PDA

View Full Version : Irak


S.
8 september 2002, 20:14
Ik vind dat het op dit forum redelijk stil blijft rond Irak. Tijd om der iets aan te doen dus.

Wat mij zo geweldig stoort aan de kwestie Irak, is de houding van het duo Blair-Bush.
De laatste van de twee, vindt het blijkbaar niet nodig om rekening te houden met de rest van de wereld. Deze unilaterale retoriek is volgens mij zeer gevaarlijk gezien de situatie in de Arabische wereld. Bovendien is ze m.i. niet nodig. Waarom had men bijvoorbeeld niet meer overleg kunnen plegen met de Arabische landen, Rusland en Europa? Het was volgens mij perfect mogelijk geweest om in een diplomatiek offensief Saddam te dwingen wapeninspecteurs te aanvaarden. Of dit nu nog mogelijk is, is maar zeer de vraag. In de Arabische wereld, waar de VS gehaat worden, zou toegeven op dit moment ongetwijfeld gezien worden als een toegeving aan de VS. Onder de druk van de haviken is het echter niet zo ver gekomen. Geen diplomatie, enkel harde taal. Ook vandaag bijvoorbeeld. Een medewerker van het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt dat één van de kapers van 11 september voor de aanslagen Saddam heeft ontmoet. Of het waar is, is natuurlijk een andere vraag. Wat wel zeker is, is dat dit bericht komt uit de hoek van de haviken. Toeval?

Ook de houding van Blair stoort mij. Europa heeft nog maar juist een gezamelijk standpunt ingenomen in de kwestie, of Blair wijkt daar al vanaf. Wat kan je het de Amerikanen dan kwalijk nemen dat ze de Europese diplomatie niet serieus nemen? Dat juist Blair de VS zo steunt, is uiteraard geen toeval. Hij hoopt hiermee zowel Europa als de VS te beïnvloeden en zo zijn machtspositie uit te breiden. Gelukkig krijgt hij binnen zijn eigen partij wel tegenkanting.

De Europese diplomatie (als die al bestaat) zou toenadering moeten zoeken tot de Arabische wereld en Rusland. Zij zijn beide ook tegen een eenzijdige Amerikaanse actie. Als zij erin zouden slagen om Saddam voor een soort ultimatum te zetten, is de kans volgens groot dat hij zal buigen. Probleem is wel dat de VS al hebben laten verstaan dat het niet meer om de wapeninspecteurs gaat, maar wel om Sadam te verwijderen van de macht. Ik denk echter dat als Europa, Rusland en de Arabische wereld zouden slagen in hun opzet, het voor de VS zéér moeilijk zou zijn een éénzijdige militaire actie te voeren, temeer daar de steun van GB dan nog minder waarschijnlijk wordt. Mocht Saddam toch nog weigeren, dan zou de Veiligheidsraad toch nog kunnen instemmen met een actie. De Arabische landen zullen misschien tegen zijn, maar zij hebben geen veto-macht.

Supe®Staaf
8 september 2002, 20:22
Slabakt de amerikaanse economie? De wapenhandel?
Reken maar dat er dan wel een reden gevonden wordt om eens dapper te 'consumeren' Klinkt simplistisch, maar om de 7 * 10 jaar is het prijs........

vryko
9 september 2002, 19:46
maar momenteel zijn ze er wel hun ganze economie ermee aan het opblazen

normaal zou de economische crisis in de vs veel groter moeten zijn dan ze nu is, en hoe komt dat, omdat de bevolking blijft comsumeren. maar hoe betalen ze dat, inderdaad, met leningen. maar dat is het nadeel aan leningen? ze moeten terugbetaald worden.

en hoe lost een crisis zichzelf op? de slechte bedrijven gaan failliet en verdwijnen, degeen die overblijven kunnen meer produceren en dus meer winst maken.

maar de moment dat de leningen moeten terugbetaald worden, zal in korte tijd de consumptie enorm snel dalen, waardoor er een economische crisis volgt die niet moet onderdoen voor de grootsten uit de geschiedenis

en dat allemaal dankzij onze goede vriend, den bush

Supe®Staaf
9 september 2002, 19:52
maar momenteel zijn ze er wel hun ganze economie ermee aan het opblazen

normaal zou de economische crisis in de vs veel groter moeten zijn dan ze nu is, en hoe komt dat, omdat de bevolking blijft comsumeren. maar hoe betalen ze dat, inderdaad, met leningen. maar dat is het nadeel aan leningen? ze moeten terugbetaald worden.

en hoe lost een crisis zichzelf op? de slechte bedrijven gaan failliet en verdwijnen, degeen die overblijven kunnen meer produceren en dus meer winst maken.

maar de moment dat de leningen moeten terugbetaald worden, zal in korte tijd de consumptie enorm snel dalen, waardoor er een economische crisis volgt die niet moet onderdoen voor de grootsten uit de geschiedenis

en dat allemaal dankzij onze goede vriend, den bush
Als ik dit zo lees, dan zou ik gaan geloven dat den Bush een socialist of een tsjeef is.
Verteren met geleend geld..... :lol: :lol: :lol:

vryko
9 september 2002, 19:56
als ge dit leest zoudt ge nog maar wat zekerder moeten weten hoe dom bush is

de moralist
10 september 2002, 10:43
Als ik dit lees of beter als ik de aantal reacties lees die men maar heeft aan deze posting. Niemand heeft benul van deze situatie.Het is ver van mijn bed -toestand.Steeds worden onschuldige mensen geviseerd nml het volk van het Midden-Oosten. Niet iedereen is daar slecht,enkelen zijn de oorzaak van het kwaad. Mogen wij als Westerlingen zomaar ons bemoeien met hun zakens. Hebben wij het recht als Westerling om uit te maken wat goed of kwaad is?Mogen wij Westerlingen onze cultuur opdringen in kader van het globalisme?Mogen wij Westerlingen onze godsdienst als superieur achten tov hun religies?Mogen wij Westerlingen alleen het behoud en beschik hebben om wapens te produceren en te ontwikkelen?Ware het niet beter geweest om de medaille eens om te draaien?Nml volledige steun aan deze landen opdat de levenskwaliteit duidelijk naar omhoog gaat?Wat heeft het zin om met machts -ontplooiïng
agressie te bestrijden?Heeft de USA niet zelf de schuld van die vreselijke 11 september-ramp? De jarenlange superieur gedrag en dictatoraal gedrag van de Westerse wereld ,met Amerikanen aan de top,heeft de emmer doen oplopen. Heeft Europa ook niet een fout aan hun koloniaal gedrag. Wanneer je land steeds wordt getorriseerd wordt door Westerlingen,je cultuur verdrongen wordt en alle tradities met argwaan,met haat bekeken worden ,hoe denk je dat men na jarenlang zal reageren?Armoede is een katalysator voor extremisten. Godsdiensten zijn dan de beste katalysatoren om haatgevoelens om te zetten tot daden.Wanneer dan een land met een man die steeds haatgevoelens predikt(Bush versus Sadam Hoessein versus Israël versus Arrafat) dan nog dreigt metr oorlog en vergelding,langs beide kanten, dan mogen zij beginnen met hun eigen graf te delven en zullen zij verantwoordelijk zijn voor de vele duizenden doden langs beide kanten. Zonder de slachtoffers mee te tellen die in feite de gevolgen zullen zijn van de eventuele oorlog die aankomt.Osama was diegene die de haat langs de islam wereld goed misbruikt.De kruistochten hebben een eeuwenlange haat doen exploderen door het arrogante gedrag van wij Westerlingen.

jimmyl
10 september 2002, 10:48
komt daar nog bij dat de usa een gigantisch handelstekort heeft. maw die leningen die worden aangegaan, ... worden gefinancierd met buitenlands kapitaal. Als de buitenlanders massaal hun kapitaal uit usa halen...

jimmyl

Godfried
10 september 2002, 10:58
Het is toch simpel? De VS wil dat er terug Iraakse olie opgepompt en verkocht wordt, om de olieprijzen te drukken. Nu staat de Iraakse olieproductie immers slechts op 10% van wat ze was voor de golfoorlog.

Maar die olie-export kan maar hervat worden als er in Bagdad een regime zit dat geen bedreiging vormt voor de VS of Israel. En daarom moet Saddam verdwijnen.

Godfried
10 september 2002, 11:19
Amai amai, een socialist die zich waagt aan een echte economische analyse. Waar is de tijd dat die mensen zworen bij de nationalisering van alle productiemiddelen als enig zaligmakende oplossing voor alle problemen?

Maar momenteel zijn ze er wel hun ganse economie ermee aan het opblazen.

Normaal zou de economische crisis in de VS veel groter moeten zijn dan ze nu is, en hoe komt dat? Omdat de bevolking blijft consumeren. Maar hoe betalen ze dat? Inderdaad, met leningen. Maar wat is het nadeel aan leningen? ze moeten terugbetaald worden.

En hoe lost een crisis zichzelf op? De slechte bedrijven gaan failliet en verdwijnen, degene die overblijven kunnen meer produceren en dus meer winst maken.

Maar het moment dat de leningen moeten terugbetaald worden, zal in korte tijd de consumptie enorm snel dalen, waardoor er een economische crisis volgt die niet moet onderdoen voor de grootsten uit de geschiedenis

En dat allemaal dankzij onze goede vriend, den bush

Er zit toch wel een kleine denkfout in uw voor de rest vrij kosjere redenering. De mechanismes die u aanhaalt, vereisen een beleid van anticyclische overheidsinterventie in de economie.

Maar uw beschuldiging op het einde klopt dan van geen kanten. Bush, hoewel een Republikein, is een meester in de overheidsinterventie! Hij stimuleert de industrie door overheidsuitgaven in defensie (rakettenschild, oorlogen in Afganistan en Midden-Oosten), beschermt de eigen staalindustrie met importheffingen, kent directe subsidies toe aan de luchtvaartindustrie, versterkt de ambtenarij,...

Da's precies het beleid dat de VS nodig heeft, als we uw economische redenering volgen. De consequente conclusie van uw betoog zou dus moeten zijn: "Proficiat, Bush!".

Pelgrim
10 september 2002, 13:43
Officieel gaan ze Irak aanvallen omdat dat land, of liever de baas daar, kernbommen kan maken.

Onlangs hebben de VS Cuba eens beschuldigt van het produceren van biowapens. Dat land heeft inderdaad een sterk uitgebouwd medisch onderzoeksysteem, bewijze het feit dat heel vaal derdewereldmensen naar Cuba trekken om er voor dokter te studeren en dat Cuba ook veel werk doet aan vaccins die naar die derde wereldlanden worden geexporteerd.
Een nogal krasse beschuldiging eigenlijk. Heeft er nadien nog iemand over die zaak iets gehoord? Want het idee om na Irak ook onder andere Cuba aan te vallen zal ongetwijfeld binnen het Pentagon ook al wel opgedoken zijn.

S.
10 september 2002, 14:03
Ik heb mijn laatste greintje vertrouwen in de Amerikaanse buitenlandse politiek laten varen. Als je deze 2 artikels naast elkaar legt, kan ik althans gewoon tot de conclusie komen dat op zijn minst bepaalde individuen in de Bush-administratie er gewoon alles aan doen om tot oorlog te komen, wat de waarheid ook moge zijn...


Eerste artikel:

Atta bezocht Saddam Hoessein

MILAAN - Mohammed Atta, het vermeende hoofd van de groep kapers die vorig jaar aanslagen pleegde in de Verenigde Staten, heeft in Bagdad een bezoek gebracht aan Saddam Hussein. Dat zegt Richard Perle, voorzitter van de Amerikaanse raad voor defensiebeleid en adviseur van de Amerikaanse minister van Defensie Rumsfeld.

"Mohammed Atta had voor 11 september in Bagdad een ontmoeting met Saddam Hussein. We hebben de bewijzen en zijn er zeker van dat hij zich niet in Irak bevond voor een ontspannen weekeinde", aldus Perle tegen de Italiaanse krant Il Sole 24 Ore.

"De ontmoeting is een van de redenen dat een Amerikaanse aanval op Irak noodzakelijk is", aldus Perle. Hij benadrukte dat het belangrijkste doel van de Amerikaanse regering is te voorkomen dat massavernietigingswapens in verkeerde handen terechtkomen.

08/09/2002 psr

©Copyright De Standaard

Tweede artikel:

Verenigde Staten linken Irak niet meer met al-Qaeda

WASHINGTON/BRUSSEL - Hoewel de militaire maatregelen tegen het Irak van Saddam Hoessein in de Verenigde Staten bovenaan de politieke agenda staan, heeft de regering van president George W. Bush besloten niet langer aandacht te besteden aan een van de belangrijkste argumenten die voorstanders van een oorlog tegen Irak al maanden aanhalen: de banden die het land zou hebben met al-Qaeda en andere terroristische groeperingen. Dat bericht de Washington Post vandaag.


De CIA zou daartoe overtuigende bewijzen hebben gevonden. Terrorismespecialisten van de Amerikaanse inlichtingendienst onderzochten foto's, informatie, opgenomen gesprekken en andere onderschepte communicatie die buitenlandse informanten hen toespeelden. Conclusie? Saddam Hoessein heeft geen banden met al-Qaeda-leden die zich in het noorden van Irak ophouden.

Ook zijn er volgens de CIA geen afdoende bewijzen om met zekerheid te stellen dat Mohammed Atta, de vermeende leider van de groep kapers die de aanslagen op 11 september pleegde, in april 2001 in Praag een ontmoeting had met een Iraakse veiligheidsagent.

Vertrekkend van deze twee conclusies heeft de regering van Bush beslist om zich toe te spitsen op de veronderstelling dat Bagdad nog altijd chemische, biologische en nucleaire wapens produceert. Verwacht wordt dat Bush tijdens zijn toespraak aanstaande donderdag voor de Verenigde Naties de aandacht op dit aspect zal vestigen.

Gisteren gaf Bush al duidelijk te kennen dat hij de denkpiste van de banden tussen Saddam Hoessein en al-Qaeda op zijn beloop wil laten. Tijdens een ontmoeting met de Canadese premier Jean Chrétien in Detroit zou hij hebben gezegd dat de banden tussen al-Qaeda en Irak nu niet aan de orde zijn voor de VS. ,,Het standpunt waar ze (CIA) nu van uitgaan, is de productie van massavernietigingswapens'', zo antwoordde Bush volgens Jean Chrétien op diens vraag hoe het met de banden tussen al-Qaeda en Irak zit.

Een ander punt dat de Washington Post aanhaalt om te staven dat de aandacht van de CIA minder naar links tussen Irak en de terreurbeweging uitgaat, is het feit dat in de hoofdkantoren van de CIA in Langley, Virginia, geen onderzoekscel is opgericht die zich uitsluitend met Irak bezighoudt.

10/09/2002 - belga - psr

Verdomme, wat ze 2 dagen eerder de wereld in stuurden, spreken ze nu al tegen! 2 Dagen eerder waren er bewijzen, nu bewijzen van het omgekeerde!!! Sorry, ik vind geen enkele andere rationele verklaring als: sommigen willen nu eenmaal oorlog, bewijs of niet.

de moralist
10 september 2002, 14:05
Het oninneembaar front,USA, is gevallen op 9/10/2001 en dit tegen alle verwachtingen in. Dat er een reeël gevaar bestond voor terorrisme in de States was gekend maar op deze manier en van dergelijk omvang kon niemand bedenken. De haat en de woede is imens. Een laffe daad ,een waanzin,kortom men heeft woorden tekort om deze gruwel te omschrijven.Maar hoe omschrijft men de daad die de Internationale gemeenschap uitvoert in Irak: de economische boycot. Welke gevolgen hebben deze daden niet?Is dit geen aanfluiting tegen de mensheid?Of mag de Westerse wereld zomaar beslissen een land een volk te destabiliseren en tot de dood injagen. Kweekt men op deze manier geen haarden van haat en wrok?Stel je voor dat pas na de tweede wereldoorlog de Amerikanen niet met hulp over de brug waren gekomen ,hoe Europa er zou uitzien? Waarom gebeurt dit niet met de landen van het Midden-Oosten en andere landen?Is het de godsdienst die een onoverbrugbare barriëre creeërt?

Godfried
10 september 2002, 15:29
Het oninneembaar front,USA, is gevallen op 9/10/2001 en dit tegen alle verwachtingen in. Dat er een reeël gevaar bestond voor terorrisme in de States was gekend maar op deze manier en van dergelijk omvang kon niemand bedenken. De haat en de woede is imens. Een laffe daad ,een waanzin,kortom men heeft woorden tekort om deze gruwel te omschrijven.Maar hoe omschrijft men de daad die de Internationale gemeenschap uitvoert in Irak: de economische boycot. Welke gevolgen hebben deze daden niet?Is dit geen aanfluiting tegen de mensheid?Of mag de Westerse wereld zomaar beslissen een land een volk te destabiliseren en tot de dood injagen. Kweekt men op deze manier geen haarden van haat en wrok?Stel je voor dat pas na de tweede wereldoorlog de Amerikanen niet met hulp over de brug waren gekomen ,hoe Europa er zou uitzien? Waarom gebeurt dit niet met de landen van het Midden-Oosten en andere landen?Is het de godsdienst die een onoverbrugbare barriëre creeërt?

- Wat is er gebeurd op 9 oktober 2001?
- Irak mag olie uitvoeren om te voorzien in de primaire behoeften van zijn bevolking. Als Saddam die gelden liever gebruikt om te investeren in defensie, is dat niet de schuld van de VS.

de moralist
10 september 2002, 16:00
Sorry effe van datum vergist 11/9/2001

vryko
10 september 2002, 16:12
de grootste slachtoffers van de boycot is de gewone bevolking in Irak, die dan, en te begrijpen, de vs als oorzaak van hun ellende gaan beschouwen, waardoor de macht van saddan in eigen land enkel maar vergroot.

Thomas Hx
11 september 2002, 12:19
ajajajajajaj, de wereld is toch erg! Ligt veel te ver van mijn bed en mijn kennis gaat ook niet zo ver :-D! Wat ik wel weet is dat ik hoop dat er geen oorlog van komt! Ik wil geen atoombom op mijne kop!

Thomas

de moralist
11 september 2002, 15:55
ajajajajajaj, de wereld is toch erg! Ligt veel te ver van mijn bed en mijn kennis gaat ook niet zo ver :-D! Wat ik wel weet is dat ik hoop dat er geen oorlog van komt! Ik wil geen atoombom op mijne kop!

Thomas

Het raakt mijn kouwe kleren niet- mentaliteit is tegenwoordig in bij zowel de jeugd als bij de ouderen.Op deze site wordt er nogal veel afgezeverd over linkse en rechtse gedachtengoeden. Reeële problemen,al of niet maatschappelijk getint of met een duidelijke politieke boodschap zijn items die werkelijk geweerd worden of geen aanbod krijgen. Tegenwoordig is de hotline alles omtrent de islam en godsdienst.Al wat daarrond draait wordt als hot item beschouwd.Een onderwerp als Irak krijgt bijna geen reacties en dit item is nochthans een belangrijk moment in de geschiedenis. Het is net of dat wij geen enkel opinie meer hebben omtrent deze gebeurtenis. Aanvaarden wij nu alles klakkeloos?

Godfried
11 september 2002, 15:59
Het raakt mijn kouwe kleren niet- mentaliteit is tegenwoordig in bij zowel de jeugd als bij de ouderen.Op deze site wordt er nogal veel afgezeverd over linkse en rechtse gedachtengoeden. Reeële problemen,al of niet maatschappelijk getint of met een duidelijke politieke boodschap zijn items die werkelijk geweerd worden of geen aanbod krijgen. Tegenwoordig is de hotline alles omtrent de islam en godsdienst.Al wat daarrond draait wordt als hot item beschouwd.Een onderwerp als Irak krijgt bijna geen reacties en dit item is nochthans een belangrijk moment in de geschiedenis. Het is net of dat wij geen enkel opinie meer hebben omtrent deze gebeurtenis. Aanvaarden wij nu alles klakkeloos?

De maatschappelijke desintegratie van onze samenleving, de sublimatie van ons volk: interesseert u dat niet?

Pelgrim
11 september 2002, 16:16
Als u er de gemiddelde reacties naleest in de linkse kringen (de rechtse weet ik zo niet, maar daar ook waarschijnlijk) ziet u dat men toch niet zo onverschillig is. Meer zelfs, het protest tegen oorlog en de algemene buitenlandse politiek van de VS groeit zienderogend.

de moralist
11 september 2002, 16:34
Het raakt mijn kouwe kleren niet- mentaliteit is tegenwoordig in bij zowel de jeugd als bij de ouderen.Op deze site wordt er nogal veel afgezeverd over linkse en rechtse gedachtengoeden. Reeële problemen,al of niet maatschappelijk getint of met een duidelijke politieke boodschap zijn items die werkelijk geweerd worden of geen aanbod krijgen. Tegenwoordig is de hotline alles omtrent de islam en godsdienst.Al wat daarrond draait wordt als hot item beschouwd.Een onderwerp als Irak krijgt bijna geen reacties en dit item is nochthans een belangrijk moment in de geschiedenis. Het is net of dat wij geen enkel opinie meer hebben omtrent deze gebeurtenis. Aanvaarden wij nu alles klakkeloos?

De maatschappelijke desintegratie van onze samenleving, de sublimatie van ons volk: interesseert u dat niet?


Desintegratie en sublimatie :ok maar niet steeds hetzelfde onderwerp aanhalen. Als deze enkel en alleen omtrent rascisme en discriminatie draaien dan zijn jullie zeer kort van stof.Economie,ecologie,sociale zekerheid zijn ook items die lijden tot desintegratie van onze maatschappij en niet steeds de oorzaak zijn van de sublimatie van ons volk

Thomas Hx
11 september 2002, 17:49
ajajajajajaj, de wereld is toch erg! Ligt veel te ver van mijn bed en mijn kennis gaat ook niet zo ver :-D! Wat ik wel weet is dat ik hoop dat er geen oorlog van komt! Ik wil geen atoombom op mijne kop!

Thomas

Het raakt mijn kouwe kleren niet- mentaliteit is tegenwoordig in bij zowel de jeugd als bij de ouderen.Op deze site wordt er nogal veel afgezeverd over linkse en rechtse gedachtengoeden. Reeële problemen,al of niet maatschappelijk getint of met een duidelijke politieke boodschap zijn items die werkelijk geweerd worden of geen aanbod krijgen. Tegenwoordig is de hotline alles omtrent de islam en godsdienst.Al wat daarrond draait wordt als hot item beschouwd.Een onderwerp als Irak krijgt bijna geen reacties en dit item is nochthans een belangrijk moment in de geschiedenis. Het is net of dat wij geen enkel opinie meer hebben omtrent deze gebeurtenis. Aanvaarden wij nu alles klakkeloos?

Neen, wij aanvaarden dat niet klakkeloos, maar

1 we moeten zeker niet mee gaan doen
2 ik heb het liefst dat we neutraal blijven
3 de vn moet zich als "rechter" opstellen en de vs en het verenigd koninkrijk tegenhouden! Dat is echter de taak van de VN
4 Ik wil vooral dat er niet geknoeid word met biologische wapens en atoomenergie! Maar oorlog lokt oorlog uit! En ik durf niet te denken wat irak zal smijten op amerika/verenigd koninkrijk en ik wil even opmerken dat wij nogal dicht bij het Verenigd Koninkrijk liggen!

Thomas

de moralist
12 september 2002, 09:25
Beste Thomas,eerst en vooral verheugd het mij dat er tenminste nog één iemand is om op mijn posting te reageren. Ik vrees echter dat u drie punten repley een mislukking zal zijn. Nml neutraal kunnen wij ons niet instellen want we behoren bij de EU en zijn nogal de voortrekkers in deze organisatie en plus dat wij aangesloten zijn bij de Navo. Ligt het hoofdkwartier niet in Brussel,me dunkt. Dus ik vrees niet alleen dat de VS en UK zal geviseerd worden maar ook ons eigen landje. Oorlog lokt oorlog uit is wel een zeer extraverte uitdrukking denk ik. Agressie los je niet op met agressie. Wanneer je echt het terorisme wenst uit te schakelen of drastisch wenst te verminderen moet men eerst de oorzaak bestrijden. Wie en wat is de oorzaak? Naar mijn denken vrees ik dat wij Westerlingen de grootste agressors zijn op deze wereld. Niet direct met geweld doch met ons opdringend karakter.We moeten ophouden met de scheidsrechter,en met de USA aan de top,te spelen over de wereld. We moeten ophouden met het zgn bevrijden van de derde wereld nml de kolonisatiedrang. Als je de gespreken dan deze extremisten analyseerd hoor je steeds de repetitieve wraak van " de kolonisten moeten ophouden"
Hulp bieden is niet enkel en alleen voedsel en goederen wegschenken,de economie terug leven in blazen, enz.. maar niet de Westerse mentaliteit opdringen. Duizende jaren van eigen cultuur dring je niet weg met opdringerigheid. Wij zullen toch ook onze eigen cultuur niet laten verdringen?11/9/2001 was een laffe daad maar is het gevolg van een jaren lange opdringerigheid ,misbruik door het Westen.

Pelgrim
12 september 2002, 13:45
"11/9/2001 was een laffe daad maar is het gevolg van een jaren lange opdringerigheid ,misbruik door het Westen."

Eigenaardig, de hele wereld roept dat vandaag de dag, iedereen weet het. Behalve dan die enkelingen die de oorzaak ervan zijn. Het lijkt meer en meer op een The World versus Bush fenomeen.

S.
12 september 2002, 13:50
Zucht, ook Denemarken (EU voorzitter), Spanje en Italië vinden nu dat Bush geen mandaat nodig heeft om Irak binnen te vallen. Een eensgezind Europees standpunt was weer eens een illusie...

de moralist
12 september 2002, 15:41
De economische druk is zo groot dat de EU toch overstag zal gaan.Misschien als Duitsland,Frankrijk en België voet bij stuk houden er een definitief Europees standpunt komt. Hopen dan maar dat het gezond verstand de bovenhand haalt. :(

Thomas Hx
12 september 2002, 18:27
Beste Thomas,eerst en vooral verheugd het mij dat er tenminste nog één iemand is om op mijn posting te reageren. Ik vrees echter dat u drie punten repley een mislukking zal zijn. Nml neutraal kunnen wij ons niet instellen want we behoren bij de EU en zijn nogal de voortrekkers in deze organisatie en plus dat wij aangesloten zijn bij de Navo. Ligt het hoofdkwartier niet in Brussel,me dunkt. Dus ik vrees niet alleen dat de VS en UK zal geviseerd worden maar ook ons eigen landje. Oorlog lokt oorlog uit is wel een zeer extraverte uitdrukking denk ik. Agressie los je niet op met agressie. Wanneer je echt het terorisme wenst uit te schakelen of drastisch wenst te verminderen moet men eerst de oorzaak bestrijden. Wie en wat is de oorzaak? Naar mijn denken vrees ik dat wij Westerlingen de grootste agressors zijn op deze wereld. Niet direct met geweld doch met ons opdringend karakter.We moeten ophouden met de scheidsrechter,en met de USA aan de top,te spelen over de wereld. We moeten ophouden met het zgn bevrijden van de derde wereld nml de kolonisatiedrang. Als je de gespreken dan deze extremisten analyseerd hoor je steeds de repetitieve wraak van " de kolonisten moeten ophouden"
Hulp bieden is niet enkel en alleen voedsel en goederen wegschenken,de economie terug leven in blazen, enz.. maar niet de Westerse mentaliteit opdringen. Duizende jaren van eigen cultuur dring je niet weg met opdringerigheid. Wij zullen toch ook onze eigen cultuur niet laten verdringen?11/9/2001 was een laffe daad maar is het gevolg van een jaren lange opdringerigheid ,misbruik door het Westen.

tand om tand, oog om oog! En dat is een van de lijfspreuken van de islam dus als wij irak aanvallen dan zij ons! België moet zoals ik al zei, een "rechter-positie" aannemen, een oplossing zonder geweld, indien dat er niet komt dan aanvallen! Maar de VS en de VK moeten geen oorlog gaan voeren! Ik heb geen zin om te stikken in biologische wapens, want als ze dat aan het maken zijn! dan kunnen ze het ook gebruiken.....

Thomas

de moralist
12 september 2002, 18:47
Momenteel kan nog niemand een bewijs geven dat Irak massavernietigingswapens aan het produceren is.Wanneer een land zomaar beslist een ander land aan te vallen omdat een of ander zijn gezicht niet aanstaat,of maar vermoedens heeft dan spreekt men toch van pure agressie of niet soms?
-----------------------------------------------------------------
"Als een echt genie in de wereld verschijnt, kun je hem herkennen aan het feit dat alle domkoppen tegen hem samenzweren."Jonathan Swift

Thomas Hx
12 september 2002, 18:50
Momenteel kan nog niemand een bewijs geven dat Irak massavernietigingswapens aan het produceren is.Wanneer een land zomaar beslist een ander land aan te vallen omdat een of ander zijn gezicht niet aanstaat,of maar vermoedens heeft dan spreekt men toch van pure agressie of niet soms?
-----------------------------------------------------------------
"Als een echt genie in de wereld verschijnt, kun je hem herkennen aan het feit dat alle domkoppen tegen hem samenzweren."Jonathan Swift

Uitraard moralist! Uitraard

Thomas

Darwin
12 september 2002, 22:35
Beste Thomas,eerst en vooral verheugd het mij dat er tenminste nog één iemand is om op mijn posting te reageren. Ik vrees echter dat u drie punten repley een mislukking zal zijn. Nml neutraal kunnen wij ons niet instellen want we behoren bij de EU en zijn nogal de voortrekkers in deze organisatie en plus dat wij aangesloten zijn bij de Navo. Ligt het hoofdkwartier niet in Brussel,me dunkt. Dus ik vrees niet alleen dat de VS en UK zal geviseerd worden maar ook ons eigen landje. Oorlog lokt oorlog uit is wel een zeer extraverte uitdrukking denk ik. Agressie los je niet op met agressie. Wanneer je echt het terorisme wenst uit te schakelen of drastisch wenst te verminderen moet men eerst de oorzaak bestrijden. Wie en wat is de oorzaak? Naar mijn denken vrees ik dat wij Westerlingen de grootste agressors zijn op deze wereld. Niet direct met geweld doch met ons opdringend karakter.We moeten ophouden met de scheidsrechter,en met de USA aan de top,te spelen over de wereld. We moeten ophouden met het zgn bevrijden van de derde wereld nml de kolonisatiedrang. Als je de gespreken dan deze extremisten analyseerd hoor je steeds de repetitieve wraak van " de kolonisten moeten ophouden"
Hulp bieden is niet enkel en alleen voedsel en goederen wegschenken,de economie terug leven in blazen, enz.. maar niet de Westerse mentaliteit opdringen. Duizende jaren van eigen cultuur dring je niet weg met opdringerigheid. Wij zullen toch ook onze eigen cultuur niet laten verdringen?11/9/2001 was een laffe daad maar is het gevolg van een jaren lange opdringerigheid ,misbruik door het Westen.
Nu zou ik toch wel eens willen weten hoe Irak en de rest van de arabische wereld misbruikt is/wordt door het westen.

Ze worden toch niet gegijzeld of zo. Integendeel er gaan jaarlijks miljarden en miljarden Petrodollars naar de Arabische wereld. Wat belet de arabische landen om ons economisch en sociaal model te kopiëren en toe te treden tot de club der beschaafde naties? Niets toch?

En het was toch Saddam en niet de VS die Koeweit bezette uit honger naar de oliebronnen? Van daaruit was het maar een kleine stap meer naar de Emiraten, Quatar en Saudi-Arabië. Hij zou nu maw de halve arabische wereld controleren, als hij toen niet gestopt was, en hij zal onmiddellijk herbeginnen als hij de kans ertoe krijgt.

Vanwaar toch dat medelijden met die Saddam en dat hekelen en demoniseren van de kleine Bush? De sukkel moet ocharme steeds aan het handje van zijn vader lopen. ;)

de moralist
13 september 2002, 17:20
Beste Thomas,eerst en vooral verheugd het mij dat er tenminste nog één iemand is om op mijn posting te reageren. Ik vrees echter dat u drie punten repley een mislukking zal zijn. Nml neutraal kunnen wij ons niet instellen want we behoren bij de EU en zijn nogal de voortrekkers in deze organisatie en plus dat wij aangesloten zijn bij de Navo. Ligt het hoofdkwartier niet in Brussel,me dunkt. Dus ik vrees niet alleen dat de VS en UK zal geviseerd worden maar ook ons eigen landje. Oorlog lokt oorlog uit is wel een zeer extraverte uitdrukking denk ik. Agressie los je niet op met agressie. Wanneer je echt het terorisme wenst uit te schakelen of drastisch wenst te verminderen moet men eerst de oorzaak bestrijden. Wie en wat is de oorzaak? Naar mijn denken vrees ik dat wij Westerlingen de grootste agressors zijn op deze wereld. Niet direct met geweld doch met ons opdringend karakter.We moeten ophouden met de scheidsrechter,en met de USA aan de top,te spelen over de wereld. We moeten ophouden met het zgn bevrijden van de derde wereld nml de kolonisatiedrang. Als je de gespreken dan deze extremisten analyseerd hoor je steeds de repetitieve wraak van " de kolonisten moeten ophouden"
Hulp bieden is niet enkel en alleen voedsel en goederen wegschenken,de economie terug leven in blazen, enz.. maar niet de Westerse mentaliteit opdringen. Duizende jaren van eigen cultuur dring je niet weg met opdringerigheid. Wij zullen toch ook onze eigen cultuur niet laten verdringen?11/9/2001 was een laffe daad maar is het gevolg van een jaren lange opdringerigheid ,misbruik door het Westen.
Nu zou ik toch wel eens willen weten hoe Irak en de rest van de arabische wereld misbruikt is/wordt door het westen.

Ze worden toch niet gegijzeld of zo. Integendeel er gaan jaarlijks miljarden en miljarden Petrodollars naar de Arabische wereld. Wat belet de arabische landen om ons economisch en sociaal model te kopiëren en toe te treden tot de club der beschaafde naties? Niets toch?

En het was toch Saddam en niet de VS die Koeweit bezette uit honger naar de oliebronnen? Van daaruit was het maar een kleine stap meer naar de Emiraten, Quatar en Saudi-Arabië. Hij zou nu maw de halve arabische wereld controleren, als hij toen niet gestopt was, en hij zal onmiddellijk herbeginnen als hij de kans ertoe krijgt.

Vanwaar toch dat medelijden met die Saddam en dat hekelen en demoniseren van de kleine Bush? De sukkel moet ocharme steeds aan het handje van zijn vader lopen. ;)

Neen ik denk dat u me verkeerd begrijpt. Het zijn kerels zoals Hoessein die misbruik maken van de ergernis die heerst tov de Westerse wereld.Hij en die andere,al of niet godsdienstig,extremisten misbruiken de godsdienst om hunmacht te etaleren. De meerderheid van de Irakezen is tegen de oorlog en is min of meer pro-westers.Maar wat wenst Bush? Hij wil inderdaad die gek weg maar er moet een pro-Amerikaans regime in de plaats komen,maw ze dringen hun cultuur op en dat neemt er niemand.
Die andere Arabische leiders voelen stront aan de knikker wanneer Bush ,Irak zou binnenvallen want dan vrees ik dat hun rookgordijn van hypocrisie en schijnheiligheid zou optrekken. Het zou bij manier van spreken een kettingreactie geven. Wat is niks eenvoudiger dan een volk op te jutten die honger heeft en zich onderdrukt voelt.Gebruik dan nog een scheutje godsdienst erbij en we zijn vertrokken voor een lange en zeer bloedige oorlog(Vietnam II).Het is gemakkelijk om de Westerse wereld de schuld te geven voor hun lijden. Dit is wat die dictators doen.
Het grijpen naar massavernietigingswapens is op dat moment niet ver en niet moeilijk,al is het om welke reden ooken dit langs beide kanten.Het is veel gemakkelijker om een positieve invloed ,van de Westerse wereld,te gebruiken . Met name: de positieve invloed bij deze volkeren heeft veel meer weerklank en kan de macht van hun huidige leiders doen wankelen.Het enige wat ze nog kunnen doen is hun eigen volk onderdrukken maar dat spelletje zou niet te lang duren zolang de Westerse wereld op een positieve wijze verder invloed brengt.

Stefanie
13 september 2002, 20:15
D*t is net de vraag, moralist: wie moet Sadam vervangen? Daar moet over onderhandeld worden, denk ik. Volgens mij moet het eerst duidelijk zijn waar de VS "met Irak naartoe wilt". Je kan pas aanvallen als je weet wie er Sadam gaat opvolgen en wat er met de Koerden en Shi'iten gaat gebeuren.

de moralist
13 september 2002, 22:55
D*t is net de vraag, moralist: wie moet Sadam vervangen? Daar moet over onderhandeld worden, denk ik. Volgens mij moet het eerst duidelijk zijn waar de VS "met Irak naartoe wilt". Je kan pas aanvallen als je weet wie er Sadam gaat opvolgen en wat er met de Koerden en Shi'iten gaat gebeuren.

Laat het dan een Irakees zijn en misschien iemand van de gematigde kant maar niet eentje die al te pro Amerikaans is of je krijgt zoals ik reeds zei een kettingreactie van de buurlanden

Stefanie
13 september 2002, 23:11
Ja. Kijk maar naar Afganistan. Karzai heeft die aanslag op het nippertje overleefd, naar 't schijnt. Wat indien het anders gelopen was? Wat indien ze 't opnieuw proberen en Karzai heeft minder geluk? Wat gaat de VS dan doen? Er was daar in Afghanistan trouwens heibel in die éne streek. Maar ja, dat zijn slechts Afghanen en de pers hier is nauwelijks geïnteresseerd. Ze hadden het te druk met verslag uit New York. Dat het daar in Afghanistan niet bepaald veilig is voor karzai wordt best ernstig genomen, want wie weet wat er daar anders gebeurt. En wat als Sadam inderdaad vervangen wordt? Er wonen daar Shi'iten, Soeniten en Koerden. Gaan die wel overeenkomen? De Koerden zijn of waren al onderling verdeeld. Is Sadam vervangen door een andere president garantie om de toestand daar te verbeteren? Gaan de Shi'iten een Shi'itische president eisen? Saoedi Arabië wilt dat niet, zij willen een Soenit. Allemaal vragen die je je best nu stelt, voordat je aanvalt.

de moralist
14 september 2002, 10:20
Ik vrees dat de geschiedenis zich steeds herhaalt en dat de mens eigenlijk gedoemd is om steeds de zelfde fouten te maken. Nml:kijk maar eerst en vooral Joegouslavië wanneer Tito stierf ontaardde dit land in diverse bloederige burgeroorlogen. Alhoewel Tito een dictator was en de mensenrechten regelmatig met de voeten werden getreden baadde dit land toch min of meer in een luxeueze levenswijze en dit dank zij het toerisme. Ten tweede ,al gaat deze vergelijking niet echt op maar,het ijzeren gordijn,na de val ervan is net of er een groot container werd geopend waar jarenlang iedere vorm van geweld(burgeroorlogen)corruptie en misdaad waren opgeslagen. Die corruptie en misdaad tiert wellig in de diverse westerse landen. Vraag maar eens in Antwerpen en Brussel(Vlaamse steden)en in Wallonië(Chareloi,Luik)welke problemen ze niet allemaal hebben met dergelijke lui.Dit zou eventueel ook gebeuren indien de dictators van het Midden Oosten zouden verdwijnen. Zoals Stefanie beweerdde kan dit ontaarden in diverse godsdienst en burgeroorlogen aan de ene kant en het terorrisme ,tov de Westerse wereld ,aan de andere zijde.
Dan vraag ik mij af wanneer een simpele ziel zoals ik en nog veel anderen dit spelletje door hebben,de grote mannen van de wereld dit niet inzien of zit er niet meer achter. :?: :?: :!: :!:
Vandaag in de krant "De Morgen" staat er een leuk artikel omtrent Irak.
Het gaat over een auteur die een boek schreef omtrent 9/11/2001.Je moet natuurlijk alles met een korreltje zout nemen maar het doet me toch nadenken over mijn twijfels.Deze was: hoe kan een land ,dat zoveel gesoffisticeerd materiaal heeft ,zulke catastrofe niet vermeden hebben?
Maw via de diverse satelietten,geheime diensten(internationaal en nationaal),de eeuwige achterdocht,en andere ;kan men bij manier van spreken de binnenkant van je onderbroek ontcijferen :lol: en toch worden er 3 vliegtuigen gekaapt en worden deze gecrasht zonder dat er iemand iets aan doet. :?: :?: :?: 8O :?

Vincent
15 september 2002, 20:27
Momenteel kan nog niemand een bewijs geven dat Irak massavernietigingswapens aan het produceren is.Wanneer een land zomaar beslist een ander land aan te vallen omdat een of ander zijn gezicht niet aanstaat,of maar vermoedens heeft dan spreekt men toch van pure agressie of niet soms?
-----------------------------------------------------------------
"Als een echt genie in de wereld verschijnt, kun je hem herkennen aan het feit dat alle domkoppen tegen hem samenzweren."Jonathan Swift

Dat Irak massavernietigingswapens KAN produceren dat staat vast. Dat het er NU produceert is niet zeker, maar het lijkt er toch alle schijn naar te hebben met de pertinente weigering van het toegang verschaffen aan internationale (dus niet per se Amerikaanse) waarnemers. Volgens een internationaal verdrag heeft elk land het RECHT een ander op massavernietingswapens te controleren - stamt uit de Koude Oorlog. Alles is geprobeerd om Hoessein tot inkeer te laten komen: embargo's, Golfoorlog, diplomatieke maatregelen tegen zijn bewind,... Niets heeft echt geholpen. Het is nu dus tijd voor actie. Wij moeten daarbij niet alleen aan ons denken (de wapens zouden wellicht tegen het Westen ingezet worden) maar ook aan de Irakese bevolking die niet alleen onder de verdrukking van Hoessein leeft, maar ook onder het VN embargo. Hoessein elimineren - onder welke vorm ook - heeft dus prioriteit. Die actie moet gecontroleerd worden door de VN, zodat alle landen hun inbreng hebben. Vande Lanotte is tegen een Belgische inbreng. De Amerikanen en Britten ALLEEN laten handelen is pas gevaarlijk. Hoessein kan dan voorlopig - tot volgende verkiezingen - vervangen worden door de democratische oppositie die al jaren knap werk levert aldaar. Daar zou dan wel een internationaal topoverleg moeten worden gedaan.

Pelgrim
16 september 2002, 14:56
Dat Pakistan en Arabie massavernietigingswapens kunnen maken, staat vast. Dat pakistan het al gedaan hééft staat evenzo vast. Moet daar dan niet eens binnengevallen worden?

En, zeer eigenaardig eigenlijk, dat net het enige land in de wereld dat ooit echt kernbommen gebruikt heeft zo tekeer gaat nu. Is het overigens niet Bush zelf die onlangs besliste een aantal kernbommen permanent op stand by te houden, gericht op de 'roguestates', China en Rusland?

Lindelauf.B
16 september 2002, 18:17
Ze moeten niet te lang wachten met aanvallen vins ik persoonlijk, ze willen mss wapeninspecteurs toelaten op voorwaarde dat er iets wordt geregelt op economisch vlak dan gaan ze zo beginnen ik zou zeggen attack!!!

jimmyl
17 september 2002, 09:54
Bush heeft pech. irak stemt in met wapeninspecteurs. Wat gaat hij nu doen? usa wil irak per se aanvallen voor de olie dus... ben benieuwd. Trouwens israel schendt zijn vn resoluties al 26 keer heeft atoomwapens en wordt niet ter verantwoording geroepen. De oorlog zou daar snel gedaan kunnen zijn, als de vs wilden.
jimmyl

Darwin
17 september 2002, 15:41
Bush heeft pech. irak stemt in met wapeninspecteurs. Wat gaat hij nu doen? usa wil irak per se aanvallen voor de olie dus... ben benieuwd. Trouwens israel schendt zijn vn resoluties al 26 keer heeft atoomwapens en wordt niet ter verantwoording geroepen. De oorlog zou daar snel gedaan kunnen zijn, als de vs wilden.
jimmyl
Het gaat hier over Irak en niet over de Palestijnen en de Joden. Maar dat de Amerikanen de oorlogstoestand in Jeruzalem en omstreken op een twee drie kunnen stoppen is pure demagogie. Dat kan inderdaad, maar dan moet het land bezet worden en iedereen ontwapend en het zittend bestuur vervangen door een bezettende militaire dictatuur.

Thomas Hx
17 september 2002, 17:01
Bush heeft pech. irak stemt in met wapeninspecteurs. Wat gaat hij nu doen? usa wil irak per se aanvallen voor de olie dus... ben benieuwd. Trouwens israel schendt zijn vn resoluties al 26 keer heeft atoomwapens en wordt niet ter verantwoording geroepen. De oorlog zou daar snel gedaan kunnen zijn, als de vs wilden.
jimmyl
Het gaat hier over Irak en niet over de Palestijnen en de Joden. Maar dat de Amerikanen de oorlogstoestand in Jeruzalem en omstreken op een twee drie kunnen stoppen is pure demagogie. Dat kan inderdaad, maar dan moet het land bezet worden en iedereen ontwapend en het zittend bestuur vervangen door een bezettende militaire dictatuur.

Ik vind dat het over heel het midden oosten gaat, als er 1 ding gebeurt in het midden oosten, staan al die landen op hun hoofd! Iedereen gelijk!


Thomas

de moralist
17 september 2002, 22:34
Bush heeft pech. irak stemt in met wapeninspecteurs. Wat gaat hij nu doen? usa wil irak per se aanvallen voor de olie dus... ben benieuwd. Trouwens israel schendt zijn vn resoluties al 26 keer heeft atoomwapens en wordt niet ter verantwoording geroepen. De oorlog zou daar snel gedaan kunnen zijn, als de vs wilden.
jimmyl

Al mogen er nog honderden resoluties tegen Israël gemaakt worden en deze mogen al duizend maal geschonden worden nooit zal de VS Israël daarvoor specifiek berispen en ten laatste aanvallen. De politieke lobby van de joden id State is zo danig groot dat de Amerikaanse economie ernstig zou lijden bij een eventuele berisping of andere maatregelen

jimmyl
18 september 2002, 10:00
wou gewoon aantonen dat de usa irak gewoon wil aanvallen om bepaalde redenen. En niet omdat saddam bvb massavernietigingswapens heeft.

jimmyl

Thomas Hx
18 september 2002, 13:30
Bush heeft pech. irak stemt in met wapeninspecteurs. Wat gaat hij nu doen? usa wil irak per se aanvallen voor de olie dus... ben benieuwd. Trouwens israel schendt zijn vn resoluties al 26 keer heeft atoomwapens en wordt niet ter verantwoording geroepen. De oorlog zou daar snel gedaan kunnen zijn, als de vs wilden.
jimmyl

Al mogen er nog honderden resoluties tegen Israël gemaakt worden en deze mogen al duizend maal geschonden worden nooit zal de VS Israël daarvoor specifiek berispen en ten laatste aanvallen. De politieke lobby van de joden id State is zo danig groot dat de Amerikaanse economie ernstig zou lijden bij een eventuele berisping of andere maatregelen

De wereld is toch oneerlijk!!! De joden de joden, ik heb die mannen daar nog nooit met een potske zien rondlopen!

Pelgrim
18 september 2002, 15:35
eventjes corrigeren: de joden zijn het niet, wel de zionisten. Een verschil.

Thomas Hx
18 september 2002, 16:04
eventjes corrigeren: de joden zijn het niet, wel de zionisten. Een verschil.

Zijn dat liberale joden?

thomas

Pelgrim
18 september 2002, 20:11
Neen, extremistische joden.

Vincent
19 september 2002, 17:09
Irak moet zonder meer aangevallen worden. Hoewel Hoessein nu wapeninspecteurs toe laat, blijf ik erg sceptisch. Volgens mij is dit een tactische zet die de Iraakse dictator in een goed daglicht moet plaatsen maar hij is een terrorist die een gevaar vormt voor zowel de eigen bevolking als voor de rest van de wereld. Ik vind wel dat die militaire actie moet uitgaan van de VN en erg zorgvuldig. We mogen ons de buurlanden zoals Iran en vooral Saoudi-Arabie niet in het harnas jagen. November lijkt me dan ook een erg geschikte datum om Saddam te elimeneren.

Kotsmos
20 september 2002, 11:22
1)herzie uw definitie van terrorist. Dringend.
2)wel gevaar voor de hele wereld? Hoelang is het geleden sinds Hoessein nog eens een wereldwijd conflict heeft veroorzaakt? (zeg niet de Golfoorlog, dat was lokaal)
3)Iran en Saoudi-Arabië gaan er sowieso niet mee kunnen lachen dat Irak aangevallen wordt. Zeker niet omdat na Irak Iran een mogelijk volgend slachtoffer wordt.

Pelgrim
21 september 2002, 08:13
En na Iran volgt de rest van de wereld. Immers, wanneer de oude vijand is opgeruimd heeft Bush een nieuwe nodig, anders heeft hij geen bestaansreden meer.

S.
27 september 2002, 11:37
Een stukje uit het Belang Van Limburg:
'Irak heeft de op één na grootste oliereserves ter wereld. Het zou de uitgesproken bedoeling van de Amerikaanse olie-industrie zijn, de Russische zakenwereld uit Irak, een historische partner van Rusland, te weren.'

jimmyl
27 september 2002, 13:17
ik persoonlijk begin hoe langer hoe meer schrik te krijgen van bush dan van hoessein. Denken jullie nu echt dat saddam massavernietigingswapens gaat gebruiken? Dat is pure zelfmoord. Hij weet ook wel dat als hij het zou gebruiken dat usa dan irak volledig plat bombardeert. Gaat gewoon om de olie. Bush heeft gewoon heel de wereld onder controle binnenkort. Als bush zou zeggen alleen olie leveren aan usa of anders bombarderen we u plat. Waar staat europa dan?? En in theorie kan hij dat... Ben altijd een pacifist geweest maar mss dat europa zich toch maar wat machtiger moet maken (defensie) om een alternatief te kunnen bieden.

jimmyl

Vincent
28 september 2002, 09:10
1)herzie uw definitie van terrorist. Dringend.
2)wel gevaar voor de hele wereld? Hoelang is het geleden sinds Hoessein nog eens een wereldwijd conflict heeft veroorzaakt? (zeg niet de Golfoorlog, dat was lokaal)
3)Iran en Saoudi-Arabië gaan er sowieso niet mee kunnen lachen dat Irak aangevallen wordt. Zeker niet omdat na Irak Iran een mogelijk volgend slachtoffer wordt.

1) terrorist is iemand die met of zelfs met reden of overtuiging terreur zaait in eigen land of in het buitenland; Hoessein is een terrorist gebleken in het verleden (o.a. voor de eigen bevolking) en een potentiele voor nu want alles wijst erop dat hij massavernietiginswapens produceert.
2) Golfoorlog was inderdaad een plaatselijk conflict maar had toch z'n weerslag op de rest van de wereld? al was het maar om de olieprijzen maar ook bv. voor het inzetten van militaire troepen,...
3) Saoudi-Arabië heeft z'n steun al toegezegd aan een Amerikaanse interventie omdat ze met een gematigd regime in Irak ook meer voordelen hebben. Iran is zelf een dictatoriaal land bestuur door Khatemenei; dat zegt genoeg.

jimmyl
28 september 2002, 09:55
Vincent,

met "alles wijst erop" bedoel je eigenlijk "usa en uk zeggen"... en ik ben niet zo zeker of die zo betrouwbaar zijn.

Had alleen maar een mondiaal effect omdat usa er zich mee ging bemoeien.

Wat sa betreft zal bush wel andere dingen beloofd /gedreigd hebben als dat in de media komt. Daar ben ik zeker van.

jimmyl

Vincent
28 september 2002, 10:15
Vincent,

met "alles wijst erop" bedoel je eigenlijk "usa en uk zeggen"... en ik ben niet zo zeker of die zo betrouwbaar zijn.

Had alleen maar een mondiaal effect omdat usa er zich mee ging bemoeien.

Wat sa betreft zal bush wel andere dingen beloofd /gedreigd hebben als dat in de media komt. Daar ben ik zeker van.

jimmyl

Met "alles wijst erop" wil ik eigenlijk zeggen dat:
1) het vaststaat dat Irak in staat is massavernietigingswapens te produceren, dat zal niemand betwisten
2) alles erop wijst dat Irak dat ook doet, hij knoeit met MVWapens dat weet iedereen maar niet alleen de UK en VS zeggen dat er op grote schaal (biologische) wapens geproduceert worden, ook tal van belgische politici (Eyskens...) en andere op het Europese vasteland.

Stefanie
28 september 2002, 20:27
Vincent, in Saoudi-Arabië hebben ze geen andere wetten buiten de Sharia. Dat land schent op grote schaal de mensenrechten. Het zeker geen democratie of gematigd regime. De reden waarom ze de VS steunen ligt voor de hand: eigenbelang. De olieverkoop. Sadam is een Soenit. Als het regime in Irak vervangen wordt, is het niet zo zeker of de Soeniten daar hun macht zullen kunnen behouden. Er wonen daar ook Shi'iten. Daarnet hoorde ik op T.V. die éne al spreken over een Koerdische opvolger voor Sadam. Hij zei dat de Soeniten een minderheid zijn in Irak. Dat wist ik niet. De media zegt daar erg weinig over.

Jan van den Berghe
28 september 2002, 20:37
Met "alles wijst erop" wil ik eigenlijk zeggen dat:
1) het vaststaat dat Irak in staat is massavernietigingswapens te produceren, dat zal niemand betwisten

Waar zijn de bewijzen daarvoor? En wie geeft ons die bewijzen door? 't Lijkt me allemaal heel doorzichtig en bijzonder georchestreerd.

Trouwens, Israel, India, Pakistan, enzovoort zijn in staat massavernietigingswapens te produceren. Wanneer komt de VS tegen deze landen in actie?

En ten andere, mogen we ons eens de vraag stellen: wie bepaalt wie wapens mag produceren? De VS? En zo ja, heeft de VS en de bevriende staten dan het alleenrecht die wapens te produceren?

Kotsmos
30 september 2002, 17:09
Vincent,

met "alles wijst erop" bedoel je eigenlijk "usa en uk zeggen"... en ik ben niet zo zeker of die zo betrouwbaar zijn.

Had alleen maar een mondiaal effect omdat usa er zich mee ging bemoeien.

Wat sa betreft zal bush wel andere dingen beloofd /gedreigd hebben als dat in de media komt. Daar ben ik zeker van.

jimmyl

Met "alles wijst erop" wil ik eigenlijk zeggen dat:

2) alles erop wijst dat Irak dat ook doet, hij knoeit met MVWapens dat weet iedereen maar niet alleen de UK en VS zeggen dat er op grote schaal (biologische) wapens geproduceert worden, ook tal van belgische politici (Eyskens...) en andere op het Europese vasteland.

Wat in schril contrast staat met de rapporteringen van ex-wapeninspecteurs, die er geweest zijn, en dat tegenspreken. Vanop het Europese vasteland kan iedereen zeggen wat ie wil he...

Moi
1 oktober 2002, 11:40
Iedereen die hier zit te beweren dat we regimes zoals dat in Irak, Iran, Syrië en zelfs Saoedi-Arabië gewoon moeten dulden, die zouden eens 1 week naar daar moeten gaan. Als ze na een week nog geen zelfmoord gepleegd hebben, dan zullen ze wel anders piepen.
Zolang ze daar blijven zal 't wel goed zijn, is de meest idiote commentaar die ik ooit gehoord heb. Want wie gaat ze daar houden? Het is makkelijker ze daar ook weg te doen, dan ze daar te houden! Daarenboven zou ik het nog geen dag volhouden als ik onder zo'n regime moest leven, jullie wel misschien. Ik zou de bommen verwelkomen. Wat voor zin heeft het te leven in een vrede zonder vrijheid?

Pour l'égalité, la fraternité et la liberté

jimmyl
1 oktober 2002, 12:47
gelukkig weten wij westerlingen wat goed is voor iedereen :wink:
Wanneer we een aboriginal een week in brussel laten wonen, pleegt hij ook zelfmoord. Moeten we daarom de burgemeester van brussel afschieten?????? Misschien vergezocht maar er schuilt waarheid in.

jimmyl

Moi
2 oktober 2002, 12:10
Die aboriginal is toevallig wel een Austrliër en heeft dus alle vrijheid om hier te komen en te gaan. Die Iraki's hebben dat niet.

S.
2 oktober 2002, 13:31
U bent blijkbaar groot voorstander van de neoconservatieven in de Bush-administratie. Maar het kan toch niet dat U blind bent voor de gevaren hiervan? Mogen we nu elk niet-democratisch land aanvallen? Wie gaat bepalen welk land al dan niet democratisch is? Wat met landen die in een democratiseringsproces zitten? Denkt U niet dat er landen gaan zijn die de redenering gaan omdraaien en ons (de aggressor) aanvallen? Wat is de beste reden om iemand aan te vallen: 'zij willen ons aanvallen' of 'zij zijn niet democratisch'? Wie zal er het meeste mensen kunnen mobiliseren dan? Enzovoort....

Moi
8 oktober 2002, 15:30
Iedereen die beweert dat Irak GEEN ABC-wapens produceert, is blind. Dit blind zijn kan veroorzaakt zijn door egocentrisme of door dwaasheid, daar ga ik mij niet over uitspreken. Het doet er dan ook niet toe waarom Irak aangevallen wordt, het belangrijkste is DAT het aangevallen wordt.

S.
8 oktober 2002, 18:20
Iedereen die beweert dat Irak GEEN ABC-wapens produceert, is blind.

Echt? Ik heb geen enkel bewijs gezien, maar ik ben dan ook blind. Ik ben er zeker van dat U mij kan verlichten.

jimmyl
8 oktober 2002, 20:22
Zelfs als ze wapens hebben... wat dan nog???? usa heeft toch ook wapens... en waarschijnlijk 100 maal meer en die heffen eenzeidig een ontwapeningsverdrag op. Iets zit compleet verkeerd in deze wereld. De amerikanen hebben blijkbaar om één of andere reden meer rechten als de anderen. En of usa zoveel democratischer is, weet ik eerlijk gezegd niet. in usa heerst meer een censuskiesrecht vrees ik. Hoe meer geld hoe meer politiekers men kan kopen en hoe meer macht men dus heeft.

jimmyl

Kotsmos
8 oktober 2002, 21:41
Iedereen die beweert dat Irak GEEN ABC-wapens produceert, is blind. Dit blind zijn kan veroorzaakt zijn door egocentrisme of door dwaasheid, daar ga ik mij niet over uitspreken. Het doet er dan ook niet toe waarom Irak aangevallen wordt, het belangrijkste is DAT het aangevallen wordt.

Om eerlijk te zijn, de meeste mensen die zeggen dat Irak er WEL heeft (en eigenlijk ook de meesten die het omgekeerde zeggen) zijn niet in de positie om daar een oordeel over te vellen.
Zoals U, bijvoorbeeld :wink:

Moi
9 oktober 2002, 11:37
In 1995 wouden de wapeninspecteurs Irak ABC-wapen vrij verklaren.
Tot .......................... Saddams zoon overliep en verklaarde dat er op bepaalde plaatsen nog ABC-wapens geproduceerd werden. Toen de wapeninspecteurs deze sites wouden inspecteren en desnoods vernietigen werden ze enorm tegengewerkt zodat ze in 1998 het land moesten verlaten. Het lompste komt echter nog. Toen de wapeninspecteurs Irak ABC-wapenvrij wouden verklaren, hadden ze alleen sites gecontroleerd die Saddam ze had aangewezen.
Hetzelfde gebeurde in de jaren '80 in Zuid-Afrika: het apartheidsregime zou kernwapens maken, dit mocht natuurlijk niet van de VN, en ze stuurden wapeninspecteurs. Na een paar jaar kwamen ze terug en zeiden ze dat er niets was. Nadat het apartheidsregime gevallen was, gebeurde het mirakel! Ze hadden er toch gehad! Was het gewilde blindheid of niet? Ik weet het niet en het kan me eerlijk gezegd geen barst schelen. Ik vraag me alleen af waarom Saddam jaren geen inspecteurs meer wou, tot de USA met een oorlog dreigden, toen plots wel; een uitstelmanoeuvre? Waarschijnlijk wel, de wapeninspecteurs zouden al niet binnen mogen in zijn paleizen. Je zou denken OK, als dit paleizen waren zoals in Laken of Versailles, maar het zijn paleizen zo groot als heel Brussel! Als je daar niet in mag, dan is het duidelijk voor mij: platbombarderen die boel.
Waarom andere landen zoals USA, Rusland, China, Groot-Brittannë, ... en zelfs Pakistan en Israel wel ABC-wapens mogen hebben?
Misschien omdat ze geen ZOT als president hebben?

Pelgrim
9 oktober 2002, 12:07
Hoe bedoelt u, GEEN zot als president?

jimmyl
9 oktober 2002, 14:01
Geen zotten als president????? :D

bush dan? minstens even gevaarlijk als saddam voor wereldvrede
sharon van israel dan (niet echt de president)
china heeft ook al gedreigd taiwan binnen te vallen
en pakistan ...

jimmyl

Moi
9 oktober 2002, 16:35
Ga eerst eens naar de VS, Israel en China; ga daarna na Irak en zeg dan nog eens wie er zot is!

S.
9 oktober 2002, 16:42
U bent dan ongetwijfeld al naar Irak geweest?

Moi
9 oktober 2002, 16:57
Neen, ik mocht niet binnen omdat ik Belg was, dat zegt al genoeg.

S.
9 oktober 2002, 17:18
Woeps! Enkele franstalige parlementsleden hebben onlangs Irak bezocht.

Moi
10 oktober 2002, 11:29
De explosie op de Franse tanker (van nota bene een Belgische rederij) blijkt zojuist een aanslag te zijn, ze werd opgeëist door een of andere Jemenitische islamorganisatie (NOS-teletekst pg 127 10-10-02 11h50).
Nu moeten Verhofstads ogen toch opengaan. Daarenboven werd deze aanslag en die op Djerba genoemd door een hoogstaand Al Qaeda lid (Al Jazeera gisteren), als een waarschuwing aan Frankrijk en Duitsland. Volgens mij hebben de inlichtingendiensten al ergere zaken weten te voorkomen, zo verklaarde iemand van de Israelische inlmichtingendienst op CNN het feit dat er in Augustus geen aanslagen meer geweest waren: 95% van de aanslagen kunnen we voorkomen 3% niet (2 dagen later gebeurde er opnieuw een aanslag). Volgens mij hebben de Europeanen (en nu ook precies de Amerikanen) gewoon schrik. Ook Australië ontving gisteren een waarschuwing van Al Qaeda (NOS-teletekst).

Sommige blinden kunnen toch zien, maar vele zienden zijn verschrikkelijk blind!

S.
10 oktober 2002, 12:16
Heeft U al gehoord van de frustratie-agressie theorie? In dit geval is de frustratie duidelijk: terroristen. En zoals de theorie ons leert, zoeken mensen dan naar iets om hun agressie op te projecteren: in dit geval Irak. De theorie leert ons ook dat er geen link hoeft te zijn tussen frustratie en agressie. Ook hier is er geen duidelijk verband. Laat ons eerlijk blijven; de VS hebben de beste spionagediensten ter wereld. Ze kunnen elke mail lezen, elke webpagina bekijken en elk telefoongesprek afluisteren. Tot nu toe is er geen enkel bewijs geweest van een verband. Er zijn wel mensen geweest die zeiden dat er een verband was. 'Toevallig' zijn dat de havikken in de Bush-administratie. Bush zelf houdt het erbij dat het misschien eens zou kunnen dat Irak massavernietigingswapens aan Al Quaeda zou leveren. Verder zijn ze niet geraakt.

jimmyl
10 oktober 2002, 12:29
inderdaad terrorisme is heel gevaarlijk en moet zeker hard aangepakt worden. Maar ten eerste heeft dit niets te maken met irak. Het verband tussen deze twee is zwak en alleen door usa en uk erkend. En ten tweede betwijfel ik het of als een cowboy een land binnenvallen en alles platbombarderen wat beweegt een terrorist gaat stoppen om een aanslag te plegen. een echte terrorist heeft niets nodig om veel slachtoffers te maken. Dit kan zelfs op individuele basis. Dan mag je dus een heel land hebben plat gebombardeerd, als het tussen de oren niet verdwijnt dan is dat alles voor niets. (tenzij de olie natuurlijk :wink:)

jimmy

Moi
15 oktober 2002, 14:51
Ik heb inderdaad al eens gehoord van de frustratie-aggressietheorie in de psychologieles: katten werden aan hun staart getrokken en vielen dan maar het eerste het beste aan en in de meeste gevallen was dit niet de aggressor. Maar in deze zaak doet de frustratie er niet toe: het belangrijkste is dat Saddam verdreven wordt en vervangen wordt door een pro-Westerse regering. Het feit dat hij massavernietigingswapens heeft doet er ook niet toe, want zoals geld voor elk wapen geld ook voor massavernietigingswapens:

Wapens doden niet, mensen doden.

En Saddam is een doder.

Moi
16 oktober 2002, 16:27
Ik slaag er niet in de laatste blz te lezen

Nu wel

Kotsmos
16 oktober 2002, 19:27
Ik heb inderdaad al eens gehoord van de frustratie-aggressietheorie in de psychologieles: katten werden aan hun staart getrokken en vielen dan maar het eerste het beste aan en in de meeste gevallen was dit niet de aggressor. Maar in deze zaak doet de frustratie er niet toe: het belangrijkste is dat Saddam verdreven wordt en vervangen wordt door een pro-Westerse regering. Het feit dat hij massavernietigingswapens heeft doet er ook niet toe, want zoals geld voor elk wapen geld ook voor massavernietigingswapens:

Wapens doden niet, mensen doden.

En Saddam is een doder.

maar waarom pro-westers? Volstaat het niet om een regering aan de macht te laten die niet anti-westers is?

jimmyl
17 oktober 2002, 09:49
idd een pro westerse regering zou de iraakse bevolking nooit niet nemen. Dan wordt het land compleet instabiel.

jimmyl

Moi
17 oktober 2002, 12:10
idd een pro westerse regering zou de iraakse bevolking nooit niet nemen. Dan wordt het land compleet instabiel.


Het is toch beter dan een al de rest, stabiliteit kan er alleen met militaire hand afgedwongen worden.

Kotsmos
17 oktober 2002, 17:47
zoals nu?

Vincent
18 oktober 2002, 18:44
idd een pro westerse regering zou de iraakse bevolking nooit niet nemen. Dan wordt het land compleet instabiel.

jimmyl

De enige oplossing voor Irak is het kleine duiveltje dat stilaan een groot monster wordt, Saddam Hussein, per direct te laten vallen; dood of levend. Er moet daarna een regering komen die gebaseerd is op de westerse democratie - dus geen westerse regering.

S.
18 oktober 2002, 19:02
Het is toch beter dan een al de rest, stabiliteit kan er alleen met militaire hand afgedwongen worden.

En de reactie van de bevolking in de Arabische landen; hoe gaat U die stabiliseren?

Moi
21 oktober 2002, 11:58
Op dezelfde wijze

Daarenboven is het toch duidelijk dat alleen dictatoriale regime stabiliteit creëeren in die regio. Of ken jij daar nog één democratie buiten Israel en (in mindere mate) Turkije?

Bolter
21 oktober 2002, 12:06
Effe ander scenario uit de doeken doen..

Saddam wordt gedwongen om naar buiten te kijken door de constante toevoer van troepen en wapens van de VS.

De CIA doet zijn werk binnen de grenzen van Irak door de interne oppositie te steunen.
Deze laatsten wachten hun kans af om Saddam uit te schakelen via één welgericht schot of via een georganiseerde interne opstand.
Dit kan onder dekking van de luchtmacht van de VS die totale vrijheid heeft in het noorden en zuiden van Irak.
Zo laat men in eerste instantie de Irakezen zelf de hete kastanjes uit het vuur halen.
Terwijl Saddam dus naar buiten kijkt wordt hij van binnenuit geliquideerd..


Deze interne opstand kan dan eventueel wel de steun krijgen van andere Arabische staten.

Mocht de opstand in eerste instantie mislukken dan heeft de VS de nodige troepen in de buurt om deze "democratische" opstandelingen bij te springen zonder dat men op een veto stuit van andere landen.

Heel dit scenario heeft wel tijd nodig om op punt te worden gezet...
De interne oppositie is men trouwens al militair aan het opleiden !!!

Pelgrim
21 oktober 2002, 13:33
Alles klinkt mooi, behalve dat drieletter woord CIA. Doet me iets teveel denken aan Chili, Venezuela, Bolivië,...

S.
21 oktober 2002, 15:25
Op dezelfde wijze

Democratie in een aantal landen brengt sowieso oorlog met Israël met zich mee. Van uw 'stabiliteit' zal niet veel meer overblijven.

S.
21 oktober 2002, 15:36
Effe ander scenario uit de doeken doen..

Saddam wordt gedwongen om naar buiten te kijken door de constante toevoer van troepen en wapens van de VS.

De CIA doet zijn werk binnen de grenzen van Irak door de interne oppositie te steunen.
Deze laatsten wachten hun kans af om Saddam uit te schakelen via één welgericht schot of via een georganiseerde interne opstand.
Dit kan onder dekking van de luchtmacht van de VS die totale vrijheid heeft in het noorden en zuiden van Irak.
Zo laat men in eerste instantie de Irakezen zelf de hete kastanjes uit het vuur halen.
Terwijl Saddam dus naar buiten kijkt wordt hij van binnenuit geliquideerd..


Deze interne opstand kan dan eventueel wel de steun krijgen van andere Arabische staten.

Mocht de opstand in eerste instantie mislukken dan heeft de VS de nodige troepen in de buurt om deze "democratische" opstandelingen bij te springen zonder dat men op een veto stuit van andere landen.

Heel dit scenario heeft wel tijd nodig om op punt te worden gezet...
De interne oppositie is men trouwens al militair aan het opleiden !!!

Bezwaren voor Uw methode:

1) Saddam is een brilliant strateeg en heeft elke machtsgreep van de 20e eeuw bestudeerd
2) Een vorige machtsgreep met hulp van de CIA is totaal mislukt
3) Moest dit uitlekken dan zou de VS zeker tegenstand krijgen van de Arabische wereld op het moment dat de toestand in Israël uitzichtloos wordt. Kan U de gevolgen voorspellen?
4) De oppositie is enorm intern verdeeld
5) In de VS is zowat iedereen afgestapt van dit Noordelijke Alliantie scenario
6) Zelfs als ze Saddam doden, dan is de kans groot dat ze een van zijn drie dubbelgangers vast hadden
7) De relatie tussen de VS en bijvoorbeeld de Koerden is zeer slecht. Bij het einde van de Golfoorlog kwamen ze in opstand. De VS ging hen steunen, maar pasten als het erop aankwam, met vele dode Koerden tot gevolg
8) Bij een interne opstand zouden de Koerden zo hun eisen kunnen stellen, iets wat zeer gevoelig ligt in Turkije.
9) De VS die de VN buitenspel zet, dat zal bij de andere landen niet goed aankomen...

Bolter
21 oktober 2002, 16:20
Effe ander scenario uit de doeken doen..Bezwaren voor Uw methode:

1) Saddam is een brilliant strateeg en heeft elke machtsgreep van de 20e eeuw bestudeerd
2) Een vorige machtsgreep met hulp van de CIA is totaal mislukt
3) Moest dit uitlekken dan zou de VS zeker tegenstand krijgen van de Arabische wereld op het moment dat de toestand in Israël uitzichtloos wordt. Kan U de gevolgen voorspellen?
4) De oppositie is enorm intern verdeeld
5) In de VS is zowat iedereen afgestapt van dit Noordelijke Alliantie scenario
6) Zelfs als ze Saddam doden, dan is de kans groot dat ze een van zijn drie dubbelgangers vast hadden
7) De relatie tussen de VS en bijvoorbeeld de Koerden is zeer slecht. Bij het einde van de Golfoorlog kwamen ze in opstand. De VS ging hen steunen, maar pasten als het erop aankwam, met vele dode Koerden tot gevolg
8) Bij een interne opstand zouden de Koerden zo hun eisen kunnen stellen, iets wat zeer gevoelig ligt in Turkije.
9) De VS die de VN buitenspel zet, dat zal bij de andere landen niet goed aankomen...

Hola Paola...
Dit is niet mijn methode. Ik vermoed wel dat de VS dit als één van de mogelijkheden beschouwt.Een methode die,als het even meevalt, weinig Amerikaanse slachtoffers zal kosten.

Zoals ik al stelde, deze methode zal tijd kosten en een gedegen voorbereiding vragen. Het verleden zal hen zeker niet werhouden om het uit te voeren.
En indien het binnenskamers blijft is het niet de VS die de VN buitenspel zet...
Het is op dat moment gewoon de interne oppositie die opkomt voor z'n democratische rechten !!!

En mocht het fout gaan...
Dan hebben ze alleszins nog de grovere middelen die ze kunnen koppelen aan een verontschuldiging : "We doen het in naam van de democratie, in naam van de gewone Irakees"

jimmyl
21 oktober 2002, 17:14
eigenlijk is het heel simpel. we hebben maar één kogel nodig om de wereldvrede te redden ( die voor bush niet meegerekend :wink: ) één kogel voor saddam. Probleem is alleen vanaf het moment dat saddam vermoord wordt dat het zoooo duidelijk is dat de usa erachter zit. Zelfs al wordt het zogezegd door de interne oppositie gedaan.

jimmyl

Kotsmos
21 oktober 2002, 22:23
) Saddam is een brilliant strateeg en heeft elke machtsgreep van de 20e eeuw bestudeerd

lol
Jaja. Zoals dat prachtidee om tijdens de golfoorlog heel veel Amerikaanse krijgsgevangenen te nemen, die vooraan op de Irakese tanken te bevestigen, en zo de Amerikaanse troepen aan te vallen. De tegenstander zou niet schieten, want het zou zijn eigen troepen niet willen doden.

Prachtig.

Moi
22 oktober 2002, 11:49
Democratie in een aantal landen brengt sowieso oorlog met Israël met zich mee. Van uw 'stabiliteit' zal niet veel meer overblijven.


Sprak ik ergens over een democratie?

S.
22 oktober 2002, 11:53
Wat is uw plan dan wel?

Kotsmos
22 oktober 2002, 14:36
En militaire dictatuur. Dat zei ie toch?

S.
23 oktober 2002, 12:36

S.
23 oktober 2002, 12:36

S.
23 oktober 2002, 15:55
Ah ja, da's uiteraard véél beter. De ene dictatuur door de andere vervangen.

Moi
28 oktober 2002, 13:01
Eindelijk snapt-ie het. (Wel een Westerse dicatuur èh)

Kotsmos
28 oktober 2002, 23:49
Vanzelfsprekend. Westerse dictaturen zijn immers superieur aan andere. Ofzo.

Moi
29 oktober 2002, 12:49
Juist!

Kotsmos
29 oktober 2002, 16:22
Woohoo!
Spijtig dat psychiatrie zo verdomd lang studeren is, ik heb er blijkbaar aanleg voor.

Pelgrim
30 oktober 2002, 14:14
Mag ik dan dictator van Belgie zijn?

Moi
30 oktober 2002, 15:21
Mag ik dan dictator van Belgie zijn?

In België wonen voldoende bekwame mensen om de democratie in stand te houden. Zo'n mensen bestaan gewoonweg niet in Irak.

Kotsmos
31 oktober 2002, 18:05
Bent U dat daar persoonlijk gaan onderzoeken, of zijn de Iraki's voor de gelegenheid naar U gekomen?

Pieterjan
31 oktober 2002, 18:54
Saddam is overal, in de hemel, op de aarde en in alle landen!!!

Pelgrim
1 november 2002, 16:02
Voorwaar, Saddam is God!!!

et
10 november 2002, 07:42
:twisted: Waarom is er toch zo een verschil tussen de landen. De USA is nu met alle middelen aan het proberen om gans de wereld op te zetten tegen Irak, omdat het de resoluties van VN niet zou naleven. Maar waarom gaat de USA zo niet tekeer tegen Israël die hebben nog nooit een resolutie nagevolgd. Komt dit omdat Israël enkel Palestijnen vermoord ???
Waarom moet het ene land wel en het andere niet de resoluties uitvoeren.

De aanval op New York Was natuurlijk een drama , maar hoeveel slachtoFfers zijn er al niet gevallen in Israël? Als men zoveel moeite zou doen om de honger uit de wereld te helpen dan zouden we op dat gebied al een heel pak verder staan. Maar ja dan zullen natuurlijk de wapenfabrikanten wel eerst akkoord moeten zijn.
Ik hoop enkel dat de andere landen de USA niet zullen volgen in hun heksenjacht en tonen dat er nog andere manieren zijn om dit op te lossen.Ook hun gepraat over de massa vernietigningswapens van Irak slaar nergens op want Israël heeft die ook en daar hoort men de USA toch zo geen heibel over maken.

Men kan enkel maar hopen dat de 4 jaar van de huidige president van de USA vlug voorbij zullen zijn en dat de mensen daar dan hun verstand gaan gebruiken en een andere zullen kiezen en deze keer liefst geen die graag soldaatje speelt, en die niet denkt dat gans de wereld naar zijn pijpen moet dansen. Zulke mensen hebben we nog al gehad en het is steeds verkeerd afgelopen als die hun zin konden doen.
Spijtig genoeg zijn ze er nog niet slimmer geworden dan zien we wel aan de verkiezingen, nu kan de cowboy doen wat hij wil met Irak. Want welk land zal het nu nog wagen om Bush te stoppen? :?:

Darwin
10 november 2002, 10:15
idd een pro westerse regering zou de iraakse bevolking nooit niet nemen. Dan wordt het land compleet instabiel.

jimmyl
Wat is er in godsnaam nu toch mis met het westen?

Darwin
10 november 2002, 11:10
1) Saddam is een brilliant strateeg en heeft elke machtsgreep van de 20e eeuw bestudeerd

Slik!

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:


Saddam een groot, sorry, brilliant strateeg???????????


Ik ben geen militair, maar hoe hij in zijn "Moeder van Alle Oorlogen" geblunderd heeft is toch wel om te bulderen van het lachen (natuurlijk iets minder voor de sukkelaars op de grond).


Toen Saddam Koeweit inpalmde kreeg hij bijna de hele wereld tegen zich. Toch was niemand er erg op gebrand om een oorlog om olie te beginnen. Pas toen Saddam zich niet wilde terugtrekken uit Koeweit begon de escalatie.

Als Saddam de Iraakse troepen toen had teruggetrokken tot achter een lijn ten westen van Koeweit City, waar praktisch de hele bevolking van Koeweit woont, dan zou hij de stinkend rijke en in de rest van de arabische wereld benijde Koeweiti's hun vrijheid gelaten hebben, maar toch een heel groot deel van hun olievelden ingepikt hebben.

En ik geloof nooit dat dan Amerika ooit een oorlog tegen Irak zou kunnen gestart hebben. Want dan zou het écht om een oorlog om olie gegaan zijn. Saddam gaf echter iedereen die dat wilde de kans om zijn inval te zien als het begin van een hele veroveringstocht door Arabië.


Brilliant strateeg ... 8Ohttp://www.merip.org/mer/mer223/223_pfeifer_kuwaitmap.gif


:lol: :lol: :lol:

Moi
12 november 2002, 12:48
:twisted: Waarom is er toch zo een verschil tussen de landen. De USA is nu met alle middelen aan het proberen om gans de wereld op te zetten tegen Irak, omdat het de resoluties van VN niet zou naleven. Maar waarom gaat de USA zo niet tekeer tegen Israël die hebben nog nooit een resolutie nagevolgd. Komt dit omdat Israël enkel Palestijnen vermoord ???
Waarom moet het ene land wel en het andere niet de resoluties uitvoeren.

De aanval op New York Was natuurlijk een drama , maar hoeveel slachtoFfers zijn er al niet gevallen in Israël? Als men zoveel moeite zou doen om de honger uit de wereld te helpen dan zouden we op dat gebied al een heel pak verder staan. Maar ja dan zullen natuurlijk de wapenfabrikanten wel eerst akkoord moeten zijn.
Ik hoop enkel dat de andere landen de USA niet zullen volgen in hun heksenjacht en tonen dat er nog andere manieren zijn om dit op te lossen.Ook hun gepraat over de massa vernietigningswapens van Irak slaar nergens op want Israël heeft die ook en daar hoort men de USA toch zo geen heibel over maken.

Men kan enkel maar hopen dat de 4 jaar van de huidige president van de USA vlug voorbij zullen zijn en dat de mensen daar dan hun verstand gaan gebruiken en een andere zullen kiezen en deze keer liefst geen die graag soldaatje speelt, en die niet denkt dat gans de wereld naar zijn pijpen moet dansen. Zulke mensen hebben we nog al gehad en het is steeds verkeerd afgelopen als die hun zin konden doen.
Spijtig genoeg zijn ze er nog niet slimmer geworden dan zien we wel aan de verkiezingen, nu kan de cowboy doen wat hij wil met Irak. Want welk land zal het nu nog wagen om Bush te stoppen? :?:

Dit komt omdat de VS doet wat goed is voor de VS, zoals de EU zou moeten doen wat goed is voor de EU. Dat is democratie.

democratsteve
12 november 2002, 23:39
]:
Spijtig genoeg zijn ze er nog niet slimmer geworden dan zien we wel aan de verkiezingen, nu kan de cowboy doen wat hij wil met Irak. Want welk land zal het nu nog wagen om Bush te stoppen? :?:

Europa godverdomme!!
Diegenen die denken dat het nog niet de hoogste tijd is, dat we ze ter orde roepen, lezen maar even ""Europa vs VS", op de internationale topics.

Moi
13 november 2002, 12:53
Oculos habent, sed non viserunt, et non videbunt et ad finem non viderint, quod mortui sunt.

Moi
13 november 2002, 12:56
Oculos habent, sed non viserunt, et non videbunt et ad finem non viderint, quod mortui sunt.

Vincent
13 november 2002, 16:36
Er komt zonder enige twijfel een oorlog in Irak tussen eind dit jaar en begin volgend jaar. En daar zijn 2 belangrijke redenen voor. Niet de wapens, dat is voor de ganse wereld al duidelijk. De eerste is natuurlijk de olie. Als de VS Irak kan controleren zullen die prijzen eindelijk verlagen omdat de arabische wereld en de opec die kunstmatig hoog houden. De tweede reden is de familievete tussen de Bushs en Hussein. Bish sr kon de dictator uit Bagdad niet op de knieen krijgen 12 jaar geleden; dus moet zoon het doen. We mogen echter niet vergeten dan zo'n oorlog de schuld van Irak is, en niet van de VS. Die nemen enkel hun verantwoordelijkheid op!

Pelgrim
13 november 2002, 20:35
Moi,
gelieve er mee rekening te houden dat het Latijn in deze tijd slechts gekend is door een zeer kleine minderheid bij de mensen, en ik hoor niet bij die minderheid. Wat uw boodschap ook inhield, ze bereikt dus velen niet. En dat is toch niet uw bedoeling, denk ik?

Darwin
13 november 2002, 22:49
Er komt zonder enige twijfel een oorlog in Irak tussen eind dit jaar en begin volgend jaar.
Dat zal dan de kortste oorlog ooit zijn.

:lol: :lol: :lol:
Laten we hopen dat je gelijk krijgt met je héél klein beetje oorlog, een korte stoot en dan: weer verder ! Moet kunnen!

:wink:

S.
14 november 2002, 10:32
Ondertussen is er weer heel wat gebeurd. Irak heeft de resolutie aanvaardt. Eerst was er natuurlijk de omweg via het parlement, waarschijnlijk om tijd te winnen. Het parlement keurde de tekst met eenparigheid van stemmen af, maar toch besliste Saddam de VN-resolutie te aanvaarden. Waarom kan je je afvragen? Volgens mij is het omdat Saddam op die manier zijn eigen redelijkheid wil tonen, terwijl hij via het parlement toch nog zegt 'dat het niet naar zijn goesting is'. Ook typisch natuurlijk dat het verwerpen van de motie door het parlement, niet in de Irakese pers wordt vermeld. Zo wordt Saddam voor zijn eigen bevolking natuurlijk niet te kijken gezet als een totale dictator. Hoe dictatoriaal een regime immers ook mag zijn, het zal altijd pretenderen de wil van het volk te zijn. Het enige verrassende, is dat Saddam al zo vroeg aanvaardde. De meeste waarnemers hadden gedacht dat hij tot het laatste moment zou wachten. Ook dit zou kunnen passen in de strategie van Saddam om redelijk over te komen. Ik zie althans geen andere mogelijkheid.

Ondertussen heb ik nog een artikel in 'Metro' (ik weet het, het is niet echt de beste referentie) gelezen. Daarin stond dat als de VS in Irak een marrionettenregering zou installeren, ze 65% van de olievoorraden op de wereld op de een of andere manier onder controle zouden hebben. Zo zou de macht van de Opec helemaal gebroken worden. Ook de rol van de Arabische landen in het conflict tussen Israëli's en Palestijnen zou vermindern. Met alle gevolgen vandien...

Vincent
14 november 2002, 11:09
Er komt zonder enige twijfel een oorlog in Irak tussen eind dit jaar en begin volgend jaar.
Dat zal dan de kortste oorlog ooit zijn.

:lol: :lol: :lol:
Laten we hopen dat je gelijk krijgt met je héél klein beetje oorlog, een korte stoot en dan: weer verder ! Moet kunnen!

:wink:

Ik bedoel dat de Amerikaanse interventie in Irak tussen eind 2002 en begin 2003 zal beginnen. Uiteraard zal het een van lange adem zijn. Ik hoop van niet, maar dergelijke complexe materie kan niet in enkele weken opgelost worden.

Bolter
14 november 2002, 12:47
Er komt zonder enige twijfel een oorlog in Irak tussen eind dit jaar en begin volgend jaar.

Heb hier toch m'n twijfels over.

De weersomstandigheden zullen blijkbaar niet meezitten in die periode van het jaar.

Stevige zandstormen blijken dan immers regelmatig voor te komen waardoor de VSA zijn voornaamste troef, de luchtmacht, moeilijker kan inzetten.
Het zou dan ook een doelstelling van Saddam zijn om tijd te winnen tot eind dit jaar.
Hij hoopt dan om nog enkele maanden meer safe te zitten .
Wie weet wat er in die periode nog in zijn voordeel kan gebeuren.

Als hij ergens een expert in is dan is het wel in tijd winnen....

En die tijd moeten de UN en Europa kunnen gebruiken om tot een werkbare oplossing te komen, om zelf een initiatief in handen te nemen.

Niet geprobeert is altijd mis...

Vincent
14 november 2002, 13:03
Het oninneembaar front,USA, is gevallen op 9/10/2001 en dit tegen alle verwachtingen in. Dat er een reeël gevaar bestond voor terorrisme in de States was gekend maar op deze manier en van dergelijk omvang kon niemand bedenken. De haat en de woede is imens. Een laffe daad ,een waanzin,kortom men heeft woorden tekort om deze gruwel te omschrijven.Maar hoe omschrijft men de daad die de Internationale gemeenschap uitvoert in Irak: de economische boycot. Welke gevolgen hebben deze daden niet?Is dit geen aanfluiting tegen de mensheid?Of mag de Westerse wereld zomaar beslissen een land een volk te destabiliseren en tot de dood injagen. Kweekt men op deze manier geen haarden van haat en wrok?Stel je voor dat pas na de tweede wereldoorlog de Amerikanen niet met hulp over de brug waren gekomen ,hoe Europa er zou uitzien? Waarom gebeurt dit niet met de landen van het Midden-Oosten en andere landen?Is het de godsdienst die een onoverbrugbare barriëre creeërt?

Ik zou niet zeggen dat de USA op 11/09/01 gevallen is. Ze hebben een enorme klap gekregen, dat zonder enige twijfel. Maar de economische boycot tegen Irak is terecht, omwille van Hussein. Maar het zou veel beter zijn Hussein te verdringen een +/- democratisch regime te installeren en de boycot opgeven. Want terrorisme is pas uitgeroeid als de voedingsbodem ervan (enorme kloof rijkdom-armoede) verdwenen is. We hebben dat bij vorige terreurgolven in het midden en het einde van de 19de eeuw gezien. Onrechtstreeks is trouwens ook WO I door deze terreuraanslagen begonnen. Denk maar terug aan de moord op de Oostenrijkse kroonprins in Sarajevo.

www.actuasite.tk

Moi
14 november 2002, 18:14
Oculos habent, sed non viserunt, et non videbunt et ad finem non viderint, quod mortui sunt.
Voor degenen die de boodschap niet begrijpen:
"Ze hebben ogen, maar ze hebben het niet gezien, ze zullen het niet zien en ze zullen het ook nooit gezien hebben: omdat ze dood zijn!"

Moi
14 november 2002, 18:15
Oculos habent, sed non viserunt, et non videbunt et ad finem non viderint, quod mortui sunt.
Voor degenen die de boodschap niet begrijpen:
"Ze hebben ogen, maar ze hebben het niet gezien, ze zullen het niet zien en ze zullen het ook nooit gezien hebben: omdat ze dood zijn!"

Moi
14 november 2002, 18:16
Oculos habent, sed non viserunt, et non videbunt et ad finem non viderint, quod mortui sunt.
Voor degenen die de boodschap niet begrijpen:
"Ze hebben ogen, maar ze hebben het niet gezien, ze zullen het niet zien en ze zullen het ook nooit gezien hebben: omdat ze dood zijn!"

sander
25 november 2002, 11:46
Scott Ritter geeft zijn versie van het conflict met Irak in een op video opgenomen , zeer toegankelijke speech :
Vancouver speech (http://vancouver.indymedia.org/uploads/s._ritter.mov) .
Er zitten een paar waardevolle dingen in(is het nodig mij te distantieren van de zaken die mij storen?) en ik raad aan de video te bekijken.
Ritter stelt het conflict met Irak voor als een vlucht voorwaarts omdat Amerika intern niet in staat was Saddam te ont-vijanden na de eerste golfoorlog.
Aanvullende opmerkingen:
Waarom een oorlog voortduurt heeft andere redenen dan waarom een oorlog begint.
De Amerikaanse regering, en vooral Powell, was zich zeer bewust van de moeilijkheid een oorlog te beeindigen, en heeft ervoor gezorgd dat de oorlog een snel en duidelijk einde had. Maar op een sluipende manier is het toch nog mislukt. Ritter legt de nadruk op de onomkeerbaarheid van het demoniseren van Saddam. Clinton liet bij aantreden snel weten dat hij de relatie met Irak wilde normaliseren, en moest dat snel bekopen. Het verhaal over de moordpoging van Saddam op Bush dateert van 2 maand na het aantreden van Clinton, en aangezien het een verhaal is dat ik nooit hoor tegenspreken is hier ook een link naar dit artikel van Seymour Hersh uit 93 (http://www.newyorker.com/archive/content/?020930fr_archive02).

De huidige situatie lijkt meer op het gebruiken van de vlucht voorwaarts als een opportuniteit om een nieuwe agenda te realiseren(PNAC).
Wat betreft de olie wijst men meestal op de grootte van de voorraad, maar eens de voorraad 'groot' is, is de ontginningskost , denk ik , belangrijker. Iraakse olie ontginnen is veel goedkoper dan Saoudische,en dat zorgt er voor dat ze de wereldmarkt goed kan regelen. (new europe (http://www.new-europe.info/) zegt 10x goedkoper, maar zoiets straf zie ik graag nog elders bevestigd).

Maar over de gehele periode is het de moeite om de vergelijking te maken met Vietnam. (zie misschien deze 'systeem' beschrijving. (http://www.guerrillanews.com/war_conspiracy/war_intro.html).Militair is er geen gelijkenis, maar de politieke mechanismen zijn wel verwant, en zoals in vietnam is er een uiteendrijven van de officiele taal en de realiteit. Bij Orwell was er een kern van mensen die precies wisten hoe het zaakje in elkaar zat, maar wanneer wanneer demagogie gedecentraliseerd is weet niemand het nog.

En niemand ontsnapt daaraan. Wie een uitgebalanceerde mening wil hebben, of op zijn minst niet als partijdig wil beschouwd worden, zal van 10 vervormde/verzonnen beweringen er toch zeker eentje aannemen.

Hoeveel mensen hebben een genuanceerde mening over hoe slecht Saddam is?

Lorens
21 juni 2003, 23:03
Vrij interessant om deze topic na een half jaar nog eens te herlezen. Ik raad het iedereen aan.

S.
21 juni 2003, 23:06
Bespaar ons 9 pagina's werk: Wat zijn Uw bevindingen?

Lorens
21 juni 2003, 23:14
Wel het komt erop neer dat de reacties aanduiden dat niemand die oorlog echt heeft zien aankomen, noch de grote betogingen ertegen (die de grootste in de geschiedenis zijn geweest tot nu toe). Maar lees er stukjes uit, niet de hele pagina's :?

Jorge
2 juli 2003, 13:47
Om niet opnieuw een topic te openen ivm de Iraq kwestie:

VS:
Amerikaanse steun voor Irak-beleid slinkt

Jim Lobe

WASHINGTON, 2 juli (IPS) - Eén Amerikaan op twee ziet het met de Amerikaanse militaire operatie in Irak de slechte kant opgaan. En twee Amerikanen op drie vinden dat de Verenigde Naties het initiatief van de wederopbouw van Irak moeten overnemen. Dat zijn enkele opvallende conclusies van twee opiniepeilingen die dinsdag in Washington werden gepubliceerd.

Volgens een toonaangevende peiling van de krant USA Today, de nieuwszender CNN en de consulter Gallup bestempelt 61 procent van de Amerikanen het algemene beleid van de regering van president George Bush als positief en vindt 56 procent dat Irak een oorlog waard was. Maar de cijfers liggen gevoelig lager dan midden april, toen de oorlog volop bezig was. Toen vond nog 73 procent van de Amerikanen dat een oorlog in Irak nodig was.

Ook een andere belangrijke opiniepeiling, van de universiteit van Maryland, komt tot de conclusie dat de steun voor de Amerikaanse operatie in Irak afkalft. De peilingen zijn slecht nieuws voor George Bush, die in november 2004 een nieuwe ambtstermijn als president van de Verenigde Staten ambieert. Republikeinse campagnevoerders zijn beducht voor het doembeeld uit 1991, toen de populariteit van vader George Bush spectaculair afnam na een overwinning in de Golfoorlog. Bush werd toen verrassend verslagen door een relatief onbekende democratische presidentskandidaat uit Arkansas, Bill Clinton.

“De opiniepeilingen geven een dalende populariteitstrend aan. George Bush kan maar beter op zijn tellen passen”, zei Mark Rozell, een politiek wetenschapper van de katholieke universiteit van Washington aan de USA Today. Stephen Kull, die het onderzoek van de universiteit van Maryland leidde, denkt dat het vertrouwen bij de Amerikaanse bevolking in Bush nog verder zal afkalven. “Als zou blijken dat de regering de bevolking met valse bewijzen zou misleid hebben over de aanwezigheid van massavernietigingswapens in Irak, zou het zelfs ronduit dramatisch kunnen uitpakken voor Bush.”

Volgens de peiling die Kull uitvoerde, denkt maar 32 procent van de Amerikanen dat de regering volledig eerlijk was in haar informatie over de massavernietigingswapens. Tien procent voelt zich bedrogen. 63 procent is voorstander van een parlementair onderzoek naar de oorlogsargumenten van de regering Bush.

De Amerikaanse aanwezigheid in Irak zou voorlopig nog niet onder druk komen te staan. Tachtig procent van de Amerikanen vindt dat Washington “een verantwoordelijkheid draagt ten aanzien van de Iraakse bevolking” en best ter plaatse blijft tot een stabiele regering er aan de macht komt. “De Amerikaanse bevolking wil niet dat de soldaten terugkeren”, zegt Stephen Kull. “Maar eens in de publieke opinie de perceptie ontstaat dat de Irakezen de Amerikanen liever kwijt dan rijk zijn, zou die gedachte wel eens snel kunnen omslaan.”

De laatste weken en dagen lopen steeds meer berichten binnen over Iraakse aanslagen tegen Amerikaanse legerdoelwitten. De peiling van Maryland werd afgenomen tussen 18 en 25 juni. De peiling van Gallup vond vorige week plaats.

+Program on International Policy Attitudes (http://www.pipa.org/) +PollingReport.com (http://www.pollingreport.com/iraq.htm) +Gallup Poll Analyses (http://www.gallup.com/poll/releases/pr030701.asp)

TomB
2 juli 2003, 14:33
Je moet er wel bijrekenen dat tijdens een oorlog de approval ratings altijd hoger liggen. Cultureel ligt het United gevoel er diep ingebakken. Na de oorlog zal je altijd een terugval zien naar de eigenlijke cijfers.

Dat de meerderheid van de VS vind dat de VN het nu moet overnemen is trouwens geen slechte gedachte. Ik zo graag de wederopbouw door de VN geregeld zien.

Jorge
2 juli 2003, 14:47
Je moet er wel bijrekenen dat tijdens een oorlog de approval ratings altijd hoger liggen. Cultureel ligt het United gevoel er diep ingebakken. Na de oorlog zal je altijd een terugval zien naar de eigenlijke cijfers.

Dat de meerderheid van de VS vind dat de VN het nu moet overnemen is trouwens geen slechte gedachte. Ik zo graag de wederopbouw door de VN geregeld zien.

Ik hoop samen met u, want zoals het er nu uitziet vrees ik een beetje voor de 'democratisering' van Iraq, hoewel men in Afghanistan het er niet beter van af brengt waar men reeds onder Vn-mandaat werkt. :?

TomB
2 juli 2003, 14:54
Je moet er wel bijrekenen dat tijdens een oorlog de approval ratings altijd hoger liggen. Cultureel ligt het United gevoel er diep ingebakken. Na de oorlog zal je altijd een terugval zien naar de eigenlijke cijfers.

Dat de meerderheid van de VS vind dat de VN het nu moet overnemen is trouwens geen slechte gedachte. Ik zo graag de wederopbouw door de VN geregeld zien.

Ik hoop samen met u, want zoals het er nu uitziet vrees ik een beetje voor de 'democratisering' van Iraq, hoewel men in Afghanistan het er niet beter van af brengt waar men reeds onder Vn-mandaat werkt. :?

Misschien niet, maar slechter als onder Saddam is moeilijk he.

S.
2 juli 2003, 15:02
Je moet er wel bijrekenen dat tijdens een oorlog de approval ratings altijd hoger liggen. Cultureel ligt het United gevoel er diep ingebakken. Na de oorlog zal je altijd een terugval zien naar de eigenlijke cijfers.

Dat de meerderheid van de VS vind dat de VN het nu moet overnemen is trouwens geen slechte gedachte. Ik zo graag de wederopbouw door de VN geregeld zien.

Ik hoop samen met u, want zoals het er nu uitziet vrees ik een beetje voor de 'democratisering' van Iraq, hoewel men in Afghanistan het er niet beter van af brengt waar men reeds onder Vn-mandaat werkt. :?

Misschien niet, maar slechter als onder Saddam is moeilijk he.

En als er een burgeroorlog komt?

Jorge
2 juli 2003, 15:03
Je moet er wel bijrekenen dat tijdens een oorlog de approval ratings altijd hoger liggen. Cultureel ligt het United gevoel er diep ingebakken. Na de oorlog zal je altijd een terugval zien naar de eigenlijke cijfers.

Dat de meerderheid van de VS vind dat de VN het nu moet overnemen is trouwens geen slechte gedachte. Ik zo graag de wederopbouw door de VN geregeld zien.

Ik hoop samen met u, want zoals het er nu uitziet vrees ik een beetje voor de 'democratisering' van Iraq, hoewel men in Afghanistan het er niet beter van af brengt waar men reeds onder Vn-mandaat werkt. :?

Misschien niet, maar slechter als onder Saddam is moeilijk he.

Net zoals grote delen van Afrika, Azië & Zuid-Amerika bedoel je?

TomB
2 juli 2003, 16:04
Je moet er wel bijrekenen dat tijdens een oorlog de approval ratings altijd hoger liggen. Cultureel ligt het United gevoel er diep ingebakken. Na de oorlog zal je altijd een terugval zien naar de eigenlijke cijfers.

Dat de meerderheid van de VS vind dat de VN het nu moet overnemen is trouwens geen slechte gedachte. Ik zo graag de wederopbouw door de VN geregeld zien.

Ik hoop samen met u, want zoals het er nu uitziet vrees ik een beetje voor de 'democratisering' van Iraq, hoewel men in Afghanistan het er niet beter van af brengt waar men reeds onder Vn-mandaat werkt. :?

Misschien niet, maar slechter als onder Saddam is moeilijk he.

Net zoals grote delen van Afrika, Azië & Zuid-Amerika bedoel je?

Als het slecht gaat op 2 plaatsen, dan is het volgens u verkeerd om op 1 plaats te helpen?

Aangebrande Phönix
2 juli 2003, 19:13
Slecht gaan volgens wie? De UN alvast niet.
Helpen? Als je anarchie verkiest boven een autoritaire staat.
En ja, het is fout een dictator aan te vallen als je hem jaren gesteund hebt (tenzij je beweert dat Bush jr. brak met het verleden en dus met Reagan en zijn vader) en er nog 50 anderen lustig absolute monarch mogen spelen.

TomB
2 juli 2003, 19:18
Slecht gaan volgens wie? De UN alvast niet.
Helpen? Als je anarchie verkiest boven een autoritaire staat.
En ja, het is fout een dictator aan te vallen als je hem jaren gesteund hebt (tenzij je beweert dat Bush jr. brak met het verleden en dus met Reagan en zijn vader) en er nog 50 anderen lustig absolute monarch mogen spelen.

Ik vind niet dat het fout is om je ongelijk in te zien en de wereld te verlossen van het probleem. U laat uitschijnen dat Saddam een product van de VS is omdat hij zoveel steun kreeg in zijn strijd tegen Iran nadat de Ayatolah daar het een pro-Amerikaanse dictator buitenzwierde. Dat heeft uiteraard een grond van waarheid, maar zorgt dat ervoor dat je het probleem niet mag oplossen?

Aangebrande Phönix
2 juli 2003, 19:25
Nee, akkoord, laat mij het dan anders formuleren: Het komt hypocriet over. En het is twijfelachtig of je in zulk een sfeer ten strijde kan trekken.

TomB
2 juli 2003, 20:20
Nee, akkoord, laat mij het dan anders formuleren: Het komt hypocriet over. En het is twijfelachtig of je in zulk een sfeer ten strijde kan trekken.

De vetos van Frankrijk en Rusland, die al gesteld werden nog voor een proposal geformuleerd zijn, zijn diplomatiek uiteraard slimmer.

Beide landen verkrachtten gedurende jaren VN sancties en misbruiken dan nog eens hun macht binnen de VN om het aan het licht komen te doen vermijden.

Maar u bent verontwaardigd over het land dat het probleem wil oplossen en een dictator afzetten? Dat begrijp ik niet echt. Waarom geen protest tegen Frankrijk en Rusland? Die willen het niet eens gaan oplossen nadat ze de VN te kakken zetten.

De PR machine van de Amerikanen heeft schromelijk gefaald en Bush scoort op vlak van diplomatiek beneden nul. Dit heeft inderdaad zijn gevolgen voor de credibiliteit van de Verenigde Staten. Maar zoals er nu tegen wordt gereageerd is onterecht, en inderdaad zeer hypocriet.

Aangebrande Phönix
3 juli 2003, 22:08
Iedereen weet dat zowel Frankrijk, Rusland als China handelden uit strategische overwegingen. Maar dat Washington oorlog voerde uit ideologische principes geloof ik niet. Als ze dat wel deden, zouden ze van mij nog minder respect krijgen daar het irrationeel is. Zeker omdat het duidelijk is dat ze evenveel verstand hebben van de opbouw van Irak als hun nieuwe overbuur Arafat. Dat hun weggejaagde bondgenoten dat wel kunnen, hadden ze moeten voorzien. Het wijst op een gebrek aan voorzienigheid.

TomB
3 juli 2003, 22:18
Iedereen weet dat zowel Frankrijk, Rusland als China handelden uit strategische overwegingen. Maar dat Washington oorlog voerde uit ideologische principes geloof ik niet. Als ze dat wel deden, zouden ze van mij nog minder respect krijgen daar het irrationeel is. Zeker omdat het duidelijk is dat ze evenveel verstand hebben van de opbouw van Irak als hun nieuwe overbuur Arafat. Dat hun weggejaagde bondgenoten dat wel kunnen, hadden ze moeten voorzien. Het wijst op een gebrek aan voorzienigheid.
Uiteraard handelden de VS niet uit idealisme, je zou moeten idioot zijn om dat te geloven. Bij elke oorlog die ze gestart hebben over de laatste 60 jaar, waren er belangengroepen bij het witte huis die bij de oorlog interesse hadden.
Dat neemt echter niet weg dat de controle van het Amerikaanse volk eist dat er een goede reden is om te gaan. Vroeger was het min of meer wereldweid geaccepteerde dogma van het communisme er, nu het veel minder geaccepteerde WMD en terrorisme.
De val van Saddam heeft echter veel humane aspecten mogelijk gemaakt die anders niet konden. Zo kon er een embargo opgeheven worden op de olie en krijgt het land kans op een democratisch leiderschap. Hoe democratisch dat gaat zijn weten we op het ogenblik niet, maar slechter als Saddam kan het moeilijk.
De heropbouw van Irak is een moeizaam process. Dat de VS het niet perfect doet ben ik het met u eens over. Ik had ook liever een totale controle van Iraqis gezien. Als dat echter onmiddellijk gebeurt komt er practisch gegarandeerd een burgeroorlog. Om dit te vermijden had ik graag een aanzienlijke VN troepenmacht in de regio gezien.

rechtuit
4 juli 2003, 13:16
Iedereen weet dat zowel Frankrijk, Rusland als China handelden uit strategische overwegingen. Maar dat Washington oorlog voerde uit ideologische principes geloof ik niet. Als ze dat wel deden, zouden ze van mij nog minder respect krijgen daar het irrationeel is. Zeker omdat het duidelijk is dat ze evenveel verstand hebben van de opbouw van Irak als hun nieuwe overbuur Arafat. Dat hun weggejaagde bondgenoten dat wel kunnen, hadden ze moeten voorzien. Het wijst op een gebrek aan voorzienigheid.
Uiteraard handelden de VS niet uit idealisme, je zou moeten idioot zijn om dat te geloven. Bij elke oorlog die ze gestart hebben over de laatste 60 jaar, waren er belangengroepen bij het witte huis die bij de oorlog interesse hadden.
Dat neemt echter niet weg dat de controle van het Amerikaanse volk eist dat er een goede reden is om te gaan. Vroeger was het min of meer wereldweid geaccepteerde dogma van het communisme er, nu het veel minder geaccepteerde WMD en terrorisme.
De val van Saddam heeft echter veel humane aspecten mogelijk gemaakt die anders niet konden. Zo kon er een embargo opgeheven worden op de olie en krijgt het land kans op een democratisch leiderschap. Hoe democratisch dat gaat zijn weten we op het ogenblik niet, maar slechter als Saddam kan het moeilijk.
De heropbouw van Irak is een moeizaam process. Dat de VS het niet perfect doet ben ik het met u eens over. Ik had ook liever een totale controle van Iraqis gezien. Als dat echter onmiddellijk gebeurt komt er practisch gegarandeerd een burgeroorlog. Om dit te vermijden had ik graag een aanzienlijke VN troepenmacht in de regio gezien.

Tomb, vaak ga ik akkoord maar jij schrijft blijkbaar enkel in belang van het neoconservatief blok in VSA en dat is je goed recht maar ga ja dan ook plat op de buik voor Israels belangen, zoals deze stroming blijkbaar doet want zeer sterk onder druk en bevolkt door joodse Amerikanen.

Wat gaan de VS doen tegen het schenden van VN-resoluties door Israel?
Dat de VS opkomt voor eigenbelang ok maar waarom ook voor de joodse belangen, of wordt Israel de zoveelste ster op uw clag, dat zou heel wat duidelijker zijn.

PS ik denk dat er in de VS meer moslims dan joden wonen, toch wordt steeds de kaart pro-Israel getrokken.

Antoon
4 juli 2003, 13:55
Iedereen weet dat zowel Frankrijk, Rusland als China handelden uit strategische overwegingen. Maar dat Washington oorlog voerde uit ideologische principes geloof ik niet. Als ze dat wel deden, zouden ze van mij nog minder respect krijgen daar het irrationeel is. Zeker omdat het duidelijk is dat ze evenveel verstand hebben van de opbouw van Irak als hun nieuwe overbuur Arafat. Dat hun weggejaagde bondgenoten dat wel kunnen, hadden ze moeten voorzien. Het wijst op een gebrek aan voorzienigheid.
Uiteraard handelden de VS niet uit idealisme, je zou moeten idioot zijn om dat te geloven. Bij elke oorlog die ze gestart hebben over de laatste 60 jaar, waren er belangengroepen bij het witte huis die bij de oorlog interesse hadden.
Dat neemt echter niet weg dat de controle van het Amerikaanse volk eist dat er een goede reden is om te gaan. Vroeger was het min of meer wereldweid geaccepteerde dogma van het communisme er, nu het veel minder geaccepteerde WMD en terrorisme.
De val van Saddam heeft echter veel humane aspecten mogelijk gemaakt die anders niet konden. Zo kon er een embargo opgeheven worden op de olie en krijgt het land kans op een democratisch leiderschap. Hoe democratisch dat gaat zijn weten we op het ogenblik niet, maar slechter als Saddam kan het moeilijk.
De heropbouw van Irak is een moeizaam process. Dat de VS het niet perfect doet ben ik het met u eens over. Ik had ook liever een totale controle van Iraqis gezien. Als dat echter onmiddellijk gebeurt komt er practisch gegarandeerd een burgeroorlog. Om dit te vermijden had ik graag een aanzienlijke VN troepenmacht in de regio gezien.

Tomb, vaak ga ik akkoord maar jij schrijft blijkbaar enkel in belang van het neoconservatief blok in VSA en dat is je goed recht maar ga ja dan ook plat op de buik voor Israels belangen, zoals deze stroming blijkbaar doet want zeer sterk onder druk en bevolkt door joodse Amerikanen.

Wat gaan de VS doen tegen het schenden van VN-resoluties door Israel?
Dat de VS opkomt voor eigenbelang ok maar waarom ook voor de joodse belangen, of wordt Israel de zoveelste ster op uw clag, dat zou heel wat duidelijker zijn.

PS ik denk dat er in de VS meer moslims dan joden wonen, toch wordt steeds de kaart pro-Israel getrokken.

Israel is de facto de 51 ste Amerikaanse Staat, het heeft alleen nog geen sterretje op de Amerikaanse vlag, omdat de Israeli's liever hun eigen vlag behouden.

Economisch is Israel trouwens veel nauwer verbonden met Europa dan elk ander niet Europees land ter wereld.

En dat is in feite allemaal logisch, want Israel maakt op alle gebied (sociaal/economisch/politiek/cultureel/etc.....) volwaardig deel uit de Westerse Wereld, vrij, democratisch en modern.

rechtuit
4 juli 2003, 14:00
En moeten we dan steeds op de buik gaan voor Israel, waarom twee maten en gewichten?

Antoon
4 juli 2003, 14:12
En moeten we dan steeds op de buik gaan voor Israel, waarom twee maten en gewichten?

Schreef jij niet in een andere topic dat jij ook liever eerst voor jezelf opkwam? Wel, de Amerikanen en Israel doen dat, en wij zouden ook moeten meedoen, in plaats van steeds principieel 'contrair' te zijn.

rechtuit
4 juli 2003, 14:19
En moeten we dan steeds op de buik gaan voor Israel, waarom twee maten en gewichten?

Schreef jij niet in een andere topic dat jij ook liever eerst voor jezelf opkwam? Wel, de Amerikanen en Israel doen dat, en wij zouden ook moeten meedoen, in plaats van steeds principieel 'contrair' te zijn.

Jazeker ik vind dat de VS mag opkomen voor zijn eigen belangen opkomen maar de belangen van de VS zijn toch niet dezelfde als van Israel of is meer dan 50% van de Amerikanen joods?
I don't think so.
Er leven meer moslims dan joden in de VS maar er is een sterke joodse lobby tot in het witte huis en hun streven is vooral pro-israel, zonder dat hen de belangen van hispanics, joden, ieren of andere groepen in de VS zijn.
Er zijn veel meer Europese nazaten in de VS dan joden toch zal de VS de laatse tijd zeker europese landen schofferen maar israel met staatsterreur en schenden van VN-resoluties wordt een hand boven het hoofd gehouden.
Het is erg dat niemand kritisch mag zijn over die zionistische kliek en dat dit in de pers niet wordt vermeld.