PDA

View Full Version : Is er verband tussen referenda en koninkrijken/republieken?


Knuppel
17 juli 2003, 20:20
Vraagje aan Jos Verhulst:

Wat is de correlatie tussen bindende referenda op volksinitiatief en koninkrijken/republieken?

Het is immers opvallend dat er in dit land geen enkel soort referendum op staatsniveau bestaat maar wél nog iets dat in bijna geen enkele 'democratie' ter wereld nog voorkomt: de stemplicht.

Als ik dan hoor wat Di Rupo zegt (zie onderschrift) en goed wetende wie hem daarin steunt, dan kan men toch niet meer ontkennen dat er hier een PS-dictatuur bestaat mét medewerking van de monarchie?

Mag ik daaruit afleiden dat er in dit land meer democratie zou mogelijk zijn moest het geen monarchie meer zijn en zowel Di Rupo als het Hof hun rol niet meer zouden kunnen spelen?

Jos Verhulst
17 juli 2003, 20:32
Vraagje aan Jos Verhulst:

Wat is de correlatie tussen bindende referenda op volksinitiatief en koninkrijken/republieken?

Het is immers opvallend dat er in dit land geen enkel soort referendum op staatsniveau bestaat maar wél nog iets dat in bijna geen enkele 'democratie' ter wereld nog voorkomt: de stemplicht.

Als ik dan hoor wat Di Rupo zegt (zie onderschrift) en goed wetende wie hem daarin steunt, dan kan men toch niet meer ontkennen dat er hier een PS-dictatuur bestaat mét medewerking van de monarchie?

Mag ik daaruit afleiden dat er in dit land meer democratie zou mogelijk zijn moest het geen monarchie meer zijn en zowel Di Rupo als het Hof hun rol niet meer zouden kunnen spelen?

Bindende referenda op volksinitiatief functioneren op nationaal niveau enkel behoorlijk in Zwitserland. Ik zou dus niet weten hoe men enige correlatie zou kunnen opsporen tussen de aard van het regime (monarchie of niet) en voorkomen van het BROV.

Knuppel
17 juli 2003, 20:47
Zwitserland is wel sinds 1848 een republiek.

Supe®Staaf
17 juli 2003, 20:48
http://www.atlcom.nl/Kaukasus/Georgie-tekst.htm
Al in de zevende eeuw voor Christus was het westelijke deel van het gebied dat nu Georgië is een zelfstandig [i]koninkrijk dat Colchis heette. ..............Onder druk van stakingen en demonstraties werden in 1990 vrije verkiezingen toegestaan. In 1991 verklaarde het nieuwe Georgische parlement, na een referendum waarbij 98,9% van de bevolking zich uitsprak voor onafhankelijkheid, de afscheiding van Georgië van de Sovjet-Unie.

http://www.mightyweirdo.com/referendumplatform/geschiedenis/nederland.htm
Koninkrijk Nederland kent DD (directe democratie)

Op http://www.vakantieklok.nl/spanje.htm zien we dat Spanjes koninkrijk eveneens per referendum bestuurd wordt.
Sinds 22 nov. 1975 is Spanje weer een monarchie. De staatsinrichting is gebaseerd op de grondwet die op 6 dec. 1978 bij referendum werd goedgekeurd. De verschillende volken en regio's hebben zelfbestuur.

Eveneens Noorwegen (koning onlangs op bezoek), en Verenigd Koninkrijk kennen referenda.
Schuif de zwarte piet niet door naar onze vorst, maar zoek de oorzaak bij de particratische creaturen die ons regeren na verplicht en slechtgeïnformeerd kiezen.

Knuppel
17 juli 2003, 21:19
http://www.atlcom.nl/Kaukasus/Georgie-tekst.htm
Al in de zevende eeuw voor Christus was het westelijke deel van het gebied dat nu Georgië is een zelfstandig [i]koninkrijk dat Colchis heette. ..............Onder druk van stakingen en demonstraties werden in 1990 vrije verkiezingen toegestaan. In 1991 verklaarde het nieuwe Georgische parlement, na een referendum waarbij 98,9% van de bevolking zich uitsprak voor onafhankelijkheid, de afscheiding van Georgië van de Sovjet-Unie.

http://www.mightyweirdo.com/referendumplatform/geschiedenis/nederland.htm
Koninkrijk Nederland kent DD (directe democratie)

Op http://www.vakantieklok.nl/spanje.htm zien we dat Spanjes koninkrijk eveneens per referendum bestuurd wordt.
Sinds 22 nov. 1975 is Spanje weer een monarchie. De staatsinrichting is gebaseerd op de grondwet die op 6 dec. 1978 bij referendum werd goedgekeurd. De verschillende volken en regio's hebben zelfbestuur.

Eveneens Noorwegen (koning onlangs op bezoek), en Verenigd Koninkrijk kennen referenda.
Schuif de zwarte piet niet door naar onze vorst, maar zoek de oorzaak bij de particratische creaturen die ons regeren na verplicht en slechtgeïnformeerd kiezen.

Georgië past niet in in je rijtje, Superstaaf. :P
België evenmin want zelfs gewone referenda op staatsniveau bestaan hier niet. :?
Stemplicht daarentegen wel. :x
Je kan dus niet stellen dat het koninkrijk België een supervoorbeeld van democratie is. :roll:

Knuppel
17 juli 2003, 21:21
http://www.atlcom.nl/Kaukasus/Georgie-tekst.htm
Al in de zevende eeuw voor Christus was het westelijke deel van het gebied dat nu Georgië is een zelfstandig [i]koninkrijk dat Colchis heette. ..............Onder druk van stakingen en demonstraties werden in 1990 vrije verkiezingen toegestaan. In 1991 verklaarde het nieuwe Georgische parlement, na een referendum waarbij 98,9% van de bevolking zich uitsprak voor onafhankelijkheid, de afscheiding van Georgië van de Sovjet-Unie.

http://www.mightyweirdo.com/referendumplatform/geschiedenis/nederland.htm
Koninkrijk Nederland kent DD (directe democratie)

Op http://www.vakantieklok.nl/spanje.htm zien we dat Spanjes koninkrijk eveneens per referendum bestuurd wordt.
Sinds 22 nov. 1975 is Spanje weer een monarchie. De staatsinrichting is gebaseerd op de grondwet die op 6 dec. 1978 bij referendum werd goedgekeurd. De verschillende volken en regio's hebben zelfbestuur.

Eveneens Noorwegen (koning onlangs op bezoek), en Verenigd Koninkrijk kennen referenda.
Schuif de zwarte piet niet door naar onze vorst, maar zoek de oorzaak bij de particratische creaturen die ons regeren na verplicht en slechtgeïnformeerd kiezen.

Georgië past niet in in je rijtje, Superstaaf. :P
België evenmin want zelfs gewone referenda op staatsniveau bestaan hier niet. :?
Stemplicht daarentegen wel. :x
Je kan dus niet stellen dat het koninkrijk België een supervoorbeeld van democratie is. :roll:

Wanneer denk je dat België in staat zal zijn het voorbeeld van een land als Georgië te volgen? 8)

Dimitri
17 juli 2003, 21:22
Ik geloof eerlijk gezegd ook niet in dat verband. De Scandinavische landen Noorwegen, Zweden en Denemarken kennen allemaal een referendum op nationaal niveau, en zijn stuk voor stuk koninkrijken. Ook in het vorstendom Liechtenstein bestaat er directe democratie.

Wat wel opvalt is de relatie tussen stabiliteit en monarchie. Bijna alle huidige monarchieën in Europa - op Spanje na - zijn de laatste 200 jaar (sinds Napoleon) stabiele landen/democratieën gebleken, en zij vormen dan ook, met Zwitserland, de stabielste Europese landen.

Knuppel
17 juli 2003, 21:26
Zwitserland hoort niet in je rijtje thuis.
Zijn er buiten Zwitserland dan geen andere republieken die stabiel zijn? Die één of ander referendum hebben?

Nederland heeft er ook geen op staatsniveau trouwens. Zwitserland wel.

Dimitri
17 juli 2003, 21:41
De meeste landen die nu een republiek zijn, zijn dat geworden door een revolutie of oorlog in de afgelopen 200 jaar (Frankrijk, Rusland, Duitsland, Ierland, geheel Midden- en Oost-Europa, Griekenland, enz.). Italië is een van de weinige landen waar de bevolking in een referendum de monarchie heeft afgeschaft. Een aantal landen zijn onafhankelijk geworden door een referendum (Slovenië, Macedonië), maar waren in de periode daarvoor ook niet bepaald het toonbeeld van stabiliteit. Spanje is een uitzondering, omdat daar de monarchie heringevoerd is.

Nederland heeft inderdaad geen bindend, maar wel een raadplegend referendum op nationaal niveau. Er is alleen nog nooit van de mogelijkheid gebruik gemaakt. In ieder geval geven de Scandinavische landen, waar men wat progressiever is dan hier, aan dat de relatie tussen monarchie en gebrek aan directe democratie niet te leggen is.

Knuppel
17 juli 2003, 21:59
Een aantal landen zijn onafhankelijk geworden door een referendum (Slovenië, Macedonië), maar waren in de periode daarvoor ook niet bepaald het toonbeeld van stabiliteit. Spanje is een uitzondering, omdat daar de monarchie heringevoerd is.

Ik stel vast dat er ook landen zijn die pas stabiel werden na hun onafhankelijkheid.

Voor Franco was Spanje ook een monarchie. Ging het toen goed in Spanje? Hoe werd ze afgeschaft? En op welke wijze pakte Franco de macht? Wie droeg Juan Carlos voor als opvolger voor hij stierf?
Mij lijkt het allemaal niet zo simpel.

Blijft het feit dat er in het koninkrijk België geen enkele vorm van referenda op staatsniveau bestaat. Evenmin in Nederland. Beide behoren nochtans tot de stabiele koninkrijken. Waarom bestaat er echter in geen van beide iets in de aard van het BROV en in Zwitserland wel?

Dimitri
17 juli 2003, 22:13
Ik stel vast dat er ook landen zijn die pas stabiel werden na hun onafhankelijkheid.
Ik ben dan ook blij dat die landen nu allemaal onafhankelijk zijn geworden. Dankzij de staatkundige herindeling na WO I en na de val van de Muur heeft nu elk volk daar zijn eigen staat. In dat opzicht is men al een stuk verder dan in West-Europa. Helaas zijn de grenzen niet overal eerlijk getrokken (grote delen van Duitsland etnisch gezuiverd en overgeheveld, Hongaarse minderheden in Slowakije, Roemenië en Servië, minderheden in de Balkanrepublieken, enz.), maar het principe was goed.
Voor Franco was Spanje ook een monarchie. Ging het toen goed in Spanje? Hoe werd ze afgeschaft? En op welke wijze pakte Franco de macht? Wie droeg Juan Carlos voor als opvolger voor hij stierf?
Mij lijkt het allemaal niet zo simpel.
Spanje is dan ook een uitzondering.
Blijft het feit dat er in het koninkrijk België geen enkele vorm van referenda op staatsniveau bestaat. Evenmin in Nederland. Beide behoren nochtans tot de stabiele koninkrijken. Waarom bestaat er echter in geen van beide iets in de aard van het BROV en in Zwitserland wel?
In Nederland omdat de mensen hier blijven stemmen op partijen die tegen het referendum zijn, omdat paars er door een oud-VVD-leider niet in geslaagd is het referendum in de Grondwet te krijgen, en omdat de man die dat alsnog wilde rechtzetten werd vermoord. De monarchie heeft daar niets mee te maken, het is de ideologie van de conservatieve politieke partijen. In Scandinavië hadden de progressieve partijen de meerderheid, en is dat referendum wel ingevoerd. Sterker nog, Noorwegen werd in 1905 onafhankelijk door een referendum, en werd door nog een referendum een monarchie.

Knuppel
17 juli 2003, 22:19
Zwitserland is een republiek en het enige land waar het BROV goed werkt. Waarom gebeurt dat niet in een monarchie?

Pech dat uitgerekend de man die iets wilde veranderen in het koninkrijk Nederland vermoord werd...

Of was het een geluk?

Dimitri
17 juli 2003, 22:25
Zwitserland is een republiek en het enige land waar het BROV goed werkt. Waarom gebeurt dat niet in een monarchie?
Is het niet zo dat Liechtenstein het tweede land is waar het BROV goed werkt? Weliswaar heeft de vorst daar veel te veel macht, maar er bestaat wel precies hetzelfde systeem als in Zwitserland.
Pech dat uitgerekend de man die iets wilde veranderen in het koninkrijk Nederland vermoord werd...

Of was het een geluk?
Ik geloof niet in die duistere complottheorietjes. :wink:

Knuppel
17 juli 2003, 22:44
Dat die Lichtensteiner teveel macht heeft moeten ze daar nog aan den lijve ondervinden. Hij is er nog niet zolang koning dat ze dat al gewaar worden. Als dat wél zo is hebben ze tenminste de mogelijkheid hun vergissing weer goed te maken.

In Nederland en België hebben we die mogelijkheid niet.

Zowel Spanje als Lichtenstein zijn dus al uitzonderingen. Nederland en België dan weer in de tegenovergestelde richting. Niks te referenda hier.
In België mogen we niet eens meebeslissen over de Europese grondwet net zomin als we mochten meebeslissen over de toetreding tot de EU. Wel nog stemplicht over de te kiezen volksvertegenwoordigers als bijna enige overblijvende 'democratie'.
Het koninkrijk België is dus in alle geval een super-nep-democratie.

Dimitri
17 juli 2003, 23:03
Dat die Lichtensteiner teveel macht heeft moeten ze daar nog aan den lijve ondervinden. Hij is er nog niet zolang koning dat ze dat al gewaar worden. Als dat wél zo is hebben ze tenminste de mogelijkheid hun vergissing weer goed te maken.
De bevolking heeft 'm net in een referendum meer macht gegeven, omdat hij hen chanteerde door anders naar het buitenland te vertrekken, wat veel investeringen in het staatje zou kosten. Het is trouwens geen koning, maar een prins. En een hele arrogante ook.

In Nederland en België hebben we die mogelijkheid niet.

Zowel Spanje als Lichtenstein zijn dus al uitzonderingen. Nederland en België dan weer in de tegenovergestelde richting. Niks te referenda hier.
In België mogen we niet eens meebeslissen over de Europese grondwet net zomin als we mochten meebeslissen over de toetreding tot de EU. Wel nog stemplicht over de te kiezen volksvertegenwoordigers als bijna enige overblijvende 'democratie'.
Het koninkrijk België is dus in alle geval een super-nep-democratie.
Volgens mij is er in Nederland nog steeds kans op dat referendum over de EU-Grondwet. Een van de argumenten in Nederland is dat haast alle landen in de EU een referendum houden, en wij nu eens echt een 'pleefiguur' zouden slaan (eurocommissaris Frits Bolkestein over Pim Fortuyn als minister-president) als er geen referendum zou worden gehouden. Het zou alleen een bevestiging zijn van mijn steeds groter wordende twijfels (nog zachtjes uitgedrukt eigenlijk) over het nieuwe kabinet.

Knuppel
17 juli 2003, 23:37
Pleefiguur Pim is voorgoed weg. :cry:
Welkom bij de koninkrijken der nep-democratieën. :wink:

Dimitri
17 juli 2003, 23:46
Pleefiguur Pim is voorgoed weg. :cry:
Zijn ideeën zeker niet.
Welkom bij de koninkrijken der nep-democratieën. :wink:
:(
Hè, hè. Zal ik een lijst met ondemocratische republieken maken? :P

Knuppel
18 juli 2003, 01:11
Pleefiguur Pim is voorgoed weg. :cry:
Zijn ideeën zeker niet.
Welkom bij de koninkrijken der nep-democratieën. :wink:
:(
Hè, hè. Zal ik een lijst met ondemocratische republieken maken? :P

Graag. Zo wordt tenminste duidelijk dat een monarchie geen haar beter is.

Er is wel alvast één republiek die het veel beter doet dan een monarchie: Zwitserland.

Dimitri
18 juli 2003, 11:25
Graag. Zo wordt tenminste duidelijk dat een monarchie geen haar beter is.

Er is wel alvast één republiek die het veel beter doet dan een monarchie: Zwitserland.
Voorlopig zijn er dus twee landen in Europa met het volksinitiatief op nationaal niveau: Zwitserland en Liechtenstein, een republiek en een koninkrijk. Ik zei al in mijn eerste reactie dat er geen verband te leggen is tussen monarchie en democratie. Er zijn nl. veel meer ondemocratische republieken in de wereld, dan ondemocratische koninkrijken. Logisch, er zijn nu eenmaal meer republieken dan koninkrijken in de wereld, maar er is dus geen verband te ontdekken. En een presidentiële dictatuur is even erg als een monarchale tirannie. Gelukkig verdwijnen zij vroeg of laat weer. Maar de constitutionele monarchie blijkt in veel landen al lange tijd goed te werken en te zorgen voor politieke stabiliteit, net als sommige republieken. Het valt mij alleen op dat in Europa de constitutionele monarchieën wel haast allemaal tot de stabielste landen behoren.

Knuppel
18 juli 2003, 11:40
Best. Nu er ook nog betere democratieën van maken.
De tijd dat de Belgische monarchie dit land stabiel kon houden is intussen toch bijna voorbij.
Met Nederland kan je het in alle geval niet vergelijken.

Dimitri
18 juli 2003, 11:55
Ja, België is eigenlijk de tweede uitzondering. 8)