PDA

View Full Version : IMEC's zelflerende neuromorfe chip


Nr.10
12 mei 2017, 21:09
http://datanews.knack.be/ict/nieuws/imec-ontwikkelt-ai-chip-gebaseerd-op-menselijk-brein/article-normal-850239.html

Imec ontwikkelt AI-chip gebaseerd op menselijk brein

09/05/17

Imec heeft een chip gemaakt op basis van het menselijk brein die zelf uit nieuwe ervaringen kan leren en zijn gedrag kan aanpassen. Zo kan de chip onder andere muziek componeren. Dat heeft het bedrijf aangekondigd in een persbericht.

Voor zijn zelflerende chip maakt Imec gebruik van de OxRAM geheugenchiptechnologie.
Die technologie laat toe met een laag energieverbruik en een lage kostprijs een zekere rekenkracht te genereren. De chip kan leren uit voorgaande ervaringen en zelf een verband maken met de huidige situatie. Zo heeft de chip volgens Imec ook muziek leren componeren. Energie-efficiënte zelflerende chip zijn handig voor toepassingen in bijvoorbeeld the internet of things of de gezondheidszorg.

"Zo kunnen zelf-lerende neuromorfe chips in bijvoorbeeld hartsensoren een subtiele verandering in hartslag identificeren die mogelijke gezondheidsrisico's inhoudt en kunnen deze chips leren om kleine verschillen in een ECG- (electrocardiogram) patroon tussen verschillende individuen te herkennen", aldus Imec in het persbericht.

Het menselijk brein is een interessant architecturaal hoogstandje voor wetenschappers. Het verbruikt zeer weinig energie, gemiddeld slechts 12 watt, maar het heeft wel een immense rekenkracht. Vanwege de efficiëntie proberen wetenschappers overal ter wereld dit effect na te maken in computerchips. Ook IBM probeerde enkele jaren geleden met zijn TrueNorth-chip het menselijk brein zoveel mogelijk te benaderen. Een van de technieken van TrueNorth is om enkel signalen te sturen wanneer de elektrische lading een bepaalde grens bereikt, net zoals een echt brein. Hierdoor wordt er minder energie verspild.
Naar aanleiding van de voorstelling door IMEC
van de zelflerende neuromorfe chip.
Een redelijke vraag zou kunnen zijn: waar gaat het over?
Wel. Het zou gaan over AI = Artificiële Intelligentie
gebaseerd op de werking van het menselijke brein.
Hoe gaat dit in z'n werk?
Wat is een neuromorfe chip die bovendien zelflerend is?

Drosamadaris
16 mei 2017, 20:29
Naar aanleiding van de voorstelling door IMEC
van de zelflerende neuromorfe chip.
Een redelijke vraag zou kunnen zijn: waar gaat het over?
Wel. Het zou gaan over AI = Artificiële Intelligentie
gebaseerd op de werking van het menselijke brein.
Hoe gaat dit in z'n werk?
Wat is een neuromorfe chip die bovendien zelflerend is?

Long story short:
Een chip die een mimic is van neuronen en hoe die met elkaar interageren.

Een neuron is een soort van reactive memory die gaat reageren op een stimulus die het kent. Een signaal wordt eigenlijk naar alle neuronen tegelijk gestuurd, en diegene die het patroon herkent of het het dichtste benadert, die gaat reageren. Hoe meer "exposure", des te correcter de herkenning en de reactie (vergelijkbaar met echte neuronen waartussen de connectie na verloop ook beter wordt, des te meer informatie er tussen beiden vloeit).

In neuromorfe chips ga je dergelijk gedrag "simuleren", ipv dat te simuleren via traditionele PC-setups (die pakken meer energie vreten en die meer beperkingen hebben aan in/output.

Zelflerend is "lege" neuronen vullen met nieuwe, ongekende patronen.

Tavek
16 mei 2017, 20:31
Drosamadaris, ik begin in de mot te hebben dat micro-electronica uw ding is :)

Drosamadaris
17 mei 2017, 06:59
Drosamadaris, ik begin in de mot te hebben dat micro-electronica uw ding is :)

In een redelijk ver verleden was het dat ja :).
Intussen loop ik hopeloos achter op ontwikkelingen en latest state of play, maar Imec is een hele tijd my toko geweest.

Nr.10
18 mei 2017, 23:09
Long story short:
Een chip die een mimic is van neuronen en hoe die met elkaar interageren.
... (vergelijkbaar met echte neuronen ...) ...
Een stukje achtergrond over de werking van het menselijke brein.
Het menselijke brein
Onze hersenen tellen 85 * 86 miljard neuronen, volgens wikipedia.
Elk van die neuronen is verbonden met 10.000 andere neuronen.
Signalen tussen de neuronen worden uitgewisseld via synapsen.
Er zijn naar schatting 1.000 triljard synapsen bij een volwassene.
Bij jonge kinderen tien keer zoveel: 10.000 triljard.
De synapsen worden geacht de geheugenopslagplaatsen te zijn.
Het menselijke geheugen wordt geschat op 2,5 miljoen GByte.
Het gemiddeld volume van de hersenen = 1.450 cm³.
De energie die verbruikt wordt door de hersenen ligt ergens tussen de 10 en de 20 W.

Nr.10
18 mei 2017, 23:15
Mimics worden beter met een factor 1.000 per decennium, meldt Jürgen Schmidhuber (https://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Schmidhuber).
BRON (https://www.youtube.com/watch?v=T1Ogwa76yQo)
video opgenomen in Hasselt
14 jan 2013

Nr.10
19 mei 2017, 00:02
Het menselijk brein is een droom voor computerwetenschappers. Het heeft een enorme rekenkracht en verbruikt slechts heel weinig energie. Wetenschappers over de hele wereld inspireren zich dan ook op de hersenen om de ultieme microchips te maken. Zeer krachtige en energiezuinige zelflerende neuromorfe chips die voor allerlei toepassingen uitermate interessant zullen zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld ingebouwd worden in kleine sensoren voor het internet-der-dingen waardoor intelligente zelf-lerende sensoren ontstaan, die niet alleen data kunnen interpreteren en erop reageren, maar ook in staat zijn om op basis van eigen ervaringen de aangeleerde patronen verder te optimaliseren. Imec’s ultieme doel is om artificiële intelligentie mogelijk te maken in zo klein mogelijke microchips die zo weinig mogelijk energie verbruiken en dit aan een heel lage kostprijs zodat de chips overal kunnen gebruikt worden. BRON (https://www.ictmagazine.nl/bedrijfsnieuws/imec-maakt-zelflerende-chip-geinspireerd-op-het-menselijk-brein/) 17 mei 2017

Nr.10
19 mei 2017, 00:16
Long story short:
Een chip die een mimic is van neuronen en hoe die met elkaar interageren.
... (vergelijkbaar met echte neuronen ...) ...
De terminologie die gebruikt wordt om de hersenen wetenschappelijk onder de loupe te nemen wordt verder overgenomen door de computerwetenschappers. Na de artificiële neuronen ook de artificiële synapsen.

Over SyNAPSE:
SyNAPSE is a DARPA program that aims to develop electronic neuromorphic machine technology
that scales to biological levels. More simply stated, it is an attempt to build a new kind
of cognitive computer with similar form, function,
and architecture to the mammalian brain.
https://en.wikipedia.org/wiki/SyNAPSE
SyNAPSE staat voor:
Systems of
Neuromorphic
Adaptive
Plastic
Scalable
Electronics
Neuromorphic ‘atomic-switch’ networks function like synapses in the brain (http://www.kurzweilai.net/neuromorphic-atomic-switch-networks-function-like-synapses-in-the-brain)
19 aug 2014

Nr.10
20 mei 2017, 02:20
Long story short:
Een chip die een mimic is van neuronen en hoe die met elkaar interageren.

Een neuron is een soort van reactive memory die gaat reageren op een stimulus die het kent. Een signaal wordt eigenlijk naar alle neuronen tegelijk gestuurd, en diegene die het patroon herkent of het het dichtste benadert, die gaat reageren. Hoe meer "exposure", des te correcter de herkenning en de reactie (vergelijkbaar met echte neuronen waartussen de connectie na verloop ook beter wordt, des te meer informatie er tussen beiden vloeit).

In neuromorfe chips ga je dergelijk gedrag "simuleren", ipv dat te simuleren via traditionele PC-setups (die pakken meer energie vreten en die meer beperkingen hebben aan in/output.

Zelflerend is "lege" neuronen vullen met nieuwe, ongekende patronen.
Het moge duidelijk zijn dat zo'n neuromorfe chip geen gewone microprocessor is.

Over de limieten van de klassieke computer architectuur:
Today’s computers all use the so-called von Neumann architecture, which shuttles data back and forth between a central processor and memory chips in linear sequences of calculations. That method is great for crunching numbers and executing precisely written programs, but not for processing images or sound and making sense of it all. It’s telling that in 2012, when Google demonstrated artificial-*intelligence software that learned to recognize cats in videos without being told what a cat was, it needed 16,000 processors to pull it off. Continuing to improve the performance of such processors requires their manufacturers to pack in ever more, ever faster transistors, silicon memory caches, and data pathways, but the sheer heat generated by all those components is limiting how fast chips can be operated, especially in power-stingy mobile devices. That could halt progress toward devices that effectively process images, sound, and other sensory information and then apply it to tasks such as face recognition and robot or vehicle navigation. BRON (https://www.technologyreview.com/s/526506/neuromorphic-chips/) 2014
Over neuromorfe chips (1):
Neuromorphic chips attempt to model in silicon the massively parallel way the brain processes information as billions of neurons and trillions of synapses respond to sensory inputs such as visual and auditory stimuli. Those neurons also change how they connect with each other in response to changing images, sounds, and the like. That is the process we call learning. The chips, which incorporate brain-inspired models called neural networks, do the same.
Over neuromorfe chips (2):
Even if neuromorphic chips are nowhere near as capable as the brain, they should be much faster than current computers at processing sensory data and learning from it. Trying to emulate the brain just by using special software on conventional processors is way too inefficient to be the basis of machines with still greater intelligence.
Twee zijn nodig:

de software = de lerende algoritmen
de hardware = de neuromorfe chip

Aanvullend aan de bestaande apparatuur zou een derde soort chip het leven kunnen zien:

CPU = de "central processing unit"
GPU = de "graphical processing unit"
NPU = de "neural processing unit"

... could add a “neural processing unit” to the chips to handle sensory data and tasks such as image recognition and robot navigation. And given that Qualcomm has a highly profitable business of licensing technologies to other companies, it would be in a position to sell the rights to use algorithms that run on neuromorphic chips. That could lead to sensor chips for vision, motion control, and other applications.
Zonder algoritmen kunnen deze chips niet draaien.
De bijhorende algoritmen kunnen aanleiding geven
tot een algoritmen-industrie.

Drosamadaris
20 mei 2017, 09:05
Wat is nu eigenlijk je bedoeling door persistent op dat bericht te reageren Nr10?

Me iets bij te leren? Me extra uitleg te vragen?

Nr.10
20 mei 2017, 23:03
Wat is nu eigenlijk je bedoeling door persistent op dat bericht te reageren Nr10? Me iets bij te leren? Me extra uitleg te vragen?
Ik ben volledig vrij om hier te posten. U bent dat ook.
Ik ben volledig vrij om teksten te lezen of niet te lezen. U bent dat ook.
Ik ben volledig vrij om geïrriteerd te zijn bij het lezen van bepaalde teksten. U bent dat ook.

Drosamadaris
21 mei 2017, 10:19
Mooi zo, geeft dadelijk duiding bij je drijfveren om hier te posten :)

Nr.10
21 mei 2017, 20:49
Me iets bij te leren? Me extra uitleg te vragen?
Mogelijk bent u diegene die hier aan het bijleren is.

Drosamadaris
22 mei 2017, 06:54
Mogelijk bent u diegene die hier aan het bijleren is.

Sure :lol:

http://forum.politics.be/showthread.php?t=238858

http://forum.politics.be/showthread.php?t=238668

http://forum.politics.be/showthread.php?t=238554

http://forum.politics.be/showthread.php?t=238857

Absoluut zelfs zou'k zeggen 8-)

Al zou ik als ik jou was de vraagtekens weglaten als je geen antwoorden op je vragen verwacht...

Nr.10
8 juli 2017, 06:25
Op de website van IMEC vind je heel wat informatie over de lopende onderzoeksprojecten.
https://www.imec-int.com/nl/home
De thema's worden als volgt verdeeld:

Mobiliteit: Overheden en mobiliteitsexperts bestuderen al jaren allerlei ingrepen om het aantal auto-ongevallen te verminderen en de bijbehorende doden en gewonden te voorkomen. Ondertussen lijken ook de pogingen om het fileleed te verzachten een verloren strijd, want de files worden alleen maar langer. Het is met andere woorden tijd voor een nieuwe mobiliteitsaanpak: lang leve de ‘slimme mobiliteit’.
Gezondheid: Nu meer mensen langer dan ooit leven en het aantal chronische zieken stijgt, staan traditionele gezondheidssystemen onder zware druk. Met andere woorden: schaarse medische middelen (gespecialiseerd personeel, budgetten, enz.) kunnen nauwelijks gelijke tred houden met de snelgroeiende vraag vanuit de patiënten. Maar imec ziet een andere toekomst, waarin slimme gezondheidsconcepten zoals geavanceerde diagnosetechnieken en precisiegeneeskunde in het bereik van iedereen komt.
Industrie: Volgens het World Economic Forum is dit de vooravond van een technologische revolutie die de manier waarop wij leven en werken fundamenteel zal veranderen. Wij staan met andere woorden op de rand van de Vierde Industriële Revolutie, een revolutie die wordt gekenmerkt door concepten zoals automatisering, interactie tussen mens en computer, het Internet of Things en cloudcomputing.
Energie: De klimaatopwarming is een reële bedreiging, er moet snel worden afgestapt van fossiele energiebronnen als aardolie, steenkool en gas en kerncentrales hebben recent een aantal problemen opgeleverd. Hierdoor stijgt de politieke en maatschappelijke belangstelling voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en ‘slimme elektriciteitsnetwerken’.
Slimme steden: Met zijn ‘City of Things’ initiatief – in samenwerking met de stad Antwerpen – legt imec een grootschalige proeftuin aan – met een oppervlakte van 80 vierkante kilometer – voor de slimme steden van morgen. Duizenden inwoners en bezoekers van Antwerpen zullen kunnen communiceren (en interageren) met een grootaantal slimme toestellen en sensoren. Dit is de grootste ‘smart city’ proeftuin in Europa, die technologie-ondernemers een unieke kans biedt om samen met gebruikers producten en diensten van de toekomst te ontwikkelen, te testen en te optimaliseren.
Opleiding: Imec’s smart education programma focust op het doelgericht inzetten van educatieve technologie in het onderwijs. Centraal staat de ontwikkeling en het testen van slimme technologieën (sensoren, algoritmes, adaptieve leerplatformen, enz.) die nodig zijn voor het faciliteren van interactie en collaboratie tijdens het leerproces en voor de introductie van leeroplossingen-op-maat. In de huidige kennismaatschappij zijn zulke oplossingen cruciaal om ieder van ons toe te laten optimaal kennis te verwerven en vaardigheden aan te scherpen, op een manier die is aangepast aan individuele leerkenmerken.

Nr.10
8 juli 2017, 06:54
Stelling IMEC:
Het nieuwe tijdperk van het IoT, het Internet der Dingen, van slimme toepassingen, zal meer dan ooit het tijdperk van de opmars van de chips zijn.
Het begin van een nieuw (microchip)tijdperk.

Nr.10
12 maart 2018, 23:26
Over de fusie (22 september 2016) tussen Imec en iMinds:
Het Gentse iMinds heeft knowhow opgebouwd rond onderzoeksthema’s zoals het Internet of Things, digitale privacy en beveiliging, en is gespecialiseerd in data science - het omzetten van ruwe data in kennis. BRON (http://www.standaard.be/cnt/dmf20160922_02480360)
IMEC = nano-electronica
iMinds vzw houdt op te bestaan, de activiteiten gaan verder binnen Imec.