PDA

View Full Version : Ratzinger en religieus pluralisme


Knipp
19 april 2005, 22:25
Niet knorren. En geen rode letters van drie centimeter.

Inhoudelijke discussie graag.

http://www.culture-et-foi.com/dossiers/dominus_jesus/richard_bergeron.htm

Is deze analyse juist ?

Knipp
20 april 2005, 07:45
Ook interessant : http://www.chiesa.espressonline.it/dettaglio.jsp?id=20037&eng=y

De reacties op DS forum zijn ondertussen stukken interessanter dan die op politics.be.

Knipp
20 april 2005, 09:22
het omstreden document zelf vind je hier :
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000806_dominus-iesus_en.html

Menapius
20 april 2005, 10:07
Niet knorren. En geen rode letters van drie centimeter.

Inhoudelijke discussie graag.

http://www.culture-et-foi.com/dossiers/dominus_jesus/richard_bergeron.htm

Is deze analyse juist ?

Ik denk dat ieder voor zich moet uitmaken of de analyse juist is.
Dus, persoonlijk, denk ik dat ze juist is. Ik ga niet lijn per lijn commentaar geven, slechts een paar puntjes:

1) De dogmatische kerk: Veel mensen aanvaarden niet meer dat als ze een "Waarom?"-vraag stellen aan de RKK, die meestal beantwoord wordt met: "Daarom!" of "Omdat ik (de paus) zeg dat het zo is!". De RKK beschikt over een dik boek (ook wel eens Bijbel genoemd), dat de leidraad moet zijn van haar denken en handelen, t.t.z. als ze nog steeds geinteresseerd is in het verdedigen en verspreiden van de Christelijke waarden, natuurlijk, maar de RKK hecht de dag van vandaag veel meer belang aan haar eigen theologische geschriften, waarin vaak concepten voorkomen (bijv. de heilige drievuldigheid) waarvan men gemakkelijk brandhout kan maken als men de Bijbel een beetje aandachtig bestudeert.
2) De niet-muteerbare kerk: (waw, moeilijk woord): Dat de kerk niet hoeft te luisteren naar de verzuchtingen van het volk en de publieke opinie, tegenwoordig vaak vertolkt door de media, omdat ze erboven druist in tegen haar evangelische taak. Als de RKK wil dat de mensen haar leer volgen, dan moet ze in de eerste plaats zelf eerst onder de mensen gaan en luisteren naar wat de mensen zeggen, wat hen bezig houdt, wat hun zorgen zijn. Dan kan ze reflecteren over hoe de Christelijke principes toegepast kunnen worden om het leven van die mensen te verrijken. De ivoren toren waarin de opperklasse van de RKK zich bevindt tegenwoordig is gehuld in dikke mist, zodat ze ook met een verrekijker hun schaapjes niet kunnen observeren...
3) De onfeilbaarheid van de paus: Jezus heeft Petrus aangeduid als "De rots waarop ik mijn kerk zal bouwen", juist, maar betekent dit dat alle pausen daarom onfeilbaar zijn. Zelfs al was Petrus onfeilbaar, alle opvolgers zijn Petrus niet, en zeker niet onfeilbaar in mijn logica. Trouwens, Jezus wist dat Petrus niet onfeilbaar was: "Voorwaar ik zeg u, Petrus, voor de haan kraait, zult gij mij driemaal verloochenen" En toch vertrouwde hij de kerk aan Petrus toe. Inderdaad, een mens van vlees en bloed die kan falen, maar met devotie en vroomheid er na de dood van Christus het beste probeerde van te maken. In schril contrast met de huidige RKK. Daarbij moet gezegd worden dat het concept "kerk" een te materialistisch beeld oproept, i.e. het gebouw, de pracht en praal van de RKK, door al die slechte vertalingen van de ene dode taal in de andere dode taal is er één en ander aan betekenis verloren gegaan. Denk ipv "kerk" aan "geloofsgemeenschap" en de metafoor van Jezus wordt: "Petrus, jij bent diegene aan wie ik mijn geloofsgemeenschap toevertrouw".

Knipp
20 april 2005, 16:28
De volgende Policarpo 'anecdote' schetst het probleem ook wel goed :

Exchange Between the Cardinal and a Group of Young People


(October 10-12, 2003) Catholic Family News reported last month on the interreligious Congress at Fatima: "The Present of Man, the Future of God, the Place of Sanctuary in Relation to the Sacred". Speakers at the Congress, including Father Jacques Dupuis and Archbishop Michael Fitzgerald, told delegates that Catholics should not seek to convert non-Catholics to the Catholic Church. This is because, according to the new, ecumenical system, non-Catholics are already part of the "Reign of God," and do not have to convert to the Catholic Church for salvation.,


On the subject of "no salvation outside the Catholic Church," which is a defined dogma that Catholics must believe in order to remain Catholic, Father Dupuis said in disgust, "There is no need to invoke here that horrible text from the Council of Florence." Father Dupuis also said that the purpose of dialogue is to help "the Christian to become a better Christian, and the Hindu a better Hindu."

The Cardinal Patriarch of Lisbon, Fatima Shrine Rector, Bishop of Leiria- Fatima, and Apostolic Delegate all applauded Dupuis' speech wherein, among many other outrages, he denounced a defined doctrine of the Church.


An exchange took place at the Congress between a group of young people from the Society of Saint Pius X and the Cardinal Patriarch of Lisbon, Jose de Cruz Policarpo. The young people were there because Father Danjou, Prior of the Society of Saint Pius X in Portugal, organized the distribution of 35,000 pamphlets in Fatima denouncing the ecumenical event.[6] He also organized two ceremonies of reparation. The young people from the M.J.C.F. (Catholic Youth Group in France), came especially from south- east France to help distribute the flyers.


Some of these young people attended the Congress. The following interview, published by DICI, [7] took place between members of the M.J.C.F. and Cardinal Policarpo after his speech on Saturday afternoon.


M.J.C.F.: Your Eminence, I would like to have some precision. In your speech you said that "each religion when practiced with sincerity was leading to God". Yet Sister Lucy of Fatima in Os Apelos, commenting upon the First Commandment, says that "there is only one God who deserves our adoration, the other divinities are nothing, are worth nothing and can do nothing for us". How are we to reconcile those two visions of God?


Card. P.: But, my boy, such a vision is outmoded. What are those divinities Sister Lucy is talking about? We Christians, Muslims, Jews, we all have the same God.


M.J.C.F.: (Silent, aghast, wide-eyed.)


Card. P.: Of course, the faith must be Christocentric, but the other religions are in progress towards Christ, each is more or less advanced, that's all!


M.J.C.F.: Yet we do not have the same religion as the Muslims or the Jews. Then, how can one say we have the same God?


Card. P.: You know, I did a lot of studying when I was young. If you're a Christian, as you say you are, it's a question of culture, that's because you were taught so. For the Muslim, it's just the same.


M.J.C.F.: But, Your Eminence, how far will ecumenism go?


Card. P.: Each religion has something to teach you. Experience of other religions is very important, we've got a lot to learn from them.


M.J.C.F.: But yet it is written in the Koran: "Do not take the Christians or the Jews for your friends."

Card. P.: You've read the Koran, my boy?


M.J.C.F.: Yes, twice!


Card. P.: In Arabic?


M.J.C.F.: No, but our religion is based on Revelation. Could the so-called prophet Mohammed truly have received a part of Revelation?


Card. P.: You must have read a bad translation. Islam has a lot to teach you.


M.J.C.F.: In the Apocalypse, the apostle St. John warns us to beware of false prophets. Is Mohammed a false prophet?


Card. P.: (he was getting nervous) Young man, I leave you the full responsibility of the answer!


The Cardinal brushed them aside to go, but one of the young people held him back slightly.


M.J.C.F.: Your Eminence, you did not answer my question, I believe?


Card. P.: It may be said that in the time of Jeremias, Mohammed would have been considered a false prophet.


The Cardinal then went away, pushing the young people aside and without saying goodbye.

Jeroen
20 april 2005, 22:35
Inhoudelijke discussie graag.

^^

Alvast bedankt.
Voor zij, zoals pakweg iedereen die al gereageerd heeft, waarbij dit niet lukt mogen zich gerust onthouden of een paar dagen 'afkicken'. Het wordt tijd dat er weer wat meer inhoudelijk wordt gepost in plaats van zomaar wat te posten in de hoop threads op die manier te doen ontsporen.

edit:
De 'foute' posts zijn allemaal verwijderd dus.