PDA

View Full Version : Versla de conservatieve islamleiders in hun eigen achtertuin


PelgrimForever
11 juli 2006, 08:37
De Islam is zo conservatief als de pest.

Dwaze uitspraak waar velen zich nogal door laten misleiden.
Beter is:
vele moslimstaten zijn zo conservatief als de pest,
komt al wat dichter bij de waarheid.
Die conservatieve houding komt vooral van de onderdrukkende leiders,
de bevolking probeert er mee te leven of creatief aan te ontsnappen.

En wat vang ik deze morgen op als ik naar de radio luister ?
De "burkini", een nogal komische naam voor wat het midden houd
tussen een duikerspak en een badpak.
Een badpak waar de conservatiefste moslims nog mee kunnen leven.
En weer een (wellisware kleine) stap vooruit voor de vrouw in die
conservatieve maatschappijen.

Geen groot nieuws, niet ?
Waarom dit artikel ?
Het is vooral een boodschap aan wie met de (laat het ons verbloemen,
we zijn in een vergevende dag) misverstanden over de islam leeft
en in zijn/haar waanbeelden die keihard wil aanpakken.
Er is een positief alternatief:
zit niet godganse dagen te klagen van bovenuit op algemeenheden als
"de islam" en over hun leiders.
Versla ze in hun eigen achtertuin, van onderuit.
Net zoals hier ooit dwaze stompzinnige regeltjes en wetten de vrouw
nog niet zolang geleden allerlei normen en beperkingen oplegden
- hoe lang kan een vrouw nog maar gaan stemmen ?
- hoe recent kan een vrouw nog maar met de onbedekte navel rondlopen
zonder grote schande over zich af te roepen ?
- ...
is dit mondjesmaat, en niet met de grove middelen, geëvolueerd tot een betere, williswaar nog steeds geen ideale situatie.

Het bovengenoemd voorbeeld van de "burkini" is trouwens een business
die in australië draait.
Een business die conservatieve samenlevingen helpt evolueren en emanciperen,
er geen vijanden door maakt en er nog geld aan verdient ook ...

Een lesje voor velen ;-)

Jazeker
13 juli 2006, 02:05
De Islam is zo conservatief als de pest.

Dwaze uitspraak waar velen zich nogal door laten misleiden.
Beter is:
vele moslimstaten zijn zo conservatief als de pest,
komt al wat dichter bij de waarheid.
Die conservatieve houding komt vooral van de onderdrukkende leiders,
de bevolking probeert er mee te leven of creatief aan te ontsnappen.
Jij hebt nog heel wat boekjes te lezen die geschreven zijn door mensen uit de moslim-scene (lees: zelf allochtonen) en waarin ze vragen om snel werk te maken van een secularisering als onderdeel van een integratietraject. Het zijn schrijfsels uit een erg onverdachte hoek van mensen die niet eens op de lijst van het vuilB ( :rofl: ) staan.

Doen!

PelgrimForever
13 juli 2006, 07:54
Jij hebt nog heel wat boekjes te lezen die geschreven zijn door mensen uit de moslim-scene (lees: zelf allochtonen) en waarin ze vragen om snel werk te maken van een secularisering als onderdeel van een integratietraject. Het zijn schrijfsels uit een erg onverdachte hoek van mensen die niet eens op de lijst van het vuilB ( :rofl: ) staan.

Doen!

Wat jij me gebied neem ik niet eens in overweging,
eerder als "nooit gehoord".

En wat wil je nu concreet kwijt ?