PDA

View Full Version : Wordt de Aarde zwaarder vanwege fotosynthese?


ron kreike
28 april 2018, 21:12
Planten kunnen groeien vanwege zonlicht,
en dat wordt ook wel fofosynthese genoemd.
Wordt de Aarde daardoor zwaarder, of niet?

Micele
28 april 2018, 22:58
Welke foef?

DewareJakob
29 april 2018, 09:01
Goede vraag.
De relatie tussen energie en massa.
Dingen uit het verleden worden 'opgegraven', zijn dus verdwenen onder iets... Wat en hoe?

Bovenbuur
29 april 2018, 09:28
Het klassiek chemische antwoord is nee. De materie die de planten aanmaken komt atoom voor atoom voort uit water en meststoffen. Het zonlicht draagt geen massa bij.

Ik geloof dat ongeveer sinds e=mc^2 de natuurkunde van mening is dat er wel een extreem kleine hoeveelheid massa bijkomt. Ik weet dit niet zeker, want voor alle praktisch chemische doeleinden in het volkomen verwaarloosbaar, maar het feit dat planten verbindingen aanmaken die hoger in energie zijn dan de stoffen waar ze mee beginnen zou hun massa moeten verhogen, de chemische bindingsenergie is in principe weegbaar als massa.

In de praktijk is plantengroei een cyclus, er zijn ongeveer net zoveel planten aan het groeien als aan het verrotten/verteren, en de massa die er bij groeien bij zou komen gaat er in die andere stappen weer vanaf.

In een bredere blik zal de massa van de aarde vooral fluctueren door gassen die uit de dampkring ontsnappen en astroiden die diezelfde dampkring binnenvallen. Plus af en toe een Marsrover enzo natuurlijk (sattelieten tellen niet echt, die kan je qua gedrag van de aarde in het zonnestelsel nog redelijk goed tot de aardse puntmassa rekenen, ze vallen vroeger of later dan ook terug). Ik denk dat de aarde nog steeds meer kosmisch spul verzameld dan dat ze uitstoot, dus zou de aarde langzaam iets zwaarder worden.

DewareJakob
29 april 2018, 20:16
Lichter naar het blijkt, maar niet door fotosynthese:
https://www.startpagina.nl/v/wetenschap/aardrijkskunde/vraag/236861/aarde-lichter-zwaarder/

Prof Walter Lauriks hoogleraar Wetenschappen zegt daar het volgende over toen hij deze vraag kreeg:Ik neem aan dat het gewicht toch veranderd is, aangezien we bossen verbranden en er ook steeds meer mensen bijkomen. Zijn antwoord daarop beantwoord ook jouw vraag.

Antwoord: Ik heb zelf een aantal dingen moeten navragen om een correct antwoord op je vraag te kunnen formuleren. Je suggereert dat het verbranden van bomen de massa van de aarde zou veranderen. Dat is niet zo. ‘Verbranden’ is eigenlijk een chemische reactie tussen koolstof (van de boom) en zuurstof (uit de lucht). Het is zelfs zo dat de massa van de asresten en alle rook en waterdamp samen veel meer is dan de oorspronkelijke massa van de boom. Hetzelfde met de toename van het aantal mensen: een mens kan niet dikker worden als hij niet eet of drinkt. Zo zie je dat groeien en verbranden van bomen slechts het omzetten van een materievorm in een andere is: er gaat geen enkel atoom verloren of er wordt geen enkel gecreëerd.

Maar dat wil niet zeggen dat de massa van de aarde constant blijkt. Af en toe schieten wij eens een satelliet in de verre ruimte weg: die massa zijn we definitief kwijt. De Apollo missies brachten een aantal rotsblokken mee van de maan: dit is een definitieve toename van de massa van de aarde. Het effect van deze menselijke activiteit is uiteraard verwaarloosbaar.

Onze atmosfeer verliest dagelijks een 300 ton lichte gassen, voornamelijk waterstof. Dit komt omdat die lichte gassen zich bovenaan de atmosfeer bevinden, maar ook omdat zij de grootste snelheid hebben (omdat ze zo licht zijn). Zo gaan er een aantal kunnen ontsnappen aan de aantrekkingskracht van de aarde. Maar er valt ook ruimtestof en af en toe een groter brokstuk uit de ruimte op aarde. Ook al verbranden die dingen meestal voor ze het aardoppervlak raken, de asresten komen hoe dan ook op aarde terecht.

Naar schatting gaat het om een 200 ton per dag. Dit betekent dat de aarde inderdaad lichter wordt, maar dat is niet omdat wij bomen verbranden.