PDA

View Full Version : Help, help ik word gek


kreydt
29 januari 2018, 15:59
In een van zijn schrijfsel laat P.G. Wodehouse een personage gek worden doordat hij zich de vraag stelt; “ Wat gebeurt er wanneer een vlieg frontaal tegen een trein botst?” De vraag klinkt natuurlijk als pure waanzin maar….. In essentie komt het erop neer; ‘wat gebeurt er als twee lichamen frontaal tegen elkaar botsen en het lichaam met de kleinste massa van richting verandert en dus op 1 ogenblik de snelheid 0 (nul) heeft?’ Om inderdaad gek van te worden want wiskundig wordt er door nul gedeeld en dat mag niet en toch gebeurt het in de reële wereld. Denk maar aan twee theoretisch on-indrukbare biljard ballen die tegen elkaar botsen .

Tavek
29 januari 2018, 16:51
Behoud van momentum en behoud van kinetische energie.

Voila.

kreydt
29 januari 2018, 17:13
Behoud van momentum en behoud van kinetische energie.

Voila.

Mooi, dat is weer opgelost, graag een wiskundig antwoord.... ik ben zeker dat je vast loopt.

Zucht
29 januari 2018, 18:15
snelheid is afgelegde weg gedeeld door tijd.
snelheid nul is dus stilstand.
(Allemaal relatief tov het referentie framework natuurlijk. Als de vlieg tegen de trein plakt is zijn snelheid in het treinreferentiekader, hetgeen trouwens gelijk is aan het vliegframework, na de botsing heel de tijd nul.)
Waar wordt er dan door nul gedeeld ?

Voltian
29 januari 2018, 19:05
ik deel door 0

ik doe het hé, ik meen het

probeer mij niet tegen te houden, ik doe het

ik
deel
door
0


...


Ha!

Zucht
29 januari 2018, 22:52
Kalmte kan u redden. Gelukkig is er nog L'Hopitals regel die soms soelaas kan brengen.

Daaruit blijkt o.a. dat de lim(x->0) van sin(x)/x, alhoewel 0/0 toch 1 is.

En andere speeltjes, maar die zijn zelfs niet nodig voor deze vlieg-treinbotsing denk ik. Zie geen deling door nul hier.

kreydt
30 januari 2018, 00:57
Praktisch zijn er 3 referentie kaders ( vlieg, trein en waarnemer ) die een relatie hebben. Gezien de waarnemer alleen een snelheidsvariatie observeert na de botsing ( Vtrein2=Vtrein1 – Vvlieg ) moeten het referentie kaders van de vlieg en de trein, tijdens de botsing, overeen komen. Dit impliceert dat als er een factor nul wordt in een kader ook in het andere kaders een factor nul moet voorkomen. Het kader van de waarnemer neemt tijdens de botsing geen verschil in snelheid waar, dus kan in zijn kader alleen de tijd = nul zijn. Nu is de tijd juist de bindende factor voor de 3 kaders en zijn de snelheden ook gelijk aan nul tijdens de botsing. dwz de trein staat tijdens de botsing stil in zijn kader.
Met zuiver mechanica; Zet het vectoriele snelheidsverloop van de vlieg in een grafiek uit tov de tijd. Tijdens de botsing gaat de vlieg-snelheid plots over naar de trein-snelheid …. De versnelling is oneindig dwz alleen mogelijk door te delen door nul ( delta t = 0 ) en dat mag dan weer niet

Volian; verhuis naar mijn gemeente, hier is nog plaats in de kleuterklas.

Voltian
30 januari 2018, 09:20
Ik deel door nul... et alors?

Wie zegt dat dat niet mag? Blaise Pascal?

Een kwadraat van een getal is altijd een positief getal, en toch bestaat er zoiets als imaginaire getallen...

Wat nu?

kreydt
30 januari 2018, 14:48
Kalmte kan u redden. Gelukkig is er nog L'Hopitals regel die soms soelaas kan brengen.

Daaruit blijkt o.a. dat de lim(x->0) van sin(x)/x, alhoewel 0/0 toch 1 is.

En andere speeltjes, maar die zijn zelfs niet nodig voor deze vlieg-treinbotsing denk ik. Zie geen deling door nul hier.

l'hopitalse regels worden toegepast op de afgeleiden van functies en zijn in dit geval niet van toepassing omdat het enkel om dimensionaire eenheden gaat ( tijd, lengte )

de meest aanvaarbare verklaring is dat een ideale en theoretische botsing gewoon weg niet kan bestaan, ( singuliere toestanden uitgezonderd, maar dat zijn zuiver wiskundige speeltjes waarmee men zelfs tijdreizen kan organiseren ) en hierdoor is de vectoriele berekening van de botsing tussen twee biljardballen, die je zeker in de natuurkunde lessen hebt moeten leren, op zijn minst onnauwkeurig.

kreydt
30 januari 2018, 14:57
Ik deel door nul... et alors?

Wie zegt dat dat niet mag? Blaise Pascal?

Een kwadraat van een getal is altijd een positief getal, en toch bestaat er zoiets als imaginaire getallen...

Wat nu?

1 er zijn regels waaraan je, je moet houden
2 appelen en peren vergelijken is niet aan de orde - juist, het kwadraat van een reëel getal is positief. maar imaginaire getallen beschrijven een punt in een twee dimensionaal stelsel.

Voltian
31 januari 2018, 17:03
1 er zijn regels waaraan je, je moet houden
2 appelen en peren vergelijken is niet aan de orde - juist, het kwadraat van een reëel getal is positief. maar imaginaire getallen beschrijven een punt in een twee dimensionaal stelsel.

:-)

Loving this

In welke bijbel staat dat ik niet mag delen door 0?

droge humor kassa404
5 februari 2018, 20:13
in theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk, in praktijk is er wel degelijk verschil.

En, een biljartbal is altijd indrukbaar, als je maar hard genoeg drukt ...

Thuleander
8 februari 2018, 20:32
In een van zijn schrijfsel laat P.G. Wodehouse een personage gek worden doordat hij zich de vraag stelt; “ Wat gebeurt er wanneer een vlieg frontaal tegen een trein botst?” De vraag klinkt natuurlijk als pure waanzin maar….. In essentie komt het erop neer; ‘wat gebeurt er als twee lichamen frontaal tegen elkaar botsen en het lichaam met de kleinste massa van richting verandert en dus op 1 ogenblik de snelheid 0 (nul) heeft?’ Om inderdaad gek van te worden want wiskundig wordt er door nul gedeeld en dat mag niet en toch gebeurt het in de reële wereld. Denk maar aan twee theoretisch on-indrukbare biljard ballen die tegen elkaar botsen .

REALITY > wiskundig gezever

JimmyB
8 februari 2018, 20:43
Praktisch zijn er 3 referentie kaders ( vlieg, trein en waarnemer ) die een relatie hebben. Gezien de waarnemer alleen een snelheidsvariatie observeert na de botsing ( Vtrein2=Vtrein1 – Vvlieg ) moeten het referentie kaders van de vlieg en de trein, tijdens de botsing, overeen komen. Dit impliceert dat als er een factor nul wordt in een kader ook in het andere kaders een factor nul moet voorkomen. Het kader van de waarnemer neemt tijdens de botsing geen verschil in snelheid waar, dus kan in zijn kader alleen de tijd = nul zijn. Nu is de tijd juist de bindende factor voor de 3 kaders en zijn de snelheden ook gelijk aan nul tijdens de botsing. dwz de trein staat tijdens de botsing stil in zijn kader.
Met zuiver mechanica; Zet het vectoriele snelheidsverloop van de vlieg in een grafiek uit tov de tijd. Tijdens de botsing gaat de vlieg-snelheid plots over naar de trein-snelheid …. De versnelling is oneindig dwz alleen mogelijk door te delen door nul ( delta t = 0 ) en dat mag dan weer niet

Volian; verhuis naar mijn gemeente, hier is nog plaats in de kleuterklas.

Hmm, ik denk niet dat ik jouw redering volg.

Waarom zou men door nul moeten delen?

Waarom is de versnelling oneindig?


En vlieg die tegen een trein botst zal een zeer grote versnelling ondergaan, maar die is niet oneindig. Want als dit zo zou zijn dan is er een oneindige kracht nodig, de vlieg weegt namelijk weinig maar dit is niet nul. Dus de trein zou een oneindige kracht op de vlieg moeten uitoefenen maar de trein kan dit niet en dus zou de trein dan tegen de vlieg botsen en niet omgekeerd.

Eduard Khil
8 februari 2018, 21:27
Om dit vraagstuk op te lossen kom ik info te kort.
Zoals bvb: riep de vlieg "allahu akbar" alvorens tegen de trein te vliegen?

Voltian
9 februari 2018, 09:01
it's a free world; iedereen mag door 0 delen als hij/zij dat wil