestie is het nu ook niet. ;)

de Vexille
22 september 2004, 16:24
Niets te zeer lange termijn. Protectionisme is een onmiddellijk verlies. Lees de economische background die ik hierboven gaf er maar op na. (Het is kort, en het is simpel)
Er bestaan heel veel vormen van protectionisme, TomB. Het is geen goede zaak voor de economie in het algemeen, maar het is ook geen "alles-of-niets" -scenario. Die economische backgrounder is inderdaad heel simpel, en simplistisch... Iets meer variabelen in het model brengen toch.

Maar ik ben het eens met het principe, daar niet van...


Een bedrijf gaat waar de beste voorwaarden zijn, punt uit.
...

Misschien zeggen we hier hetzelfde. Ik vind dat alleen geen chantage, ik vind dat dat normaal is dat bedrijven dat doen, en ik moedig hun aan om die stappen te blijven zetten. Het is zo dat onze welvaart erop vooruit gaat.
We zeggen inderdaad hetzelfde, en in de aanloop naar een belangrijke ronde in het sociaal overleg wordt inderdaad wat te gemakkelijk gedreigd met delocalisatie. Samen met het verhaaltje over de langere werktijden die zogenaamd enig effect zouden hebben op de uitkomst van de oefening, is dat op het zielige af ongeloofwaardig. (trouwens de werkgevers hebben hun staart al grotendeels terug ingetrokken)


Ik ben op dat gebied een grote fan van Bush. Er is geen betere vermageringskuur voor de overheid dan een groot begrotingstekort. Verlaag dus gewoon uw taxatie op voorhand en maak u daarna pas zorgen over het budget, we zijn het er toch al over eens dat die taxatie naar beneden moet. En ja, dan hebt ge een begrotingstekort, maar het jaar daarop past ge uw budgetten aan en krimpt ge uw overheid in. Iets dat in Belgie denk sinds de onafhankelijkheid enkel in de wereldoorlogen gebeurde.
Veel ruimte heb je in dit land niet voor grote begrotingstekorten...
Ik geloof ook niet in het exporteren van Amerikaanse recepten om -binnen een volslagen andere context- Europese problemen aan te pakken.

DeLimburger
22 september 2004, 17:18
De grondprijzen liggen in Vlaams-Brabant in ieder geval VEEL hoger dan in andere provincies.
aja? Limburg weer vergeten?

TomB
22 september 2004, 17:35
Er bestaan heel veel vormen van protectionisme, TomB. Het is geen goede zaak voor de economie in het algemeen, maar het is ook geen "alles-of-niets" -scenario. Die economische backgrounder is inderdaad heel simpel, en simplistisch... Iets meer variabelen in het model brengen toch.

Maar ik ben het eens met het principe, daar niet van...
Transport is zowat het enige dat niet in rekening wordt gebracht, aangezien je met totale kosten werkt. Je hebt helemaal niet meer variabelen nodig. Protectionisme is exact dat: Je voegt wat toe aan die kost voor ingevoerde producten dmv taxatie, de vorm van die taxatie maakt niet uit.


We zeggen inderdaad hetzelfde, en in de aanloop naar een belangrijke ronde in het sociaal overleg wordt inderdaad wat te gemakkelijk gedreigd met delocalisatie. Samen met het verhaaltje over de langere werktijden die zogenaamd enig effect zouden hebben op de uitkomst van de oefening, is dat op het zielige af ongeloofwaardig. (trouwens de werkgevers hebben hun staart al grotendeels terug ingetrokken)

langere werktijden hebben een ongelooflijk groot effect op de uitkomst van uw P&L oefening. Dat is net hetzelfde als een loonsverlaging.

Veel ruimte heb je in dit land niet voor grote begrotingstekorten...
Ik geloof ook niet in het exporteren van Amerikaanse recepten om -binnen een volslagen andere context- Europese problemen aan te pakken.

Wat is dan wel de oplossing? 30 jaar praten over besparingen terwijl je lustig elk jaar ambtenaren blijft toevoegen? Reagan heeft in de VS de belastingen drastisch naar beneden gehaald, onder Clinton was er geen tekort meer. Tijdsduur om zo'n move op te vangen is blijkbaar dus minder als 2 regeringstermen. Het is simpel: Nu krijgt gij 100 miljoen om uw kabinet te runnen, wel volgend jaar maar 80 meer. Then leave it up to them.

Dimitri
22 september 2004, 19:06
In reactie op de openingspost: moet je niet eerder de schuldigen zoeken bij hen die zo stom zijn geweest bouwkavels uit te geven rond een luchthaven?

Een hele simpele oplossing lijkt mij:
- vaststelling van de voordeligste aanvliegroutes (d.w.z. daar waar de minste mensen wonen) en daar de meeste vliegtuigen over laten vliegen
- vaststelling van redelijke geluidsnormen waarboven bewoning niet toegestaan is
- onteigening tegen redelijke vergoeding en afbraak van alle huizen die staan op plaatsen waar de geluidsnormen overschreden worden

Bob
22 september 2004, 21:26
In reactie op de openingspost: moet je niet eerder de schuldigen zoeken bij hen die zo stom zijn geweest bouwkavels uit te geven rond een luchthaven?

Een hele simpele oplossing lijkt mij:
- vaststelling van de voordeligste aanvliegroutes (d.w.z. daar waar de minste mensen wonen) en daar de meeste vliegtuigen over laten vliegen
- vaststelling van redelijke geluidsnormen waarboven bewoning niet toegestaan is
- onteigening tegen redelijke vergoeding en afbraak van alle huizen die staan op plaatsen waar de geluidsnormen overschreden wordenSchijnt mij redelijk. Alleen zou ik de schuldigen eigenlijk niet zoeken bij hun die de verkavelingen uitgevoerd hebben, maar wel bij de overheid, die de verkavelingsvergunningen hebben goedgekeurd (maar ja, dat bedoelde ge misschien ?).

Dimitri
23 september 2004, 14:35
Schijnt mij redelijk. Alleen zou ik de schuldigen eigenlijk niet zoeken bij hun die de verkavelingen uitgevoerd hebben, maar wel bij de overheid, die de verkavelingsvergunningen hebben goedgekeurd (maar ja, dat bedoelde ge misschien ?).Die bedoelde ik inderdaad. Ik neem aan dat het de gemeentes zijn geweest?

Jazeker
23 september 2004, 17:03
- de politieke partijen die willen afrekenen met een premier met visie.
Wie zijn de verliezers

Daarbuiten was het je bijna gelukt de mensen te doen geloven dat je neutraal was.

luc broes
24 september 2004, 08:18
Jep schrijft: "een premier met visie". Graag een woordje uitleg wat dat wel mag betekenen.
De Burgermanifesten getuigden inderdaad van visie, maar die werden mogelijk meer door Frans Verleyen geschreven dan door Verhofstadt.
Maar Verhofstadt zelf is voor de VLD, voor Vlaanderen en zelfs voor België een ramp. Dat weet nu iedereen.

pope
24 september 2004, 08:28
Klaar en duidelijke richtlijnen zijn daar de oplossing voor.
En dat is nou net waar Federaal en Waals bang voor zijn: klaarheid en duidelijkheid.
Want dit zou ook met zich meebrengen dat sjoemelen praktisch onmogelijk wordt. Een helse gedachte voor de PS.

pope
24 september 2004, 08:30
...en wat residentiële wijken, maar tegen dat die vlieger daar is, zit die al flink hoog en hebde daar nog bitter weinig last van. Trouwens die wisten ook dat ze tegen een vliegveld gingen wonen.
En die hebben allemaal minstens dubbel glas en goed geïsoleerde woningen.

Tegendradigaard
24 september 2004, 13:58
2 x page down en niks als Tegendradigaard als man met het laatste woord


I RULE THE FORUM.

Distel
24 september 2004, 14:36
2 x page down en niks als Tegendradigaard als man met het laatste woord


I RULE THE FORUM.

Nu nimeer.

Tegendradigaard
24 september 2004, 14:39
gij zijt ook ne verbrodder he. Ondertussen had ik zelfs in alle open forums van het eerste blad mijne naam gekregen.
nu terug wel.

Bobke
24 september 2004, 17:40
gij zijt ook ne verbrodder he. Ondertussen had ik zelfs in alle open forums van het eerste blad mijne naam gekregen.
nu terug wel.:magniet:

madmax
24 september 2004, 17:59
http://images.google.be/images?q=tbn:RZFG4G2iBAAJ:www.spass.claranet.de/images/0010.jpg (http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.spass.claranet.de/images/0010.jpg&imgrefurl=http://www.spass.claranet.de/images/image_0010.jpg.html&h=800&w=479&sz=30&tbnid=RZFG4G2iBAAJ:&tbnh=141&tbnw=85&start=3&prev=/images%3Fq%3Dspace%2Bschuttle%26hl%3Dnl%26lr%3D%26 ie%3DUTF-8%26sa%3DG)http://images.google.be/images?q=tbn:RZFG4G2iBAAJ:www.spass.claranet.de/images/0010.jpg (http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.spass.claranet.de/images/0010.jpg&imgrefurl=http://www.spass.claranet.de/images/image_0010.jpg.html&h=800&w=479&sz=30&tbnid=RZFG4G2iBAAJ:&tbnh=141&tbnw=85&start=3&prev=/images%3Fq%3Dspace%2Bschuttle%26hl%3Dnl%26lr%3D%26 ie%3DUTF-8%26sa%3DG)http://images.google.be/images?q=tbn:RZFG4G2iBAAJ:www.spass.claranet.de/images/0010.jpg (http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.spass.claranet.de/images/0010.jpg&imgrefurl=http://www.spass.claranet.de/images/image_0010.jpg.html&h=800&w=479&sz=30&tbnid=RZFG4G2iBAAJ:&tbnh=141&tbnw=85&start=3&prev=/images%3Fq%3Dspace%2Bschuttle%26hl%3Dnl%26lr%3D%26 ie%3DUTF-8%26sa%3DG)http://images.google.be/images?q=tbn:RZFG4G2iBAAJ:www.spass.claranet.de/images/0010.jpg (http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.spass.claranet.de/images/0010.jpg&imgrefurl=http://www.spass.claranet.de/images/image_0010.jpg.html&h=800&w=479&sz=30&tbnid=RZFG4G2iBAAJ:&tbnh=141&tbnw=85&start=3&prev=/images%3Fq%3Dspace%2Bschuttle%26hl%3Dnl%26lr%3D%26 ie%3DUTF-8%26sa%3DG)http://images.google.be/images?q=tbn:RZFG4G2iBAAJ:www.spass.claranet.de/images/0010.jpg (http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.spass.claranet.de/images/0010.jpg&imgrefurl=http://www.spass.claranet.de/images/image_0010.jpg.html&h=800&w=479&sz=30&tbnid=RZFG4G2iBAAJ:&tbnh=141&tbnw=85&start=3&prev=/images%3Fq%3Dspace%2Bschuttle%26hl%3Dnl%26lr%3D%26 ie%3DUTF-8%26sa%3DG)

De oplossing De nieuwe vloot van DHL vliegt enkel boven de luchthaven.
Lawaai ? ik denk het niet.