PDA

View Full Version : Wereldregering


jimmyl
8 augustus 2002, 13:29
Door de toenemende globalisering zou het misschien nuttig kunnen zijn om een soort wereldregering te creeeren. Zo zou bvb de wereldminister van milieu constant moeten proberen milieu aspecten te harmonisern en te verbeteren over de hele wereld. De minister van financieen zou dan de ias regels moeten doen toepassen door alle bedrijven, ...
Practisch is dit idee niet haalbaar, maar misschien iets om eens over natedenken.

jimmy

Leo Delcroix
8 augustus 2002, 13:33
De CVP-jongeren pleitten daar ook ooit voor : http://www.cvp-jo.be/topics/standpunten/dossiers/buitenlands.html#2.

Het idee is op zich niet slecht, mar zou een representatiever samengestelde VN-Veiligheidsraad geen haalbaarder eerste stap kunnen zijn. MET afschaffing van het veto-recht...
Bovendien lijkt een andere eerste stap me in de EU te situreen een federaler Europa zou wel een heel belangrijke stap kunnen zijn.

Pelgrim
8 augustus 2002, 15:08
Liever geen wereldregering. Die hangt immers volledig af van instanties als het wto en van de syndicaten van de geld elite. Een wereldregering is net niet wat we nodig hebben.

Pieterjan
8 augustus 2002, 17:05
Een wereldregering houdt tal van gevaren in volgens mij. Hoe gecentraliseerder bepaalde organisaties worden hoe groter het zeggenschap van individuen maar hoe berperkter de democratische inhoud. Ben ik niet duidelijk? Wanneer één bepaald persoon makkelijk een grote weging kan veroorzaken op bepaalde beslissingen dan loopt een organisatie het gevaar in dubieuze omstandigheden te eindigen.

een wereldregering houdt in spe in dat er een eensgezindheid bestaat op een bepaald vlak. Nu kan ik me moeilijk één punt indenken waar de totale wereldbevolking of een overgroot deel tenvolle achterstaat.

Wereldorganisaties kunnen nuttig en efficiënt zijn in die mate dat er over grenzen heen overleg gepleegd wordt. Een open horizon kan immers nooit geen kwaad. Niet op wereldniveau, niet op internationaal niveau en niet op nationaal niveau!

datri
8 augustus 2002, 17:35
een wereldregering houdt in spe in dat er een eensgezindheid bestaat op een bepaald vlak. Nu kan ik me moeilijk één punt indenken waar de totale wereldbevolking of een overgroot deel tenvolle achterstaat.


idd, daarenboven heeft een gewone regering al moeite genoeg om het bestuur van een land in goede banen te leiden, wat gaat een 'wereldregering' er dan van terecht brengen ??

Pieterjan
8 augustus 2002, 17:59
Er is als het ware een tendens aan het komen van afscheiding en gedecentraliseerd bestuur. Meer autonomie voor bepaalde regio's en net nu wordt hier gepleit voor een wereldregering?

Ik heb een voorstel: pik een willekeurige persoon, bij voorkeur een man, schenk hem een immens kapitaal, enkele kastelen en kroon hem tot wereldkoning!

datri
8 augustus 2002, 18:23
Ik heb een voorstel: pik een willekeurige persoon, bij voorkeur een man, schenk hem een immens kapitaal, enkele kastelen en kroon hem tot wereldkoning!

... als deze even weinig moet doen, en evenveel mag doen als ons koningshuis, dan zullen er genoeg vrijwillige willekeurigen zijn.....

Pieterjan
8 augustus 2002, 18:55
bij deze stel ik mij kandidaat..... :bday: kroon mij met de zotskap!

jimmyl
9 augustus 2002, 14:26
leo,

ja idd, dit gaat zeker niet in 1 stap en waarschijnlijk zelfs compleet niet.

pelgrim,

dat is nu net het probleem. De huidige mondiale instellingen zijn louter economisch (wto, ...) Wat we nodg hebben is een harmonieze regering met *lle bevoegdheden. Sociale, milieu, energie, ... Die de andere regeringen zouden kunnen coordineren

pieterjan,

Waarom zou er eengsgezindheid moeten zijn op een bepaald vlak om een wereldregering te vormen? Is er in belgie eensgezindheid over milieu?? Dit kan zijn taak zijn: het zoeken naar evenwichten... Trouwens die tendens tot decentralisatie is er niet echt. Er is alleen meer drang om alles te doen op het geschikte niveau... Federaal, locaal, gewestelijk, europees en nu dus mss mondiaal

groeten

jimmy

Pieterjan
9 augustus 2002, 14:33
Mondiaal is echt wel vééél te hoog gegrepen! Hoe meer mensen hoe meer meningen! Hoe meer meningen hoe minder eensgezindheid, akkoord?

Op een enkel voor de hand liggend punt kan er eensgezindheid ontstaan, bijvoorbeeld de hulp aan afrikaanse landen. Maar kijk bijvoorbeeld al maar eens naar het Kyotoakkoord. Hoe lang heeft het daar niet geduurd voor men er bepaalde landen heeft kunnen bijsleuren. Alle landen staan nu trouwens nog steeds niet op de lijst met ondertekenende.

Nog niet proberen te lopen als men nog niet kan kruipen! Want dan ga je gegarandeerd op je bek!!!

de moralist
9 augustus 2002, 21:33
Een wereldregering:

* hoe zullen de zetels dan verdeeld worden,per aantal stemmen,percentueel naargelang de grote van het land,de economische grootheid
* scheiding der machten: hoe zal je rekening houden met moslimlanden
*waar zal de regering zetelen?
*wat doe je met de ontwikkelingslanden:hoe groot zal hun invloed zijn in debatten en zullen hun verzuchtingen ingewilligd worden?
*wat doe je met de immense cultuurverschillen?
*wie wordt er het hoofd ervan? Zal er geen machtspelletje ontstaan onder de rijkere landen?
*hoe zal de taakverdeling gebeuren:de rijke landen voorzien van een "minister" met portefeuille en de armere landen ééntje geven die weinig van betekenis is
* en nog zoveel meer problemen

Als een gemeente,provincie,gewestregering,federale regering en een Europese regering er al niet in slaagt om een simpel voorstel,akkoord te aanvaarden of te ratificiëren hoe zou een wereldregering dit doen?

jimmyl
10 augustus 2002, 09:00
Ben ook wel realist genoeg om te beseffen dat dit naar alle waarschijnijkheid nooit zal plaatsvinden tenzij amerika de wereld veroverd of plat bombardeerd met haar atoombommen. De buitenlandminister van Europa (solana) heeft nu al practisch geen macht door de 10 tallen verschillende meningen van europese buitenlandministers.
jimmyl

Pieterjan
10 augustus 2002, 09:32
Ik zou zelfs verder durven gaan. Het zijn niet alleen non-utopische gedachten voor mij maar zelfs een ware verschrikking. De kans dat een grootmacht dan het volledige roer in handen heeft zou een drama betekenen. Het wordt een soort monopolie op 'land'. Laat ons eerlijk gezegd hopen dat er steeds een vereniging van land blijft bestaan als tegengewicht van de almachtige staten van Amerika. En met vereniging bedoel ik niet enkel organisatie als zijnde een op papier vast gelegd iets maar ook als een gevoel.

Timothy
10 augustus 2002, 15:55
De buitenlandminister van Europa (solana) heeft nu al practisch geen macht door de 10 tallen verschillende meningen van europese buitenlandministers.
jimmyl

Beste,

een kleine correctie: Javier Solana is geen minister. Dat zou namelijk inhouden dat hij verkozen is geweest, wat niet het geval is. Hij is de hoogste ambtenaar binnen de Raad van de Europese Unie. Officieel heet hij "secretaris generaal" of "hoge vertegenwoordiger".

Zie ook http://ue.eu.int/nl/summ.htm.

mvg
Timothy

jimmyl
10 augustus 2002, 18:35
Allee komaan zeg. Nu doe je precies of landen een tegengewicht kunnen bieden aan USA. Laat me niet lachen. Als mr Bush zegt we vallen irak binnen. Wie in godsnaam gaat daar een tegengewicht voor bieden? :wink:

jimmyl

Pieterjan
10 augustus 2002, 18:38
Ban die negatieve gedachten Jimmy! De machtige USA zijn misschien wereldmachten maar ze hebben de wereld niet in hun macht! Ze zijn wereldleiders maar leiden de wereld niet! Spitsvondig hé :lol::lol::lol:

Johanv17
11 augustus 2002, 14:43
Zo,n verkapte vorm van wereldregering hebben we al en die vindt ge op onderstaande link
http://www.bilderberg.org/2002.htm#Secrets
Neem rustig de tijd om dit te lezen en stel vast dat hun doelstellingen van een totaal andere aard zijn, om niet te zeggen, kwaadaardig. Dit word wat duidelijker als je op de nu volgende link leest wie het "notoire lid Bush" van dit genootschap is en waar zijn roots liggen.
Te bedenken dat dergelijke sujetten overal ter wereld de plak zwaaien.
http://www.tarpley.net/bushb.htm
Bemoedigend....niet ??
Mvg Johanv17 :!:

Pelgrim
12 augustus 2002, 12:40
Dat zijn nu net ook die organisaties waartegen de zogenaamde antiglobalisten betogen.