PDA

View Full Version : Antwoord aan onze poco-gemeenschap


marie daenen
27 juli 2018, 20:43
Hier een antwoord van een lezer op een bijdrage in Acta Sanctorum.
Ik kan het echt niet beter zeggen...

Eric zegt:
27 juli 2018 om 15:25
Met dit soort gepredikt relativisme, sofisme, postmodernisme, of noem het gewoon ‘nihilisme’, win je geen oorlog. En die oorlog wordt nochtans elke dag gevoerd. Moslims, hebben daarom ook geen last van de o.m. door Sanctorum uitgedragen leer van extreem subjectivisme, waarbij waarheid niet bestaat en alle uitspraken gelijkwaardig of nonsens zouden zijn. Zij weten dat een cultuur in slagorde en vasthoudend aan haar grondvoorwaarden en -beginselen steeds de oorlog wint, en dat beschavingen waarvan de individuen als zandkorrels in de stormwind ronddwarrelen geen enkele schijn van kans maken. Ook de door Sanctorum aanbeden Nietzsche wist dat, hij voorzag het uitéénvallen van de westerse beschaving en verheerlijkte in zijn Antichrist als meest intellectuele collaborateur de islam. De islam was immers i.t.t. het verwijfde christendom een krachtig geloof dat het volk tot een leger samensmeedde en dat dus onoverwinnelijk zou blijken. Die positieve visie op islam kwamen we overigens later ook bij Hitler en Himmler tegen.
Het postmodernisme van Sanctorum is de zekerste weg naar de verknechting en naar de absolute duisternis van de wereldomvattende dar-al-islam. Ga gerust voort met uitweiden over uw aversies, misschien vervult het u met een zekere trots en bevredigt het uw diepste non-filosofische verlangens. Maar in de strijd voor het behoud van onze vrijheid komen we er geen stap mee verder.

Pandareus
27 juli 2018, 21:10
Voor je wil goochelen met terminologie als poco-gemeenschap kun je misschien beter eerst eens het forumreglement lezen.
Dat stelt namelijk dat letterlijke quotes van teksten toegelaten zijn als er bronvermelding bij is (die ontbreekt bij jou) en een aanzet tot discussie (die ontbreekt al helemaal)

Je zit dus het forumreglement te verkrachten op 2 essentiële punten...

vlijmscherp
27 juli 2018, 22:13
Voor je wil goochelen met terminologie als poco-gemeenschap kun je misschien beter eerst eens het forumreglement lezen.
Dat stelt namelijk dat letterlijke quotes van teksten toegelaten zijn als er bronvermelding bij is (die ontbreekt bij jou) en een aanzet tot discussie (die ontbreekt al helemaal)

Je zit dus het forumreglement te verkrachten op 2 essentiële punten...

Regels volgen, dat is zo poco!

marie daenen
28 juli 2018, 09:07
Regels volgen, dat is zo poco!


Ik heb geschreven dat het om een lezer op Acta Sanctorum gaat...
Ga ernaar toe en je vindt hem onmiddellijk terug...

Zouden we kunnen stellen dat opspelen voor niets zuiver poco is...

Over belangrijke zaken trekken ze hun neus op en hebben geen antwoord...

Bovenbuur
28 juli 2018, 09:32
De islam was immers i.t.t. het verwijfde christendom een krachtig geloof dat het volk tot een leger samensmeedde en dat dus onoverwinnelijk zou blijken.

O ja, dat zien we in het midden Oosten tenslotte. Nergens revoluties of coupes, nergens oorlogen burgeroorlogen. nergens ruzies of over en weer beschuldigingen. Nergens complete economische blokkades van zeg een land als Qatar enkel omdat het toegeeft dat een land als zeg Iran ook bestaat (en dat al alleen omdat er olie in het spel was). Nergens langdurige grensconflicten. Gaat allemaal heel goed daar. Eensgezind alle neuzen dezelfde kant op als één groot leger. En daarom gaan we zo'n 100 tot 150 jaar geleden (toen leefde Nietzsche tenslotte) allemaal dood!

Nee, de persoon waarvan deze quote komt heeft helemaal begrepen hoe mensen werken, niks meer aan doen.

Universalia
31 juli 2018, 11:44
Nihilisme en negativisme zijn dingen die men in tegenwoordige tijden hoog in het vaandel weet te dragen.

Of dat een goede zaak is, geen idee van. :-o

Nietzsche en het Nihilisme. (http://isvw.mrwhite.hensel.nl/nl/nietzsche-het-nihilisme/)

8O

Bad Attila
31 juli 2018, 13:17
Ik heb geschreven dat het om een lezer op Acta Sanctorum gaat...
Ga ernaar toe en je vindt hem onmiddellijk terug...

Zouden we kunnen stellen dat opspelen voor niets zuiver poco is...

Over belangrijke zaken trekken ze hun neus op en hebben geen antwoord...

Het was waarschijnlijk te ingewikkeld om op het adres te klikken, ctrl+c te doen, en daarna ctrl+v te doen.
Want ja, je had het al moeten doen om de quote hier te plaatsen, en wist niet goed hoe het verder moest.

marie daenen
31 juli 2018, 21:08
Het was waarschijnlijk te ingewikkeld om op het adres te klikken, ctrl+c te doen, en daarna ctrl+v te doen.
Want ja, je had het al moeten doen om de quote hier te plaatsen, en wist niet goed hoe het verder moest.

Zo slim ben ik inderdaad niet... of misschien te lui om het te leren...