PDA

View Full Version : Agressieve zionisten worden nazi's: volkerenmoord in Qana.


Ambiorix
30 juli 2006, 15:11
http://www.vrtnieuws.net/nieuwsnet_master/versie2/nieuws/details/060730AanvalQana/index.shtml#

"De Israëlische aanval is een volkenmoord"

zo 30/07/06 - Bij een Israëlische luchtaanval op het dorp Qana in het zuiden van Libanon zijn vannacht zeker 57 mensen om het leven gekomen, onder wie 37 kinderen. Tientallen huizen en gebouwen zijn met de grond gelijkgemaakt.

In één van de getroffen gebouwen zaten tientallen kinderen die naar Qana waren gekomen om te schuilen voor de oorlog.


http://www.vrtnieuws.net/nieuwsnet_master/versie2/nieuws/details/060730AanvalQana/N_060730_QanaIsraelM2_b.jpg (foto Belga)Het aantal slachtoffers kan nog oplopen want veel mensen liggen nog onder het puin.
De inwoners van Qana zijn woedend. "Dit is een volkenmoord", riep een man terwijl hij enkele gewonden hielp.
Israël zegt dat het de inwoners van Qana al dagen geleden aangemaand had de stad te verlaten.
Volgens het Israëlische leger gebruikt Hezbollah het dorp als basis om raketten af te vuren.
Hezbollah heeft al aangekondigd het bombardement te wreken.
Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben vanmorgen in totaal veertig doelen in Libanon bestookt. De aanvallen waren volgens het leger gericht tegen stellingen van Hezbollah en het wegennet in Libanon.
Het Israëlische leger is gisterennacht ook met troepen en pantservoertuigen opnieuw de grens overgestoken. Hezbollah meldt dat er zwaar wordt gevochten rond het grensdorp Taibe.
Hezbollah zelf heeft vandaag al tien raketten afgevuurd op Israëlische doelen. Er zouden geen slachtoffers zijn.


VN-hoofdkwartier aangevallen

In de Libanese hoofdstad Beiroet hebben woedende Libanezen het hoofdkwartier van de Verenigde Naties bestormd toen het nieuws bekendraakte over de aanval op Qana.
Honderden betogers zwaaiden met vlaggen en anti-Israëlische slogans, gooiden de ruiten in en drongen de kantoorruimtes binnen.

Het VN-personeel is kunnen vluchten.


-------------------
De zionistische imperialisten krijgen maar niet genoeg van hun wrede en laffe oorlog. Weeral een dag vol bloed, dood, en verdriet.
Het doet mij denken http://nl.wikipedia.org/wiki/Bloedbad_van_My_Lai
wálgelijke smerige machtswellust, gecombineerd met de degoutante bloeddorst van de wapenindustrie.

1handclapping
30 juli 2006, 15:25
Het is natuurlijk zeer verleidelijk om bij eender welk gewapend conflict een "slechterik" uit te kiezen - de huidige oorlogvoering houdt dan ook terdege rekening met de pers en het televisiebeeld. Heeft er iemand al gesneuvelde soldaten, hezbollahstrijders of zo gezien ? Neen : men krijgt uitsluitend van de israëlische media vrouwen en kinderen te zien en hetzelfde geldt ook voor de "andere" kant. De perceptie zegt dat Israël niets te zoeken heeft om Beirut bv; te bombarderen.. het is toevallig wel zo dat het hQ van de Hezbollah daar gevestigd is.. tussen de burgers, de soennietische moslims, de Maaronieten enz..

Het bombarderen van een dorp, een stad met burgers is geen oorlogsmisdaad.. Het was een oorlogsmisdaad toen men het voor het eerst deed Guernica, Rotterdam, Coventry.. Maar later na Dresden, Nagasaki, Hiroshima maakte men er een "wettelijke" vorm van oorlogsvoering van.
Zoals landmijnen, Clusterbommen... gifgas is niet wettelijk, radioaktieve vuile bommen daarentegen zijn dit wel..

>Overtuigd van de horror van oorlog ?

Nu kan men de goeden van de slechten proberen te onderscheiden op basis van "wie is er begonnen ?" Mijn ervaring is dat er volgens welke
bronnen men raadpleegt er hierover altijd verschillende versies te vinden zijn;, iemand in een recente HUMO kwam met cijfers over arabische vs. Israëlische bevolking in 1947 toen de UNO het toenmalige Palestina wilde verdelen. Hij vertelde erbij dat het arabische deel van de bevolking niet akkoord ging en deelde dan verontwaardigd mee dat de joodse partij de daaropvolgende oorlog wonnen en de meeste moslims verjoegen.

Als men nu joodse bronnen raadpleegt en/of propagandafilms bekijkt zal men onveranderlijk vernemen dat de toenmalige arabische bevolking
onmiddelijk tot agressie tegenover de pas gestichte staat begonnen zijn.

Sedertdien is er oorlog.. in 2047 kan men over de honderdjarige oorlog spreken.. op de berg doden van al dit zinloze geweld zal men uiteindelijk vrede sluiten. Dat is zeker : waarom niet nu meteen ?

C uit W
30 juli 2006, 15:25
Die grote woorden (volkerenmoord ed) doen je geen goed...

Heftruck
30 juli 2006, 15:55
Die grote woorden (volkerenmoord ed) doen je geen goed...

't Enige verschil met een volkenmoord is de hoeveelheid.

Tavek
30 juli 2006, 16:33
Jammer dat Israel zo sterk staat kwa militaire macht.....

Gun
30 juli 2006, 16:42
Rice gaat niet naar Libanon

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rice betreurt het hoge aantal burgerslachtoffers in Qana. Ze gaat niet naar Libanon en keert morgen terug naar de Verenigde Staten.

Rice zei ook dat er zo snel mogelijk een staakt-het-vuren moet komen en zal haar onderhandelingen in Jeruzalem voortzetten.

"Mijn werk vandaag ligt hier", zei ze. "Ik blijf met Israël praten om zo snel mogelijk het conflict te beëindigen."

Ze voegde er wel aan toe dat een staakt-het-vuren er alleen kan komen als alle partijen akkoord gaan met de voorwaarden.

"Het is niet de bedoeling om terug te keren naar de situatie van voor het conflict waarbij terroristen de grens met Israël niet respecteren"8O 8O 8O 8O , zei ze.

Vanuit Washington komt een ander signaal. Het Witte Huis noemt het bombardement van Qana "tragisch" en vraagt Israël om meer terughoudendheid.

Israël bombardeert voort

slegie
30 juli 2006, 16:43
Het bloedbad in Qana bevestigd nog eens dat grootschalige militaire acties en bombardementen niets zullen opleveren buiten onschuldigen doden.

Zoals ik al eerder zei heeft israel het recht om zich zelf te verdedigen maar de manier waarop het dit doet is wel heel belangrijk voor de toekomst van de palestijnen, libanezen en israel zelf.

ik pleit voor meer diplomatie en specifiek gerichte militaire acties met special forces gesteund met kleine grondtroepen en helicopters.

en dit natuurlijk gecombineerd met goede inlichtingen en informatie zodat deze onschuldige moorden tot het minimum word beperkt.

Ambiorix
30 juli 2006, 16:49
Vanuit Washington komt een ander signaal. Het Witte Huis noemt het bombardement van Qana "tragisch" en vraagt Israël om meer terughoudendheid.

dat is wel een uiterste minimum, ja, "terughoudendheid"..

Apocalyps
30 juli 2006, 18:25
Als Israël zo blijft verder doen (Blitzkrieg) zal ze meer vijanden creëeren dan dat ze er al hebben, en dat zijn er veel. Best wel jammer eigenlijk, maja daar kiezen ze tenslotte zelf voor.

Tavek
30 juli 2006, 18:39
Als Israël zo blijft verder doen (Blitzkrieg) zal ze meer vijanden creëeren dan dat ze er al hebben, en dat zijn er veel. Best wel jammer eigenlijk, maja daar kiezen ze tenslotte zelf voor.

Ze zijn goed op weg het evenbeeld te worden van hun grootste vijand ooit....

Boadicea
30 juli 2006, 18:50
Tja, als de "moedige" terroristen van Hezbollah weten dat ze het militair niet van Israël kunnen halen, gaan ze maar wat op het gemoed spelen.
Verschans je tussen onschuldige burgers en schiet met mobiele lanceertechniek je raketten af. Als de tegenpartij dan terugslaat ... raken ze enkel strategisch opgestelde vrouwen en kinderen.

Bestaat er zoiets als een "propere" oorlog? Hoeveel kinderen zijn er gestorven in Qana? Volgens CNN waren er 54 slachtoffers, waaronder 37 kinderen.

Noemt men dat al een genocide? Wat was de aanslag op de WTC torens dan? Juist ... een aanslag. In Londen, Madrid, Bombay en ga zo verder zijn er al meer burgerslachoffers gevallen door terrorisme en daar spreekt men niet over genocides. Blijkbaar schuiven de politiek correcten die zwarte piet enkel af op wie zijn handen wel duft vuil te maken om het terrorisme te bestrijden.

Judokus
30 juli 2006, 19:01
Mt2,17 Toen is vervuld geworden, hetgeen gesproken is door den profeet Jeremia, zeggende:

18 Een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm; Rachel beweende haar kinderen, en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn!

De Schrift is weer in vervulling gegaan :(

werkgroep morkhoven
30 juli 2006, 19:07
Een artikel dat vandaag in De Standaard verscheen:


Wereld reageert met afschuw op bloedbad in Qana


AMSTERDAM - De Europese Unie, de Verenigde Staten, Jordanië, Iran en vele andere landen en internationale organen hebben zondag met afschuw gereageerd op de Israëlische beschieting van een flatgebouw in het Zuid-Libanese stadje Qana, waarbij meer dan 55 burgers, onder wie tientallen kinderen, om het leven zijn gekomen. In bijna alle reacties klonk de oproep door voor een onmiddellijk, onvoorwaardelijk staakt-het-vuren. Alleen Washington en Londen onthielden zich hiervan.

De buitenlandcoördinator van de EU, Javier Solana, zei dat de dood van onschuldige burgers ,,niet kan worden gerechtvaardigd'' en riep op tot een bestand. De EU-commissaris externe betrekkingen Benita Ferrero-Waldner noemde de Israëlische aanval een ,,ongerechtvaardigde'' escalatie op een moment dat van internationale zijde hard wordt gewerkt aan beëindiging van het geweld. ,,Het doden van onschuldige mensen, speciaal kinderen, moet nu stoppen'', zei Ferrero-Waldner.

De Franse president Jacques Chirac sprak van ,,een ongerechtvaardigd optreden'' dat eens te meer de noodzaak illustreert van een onmiddellijk staakt-het-vuren, opdat herhaling wordt voorkomen. Frankrijk deed dit weekeinde onder de lidstaten van de VN-Veiligheidsraad een ontwerpresolutie voor een staakt-het-vuren rondgaan waarin wordt gepleit voor een onmiddellijk bestand, de stationering van een vredesmacht in Zuid-Libanon en een nieuwe bufferzone.

De Franse minister van Buitenlandse Zaken Philippe Douste-Blazy sloot in een interview met de krant Le Parisien een nieuw conflict met Washington, als voor de inval in Irak, niet uit. De Franse minister van Gezondheidszorg Xavier Bertrand zou naar Libanon vliegen om humanitaire hulp aan te bieden en als uiting van de ,,Franse solidariteit'', maar moest het bezoek vanwege beschietingen enkele dagen uitstellen.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Margaret Beckett noemde de aanval een tragedie en een tegenslag, maar wilde niet oproepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren. ,,Wij hebben de Israëliërs herhaaldelijk verzocht proportioneel te handelen'', zei Beckett.

Eerder zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Condoleezza Rice de dood van onschuldige burgers te betreuren. Zij zei te streven naar beëindiging van het geweld, maar wees er op dat de eerst betrokken partijen daar verschillend over denken. ,,Wij willen zo snel mogelijk een staakt-het-vuren'', zei zij, in een van haar krachtigste uitlatingen tot dusverre.

De doorgaans gematigde Jordaanse koning Abdullah II verwoordde de Arabische reactie op de Israëlische aanval, die door hem werd bestempeld tot ,,een laffe misdaad'' en ,,een flagrante schending van het recht en alle internationale conventies''.

Iran riep op tot de vervolging van de schuldigen wegens oorlogsmisdaden. ,,Het bezoek van Rice viel samen met de misdaad in Qana. Ik denk dat Israëlische functionarissen en enkele Amerikaanse behoren te worden vervolgd voor die misdaden'', zei woordvoerder Hamid Reza Asefi van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Iraakse vice-premier Barham Saleh, die normaliter fel pro-Amerikaans is, waarschuwde voor de gevolgen in Irak en de regio. ,,Iedere instabiliteit in de regio heeft invloed op het geheel'', zei Saleh. ,,Wij kunnen niet anders dan sympathiseren met het Libanese volk.''

De Palestijnse president Mahmoud Abbas, die op rondreis was, sprak een veroordeling ,,in de krachtigst mogelijke bewoordingen'' uit van de Israëlische handelwijze, zei zijn woordvoerder Saeb Erekat. De Palestijnse premier Ismail Haniyeh concludeerde dat Israël bezig is ,,de veiligheid van de volken en stabiliteit van de regio'' in gevaar te brengen. Haniyeh riep de VN op de schuldigen te bestraffen. Hamas-woordvoerder Mushir al-Masri zei dat voor de Palestijnse en de Libanese strijders nu ,,alle opties'' open zijn om te reageren. ,,De zionistische vijand draagt te verantwoordelijkheid voor de ernstige gevolgen van deze massamoorden'', zei Al-Masri.

Paus Benedictus XVI riep op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren, met de nadruk op het woord ’onmiddellijk’.

De Standaard, zondag 30 juli 2006 | Bron: ap

Kay_
30 juli 2006, 19:08
Tja, als de "moedige" terroristen van Hezbollah weten dat ze het militair niet van Israël kunnen halen, gaan ze maar wat op het gemoed spelen.
Verschans je tussen onschuldige burgers en schiet met mobiele lanceertechniek je raketten af. Als de tegenpartij dan terugslaat ... raken ze enkel strategisch opgestelde vrouwen en kinderen.

Bestaat er zoiets als een "propere" oorlog? Hoeveel kinderen zijn er gestorven in Qana? Volgens CNN waren er 54 slachtoffers, waaronder 37 kinderen.

Noemt men dat al een genocide? Wat was de aanslag op de WTC torens dan? Juist ... een aanslag. In Londen, Madrid, Bombay en ga zo verder zijn er al meer burgerslachoffers gevallen door terrorisme en daar spreekt men niet over genocides. Blijkbaar schuiven de politiek correcten die zwarte piet enkel af op wie zijn handen wel duft vuil te maken om het terrorisme te bestrijden.

Het is niet omdat terroristen zulke dingen doen dat dit geminimaliseerd moet worden. In deze oorlog is het de Hezbollah extremisten tegen de extremistische staat Israel. Spijtig genoeg worden kinderen daar het slachtoffer van omdat een 'beschaafde staat' als Israël onschuldige burgers aanvalt. Wat Hezbollah doet valt niet goed te praten al is het op mindere schaal dan de burgerslachting die Israel houdt.

Ambiorix
30 juli 2006, 19:09
Paus Benedictus XVI riep op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren, met de nadruk op het woord ’onmiddellijk’.

en gelijk heeft 'ie!

werkgroep morkhoven
30 juli 2006, 19:11
De rol van de Verenigde Staten:

'De Veiligheidsraad was tot dusver niet in staat een resolutie ter beëindiging van de strijd te formuleren, hoewel die al bijna drie weken woedt. De oorzaak daarvan is de weigering van de Verenigde Staten om, in tegenstelling tot de andere lidstaten uitgezonderd Groot-Brittannië, Annans oproep voor een onmiddellijk staakt-het-vuren te honoreren.'

Uittreksel artikel Gazet van Antwerpen, 30.7.06

Boadicea
30 juli 2006, 19:11
Het is niet omdat terroristen zulke dingen doen dat dit geminimaliseerd moet worden. In deze oorlog is het de Hezbollah extremisten tegen de extremistische staat Israel. Spijtig genoeg worden kinderen daar het slachtoffer van omdat een 'beschaafde staat' als Israël onschuldige burgers aanvalt. Wat Hezbollah doet valt niet goed te praten al is het op mindere schaal dan de burgerslachting die Israel houdt.

Niets moet geminimaliseerd worden. Maar ik vind het vreemd dat de Israëli's wel treuren om de Libanese burgerslachtoffers die er vallen in deze oorlog, terwijl de terroristen feest vieren bij elk Israëlisch slachtoffer dat er valt.
Ja, het zijn beide extremisten en ik zou ook liever vrede hebben in het Midden-Oosten, maar de dingen moeten in hun context blijven.

ilfalco
30 juli 2006, 19:16
en gelijk heeft 'ie!
en terwijl kan hesbollah zich verder bewapenen zeker...

Het is niet omdat je sterk bent dat je geen bestaansrecht opf recht op zelverdediging hebt; al is het uidelijk dat israel allesbehalve precies te werk gaat. De arabische moslimwereld zal pas rusten voor israel de zee is ingedreven.

En leg mij eens uit als de palestijnse zaak een volksnationaal gebeuren is waarom men dan in indonesie en maleisie van z'n tak maakt... Omdat het de islam is die in het spel is , het is hun heilige oorlog. Wees maar zeker dat wanneer ze in jeruzalem hun zin gekregen hebben ze verder zullen gaan... Cyprus?

Ambiorix
30 juli 2006, 19:32
en terwijl kan hesbollah zich verder bewapenen zeker...

Het is niet omdat je sterk bent dat je geen bestaansrecht opf recht op zelverdediging hebt; al is het uidelijk dat israel allesbehalve precies te werk gaat. De arabische moslimwereld zal pas rusten voor israel de zee is ingedreven.

En leg mij eens uit als de palestijnse zaak een volksnationaal gebeuren is waarom men dan in indonesie en maleisie van z'n tak maakt... Omdat het de islam is die in het spel is , het is hun heilige oorlog. Wees maar zeker dat wanneer ze in jeruzalem hun zin gekregen hebben ze verder zullen gaan... Cyprus? ge hebt zeker gelijk dat de islam een zeker rol speelt. de jihad is onbetwistbaar ook een religieuze strijd.
Máar, dat religieuze strijd en volksnationalisme elkaar soms overlappen is ons welbekend, zie het conflict in Noord-Ierland waar de protestantse Britse bezetter de katholieke Ieren tegen haar heeft, of naar Tsjetsjenië waar een moslimvolk zich wilt afscheuren van de Christelijke Russen.
Zijn dat daarom per sé religieuze oorlogen? neen. De religieuze component is een katalysator van het conflict, de kern ligt in het feit dat een volk wordt onderdrukt en dit voornamelijk door territoriumclaims van een imperialistische mogendheid, in dit geval de zionistische.

ilfalco
30 juli 2006, 19:45
Los van het geweld van israel ... Waarom stelt niemand zich de vraag wie de aanstokers zijn van dit conflict? Wat de beweegredenen zijn van hezbollah? En tegen wie ze zich zullen richten nadat men met israel heeft afgerekend. juist ja de christenen in libanon.

Boadicea
30 juli 2006, 19:51
30/07/2006 17:21:54 ( Bron: BELGA)
Islamitische Jihad dreigt met zelfmoordaanslagen in Israël

(Belga) De militaire tak van de Palestijnse beweging Islamitische Jihad heeft zondag gedreigd dat de "volgende dagen" zelfmoordaanslagen tegen Israël zullen worden gepleegd als wraakneming voor de moordende Israëlische raid zondagochtend op Kana. Dat bombardement op het Zuid-Libanese dorp kostte 56 mensenlevens. De helft van de slachtoffers zijn kinderen.

"Na de voortdurende aanvallen en grote bloedbaden aangericht door de Zionistische vijand in Gaza, op de Westelijke Jordaanoever, in Zuid-Libanon en vanochtend in Kana, zijn nieuwe instructies gegeven aan de militaire tak van de beweging en de militanten op de Westelijke Jordaanoever opdat strijders van de al-Qodsbrigades snel optreden en zelfmoordaanslagen begaan in het hart van Israël", aldus de woordvoerder. (kva)

--------------------------------------------------------

Ze wachten het antwoord van de VN niet af. Blijkbaar zijn sommige niet zo vatbaar voor een staak-het-vuren.

Ambiorix
30 juli 2006, 19:51
En tegen wie ze zich zullen richten nadat men met israel heeft afgerekend. juist ja de christenen in libanon.
dát wil ik nog wel eens zien, op wat baseer je je?

Apocalyps
30 juli 2006, 19:57
Los van het geweld van israel ... Waarom stelt niemand zich de vraag wie de aanstokers zijn van dit conflict? Wat de beweegredenen zijn van hezbollah? En tegen wie ze zich zullen richten nadat men met israel heeft afgerekend. juist ja de christenen in libanon.

Wie de aanstokers zijn is van geen belang meer, het loopt serieus uit de hand, er moet een onmiddelijke wapenstilstand komen!

ilfalco
30 juli 2006, 19:59
dát wil ik nog wel eens zien, op wat baseer je je?

Op het feit dat moslims nergens ter wereld vreedzaam samenleven met een andere religieuze minderheid. Niet in soedan, indonesie, thailand, egypte, turkije etc. Er worden trouwens geregeld christenen vermoord in libanon omwille van het niet-moslim zijn.

Wie de aanstokers zijn is van geen belang meer, het loopt serieus uit de hand, er moet een onmiddelijke wapenstilstand komen!


Daarvoor moet je met 2 zijn; Soldaten vrijlaten... = wapenstilstand.

Hezbollah gijzelt libanon.

Max van Dietschland
30 juli 2006, 20:23
Paus Benedictus XVI riep op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren, met de nadruk op het woord ’onmiddellijk’.

De Standaard, zondag 30 juli 2006 | Bron: ap

De Heilige Vader zal nooit de kant kiezen van de zionistische moordenaars. Dat was niet onder Johannes Paulus II en nu ook niet onder Benedictus. Een goede katholiek en Christen wijst elke samenwerking af met de machtswellustige zionistische joden.

Chipie
30 juli 2006, 20:35
De Heilige Vader zal nooit de kant kiezen van de zionistische moordenaars. Dat was niet onder Johannes Paulus II en nu ook niet onder Benedictus. Een goede katholiek en Christen wijst elke samenwerking af met de machtswellustige zionistische joden.Ik denk dat onze Max ook een vredelievende mens is...

Ploertendoder
30 juli 2006, 20:40
Ze zijn goed op weg het evenbeeld te worden van hun grootste vijand ooit....

Er is wel een verschil tussen 600 en 6.000.000 he.

Harald
30 juli 2006, 20:47
en terwijl kan hesbollah zich verder bewapenen zeker...

Het is niet omdat je sterk bent dat je geen bestaansrecht opf recht op zelverdediging hebt; al is het uidelijk dat israel allesbehalve precies te werk gaat. De arabische moslimwereld zal pas rusten voor israel de zee is ingedreven.

En leg mij eens uit als de palestijnse zaak een volksnationaal gebeuren is waarom men dan in indonesie en maleisie van z'n tak maakt... Omdat het de islam is die in het spel is , het is hun heilige oorlog. Wees maar zeker dat wanneer ze in jeruzalem hun zin gekregen hebben ze verder zullen gaan... Cyprus? Na Israël zijn o.a. Spanje, Griekenland, de Balkan, Bulgarije en Hongarije aan de beurt.
Zo staat het tenminste in het Handvest van Hamas :
http://mideastweb.org/hamas.htm

Article Eleven:

The Islamic Resistance Movement believes that the land of Palestine is an Islamic Waqf consecrated for future Moslem generations until Judgement Day. It, or any part of it, should not be squandered: it, or any part of it, should not be given up. Neither a single Arab country nor all Arab countries, neither any king or president, nor all the kings and presidents, neither any organization nor all of them, be they Palestinian or Arab, possess the right to do that. Palestine is an Islamic Waqf land consecrated for Moslem generations until Judgement Day. This being so, who could claim to have the right to represent Moslem generations till Judgement Day?
This is the law governing the land of Palestine in the Islamic Sharia (law) and the same goes for any land the Moslems have conquered by force, because during the times of (Islamic) conquests, the Moslems consecrated these lands to Moslem generations till the Day of Judgement.
mvg

Harald.

Ploertendoder
30 juli 2006, 20:55
Na Israël zijn o.a. Spanje, Griekenland, de Balkan, Bulgarije en Hongarije aan de beurt.
Zo staat het tenminste in het Handvest van Hamas :
http://mideastweb.org/hamas.htm

mvg

Harald.

Als je het mij vraagt is Wereldoorlog III nu écht van start gegaan.

Harald
30 juli 2006, 21:03
Tja, als de "moedige" terroristen van Hezbollah weten dat ze het militair niet van Israël kunnen halen, gaan ze maar wat op het gemoed spelen.
Verschans je tussen onschuldige burgers en schiet met mobiele lanceertechniek je raketten af. Als de tegenpartij dan terugslaat ... raken ze enkel strategisch opgestelde vrouwen en kinderen.

Bestaat er zoiets als een "propere" oorlog? Hoeveel kinderen zijn er gestorven in Qana? Volgens CNN waren er 54 slachtoffers, waaronder 37 kinderen.

Noemt men dat al een genocide? Wat was de aanslag op de WTC torens dan? Juist ... een aanslag. In Londen, Madrid, Bombay en ga zo verder zijn er al meer burgerslachoffers gevallen door terrorisme en daar spreekt men niet over genocides. Blijkbaar schuiven de politiek correcten die zwarte piet enkel af op wie zijn handen wel duft vuil te maken om het terrorisme te bestrijden. Artikel op bbc2 :
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/5228554.stm

Strategic location
In the current round of Israel's bombardment, Qana has again been in the news - the scene of several incidents, such as the bombing by Israel of two Lebanese Red Cross ambulances and the death of a young Lebanese photojournalist, Layal Nejib, also in an air strike on her car.
Looking at the map, it is not hard to see why Qana is never far from the headlines when Israel bombards southern Lebanon.
It lies at the northern edge of the Lebanon's southern uplands which border Israel and also at the confluence of five strategic roads in the hinterland south-east of the southern city of Tyre. En op die plaats gaat men vluchtelingenkinderen onderbrengen!!!
Het minste dat hierover kan gezegd worden is dat Hezbollah hoopte op dit drama.

mvg

Harald.

Argusx43
30 juli 2006, 21:20
De Heilige Vader zal nooit de kant kiezen van de zionistische moordenaars. Dat was niet onder Johannes Paulus II en nu ook niet onder Benedictus. Een goede katholiek en Christen wijst elke samenwerking af met de machtswellustige zionistische joden.

Dat kan ik geloven. Pius XII heeft dit zeer goed toegepast met zijn verborgen samenwerking met Hitler.
Lees eens HITLERS PAUS en de verborgen geschiedenis van Pius XII van John Cornwell.
Er is ook een connectie van de nazis met de islam en de kring is rond.

werkgroep morkhoven
30 juli 2006, 23:05
Los van het geweld van israel ... Waarom stelt niemand zich de vraag wie de aanstokers zijn van dit conflict? Wat de beweegredenen zijn van hezbollah? En tegen wie ze zich zullen richten nadat men met israel heeft afgerekend. juist ja de christenen in libanon.Wat een walgelijke opmerking op de dag dat er maar liefst 27 kinderen door een Israëlisch bombardement gedood zijn (en er maar liefst 700.000 Libanese vluchtelingen zijn die dringend hulp nodig hebben).

werkgroep morkhoven
30 juli 2006, 23:13
Israël weet niet van ophouden. Zelfs na deze zoveelste tragedie zei Israël dat het 'alvast niet van plan om de bombardementen te stoppen'.

De Israëlische premier Ehud Olmert zei koudweg dat hij nog '10 * 14 dagen nodig heeft'. En dat vertegenwoordigt dan een volk dat zelf zoveel geleden heeft !

Zonder de steun van de Verenigde Staten had Israël nooit zover kunnen gaan. Wie weet wat de Verenigde Staten in Vietnam en Irak hebben aangericht, weet echter dat dit misdadig regime tot zaken in staat is waarvan nazi-Duitsland enkel hadden kunnen dromen.

werkgroep morkhoven
31 juli 2006, 00:11
Ik ben ervan overtuigd dat Israël het dorpje Qana heeft gebombardeerd om het vredesvoorstel van de Libanese regering dat zopas was ingediend (en waarmee Hezbollah akkoord kon gaan en dat samenviel met het bezoek van Condoleezza Rice aan Israël), te kunnen kelderen.

Dit is dus een pure (en de zoveelste) oorlogsmisdaad van Israël.

Zo'n tien jaar geleden richtten de Israëli's al eens een bloedbad aan in Qana dat ten zuidoosten van de stad Tyrus ligt.

De Israëli's namen toen de plaatselijke basis van de VN-blauwhelmen onder vuur. Er vielen 106 doden en 116 gewonden, onder wie ook vier blauwhelmen.

Israël zei aanvankelijk dat het om een spijtig ongeval ging, maar een VN-rapport toonde later aan dat het Israëlische leger het dorp en de basis doelbewust onder vuur had genomen.

Ook nu sprak Olmert van een 'ongeval' en liet hij gelijktijdig weten dat hij 'nog twee weken nodig' had.

Bron: VRT Nieuws

Gun
31 juli 2006, 20:24
Los van het geweld van israel ... Waarom stelt niemand zich de vraag wie de aanstokers zijn van dit conflict? Wat de beweegredenen zijn van hezbollah? En tegen wie ze zich zullen richten nadat men met israel heeft afgerekend. juist ja de christenen in libanon.Ieder zijn gedacht ... graaf eens wat dieper en ga op zoek naar de aanstokers

Gun
31 juli 2006, 20:25
Er is wel een verschil tussen 600 en 6.000.000 he.factor 10.000 om correct te zijn

Sinistra!
1 augustus 2006, 14:57
http://www.vrtnieuws.net/nieuwsnet_master/versie2/nieuws/details/060730AanvalQana/index.shtml#

"De Israëlische aanval is een volkenmoord"

zo 30/07/06 - Bij een Israëlische luchtaanval op het dorp Qana in het zuiden van Libanon zijn vannacht zeker 57 mensen om het leven gekomen, onder wie 37 kinderen. Tientallen huizen en gebouwen zijn met de grond gelijkgemaakt.

In één van de getroffen gebouwen zaten tientallen kinderen die naar Qana waren gekomen om te schuilen voor de oorlog.


http://www.vrtnieuws.net/nieuwsnet_master/versie2/nieuws/details/060730AanvalQana/N_060730_QanaIsraelM2_b.jpg (foto Belga)Het aantal slachtoffers kan nog oplopen want veel mensen liggen nog onder het puin.
De inwoners van Qana zijn woedend. "Dit is een volkenmoord", riep een man terwijl hij enkele gewonden hielp.
Israël zegt dat het de inwoners van Qana al dagen geleden aangemaand had de stad te verlaten.
Volgens het Israëlische leger gebruikt Hezbollah het dorp als basis om raketten af te vuren.
Hezbollah heeft al aangekondigd het bombardement te wreken.
Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben vanmorgen in totaal veertig doelen in Libanon bestookt. De aanvallen waren volgens het leger gericht tegen stellingen van Hezbollah en het wegennet in Libanon.
Het Israëlische leger is gisterennacht ook met troepen en pantservoertuigen opnieuw de grens overgestoken. Hezbollah meldt dat er zwaar wordt gevochten rond het grensdorp Taibe.
Hezbollah zelf heeft vandaag al tien raketten afgevuurd op Israëlische doelen. Er zouden geen slachtoffers zijn.


VN-hoofdkwartier aangevallen

In de Libanese hoofdstad Beiroet hebben woedende Libanezen het hoofdkwartier van de Verenigde Naties bestormd toen het nieuws bekendraakte over de aanval op Qana.
Honderden betogers zwaaiden met vlaggen en anti-Israëlische slogans, gooiden de ruiten in en drongen de kantoorruimtes binnen.

Het VN-personeel is kunnen vluchten.


-------------------
De zionistische imperialisten krijgen maar niet genoeg van hun wrede en laffe oorlog. Weeral een dag vol bloed, dood, en verdriet.
Het doet mij denken http://nl.wikipedia.org/wiki/Bloedbad_van_My_Lai
wálgelijke smerige machtswellust, gecombineerd met de degoutante bloeddorst van de wapenindustrie.

De "laffe oorlog" is nochtans het directe resultaat van de fascistische Hezbollah-groepen die dagelijks het noorden van Israël terroriseren met hun wapentuig van Russische makelij. Nazi's is niet echt een term waarmee men zionisten kan vergelijken. Mufti Al Husseini was een geliefde vriend van Adolf Hitler himself. Mein Kampf en allerlei negationistische literatuur vindt nochtans gretig aftrek in de Arabische dictaturen zoals Iran en Syrië. Elk rechtgeaard persoon dient te voorkomen dat de Joden weer eens het slachtoffer worden van een nieuwe "Shoah".

http://www.lametonesdeamor.com/blog/img/hezbollahnazi.jpg
http://www.openfire.us/blog/archives/images/2004/HizbollahNazi3-thumb.jpg

De "nazi-groet" en de Hezbollah. Is er nog meer bewijs nodig hoe de Hezbollah staat t.a.v het Joodse volk?

Ambiorix
1 augustus 2006, 15:05
De "laffe oorlog" is nochtans het directe resultaat van de fascistische Hezbollah-groepen die dagelijks het noorden van Israël terroriseren met hun wapentuig van Russische makelij. Nazi's is niet echt een term waarmee men zionisten kan vergelijken. Mufti Al Husseini was een geliefde vriend van Adolf Hitler himself. Mein Kampf en allerlei negationistische literatuur vindt nochtans gretig aftrek in de Arabische dictaturen zoals Iran en Syrië. Elk rechtgeaard persoon dient te voorkomen dat de Joden weer eens het slachtoffer worden van een nieuwe "Shoah".

http://www.lametonesdeamor.com/blog/img/hezbollahnazi.jpg
http://www.openfire.us/blog/archives/images/2004/HizbollahNazi3-thumb.jpg

De "nazi-groet" en de Hezbollah. Is er nog meer bewijs nodig hoe de Hezbollah staat t.a.v het Joodse volk?
het is zever, échte onzin, om af te komen met de coalities die in woII zijn afgesloten.

het IRA had om taktische redenen bijvoorbeeld contacten met de Duitsers, maar was eigelijk een socialistische organisatie, tot op de dag van vandaag. Je kan ze ónmogelijk linken met enig fascisme, dat is te gek voor woorden.

Ik vergelijk de Joden met de nazi's in WOII omwille van hun aanpak: massaal en met groot militair machtsvertoon een bevolkingsgroep viseren, en dit op een walgelijke manier door slachtingen onder kinderen en vrouwen.

Nussbaum
1 augustus 2006, 15:55
http://i92.photobucket.com/albums/l10/hsiugh87h/leb.jpg


Nog meer libanezen met overduidelijkle nazi sympathien. En wat zou de betekenis zijn van dat (christelijk?) kruisje rechts boven???

garfield
1 augustus 2006, 16:17
De Heilige Vader zal nooit de kant kiezen van de zionistische moordenaars. Dat was niet onder Johannes Paulus II en nu ook niet onder Benedictus. Een goede katholiek en Christen wijst elke samenwerking af met de machtswellustige zionistische joden.

raar de christelijke gemeenschap (evangelisch) waar ik toe behoor onderhouden zeer goede banden met Israël.

kingtiger
1 augustus 2006, 16:40
Kana was een militair doelwit.Het gebouw werd niet gebombardeerd ,het stortte in door de schokgolf van een bom die tegen een legitiem doelwit gebruikt werd.Israel pleegt geen oorlogsmisdaden.Hezbollah gebruikt de burgers als schild en is dus verantwoordelijk voor de burgerdoden.8)

kingtiger
1 augustus 2006, 16:42
Een artikel dat vandaag in De Standaard verscheen:


Wereld reageert met afschuw op bloedbad in Qana


AMSTERDAM - De Europese Unie, de Verenigde Staten, Jordanië, Iran en vele andere landen en internationale organen hebben zondag met afschuw gereageerd op de Israëlische beschieting van een flatgebouw in het Zuid-Libanese stadje Qana, waarbij meer dan 55 burgers, onder wie tientallen kinderen, om het leven zijn gekomen. In bijna alle reacties klonk de oproep door voor een onmiddellijk, onvoorwaardelijk staakt-het-vuren. Alleen Washington en Londen onthielden zich hiervan.

De buitenlandcoördinator van de EU, Javier Solana, zei dat de dood van onschuldige burgers ,,niet kan worden gerechtvaardigd'' en riep op tot een bestand. De EU-commissaris externe betrekkingen Benita Ferrero-Waldner noemde de Israëlische aanval een ,,ongerechtvaardigde'' escalatie op een moment dat van internationale zijde hard wordt gewerkt aan beëindiging van het geweld. ,,Het doden van onschuldige mensen, speciaal kinderen, moet nu stoppen'', zei Ferrero-Waldner.

De Franse president Jacques Chirac sprak van ,,een ongerechtvaardigd optreden'' dat eens te meer de noodzaak illustreert van een onmiddellijk staakt-het-vuren, opdat herhaling wordt voorkomen. Frankrijk deed dit weekeinde onder de lidstaten van de VN-Veiligheidsraad een ontwerpresolutie voor een staakt-het-vuren rondgaan waarin wordt gepleit voor een onmiddellijk bestand, de stationering van een vredesmacht in Zuid-Libanon en een nieuwe bufferzone.

De Franse minister van Buitenlandse Zaken Philippe Douste-Blazy sloot in een interview met de krant Le Parisien een nieuw conflict met Washington, als voor de inval in Irak, niet uit. De Franse minister van Gezondheidszorg Xavier Bertrand zou naar Libanon vliegen om humanitaire hulp aan te bieden en als uiting van de ,,Franse solidariteit'', maar moest het bezoek vanwege beschietingen enkele dagen uitstellen.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Margaret Beckett noemde de aanval een tragedie en een tegenslag, maar wilde niet oproepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren. ,,Wij hebben de Israëliërs herhaaldelijk verzocht proportioneel te handelen'', zei Beckett.

Eerder zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Condoleezza Rice de dood van onschuldige burgers te betreuren. Zij zei te streven naar beëindiging van het geweld, maar wees er op dat de eerst betrokken partijen daar verschillend over denken. ,,Wij willen zo snel mogelijk een staakt-het-vuren'', zei zij, in een van haar krachtigste uitlatingen tot dusverre.

De doorgaans gematigde Jordaanse koning Abdullah II verwoordde de Arabische reactie op de Israëlische aanval, die door hem werd bestempeld tot ,,een laffe misdaad'' en ,,een flagrante schending van het recht en alle internationale conventies''.

Iran riep op tot de vervolging van de schuldigen wegens oorlogsmisdaden. ,,Het bezoek van Rice viel samen met de misdaad in Qana. Ik denk dat Israëlische functionarissen en enkele Amerikaanse behoren te worden vervolgd voor die misdaden'', zei woordvoerder Hamid Reza Asefi van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Iraakse vice-premier Barham Saleh, die normaliter fel pro-Amerikaans is, waarschuwde voor de gevolgen in Irak en de regio. ,,Iedere instabiliteit in de regio heeft invloed op het geheel'', zei Saleh. ,,Wij kunnen niet anders dan sympathiseren met het Libanese volk.''

De Palestijnse president Mahmoud Abbas, die op rondreis was, sprak een veroordeling ,,in de krachtigst mogelijke bewoordingen'' uit van de Israëlische handelwijze, zei zijn woordvoerder Saeb Erekat. De Palestijnse premier Ismail Haniyeh concludeerde dat Israël bezig is ,,de veiligheid van de volken en stabiliteit van de regio'' in gevaar te brengen. Haniyeh riep de VN op de schuldigen te bestraffen. Hamas-woordvoerder Mushir al-Masri zei dat voor de Palestijnse en de Libanese strijders nu ,,alle opties'' open zijn om te reageren. ,,De zionistische vijand draagt te verantwoordelijkheid voor de ernstige gevolgen van deze massamoorden'', zei Al-Masri.

Paus Benedictus XVI riep op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren, met de nadruk op het woord ’onmiddellijk’.

De Standaard, zondag 30 juli 2006 | Bron: ap
Bewijst alleen maar dat vele westerse leiders geen ruggegraat hebben en aan goedkope praat doen.Veel inzicht hebben ze ook niet Minachting is hun deel.:twisted:

kingtiger
1 augustus 2006, 16:45
Ik ben ervan overtuigd dat Israël het dorpje Qana heeft gebombardeerd om het vredesvoorstel van de Libanese regering dat zopas was ingediend (en waarmee Hezbollah akkoord kon gaan en dat samenviel met het bezoek van Condoleezza Rice aan Israël), te kunnen kelderen.

Dit is dus een pure (en de zoveelste) oorlogsmisdaad van Israël.

Zo'n tien jaar geleden richtten de Israëli's al eens een bloedbad aan in Qana dat ten zuidoosten van de stad Tyrus ligt.

De Israëli's namen toen de plaatselijke basis van de VN-blauwhelmen onder vuur. Er vielen 106 doden en 116 gewonden, onder wie ook vier blauwhelmen.

Israël zei aanvankelijk dat het om een spijtig ongeval ging, maar een VN-rapport toonde later aan dat het Israëlische leger het dorp en de basis doelbewust onder vuur had genomen.

Ook nu sprak Olmert van een 'ongeval' en liet hij gelijktijdig weten dat hij 'nog twee weken nodig' had.

Bron: VRT Nieuws
Heel zuid libanon is een hezbollah nest en vele inwoners zijn hun aanhangers.Geen reden dus om zich in te houden.Van oorlogsmisdaden kan geen sprake zijn.:twisted:

bruut geweld
1 augustus 2006, 18:26
http://i92.photobucket.com/albums/l10/hsiugh87h/leb.jpg


Nog meer libanezen met overduidelijkle nazi sympathien. En wat zou de betekenis zijn van dat (christelijk?) kruisje rechts boven???


80 van de Libanese christenen steunen nu ook Hezbollah. dat zijn dus nu duidelijk SS'ers of zo..:lol:

Dat is wel erg vervelend voor fake "christenen" alhier die hun joodse achtergrond trachten te verbergen.8)

Zionisten en leugens he, ze zijn onafscheidelijk.

Gun
1 augustus 2006, 19:03
Heel zuid libanon is een hezbollah nest en vele inwoners zijn hun aanhangers.Geen reden dus om zich in te houden.Van oorlogsmisdaden kan geen sprake zijn.:twisted:Moest jij al je scheldpartijen die je tegen de Arabische bevolking zomaar in alle vrijheid kan posten aan de joden gericht hebben, je lag hier al lang met je klikken en klakken in diepste ban-kelder.8)

garfield
1 augustus 2006, 19:13
Dat is wel erg vervelend voor fake "christenen" alhier die hun joodse achtergrond trachten te verbergen.8)
.

Enkel en alleen God kan over mijn oprecht christelijk geloof oordelen.
Wat jij ook mag concluderen over mij 8)

bruut geweld
1 augustus 2006, 20:03
Enkel en alleen God kan over mijn oprecht christelijk geloof oordelen.
Wat jij ook mag concluderen over mij 8)

de Vader, de zoon en de heilige geest hebben jou idd allang door...

Je Hebreeuws in je onderschrift en je voorliefde voor de israelische voetbalploeg zeggen méér dan voldoende 8)


Zionisten en leugens he...

Gelieve niet persoonlijk te worden.

Kazze

MURRAY
1 augustus 2006, 20:18
...It now appears that the military had no information on rockets launched from the site of the building, or the presence of Hezbollah men at the time...

...The Israel Defense Forces had said after the deadly air-strike that many rockets had been launched from Qana. However, it changed its version on Monday...


Anderzijds:

...Meanwhile, the Lebanese Red Cross workers reported on Monday that 28 bodies, 19 of them children, were removed from the rubble.

The count is lower than the some 60 bodies reported by news agencies, quoting Lebanese security officials. Survivors say 60 people were in the building at the time of the strike....

Maar dit was al geweten.

Bron (http://www.haaretz.com/hasen/spages/745185.html)

garfield
1 augustus 2006, 20:23
de Vader, de zoon en de heilige geest hebben jou idd allang door...

Je Hebreeuws in je onderschrift en je voorliefde voor de israelische voetbalploeg zeggen méér dan voldoende 8)


Zionisten en leugens he...

Wat heeft mijn hebreeuws onderschrift te maken met mijn geloof.
Ik ken Christenen die Hebreeuws leren, enkel en alleen om het OT in de oorspronkelijke taal te lezen.

Voorliefde voor Israëlische voetbalploegen ?? Ik duidt enkel en alleen aan dat de Uefa inconsequent is.

Anti-zionisten en voorbarige conclusies 8)

bruut geweld
1 augustus 2006, 20:30
Anderzijds:Maar dit was al geweten.

Bron (http://www.haaretz.com/hasen/spages/745185.html)

ach ja, zolang het maar aan stukken gereten Libanese kinderlijkjes zijn , is er voor de uitverkorenen geen wolkje aan de lucht... en desnoods wijzigen ze toch gewoon hun berichtgeving . De Zionlobby in de US dekt hen toch.

bruut geweld
1 augustus 2006, 20:33
Wat heeft mijn hebreeuws onderschrift te maken met mijn geloof.
Ik ken Christenen die Hebreeuws leren, enkel en alleen om het OT in de oorspronkelijke taal te lezen.

Voorliefde voor Israëlische voetbalploegen ?? Ik duidt enkel en alleen aan dat de Uefa inconsequent is.

Anti-zionisten en voorbarige conclusies 8)

Iemand is hier zwaar op zijn joodse teentjes getrapt 8)

En Mel Gibson heeft er nu ook al flink genoeg van . ja, het zit zionisten niet mee de laatste tijd :twisted:

Als u blijft posters persoonlijk aanvallen met niets ter zake doende verwijzingen, volgt er een waarschuwing.


Kazze

Sergei
1 augustus 2006, 21:58
Natuurlijk de Christenen, waarom denk je dat de burgeroorlog trouwens gestart is in Libanon. eens probleem Israël weg is tappen ze wel van een ander vaatje.
De Islam verder uitdragen is een missie van die gasten. Islamisering dus.

bruut geweld
1 augustus 2006, 22:13
Natuurlijk de Christenen, waarom denk je dat de burgeroorlog trouwens gestart is in Libanon..

Omdat de zionisten daar het vuur aan de lont hebben gestoken tiens 8)

Net zoals ze onlangs waarschiijnlijk geprobeerd hebben met de MOSSAD Harari te laten vermoorden en het op Syrië te steken ... (waar nog steeds geen directe bewijzen van zijn wie nu juist het gedaan heeft)

en zoals ik in een andere thread geplaatst heb , is wel degelijk 80 % van Libanese christenen pro hezbollah.8)

Net zoals de Palestijnse christenen VOOR Palestina kiezen en tegen de zionstaat.

Zelfs de Israelische arabieren die ingesloten geraakten door de zionisten en tot tweederangsburgers werden gedegradeerd, hebben zich PRO-hezbollah uitgelaten. opmerkelijk als je weet dat een arabisch-Israelisch meisje is gestorven door een Katyusha inslag.

De zionisten wekken steeds meer en meer haat op.
Vroeg of laat komt dat misdadig kolonisatie experiment tot een brutaal en pijnlijk einde. en ze zullen het zelf hebben gezocht.

Ambiorix
2 augustus 2006, 08:43
De zionisten wekken steeds meer en meer haat op.
Vroeg of laat komt dat misdadig kolonisatie experiment tot een brutaal en pijnlijk einde. en ze zullen het zelf hebben gezocht. idd

Nu, onder de paraplu van papa VS durven ze nog wat provocerend te doen.

Als ik hun was zou ik beter wat in de toekomst kijken; de demografische evoluties in Israel zijn niet bepaald gunstig voor de joden, Amerika's wereldmacht brokkelt stilaan maar zeker af: binnen 40 jaar heeft China het voor het zeggen. Ten slotte zal ook het geduld van omliggende landen opraken. De israëlische constructie kan enkel in stand gehouden worden door de steun van een paar economische grootmachten. Van zodra dit mindert worden de zionisten zowiezo uit het zadel gewipt. De Palestijnen zullen ooit némen wat hun toekomt: volkeren breken staten.

garfield
2 augustus 2006, 08:55
Natuurlijk de Christenen, waarom denk je dat de burgeroorlog trouwens gestart is in Libanon. eens probleem Israël weg is tappen ze wel van een ander vaatje.
De Islam verder uitdragen is een missie van die gasten. Islamisering dus.
vwl maar sommigen willen dat blijkbaar niet inzien

Lof der Zotheid
2 augustus 2006, 09:44
Tja, als de "moedige" terroristen van Hezbollah weten dat ze het militair niet van Israël kunnen halen, gaan ze maar wat op het gemoed spelen.
Verschans je tussen onschuldige burgers en schiet met mobiele lanceertechniek je raketten af. Als de tegenpartij dan terugslaat ... raken ze enkel strategisch opgestelde vrouwen en kinderen.

Bestaat er zoiets als een "propere" oorlog? Hoeveel kinderen zijn er gestorven in Qana? Volgens CNN waren er 54 slachtoffers, waaronder 37 kinderen.

Noemt men dat al een genocide? Wat was de aanslag op de WTC torens dan? Juist ... een aanslag. In Londen, Madrid, Bombay en ga zo verder zijn er al meer burgerslachoffers gevallen door terrorisme en daar spreekt men niet over genocides. Blijkbaar schuiven de politiek correcten die zwarte piet enkel af op wie zijn handen wel duft vuil te maken om het terrorisme te bestrijden.

Juist. Een correcte analyse van de feiten.

slegie
2 augustus 2006, 16:27
idd

Nu, onder de paraplu van papa VS durven ze nog wat provocerend te doen.

Als ik hun was zou ik beter wat in de toekomst kijken; de demografische evoluties in Israel zijn niet bepaald gunstig voor de joden, Amerika's wereldmacht brokkelt stilaan maar zeker af: binnen 40 jaar heeft China het voor het zeggen. Ten slotte zal ook het geduld van omliggende landen opraken. De israëlische constructie kan enkel in stand gehouden worden door de steun van een paar economische grootmachten. Van zodra dit mindert worden de zionisten zowiezo uit het zadel gewipt. De Palestijnen zullen ooit némen wat hun toekomt: volkeren breken staten.

inderdaad,

de lange termijn visie ontbreekt bij israel en de enige die den dupe hiervan zullen worden zijn de komende generaties joden in israel.
en deze holocaust hebben ze eigenlijk voor een groot stuk zelf gezocht dan

kingtiger
2 augustus 2006, 16:47
idd

Nu, onder de paraplu van papa VS durven ze nog wat provocerend te doen.

Als ik hun was zou ik beter wat in de toekomst kijken; de demografische evoluties in Israel zijn niet bepaald gunstig voor de joden, Amerika's wereldmacht brokkelt stilaan maar zeker af: binnen 40 jaar heeft China het voor het zeggen. Ten slotte zal ook het geduld van omliggende landen opraken. De israëlische constructie kan enkel in stand gehouden worden door de steun van een paar economische grootmachten. Van zodra dit mindert worden de zionisten zowiezo uit het zadel gewipt. De Palestijnen zullen ooit némen wat hun toekomt: volkeren breken staten.
Niets van geloven .Droom maar lekker verder.De arabieren zullen nooit meer israel aanvallen.Het bestaan van Israel is een fait accompli en dat moet en zal zo blijven.

kelt
2 augustus 2006, 16:59
idd

Nu, onder de paraplu van papa VS durven ze nog wat provocerend te doen.

Als ik hun was zou ik beter wat in de toekomst kijken; de demografische evoluties in Israel zijn niet bepaald gunstig voor de joden, Amerika's wereldmacht brokkelt stilaan maar zeker af: binnen 40 jaar heeft China het voor het zeggen. Ten slotte zal ook het geduld van omliggende landen opraken. De israëlische constructie kan enkel in stand gehouden worden door de steun van een paar economische grootmachten. Van zodra dit mindert worden de zionisten zowiezo uit het zadel gewipt. De Palestijnen zullen ooit némen wat hun toekomt: volkeren breken staten.

De demografische evolutie is juist ONGUNSTIG voor de Palestijnen..

Door hun overdreven grote nataliteit wordt het een grote sloppenwijk,en,door de verbeterende medische bijstand,zitten ze ook met een steeds groter aantal 60-plussers (een katastrofaal probleem in alle ontwikkelingslanden overigens)die maar blijven leven terwijl hun maatschappij niet eens voor de jongeren kan zorgen.

De Palestijnse middelen kunnen nooit geconcentreerd raken in militaire zaken,of industrieel-economische ontwikkeling,ONGEACHT hoeveel plaats ze nog krijgen.Het gevolg is een massa half-geletterden,die er erg dreigend uitzien op TV-beelden met hun vlaggetjes,maar intellektueel,militair,politiek en economisch onvermogend zijn.


Voer voor volksmenners ,en dump voor Buitenlandse hulp bij het voederen,dat is de "palestijnse entiteit",zelfs zonder Israelische brutraliteiten... :-(

kelt
2 augustus 2006, 17:23
Kana was een militair doelwit.Het gebouw werd niet gebombardeerd ,het stortte in door de schokgolf van een bom die tegen een legitiem doelwit gebruikt werd.Israel pleegt geen oorlogsmisdaden.Hezbollah gebruikt de burgers als schild en is dus verantwoordelijk voor de burgerdoden.8)

Begin jaren tachtig viel Israel Libanon binnen.Het gestelde doel was om de PLO militair te breken,hetgeen grotendeels gelukt is.De resten van de PLO zijn zelfs ge-evacueerd uit Libanon.

Toen de ellende gedaan was had israel ipv de PLO de sji-itische milities en de druzen en zelfs al de grootste Christelijke frakties gesteund door onze goede vriend Saddam Hoessein van Irak(!!!) tegen zich in het harnas gejaagd....1 vijand weg,4 of 5 nieuwe bij.


Na deze strapatsen is gans Libanon tegen Israel,en heeft Hezbollah hoogstens wat blauwe plekken...

We mogen niet vergeten,momenteel wordt uit officiele israelische bronnen gemeld dat Israel pas stopt met relschoppen als er garanties zijn voor een sterke vredesmacht,dus Israel wil dat de internationale gemeenschap hen uit elkaar zou houden???

Mooi niet,venster gebroken,venster betalen! :evil:

Gentenaar
2 augustus 2006, 17:31
Los van het geweld van israel ... Waarom stelt niemand zich de vraag wie de aanstokers zijn van dit conflict? Wat de beweegredenen zijn van hezbollah? En tegen wie ze zich zullen richten nadat men met israel heeft afgerekend. juist ja de christenen in libanon.

hesbollah zou nooit bestaan hebben als er geen Palestijnse vluchtelingen waren in Libanon.
Er zouden nooit Palestijnse vluchtelingen geweest zijn mochten er nooit Joodse kolonisten geweest zijn in Palestina.
De christenen en Moslims in Libanon leven al eeuwen vredevol naast elkaar in Libanon.

In deze zaak kan je echt de arabische wereld niet als schuldige zien. De veroorzakers van al dit geweld zijn de ex-kolonisatoren uit het westen, de zionisten uit Israel, en de Amerikanen die de hele regio willen beheersen omwille van de petroleum.

Gun
2 augustus 2006, 19:45
Niets van geloven .Droom maar lekker verder.De arabieren zullen nooit meer israel aanvallen.Het bestaan van Israel is een fait accompli en dat moet en zal zo blijven.Is wat Hezbollah doet dan geen aanval, ik dacht dat U de oorlogsspecialist was en ik meen te hebben begrepen dat Hezbollah raketten heeft afgevuurd op welgelijk Israël?:?

Public energy
2 augustus 2006, 19:55
De christenen en Moslims in Libanon leven al eeuwen vredevol naast elkaar in Libanon.


http://en.wikipedia.org/wiki/Lebanese_Civil_War

kingtiger
2 augustus 2006, 20:40
Is wat Hezbollah doet dan geen aanval, ik dacht dat U de oorlogsspecialist was en ik meen te hebben begrepen dat Hezbollah raketten heeft afgevuurd op welgelijk Israël?:?
Vanzelfsprekend gaat het om een grondaanval zoals in 1973.8)

kingtiger
2 augustus 2006, 20:45
Begin jaren tachtig viel Israel Libanon binnen.Het gestelde doel was om de PLO militair te breken,hetgeen grotendeels gelukt is.De resten van de PLO zijn zelfs ge-evacueerd uit Libanon.

Toen de ellende gedaan was had israel ipv de PLO de sji-itische milities en de druzen en zelfs al de grootste Christelijke frakties gesteund door onze goede vriend Saddam Hoessein van Irak(!!!) tegen zich in het harnas gejaagd....1 vijand weg,4 of 5 nieuwe bij.


Na deze strapatsen is gans Libanon tegen Israel,en heeft Hezbollah hoogstens wat blauwe plekken...

We mogen niet vergeten,momenteel wordt uit officiele israelische bronnen gemeld dat Israel pas stopt met relschoppen als er garanties zijn voor een sterke vredesmacht,dus Israel wil dat de internationale gemeenschap hen uit elkaar zou houden???

Mooi niet,venster gebroken,venster betalen! :evil:
De hezbollah zal wel meer dan blauwe plekken hebben.Op het einde van de operatie zal er militair niet veel meer van over zijn.Ofwel komt er dan een vredesmacht die de terugkeer van hezbollah kan beletten ofwel blijft zuidlibanon een mensenvrije bufferzone.Israel heeft net als in 1982 in ieder geval het recht zich te verdedigen.:twisted:

Gun
2 augustus 2006, 21:23
Vanzelfsprekend gaat het om een grondaanval zoals in 1973.8)Excuseer, ik was uw vanzelfsprekende vanzelfsprekendheid vergeten:oops: