PDA

View Full Version : Genografie = de afstammingsgeschiedenis vd mens obv DNA - vb. Haplogroep R1a1 (Y-DNA)


Nr.10
20 februari 2018, 23:27
Genografie. Bijvoorbeeld: de studie der haplogroepen. Een voorbeeld:
Haplogroep R1a1 (Y-DNA) (https://nl.wikipedia.org/wiki/Haplogroep_R1a1_(Y-DNA))
R1a1 is een subgroep van Haplogroep R (M207),
verwant met Haplogroep R1b (M343) welke dominant is in West-Europa,
en ook een verre verwant van Haplogroep R2 (M124).

Nr.10
20 februari 2018, 23:32
Genografie
Genografie is de jonge tak van wetenschap die onderzoek doet naar de afstammingsgeschiedenis van de mens. Genografie maakt hierbij gebruik van het DNA van mensen, anders dan taalrelaties en archeologische vondsten zoals in andere wetenschappelijke takken. Door gebruik te maken van kleine verschillen tussen het DNA van verschillende individuen, is het in principe mogelijk een volledige stamboom op te stellen van de mensheid. In de praktijk wordt er gebruikgemaakt van twee soorten DNA, die het mogelijk maken een globale genealogie van de mensheid op te stellen op een tijdschaal van tienduizenden jaren:

Voor de mannelijke lijn is dat het Y-chromosoom, dat de vader doorgeeft aan zijn zonen maar niet aan zijn dochters (en uiteindelijk dus terug te leiden valt tot de 'Y-chromosomale Adam').
Voor de vrouwelijke lijn is dat het mitochondriaal DNA dat de moeder via de eicel doorgeeft aan haar kinderen, maar dat haar zonen niet verder doorgeven en dus informatie bevat over de afstammingslijn van moeder op dochter op kleindochter (en uiteindelijk dus terug te leiden valt tot de 'Mitochondriale Eva').

Door de geringe mutatiesnelheid van de betrokken types DNA kan deze informatie, in combinatie met de geografische spreiding van bepaalde mutaties, goed gebruikt worden om (pre-)historische migratiepatronen te achterhalen.
BRON (https://nl.wikipedia.org/wiki/Genografie)

pajoske
26 februari 2018, 16:14
https://dna-benelux.eu/node/2
Voor meer uitleg.

Nr.10
5 maart 2018, 22:30
https://dna-benelux.eu/node/2
Voor meer uitleg.
² Stamboomonderzoek op basis van DNA.