PDA

View Full Version : Multiculturalisme, wat voor gedrocht is dat?


Anonymous
11 juni 2002, 18:40
De voorstanders van het multicul-dogma kunnen deze vraag meestal zelf niet beantwoorden.
Meer bepaald kunnen ze geen voorbeeld geven van de "verrijking" die de aanwezigheid van grote groepen Turken, Maghrebijnen en negers ons hebben gebracht.

Multiculturalisten staan vijandig tegenover diversiteit in de wereld. Zij menen immers dat culturen vermengd moeten worden. Culturen passen immers niet in hun simplistisch denkkader dat is opgebouwd uit de pseudo-tegenstelling tussen arbeid en kapitaal. Juist om de diverse culturen te beschermen en te behouden moet multiculturalisme bestreden worden. Het resultaat van, multicul is immers steeds een Melting Pot, etnisch gedifferentieerde mensen die ontworteld zijn uit hun volksgemeenschappen en enkel nog gebonden worden door een materialistisch individualisme, het najagen van persoonlijke rijkdom.

Anonymous
11 juni 2002, 19:02
Multiculturalisten staan vijandig tegenover diversiteit in de wereld.

Man, waar heb je het toch over? Dat is juist de definitie van multiculturalisme!!!!!!!!

Kotsmos
11 juni 2002, 21:09
De voorstanders van het multicul-dogma kunnen deze vraag meestal zelf niet beantwoorden.
Meer bepaald kunnen ze geen voorbeeld geven van de "verrijking" die de aanwezigheid van grote groepen Turken, Maghrebijnen en negers ons hebben gebracht.

Multiculturalisten staan vijandig tegenover diversiteit in de wereld. Zij menen immers dat culturen vermengd moeten worden. Culturen passen immers niet in hun simplistisch denkkader dat is opgebouwd uit de pseudo-tegenstelling tussen arbeid en kapitaal. Juist om de diverse culturen te beschermen en te behouden moet multiculturalisme bestreden worden. Het resultaat van, multicul is immers steeds een Melting Pot, etnisch gedifferentieerde mensen die ontworteld zijn uit hun volksgemeenschappen en enkel nog gebonden worden door een materialistisch individualisme, het najagen van persoonlijke rijkdom.

u bent dom, ignorant en nog behoorlijk xenofoob ook zo te horen! Als er geen multiculturaliteit was, mijn beste, dan zaten we nu nog altijd op hetzelfde ontwikkelingspeil als pakweg 8000 jaar geleden. Of bent ge nóg dommer als uw uitleg doet uitschijnen, en denkt ge dat ons volk (wat dat dan ook mag zijn) alles zelf heeft uitgevonden?

Linus
12 juni 2002, 12:57
Wat kan ik hier nog meer bijzetten dan "Way to go Kotsmos!"

Linus

Anonymous
12 juni 2002, 20:52
Multiculturalisten staan vijandig tegenover diversiteit in de wereld.

Man, waar heb je het toch over? Dat is juist de definitie van multiculturalisme!!!!!!!!


Inderdaad, dat is juist wat werd gezegd: multiculturalisme = vijandigheid tegenover diversiteit in de wereld. Wat is het probleem?

Anonymous
12 juni 2002, 20:57
Interessante informatie over wat de multicultuur is:

http://www.democrates.net/

Anonymous
12 juni 2002, 22:59
Interessante informatie over wat de multicultuur is:

http://www.democrates.net/

Dat neo-fascitisch siteje, laat me niet lachen!!!!!!

Kotsmos
13 juni 2002, 11:10
Multiculturalisten staan vijandig tegenover diversiteit in de wereld.

Man, waar heb je het toch over? Dat is juist de definitie van multiculturalisme!!!!!!!!


Inderdaad, dat is juist wat werd gezegd: multiculturalisme = vijandigheid tegenover diversiteit in de wereld. Wat is het probleem?

multiculturaliteit staat niet vijandig tegenover diversiteit, maar wel tegenover krampachtige pogingen om de eigen cultuur onveranderlijk te bewaren en alle mogelijke invloeden van buitenaf te weren. Een beetje inzicht leert u trouwens dat rassenvermenging sinds de 17e eeuw helemaal niet tot een eenheidsworst geleid heeft, doch enkel tot nieuwe varianten (mulatten bijvoorbeeld). Bedenk ook dat Een zuiver ras niet bestaat, doch dat wij allemaal mengvormen zijn. De ene al wat meer dan de andere: Zo zijn Noord-Amerikanen het gevolg van blanke en zwarte vermenging (Arabieren, op hun beurt weer Indo-Europees, en de zwarte Afrikaanse bevolking), en zijn wij het gevolg van Noord- en Zuid-Europese vermening (Romeinen en Germanen).

Gij gaat ervan uit dat er een algehele rassenvermenging komt, wat enorm te betwijfelen valt. Eer 3 miljard Aziaten, 2 miljard Afrikanen en een miljard Westerlingen zich volledig met elkaar vermengd hebben tot een éénheidsras, is xenofobie en nationalisme, en waarschijnlijk zelfs het hele territoriale denken, al lang niet meer dan een lachwekkend primitief gedachtengoed, bespot door iedereen -te vergelijken met het creationisme nu. (niet dat het nu nog niet primitief is, ma bon)

Sibi
13 juni 2002, 13:48
Interessante informatie over wat de multicultuur is:

http://www.democrates.net/

Wel 'k wil toch even zeggen damn 8O
iedereen die gelooft wat op die site staat :-s
heeft ook serieuse krak in zijne kop zunne

de link naar "statistiek" op die site getuigt van een
MISBRUIK van het begrip statistiek
zo'n manipulatie
hoop echt dat mensen die de genomen conclusies van de
oprichters van de site lezen toch eens verder kijken dan
hetgene er staat

btw aan alle racisten bedenk goed dat als er geen allochtonen zouden zijn in België ( zelf W-Europa tout court) dan zou onze bevolking zeer rap een uitstervend ras (om toch maar hét woord te gebruiken :-s) zijn. Maar dat maakt 't ras :-s mss meer uniek en dat zouden jullie (fascisten) niet erg vinden zeker dan zijt ge meer über é :-s

Greetz,
Sibi

Allé blokkertjes 8O reageer maar :-s

Anonymous
20 juni 2002, 15:23
De voorstanders van het multicul-dogma kunnen deze vraag meestal zelf niet beantwoorden.
Meer bepaald kunnen ze geen voorbeeld geven van de "verrijking" die de aanwezigheid van grote groepen Turken, Maghrebijnen en negers ons hebben gebracht.
Guderian heeft daarin gelijk. Geef eens een voorbeeld van multiculturele verrijking door hen?

Kotsmos
20 juni 2002, 15:40
eten
muziek
filosofie
(jaha, dat zijn wel degelijk volwaardige onderdelen van een cultuur!)

Dan heb ik het natuurlijk over de laatste jaren he. Dat de Arabieren voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor de instandhouding en heropleving van de Grieks-romeinse cultuur en wijsheid in West-Europa laat ik dan maar voor uw gemak buiten beschouwing.
dat ze ons de laatste tijd op wetenschappelijk vlak niet veel
wereldschokkends hebben bijgebracht is meer onze fout dan de hunne.
De levensinstelling van de Turken is IMO trouwens enorm veel beter dan die van de meeste Westerlingen. I love them Turcs :)

mod: verder is het ook gewoon een domme redenering: ge moogt hier komen wonen als ge ons verrijkt. Ik ben nooit van die stelling uitgegaan in mijn verdediging van migratie, doch altijd vanuit mijn geloof in zelfbeschikkingsrecht.

Supe®Staaf
20 juni 2002, 16:43
De voorstanders van het multicul-dogma kunnen deze vraag meestal zelf niet beantwoorden.
Meer bepaald kunnen ze geen voorbeeld geven van de "verrijking" die de aanwezigheid van grote groepen Turken, Maghrebijnen en negers ons hebben gebracht.
Guderian heeft daarin gelijk. Geef eens een voorbeeld van multiculturele verrijking door hen?

Culinair:
Koffie
Pasta
Moussaka
Couscous
Pole-Pole
Mazzemat
Maniok
Een rijk kruiden en specerijengamma
etc. (usw om Guderian te plezieren ;))

Wetenschappelijk:
de Arabische cijfers
10-delig stelsel
algebra
etc. (usw om Guderian te plezieren ;))

Kunst en cultuur:
fraaie moskeeën
mozaïeken
de koraan
een fraaie kleding en modelijn om lelijke donders van vrouwen ongefrustreerd te laten buitenkomen
etc. (usw om Guderian te plezieren ;))

Oeps, er was maar één voorbeeldje gevraagd :P

Linus
21 juni 2002, 13:01
Volledig los van deze discussie, maar WTF is "usw"?

Linus, op zoek naar nog meer wijsheid 8)

Jonas De muynck
21 juni 2002, 19:06
usw wil zeggen: "und so weiter" enzovoort dus... ;)

Ik zie dat de rattenplaag Guderian gestadig uitbreiding aan het nemen is....

Blijkbaar tracht Guderian zich een eerbaar imago aan te meten op dit forum en laat hij bedenkelijke uitspraken achterwege.

Op politicsinfo was het anders duidelijk andere koek.

Een klein staaltje van wat Guderian ons daar te bieden had:

"Homofilie is net als pedofilie, bestialiteit,... een abnormale zaak, een afwijking. Het is tegennatuurlijk, net zoals gelijkheid ook tegennatuurlijk is. Het traditionele gezin is een kerneenheid in onze maatschappij die kan dienen in de strijd tegen het individualisme. Een gezin bestaat uit een man, een vrouw, en eventueel één of meerdere kinderen. Een kind dient op te groeien en een basisopvoeding te krijgen door een vader en een moeder, en dus niet door twee pummels die het één noch het ander zijn.
Waarom moet men aan afwijkingen, aan abnormaal gedrag dezelfde rechten toekennen als aan normaal gedrag? Waarom?
Persoonlijk vind ik ook dat de wetgeving inzake echtscheiding opnieuw verstrengd moet worden."

Need I say more???

En dit prentje stondby the way onder die posting:

http://www.irriducibili.com/repressione_img/croce.jpgEen pleidooi houden voor het fameuze "differentialisme" is niet meer dan een nieuwe strategie van de nieuwe fascisten die we kunnen groeperen onder de term "nouvelle Droite" ofte "Nieuw Rechts" (niet te verwarren met de neoliberale invulling van dat begrip aan het begin van de jaren '80).

Dit is wat Roger Griffin een professor aan Oxford en gespecialiseerd in "het fascisme" te zeggen heeft over Nieuw-Rechts en haar aanhangers zoals Guderian:

"C Emphasis on Cultural Change Since World War II, some fascist movements have also shifted their goal from the political overthrow of democratic governments to a general cultural transformation. These movements hope that a cultural transformation will create the necessary conditions to achieve a radical political change. This form of fascism played an important role in the formative phase of the New Right. In the 1960s and 1970s New Right intellectuals criticized both liberal democratic politics and communism, arguing that societies should be organized around ethnic identity. Unlike earlier fascist movements, the New Right agenda did not require paramilitary organizations, uniforms, or a single unifying leader.

As a result of their emphasis on culture and ethnicity, the New Right argues that it is important to maintain a diversity of cultures around the world. But since it favors the preservation of ethnic cultures, the New Right strongly opposes the mixing of cultures that is increasingly common in the United States, Canada, and Europe. As a result, New Right thinkers attack the rise of global culture, the tendencies toward closer ties between countries, and all other trends that encourage the loss of racial identity. These thinkers argue that people who oppose racism in fact want to allow racial identity to be destroyed and are therefore promoting racial hatred. Known as differentialists, these fascists proclaim their love of all cultures, but in practice attack the multiculturalism and tolerance that lies at the heart of liberal democracy. Some political scientists and historians therefore argue that differentialism is really just a thinly disguised form of racism and fascism. Since the 1980s some leading New Right intellectuals have moved away from the fascist vision of a new historical era. However, the ideas that form the basis of the New Right movement continue to exert considerable influence on fascist activists who wish to disguise their true agenda. One example is "Third Positionists," who claim to reject capitalism and communism in their search for a "third way" based on revolutionary nationalism."


Met andere woorden; hetzelfde ranzige bruine goedje in nieuwe zakken....

Kotsmos
22 juni 2002, 13:30
"Homofilie is net als pedofilie, bestialiteit,... een abnormale zaak, een afwijking. Het is tegennatuurlijk, net zoals gelijkheid ook tegennatuurlijk is. Het traditionele gezin is een kerneenheid in onze maatschappij die kan dienen in de strijd tegen het individualisme. Een gezin bestaat uit een man, een vrouw, en eventueel één of meerdere kinderen. Een kind dient op te groeien en een basisopvoeding te krijgen door een vader en een moeder, en dus niet door twee pummels die het één noch het ander zijn.
Waarom moet men aan afwijkingen, aan abnormaal gedrag dezelfde rechten toekennen als aan normaal gedrag? Waarom?
Persoonlijk vind ik ook dat de wetgeving inzake echtscheiding opnieuw verstrengd moet worden."


ik haat mensen die tegennatuurlijkheid gebruiken om een bepaalde stelling te ondersteunen, maar daarbij pertinent weigeren ook maar even deftig na te denken over tegennatuurlijkheid, waardoor ze het begrip al dan niet bewust volledig verkrachten en weigeren naast de feiten te kijken. Het is hier geen filosofie-forum, dus ik ga die mensen maar laten zwelgen in hun onwetendheid, maar tegennatuurlijkheid gebruiken om homofilie af te breken is zowat het zieligste en arrogantste dat je kan doen. Point final.

Guderian
23 juni 2002, 22:09
usw wil zeggen: "und so weiter" enzovoort dus... ;)

Ik zie dat de rattenplaag Guderian gestadig uitbreiding aan het nemen is....

Blijkbaar tracht Guderian zich een eerbaar imago aan te meten op dit forum en laat hij bedenkelijke uitspraken achterwege.

Op politicsinfo was het anders duidelijk andere koek.

Een klein staaltje van wat Guderian ons daar te bieden had:

"Homofilie is net als pedofilie, bestialiteit,... een abnormale zaak, een afwijking. Het is tegennatuurlijk, net zoals gelijkheid ook tegennatuurlijk is. Het traditionele gezin is een kerneenheid in onze maatschappij die kan dienen in de strijd tegen het individualisme. Een gezin bestaat uit een man, een vrouw, en eventueel één of meerdere kinderen. Een kind dient op te groeien en een basisopvoeding te krijgen door een vader en een moeder, en dus niet door twee pummels die het één noch het ander zijn.
Waarom moet men aan afwijkingen, aan abnormaal gedrag dezelfde rechten toekennen als aan normaal gedrag? Waarom?
Persoonlijk vind ik ook dat de wetgeving inzake echtscheiding opnieuw verstrengd moet worden."

Need I say more???

En dit prentje stondby the way onder die posting:

http://www.irriducibili.com/repressione_img/croce.jpgEen pleidooi houden voor het fameuze "differentialisme" is niet meer dan een nieuwe strategie van de nieuwe fascisten die we kunnen groeperen onder de term "nouvelle Droite" ofte "Nieuw Rechts" (niet te verwarren met de neoliberale invulling van dat begrip aan het begin van de jaren '80).

Dit is wat Roger Griffin een professor aan Oxford en gespecialiseerd in "het fascisme" te zeggen heeft over Nieuw-Rechts en haar aanhangers zoals Guderian:

"C Emphasis on Cultural Change Since World War II, some fascist movements have also shifted their goal from the political overthrow of democratic governments to a general cultural transformation. These movements hope that a cultural transformation will create the necessary conditions to achieve a radical political change. This form of fascism played an important role in the formative phase of the New Right. In the 1960s and 1970s New Right intellectuals criticized both liberal democratic politics and communism, arguing that societies should be organized around ethnic identity. Unlike earlier fascist movements, the New Right agenda did not require paramilitary organizations, uniforms, or a single unifying leader.

As a result of their emphasis on culture and ethnicity, the New Right argues that it is important to maintain a diversity of cultures around the world. But since it favors the preservation of ethnic cultures, the New Right strongly opposes the mixing of cultures that is increasingly common in the United States, Canada, and Europe. As a result, New Right thinkers attack the rise of global culture, the tendencies toward closer ties between countries, and all other trends that encourage the loss of racial identity. These thinkers argue that people who oppose racism in fact want to allow racial identity to be destroyed and are therefore promoting racial hatred. Known as differentialists, these fascists proclaim their love of all cultures, but in practice attack the multiculturalism and tolerance that lies at the heart of liberal democracy. Some political scientists and historians therefore argue that differentialism is really just a thinly disguised form of racism and fascism. Since the 1980s some leading New Right intellectuals have moved away from the fascist vision of a new historical era. However, the ideas that form the basis of the New Right movement continue to exert considerable influence on fascist activists who wish to disguise their true agenda. One example is "Third Positionists," who claim to reject capitalism and communism in their search for a "third way" based on revolutionary nationalism."


Met andere woorden; hetzelfde ranzige bruine goedje in nieuwe zakken....

Welwelwel... wie we hier hebben! Het linkse rukkertje Jonas-de-Meervouder! En weer achterbaks bezig over iemand anders blijkbaar...

Maar je hebt voor een keer in iets gelijk: de plaag van de zwarte ratten neemt uitbreiding! :D

Guderian
23 juni 2002, 22:15
ik haat mensen die tegennatuurlijkheid gebruiken om een bepaalde stelling te ondersteunen, maar daarbij pertinent weigeren ook maar even deftig na te denken over tegennatuurlijkheid, waardoor ze het begrip al dan niet bewust volledig verkrachten en weigeren naast de feiten te kijken. Het is hier geen filosofie-forum, dus ik ga die mensen maar laten zwelgen in hun onwetendheid, maar tegennatuurlijkheid gebruiken om homofilie af te breken is zowat het zieligste en arrogantste dat je kan doen. Point final.


Wie ben jij om een ander te "haten" omwille van zijn mening Kutmos??? :)

Supe®Staaf
24 juni 2002, 11:44
Niet janken Guddi,
jij haat iedereen die er niet dezelfde bizarre verknipte ideeën op nahoud als jij. Je hoeft je nu niet gekwetst te gaan voelen omdat iemand eens zijn haat tegenover jouw gedachtengoed uitschruwelt. Ik zou het niet eens persoonlijk nemen, je kan er niets aan doen dat men je de verkeerde boekskes onder je neus schoof. Riooljournalistiek kan iedereens geestelijke gezondheid schaden. Raadpleeg ter uwer genezing liever eens Jonas' literatuurlijst. Het zijn interessantere schrijfsels dan jij steeds probeert te insinueren. Een fris vlaamsnationalisme, geen bruinzakkerij noch raciale onzin. Niet dat het mij tot separatist ofzo gaat bekeren, maar het is alleszins minder ranzig, minder bombastisch en minder elitair dan jouw vreemde vorm van 'gemeenschapsdenken'. Nooit las ik bij iemand die het individualisme als grootste kwaad ziet een persoonlijker en eigenzinniger opvatting over liberalisme, volk, staat, links-rechts tegenstelling..... dan bij jou. Enorm contradictorisch, als je het mij vraagt.

Kotsmos
24 juni 2002, 12:28
ik haat mensen die tegennatuurlijkheid gebruiken om een bepaalde stelling te ondersteunen, maar daarbij pertinent weigeren ook maar even deftig na te denken over tegennatuurlijkheid, waardoor ze het begrip al dan niet bewust volledig verkrachten en weigeren naast de feiten te kijken. Het is hier geen filosofie-forum, dus ik ga die mensen maar laten zwelgen in hun onwetendheid, maar tegennatuurlijkheid gebruiken om homofilie af te breken is zowat het zieligste en arrogantste dat je kan doen. Point final.


Wie ben jij om een ander te "haten" omwille van zijn mening Kutmos??? :)

wie bent gij om uw eigen moppen grappig te vinden?
kissie

Guderian
24 juni 2002, 14:04
wie bent gij om uw eigen moppen grappig te vinden?
kissie

Welke moppen Kutmos?

Moi
27 juni 2002, 11:48
u bent dom, ignorant en nog behoorlijk xenofoob ook zo te horen! Als er geen multiculturaliteit was, mijn beste, dan zaten we nu nog altijd op hetzelfde ontwikkelingspeil als pakweg 8000 jaar geleden. Of bent ge nóg dommer als uw uitleg doet uitschijnen, en denkt ge dat ons volk (wat dat dan ook mag zijn) alles zelf heeft uitgevonden?


De multi*** is nog geen 100 jaar oud, hoe kunnen we dan hetzelfde ontwikkelingspeil hebben als 8000 jaar geleden? "en denkt ge dat ons volk (wat dat dan ook mag zijn) alles zelf heeft uitgevonden?
" toen Cortez in Mexico aankwam, was die cultuur duidelijk minder als de onze, anders hadden we ze niet verslagen! (P.S.: Cortez had 500 soldaten, de Azteken hadden er honderdduizenden), hetzelfde kan gezegd worden van Afrika, Azië en Oceanië.

De kolonisatie is het begin, maar de dekolonisatie is het bewijs.

Kotsmos
27 juni 2002, 15:08
Multiculturaliteit is van alle tijden. Of hoe denkt ge dat wij aan onze cultuur komen? Van de Romeinen, die hier GELEEFD hebben. Zo tussen de Galliers ja. En die Galliers maar cultuur overnemen van de Romeinen. En later nog es van de nieuwe lichting Germanen. En weet ge waar die Romeinen hun cultuur vandaan haalden? Van de Grieken. Weet ge wie de landbouw naar hier heeft gebracht? Stammen uit het Midden-Oosten. Multiculturalisme avant la lettre. Als alle culturen altijd op hun plaats bleven was het Midden-Oosten nu verder geëvolueerd dan het Westen. Het Westen was gewoon een droog boerengat geweest. Me wa hutjes enzo. Want een degelijke architectuur hebben ze ook uit het Oosten moeten halen.

100 jaar oud sjonge jonge. Uw geschiedenis begint dus bij de verwesterlijking van de Arabische wereld. Mooi zo.

En het peil van een beschaving wordt bepaald door de militaire slagkracht? Daar gaat die van ons dan.

Guderian
2 juli 2002, 22:49
multiculturaliteit staat niet vijandig tegenover diversiteit, maar wel tegenover krampachtige pogingen om de eigen cultuur onveranderlijk te bewaren en alle mogelijke invloeden van buitenaf te weren. Een beetje inzicht leert u trouwens dat rassenvermenging sinds de 17e eeuw helemaal niet tot een eenheidsworst geleid heeft, doch enkel tot nieuwe varianten (mulatten bijvoorbeeld). Bedenk ook dat Een zuiver ras niet bestaat, doch dat wij allemaal mengvormen zijn. De ene al wat meer dan de andere: Zo zijn Noord-Amerikanen het gevolg van blanke en zwarte vermenging (Arabieren, op hun beurt weer Indo-Europees, en de zwarte Afrikaanse bevolking), en zijn wij het gevolg van Noord- en Zuid-Europese vermening (Romeinen en Germanen).

Gij gaat ervan uit dat er een algehele rassenvermenging komt, wat enorm te betwijfelen valt. Eer 3 miljard Aziaten, 2 miljard Afrikanen en een miljard Westerlingen zich volledig met elkaar vermengd hebben tot een éénheidsras, is xenofobie en nationalisme, en waarschijnlijk zelfs het hele territoriale denken, al lang niet meer dan een lachwekkend primitief gedachtengoed, bespot door iedereen -te vergelijken met het creationisme nu. (niet dat het nu nog niet primitief is, ma bon)

Multikul-aanhangers weten om te beginnen zelf niet wat ze juist willen, wat duidelijk werd aangetoond naar aanleiding van het debat over de migranten-TV-zender in dit apenland.

Assimilatie is verwerpelijk en integratie is finaal onmogelijk.

Waar heb ik beweerd de eigen cultuur als onveranderlijk, gesloten te willen bewaren? Dat leidt inderdaad tot verschraling en zelfs tot uitsterven ervan. Maar dat betekent niet dat het verblijven van grote groepen vreemdelingen hier een "verrijking" is voor onze cultuur! Wij hebben die grote groepen Turken, Marokkanen en negers niet nodig om onze cultuur te verrijken.

Waar heb ik hier gesproken van rassen? Ik geloof wel dat er rassen bestaan en dat de rijkdom eraan moet beschermd worden, bijvoorbeeld door rasvermenging tegen te gaan. Maar rassen zijn inderdaad geen gesloten gehelen waar een zuiver Ideal-type kan van opgegeven worden om dan andere personen op te beoordelen. Rassen zijn eerder te aanzien als "polen", open categorieën. Binnen het huidige liberaal-universalistische bestel ontstaat er wel degelijk een versnellende (!) rasvermenging. Dat is volkomen verwerpelijk.

Supe®Staaf
2 juli 2002, 23:58
Wij hebben die grote groepen Turken, Marokkanen en negers niet nodig om onze cultuur te verrijken.
We hebben geen auto nodig, ook geen tv, geen verwarming (doe een dikke pull aan!), geen alcohol noch tabak, eigenlijk ook geen krant of boek, geen pc...................... enkel eten en drinken en een kartonnen doos om in te resideren..........................
Gij schijnt niet te beseffen dat cultuur pas ontstond toen de mens tijd vrijkreeg (bij de switch naar agrarische samenlevingen) om zich met minder noodzakelijke dingen bezig te houden. Met zaken die minder 'nodig' waren dan enkel voorzien in de primaire behoeften. We hebben geen mensen met andere visies nodig, uit andere samenlevingen, maar ze kunnen wel een verrijking betekenen, een aanvulling op onze cultuur. Maar jij hebt blijkbaar zelfs geen behoefte aan visies uit uw eigen cultuur, die enigszins van de uwe afwijken. Wat de boer niet kent, dat koopt hij niet......

Binnen het huidige liberaal-universalistische bestel ontstaat er wel degelijk een versnellende (!) rasvermenging. Dat is volkomen verwerpelijk.

Het zelfverklaarde orakel heeft gesproken, ugh!
Zeg liever eens waarom dat in uw ogen verwerpelijk is, uiteraard na eerst toegegeven te hebben, dat dit enkel jouw hoogstpersoonlijk standpunt is i.p.v. een eeuwige waarheid of bindende oekaze van een hogere macht, zoals je de meeste van jouw 'axioma's' wil presenteren. :roll:

Kotsmos
3 juli 2002, 12:07
Binnen het huidige liberaal-universalistische bestel ontstaat er wel degelijk een versnellende (!) rasvermenging. Dat is volkomen verwerpelijk.


het probleem is dat hier heel uw stelling op gebouwd is, maar dat dit gewoon totaal irrelevant is, waardoor ge uw uitleg direct kunt opbergen. Rassenvermenging zal NOOIT helemaal gebeuren. Er zullen altijd verschillende culturen zijn. En zoals ik al zei, ALS het ooit gebeurd, dan zal dat in een zo verre toekomst zijn dat tegen dan alles wat met teritorialiteit, nationaliteit en zelfs afstand te maken heeft, als achterhaald en zelfs verwerpelijk beschouwd wordt.

BTW: stop met uw assimilatie/universalisme-gedoe. Het is vrij irritant die woorden constant en overal op uw bord te krijgen sinds gij es een teksteke gelezen hebt waarin die termen worden uitgelegd.

Guderian
3 juli 2002, 17:51
eten
muziek
filosofie
(jaha, dat zijn wel degelijk volwaardige onderdelen van een cultuur!)

Dan heb ik het natuurlijk over de laatste jaren he. Dat de Arabieren voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor de instandhouding en heropleving van de Grieks-romeinse cultuur en wijsheid in West-Europa laat ik dan maar voor uw gemak buiten beschouwing.
dat ze ons de laatste tijd op wetenschappelijk vlak niet veel
wereldschokkends hebben bijgebracht is meer onze fout dan de hunne.
De levensinstelling van de Turken is IMO trouwens enorm veel beter dan die van de meeste Westerlingen. I love them Turcs :)

mod: verder is het ook gewoon een domme redenering: ge moogt hier komen wonen als ge ons verrijkt. Ik ben nooit van die stelling uitgegaan in mijn verdediging van migratie, doch altijd vanuit mijn geloof in zelfbeschikkingsrecht.


Wat een onzin dat geen antwoord is op de vraag! Wij hebben die negers, Turken, Maghrebijnen hier niet nodig om hun voedsel, muziek, filosofie te leren kennen! Culturen dienen inderdaad met elkaar te communiceren en zelfs bepaalde zaken over te nemen van elkaar MAAR enkel als dit nieuwe gegeven op een cultureel-eigen manier wordt ingevuld! Zoniet kan men spreken van cultuurvervuiling, zoals waar de multikul-projecten steeds weer op neerkomen.

Guderian
3 juli 2002, 18:00
het probleem is dat hier heel uw stelling op gebouwd is, maar dat dit gewoon totaal irrelevant is, waardoor ge uw uitleg direct kunt opbergen. Rassenvermenging zal NOOIT helemaal gebeuren. Er zullen altijd verschillende culturen zijn. En zoals ik al zei, ALS het ooit gebeurd, dan zal dat in een zo verre toekomst zijn dat tegen dan alles wat met teritorialiteit, nationaliteit en zelfs afstand te maken heeft, als achterhaald en zelfs verwerpelijk beschouwd wordt.

Rasvermenging kan nooit helemaal gebeuren????? Hoe kan jij daar zo over oordelen als de globalisering pas sinds de 20ste eeuw en dan vooral de laatste decennia opkwam? Nooit eerder dienden wij als Europeanen zulke massa's vreemdelingen hier te dulden! Het feit dat u territorialiteit, nationaliteit,... in de toekomst als verwerpelijk of achterhaald zou beschouwen, toont uw gebrek aan respect voor de verscheidenheid inzake rassen, volkeren, culturen,... in de wereld! De mens is immers een territoriaal dier en kan slechts volkomen beoordeeld worden als de gemeenschap waartoe het behoort in rekenschap genomen wordt.


BTW: stop met uw assimilatie/universalisme-gedoe. Het is vrij irritant die woorden constant en overal op uw bord te krijgen sinds gij es een teksteke gelezen hebt waarin die termen worden uitgelegd.

Dat moet je juist zeggen om mij nog actiever te maken...
Wordt het te lastig misschien?

Kotsmos
3 juli 2002, 18:37
de mens is van oorsprong geen territoriaal dier smartass. Dat is pas na de sedentarisatie gekomen en was niet meer dan een strijd om vruchtbare grond. So there you go. Daarbij komt nog dat territoriaal denken niets te maken heeft met een gemeenschap. Nomaden? nee? Nationaliteit IS nu eenmaal een volslagen hol en artificieel begrip.


En verder vind ik het een beetje een belachelijke discussie, zowel langs de kant van zij die menen dat rassenvermenging moet als zij die vinden dat het niet mag gebeuren. Beide stellingen zijn in feite zo verwerpelijk als wat. Irrelevant ook nog. Het gebeurt nu eenmaal. Mensen verhuizen, rassen vermengen zich, culturen evolueren. Tegen welke snelheid dan ook, en op welke schaal dan ook. Dat maakt allemaal zo geen fuck uit. Elke poging om vermenging te aan te passen, dus zowel versnellen als tegenhouden, is zo tegennatuurlijk als maar kan zijn, en een beknotting van de vrijheid. Het is onmogelijk een bepaalde cultuur te behouden, of om alle culturen te behouden. Er zullen nieuwe culturen komen, oude verdwijnen, mengvormen komen en sommige culturen zullen helemaal door andere opgeslorpt worden. Zo gaan die dingen nu eenmaal.

LuckyJim
9 juli 2002, 21:19
Guderian, je vlaamse leeuw (met opzet geen Cps) werk op mijn zenuwen. Voor alle liefhebers ik ben "vlaming", Maar verzot op wat de wereld ons te bieden hebben. (Cfr matongé, brussel). Haal die vlag van voor je ogen en leer de wereld kennen man (puber?)

LuckyJim
9 juli 2002, 21:21
te bieden heeft

Truder
9 juli 2002, 21:32
Multiculturalisten staan vijandig tegenover diversiteit in de wereld.

Man, waar heb je het toch over? Dat is juist de definitie van multiculturalisme!!!!!!!!

Waarom gaan jullie dan op je achterste poten staan als het gaat over de Vlaamse cultuur. Je promoot diversiteit, behalve als het gaat over de Vlaamse???

Guderian
9 juli 2002, 23:03
Guderian, je vlaamse leeuw (met opzet geen Cps) werk op mijn zenuwen.

GOED ZO!
http://www.groenrechts.homestead.com/files/schildleeuw.gif


Voor alle liefhebers ik ben "vlaming", Maar verzot op wat de wereld ons te bieden hebben. (Cfr matongé, brussel). Haal die vlag van voor je ogen en leer de wereld kennen man (puber?)

Om de wereld te leren kennen, hoeven we echt niet de ganse wereld naar hier te halen hoor! Als je bijvoorbeeld wil negers zien, ga dan naar Afrika ipv de Matongé! Ik zal de laatste zijn om jou tegen te houden...

Kotsmos
10 juli 2002, 11:13
waarom naar Afrika gaan als er hier ook zijn? :roll:

Supe®Staaf
10 juli 2002, 12:01
waarom naar Afrika gaan als er hier ook zijn? :roll:
Inderdaad, Kotsmos.
En als je dol bent op 'zwarte' literatuur, dan hoef je maar eens bepaalde teksten op bepaalde fora te lezen.
Ik vrees wel dat ze niet in aanmerking komen om opgenomen te worden in het fonds 'wereldliteratuur' ten behoeve van de bib.
Wél toelaten hoor, dan weten we vanwaar de wind waait. ;)

Guderian
10 juli 2002, 16:50
waarom naar Afrika gaan als er hier ook zijn? :roll:

Omdat negers in Afrika thuishoren en niet in Europa.

Als de wereld toch een dorp is (zoals de politiek-correcte goegemeente vaak beweert), waarom moeten wij dan nog al die dorpsgenoten in ons huis dulden?

Wil iemand de buren of verdere dorpsgenoten leren kennen? Ga hen dan bezoeken! :wink:

Kotsmos
10 juli 2002, 19:27
ik verhuis over twee jaar naar een andere week in hetzelfde dorp. Ben ik nu ongelooflijk fout en tegennatuurlijk bezig? Beeldspraak kan toch zo makkelijk en onopvallend de mist in sluipen :roll: