PDA

View Full Version : Intolerante en totalitaire ideologie


Pagina's : [1] 2

Basy Lys
4 augustus 2006, 08:58
Voornamelijk op basis van http://www.fcnl.org/pdfs/perspctvs/perspec6.pdf heb ik onderstaand lijstje opgesteld van de conflicten die momenteel woeden of sluimeren in deze wereld.

In een land kunnen tegelijkertijd verschillende conflicten bestaan. Zoals in Iraq, waar een strijd tegen de democratisering aan de gang is, maar tegelijkertijd een burgeroorlog tussen Sunni’s en Shiieten, en er nog steeds een dreiging rust op de Kurden.

Het volledige lijstje bevat 65 conflicten. In 39 daarvan zijn mohammedaanse landen of mohammedaanse minderheden betrokken. Dat is 60%, terwijl de mohammedanen beweren dat zij 20% van de wereldbevolking betekenen. Zelfs indien men zou stellen dat bepaalde conflicten waar zij bij betrokken zijn dubbel zouden geteld zijn, blijven zij nog steeds verantwoordelijk voor meer dan 50% van alle conflicten in de wereld.

Verhofstadt stelde reeds in zijn burgermanifest: ,,De vraag is of de islam wel in overeenstemming te brengen is met de liberale democratie en de vrijheid, de verdraagzaamheid, de verscheidenheid en het tegensprekelijk debat zonder dewelke geen open samenleving mogelijk is. (...) Is de zaak-Rushdie niet het ultieme bewijs van de onmogelijkheid van de islam zich in te passen in onze samenleving? Toont zij niet aan dat de islam in wezen een intolerante en totalitaire ideologie is, die botst met de culturele, morele en juridische voorschriften die gelden in een open en democratische samenleving?'' Verhofstadt beantwoordt die vraag met een pleidooi voor ,,de moeilijke, aartsmoeilijke weg van de inburgering'' waarin de islamitische immigranten ,,de bij ons geldende levenswijze en waarden'' aanvaarden.,,

Wie bevestiging zoekt voor de intolerante en totalitaire eigenschappen van die ideologie vindt deze misschien in dit lijstje?

1. Afghanistan regional warlords
2. Afghanistan: Taliban
3. Algeria vs. Armed Islamic Group (GIA)
4. Armenia vs. Azerbaijan
5. Chad vs. Movement for Democracy
6. Ethiopia vs. Eritrea
7. India vs. Jammu & Kashmir Liberation Front
8. India vs. Pakistan
9. India: Hindu vs. Muslim communal
10. Indonesia vs. Aceh separatists
11. Indonesia vs. Christians in Maluccan Islands territory
12. Indonesia vs. Christians on Sulawesi Island territory
13. Indonesia vs. West Papua separatists
14. Iran vs. Kurds
15. Iraq Sunni vs. Shi’a
16. Iraq vs. Kurds
17. Iraq: democratization
18. Israel vs. Hamas
19. Israel vs. Hezbollah
20. Israel vs. Lebanon
21. Israel vs. Palestinian Authority
22. Israel: Al-Aqsa Intifada
23. Kosovo: Albanians vs. Serbs
24. Macedonia vs. National Liberation
25. Myanmar (Burma) vs. minorities
26. Nigeria communal violence
27. People’s Republic of China vs. Uighur East Turkestan Independence Movement
28. Philippines vs. Abu Sayyaf
29. Philippines vs. Moro Islamic Liberation Front
30. Philippines vs. Moro National Liberation Front
31. Russia vs. Chechnya
32. Serbs, Croats & Bosnian Muslims
33. Sierra Leone vs. Revolutionary United Front
34. Somalia
35. Sudan vs. Sudanese People’s Liberation Army
36. Sudan: Darfur
37. Thailand vs Islamic fundamentalists
38. Turkey vs. Kurds (PKK)
39. World-Wide War on Terror
40. Angola vs. UNITA
41. Burundi: Tutsi vs. Hutu
42. Central African Republic
43. Colombia vs. Autodefensas Unidas
44. Colombia vs. National Liberation Army (ELN)
45. Colombia vs. Revolutionary Armed
46. Democratic Republic of Congo vs. indigenous rebels
47. Guinea Bissau vs. “army rebels”
48. Haitian government vs. opposition factions
49. India vs. Assam and Manipur
50. Liberia vs. Liberians United for Reconciliation
51. Mexican government vs. Zapatista (EZLN)
52. Moldova vs. Transdniester Region
53. Myanmar (Burma) vs. National League 1988
54. People’s Republic of China vs. Tibet
55. Peru vs. Sendero Luminoso
56. Philippines vs. New People’s Army
57. Republic of Congo vs. “Ninja” rebels
58. Republic of Georgia vs. Abkhazia
59. Rwanda: Tutsi vs. Hutu
60. Solomon Islands: Malaita Eagle Force and Isatabu Freedom Movement
61. Sri Lanka vs. Tamil Eelam
62. Uganda vs. Lord’s Army Power Sudan
63. United Kingdom vs. IRA splinter groups
64. Venezuelan government vs. legal opposition
65. Zimbabwe

Edina
4 augustus 2006, 10:02
Betrokken zijn bij een conflict is niet hetzelfde als er verantwoordelijk voor zijn, maar die nuance was je waarschijnlijk volledig ontgaan. In een heel pak landen is het duidelijk niet zo dat de moslims of enkel moslims verantwoordelijk zijn voor het conflict (voormalig Joegoeslavië, Tsjetjenië, Israël, Irak,...)

Bovendien heeft bijvoorbeeld het conflict tussen Eritrea en Ethiopië (en zo zijn er nog een pak) volledig niets met islam te maken (voor alle duidelijkheid: beide landen zijn ongeveer 50-50 moslim en christenen, beide landen hebben overwegend christenen in de regering). Myanmar is overwegend boeddhistisch en er zijn slechts 4% moslims en laat die nu niet het probleem zijn daar, maar wel het dictatoriale regime dat niet goed met minderheden kan leven.

En dan zitten er in je rijtje nog talloze conflicten tussen moslims die helemaal niets met islam te maken hebben (Turkije-Koerden, Irak, Indonesië-Aceh,...)

Kortom, je lijstje en conclusies trekken op niets! Zielige poging om nog maar eens wat aan Islam-bashen te doen hoor.

werkgroep morkhoven
4 augustus 2006, 11:13
Misschien toch nog eens even herhalen...

Volgens Kingtiger die zich als ex-beroepssoldaat ook 'wapenspecialist' en 'volksnationalist' noemt, is de sympathie van de Vlaamse extreemrechtsen (waaronder ook wel neo-nazi's zullen zijn) voor de bombardementen van Israël op de Palestijnse en Libanese bevolking als volgt te verklaren:
"We hebben problemen met moslims en andere ongewenste vreemdelingen.De islam is onze vijand en die delen we ook met israel.Als radikale volksnationalist kan men alleen maar sympathie hebben voor de zionisten.Het zijn ook harde nationalisten."

liberalist_NL
4 augustus 2006, 11:58
Volgens mij is Turkije écht in staat een westerse maatschappij te worden. De Islam is moeilijk te integreren, het Christendom 500 jaar geleden zou zich ook niet zomaar overgeven aan westerse waarden. Neem mijn advies aan; Wees tolerant en gun het tijd. Directe dreigingen als Iran moeten naar mijn mening wel direct worden aangepakt.

werkgroep morkhoven
4 augustus 2006, 12:33
Volgens mij is Turkije écht in staat een westerse maatschappij te worden. De Islam is moeilijk te integreren, het Christendom 500 jaar geleden zou zich ook niet zomaar overgeven aan westerse waarden. Neem mijn advies aan; Wees tolerant en gun het tijd. Directe dreigingen als Iran moeten naar mijn mening wel direct worden aangepakt.Extreem-rechts doet blijkbaar alles om de mensen te misleiden. Op de website van D66 vond ik het volgende artikel:


D66 laakt afwezigheid wereldleiders bij Midden-Oostenconflict

In het debat over de escalatie van de situatie in het Midden-Oosten, heeft kamerlid Bert Bakker namens D66 de afwezigheid van de internationale gemeenschap gehekeld. ‘Het lijkt wel alsof de wereldleiders collectief hebben besloten op zomervakantie te zijn, terwijl zij vooraan zouden moeten staan om er aan bij te dragen dat de situatie niet verder escaleert,’ aldus Bakker. D66 kritiseert ook de passiviteit van de Nederlandse regering.

Terughoudendheid

‘Wie ongericht met bommen gooit, verliest politieke steun’ zegt Bakker. Daarmee doelt hij op de acties van Israël in Libanon, die volgens D66 disproportioneel en niet effectief zijn. ‘Natuurlijk heeft Israël het recht op zelfverdediging als een radicale groep als Hezbollah haar soldaten gijzelt en door Iran geleverde raketten op haar afvuurt. Dat is vanzelfsprekend. Het is natuurlijk ook makkelijk om vanuit een vergaderzaal in Den Haag op te roepen tot zelfbeheersing en proportionaliteit. Maar toch mogen wij niet zwijgen. Want de vraag is, wat het resultaat zal zijn van de acties. Israël bombardeert Libanon jaren terug in de tijd, terwijl dat land nu juist politiek en economisch een ontwikkeling in de goede richting doormaakte. Juist de Libanzen zijn al zo vaak het slachtoffer zijn geworden van grotere mogendheden zoals Syrië, Iran en Israël die hún strijd in Libanon uitvechten. Met het verzwakken van het relatief moderne en progressieve Libanon en haar anti-Syrische regering wordt het Midden-Oosten en ook Israël zelf bepaald geen dienst bewezen’.

Internationale gemeenschap

Volgens D66 reageert de internationale gemeenschap niet adequaat. ‘Bush en Blair willen Israël de ruimte geven om nog weken door te gaan met bombarderen. De EU komt met een verklaring waar weinig anders instaat dan wat politiek correcte opmerkingen. Daar is op zichzelf weinig mis mee, maar veel kracht gaat daar ook niet vanuit. De enige die actief werkt aan deëscalatie is Kofi Anan van de Verenigde Naties, maar hij kan op een ijskoud ontvangst rekenen van Bush, Blair en ook van Ben Bot. Als Anan polst om te kijken of er troepen beschikbaar zijn voor een eventuele vredesmacht, dan geeft niemand thuis. Ook Nederland laat al direct weten geen manschappen beschikbaar te hebben. Ik vind dat onacceptabel, omdat door zo snel de deur dicht te gooien ook de politieke weg van deëscalatie direct wordt ondermijnd. Terwijl dat zo hard nodig is, omdat de situatie in het gebied snel verergert met alle humanitaire gevolgen van dien. Het risico dat de situatie ook buiten Libanon en de Gazastrook zal escaleren, is helaas zeer reëel’.


Vragen aan de regering

Bakker heeft in het debat vijf vragen gesteld aan de Nederlandse regering:

* Is Nederland bereid zich aan te sluiten bij Kofi Anan van de Verenigde Naties die oproept tot een onmiddellijke beëindiging van de vijandelijkheden?
* Wat doet Nederland bilateraal, richting Syrië, Iran en Israël om de situatie te deëscaleren? Wat doet Nederland bilateraal om bij te dragen aan directe humanitaire hulp voor de slachtoffers in het conflict?
* Maakt minister Bot binnen de EU duidelijk dat de totale verdeeldheid niet acceptabel is? Bijvoorbeeld door het ondersteunen van de Finnen die een poging doen om de Europese landen op één lijn te krijgen?
* Maar als de Europese Unie vanwege haar verdeeldheid alle regie alleen aan de Verenigde Staten laat, wat doet Nederland dan bilateraal richting de VS om haar te bewegen tot een effectiever optreden?
* Op welke manier is Nederland bereid een bijdrage te leveren aan het lenigen van de humanitaire nood in het gebied?

21-7-2006

Flippend Rund
4 augustus 2006, 13:03
18. Israel vs. Hamas
19. Israel vs. Hezbollah
20. Israel vs. Lebanon
21. Israel vs. Palestinian Authority
22. Israel: Al-Aqsa Intifada


Je kunt moeilijk het conflict met Israel als 5 aparte conflicten tellen, gewoon omdat er toevallig 5 verschillende verzetsgroepen bestaan.

Flippend Rund
4 augustus 2006, 13:06
10. Indonesia vs. Aceh separatists
11. Indonesia vs. Christians in Maluccan Islands territory
12. Indonesia vs. Christians on Sulawesi Island territory


Dit is ook een beetje sterk. Akkoord voor nummer 10, want de Aceh separatisten zijn moslimfundamentalisten. Maar 11 en 12 zijn christelijke verzetsgroepen die ook tegen Indonesie vechten. Hoe kan dat dan op de conto van de islam komen?

Samsa
4 augustus 2006, 13:24
misschien moeten we eens tellen in hoeveel conflicten de VSA betrokken zijn, openlijk of clandestien (CIA) en vervolgens concluderen hoe totalitair hun ideologie is? of hoeveel kapitalistische landen betrokken zijn in een conflict (allemaal, zeker?)...

Dave Brocatus
4 augustus 2006, 15:48
Je kunt moeilijk het conflict met Israel als 5 aparte conflicten tellen, gewoon omdat er toevallig 5 verschillende verzetsgroepen bestaan.

Inderdaad. Zo lijkt het, als men de logica van Basy Lys volgt tenminste, trouwens ook alsof Israël verantwoordelijk is voor bijna 8% van alle conflicten in de wereld. En dat voor een landje met ongeveer slechts 0,1% van de wereldbevolking.

Basy Lys
4 augustus 2006, 18:17
Betrokken zijn bij een conflict is niet hetzelfde als er verantwoordelijk voor zijn, maar die nuance was je waarschijnlijk volledig ontgaan. In een heel pak landen is het duidelijk niet zo dat de moslims of enkel moslims verantwoordelijk zijn voor het conflict (voormalig Joegoeslavië, Tsjetjenië, Israël, Irak,...)

Bovendien heeft bijvoorbeeld het conflict tussen Eritrea en Ethiopië (en zo zijn er nog een pak) volledig niets met islam te maken (voor alle duidelijkheid: beide landen zijn ongeveer 50-50 moslim en christenen, beide landen hebben overwegend christenen in de regering). Myanmar is overwegend boeddhistisch en er zijn slechts 4% moslims en laat die nu niet het probleem zijn daar, maar wel het dictatoriale regime dat niet goed met minderheden kan leven.

En dan zitten er in je rijtje nog talloze conflicten tussen moslims die helemaal niets met islam te maken hebben (Turkije-Koerden, Irak, Indonesië-Aceh,...)

Kortom, je lijstje en conclusies trekken op niets! Zielige poging om nog maar eens wat aan Islam-bashen te doen hoor.
Het is geen toeval dat de intolerante en totalitaire mohammedaanse ideologie niet veel nodig heeft om tot een conflict te komen. Ik beweer niet dat de issue op zich die ideologie moet zijn, zoals mogelijk in dat tussen de Turken en de Koerden, maar het is wel duidelijk dat in een omgeving waar een mohammedaanse meerderheid of minderheid leeft elke vredige oplossing onmogelijk is.

Basy Lys
4 augustus 2006, 18:19
Je kunt moeilijk het conflict met Israel als 5 aparte conflicten tellen, gewoon omdat er toevallig 5 verschillende verzetsgroepen bestaan.
Het gaat wel om conflicten met een andere inhoud, maar je mag er voor mijn part 4 aftrekken. Blijft nog steeds > 50%.

Basy Lys
4 augustus 2006, 18:22
Dit is ook een beetje sterk. Akkoord voor nummer 10, want de Aceh separatisten zijn moslimfundamentalisten. Maar 11 en 12 zijn christelijke verzetsgroepen die ook tegen Indonesie vechten. Hoe kan dat dan op de conto van de islam komen?
Je doet het voorkomen dat de mohammedaanse machthebbers daaronder te lijden hebben? Zoals in Timor Leste, waar zij zo ongeveer een kwart van de bevolking hebben uitgemoord alvorens Indonesië de bezetting heeft opgegeven, door toedoen van de Vrije Wereld?

Sergei
4 augustus 2006, 18:24
Volgens mij is Turkije écht in staat een westerse maatschappij te worden. De Islam is moeilijk te integreren, het Christendom 500 jaar geleden zou zich ook niet zomaar overgeven aan westerse waarden. Neem mijn advies aan; Wees tolerant en gun het tijd. Directe dreigingen als Iran moeten naar mijn mening wel direct worden aangepakt.

Turkije is al verwesterd en als het probleem met de koerden er niet was....
Het geloof blijft een probleem maar als ze dat gematigd blijven hanteren
dus niet proberen om de Europa te Islamiseren dan moet dat perfect lukken.
Er zijn helaas dus een paar heikele punten he. Scheiding van kerk en staat is ontzettend belangrijk.

Basy Lys
4 augustus 2006, 18:45
Turkije is al verwesterd en als het probleem met de koerden er niet was....
Het geloof blijft een probleem maar als ze dat gematigd blijven hanteren
dus niet proberen om de Europa te Islamiseren dan moet dat perfect lukken.
Er zijn helaas dus een paar heikele punten he. Scheiding van kerk en staat is ontzettend belangrijk.

Scheiding van "kerk en staat" is een onmogelijkheid in een mohammedaanse omgeving.

Sergei
4 augustus 2006, 18:50
Scheiding van "kerk en staat" is een onmogelijkheid in een mohammedaanse omgeving.

ik bedoel niet pure scheiding. je kan niet vermijden dat een regering volgens een bepaalde geloof handelt als zou dit dan best een gemengd geloof zijn .
Wat ik wel bedoel is dat de regering geen godsdienst in de wet implementeerd.

Flippend Rund
4 augustus 2006, 19:44
Scheiding van "kerk en staat" is een onmogelijkheid in een mohammedaanse omgeving.

Ooit was een scheiding tussen kerk en staat ook ondenkbaar in het westen. Geef die islamieten eens een beetje tijd, ze komen achter.

Stefanie
4 augustus 2006, 21:39
Ooit was een scheiding tussen kerk en staat ook ondenkbaar in het westen. Geef die islamieten eens een beetje tijd, ze komen achter.

Ha ha. Gij kent duidelijk niet veel van geschiedenis. Het is pas na vele jaren dat de Romeinse keizer zich bekeerde tot het Christendom. Hebt gij enig idee wat er in het koloseum of in het circus maximus te Rome gebeurd is? Hebt gij enig idee wie keizer Nero was?

Het Christendom was lange tijd verboden in het Romeinse rijk. De Romeinen waren weliswaar tolerant tegenover vreemde godsdiensten, maar de Christenen weigerden de keizer als god te aanbidden. En toen er in Rome een grote brand was, stak Nero de schuld op de Christenen. Het vervolg... Punt is dat de Christenen wel VERPLICHT waren om een scheiding tussen staat en Kerk door te voeren. De keizer was immers geen Christen. Ze moesten dus wel. Of hoe kan 'n keizer nu zoiets als "Christelijke wetten" invoeren als hij zelf geen Christen is? Het is pas later dat de Kerk meer macht verwierf. Maar ondertussen was de scheiding tussen Kerk en staat er al. Nu ja, er waren wel periodes waarin de Kerk veel macht had, maar ik denk dat er toch een belangrijk verschil is met de Islam.

carlgustaaf
4 augustus 2006, 23:02
Je kunt moeilijk het conflict met Israel als 5 aparte conflicten tellen, gewoon omdat er toevallig 5 verschillende verzetsgroepen bestaan.je kan ook schrijven: Israël Contra ALLE ARABISCHE NATIES.

laurensje
4 augustus 2006, 23:10
Ha ha. Gij kent duidelijk niet veel van geschiedenis. Hebt gij enig idee wat er in het koloseum of in het circus maximus te Rome gebeurd is?


Tegenwoordig Is men er meer en meer zeker van dat de christen vervolgingen vrij beperkt waren.

carlgustaaf
4 augustus 2006, 23:10
Ha ha. Gij kent duidelijk niet veel van geschiedenis. Het is pas na vele jaren dat de Romeinse keizer zich bekeerde tot het Christendom. Hebt gij enig idee wat er in het koloseum of in het circus maximus te Rome gebeurd is? Hebt gij enig idee wie keizer Nero was?

Het Christendom was lange tijd verboden in het Romeinse rijk. De Romeinen waren weliswaar tolerant tegenover vreemde godsdiensten, maar de Christenen weigerden de keizer als god te aanbidden. En toen er in Rome een grote brand was, stak Nero de schuld op de Christenen. Het vervolg... Punt is dat de Christenen wel VERPLICHT waren om een scheiding tussen staat en Kerk door te voeren. De keizer was immers geen Christen. Ze moesten dus wel. Of hoe kan 'n keizer nu zoiets als "Christelijke wetten" invoeren als hij zelf geen Christen is? Het is pas later dat de Kerk meer macht verwierf. Maar ondertussen was de scheiding tussen Kerk en staat er al. Nu ja, er waren wel periodes waarin de Kerk veel macht had, maar ik denk dat er toch een belangrijk verschil is met de Islam.voor een paar jaar heb ik eens zo een Pakistaanse imam op TV horen uitleggen dat Islam niet enkel een geloof is. "Het vervangt ook politieke partijen, en geeft antwoord op *lle vragen die een mens zich kan stellen" vertelde de man.Voor hen is zo een scheiding tussen het geloof en de staat onverwezenlijkbaar, onvoorstelbaar, en uit den boze ...

laurensje
4 augustus 2006, 23:17
Nu ja, er waren wel periodes waarin de Kerk veel macht had, maar ik denk dat er toch een belangrijk verschil is met de Islam.

De Kerk had veel macht vanaf 395,toen het de enigste toegelaten godsdienst in het Romeinse rijk was en dat tot ongeveer 1795 met de komst van Napoleon.

Rene Artois
4 augustus 2006, 23:18
Ooit was een scheiding tussen kerk en staat ook ondenkbaar in het westen. Geef die islamieten eens een beetje tijd, ze komen achter.

Gezien de islam ook het huwelijks-, familie- handels-, proces- en strafrecht voorschrijft zal dit onmogelijk blijken.

Rene Artois
4 augustus 2006, 23:21
De Kerk had veel macht vanaf 395,toen het de enigste toegelaten godsdienst in het Romeinse rijk was en dat tot ongeveer 1795 met de komst van Napoleon.

Waarom eindigde dat pas met Napoleon?

Flippend Rund
4 augustus 2006, 23:44
Gezien de islam ook het huwelijks-, familie- handels-, proces- en strafrecht voorschrijft zal dit onmogelijk blijken.

In werkelijkheid hebben de meeste moslimlanden gewoon wetboeken zoals wij hoor, met artikeltjes en zo.

Sergei
5 augustus 2006, 00:00
Waarom eindigde dat pas met Napoleon?

Geschiedenis leren.
Begin vanaf de Franse revolutie en eindig met de code Napoléon

Sergei
5 augustus 2006, 00:01
In werkelijkheid hebben de meeste moslimlanden gewoon wetboeken zoals wij hoor, met artikeltjes en zo.

Iran is wel een uitzondering.

Flippend Rund
5 augustus 2006, 00:06
Iran is wel een uitzondering.

De uitzondering is de regel niet.

Uh-Huh
5 augustus 2006, 00:17
voor een paar jaar heb ik eens zo een Pakistaanse imam op TV horen uitleggen dat Islam niet enkel een geloof is. "Het vervangt ook politieke partijen, en geeft antwoord op *lle vragen die een mens zich kan stellen" vertelde de man.Voor hen is zo een scheiding tussen het geloof en de staat onverwezenlijkbaar, onvoorstelbaar, en uit den boze ...

Één Pakistaanse imam op TV.. bla bla bla..

In werkelijkheid is het recht in Pakistan nog steeds gabaseerd op het rechtssysteem dat de Britten hebben ingevoerd toen het nog een kolonie was van hen.

willem1940NLD
5 augustus 2006, 00:46
Turkije is al verwesterd en als het probleem met de koerden er niet was....
Het geloof blijft een probleem maar als ze dat gematigd blijven hanteren
dus niet proberen om de Europa te Islamiseren dan moet dat perfect lukken.
Er zijn helaas dus een paar heikele punten he. Scheiding van kerk en staat is ontzettend belangrijk.

SCHIJNBAAR gematigd en dat nog alleen dankzij het leger als bewaker van Atatürks gedachtengoed.

De invloed van het leger moet weg, dat is 1 van de voorwaarden/belemmeringen tot toetreding van Turkije bij Europa.

Turkije heeft 98% moslims en die hebben in overweldigende meerderheid de veroordeelde fundamentalist Hr Tayyip Erdogan tot regent gekozen, zó vers uit de bajes dat er wetten voor moesten worden opzijgezet.

Ooit eenmaal die toetreding een feit, kan Hr Erdogan "democratisch" zijn oud voornemen uitvoeren: democratie vervangen door shar*a.

Landgenoten, slaapt U rustig verder.

willem1940NLD
5 augustus 2006, 00:48
je kan ook schrijven: Israël Contra ALLE ARABISCHE NATIES.

Of: allen tegen één.

willem1940NLD
5 augustus 2006, 00:52
Tegenwoordig Is men er meer en meer zeker van dat de christen vervolgingen vrij beperkt waren.

Het gaat nog door ....

Typisch dat het zelden Ongelovigen zijn die daar schuld aan dragen.

Ik moet zulken eigenlijk "geen van zessen" maar ik ben, anders dan een meerderheid der "gelovigen", TEGEN doodmaken en al helemaal op zulke motiveringen.

Sergei
5 augustus 2006, 00:52
Ooit eenmaal die toetreding een feit, kan Hr Erdogan "democratisch" zijn oud voornemen uitvoeren: democratie vervangen door shar*a.
Toch simpel, dan kunnen ze fluiten naar europees lidmaatschap.
Europa zit er niet op te wachten op een land waar de wetten deels gebaseerd zijn op de geloofsbelijdenis.

willem1940NLD
5 augustus 2006, 00:55
In werkelijkheid hebben de meeste moslimlanden gewoon wetboeken zoals wij hoor, met artikeltjes en zo.
Ja, shar*a en met koran + hadith als leidraad; niet meer dan 1 hand en 1 voet "kruiselings" afsnijden enzo.

willem1940NLD
5 augustus 2006, 01:01
Toch simpel, dan kunnen ze fluiten naar europees lidmaatschap.
Europa zit er niet op te wachten op een land waar de wetten deels gebaseerd zijn op de geloofsbelijdenis.

Nee, lees goed: NA de toetreding; uitstoting zal geen sinecure zijn. "Verborgen (nauwelijks verborgen) agenda" enzomeer.

Tik even Tayyip Erdogan in een zoekmachine.

Sergei
5 augustus 2006, 01:10
Als je de afgeschoten europese grondwet had gelezen wist je dat europa dan een stok achter de deur had om landen die uit de schreef gaan eruit te knikkeren. Nu kan dat niet.

willem1940NLD
5 augustus 2006, 01:21
Als je de afgeschoten europese grondwet had gelezen wist je dat europa dan een stok achter de deur had om landen die uit de schreef gaan eruit te knikkeren. Nu kan dat niet.

Er stond niet bij hoe lang zo'n uitknikker-procedure maximaal mag duren. Ik heb nog nooit vernomen over een islamitisch contract voor onbepaalde duur, ALTIJD is daarin een vervaldag opgenomen; toch wel leerzaam, want ik houd het niet voor onmogelijk dat volgens islamitisch recht een contract zonder einddatum wellicht uit zijn aard nietig zou kunnen zijn.

Sergei
5 augustus 2006, 01:31
Tweede fout, dit is een eerste versie van de grondwet, denk je echt dat het bij die ene blijft? Maar, ze moeten ergens mee starten he.
De Amerikaanse grondwet is ook ettelijke keer gewijzigd hoor.

Ik bedoel maar, er blijft ruimte vrij voor verandering, de lidstaten zien zelf wel in wat ze moeten doen want er gaan er altijd zijn die tegen toetrede zijn en die gaan enkel over de schreef komen als ze genoeg precedenten aan te pas komen.

Uh-Huh
5 augustus 2006, 01:37
Turkije heeft 98% moslims en die hebben in overweldigende meerderheid de veroordeelde fundamentalist Hr Tayyip Erdogan tot regent gekozen, zó vers uit de bajes dat er wetten voor moesten worden opzijgezet.


Waarom hebben ze hem gekozen?
Daarom: "Belangrijke redenen voor de spectaculaire groei van de AKP ( = partij van Erdogan) zijn het falen van, en de corruptie binnen de bestaande politieke partijen. Daarbij legt de AKP tegenwoordig minder de nadruk op haar religeuze wortels, de partij heeft een meer gematigde koers aangenomen. Zo heeft Erdogan als kersverse partijvoorzitter zich ingespannen voor toetreding van Turkije bij de Europese Unie en heeft hij zich uitgesproken voor het handhaven van het Navo-lidmaatschap."
Bron: http://www.tweevandaag.nl/index.php?module=PX_Story&type=user&func=view&sid=27612&cid=4

Komt eigenlijk een beetje overeen met wat er hier aan het gebeuren is. De extremistische partij(en) in België krijgen ook steeds meer aanhang door de ontevredenheid over de politieke partijen die nu aan de macht zijn. Beetje hypocriet om een ander land met de vinger te wijzen als je het zelf ook doet, niet? :roll:

Uh-Huh
5 augustus 2006, 01:46
Toch simpel, dan kunnen ze fluiten naar europees lidmaatschap.
Europa zit er niet op te wachten op een land waar de wetten deels gebaseerd zijn op de geloofsbelijdenis.
Kom, kom, een beetje redelijk blijven he. In vele landen van de Europese Unie zijn de wetten deels gebaseerd op een geloofsbelijdenis, namelijk het christendom. (Bv. In Polen zit men zelfs nog te discussiëren over de herinvoering van de doodstraf.. een meerderheird van de bevolking is daar voorstander van)

(Ik probeer niet de toetreding van Turkije te verdedigen ofzo maar er worden hier toch wel nogal "extreme" dingen gezegd)

willem1940NLD
5 augustus 2006, 01:48
Waarom hebben ze hem gekozen?
Daarom: "Belangrijke redenen voor de spectaculaire groei van de AKP ( = partij van Erdogan) zijn het falen van, en de corruptie binnen de bestaande politieke partijen. Daarbij legt de AKP tegenwoordig minder de nadruk op haar religeuze wortels, de partij heeft een meer gematigde koers aangenomen. Zo heeft Erdogan als kersverse partijvoorzitter zich ingespannen voor toetreding van Turkije bij de Europese Unie en heeft hij zich uitgesproken voor het handhaven van het Navo-lidmaatschap."
Bron: http://www.tweevandaag.nl/index.php?module=PX_Story&type=user&func=view&sid=27612&cid=4

Komt eigenlijk een beetje overeen met wat er hier aan het gebeuren is. De extremistische partij(en) in België krijgen ook steeds meer aanhang door de ontevredenheid over de politieke partijen die nu aan de macht zijn. Beetje hypocriet om een ander land met de vinger te wijzen als je het zelf ook doet, niet? :roll:

Taq*ya; doe nou maar niet alsof moslim-overwegingen ook maar een zweem van democratie zouden inhouden.

Sergei
5 augustus 2006, 01:48
Excuseer maar als je bvb een wet volledig baseerd op de sharia is dat toch wel wat anders.

willem1940NLD
5 augustus 2006, 01:51
Kom, kom, een beetje redelijk blijven he. In vele landen van de Europese Unie zijn de wetten deels gebaseerd op een geloofsbelijdenis, namelijk het christendom.

(Ik probeer niet de toetreding van Turkije te verdedigen ofzo maar er worden hier toch wel nogal "extreme" dingen gezegd)

Het enig goede in dat textueel wangedrocht met grondwet-pretenties vind ik de tendens om aan godsdiensten geen noemenswaardige inbreng meer te laten.

Ik denk trouwens dat jij Turk of minstens moslim (tevens) bent.

Uh-Huh
5 augustus 2006, 01:54
Excuseer maar als je bvb een wet volledig baseerd op de sharia is dat toch wel wat anders.

Juist, en in de meeste "moslimlanden" wordt dat niet gedaan.

willem1940NLD
5 augustus 2006, 01:54
Excuseer maar als je bvb een wet volledig baseerd op de sharia is dat toch wel wat anders.

Hr Erdogan steekt zijn voorkeur niet onder stoelen of banken; "politiek-correct" nemen euroregenten dat "onderdeeltje" voor zoete koek aan.

willem1940NLD
5 augustus 2006, 01:56
Juist, en in de meeste "moslimlanden" wordt dat niet gedaan.

Juist wel; jij lijkt me tamelijk getraind in taq*ya.

Uh-Huh
5 augustus 2006, 01:57
Het enig goede in dat textueel wangedrocht met grondwet-pretenties vind ik de tendens om aan godsdiensten geen noemenswaardige inbreng meer te laten.

Persoonlijk ben ik ook voorstander van een scheiding tussen kerk en staat maar je kan niet ontkennen dat het christendom nog steeds een grote invloed uitoefent in bepaalde Europese landen.


Ik denk trouwens dat jij Turk of minstens moslim (tevens) bent.

Jep, ik ben (tevens) moslim. En dan? :|

Uh-Huh
5 augustus 2006, 01:58
Juist wel; jij lijkt me tamelijk getraind in taq*ya.

Wat is "taq*ya"? Dit is toch een Nederlandstalig forum?

willem1940NLD
5 augustus 2006, 02:00
Wat is "taq*ya"? Dit is toch een Nederlandstalig forum?

Een symptoom van taq*ya is, dat een moslim doet alsof hij dat woord niet kent.

Tik maar in een zoekmachine op Net.

Sergei
5 augustus 2006, 02:04
Wat is "taq*ya"? Dit is toch een Nederlandstalig forum?
Zoek wat info op over Ajatollah Khomeinyn die is daardoor zo ver gekomen.
tsss

Uh-Huh
5 augustus 2006, 02:04
Een symptoom van taq*ya is, dat een moslim doet alsof hij dat woord niet kent.

Tik maar in een zoekmachine op Net.

Waarom zou ik? Ik ben geen Arabische of Turkse moslim dus ik ken dat woord niet. Als jij op een Nederlandstalig forum niet de moeite kan doen om het uit te leggen dan zal ik het gewoon negeren.

willem1940NLD
5 augustus 2006, 02:07
Waarom zou ik? Ik ben geen Arabische of Turkse moslim dus ik ken dat woord niet. Als jij op een Nederlandstalig forum niet de moeite kan doen om het uit te leggen dan zal ik het gewoon negeren.

Voor de zoveelste keer (in andere draden op Dit Forum)

http://www.metaseek.nl/cgi-bin/meta/do/nph-zoek.cgi?qry=taqiya&where=nl

Uh-Huh
5 augustus 2006, 02:08
Juist wel; jij lijkt me tamelijk getraind in taq*ya.

Is het recht gebaseerd op de sharia in de meeste "moslimlanden"? Kun je dat bewijzen?

Uh-Huh
5 augustus 2006, 02:10
Voor de zoveelste keer (in andere draden op Dit Forum)

http://www.metaseek.nl/cgi-bin/meta/do/nph-zoek.cgi?qry=taqiya&where=nl

Ja, ben ook nog niet zo lang op dit forum he. En luister, ik heb geen enkele reden om te liegen of iets te verbergen maar jij mag van mij denken wat je wil. Nog een plezierig paranoid leven toegewenst :-)

willem1940NLD
5 augustus 2006, 02:12
Is het recht gebaseerd op de sharia in de meeste "moslimlanden"? Kun je dat bewijzen?

Minstens de PRACTIJK daarvan vind je terug in het wereldnieuws.

Uh-Huh
5 augustus 2006, 02:18
Minstens de PRACTIJK daarvan vind je terug in het wereldnieuws.

*praKtijk

Hoe bedoel je? Kun je me voorbeelden geven die aantonen dat het rechtssysteem in de meeste moslimlanden niet gebaseerd is op de sharia maar wel uitgevoerd wordt volgens de sharia?

willem1940NLD
5 augustus 2006, 02:20
Ja, ben ook nog niet zo lang op dit forum he. En luister, ik heb geen enkele reden om te liegen of iets te verbergen maar jij mag van mij denken wat je wil. Nog een plezierig paranoid leven toegewenst :-)

De koran beveelt liegen tegen (anders)Denkenden aan, gaat dat slechts tegen tussen moslims-onderling.

Summier voorbeeld: hoofdstukje 109, "ZEG tegen de ongelovigen ..."
(alsof de islam tolerant en/of vreedzaam zou zijn; bekijk ook het aanmerkelijk grotere hoofdstuk 9, waarvan de gemiddelde inhoud in tamelijk veel andere hoofdstukken herhaald wordt weergegeven).

http://www.redouan.nl/koran_nl.htm

Uh-Huh
5 augustus 2006, 02:22
Hr Erdogan steekt zijn voorkeur niet onder stoelen of banken; "politiek-correct" nemen euroregenten dat "onderdeeltje" voor zoete koek aan.

Heb je dan zo weinig vertrouwen in de euroregenten? Denk je echt dat ze een land, dat bv. de mensenrechten niet respecteert, gaan toelaten in de Europese Unie?

Uh-Huh
5 augustus 2006, 02:31
De koran beveelt liegen tegen (anders)Denkenden aan, gaat dat slechts tegen tussen moslims-onderling.

Summier voorbeeld: hoofdstukje 109, "ZEG tegen de ongelovigen ..."
(alsof de islam tolerant en/of vreedzaam zou zijn; bekijk ook het aanmerkelijk grotere hoofdstuk 9, waarvan de gemiddelde inhoud in tamelijk veel andere hoofdstukken herhaald wordt weergegeven).

http://www.redouan.nl/koran_nl.htm

Huh? Dat begrijp ik niet. Wil je nu de hele koran gaan ontleden? Ja, God had Mohamed (vzmh) in dat hoofdstukje opgedragen wat hij percies moest zeggen tegen "ongelovigen". Hoe is dat liegen? Heel de wereld kan de koran toch lezen?!

Hm, zoveel facsinatie voor de koran. Ooit al eens geprobeerd om de bijbel te ontleden? Veel verschil met de koran is er niet hoor.

willem1940NLD
5 augustus 2006, 02:34
*praKtijk

Hoe bedoel je? Kun je me voorbeelden geven die aantonen dat het rechtssysteem in de meeste moslimlanden niet gebaseerd is op de sharia maar wel uitgevoerd wordt volgens de sharia?

Kom me niet aan boord met het "groene boekje"; *practijk* is correct volgens de spelling van rond 1950, stukken beter dan de krankzinnige nieuwste spellingshervormingspogingen waarin men zelfs het woord "mensheid" ongeldig verklaart.

Media/Internet staan bol van bloederige verhalen zodra iets maar met "moslims" samenhangt, tot in Canada en Australië toe.

Theo van Gogh is heel erg dood.

Uit RESPECT (ja, met een "c") zal ik niet vrijwillig een moslim-gedomineerd ooit vrijwillig bezoeken; bestond dat maar wederzijds.

Vorenus
5 augustus 2006, 02:39
Toetreding Turkije in de EU

Dit wordt bepaald door de criteria van Kopenhagen

“Elke Europese staat die de principes van vrijheid, democratie, de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, alsmede de rechtsstaat respecteert, principes die als gemeenschappelijk gelden voor de Lidstaten, kan een aanvraag doen voor toetreding tot de Europese Unie” (combinatie van de bepalingen in artikel 49 en artikel 6.1. van het Verdrag betreffende de Europese Unie).

* Elke Europese staat

Aangezien Turkije voor 95% in Azia ligt kan men moeilijk over een Europees land spreken.

* Vrijheid, democratie, de mensenrechten en de fundamentele vrijheden en de rechtsstaat

*Turkije respecteert de vrije meningsuiting niet. Zo kan je in Turkije nog altijd geen kritiek geven op de staat en word je er nog systematisch voor vervolgd.
o.a. Als je je het hebt over de genocide op de Armeniers of de Koerdische Kwestie. zie de vervolging van auteur Orhan Pamuk

* Ook al zijn er rechten toegekent aan minderheden, ze discrimineert nog altijd de Koerden, Armeniers, Alevi-moslims en niet-moslims.

* Turkije handhaaft nog altijd de discriminatie tov de vrouw zoalsin sommige streken nog polygame huwelijken toe te staan door inzegening van sunni-imans (krijgen staatsloon)

* Het tekende recent nog meerdere islamitische verklaringen waarin de Koran expliciet als een 'hogere' norm wordt beschouwd dan de universele mensenrechten.

* Turkije bezet nog altijd illigaal een deel van Cyprus.

* Turkije is een islamitische staat en is maakt geen deel uit van de westerse cultuur en waarden. (sommigen mensenrechten weigert Turkije te ondertekenen.


Besluit: Turkije voldoet niet aan de CRITERIA VAN KOPENHAGEN
en kan daarom geen lid worden van de EUROPESE UNIE

Uh-Huh
5 augustus 2006, 02:46
Kom me niet aan boord met het "groene boekje"; *practijk* is correct volgens de spelling van rond 1950, stukken beter dan de krankzinnige nieuwste spellingshervormingspogingen waarin men zelfs het woord "mensheid" ongeldig verklaart.

Media/Internet staan bol van bloederige verhalen zodra iets maar met "moslims" samenhangt, tot in Canada en Australië toe.

Theo van Gogh is heel erg dood.

Uit RESPECT (ja, met een "c") zal ik niet vrijwillig een moslim-gedomineerd ooit vrijwillig bezoeken; bestond dat maar wederzijds.

Je vergeet één ding: het Westen heeft er grotendeels voor gezorgd dat er moslimsterroristen zijn en dat ze blijven bestaan. Waarom worden mensen terroristen? Niet zomaar voor hun plezier maar vaak uit machteloosheid en woede. Kijk maar bv. naar de situatie in Libanon op dit moment; volgens mij gaat dat ook nog wat terroristjes opleveren.

En ja, ik vind het ook heel erg wat er met Theo van Gogh is gebeurd. Maar nogmaals: er is een verschil tussen kritiek hebben op een religie en kakken op een religie. Kakken op een religie zou bij sommige mensen weleens de stoppen kunnen laten doorslaan. Maar je hebt gelijk, het had niet mogen gebeuren.

Maar het is toch niet alleen "moslimgeweld". Bij mijn wete is die arme Pim Fortuyn door een rasechte Nederlander gedood. Wat natuurlijk ook niet had mogen gebeuren.

Ok, genoeg "off-topic gaan" voor mij vandaag, ik stop ermee.

willem1940NLD
5 augustus 2006, 02:48
Huh? Dat begrijp ik niet. Wil je nu de hele koran gaan ontleden? Ja, God had Mohamed (vzmh) in dat hoofdstukje opgedragen wat hij percies moest zeggen tegen "ongelovigen". Hoe is dat liegen? Heel de wereld kan de koran toch lezen?!

Hm, zoveel facsinatie voor de koran. Ooit al eens geprobeerd om de bijbel te ontleden? Veel verschil met de koran is er niet hoor.

"Fascinatie".

Nee, Oude Boeken beschouw ik slechts als informatie over (oude) geschiedenis & psychologie. Maak je geen zorg over mijn bijbelkennis, ik werd daarmee als kind al volgepropt en ik moet "christenen" (dus) al evenmin, hoewel volgens het "nieuwe testament" ene Jezus (Isa) TEGEN doodmaken was, in tegenstelling tot Moh.

"It takes a fundi to know one".

Maar je begint me echt te vervelen, ik heb geen zin om nog meer van je goedkope trucjes te lezen en zet je dus op mijn negeerlijst in Dit Forum.

Overigens, het westers jaartal 1940 komt bij benadering overeen met het jaar 1318 in de moslimkalender.

P.S.:
Theo van Gogh werd geslacht met overduidelijke en letterlijk correcte koranistische motivering.

Gentenaar
5 augustus 2006, 07:41
Voornamelijk op basis van http://www.fcnl.org/pdfs/perspctvs/perspec6.pdf heb ik onderstaand lijstje opgesteld van de conflicten die momenteel woeden of sluimeren in deze wereld.

In een land kunnen tegelijkertijd verschillende conflicten bestaan. Zoals in Iraq, waar een strijd tegen de democratisering aan de gang is, maar tegelijkertijd een burgeroorlog tussen Sunni’s en Shiieten, en er nog steeds een dreiging rust op de Kurden.

Het volledige lijstje bevat 65 conflicten. In 39 daarvan zijn mohammedaanse landen of mohammedaanse minderheden betrokken. Dat is 60%, terwijl de mohammedanen beweren dat zij 20% van de wereldbevolking betekenen. Zelfs indien men zou stellen dat bepaalde conflicten waar zij bij betrokken zijn dubbel zouden geteld zijn, blijven zij nog steeds verantwoordelijk voor meer dan 50% van alle conflicten in de wereld.

Verhofstadt stelde reeds in zijn burgermanifest: ,,De vraag is of de islam wel in overeenstemming te brengen is met de liberale democratie en de vrijheid, de verdraagzaamheid, de verscheidenheid en het tegensprekelijk debat zonder dewelke geen open samenleving mogelijk is. (...) Is de zaak-Rushdie niet het ultieme bewijs van de onmogelijkheid van de islam zich in te passen in onze samenleving? Toont zij niet aan dat de islam in wezen een intolerante en totalitaire ideologie is, die botst met de culturele, morele en juridische voorschriften die gelden in een open en democratische samenleving?'' Verhofstadt beantwoordt die vraag met een pleidooi voor ,,de moeilijke, aartsmoeilijke weg van de inburgering'' waarin de islamitische immigranten ,,de bij ons geldende levenswijze en waarden'' aanvaarden.,,

Wie bevestiging zoekt voor de intolerante en totalitaire eigenschappen van die ideologie vindt deze misschien in dit lijstje?

1. Afghanistan regional warlords
2. Afghanistan: Taliban
3. Algeria vs. Armed Islamic Group (GIA)
4. Armenia vs. Azerbaijan
5. Chad vs. Movement for Democracy
6. Ethiopia vs. Eritrea
7. India vs. Jammu & Kashmir Liberation Front
8. India vs. Pakistan
9. India: Hindu vs. Muslim communal
10. Indonesia vs. Aceh separatists
11. Indonesia vs. Christians in Maluccan Islands territory
12. Indonesia vs. Christians on Sulawesi Island territory
13. Indonesia vs. West Papua separatists
14. Iran vs. Kurds
15. Iraq Sunni vs. Shi’a
16. Iraq vs. Kurds
17. Iraq: democratization
18. Israel vs. Hamas
19. Israel vs. Hezbollah
20. Israel vs. Lebanon
21. Israel vs. Palestinian Authority
22. Israel: Al-Aqsa Intifada
23. Kosovo: Albanians vs. Serbs
24. Macedonia vs. National Liberation
25. Myanmar (Burma) vs. minorities
26. Nigeria communal violence
27. People’s Republic of China vs. Uighur East Turkestan Independence Movement
28. Philippines vs. Abu Sayyaf
29. Philippines vs. Moro Islamic Liberation Front
30. Philippines vs. Moro National Liberation Front
31. Russia vs. Chechnya
32. Serbs, Croats & Bosnian Muslims
33. Sierra Leone vs. Revolutionary United Front
34. Somalia
35. Sudan vs. Sudanese People’s Liberation Army
36. Sudan: Darfur
37. Thailand vs Islamic fundamentalists
38. Turkey vs. Kurds (PKK)
39. World-Wide War on Terror
40. Angola vs. UNITA
41. Burundi: Tutsi vs. Hutu
42. Central African Republic
43. Colombia vs. Autodefensas Unidas
44. Colombia vs. National Liberation Army (ELN)
45. Colombia vs. Revolutionary Armed
46. Democratic Republic of Congo vs. indigenous rebels
47. Guinea Bissau vs. “army rebels”
48. Haitian government vs. opposition factions
49. India vs. Assam and Manipur
50. Liberia vs. Liberians United for Reconciliation
51. Mexican government vs. Zapatista (EZLN)
52. Moldova vs. Transdniester Region
53. Myanmar (Burma) vs. National League 1988
54. People’s Republic of China vs. Tibet
55. Peru vs. Sendero Luminoso
56. Philippines vs. New People’s Army
57. Republic of Congo vs. “Ninja” rebels
58. Republic of Georgia vs. Abkhazia
59. Rwanda: Tutsi vs. Hutu
60. Solomon Islands: Malaita Eagle Force and Isatabu Freedom Movement
61. Sri Lanka vs. Tamil Eelam
62. Uganda vs. Lord’s Army Power Sudan
63. United Kingdom vs. IRA splinter groups
64. Venezuelan government vs. legal opposition
65. Zimbabwe

we kunnen nog een veel duidelijkere conclusie trekken: de anderhalf miljard Chinezen (25% wereldbevolking?) zijn aanwezig in 2/65 van de conflicten. Noord-Korea, Vietnam en Cuba in geen enkel.

Misschien heeft het allemaal niet zo veel met godsdienst te maken, dan wel met machts- en geldhonger binnen een voornamelijk kapitalistische logica.

Gentenaar
5 augustus 2006, 07:42
we kunnen nog een veel duidelijkere conclusie trekken: de anderhalf miljard Chinezen (25% wereldbevolking?) zijn aanwezig in 2/65 van de conflicten. Noord-Korea, Vietnam en Cuba in geen enkel.

Misschien heeft het allemaal niet zo veel met godsdienst te maken, dan wel met machts- en geldhonger binnen een voornamelijk kapitalistische logica.

en dan te bedenken dat Cuba en Noord-Korea zich situeren op Bush' axis of evil.

Get real George!

Basy Lys
5 augustus 2006, 10:57
Ooit was een scheiding tussen kerk en staat ook ondenkbaar in het westen. Geef die islamieten eens een beetje tijd, ze komen achter.
Het probleem is dat de mohammedaanse leer niet enkel een godsdienst is, maar een totale "way of life" zoals de volgelingen het zeggen, of een "totalitaire ideologie" om de woorden van Verhofstadt te gebruiken.

Christenen zeggen:
"Geef aan de keizer wat van de keizer is, en aan god wat van God is."

Joden zeggen:
Dina dê-malkhuta dina

De mohammedaanse leer kent die begrippen niet.

Basy Lys
5 augustus 2006, 11:00
In werkelijkheid hebben de meeste moslimlanden gewoon wetboeken zoals wij hoor, met artikeltjes en zo.
En gebaseerd op wat?

Basy Lys
5 augustus 2006, 11:07
Kom, kom, een beetje redelijk blijven he. In vele landen van de Europese Unie zijn de wetten deels gebaseerd op een geloofsbelijdenis, namelijk het christendom. (Bv. In Polen zit men zelfs nog te discussiëren over de herinvoering van de doodstraf.. een meerderheird van de bevolking is daar voorstander van)

(Ik probeer niet de toetreding van Turkije te verdedigen ofzo maar er worden hier toch wel nogal "extreme" dingen gezegd)
Tja, dat er hier soms extreem domme dingen gezegd worden mag hiermee duidelijk zijn. Zoals de doodstraf die zou gebaseerd zijn op de geloofsbelijdenis van het christendom ...

Basy Lys
5 augustus 2006, 11:13
Is het recht gebaseerd op de sharia in de meeste "moslimlanden"? Kun je dat bewijzen?
Ik heb ooit de grondwetten van alle mohammedaanse landen opgezocht maar vind het bestandje niet onmiddellijk terug.

In die van Egypte staat

Article 1
The Arab Republic of Egypt is a democratic, socialist State based on the alliance of the working forces of the people.
The Egyptian people are part of the Arab Nation and work for the realisation of its comprehensive unity.
Article 2
Islam is the religion of the state and Arabic its official language.
Islamic jurisprudence is the principal source of legislation.

Basy Lys
5 augustus 2006, 11:22
Je vergeet één ding: het Westen heeft er grotendeels voor gezorgd dat er moslimsterroristen zijn en dat ze blijven bestaan. Waarom worden mensen terroristen? Niet zomaar voor hun plezier maar vaak uit machteloosheid en woede. Kijk maar bv. naar de situatie in Libanon op dit moment; volgens mij gaat dat ook nog wat terroristjes opleveren.
De mensen worden terroristen omdat hen ingeprent wordt dat geweld de enige oplossing is. Zoals blijkt uit het lijstje in het oorspronkelijke bericht.

En ja, ik vind het ook heel erg wat er met Theo van Gogh is gebeurd. Maar nogmaals: er is een verschil tussen kritiek hebben op een religie en kakken op een religie. Kakken op een religie zou bij sommige mensen weleens de stoppen kunnen laten doorslaan. Maar je hebt gelijk, het had niet mogen gebeuren.
Zelfs een Uh-Uh tracht geweld te vergoelijken.

Maar het is toch niet alleen "moslimgeweld". Bij mijn wete is die arme Pim Fortuyn door een rasechte Nederlander gedood. Wat natuurlijk ook niet had mogen gebeuren.
Zoals uit het oorspronkelijke lijstje blijkt zijn er ook nog conflicten waar mohammedaanse minderheden of meerderheden niets mee te maken hebben. Maar zij zijn wel betrokken in meer dan 50% van de conflicten in de wereld terwijl zij slechts 20% van de bevolking betekenen.

werkgroep morkhoven
5 augustus 2006, 11:55
Zoals uit het oorspronkelijke lijstje blijkt zijn er ook nog conflicten waar mohammedaanse minderheden of meerderheden niets mee te maken hebben. Maar zij zijn wel betrokken in meer dan 50% van de conflicten in de wereld terwijl zij slechts 20% van de bevolking betekenen.En uit die cijfers moeten we waarschijnlijk concluderen dat we vooral met 'moslimterroristen' te maken hebben terwijl landen zoals Israël en de Verenigde Staten alleen maar pakjes met peperkoek voor de kinderen boven Irak en Libanon afsmijten. :-D

Rene Artois
5 augustus 2006, 12:12
Geschiedenis leren.
Begin vanaf de Franse revolutie en eindig met de code Napoléon

Waar haalt u het dan dat Napoleon daarvoor gezorgd zou hebben? De macht van de kerk werd gebroken bij het begin van de franse revolutie en toen had van Napoleon nog bijna niemand gehoord.

Rene Artois
5 augustus 2006, 12:20
Tweede fout, dit is een eerste versie van de grondwet, denk je echt dat het bij die ene blijft? Maar, ze moeten ergens mee starten he.De Amerikaanse grondwet is ook ettelijke keer gewijzigd hoor.

Die grondwet is op dit moment dood en begraven. Als men er ooit iets van wil maken zal men van nul af aan opnieuw moeten beginnen. Nieuwe "versies" met wat gerommel in de marge of de formulering zullen er ook niet geraken.

Rene Artois
5 augustus 2006, 12:24
Heb je dan zo weinig vertrouwen in de euroregenten? Denk je echt dat ze een land, dat bv. de mensenrechten niet respecteert, gaan toelaten in de Europese Unie?

Gaan toelaten niet maar gaat men een land dat de mensenrechten schendt eenmaal het opgenomen is er ook terug uit proberen te krijgen? Binnen de unie kunnen landen die groot genoeg zijn doen wat ze willen. De perikelen met het stabiliteitspact vorig jaar hebben daar nog eens mooi op gewezen.

Flippend Rund
5 augustus 2006, 12:24
Het probleem is dat de mohammedaanse leer niet enkel een godsdienst is, maar een totale "way of life" zoals de volgelingen het zeggen, of een "totalitaire ideologie" om de woorden van Verhofstadt te gebruiken.

Echte religie is altijd een manier van leven. Religie is niet elke zondag eens naar de kerk gaan om daarna een pintje te kunnen drinken en een praatje te kunnen slaan met de goegemeente.

Flippend Rund
5 augustus 2006, 12:26
En gebaseerd op wat?

Op hun geloof natuurlijk. De mens kan niet gescheiden worden van wat hij gelooft. De CD&V zegt toch evengoed dat hun politiek handelen christelijk geïnspireerd is?

Rene Artois
5 augustus 2006, 12:26
Je vergeet één ding: het Westen heeft er grotendeels voor gezorgd dat er moslimsterroristen zijn en dat ze blijven bestaan. Waarom worden mensen terroristen? Niet zomaar voor hun plezier maar vaak uit machteloosheid en woede. Kijk maar bv. naar de situatie in Libanon op dit moment; volgens mij gaat dat ook nog wat terroristjes opleveren.

En vanwaar komt die woede? Er zijn streken waar de bevolking het veel erger getroffen heeft dan in de islamitische of arabische wereld, midden Afrika om maar één te noemen, en toch zien we geen terroristen van daar komen.

Edina
5 augustus 2006, 14:04
De mensen worden terroristen omdat hen ingeprent wordt dat geweld de enige oplossing is. Zoals blijkt uit het lijstje in het oorspronkelijke bericht.

Zoals uit het oorspronkelijke lijstje blijkt zijn er ook nog conflicten waar mohammedaanse minderheden of meerderheden niets mee te maken hebben. Maar zij zijn wel betrokken in meer dan 50% van de conflicten in de wereld terwijl zij slechts 20% van de bevolking betekenen.

Je blijft maar onzin spuien hé. Negeer maar lekker het feit dat betrokken zijn totaal niet wil zeggen dat je er ook voor verantwoordelijk bent. Of ga je nu ook beweren dat het feit dat het Joodse volk zoveel betrokken (geweest) is in conflicten aan hun godsdienst te wijten zou zijn???

En conflicten als Ethiopië-Eritrea of de vervolging van minderheden in het boeddhistische Myanmar linken aan het geweld dat Islam zou preken getuigt zonder meer van onwetendheid.

De meeste (zoniet alle) conflicten worden voorafgeggaan door het zaaien van haat, door het ontmenselijken van de "tegenstander". Dat zaaien van haat is overigens niet gelinkt aan één of andere godsdienst, maar wel aan extremisme dat je jammer genoeg overal terug vindt. En jij, beste Basy Lys, doet daar samen met bijvoorbeeld moslimfundamentalisten vrolijk aan mee!

Basy Lys
5 augustus 2006, 14:53
Je blijft maar onzin spuien hé. Negeer maar lekker het feit dat betrokken zijn totaal niet wil zeggen dat je er ook voor verantwoordelijk bent. Of ga je nu ook beweren dat het feit dat het Joodse volk zoveel betrokken (geweest) is in conflicten aan hun godsdienst te wijten zou zijn???

En conflicten als Ethiopië-Eritrea of de vervolging van minderheden in het boeddhistische Myanmar linken aan het geweld dat Islam zou preken getuigt zonder meer van onwetendheid.

De meeste (zoniet alle) conflicten worden voorafgeggaan door het zaaien van haat, door het ontmenselijken van de "tegenstander". Dat zaaien van haat is overigens niet gelinkt aan één of andere godsdienst, maar wel aan extremisme dat je jammer genoeg overal terug vindt. En jij, beste Basy Lys, doet daar samen met bijvoorbeeld moslimfundamentalisten vrolijk aan mee!
Het staat iedereen vrij van zijn ogen te sluiten voor de realiteit.

Het is duidelijk dat Mohammed's volgelingen zich gemakkelijk "ontmenselijkt" voelen. Hun eergevoelen is nogal licht aangetast, met alle gevolgen vandien.

Mohammed's volgelingen hebben dan ook problemen in alle gebieden waar zij leven, of dat nu in de Filippijnen is, in Indonesië, in China, in Thailand, en ga zo maar door, tot in Marokko toe, en dan hebben we het nog niet over hoe zij zich voelen in de westerse wereld.

Een volgeling van Mohammed is per definitie fundamentalistisch -- anders zou hij geen volwaardige volgeling van Mohammed zijn -- en heeft niemand nodig om zijn haat uit te zaaien.

Uh-Huh
5 augustus 2006, 15:00
Tja, dat er hier soms extreem domme dingen gezegd worden mag hiermee duidelijk zijn. Zoals de doodstraf die zou gebaseerd zijn op de geloofsbelijdenis van het christendom ...

Ik heb niet gezegd dat de doodstraf gebaseerd is op het christendom; wel dat deze godsdienst het toelaat.
Het christendom is o.a. gebaseerd op een bijbel die toelaat dat mensen mogen gedood worden om bepaalde redenen.

Enkele voorbeelden:

Kill Homosexuals
"If a man lies with a male as with a women, both of them shall be put to death for their abominable deed; they have forfeited their lives." (Leviticus 20:13 NAB)

Death to Followers of Other Religions
Whoever sacrifices to any god, except the Lord alone, shall be doomed. (Exodus 22:19 NAB)

Kill Nonbelievers
They entered into a covenant to seek the Lord, the God of their fathers, with all their heart and soul; and everyone who would not seek the Lord, the God of Israel, was to be put to death, whether small or great, whether man or woman. (2 Chronicles 15:12-13 NAB)

enz enz.. Bron: http://www.evilbible.com/Murder.htm

Uh-Huh
5 augustus 2006, 15:02
En vanwaar komt die woede? Er zijn streken waar de bevolking het veel erger getroffen heeft dan in de islamitische of arabische wereld, midden Afrika om maar één te noemen, en toch zien we geen terroristen van daar komen.

Is de Israël-Palestina kwestie bezig in midden Afrika? Is er een "war on terrorism"/"war for oil" bezig in midden Afrika?

Uh-Huh
5 augustus 2006, 15:05
Ik heb ooit de grondwetten van alle mohammedaanse landen opgezocht maar vind het bestandje niet onmiddellijk terug.

In die van Egypte staat

Article 1
The Arab Republic of Egypt is a democratic, socialist State based on the alliance of the working forces of the people.
The Egyptian people are part of the Arab Nation and work for the realisation of its comprehensive unity.
Article 2
Islam is the religion of the state and Arabic its official language.
Islamic jurisprudence is the principal source of legislation.

Link?

Uh-Huh
5 augustus 2006, 15:11
Het staat iedereen vrij van zijn ogen te sluiten voor de realiteit.

Het is duidelijk dat Mohammed's volgelingen zich gemakkelijk "ontmenselijkt" voelen. Hun eergevoelen is nogal licht aangetast, met alle gevolgen vandien.

Mohammed's volgelingen hebben dan ook problemen in alle gebieden waar zij leven, of dat nu in de Filippijnen is, in Indonesië, in China, in Thailand, en ga zo maar door, tot in Marokko toe, en dan hebben we het nog niet over hoe zij zich voelen in de westerse wereld.

Een volgeling van Mohammed is per definitie fundamentalistisch -- anders zou hij geen volwaardige volgeling van Mohammed zijn -- en heeft niemand nodig om zijn haat uit te zaaien.

:rofl:
Oh ja? Hoe komt het dan die moslim(gekken) NIET elke dag honderden andersgelovigen vermoorden in België? Want dat is toch de realiteit? :|

Edina
5 augustus 2006, 15:29
Het staat iedereen vrij van zijn ogen te sluiten voor de realiteit.

Het is duidelijk dat Mohammed's volgelingen zich gemakkelijk "ontmenselijkt" voelen. Hun eergevoelen is nogal licht aangetast, met alle gevolgen vandien.

Mohammed's volgelingen hebben dan ook problemen in alle gebieden waar zij leven, of dat nu in de Filippijnen is, in Indonesië, in China, in Thailand, en ga zo maar door, tot in Marokko toe, en dan hebben we het nog niet over hoe zij zich voelen in de westerse wereld.

Een volgeling van Mohammed is per definitie fundamentalistisch -- anders zou hij geen volwaardige volgeling van Mohammed zijn -- en heeft niemand nodig om zijn haat uit te zaaien.

Het is duidelijk dat je negeert wat ik schrijf om als volleerd extremist je haat te blijven zaaien:

1) Volgens jouw redenering zijn joden en hun religie nog veel gevaarlijker dan moslims, want zij zijn met veel minder en hebben steeds conflicten gehad overal waar ze waren. En zij voelen zich ook overal het slachtoffer van antisemitisme. Of zou het kunnen dat zij wel eens vervolgd en onderdrukt werden, net zoals dat vaak met moslims gebeurt?

2) Leg mij nu eindelijk eens uit wat moslims te maken hebben met het conflict tussen Eritrea en Ethiopië bijvoorbeeld en met de vervolgingen van etnische minderheden in Myanmar. Om maar 2 voorbeelden te noemen van je op niets gebaseerde lijstje.

Door je blinde haat merk je niet eens dat de overeenkomsten tussen jou en moslimfundamentalisten groter zijn dan die tussen de meeste moslims en hun fundamentalistische geloofsgenoten.

styllo_ben
5 augustus 2006, 15:33
Citaat:
Oorspronkelijk bericht door Uh-Huh

Hoe bedoel je? Kun je me voorbeelden geven die aantonen dat het rechtssysteem in de meeste moslimlanden niet gebaseerd is op de sharia maar wel uitgevoerd wordt volgens de sharia?

Media/Internet staan bol van bloederige verhalen zodra iets maar met "moslims" samenhangt, tot in Canada en Australië toe.

Theo van Gogh is heel erg dood.
Het antwoord van Willem op de vraag van Uh-huh.

:roll:

Willem, ben jij dom?

Rene Artois
5 augustus 2006, 15:48
Is de Israël-Palestina kwestie bezig in midden Afrika? Is er een "war on terrorism"/"war for oil" bezig in midden Afrika?

In de palestijnse heisa is er nog geen fractie van de doden in midden Afrika gevallen alleen krijgen ze veel meer mediaaandacht. In midden Afrika zit misschien geen olie maar wel genoeg grondstoffen om de strijdende partijen nog een tijd bezig te houden. Het doorslaggevende verschil zit erin dat men in het Midden Oosten beschikt over een ideologie die voorhoudt dat men om het even wat mag uithalen als het maar voor de 'goede zaak' is.

styllo_ben
5 augustus 2006, 16:04
In de palestijnse heisa is er nog geen fractie van de doden in midden Afrika gevallen alleen krijgen ze veel meer mediaaandacht. In midden Afrika zit misschien geen olie maar wel genoeg grondstoffen om de strijdende partijen nog een tijd bezig te houden. Het doorslaggevende verschil zit erin dat men in het Midden Oosten beschikt over een ideologie die voorhoudt dat men om het even wat mag uithalen als het maar voor de 'goede zaak' is.
ergens heb je wel gelijk: als ze in midden-Afrika ook de islam hadden, waren ze ook in opstand gekomen tegen de uitbuiters en imperialisten.

oorspronkelijk had het christendom ook iets van bevrijdingstheologie in zich maar blijkbaar is dat vandag helemaal verloren gegaan vermits de Christelijke zwarte mensen niet in opstand komen tegen hun onderdrukkers. Misschien zelfs dat het christendom hen zo dom en passief houdt... 8O

De islam daarentegen blijkt wel over de moed te beschikken om terug te slaan...

tiens, nu kom ik tot nieuwe inzichten. waarschijnlijk hebben de westerse imperialisten daarom zoveel schrik van de islam. Deze laatste heeft klauwen en durft terugslaan.

:lol:

willem1940NLD
5 augustus 2006, 16:22
In de palestijnse heisa is er nog geen fractie van de doden in midden Afrika gevallen alleen krijgen ze veel meer mediaaandacht. In midden Afrika zit misschien geen olie maar wel genoeg grondstoffen om de strijdende partijen nog een tijd bezig te houden. Het doorslaggevende verschil zit erin dat men in het Midden Oosten beschikt over een ideologie die voorhoudt dat men om het even wat mag uithalen als het maar voor de 'goede zaak' is.

Ik denk dat dit klopt.

Echter, voor zulke "goede zaak" als bijvoorbeeld het bemachtigen van olie / mineralen gaat het Westen, zacht uitgedrukt en voorzover ik uit berichten kan opmaken, ook niet zelden onfris te werk.

Rene Artois
5 augustus 2006, 16:24
ergens heb je wel gelijk: als ze in midden-Afrika ook de islam hadden, waren ze ook in opstand gekomen tegen de uitbuiters en imperialisten.

Welke uitbuiters en imperialisten? Sinds de dekolonisatie hebben de afrikanen zelf hun lot in handen. Als zij er een janboel van maken hebben ze het dus voornamelijk aan zichzelf te danken. Zelfde reden als waarom de islamitische wereld ondanks alle olierijkdom een achtergebleven gebied is. Het verschil is dat in midden afrika (nog) geen ideologie heerst die toelaat hun frustratie af te reageren op het westen.

Sergei
5 augustus 2006, 16:28
Ik denk dat dit klopt.

Echter, voor zulke "goede zaak" als bijvoorbeeld het bemachtigen van olie / mineralen gaat het Westen, zacht uitgedrukt en voorzover ik uit berichten kan opmaken, ook niet zelden onfris te werk.

De goede zaak is de Islam en al wat daar bijhoort.

Rene heeft de kern van de zaak wel goed omschreven en dat sluit eigenlijk aan aan mijn betoog dat voor diegene die de NWO plannen er soms onverwachte problemen opduiken en het dus niet zeker is dat de NWO er gaat uitzien zoals ze eerst gepland was.

willem1940NLD
5 augustus 2006, 16:43
De goede zaak is de Islam en al wat daar bijhoort.

Rene heeft de kern van de zaak wel goed omschreven en dat sluit eigenlijk aan aan mijn betoog dat voor diegene die de NWO plannen er soms onverwachte problemen opduiken en het dus niet zeker is dat de NWO er gaat uitzien zoals ze eerst gepland was.

NWO blijft voorlopig onbewijsbaar.
Islam is inderdaad (voor mij) een bewezen en gruwelijker systeem dan overige mij enigszins bekende ideologieën; ik denk echter dat "enige" opmenging ook wel plaatsvindt met grondstoffenbelangen.

Recht is recht en krom is krom.

Pelgrim
5 augustus 2006, 19:19
Misschien toch nog eens even herhalen...

Volgens Kingtiger die zich als ex-beroepssoldaat ook 'wapenspecialist' en 'volksnationalist' noemt, is de sympathie van de Vlaamse extreemrechtsen (waaronder ook wel neo-nazi's zullen zijn) voor de bombardementen van Israël op de Palestijnse en Libanese bevolking als volgt te verklaren:
"We hebben problemen met moslims en andere ongewenste vreemdelingen.De islam is onze vijand en die delen we ook met israel.Als radikale volksnationalist kan men alleen maar sympathie hebben voor de zionisten.Het zijn ook harde nationalisten."

er zijn dan weer heel wat andere volksnationalisten die de kant van de Palesteinen kiezen.

Sergei
5 augustus 2006, 19:27
NWO blijft voorlopig onbewijsbaar.
Islam is inderdaad (voor mij) een bewezen en gruwelijker systeem dan overige mij enigszins bekende ideologieën; ik denk echter dat "enige" opmenging ook wel plaatsvindt met grondstoffenbelangen.

Recht is recht en krom is krom.
Dat liedje blijft zo niet duren.
Op dit moment is er wel degelijk sprake van een verschuiving in het grondstoffendebacle nu men beseft dat alles wat van de planeet komt wel eens vroeg of laat er niet meer zo massaal zal zijn.
Nu is het wel zo dat...als het krap begint te worden ...want je mag de impakt van olie niet onderschatten, zonder olie was er nooit sprake van kunstof geweest... dan zal er wel serieuze spanning onstaan en ja, oorlog is mogelijk.

Voor de kust van Kongo is een olieveld ontdekt.

Sergei
5 augustus 2006, 19:29
er zijn dan weer heel wat andere volksnationalisten die de kant van de Palesteinen kiezen.

Ik ben van nature altijd een beetje nationalistisch opgesteld omdat ik tuk ben op taaleigenheid en ik heb geen zin eigenlijk om me nog eens in Frans te verdiepen , de ommezwaai van Russisch naar Nederlands was meer dan zwaar genoeg.

Ik geef beide partijen het voordeel en het nadeel.
Boosdoener blijft Engeland in de eerste plaats.

Samsa
5 augustus 2006, 20:12
NWO blijft voorlopig onbewijsbaar.

Thatcherite agrees with Marx?

"Rising unemployment was a very desirable way of reducing the strength of the working classes.... What was engineered--in a Marxist sense--was a crisis in capitalism which re-created a reserve army of labor, and has allowed the capitalists to make high profits ever since."
--Alan Bud, chief economic advisor to Margaret Thatcher
(The source is an article by Christian Parenti in The Baffler.)


Zo bewijs genoeg? amai, ik hou echt van die quote, echt een onvoorstelbaar sterk argument ;-)

smiley
5 augustus 2006, 20:20
:rofl:
Oh ja? Hoe komt het dan die moslim(gekken) NIET elke dag honderden andersgelovigen vermoorden in België? Want dat is toch de realiteit? :|

Moslims zijn hier nog niet voldoende groot in aantal. Daarbij komt dan nog dat men de islam in ons land momenteel nog niks in de weg legt. Integendeel zelfs, ze promoten de islam of helpen die mee te promoten door de waarheid over de islam te verzwijgen en door sites zoals kifkif te steunen. Elke criticus duwt men in het racisme en islamofobie hoekje (islamofobie wat niet bestaat doch enkel uitgevonden is om criticasters de mond te snoeren want de islam is niet bestand tegen de waarheid die zwart op wit in hun eigenste boekskes geschreven staat). Daar de waarheid niet kan of mag gezegd worden hebben de islampromotors met hun leugens en halve waarheden vrij spel zodat vrouwen zoals jij die de islam maar oppervlakkig kennen in die gevaarlijke ideologie sukkelen. Hoe groter het aantal 'gelovigen' in ons land hoe groter de 'problemen' (met geweld en doodsbedreigingen) zullen worden.

Stefanie
5 augustus 2006, 20:29
De meeste (zoniet alle) conflicten worden voorafgeggaan door het zaaien van haat, door het ontmenselijken van de "tegenstander". Dat zaaien van haat is overigens niet gelinkt aan één of andere godsdienst, maar wel aan extremisme dat je jammer genoeg overal terug vindt. En jij, beste Basy Lys, doet daar samen met bijvoorbeeld moslimfundamentalisten vrolijk aan mee!

Dat is precies wat de traditionele partijen doen met het Vlaams belang. Ze zaaien haat en ontmenselijken de mensen van het Vlaams belang. Gij hebt hier zeer mooi beschreven hoe de traditionele partijen te werk gaan. Heel mooi.

Stefanie
5 augustus 2006, 20:33
:rofl:
Oh ja? Hoe komt het dan die moslim(gekken) NIET elke dag honderden andersgelovigen vermoorden in België? Want dat is toch de realiteit? :|

Waarom zouden ze dat doen? De Islamisering van Europa is bezig. Ze hoeven dat helemaal niet te doen. Het feit dat de moslimgemeenschap meer kinderen heeft dan de autochtonen is genoeg. De snel Belg wet is nog altijd van kracht. Waarom zouden ze dat doen indien de snel Belg wet er is??? Zeg, mag ik u eens vragen of hij de laatste jaren nog naar 'n recreatiepark geweest zijt? Of de bus genomen hebt in Antwerpen? Ik denk nu aan het zogenaamde "busincident". Bij de mannelijke babies die in Brussel geboren worden, is Mohammed de meest voorkomende naam.

smiley
5 augustus 2006, 20:36
De koran is een haatzaaiend boek. Het ontmenselijkt niet-moslims. Joden zijn bvb apen en zwijnen. Niet-moslims zijn najis (onrein,vuil) en minder waard dan een moslim. Niet-moslims gaan trouwens allemaal naar de hel enkel en alleen maar omdat ze geen moslim zijn. Vrouwen zijn minder waard dan mannen. Zij zijn dom, minder intelligent, 'women are donkeys' en mogen een pak slaag krijgen als ze seks weigeren enz.

smiley
5 augustus 2006, 20:37
Waarom zouden ze dat doen? De Islamisering van Europa is bezig. Ze hoeven dat helemaal niet te doen. Het feit dat de moslimgemeenschap meer kinderen heeft dan de autochtonen is genoeg. De snel Belg wet is nog altijd van kracht. Waarom zouden ze dat doen indien de snel Belg wet er is??? Zeg, mag ik u eens vragen of hij de laatste jaren nog naar 'n recreatiepark geweest zijt? Of de bus genomen hebt in Antwerpen? Ik denk nu aan het zogenaamde "busincident". Bij de mannelijke babies die in Brussel geboren worden, is Mohammed de meest voorkomende naam.

Inderdaad.

Sergei
5 augustus 2006, 20:39
Bah, al die literatuur zouden ze moeten verbranden .

smiley
5 augustus 2006, 20:45
Bah, al die literatuur zouden ze moeten verbranden .

Het enige wat ze hoeven te doen is eindelijk de waarheid beginnen te schrijven en de islam met haar volgelingen op radio, tv, boeken, kranten, internet enz. met die waarheid confronteren. Moslims trachten elkaar van sites weg te houden door die als 'haatsites' te brandmerken. Hun informatie krijgen ze aldus alleen maar vanuit 1 onbetrouwbare bron. Die van de islampromotors (en nu ook met ons belastingeld gesubsidieerde en op gebruikelijke islamitische wijze gecensureerde (waarheid verdoezelende) sites zoals kifkif).

Stefanie
5 augustus 2006, 20:47
1) Volgens jouw redenering zijn joden en hun religie nog veel gevaarlijker dan moslims, want zij zijn met veel minder en hebben steeds conflicten gehad overal waar ze waren. En zij voelen zich ook overal het slachtoffer van antisemitisme. Of zou het kunnen dat zij wel eens vervolgd en onderdrukt werden, net zoals dat vaak met moslims gebeurt?

De moslims vormen een gevaar om verschillende redenen. De eerste reden is dat zij aanslagen plegen op onschuldige, weerloze burgers. Moslim-terroristen ontzien de burgerbevolking niet. Tweede reden is dat de Islam achterlijk is. De moslims zijn gevaarlijk omdat hun religie zo achterlijk is. Ten derde is de Islam gevaarlijk omdat het geen ruimte laat voor een voldoende creatieve geest. De Islam is een gevaar omdat het te veel taboes heeft. De Islam is een gevaar omdat het te veel bepaalt wat mensen moeten denken. D**r schuilt het gevaar. Moslimterroristen zijn gevaarlijk omdat ze zo vatbaar zijn voor de haatzaaierij van radicale imams. D**r schuilt het gevaar. De Islam laat geen ruimte om *lles te bespreken en om kritisch na te denken. Het is juist de "onderwerping" waar Ayaan het over heeft die gevaarlijk is. Bovendien zorgt het ervoor dat de moslims niet succesvol zijn. Het is al te gemakkelijk om het Westen daarvan de schuld te geven.

Praetorian
5 augustus 2006, 21:00
De moslims vormen een gevaar om verschillende redenen. De eerste reden is dat zij aanslagen plegen op onschuldige, weerloze burgers. Moslim-terroristen ontzien de burgerbevolking niet. Tweede reden is dat de Islam achterlijk is. De moslims zijn gevaarlijk omdat hun religie zo achterlijk is. Ten derde is de Islam gevaarlijk omdat het geen ruimte laat voor een voldoende creatieve geest. De Islam is een gevaar omdat het te veel taboes heeft. De Islam is een gevaar omdat het te veel bepaalt wat mensen moeten denken. D**r schuilt het gevaar. Moslimterroristen zijn gevaarlijk omdat ze zo vatbaar zijn voor de haatzaaierij van radicale imams. D**r schuilt het gevaar. De Islam laat geen ruimte om *lles te bespreken en om kritisch na te denken. Het is juist de "onderwerping" waar Ayaan het over heeft die gevaarlijk is. Bovendien zorgt het ervoor dat de moslims niet succesvol zijn. Het is al te gemakkelijk om het Westen daarvan de schuld te geven.Ooit al eens afgevraagd waarom juist tijdens de opkomst van het westers imperialisme er moslimverzet kwam? Het is toch net iets te gemakkelijk en te onwetenschappelijk om een vage essentialistische uitleg te geven en niet te kijken naar externe factoren.

Stefanie
5 augustus 2006, 21:42
Ooit al eens afgevraagd waarom juist tijdens de opkomst van het westers imperialisme er moslimverzet kwam? Het is toch net iets te gemakkelijk en te onwetenschappelijk om een vage essentialistische uitleg te geven en niet te kijken naar externe factoren.

Ik denk niet dat mijn uitleg vaag is. Feit is dat het westen veel meer bereikt dan de moslims en op technologisch en wetenschappelijk vlak veel verder staan. Dat is alles behalve vaag, dus. Het westen heeft de industriële revolutie gekend, heeft veel uitgevonden. De moslims daarentegen... Amerika is wereldmacht en heeft zeer veel bereikt. Globalisering is een feit, maar is dat imperialisme? Uw opmerking is trouwens bijzonder hypocriet. Wie haalt er importbruidjes naar hier? Wie bouwt er tal van moskeeën hier? Wie verzet er zich tegen een hoofddoekverbod hier bij ons? D*t is pas imperialisme. Op de moslim-omroep hebben ze nog altijd, na 40 jaar, ondertitels nodig. Naar het schijnt hebben moslimkinderen heel vaak een taalachterstand wanneer ze naar school gaan. D*t is pas imperialisme. Iedere zomer zijn er problemen in recreatieparken. D*t is pas imperialisme. Moslima's willen aparte zwem-uren. D*t is pas imperialisme.

Pelgrim
5 augustus 2006, 23:26
Naar het schijnt hebben moslimkinderen heel vaak een taalachterstand wanneer ze naar school gaan. D*t is pas imperialisme.

:lol: Oeioei de moslimkindjes halen slechte punten... de vuil imperialisten 8O

Zullen we eens een vergelijking maken tussen het aantal McDonaldsen, hollywoodfilms in onze cinemas, cocacola in de cafés en anglo-amerikaanse muziek op de radio's en de moslimtegenpolen daarvan?
Zullen we eens de impact van een Amerikaanse CEO op onze economie vergelijken met die van een imam?

Laten we dan nog eens over imperialisme spreken.

willem1940NLD
5 augustus 2006, 23:34
:lol: Oeioei de moslimkindjes halen slechte punten... de vuil imperialisten 8O

Zullen we eens een vergelijking maken tussen het aantal McDonaldsen, hollywoodfilms in onze cinemas, cocacola in de cafés en anglo-amerikaanse muziek op de radio's en de moslimtegenpolen daarvan?
Zullen we eens de impact van een Amerikaanse CEO op onze economie vergelijken met die van een imam?

Laten we dan nog eens over imperialisme spreken.

Het kan aan mij liggen, maar ik begrijp niet wat je bedoelt te zeggen, anders dan misschien wat mopperen in het algemeen op Amerikanen .... ?

Ik denk niet dat schoolresultaten noemenswaardig worden beïnvloed door gangbare voedseltypen, mijn familie lust alles en schuwt geen marokkaanse of turkse merken (integendeel). Of slangenbezweerdersmuziek echt veel slechter is dan de westerse hitparade kan ik moeilijk beoordelen maar gelukkig draaien mijn (klein)kinderen zoiets niet.

Wat is een CEO?

Praetorian
5 augustus 2006, 23:39
Ik denk niet dat mijn uitleg vaag is. Feit is dat het westen veel meer bereikt dan de moslims en op technologisch en wetenschappelijk vlak veel verder staan. Dat is alles behalve vaag, dus. Het westen heeft de industriële revolutie gekend, heeft veel uitgevonden. De moslims daarentegen... Amerika is wereldmacht en heeft zeer veel bereikt. Globalisering is een feit, maar is dat imperialisme? Uw opmerking is trouwens bijzonder hypocriet. Wie haalt er importbruidjes naar hier? Wie bouwt er tal van moskeeën hier? Wie verzet er zich tegen een hoofddoekverbod hier bij ons? D*t is pas imperialisme. Op de moslim-omroep hebben ze nog altijd, na 40 jaar, ondertitels nodig. Naar het schijnt hebben moslimkinderen heel vaak een taalachterstand wanneer ze naar school gaan. D*t is pas imperialisme. Iedere zomer zijn er problemen in recreatieparken. D*t is pas imperialisme. Moslima's willen aparte zwem-uren. D*t is pas imperialisme.En de noodzakelijke middelen om de meerwaarde te verkrijgen, de premisse om technologische voorsprong te creëren, is ontstaan door het expansieve kolonialisme. Voorsprong door diefstal.

Stefanie
5 augustus 2006, 23:40
:lol: Oeioei de moslimkindjes halen slechte punten... de vuil imperialisten 8O

Zullen we eens een vergelijking maken tussen het aantal McDonaldsen, hollywoodfilms in onze cinemas, cocacola in de cafés en anglo-amerikaanse muziek op de radio's en de moslimtegenpolen daarvan?
Zullen we eens de impact van een Amerikaanse CEO op onze economie vergelijken met die van een imam?

Laten we dan nog eens over imperialisme spreken.

:roll: Alsof er iemand VERPLICHT is om bij Mc Donaleds te gaan eten of naar 'n hollywoodfilm te gaan kijken. Tussen haakjes, in Mumbai maken ze enorm veel films. Echt ongelofelijk. En niemand is toch verplicht om naar Amerikaanse muziek te luisteren? Wat voor onzin is dat nu? Over economie gesproken: De radicale moslims willen het Westen ook economisch vernietigen. Ge doet me trouwens aan iets denken. Men is nu bezig om Islamitische banken op te richten hier in Europa. Binnenkort kun je hier Islamitisch bankieren. Paul D'hore heeft dat allemaal uitgelegd in Terzake en ook op de Nederlandse T.V. heb ik er een reportage over gezien. Dat was ik daarnet even vergeten. Nog een voorbeeld van Islamitisch imperialisme.

Ik had het trouwens niet over "leerachterstand". Ik geloof niet dat moslims dom zijn, of dat ze dommer zijn dan Westerlingen. Alleen mogen ze niet echt nadenken van hun geloof. Dat is iets anders. Maar daar had ik het helemaal niet over. Ik had het over een "taalachterstand". Het is zielig om te zien hoe gij uzelf zit uit te lachen. Het is zielig om te zien hoe gij ons land en onze cultuur weglacht tot onbetekenend. Ik had het dus duidelijk over een "taalachterstand". Met andere woorden: Ze weigeren vaak onze taal behoorlijk te leren spreken. Als ge daarmee lacht, d*n pas zijt ge 'n imperialist.

Stefanie
5 augustus 2006, 23:45
En de noodzakelijke middelen om de meerwaarde te verkrijgen, de premisse om technologische voorsprong te creëren, is ontstaan door het expansieve kolonialisme. Voorsprong door diefstal.

Dat klopt niet. Ten minste voor een deel is die voorsprong te danken aan onze manier van denken. "Technologische voorsprong". Nog even mijn les herhalen van in het eerste middelbaar. Ik was toen 12 jaar. Nooit gedacht dat ik dat op mijn leeftijd nog zou herhalen. Maar allez. Technologie is dus:
1. Behoefte aan probleem.
2. Kiezen voor een oplossing.
3. Uitvoering.
4. In gebruikname.
5. Beoordeling.

Is dus vrij creatief. Men bedenkt een oplossing voor een probleem en beoordeelt. Het probleem is dat moslims zich horen te "onderwerpen" aan het woord van Allah. Het woord van Allah in vraag stellen hoort niet. Daarbij komt nog dat de multicul-godsdienstwaanzinnigen de moslims een zelfbeklag en zelfmedelijden aanpraten. Hebben ze nogmaals geen reden om creatief en onbevangen over hun problemen en mogelijke oplossingen na te denken.

Stefanie
5 augustus 2006, 23:48
Zullen we eens een vergelijking maken tussen het aantal McDonaldsen, hollywoodfilms in onze cinemas, cocacola in de cafés en anglo-amerikaanse muziek op de radio's en de moslimtegenpolen daarvan?

1. Ik kan moeilijk voor de moslims spreken, maar ik denk dat zij voor coca cola zijn. Zij mogen immers geen alcohol drinken.

2. De moslims hebben trouwens een alternatief. Ben de naam nu even vergeten. Het was Mekka-cola of zoiets. Maar ik kan het mij niet goed meer herinneren.

Pelgrim
5 augustus 2006, 23:48
:roll: Alsof er iemand VERPLICHT is om bij Mc Donaleds te gaan eten of naar 'n hollywoodfilm te gaan kijken.

Die concurreert wel de Europese film weg.

Tussen haakjes, in Mumbai maken ze enorm veel films. Echt ongelofelijk. En niemand is toch verplicht om naar Amerikaanse muziek te luisteren?


idem dito

Wat voor onzin is dat nu? Over economie gesproken: De radicale moslims willen het Westen ook economisch vernietigen.

de radicale moslims, wellicht. 'de' moslims daarentegen bestaan niet, tenzij als vaag begrip. Zet een doorsnee Koerd maar eens naast een doorsnee Turk, of een sjiiet naast een soenniet. Die lui zijn meer bezig elkaar uit te moorden dan het westen aan te vallen.

Ge doet me trouwens aan iets denken. Men is nu bezig om Islamitische banken op te richten hier in Europa. Binnenkort kun je hier Islamitisch bankieren.

So? ge kunt hier ook Amerikaans bankieren, Frans bankieren, Duits bankieren, Nederlands bankieren.

Ik had het trouwens niet over "leerachterstand". Ik geloof niet dat moslims dom zijn, of dat ze dommer zijn dan Westerlingen. Alleen mogen ze niet echt nadenken van hun geloof.

Voor de 'radicalen' zal dat gelden. Nu ben ik onlangs toch wel een moslim tegengekomen die niet alleen voor dokter plant te studeren maar ook nog eens vindt dat hoofddoeken maar zever zijn, en toch gaat die naar de moskee. Straf he?

Dat is iets anders. Maar daar had ik het helemaal niet over. Ik had het over een "taalachterstand". Het is zielig om te zien hoe gij uzelf zit uit te lachen.

Waar lag ik mezelf uit? Ik ben u en uw achterlijke waanbeelden aan het uitlachen.

Het is zielig om te zien hoe gij ons land en onze cultuur weglacht tot onbetekenend.

bollocks. Mijn onderschrift al eens bekeken?

Ik had het dus duidelijk over een "taalachterstand". Met andere woorden: Ze weigeren vaak onze taal behoorlijk te leren spreken. Als ge daarmee lacht, d*n pas zijt ge 'n imperialist.

Die moslim van onlangs sprak behoorlijk nederlands hoor, ik zou zelfs niet geweten hebben dat het een allochtoon was als hij tegen mij sprak over de telefoon.

Uh-Huh
5 augustus 2006, 23:48
:roll: Alsof er iemand VERPLICHT is om bij Mc Donaleds te gaan eten of naar 'n hollywoodfilm te gaan kijken. Tussen haakjes, in Mumbai maken ze enorm veel films. Echt ongelofelijk. En niemand is toch verplicht om naar Amerikaanse muziek te luisteren? Wat voor onzin is dat nu? Over economie gesproken: De radicale moslims willen het Westen ook economisch vernietigen. Ge doet me trouwens aan iets denken. Men is nu bezig om Islamitische banken op te richten hier in Europa. Binnenkort kun je hier Islamitisch bankieren. Paul D'hore heeft dat allemaal uitgelegd in Terzake en ook op de Nederlandse T.V. heb ik er een reportage over gezien. Dat was ik daarnet even vergeten. Nog een voorbeeld van Islamitisch imperialisme.

Dus Amerikaans imperialisme mag, maar Islamitisch "imperialisme" niet? Niemand verplicht je toch ook om naar die islamitische banken te gaan? En ik denk niet dat men Bollywoodfilms in de cinema's van België kan zien.


Ik had het trouwens niet over "leerachterstand". Ik geloof niet dat moslims dom zijn, of dat ze dommer zijn dan Westerlingen. Alleen mogen ze niet echt nadenken van hun geloof. Dat is iets anders. Maar daar had ik het helemaal niet over. Ik had het over een "taalachterstand". Het is zielig om te zien hoe gij uzelf zit uit te lachen. Het is zielig om te zien hoe gij ons land en onze cultuur weglacht tot onbetekenend. Ik had het dus duidelijk over een "taalachterstand". Met andere woorden: Ze weigeren vaak onze taal behoorlijk te leren spreken. Als ge daarmee lacht, d*n pas zijt ge 'n imperialist.

Wat is er mis met mijn taal? :|

Praetorian
5 augustus 2006, 23:49
Dat klopt niet. Ten minste voor een deel is die voorsprong te danken aan onze manier van denken. "Technologische voorsprong". Nog even mijn les herhalen van in het eerste middelbaar. Ik was toen 12 jaar. Nooit gedacht dat ik dat op mijn leeftijd nog zou herhalen. Maar allez. Technologie is dus:
1. Behoefte aan probleem.
2. Kiezen voor een oplossing.
3. Uitvoering.
4. In gebruikname.
5. Beoordeling.

Is dus vrij creatief. Men bedenkt een oplossing voor een probleem en beoordeelt. Het probleem is dat moslims zich horen te "onderwerpen" aan het woord van Allah. Het woord van Allah in vraag stellen hoort niet. Daarbij komt nog dat de multicul-godsdienstwaanzinnigen de moslims een zelfbeklag en zelfmedelijden aanpraten. Hebben ze nogmaals geen reden om creatief en onbevangen over hun problemen en mogelijke oplossingen na te denken.Ondertussen heb je wel al het neoschumpeteriaans onderzoeksveld, misschien kan dat jouw kennis van het eerste middelbaar opvullen. Technologie kent een directe relatie met de algemene economische configuratie. De Engelse burgerij kon moeilijk zijn investeringen betalen met zelfgekweekte bloemkool. Het kapitaal om de eerste IR tot stand te brengen kwam van de Indische kolonie. Geen imperialisme in India, geen IR.

Uh-Huh
5 augustus 2006, 23:51
1. Ik kan moeilijk voor de moslims spreken, maar ik denk dat zij voor coca cola zijn. Zij mogen immers geen alcohol drinken.


Juist, jij kan moeilijk voor moslims spreken.. punt :-)

Pelgrim
5 augustus 2006, 23:52
1. Ik kan moeilijk voor de moslims spreken, maar ik denk dat zij voor coca cola zijn. Zij mogen immers geen alcohol drinken.

2. De moslims hebben trouwens een alternatief. Ben de naam nu even vergeten. Het was Mekka-cola of zoiets. Maar ik kan het mij niet goed meer herinneren.

ah ze hebben een alternatief. Ooooooh de imperialisten, ze willen niet braaf coca cola drinken 8O

Uh-Huh
5 augustus 2006, 23:55
ah ze hebben een alternatief. Ooooooh de imperialisten, ze willen niet braaf coca cola drinken 8O

:-P

Stefanie
5 augustus 2006, 23:58
ah ze hebben een alternatief. Ooooooh de imperialisten, ze willen niet braaf coca cola drinken 8O

Ge maakt uzelf hier echt wel belachelijk. Over "braaf" heb ik niks gezegd. Ik ben ook helemaal niet over coca cola begonnen. :roll: Van mij mag iedereen drinken wat hij wil, zolang hij maar geen anderen stoort met zijn gedrag. Ik heb écht wel andere dingen aan m'n hoofd hoor. :roll: Hoe onnozel. Alsof het mij iets kan schelen of de moslims cola drinken of niet. Tussen haakjes, ik drink zelf nooit cola. In mijn hele leven heb ik slechts een paar keer cola geproefd en ik herinner mij dat ik het één keer gedronken heb, jaren geleden, omdat er niks anders was. Tegen mijn gedacht trouwens. Het is al jaren en jaren geleden dat ik nog één druppel cola gedronken heb. Die suiker vind ik trouwens zeer ongezond en ik vind het vrij slecht van smaak.

Stefanie
6 augustus 2006, 00:01
Ondertussen heb je wel al het neoschumpeteriaans onderzoeksveld, misschien kan dat jouw kennis van het eerste middelbaar opvullen. Technologie kent een directe relatie met de algemene economische configuratie. De Engelse burgerij kon moeilijk zijn investeringen betalen met zelfgekweekte bloemkool. Het kapitaal om de eerste IR tot stand te brengen kwam van de Indische kolonie. Geen imperialisme in India, geen IR.

Ge vergeet dat de Indiërs nu ook computers hebben. Veel Indiërs verdienen hun boterham in de ICT. Eind jaren '90 mochten ze komen werken in Duitsland, maar naar 't schijnt zijn de meesten naar Amerika verhuisd omdat ze daar meer verdienen. Een tijd geleden nam dat één Indisch bedrijf een Europees bedrijf over. Ben de namen vergeten. En dan is er nog Mittal Steel die Arcelor overnam. Of hebben alleen maar blanken technologie nodig misschien?

Stefanie
6 augustus 2006, 00:02
Wat is er mis met mijn taal?

Daar heb ik helemaal niets over gezegd. Ik had het alleen maar over Islamitische importbruidjes en over kinderen met een taalachterstand. Maar ja, 'n moslim mag natuurlijk het Nederlands minachten. Omgekeerd daarentegen...

Praetorian
6 augustus 2006, 00:03
Ge vergeet dat de Indiërs nu ook computers hebben. Veel Indiërs verdienen hun boterham in de ICT. Eind jaren '90 mochten ze komen werken in Duitsland, maar naar 't schijnt zijn de meesten naar Amerika verhuisd omdat ze daar meer verdienen. Een tijd geleden nam dat één Indisch bedrijf een Europees bedrijf over. Ben de namen vergeten. En dan is er nog Mittal Steel die Arcelor overnam. Of hebben alleen maar blanken technologie nodig misschien?En wat hebben interne overnames binnen een sector te maken met de IR?

Pelgrim
6 augustus 2006, 00:03
Ge maakt uzelf hier echt wel belachelijk. Over "braaf" heb ik niks gezegd. Ik ben ook helemaal niet over coca cola begonnen. :roll: Van mij mag iedereen drinken wat hij wil, zolang hij maar geen anderen stoort met zijn gedrag. Ik heb écht wel andere dingen aan m'n hoofd hoor. :roll: Hoe onnozel. Alsof het mij iets kan schelen of de moslims cola drinken of niet. Tussen haakjes, ik drink zelf nooit cola. In mijn hele leven heb ik slechts een paar keer cola geproefd en ik herinner mij dat ik het één keer gedronken heb, jaren geleden, omdat er niks anders was. Tegen mijn gedacht trouwens. Het is al jaren en jaren geleden dat ik nog één druppel cola gedronken heb. Die suiker vind ik trouwens zeer ongezond en ik vind het vrij slecht van smaak.

je gaat wel schoon off topic. Graag had ik concreet willen weten wat dat moslim imperialisme inhoudt en in hoeverre dat erger is dan het anglo-amerikaans imperialisme.

Stefanie
6 augustus 2006, 00:04
Dus Amerikaans imperialisme mag, maar Islamitisch "imperialisme" niet? Niemand verplicht je toch ook om naar die islamitische banken te gaan? En ik denk niet dat men Bollywoodfilms in de cinema's van België kan zien.

Eh, ik reageerde enkel maar op dat antwoord dat ik kreeg. Zelf ben ik nooit over "Westers imperialimse" begonnen. Ge houdt me hier verantwoordelijk voor 'n ander zijn woorden. Alsof ik hier zat te klagen over en af te geven op "het vreselijke" Westers imperialisme. Dat waren mijn woorden niet. Ik reageerde er enkel op.

Maar goed. Hoewel ik er niet zelf over begonnen ben, wil ik er toch op reageren.

Ten eerste wil ik kwijt dat ik nergens gezegd heb of Westers imperialisme mag of niet mag. Dat is een interessante vraag, maar ik heb daar nog niets over gezegd in deze draad. Maar ik blijf er bij, cola drinken, Mc Donalds, hollywoodfilms... Het is allemaal niet verplicht. Geen imperialisme dus.

Men is vrij om naar de films te gaan kijken die men wil. Zo eenvoudig is het. Daar is dus geen sprake van imperialisme. Iets anders is wel dat MTV TMF heeft overgenomen. Da's iets anders. Ben ik niet blij om, maar ja... Het is nu zo.

Ik ben trouwens wel blij met Kroes haar boete voor Microsoft. Ik hoop dat mevrouw Kroes bekwaam is en dat we op haar kunnen rekenen en dat ze haar werk goed doet. 't Is te hopen.

Pelgrim
6 augustus 2006, 00:05
Daar heb ik helemaal niets over gezegd. Ik had het alleen maar over Islamitische importbruidjes en over kinderen met een taalachterstand. Maar ja, 'n moslim mag natuurlijk het Nederlands minachten. Omgekeerd daarentegen...

wie zegt er iets over minachten? Als die moslim geen nederlands wil leren dan blijft hij een marginaal in onze maatschappij met alle gevolgen vandien.
Ik zie dus niet waar precies het imperialisme schuilgaat.
Ik zie daarentegen wel een ferm groeiend angelsaxisch taalimperialisme.

Praetorian
6 augustus 2006, 00:06
wie zegt er iets over minachten? Als die moslim geen nederlands wil leren dan blijft hij een marginaal in onze maatschappij met alle gevolgen vandien.
Ik zie dus niet waar precies het imperialisme schuilgaat.
Ik zie daarentegen wel een ferm groeiend angelsaxisch taalimperialisme.Tommetoch, en ik zit hier mijn artikel voor een academisch blad te schrijven in het arabisch. :-(

Stefanie
6 augustus 2006, 00:12
je gaat wel schoon off topic. Graag had ik concreet willen weten wat dat moslim imperialisme inhoudt en in hoeverre dat erger is dan het anglo-amerikaans imperialisme.

Wel, ik heb het hier toch net gezegd? Importbruidjes, taalachterstand, incidenten in recreatieparken... Waar haalt ge het trouwens dat het allemaal "de schuld van de moslims" zou zijn? Dat denk ik niet. Misschien hebt gij dat opgemaakt uit mijn woorden, maar dat denk ik niet. Het probleem is evenzeer het dalend aantal geboortes, het moreel verval en de decadentie van het Westen. Daar ben ik ook kritisch over, hoor. En daar kunnen de moslims niet aan doen.

Pelgrim
6 augustus 2006, 00:13
Men is vrij om naar de films te gaan kijken die men wil. Zo eenvoudig is het. Daar is dus geen sprake van imperialisme. Iets anders is wel dat MTV TMF heeft overgenomen. Da's iets anders. Ben ik niet blij om, maar ja... Het is nu zo.

en dat komt dan hier wat hypocriet zagen over moslim imperialisme :roll:

waarvoor vooralsnog geen bewijzen zijn.

Pelgrim
6 augustus 2006, 00:14
Tommetoch, en ik zit hier mijn artikel voor een academisch blad te schrijven in het arabisch. :-(

volksverrader. :x

Uh-Huh
6 augustus 2006, 00:14
Eh, ik reageerde enkel maar op dat antwoord dat ik kreeg. Zelf ben ik nooit over "Westers imperialimse" begonnen. Ge houdt me hier verantwoordelijk voor 'n ander zijn woorden. Alsof ik hier zat te klagen over en af te geven op "het vreselijke" Westers imperialisme. Dat waren mijn woorden niet. Ik reageerde er enkel op.

Nee, je zat te klagen over "het vreselijke" islamitisch imperialisme. :-)


Maar goed. Hoewel ik er niet zelf over begonnen ben, wil ik er toch op reageren.

Ten eerste wil ik kwijt dat ik nergens gezegd heb of Westers imperialisme mag of niet mag. Dat is een interessante vraag, maar ik heb daar nog niets over gezegd in deze draad. Maar ik blijf er bij, cola drinken, Mc Donalds, hollywoodfilms... Het is allemaal niet verplicht. Geen imperialisme dus.

Het zogezegde islamitisch imperialisme is ook niet verplicht?


Men is vrij om naar de films te gaan kijken die men wil. Zo eenvoudig is het. Daar is dus geen sprake van imperialisme. Iets anders is wel dat MTV TMF heeft overgenomen. Da's iets anders. Ben ik niet blij om, maar ja... Het is nu zo.

Waarom dan ook niet ineens Bollywoodfilms? Dan is er meer keuze :-)

Pelgrim
6 augustus 2006, 00:14
Importbruidjes, taalachterstand, incidenten in recreatieparken... wat is hun verband met imperialisme juist?

Praetorian
6 augustus 2006, 00:15
volksverrader. :xGa liever klagen bij de academische instanties. :<

Stefanie
6 augustus 2006, 00:16
wie zegt er iets over minachten? Als die moslim geen nederlands wil leren dan blijft hij een marginaal in onze maatschappij met alle gevolgen vandien.
Ik zie dus niet waar precies het imperialisme schuilgaat.
Ik zie daarentegen wel een ferm groeiend angelsaxisch taalimperialisme.

Komaan. Ze wonen hier al meer dan 40 jaar. Zoiets is minachting.

Een marginaal? Niet noodzakelijk. Ik zeg niet dat alle moslims crimineel zijn, maar ik hoor dat sommigen in een chique, dure wagen rijden, zonder dat ze'r voor gewerkt hebben. Ik zou dat geen "marginaal" noemen.

Ge hebt wel gelijk wat betreft Engels imperialimse op het vlak van taal. Maar nogmaals: Geen enkele Amerikaan of Engelsman heeft mij al verboden om Nederlands te spreken.

Stefanie
6 augustus 2006, 00:19
en dat komt dan hier wat hypocriet zagen over moslim imperialisme :roll:

waarvoor vooralsnog geen bewijzen zijn.

Zagen? Ik reageer enkel op de antwoorden die ik krijg. Meer niet. Ik ben trouwens niet over imperialisme begonnen.

De overname van TMF gaat trouwens om meer dan "imperialisme" alleen. Het gaat ook om "commercieel" tegenover "artistiek". Geld was de enige reden voor die overname. Met muziek heeft dat niets te maken. Ik ben trouwens Anglofiel en luister niet vaak naar Nederlandstalige muziek. Af en toe zit daar een mooi liedje tussen, maar ik ben geen echte fan van Nederlandstalige muziek.

Uh-Huh
6 augustus 2006, 00:20
Maar nogmaals: Geen enkele Amerikaan of Engelsman heeft mij al verboden om Nederlands te spreken.
En nogmaals: geen enkele moslim verbied je om Nederlands te spreken :-)

Stefanie
6 augustus 2006, 00:21
Importbruidjes, taalachterstand, incidenten in recreatieparken... wat is hun verband met imperialisme juist?

Na 40 jaar spreken velen nog altijd onze taal niet. Zoiets is minachting én imperialisme. Een Vlaamse vrouw is niet goed genoeg, ze moet uit het land van herkomst komen. Zoiets is racimse. En ook imperialisme.

Stefanie
6 augustus 2006, 00:25
En nogmaals: geen enkele moslims verbiedt je om Nederlands te spreken :-)

Dat is waar. Maar als de moslimgemeenschap meer kinderen krijgt dan de autochtonen, dan krijg je op termjin wel effect. In Brussel is "Mohammed" de meest voorkomende naam bij pasgeboren mannelijke babies. De moslimgmeenschap groeit snel.

Trouwens, ik wil hier even duidelijk zijn. Het westen moet zijn problemen zelf oplossen. Als er hier te weinig babies worden geboren, is dat ONS probleem niet dat van de moslims. Het moreel verval is ONS probleem, niet dat van de moslims. Wij moeten zelf de gevolgen van het moreel verval aanpakken. Dat moeten we zelf doen.

Pelgrim
6 augustus 2006, 00:28
Een marginaal? Niet noodzakelijk. Ik zeg niet dat alle moslims crimineel zijn, maar ik hoor dat sommigen in een chique, dure wagen rijden, zonder dat ze'r voor gewerkt hebben. Ik zou dat geen "marginaal" noemen.

je hebt gehoord. Tja ik hoor zoveel. En als er moslims zijn die criminele feiten plegen moeten zij voor die criminele feiten gestraft worden, dat heeft niks met al dan niet moslim zijn te maken.

Ge hebt wel gelijk wat betreft Engels imperialimse op het vlak van taal. Maar nogmaals: Geen enkele Amerikaan of Engelsman heeft mij al verboden om Nederlands te spreken.


er zijn hele economische systemen die ons dwingen te verengelsen. ik ken daarentegen geen enkele dwang om arabisch te moeten leren.

Pelgrim
6 augustus 2006, 00:29
Na 40 jaar spreken velen nog altijd onze taal niet. Zoiets is minachting én imperialisme. Een Vlaamse vrouw is niet goed genoeg, ze moet uit het land van herkomst komen. Zoiets is racimse. En ook imperialisme.

racisme wellicht, maar wat is er nu precies imperialistisch aan?

Stefanie
6 augustus 2006, 00:30
Nee, je zat te klagen over "het vreselijke" islamitisch imperialisme. :-)Het zogezegde islamitisch imperialisme is ook niet verplicht?Waarom dan ook niet ineens Bollywoodfilms? Dan is er meer keuze :-)

Klagen? Ik reageerde enkel op wat ik hier lees. Ik heb trouwens nergens over "vreselijk islamitisch imperialisme" gesproken. Feit is wel dat de radicale moslims imperialisten zijn. Dat is zo. Zo zijn Turken geen Arabieren. Iraniërs ook niet. Is er nu nog veel over van hun oorspronkelijke cultuur? Is er in Marokko nog veel over van de Berberse taal en cultuur? Hoe komt het dat Arabisch de officiële taal is in Egypte? De Egyptenaren hadden toch hun eigen taal? Waarom spreken ze die niet?

Ik heb niets tegen Bollywoodfilms.

Stefanie
6 augustus 2006, 00:35
je hebt gehoord. Tja ik hoor zoveel. En als er moslims zijn die criminele feiten plegen moeten zij voor die criminele feiten gestraft worden, dat heeft niks met al dan niet moslim zijn te maken.er zijn hele economische systemen die ons dwingen te verengelsen. ik ken daarentegen geen enkele dwang om arabisch te moeten leren.

Ge hebt gelijk. Criminelen moeten gestraft worden. Gelieve dat eens te gaan uitleggen aan Oncelinx en de politiek correcten die de moslims zelfmedelijden en zelfbeklag aanpraten.

Wij worden niet gedwongen om te verengelsen. Dat is onzin. Wij hebben 'n vrije economie. Het brengt natuurlijk wel geld op als je Engels leert. Dat wil ik geloven. Of allez, dat k*n geld opbrengen. Dat is iets anders. Trouwens, ik zie meer de "globalisatie" als oorzaak dan "economische systemen".

De meeste mensen reizen graag. Is het dan niet handig als je Engels spreekt. De meesten zitten graag eens op internet. Is het dan niet handig als je Engels spreekt? Ge kunt dat imperialisme noemen. Maar de oorzaak is volgens mij de globalisering.

Pelgrim
6 augustus 2006, 00:42
Ge hebt gelijk. Criminelen moeten gestraft worden. Gelieve dat eens te gaan uitleggen aan Oncelinx en de politiek correcten die de moslims zelfmedelijden en zelfbeklag aanpraten.

Ik heb bijzonder weinig vandoen met Oncelinx en de politiek correcte salonsossen.

Wij worden niet gedwongen om te verengelsen. Dat is onzin. Wij hebben 'n vrije economie. Het brengt natuurlijk wel geld op als je Engels leert.


het brengt geld op. En waarom? Omdat de dominante kracht in het mondiaal kapitalisme de verenigde staten zijn. D**rom 'brengt Engels geld op'. Puur het gevolg van het amerikaanse imperialisme dus.

Dat wil ik geloven. Of allez, dat k*n geld opbrengen. Dat is iets anders. Trouwens, ik zie meer de "globalisatie" als oorzaak dan "economische systemen".


en wat is globalisering anders dan een economisch systeem? Een goddelijke mystieke kracht of zo?

De meeste mensen reizen graag. Is het dan niet handig als je Engels spreekt. De meesten zitten graag eens op internet. Is het dan niet handig als je Engels spreekt? Ge kunt dat imperialisme noemen. Maar de oorzaak is volgens mij de globalisering.


ja, anglo-amerikaans imperialistische globalisering.

willem1940NLD
6 augustus 2006, 02:33
wie zegt er iets over minachten? Als die moslim geen nederlands wil leren dan blijft hij een marginaal in onze maatschappij met alle gevolgen vandien.
Ik zie dus niet waar precies het imperialisme schuilgaat.
Ik zie daarentegen wel een ferm groeiend angelsaxisch taalimperialisme.

Op het parkeer/evenementen-terrein van de Bloemenmarkt in Geleen (Limburg, Nederland) staat bij afvalglascontainers een bord met in Nederlands, Maroc-araabs en Turks het opschrift: hier is camera-bewaking. NIET in het Engels.
Hetzelfde geldt voor veel drukwerk dat door gemeente-ambtenaren huis aan huis wordt toegestuurd.

Vorenus
6 augustus 2006, 04:06
ik zou wel is graag weten wat ze nu onder Amerikaans Imperialisme verstaan.

Als ze het hebben over econmie.

Het is het recht van elk land om haar handel uit te breiden over de hele wereld.
Bovendien moet je Amerikaans Imperialisme dan anders bekijken.
Er zijn dan in de hele wereld dan 3 grote en een paar kleine economische organisaties.

De grote:

* NAFTA (USA, Canada en Mexico)
* Europese Unie
* Oost-Azia ( geen organisatie, maar meer een economisch gebied onder Japans heerschappij)

Kleintjes

* ECOWAS (Benin, Burkina Faso, Kaapverdië, Ivoorkust, Gambia, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, en Togo.)
*MERCUSOR ( Brazilië, Argentinië, Uruguay , Paraguay en Venezuela. Bolivia, Chili, Peru, Venezuela en Mexico zijn geassocieerde leden.

Enz...

Feitelijk kan je zeggen dat de internationale globalisering ook regionalisering in de hand werkt. Landen in dezelfde regio's beginnen samen te werken om zich te bewapenen tegen andere economische organisaties.

Sommigen vergelijken Globalisering met Amerikaans Imperialisme

wel,
stel u voor
Als ik naar de winkel ga, kan ik dankzij globalisering kiezen uit
Corona (Mexico), Zuid-Afrikaanse Wijn, Pistache noten (Iran, Turkije,Syrië,..),..

Als ik een nieuwe auto nodig heb, kan ik kiezen tussen Ford(amerika), Opel(Duits), Skoda (Tsjechisch), Dacia (Roemenië) Suzuki (Japan) KIA (Korea) en binnenkort zelfs Cninese merken.

En dit kan je doen met alle soort proucten of goederen.

Dus ik zie op dit gebied niet slechts aan op Amerikaans Imperialisme.

En op de vraag dat Engels in onze taal ook al Amerikaans Imperialisme is
NEE

Dit gebeurd gewoonweg door standaarden te leggen in technische termen en gebruiken.
Iedereen weet dat rood warm is en blauw koud.
In de bouw zijn de meeste terms frans zoals een sergant of een murtfort.
Ditzelfde in de ITC waar de standaard taal engels is.(ik heb het niet over programmeertalen)

Dit is nodig zodat de samenwerkingen tussen mensen en bedrijven zonder problemen verloopt.

En het belangerijkste feit is dat talen levendig zijn en veranderingen ondergaan. Het Engels zelf is bovendien nog verwant met onze taal. (wij spreken germaanse talen).

Bovendien als er Engelse woorden in onze taal binnensluipen is dat onze verantwoordelijkheid. Xij gebruiken die woorden zonder de nederlandstaige versie te gebruiken. En niet onder druk van een of andere Amerikaan

Samsa
6 augustus 2006, 10:24
Wel, ik heb het hier toch net gezegd? Importbruidjes, taalachterstand, incidenten in recreatieparken... Waar haalt ge het trouwens dat het allemaal "de schuld van de moslims" zou zijn? Dat denk ik niet. Misschien hebt gij dat opgemaakt uit mijn woorden, maar dat denk ik niet. Het probleem is evenzeer het dalend aantal geboortes, het moreel verval en de decadentie van het Westen. Daar ben ik ook kritisch over, hoor. En daar kunnen de moslims niet aan doen.

pardon? in welke zin zijn importbruiden, taalachterstand en incidenten in recreatieparken 'imperialisme' te noemen? als we eens vergelijken met het type imperialisme van de brutale oorlogen, steun aan bloedige religieuze en/of militaire staatsgrepen en dictaturen (saudi-arabie, egypte, pakistan, jemen,...) en een militaire bezetting in Palestina dat elke dag door verschillende, zoniet alle westerse landen getolereerd en actief gesteund wordt, dan lijken "de moslims" -voor zover die bestaan, natuurlijk- wel vredelievende lammetjes met hun imperialistische taalachterstand. het zou hilarisch zijn als het niet zo ACHTERLIJK was

Stefanie
6 augustus 2006, 14:34
het brengt geld op. En waarom? Omdat de dominante kracht in het mondiaal kapitalisme de verenigde staten zijn. D**rom 'brengt Engels geld op'. Puur het gevolg van het amerikaanse imperialisme dus.

De Amerikanen hebben veel macht en veel geld. Maar wij zijn nog altijd vrij om Nederlands te spreken, hoor. Uw bewering hier vind ik trouwens nogal goedkoop en gemakkelijk. De Amerikanen verplichten ons niet om materialistisch, inhalig en materialistisch te zijn, hee? Ik vind niet dat we dat moet afschuiven op de Amerikanen. Als wij niet tevreden zijn met wat we hebben, en altijd maar meer luxe en peperdure onnozelheden willen, dan is dat ONZE verantwoordelijkheid, NIET die van de Amerikanen. Uw bewering over "imperialisme" is dus voor een groot deel onzin. O.K., ze hèbben veel macht, maar dat sommigen altijd meer willen en materialistisch zijn, is niet hun schuld.

Stefanie
6 augustus 2006, 14:38
Bovendien als er Engelse woorden in onze taal binnensluipen is dat onze verantwoordelijkheid. Xij gebruiken die woorden zonder de nederlandstaige versie te gebruiken. En niet onder druk van een of andere Amerikaan

Zeer juist. Goed gezegd. Bovendien vind ik het zo belachelijk om steeds meer luxeproducten en zo te willen en dan de schuld te geven aan de Amerikanen.

Stefanie
6 augustus 2006, 14:49
pardon? in welke zin zijn importbruiden, taalachterstand en incidenten in recreatieparken 'imperialisme' te noemen? als we eens vergelijken met het type imperialisme van de brutale oorlogen, steun aan bloedige religieuze en/of militaire staatsgrepen en dictaturen (saudi-arabie, egypte, pakistan, jemen,...) en een militaire bezetting in Palestina dat elke dag door verschillende, zoniet alle westerse landen getolereerd en actief gesteund wordt, dan lijken "de moslims" -voor zover die bestaan, natuurlijk- wel vredelievende lammetjes met hun imperialistische taalachterstand. het zou hilarisch zijn als het niet zo ACHTERLIJK was

Tja, als importbruiden, taalachterstand en die incidenten géén imperialisme zijn, wat is dan wél imperialimse? En nee, de hebzucht van de Europeanen is géén Amerikaans imperialisme. Dus hou diene zever maar voor u.

Israël is een klein land. Bovendien snap ik niet waarom de Joden geen toegang zouden mogen hebben tot hun heiligdommen. Dat zou net hetzelfde zijn als dat "ongelovigen" Mekka zouden bezetten of Rome. Stel u voor dat de Katholieken niet meer naar Rome mogen gaan. :roll: De waarheid is dat die éne moslimleider de holocaust steunde tijdens WOII. Maar ja, praat de moslims maar zelfmedelijden en zelfbeklag aan. Dan zullen ze zéker niets bereiken. Tussen haakjes, de Joden hebben wel degelijk veel bereikt.

Wat betreft het Amerikaans buitenlands beleid: Tja, als sommigen gewelddadig en corrupt zijn, dan is dat niet de schuld van de Amerikanen. In tegendeel. "Verlichting", "democratie", "mensenrechen" en "gelijke kansen" zijn allemaal dingen die uit het Westen komen. Ik heb trouwens geen antwoord gekregen op mijn vraag van gisteravond. Hebben alleen maar blanken technologie nodig misschien? De technologie van het Westen kan ook het leven van de mensen in de rest van de wereld verbeteren. En dankzij de medische vooruitgang is er nu minder kindersterfte. Zonder de pil zou het moeilijk gaan om emancitpatie en vrouwenrechten door te voeren. Vroeger waren vrouwen zowat de hele tijd zwanger. Maak dan eens carrière. :roll: En dan was er dan nog een hoge kindersterfte. Dankzij het westen kunnen we nu vrouwenrechten effectief doorvoeren. Maar ja, de niet-blanken hebben zeker geen vrouwenrechten nodig zeker, volgens u? En een hogere levensverwachting (dankzij het westen!) hebben ze ook niet nodig zeker?

Stefanie
6 augustus 2006, 14:51
en wat is globalisering anders dan een economisch systeem? Een goddelijke mystieke kracht of zo?

Globalisering gaat ook over taal, cultuur en mobiliteit. Blijkbaar kunt gij alleen maar aan geld denken? D'r is meer in het leven dan geld, hoor.

Sergei
6 augustus 2006, 15:13
De huidige economische globalisering kan maar tot 1 ding leiden. Terug lokale handel. Op termijn gaat het ene bedrijf overgenomen worden door het andere en is er geen zware concurrentie meer en valt het commerciële model in elkaar.
en als ge daar met mastodonten van bedrijven zit dan begint de massa vroeg of laat te morren. Bijsturen zal haast onvermijdelijk zijn maar dat is dan weer tegen de principes van de vrije markteconomie.

Stefanie
6 augustus 2006, 15:23
De huidige economische globalisering kan maar tot 1 ding leiden. Terug lokale handel. Op termijn gaat het ene bedrijf overgenomen worden door het andere en is er geen zware concurrentie meer en valt het commerciële model in elkaar.
en als ge daar met mastodonten van bedrijven zit dan begint de massa vroeg of laat te morren. Bijsturen zal haast onvermijdelijk zijn maar dat is dan weer tegen de principes van de vrije markteconomie.

Ik hoop dat mevrouw Kroes bekwaam is. Ik denk dat er best wel meer concurrentie zou mogen zijn.

willem1940NLD
6 augustus 2006, 15:50
Ik hoop dat mevrouw Kroes bekwaam is. Ik denk dat er best wel meer concurrentie zou mogen zijn.

In Nederland is Mw Nelie Kroes een tamelijk omstreden persoonlijkheid.

http://www.metaseek.nl/cgi-bin/meta/do/nph-zoek.cgi?qry=nelie+kroes&where=nl

Samsa
6 augustus 2006, 16:17
Tja, als importbruiden, taalachterstand en die incidenten géén imperialisme zijn, wat is dan wél imperialimse?
imperialisme is het uitbouwen van een rijk met zachte of harde dwang door een machtselite van een bepaald land, verkocht aan de bevolking via leugens, propaganda en manipulatie. je gaat me nu toch niet vertellen dat die dingen die je opnoemt gedaan worden door 'agenten' van ahmadinejad, nasrallah of wie dan ook.

En nee, de hebzucht van de Europeanen is géén Amerikaans imperialisme. Dus hou diene zever maar voor u.
ah tiens, waar heb ik dat gezegd? trouwens, een 'volk' (hoe je dat ook omlijnt) k*n niet hebzuchtig zijn omdat een 'volk' geen eengemaakte wil bezit. je kunt niet zomaar analogieën leggen en kenmerken vergelijken tussen een individu en een groep mensen van miljoenen individuen. wat je hebzucht noemt is volgens mijn bescheiden mening een gevolg van een schrijnend gebrek aan democratie, een markteconomie die dmv concurrentie iedereens hebzucht ten top drijft en in een absurde eeuwige zoektocht naar steeds goedkopere arbeid en grondstoffen verwikkeld is. wegens off-topic zal ik hier niet te diep op die discussie ingaan, als je het echt wil weten vraag je het maar.

Israël is een klein land. Bovendien snap ik niet waarom de Joden geen toegang zouden mogen hebben tot hun heiligdommen. Dat zou net hetzelfde zijn als dat "ongelovigen" Mekka zouden bezetten of Rome. Stel u voor dat de Katholieken niet meer naar Rome mogen gaan. :roll:
stel u eens voor dat de palestijnen hun heilige rotstempel niet meer mogen bezoeken. stel u eens voor dat de miljoenen palestijnse vluchtelingen in jordanie, saudi-arabie, syrie, egypte en libanon nooit meer naar hun thuisland (d.i. niet israel, maar de palestijnse gebieden) mogen terugkeren als ze dat willen omdat israel die eis in élke poging tot akkoord de grond inboort (vele oudere mensen hebben nog steeds de eigendomsakte van hun huis). of wacht eens, dat is vandaag zo! ik heb nog nooit beweerd en zal ook nooit beweren dat joden hun heiligdommen niet meer mogen bezoeken, dat is compleet absurd. ten andere, israel mag dan wel een klein land wezen, op de wereldranglijst van militaire uitgaven staan ze toch mooi 15e, met massale steun van de VSA. het enige arabische land dat voor hen staat is saudi-arabie, een vazalregime van de VSA.


De waarheid is dat die éne moslimleider de holocaust steunde tijdens WOII.

de waarheid is tegelijk dat miljoenen en miljoenen (!) zogezegd verlichte westerlingen de holocaust steunden, planden en/of uitvoerden

Maar ja, praat de moslims maar zelfmedelijden en zelfbeklag aan. Dan zullen ze zéker niets bereiken. Tussen haakjes, de Joden hebben wel degelijk veel bereikt.
het is toch een bewezen feit dat moslims die oprecht iets willen bereiken in dit land (maar niet alleen moslims) steeds weer en veel vaker dan autochtonen moeten opboksen tegen een muur van onbegrip en racisme. werkgevers klikken op de jobsite van de vdab de namen ali en mohammed enz. niet eens aan. zie ook de zaak met kantelpoortenbedrijf feryn, dat een tipje van de sluier lichtte. allochtonen zijn 5 tot 6 keer zo vaak werkloos (wat neerkomt op ergens in de 30%). er zijn heel wat kinderen die opgroeien in wijken en buurten waar een werkloosheidspercentage tot 60% heerst. de autochtonen uit die buurten doen het niet beter op de arbeidsmarkt, dus aan een verschil in 'cultuur' zal het niet echt liggen.

over het vermeende zelfmedelijden en zelfbeklag van moslims in het midden-oosten is het niet anders. in egypte bv. zijn de afgelopen 200 jaar twee grote politieke pogingen ondernomen om een moderne, seculiere staat op te bouwen. de eerste keer in de jaren 1830 en 1840. dat werd getorpedeerd door kolonisator Engeland. de tweede keer kort na wereldoorlog 2 door gamal abdel nasser, deze keer een invasie door een coalitie van engelsen, fransen en israeli's omdat hij het "lef" had om het suezkanaal te nationaliseren. in afghanistan werd in de jaren '70 een democratisch verkozen socialistische regering met militaire steun van de VSA bedreigd door moslimfundamentalisten, waaronder osama bin laden. de sovjet-unie valt binnen en om die te verslaan voert de VSA zijn steun aan de 'heilige oorlog' nog op!


Wat betreft het Amerikaans buitenlands beleid: Tja, als sommigen gewelddadig en corrupt zijn, dan is dat niet de schuld van de Amerikanen. In tegendeel. "Verlichting", "democratie", "mensenrechen" en "gelijke kansen" zijn allemaal dingen die uit het Westen komen.
aan die regimes die gewelddadig en corrupt zijn en die zonder de steun van de vs allang in elkaar gestuikt zouden zijn, heeft de vsa (althans de amerikaanse elite, je kunt dat onmogelijk de gewone john-met-de-pet verwijten) toch wel een schuld zeker? welk een wraakroepende regimes en guerrillas de amerikaanse (en vroeger, maar nu in mindere mate ook de europese) elite al gesteund heeft wanneer dat hen goed uitkwam is gewoonweg misdadig. niet alleen in het midden-oosten natuurlijk, maar overal waar dat in hun strategie op zoek naar goedkope quasi-slavenarbeid en grondstoffen nuttig was. zoals al gezegd: saudi-arabie, irak (oa in de oorlog met iran), iran (in de oorlog met irak8O), egypte, afghanistan (de fucking taliban!), zaire (mobutu, samen met de belgische elite), zuid-afrika (apartheidsregime, samen met bv het vlaams blok), UNITA in angola, batista in cuba, chili (augusto pinochet), indonesië (soeharto), de oorlog in vietnam (3 miljoen doden!), korea (2 miljoen doden!), guatemala, nicaragua, haiti, grenada, de filippijnen, cambodja, laos, turkije (VS mochten er nucleaire wapens placeren in de koude oorlog en dan werd maar niet teveel gezaagd over de mishandeling van de koerden), griekenland, argentinie, spanje, portugal, tot zelfs nazi-duitsland (!!!)... (moet ik nog doorgaan?)

Ik heb trouwens geen antwoord gekregen op mijn vraag van gisteravond. Hebben alleen maar blanken technologie nodig misschien? De technologie van het Westen kan ook het leven van de mensen in de rest van de wereld verbeteren. En dankzij de medische vooruitgang is er nu minder kindersterfte. Zonder de pil zou het moeilijk gaan om emancitpatie en vrouwenrechten door te voeren. Vroeger waren vrouwen zowat de hele tijd zwanger. Maak dan eens carrière. :roll: En dan was er dan nog een hoge kindersterfte. Dankzij het westen kunnen we nu vrouwenrechten effectief doorvoeren. Maar ja, de niet-blanken hebben zeker geen vrouwenrechten nodig zeker, volgens u? En een hogere levensverwachting (dankzij het westen!) hebben ze ook niet nodig zeker?
en hier zijn we het dan eindelijk eens! ;-)
natuurlijk is die technologie fantastisch. lang leve de medische vooruitgang en de vrouwenrechten en al dat soort dingen! alleen mis je volgens mij 1 belangrijk iets: het gebeurt niet. het wordt niet ingevoerd. en dat werd ook niet gedaan toen zowat de hele wereld in bezit was van westerse landen tijdens het kolonialisme. men had toen echt de mogelijkheid om dat soort dingen in te voeren of tenminste daarmee te beginnen. maar ze hebben het niet gedaan. waarom niet? omdat het hen goed uitkwam dat die landen onderontwikkeld bleven en blijven (zie hierboven, de invasies en staatsgrepen door het westen blijven onverminderd duren). een voorbeeld: in cuba is de levensverwachting iets van een 76 of 77 jaar, komende van 55 in 1960. daarmee zijn ze ver boven het latijns amerikaanse gemiddelde van 69 en dit met een lager BBP, kindersterfte daalde in diezelfde periode van 60 per 1000 naar minder dan 10 per 1000. het alfabetisme ligt er hoger dan in de VSA (!) enz. dit alles met voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg en onderwijs. vrouwenrechten zoals anticonceptie en abortus zijn er absoluut gegarandeerd. er is geen enkel ander latijns-amerikaans land dat dit soort cijfers kan voorleggen. wel, laat dat nu 'toevallig' het latijns-amerikaanse land zijn waar de VSA het heftigst tegen zijn en zelfs direct (invasie financieren) of indirect (bv. laten neerhalen van een lijnvliegtuig door terrorist posada carilles, die nu in de VSA woont, als ik me niet vergis) terroriseren

om al die mooie idealen die je aanhaalt wereldwijd te verwezenlijken, moeten we dus juist niet aan de westerse landen vragen

Stefanie
6 augustus 2006, 19:26
imperialisme is het uitbouwen van een rijk met zachte of harde dwang door een machtselite van een bepaald land, verkocht aan de bevolking via leugens, propaganda en manipulatie. je gaat me nu toch niet vertellen dat die dingen die je opnoemt gedaan worden door 'agenten' van ahmadinejad, nasrallah of wie dan ook.

1. Hebt gij de doorsnee Amerikaanse bevolking al bezig gehoord? Voor ons is dat iets heel vreemds. Vooral in de periode na 11 september was het erg. Niks elite. Meer zelfs. De minderheid van doorsnee Amerikanen die kritiek hadden op Bush of op de oorlog tegen het terrorisme, kregen verwijten en negatieve reakties.

2. Uw beschrijving vind ik onzin. Bij imperialisme denk ik aan Frans Vlaanderen, de Baltische staten, Oekraïne en Georgië, Baskenland, Brettanië. En zelfs nog de dag van vandaag heb ik hier in Vlaanderen meer last van Frans imperialisme dan van Amerikaans imperialisme.

3. Ik heb geen antwoord gekregen op mijn vraag. Hoe komt het dat de Egyptenaren Arabisch spreken? De Egyptenaren hadden toch hun eigen taal? Waarom spreken ze die niet? Hoe komt dat? Wat is er gebeurd? Zeg het mij ne 'ns.

Stefanie
6 augustus 2006, 19:31
aan die regimes die gewelddadig en corrupt zijn en die zonder de steun van de vs allang in elkaar gestuikt zouden zijn, heeft de vsa (althans de amerikaanse elite, je kunt dat onmogelijk de gewone john-met-de-pet verwijten) toch wel een schuld zeker?

We kunnen het alle dagen zien in Irak. De dictator is afgezet en zie: Ze beginnen mekaar uit te moorden. Dat zegt genoeg. Of Afganistan. De Russen waren weg en er brak een burgeroorlog uit. Tegenwoordig liggen de meisjesscholen daar onder vuur.

Ge antwoordt trouwens totaal naast de kwestie. Ge zijt gewoon verblind door anti-Westers racisme.

Even een paar onderwerpen opsommen: vrouwenbesnijdenis, eremoorden, het ophangen van homo's, verbod op onderwijs voor meisjes en vrouwen, corruptie, kindsoldaten... Ik herhaal: verlichting, mensenrechten, democratie, het komt allemaal uit het westen.

Stefanie
6 augustus 2006, 19:33
het is toch een bewezen feit dat moslims die oprecht iets willen bereiken in dit land (maar niet alleen moslims) steeds weer en veel vaker dan autochtonen moeten opboksen tegen een muur van onbegrip en racisme.

Hou uw walgelijk anti-Westers racisme voor u. Op mij maakt het alvast geen enkele indruk. Na 40 jaar hebben hun kinderen nog altijd een taalachterstand. Maar ja, gij hebt duidelijk niks beters te doen dan de moslims een gevoel van zelfmedelijden en zelfbeklag aan te praten. Ze mogen vooral geen verantwoordelijkheidsgevoel hebben! Ge oogst wat ge gezaaid hebt!

Stefanie
6 augustus 2006, 19:36
in afghanistan werd in de jaren '70 een democratisch verkozen socialistische regering met militaire steun van de VSA bedreigd door moslimfundamentalisten, waaronder osama bin laden. de sovjet-unie valt binnen en om die te verslaan voert de VSA zijn steun aan de 'heilige oorlog' nog op!

De geschiedenis van Afganistan is gewelddadig. Dus gij denkt dat die Afghanen vredelievende doetjes waren tot het moment waarop ze voor het eerst 'n Amerikaan zagen? Verafschuwden zij soms geweld tot op op het moment dat zij plots 'n Amerikaan zagen? Hadden zij soms mensenrechten, het recht op leven, democratie VOORDAT de Amerikanen een wereldmacht werden?

Stefanie
6 augustus 2006, 19:39
welk een wraakroepende regimes en guerrillas de amerikaanse (en vroeger, maar nu in mindere mate ook de europese) elite al gesteund heeft wanneer dat hen goed uitkwam is gewoonweg misdadig. niet alleen in het midden-oosten natuurlijk, maar overal waar dat in hun strategie op zoek naar goedkope quasi-slavenarbeid en grondstoffen nuttig was.

De moslims hadden destijds meer slaven dan de Europeanen. De grootste slavenhandelaars uit de geschiedenis zijn moslims. Het verschil is dat zij hun slaven castreerden. Zij hadden dus geen nakomelingen. De Europeanen deden dat niet.

Stefanie
6 augustus 2006, 19:45
om al die mooie idealen die je aanhaalt wereldwijd te verwezenlijken, moeten we dus juist niet aan de westerse landen vragen

Nee, dat laten we beter over aan mensen die hun dochters laten besnijden, die homo's ophangen en die eremoorden plegen.:roll:

Ik vind het echt wel hillarisch om hier zoiets te posten. Het westen heeft de verdienste dat het democratie en mensenrechten uitgevonden heeft, maar ja, de sjaria zal wel beter zijn zeker, volgens u? Wat 'n onzin dat gij hier verkoopt...

Twanne
6 augustus 2006, 20:48
1. Afghanistan regional warlords
2. Afghanistan: Taliban
3. Algeria vs. Armed Islamic Group (GIA)
4. Armenia vs. Azerbaijan
5. Chad vs. Movement for Democracy
6. Ethiopia vs. Eritrea
7. India vs. Jammu & Kashmir Liberation Front
8. India vs. Pakistan
9. India: Hindu vs. Muslim communal
10. Indonesia vs. Aceh separatists
11. Indonesia vs. Christians in Maluccan Islands territory
12. Indonesia vs. Christians on Sulawesi Island territory
13. Indonesia vs. West Papua separatists
14. Iran vs. Kurds
15. Iraq Sunni vs. Shi’a
16. Iraq vs. Kurds
17. Iraq: democratization
18. Israel vs. Hamas
19. Israel vs. Hezbollah
20. Israel vs. Lebanon
21. Israel vs. Palestinian Authority
22. Israel: Al-Aqsa Intifada
23. Kosovo: Albanians vs. Serbs
24. Macedonia vs. National Liberation
25. Myanmar (Burma) vs. minorities
26. Nigeria communal violence
27. People’s Republic of China vs. Uighur East Turkestan Independence Movement
28. Philippines vs. Abu Sayyaf
29. Philippines vs. Moro Islamic Liberation Front
30. Philippines vs. Moro National Liberation Front
31. Russia vs. Chechnya
32. Serbs, Croats & Bosnian Muslims
33. Sierra Leone vs. Revolutionary United Front
34. Somalia
35. Sudan vs. Sudanese People’s Liberation Army
36. Sudan: Darfur
37. Thailand vs Islamic fundamentalists
38. Turkey vs. Kurds (PKK)
39. World-Wide War on Terror
40. Angola vs. UNITA
41. Burundi: Tutsi vs. Hutu
42. Central African Republic
43. Colombia vs. Autodefensas Unidas
44. Colombia vs. National Liberation Army (ELN)
45. Colombia vs. Revolutionary Armed
46. Democratic Republic of Congo vs. indigenous rebels
47. Guinea Bissau vs. “army rebels”
48. Haitian government vs. opposition factions
49. India vs. Assam and Manipur
50. Liberia vs. Liberians United for Reconciliation
51. Mexican government vs. Zapatista (EZLN)
52. Moldova vs. Transdniester Region
53. Myanmar (Burma) vs. National League 1988
54. People’s Republic of China vs. Tibet
55. Peru vs. Sendero Luminoso
56. Philippines vs. New People’s Army
57. Republic of Congo vs. “Ninja” rebels
58. Republic of Georgia vs. Abkhazia
59. Rwanda: Tutsi vs. Hutu
60. Solomon Islands: Malaita Eagle Force and Isatabu Freedom Movement
61. Sri Lanka vs. Tamil Eelam
62. Uganda vs. Lord’s Army Power Sudan
63. United Kingdom vs. IRA splinter groups
64. Venezuelan government vs. legal opposition
65. Zimbabwe
Hier worden wel een aantal zaken over het hoofd gezien. Ten eerste is uitgever van dit rapport niet zo héél partijdig (de strijd van de oppositie in venezuela wél op de lijst zetten, maar die in rusland niet). Ten tweede zijn een aantal conflicten die er opstaan, zijn eigenlijk geen conflicten meer (Kosovo en Macedonië), anderen staan er niet bij (ETA). Ten derde heeft de helft van die oorlogen in Moslim-landen of met moslim-minderheden (zeg alstublieft niet mohammedanen, dat is beledigend, net als 'dikke papzak' zeggen tegen iemand van 150kg.) niets met religie te maken (misschien wel op het eerste zicht) maar met macht (zoals praktisch elke oorlog). Bijna alle oorlogen hebben met macht te maken. Beperk het lijstje in die mate en wat je overhoudt is:
1. Algerije vs. GIA
2. Nigeria (daar ben ik zelfs niet zeker van)
3. de War on Terror (door de Amerikanen uitgevonden trouwens)
4. Thailand vs. Islamitische Fundamentalisten
5. Fillipijnen vs. Abu Sayaf
6. Taliban in Afghanistan, maar alleen in die mate waar Al-Qaeda erachter zit, want Taliban wil ook gewoon maar terug de macht grijpen...

Religie is zelden of nooit de échte reden om een oorlog te beginnen, net als vb. taal en afkomst, ze kan wel voor een goede recruterings basis zorgen bij de bevolking om het wij-zij gevoel te versterken. En dus lijkt het voor de mensen die niet verder kijken dan hun neus lang is, inderdaad zo dat de helft van de wered conflicten op de een of andere manier met moslims zijn gelinkt. En dan moeten moslims voor de slechte begrijper ook wel intolerant en autoritair zijn.
Trouwens, de helft van die conflicten met moslims, hebben een westerse (of christelijke) oorzaak of aanstoker: al de conflicten met Israël, Tsjetsjenië, alle ruzie in Irak, Taliban....

Voor je zo'n rapporten voor waar aanneemt, denk na over wat je te lezen krijgt, zoek het desnoods op! Maar het is niet omdat een rapport bevestigd wat je denkt, dat het daarom ook juist of goed is.

Stefanie
6 augustus 2006, 20:55
1. Algerije vs. GIA
2. Nigeria (daar ben ik zelfs niet zeker van)

Wees maar zeker. Herinner u de miss-verkiezing en die vrouw die ze gingen stenigen.

3. de War on Terror (door de Amerikanen uitgevonden trouwens)

Zijt gij vergeten wat er op 11 september gebeurd is?

4. Thailand vs. Islamitische Fundamentalisten
5. Fillipijnen vs. Abu Sayaf
6. Taliban in Afghanistan, maar alleen in die mate waar Al-Qaeda erachter zit, want Taliban wil ook gewoon maar terug de macht grijpen...

Die vallen meisjescholen aan.

Praetorian
6 augustus 2006, 21:08
Regeringen van Fillipijnen en Thailand maken elke oppositie monddood, dat zijn niet alleen de moslimgroeperingen. In wezen zijn het allebei rechtse éénpartij-staten, gesteund door de VS.

Samsa
6 augustus 2006, 21:13
1. Hebt gij de doorsnee Amerikaanse bevolking al bezig gehoord? Voor ons is dat iets heel vreemds. Vooral in de periode na 11 september was het erg. Niks elite. Meer zelfs. De minderheid van doorsnee Amerikanen die kritiek hadden op Bush of op de oorlog tegen het terrorisme, kregen verwijten en negatieve reakties.

om te beginnen moet ge voorzichtig zijn met 'de doorsnee amerikaanse bevolking' een bepaalde mening toe te dichten. de overgrote meerderheid van de bevolking heeft nog nooit van z'n leven voor george bush gestemd.
daarnaast is het niet onbegrijpelijk dat veel mensen agressief reageren op zo'n verwoestende aanval. het is een beetje hetzelfde als de vader van joe van holsbeek die -even begrijpelijk- vlak na het nieuws over de dood van zijn zoon naar eigen zeggen 'extreem-rechts' reageerde (humo interview) maar later tot bedaren kwam.
en ten derde heeft een gigantisch deel van de amerikaanse bevolking -net als de bevolking elders- geen flauw benul van wat hun staat allemaal uitspookt in de wereld. misschien zouden ze hun staat wel wat meer wantrouwen als ze wisten dat die in 2001 nog verschillende honderden miljoenen dollars gegeven heeft aan het talibanregime. ik vind dat het volgende citaat dat mooi uitdrukt:

"Many Americans recognize that politicians lie, that they are capable of saying one thing then doing another, that they loudly proclaim a dedication to the people while quietly serving powerful interests. But when it comes to U.S. foreign policy, many of us retreat from that judgment. Suddenly we find it hard to believe that U.S. leaders would lie to us about their intentions in the world, and that they pursue neoimperialist policies having little to do with democracy." (michael parenti, politicoloog)

2. Uw beschrijving vind ik onzin. Bij imperialisme denk ik aan Frans Vlaanderen, de Baltische staten, Oekraïne en Georgië, Baskenland, Brettanië. En zelfs nog de dag van vandaag heb ik hier in Vlaanderen meer last van Frans imperialisme dan van Amerikaans imperialisme.

misschien gaapt er wel een kloof tussen wat je denkt over imperialisme (toevallig of niet allemaal dingen in europa?) en de imperialistische handelingen die in de wereld gebeuren en aan miljoenen en miljoenen mensen het leven kosten

3. Ik heb geen antwoord gekregen op mijn vraag. Hoe komt het dat de Egyptenaren Arabisch spreken? De Egyptenaren hadden toch hun eigen taal? Waarom spreken ze die niet? Hoe komt dat? Wat is er gebeurd? Zeg het mij ne 'ns.

die vraag hebt ge aan mij nooit gesteld, maar soit. in 1 woord: imperialisme. natuurlijk, ik heb nergens beweerd dat er buiten de VS nooit geen imperialisme heeft bestaan. elke klassenmaatschappij heeft een elite die zoveel mogelijk macht over mensen en gebieden wil verwerven. alleen is vandaag de VSA veruit de machtigste imperialistische staat. straffer nog, ze geven bijna (47% of zoiets) evenveel aan hun strijdkrachten uit als ALLE ANDERE LANDEN SAMEN!!! dat komt neer op 400 (!) keer zoveel als de zogenaamde 'axis of evil'


Citaat:
aan die regimes die gewelddadig en corrupt zijn en die zonder de steun van de vs allang in elkaar gestuikt zouden zijn, heeft de vsa (althans de amerikaanse elite, je kunt dat onmogelijk de gewone john-met-de-pet verwijten) toch wel een schuld zeker?

We kunnen het alle dagen zien in Irak. De dictator is afgezet en zie: Ze beginnen mekaar uit te moorden. Dat zegt genoeg. Of Afganistan. De Russen waren weg en er brak een burgeroorlog uit. Tegenwoordig liggen de meisjesscholen daar onder vuur.

euh, volgens de amerikanen is de democratie daar nu aan het oprukken. moeten we al dat geweld toeschrijven aan de bloeiende democratie? tussen haakjes, al die verschillende etnische en religieuze groeperingen in bv irak die aan het moorden en vechten zijn, zijn het gevolg van de door de kolonisatoren getrokken grenzen.
over de kwestie afghanistan geef je alleen gruwelen aan die veroorzaakt zijn door juist die fundamentalisten die de amerikanen jarenlang van wapens en training voorzien hebben en die alle vrouwvriendelijke en andere moderniserende hervormingen hebben afgeschaft. ook die burgeroorlog was maar mogelijk omdat de fundamentalisten net wapens hadden gekregen. nogal logisch dat overal en aan gelijk wie wapens uitdelen supergevaarlijk is

Ge antwoordt trouwens totaal naast de kwestie. Ge zijt gewoon verblind door anti-Westers racisme.

naast welke kwestie antwoord ik dan wel, als ik zo grof mag zijn om dat te vragen? en 'anti-westers racisme', waar vind je dat? ik schrijf toch die imperialistische trekken van westerse (en andere, maar zoals gezegd, de westerse zijn de machtigste) landen niet toe aan het ras of de huidskleur van de bewoners van die landen? dus: geen racisme. nogal evident, ben zelf blond met blauwe ogen...

Even een paar onderwerpen opsommen: vrouwenbesnijdenis, eremoorden, het ophangen van homo's, verbod op onderwijs voor meisjes en vrouwen, corruptie, kindsoldaten... Ik herhaal: verlichting, mensenrechten, democratie, het komt allemaal uit het westen.

denk je nu werkelijk dat ik, omdat ik kritiek heb op de arrogante en heel vaak ondemocratische politiek van de VSA, al die dingen hier graag zou ingevoerd zien? nogmaals, er zijn genoeg voorbeelden te vinden van gevallen waarin westerse landen de politieke en sociale bewegingen die juist dat soort gruwelen wilden hervormen en afschaffen hebben verketterd, vervolgd, uitgemoord. dat maakt het juist des te erger.


De geschiedenis van Afganistan is gewelddadig. Dus gij denkt dat die Afghanen vredelievende doetjes waren tot het moment waarop ze voor het eerst 'n Amerikaan zagen? Verafschuwden zij soms geweld tot op op het moment dat zij plots 'n Amerikaan zagen? Hadden zij soms mensenrechten, het recht op leven, democratie VOORDAT de Amerikanen een wereldmacht werden?

nog een keer: er w*s een democratisch verkozen regering, het ging al sinds amanollah in 1919 geleidelijk aan beter, maar dat hebben de amerikanen en de door hen bewapende en getrainde islampuriteinen van de taliban getorpedeerd

Nee, dat laten we beter over aan mensen die hun dochters laten besnijden, die homo's ophangen en die eremoorden plegen.:roll:

Ik vind het echt wel hillarisch om hier zoiets te posten. Het westen heeft de verdienste dat het democratie en mensenrechten uitgevonden heeft, maar ja, de sjaria zal wel beter zijn zeker, volgens u? Wat 'n onzin dat gij hier verkoopt...

tel ze nu eens, de voorbeelden die ik gegeven heb van ronduit anti-democratische en anti-mensenrechten misdaden door westerse staten en elites, en zeg dan nog eens dat het onzin is...

willem1940NLD
6 augustus 2006, 21:19
Samsa: .... ten derde heeft een gigantisch deel van de amerikaanse bevolking -net als de bevolking elders- geen flauw benul van wat hun staat allemaal uitspookt in de wereld. misschien zouden ze hun staat wel wat meer wantrouwen als ze wisten dat die in 2001 nog verschillende honderden miljoenen dollars gegeven heeft aan het talibanregime ....

Bedoel je daarmee dat "een gigantisch deel van de Amerikaanse bevolking" verstoken zou zijn van wereldnieuws en ook geen Internet heeft?

Samsa
6 augustus 2006, 21:40
Bedoel je daarmee dat "een gigantisch deel van de Amerikaanse bevolking" verstoken zou zijn van wereldnieuws en ook geen Internet heeft?
ik bedoel daarmee dat de informatie gemanipuleerd wordt. als bv. dit mogelijk is, zonder dat er een mainstream-haan naar kraait (in de VS noch in Europese media). ok, dat is eventjes 'hot news' geweest, maar de meeste media deden alsof het amateurisme was, terwijl deze 20 feiten toch al meer doen vermoeden dat het om een of ander kwaad opzet gaat:

20 Amazing Facts About Voting in the USA

De Verenigde Staten van Amerika hebben de ambitie de democratie wereldwijd uit te dragen. Vraag is waarom ze niet eerst in eigen boezem kijken, want er mankeert nogal wat aan de Amerikaanse democratie. Een zeer belangrijk aspect van democratie zijn eerlijke en vrije verkiezingen. Wie in Uitpers de bijdragen van Lode Vanoost over de VS heeft gelezen, weet dat er op dat gebied een en ander verkeerd loopt. Wie meer wil weten, kan de onderstaande links eens proberen.
Did you know....
1. 80% of all votes in America are counted by only two companies: Diebold and ES&S.
http://www.onlinejournal.com/evoting/042804Landes/042804landes.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Diebold

2. There is no federal agency with regulatory authority or oversight of the U.S. voting machine industry.
http://www.commondreams.org/views02/0916-04.htm
http://www.onlinejournal.com/evoting/042804Landes/042804landes.html

3. The vice-president of Diebold and the president of ES&S are brothers.
http://www.americanfreepress.net/html/private_company.html
http://www.onlinejournal.com/evoting/042804Landes/042804landes.html

4. The chairman and CEO of Diebold is a major Bush campaign organizer and donor who wrote in 2003 that he was "committed to helping Ohio deliver its electoral votes to the president next year."
http://www.cbsnews.com/stories/2004/07/28/sunday/main632436.shtml
http://www.wishtv.com/Global/story.asp?S=1647886

5. Republican Senator Chuck Hagel used to be chairman of ES&S. He became Senator based on votes counted by ES&S machines.
http://www.motherjones.com/commentary/columns/2004/03/03_200.html
http://www.onlinejournal.com/evoting/031004Fitrakis/031004fitrakis.html

6. Republican Senator Chuck Hagel, long-connected with the Bush family, was recently caught lying about his ownership of ES&S by the Senate Ethics Committee.
http://www.blackboxvoting.com/modules.php?name=News&file=article&sid=26
http://www.hillnews.com/news/012903/hagel.aspx
http://www.onlisareinsradar.com/archives/000896.php

7. Senator Chuck Hagel was on a short list of George W. Bush's vice-presidential candidates.
http://www.businessweek.com/2000/00_28/b3689130.htm
http://theindependent.com/stories/052700/new_hagel27.html

8. ES&S is the largest voting machine manufacturer in the U.S. and counts almost 60% of all U.S. votes.
http://www.essvote.com/HTML/about/about.html
http://www.onlinejournal.com/evoting/042804Landes/042804landes.html

9. Diebold's new touch screen voting machines have no paper trail of any votes. In other words, there is no way to verify that the data coming out of the machine is the same as what was legitimately put in by voters.
http://www.commondreams.org/views04/0225-05.htm
http://www.itworld.com/Tech/2987/041020evotestates/pfindex.html

10. Diebold also makes ATMs, checkout scanners, and ticket machines, all of which log each transaction and can generate a paper trail.
http://www.commondreams.org/views04/0225-05.htm
http://www.diebold.com/solutions/default.htm

11. Diebold is based in Ohio.
http://www.diebold.com/aboutus/ataglance/default.htm

12. Diebold employed 5 convicted felons as consultants and developers to help write the central compiler computer code that counted 50% of the votes in 30 states.
http://www.wired.com/news/evote/0,2645,61640,00.html
http://portland.indymedia.org/en/2004/10/301469.shtml

13. Jeff Dean was Senior Vice-President of Global Election Systems when it was bought by Diebold. Even though he had been convicted of 23 counts of felony theft in the first degree, Jeff Dean was retained as a consultant by Diebold and was largely responsible for programming the optical scanning software now used in most of the United States.
http://www.scoop.co.nz/mason/stories/HL0312/S00191.htm
http://www.chuckherrin.com/HackthevoteFAQ.htm#how
http://www.blackboxvoting.org/bbv_chapter-8.pdf

14. Diebold consultant Jeff Dean was convicted of planting back doors in his software and using a "high degree of sophistication" to evade detection over a period of 2 years.
http://www.chuckherrin.com/HackthevoteFAQ.htm#how
http://www.blackboxvoting.org/bbv_chapter-8.pdf

15. None of the international election observers were allowed in the polls in Ohio.
http://www.globalexchange.org/update/press/2638.html
http://www.enquirer.com/editions/2004/10/26/loc_elexoh.html

16. California banned the use of Diebold machines because the security was so bad. Despite Diebold's claims that the audit logs could not be hacked, a chimpanzee was able to do it! (See the movie here: http://blackboxvoting.org/baxter/baxterVPR.mov.)
http://wired.com/news/evote/0,2645,63298,00.html
http://www.msnbc.msn.com/id/4874190

17. 30% of all U.S. votes are carried out on unverifiable touch screen voting machines with no paper trail.
http://www.cbsnews.com/stories/2004/07/28/sunday/main632436.shtml

18. All -- not some -- but all the voting machine errors detected and reported in Florida went in favor of Bush or Republican candidates.
http://www.wired.com/news/evote/0,2645,65757,00.html
http://www.yuricareport.com/ElectionAftermath04/ThreeResearchStudiesBushIsOut.htm
http://www.rise4news.net/extravotes.html
http://www.ilcaonline.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=950
http://www.scoop.co.nz/mason/stories/HL0411/S00227.htm

19. The governor of the state of Florida, Jeb Bush, is the President's brother.
http://www.tallahassee.com/mld/tallahassee/news/local/7628725.htm
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A10544-2004Oct29.html

20. Serious voting anomalies in Florida -- again always favoring Bush -- have been mathematically demonstrated and experts are recommending further investigation.
http://www.yuricareport.com/ElectionAftermath04/ThreeResearchStudiesBushIsOut.htm
http://www.computerworld.com/governmenttopics/government/policy/story/0,10801,97614,00.html
http://www.americanfreepress.net/html/tens_of_thousands.html
http://www.commondreams.org/headlines04/1106-30.htm
http://www.consortiumnews.com/2004/110904.html
http://uscountvotes.org/

als je nog wat voorbeeldjes wil moet het je maar eens persoonlijk vragen of zo, heb nu geen zin meer

Stefanie
6 augustus 2006, 21:45
om te beginnen moet ge voorzichtig zijn met 'de doorsnee amerikaanse bevolking' een bepaalde mening toe te dichten. de overgrote meerderheid van de bevolking heeft nog nooit van z'n leven voor george bush gestemd.

Ik heb het niet enkel over "voor Bush stemmen". Da's veel te eng. De doorsnee Amerikaan (de gewone burger bedoel ik) is van mening dat Amerika een fantastisch land is en de enige wereldmacht moet zijn. Europeanen zijn in hun ogen achterlijke lafaards. Behalve de Engelsen misschien. En ik doel ook niet op de dingen die zij zeiden over de Islam. Ik doelde op het feit dat ze in de periode na 11 september, wat inderdaad vreselijk en afschuwelijk was, voortdurend, om de haverklap "God bless America" zeiden.

willem1940NLD
6 augustus 2006, 21:45
@Samsa: denk jij dan dat je meer van die dingen afweet dan de gemiddelde Amerikaan(USA)?

Stefanie
6 augustus 2006, 21:48
misschien gaapt er wel een kloof tussen wat je denkt over imperialisme (toevallig of niet allemaal dingen in europa?) en de imperialistische handelingen die in de wereld gebeuren en aan miljoenen en miljoenen mensen het leven kosten

Wel ja. Dat maakt deze discussie juist moeilijk. Gisteren ging het over de Islamisering van Europa en "Amerikaans imperialisme." Het ging ook over de verengelsing hier bij ons. Het is moeilijk om daarover de discusiëren als het ook over het midden oosten of Afrika moet gaan. Toch blijf ik erbij dat Europa en Amerika niet verantwoordelijk zijn voor alles wat er fout loopt in het Midden oosten en in Afrika.

Stefanie
6 augustus 2006, 21:49
die vraag hebt ge aan mij nooit gesteld, maar soit. in 1 woord: imperialisme. natuurlijk, ik heb nergens beweerd dat er buiten de VS nooit geen imperialisme heeft bestaan.

Inderdaad. Ge hebt gelijk. Zeer juist.

Samsa
6 augustus 2006, 21:56
@Samsa: denk jij dan dat je meer van die dingen afweet dan de gemiddelde Amerikaan(USA)?

http://www.nationalgeographic.com/geosurvey2002/

als ik dat onderzoek bekijk, dan denk ik dat ik meer weet over de wereld en wat erin gebeurt dan de gemiddelde amerikaan, ja. ook al kun je dat niet verifiëren, ik had alle vragen juist. ikzelf val trouwens in de doelgroep (ik ben 20).

Stefanie
6 augustus 2006, 21:58
euh, volgens de amerikanen is de democratie daar nu aan het oprukken. moeten we al dat geweld toeschrijven aan de bloeiende democratie? tussen haakjes, al die verschillende etnische en religieuze groeperingen in bv irak die aan het moorden en vechten zijn, zijn het gevolg van de door de kolonisatoren getrokken grenzen.

Dat eerste zijn praatjes van de regering. Moet ge denk ik niet te veel op letten. Is pure propaganda. Volgens mij heeft Irak helemaal geen democratie nodig zoals wij dat kennen. Persoonlijk zou ik daar graag een verlichte despoot aan de macht helpen. Iemand die hard optreedt en de zaak onder controle heeft, maar die toch niet te wreed is en het land probeert vooruit te helpen. Maar goed, da's mijn mening. Feit is dat Irak nooit democratie gekend heeft. Jaren geleden las ik (ik geloof dat het in P magazine was) dat de streek waar Saddam Hoesein vandaan komt altijd berucht gewelddadig geweest is. Nogmaals: Irak heeft misschien wel het spijkerschrift uitgevonden, maar heeft niet de democratie en mensenrechten uitgevonden.

Dan de opmerking tussen haakjes. Een minderheid van Soenieten heeft daar jarenlang Sji'iten en Koerden onderdrukt. Rechtvaardig is anders. Maar allez, ik moet hier in deze zaak wel toegeven dat de V.S. lelijk gedaan heeft tegenover de Sji'iten. Dat is waar. Ze hebben staan toekijken hoe Sadam die Sji'itische opstand neersloeg. Maar langs de andere kant, dat wil nog niet zeggen dat de Soeniten onschuldig zijn, hee. En de Amerikanen hebben trouwens ook de sjaria niet uitgevonden.

Stefanie
6 augustus 2006, 22:02
naast welke kwestie antwoord ik dan wel, als ik zo grof mag zijn om dat te vragen? en 'anti-westers racisme', waar vind je dat? ik schrijf toch die imperialistische trekken van westerse (en andere, maar zoals gezegd, de westerse zijn de machtigste) landen niet toe aan het ras of de huidskleur van de bewoners van die landen? dus: geen racisme. nogal evident, ben zelf blond met blauwe ogen...

Oh ja? Waarom zou 'n aziaat of 'n Afrikaan wél kunnen democratie en mensenrechten invoeren en 'n Europeaan of Amerikaan niet? Waarom zou bv. de Arabisering van Egypte of bv. het imperialisme in de Baltische staten minder erg zijn dan Amerikaans imperialisme? Zeg eens?

Samsa
6 augustus 2006, 22:03
Wel ja. Dat maakt deze discussie juist moeilijk. Gisteren ging het over de Islamisering van Europa en "Amerikaans imperialisme." Het ging ook over de verengelsing hier bij ons. Het is moeilijk om daarover de discusiëren als het ook over het midden oosten of Afrika moet gaan. Toch blijf ik erbij dat Europa en Amerika niet verantwoordelijk zijn voor alles wat er fout loopt in het Midden oosten en in Afrika.

inderdaad, er wordt op dit forum nogal vaak veranderd van onderwerp, maar goed, ik denk niet dat daar veel aan te doen is.
je hebt ook gelijk dat europa en amerika niet verantwoordelijk zijn voor alles wat er fout loopt in het midden-oosten en in afrika. ik benadruk (al heb ik dat daarjuist misschien nog wat te weinig gedaan) dat de hoofdoorzaak van héél veel problemen te vinden is in het economisch systeem dat we gebruiken (en de mensen die daar op vaak walgelijke wijze voordeel uit halen, of dat nu amerikanen, belgen, zimbabwanen of brazilianen zijn) en dat als een paar van zn voornaamste kenmerken heeft:
- een voortdurende, blinde zoektocht naar goedkope arbeid en goedkope grondstoffen
- 'de oorlog van allen tegen allen' (thomas hobbes)

Samsa
6 augustus 2006, 22:08
Oh ja? Waarom zou 'n aziaat of 'n Afrikaan wél kunnen democratie en mensenrechten invoeren en 'n Europeaan of Amerikaan niet? Waarom zou bv. de Arabisering van Egypte of bv. het imperialisme in de Baltische staten minder erg zijn dan Amerikaans imperialisme? Zeg eens?

heb ik ook niet gezegd dat dat minder erg zou zijn. vandaag, in de huidige wereldsituatie is het zo dat het amerikaanse imperialisme het gevaarlijkst is om de simpele reden dat ze over veruit het meeste militaire middelen beschikken. zoals gezegd: iets van een 47% van de globale militaire uitgaven voor een land met nog geen 5% van de wereldbevolking. en dit komt neer op 400 keer zoveel als de landen van wat george bush noemt de 'as van het kwaad' die wél wereldbedreigend zou zijn - natuurlijk in tegenstelling tot de 'freedom loving', 'democracy spreading', 'door god himself geblesste' VSA

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/c/ca/WorldMilitarySpending.jpg/300px-WorldMilitarySpending.jpg (http://en.wikipedia.org/wiki/Image:WorldMilitarySpending.jpg)
bron: wikipedia.org --> "military of the united states"

Stefanie
6 augustus 2006, 22:09
- een voortdurende, blinde zoektocht naar goedkope arbeid en goedkope grondstoffen
- 'de oorlog van allen tegen allen' (thomas hobbes)

Wel, ik denk dat technologische vooruitgang de oplossing is. Ik denk dat bv. in de 19e eeuw, de rijken meer personeel hadden, dat er meer mensen waren die voor hen moesten werken en dat zij toch minder luxe hadden omdat het gewoon nog niet bestond. Anderzijds denk ik ook dat het ook 'n feit is dat mensen nu eenmaal verschillen. De éne mens blinkt nu eenmaal meer uit dan de andere. Daar kunt ge niks aan veranderen. Naar mijn mening is de oorzaak van veel ellende ook dat veel mensen verkeerde belissingen en verkeerde keuzes maken. Ik vind dat ge'r u wel wat gemakkelijk vanaf maakt door naar de armoede in de wereld te verwijzen.

Stefanie
6 augustus 2006, 22:13
heb ik ook niet gezegd dat dat minder erg zou zijn. vandaag, in de huidige wereldsituatie is het zo dat het amerikaanse imperialisme het gevaarlijkst is om de simpele reden dat ze over veruit het meeste militaire middelen beschikken. zoals gezegd: iets van een 47% van de globale militaire uitgaven voor een land met nog geen 5% van de wereldbevolking. en dit komt neer op 400 keer zoveel als de landen van wat george bush noemt de 'as van het kwaad' die wél wereldbedreigend zou zijn - natuurlijk in tegenstelling tot de 'freedom loving', 'democracy spreading', 'door god himself geblesste' VSA

Hier hebt ge wel gelijk, maar gaat ge dat veranderen door op de Amerikanen af te geven? Trouwens, tijdens de jaren '90 heeft de VS wel degelijk minder bewapend. En op welke manier is daar verandering in gekomen? Ik denk nu aan Clinton. Hij wou minder bewapenen. Wat is er in '93 met die Amerikaanse militairen gebeurd? Ik geloof dat het in Somalië was. Wat is er eind jaren '90 in de Amerikaanse ambassades gebeurd, ik geloof dat het in Kenia en Tanzania was. Wat is er met de USS Cole gebeurd? Of hoe heette dienen boot alweer? En dat was onder Clinton, die minder bewapende.

Samsa
6 augustus 2006, 22:43
Wel, ik denk dat technologische vooruitgang de oplossing is. Ik denk dat bv. in de 19e eeuw, de rijken meer personeel hadden, dat er meer mensen waren die voor hen moesten werken en dat zij toch minder luxe hadden omdat het gewoon nog niet bestond.


technologische vooruitgang in dienst van de mensheid is inderdaad enorm belangrijk, daar ben ik het mee eens. alleen is het ook niet alles. in india en brazilie bv. werd in de jaren '70 euforisch gedaan over de 'Groene Revolutie' in de landbouw: het gebruik van pesticiden e.d. werd actief gepromoot en dat zou veel hogere opbrengsten opleveren, waardoor de armen meer te eten zouden hebben en meer tijd zouden hebben om andere, creatieve, economisch nuttige dingen te gaan doen enz. nu, in de werkelijkheid konden grote (vaak westerse) bedrijven die technologie veel makkelijker toepassen (kleine boeren in arme landen kunnen nu eenmaal niet veel hoogtechnologische spullen kopen), waardoor ze eerst de kleine zelfstandige boeren kapot concurreerden, die dan ofwel gingen werken in loondienst bij die grote bedrijven ofwel vluchten naar grootsteden om werkloos in sloppenwijken te gaan wonen en vervolgens begonnen die grote bedrijven andere dingen te kweken. geen voedsel voor de lokale bevolking meer, maar gewassen zoals soja ('cash crops') die dienen voor de export naar de westerse markt. resultaat: nog altijd evenveel armoede en honger in die landen, voor de westerse consument ietsjes goedkopere sojaproducten (ze draaien die brol echt in vanalles) en gigantische winsten voor de grote aandeelhouders. na die euforie over de groene revolutie is het nu de beurt aan euforie over genetisch gemanipuleerde organismen, trouwens. je moet es lezen wat voor klootzakkerij een bedrijf als monsanto uithaalt met de vruchtbaarheid van zaden voor de indische markt: ze verkopen gemanipuleerde zaden aan lokale boeren, maar zorgen ervoor door te prutsen met genen dat de planten die uit die zaden komen geen vruchten dragen, dus ook geen nieuwe zaden zodat die boeren elke keer dat ze willen zaaien opnieuw moeten gaan inkopen doen bij monsanto.[/quote]


Anderzijds denk ik ook dat het ook 'n feit is dat mensen nu eenmaal verschillen. De éne mens blinkt nu eenmaal meer uit dan de andere. Daar kunt ge niks aan veranderen.

en best dat er zoveel verschillen zijn, zou ik zeggen. dat de ene mens beter is in bv timmeren dan de andere is logisch. een heel andere vraag is of vandaag de 'beste' mensen de grootste beloning krijgen. natuurlijk, zal in uw dorp of stad de meest gevraagde timmerman het meest verdienen en degene die minder gevraagd wordt minder. maar dat zijn niet echt de grootste verdieners in de wereld. de beste verdieners in de wereld zijn vaak beursspeculanten, die heel den dag nie anders doen dan aandelen kopen en verkopen (wat ze gvd van op hun lui gat kunnen doen via internet of zo) en zo nu en dan eens een oorlogje voorbereiden om wat arme mensen af te maken (ok, das nie echt fair, maar ik kon het niet laten ;-) ). je kunt moeilijk zeggen dat zij het nuttigst zijn voor onze maatschappij. ook in een bedrijf zal uw baas degene zijn die voor het management en in laatste instantie voor de aandeelhouders het meest voordeel oplevert en dat kan de grootste klootzak uit heel het bedrijf zijn die just zijn vrouw en drie kinderen in de steek heeft gelaten voor een jong 'poepke'. ik zeg zéker niet dat het altijd zo zal zijn, ik bedoel alleen dat in de beslissing om hem een bepaalde job en een bepaalde verantwoordelijkheid te geven helemaal geen rekening wordt gehouden met kwaliteiten als vriendelijkheid of menslievendheid of wat dan ook. geld telt

Naar mijn mening is de oorzaak van veel ellende ook dat veel mensen verkeerde belissingen en verkeerde keuzes maken. Ik vind dat ge'r u wel wat gemakkelijk vanaf maakt door naar de armoede in de wereld te verwijzen.

ook zeker waar, maar als je opgroeit in een wijk waar tot 50% werkloosheid heerst (sommige wijken in antwerpen en brussel, het hoeft echt kinshasa niet te zijn) voor de mensen die geprobeerd hebben om legaal iets van hun leven te maken, waaronder je eigen ouders, broers en zussen, dan is de keuze voor velen rap gemaakt als je ergens in je adolescentie voor twee opties staat, nl. vlug en veel geld verdienen met ocharme een paar grammekes weed te verkopen of thuis zitten studeren om 4 kansen op 10 te hebben dat je werk hebt, dat dan vaak nog het slechtst betaalde, hardste en vuilste werk is

goed, da wast voor vandaag. slaapwel allemaal

Stefanie
6 augustus 2006, 22:52
ook zeker waar, maar als je opgroeit in een wijk waar tot 50% werkloosheid heerst (sommige wijken in antwerpen en brussel, het hoeft echt kinshasa niet te zijn) voor de mensen die geprobeerd hebben om legaal iets van hun leven te maken, waaronder je eigen ouders, broers en zussen, dan is de keuze voor velen rap gemaakt als je ergens in je adolescentie voor twee opties staat, nl. vlug en veel geld verdienen met ocharme een paar grammekes weed te verkopen of thuis zitten studeren om 4 kansen op 10 te hebben dat je werk hebt, dat dan vaak nog het slechtst betaalde, hardste en vuilste werk is

Da's één voorbeeld. Een ander voorbeeld is het feit dat de Taliban meisjesscholen aanvallen. Het is genoeg bekend dat hoog opgeleide vrouwen hun kinderen over het algemeen gezonder zijn en het beter doen dan de kinderen van laag opgeleide moeders. Hoe kan 'n moeder nu weten wat goed is voor haar kind als ze niet naar school mocht gaan? Het treft dus zowel zonen als dochters.

Wat betreft uw voorbeeld: Het heeft alleszins niets met huidskleur te maken. In de V.S. werken er veel Indiërs in de ICT. Ik denk wel dat die daar 'n mooie job hebben. Ze zijn gegeerd, heb ik ergens gelezen. Trouwens, veel Indiërs spreken Engels omdat de Indiërs veel verschillende talen spreken. Ze hebben wel geprobeerd om van Hindi de officiële taal te maken, maar veel Indiërs spreken helemaal geen Hindi. O.K. het is misschien wel Brits imperialisme, maar het is wel handig als ge in Amerika wilt werken.

Samsa
6 augustus 2006, 22:57
Hier hebt ge wel gelijk, maar gaat ge dat veranderen door op de Amerikanen af te geven? Trouwens, tijdens de jaren '90 heeft de VS wel degelijk minder bewapend. En op welke manier is daar verandering in gekomen? Ik denk nu aan Clinton. Hij wou minder bewapenen. Wat is er in '93 met die Amerikaanse militairen gebeurd? Ik geloof dat het in Somalië was. Wat is er eind jaren '90 in de Amerikaanse ambassades gebeurd, ik geloof dat het in Kenia en Tanzania was. Wat is er met de USS Cole gebeurd? Of hoe heette dienen boot alweer? En dat was onder Clinton, die minder bewapende.

juist, clinton heeft minder uitgegeven aan de strijdkrachten (en de cia natuurlijk), maar hij heeft van die miljarden dollars bijna niks gebruikt om de verloren gelopen jeugd in de ruige binnensteden van straat en in goed gefinancierde scholen te houden of om de tientallen miljoenen die bijna niks van ziekteverzekering hebben te helpen om niet in zware financiële problemen te raken als ze ziek worden of een accident krijgen. terzelfdertijd zaten de neocons hun plannekes al uit te tekenen ivm wat ze gingen doen met de wereld in het algemeen en het midden-oosten in het bijzonder. een van die 'denktanks' heet "project for the new american century", de naam zegt al genoeg zeker? ze brachten ergens in de jaren 90 al een tekst uit waarin verwezen wordt naar een eventuele toekomstige invasie van irak! de meerderheid van de leden van die denktank zit nu ergens op een hoog postje in de regering bush, waaronder minister van defensie donald rumsfeld, die op 12 september 2001 (!) al dat plan om irak binnen te vallen opnieuw opdiepte, terwijl irak absoluut niks met die aanslagen te maken had. nog erger is dat die hypocriete machtshoer (dat laatste vind ik echt een super woord :-) ) in de jaren tachtig nog vriendelijk op de thee ging bij -de door de cia aan de macht geholpen dictator- saddam hoessein om hem geweertjes en raketjes te verpatsen voor zijn oorlog tegen iran (die geloof ik een miljoen doden heeft gekost, terwijl ze tegelijkertijd aan iran ook wapens verkochten!) en zonder dewelke hij waarschijnlijk (nooit bewezen, dat moet ik erbij zeggen) nooit het koerdische dorp halabja chemisch had kunnen bombarderen en duizenden gewonden, verminkten en doden had kunnen maken

Samsa
6 augustus 2006, 22:59
tjah heb eigenlijk een beetje naast uw opmerking gereageerd, maar das omdak moe ben en wil slapen. morgen doen we verder? slaapwel

Stefanie
6 augustus 2006, 23:07
juist, clinton heeft minder uitgegeven aan de strijdkrachten (en de cia natuurlijk), maar hij heeft van die miljarden dollars bijna niks gebruikt om de verloren gelopen jeugd in de ruige binnensteden van straat en in goed gefinancierde scholen te houden of om de tientallen miljoenen die bijna niks van ziekteverzekering hebben te helpen om niet in zware financiële problemen te raken als ze ziek worden of een accident krijgen. terzelfdertijd zaten de neocons hun plannekes al uit te tekenen ivm wat ze gingen doen met de wereld in het algemeen en het midden-oosten in het bijzonder. een van die 'denktanks' heet "project for the new american century", de naam zegt al genoeg zeker? ze brachten ergens in de jaren 90 al een tekst uit waarin verwezen wordt naar een eventuele toekomstige invasie van irak! de meerderheid van de leden van die denktank zit nu ergens op een hoog postje in de regering bush, waaronder minister van defensie donald rumsfeld, die op 12 september 2001 (!) al dat plan om irak binnen te vallen opnieuw opdiepte, terwijl irak absoluut niks met die aanslagen te maken had. nog erger is dat die hypocriete machtshoer (dat laatste vind ik echt een super woord :-) ) in de jaren tachtig nog vriendelijk op de thee ging bij -de door de cia aan de macht geholpen dictator- saddam hoessein om hem geweertjes en raketjes te verpatsen voor zijn oorlog tegen iran (die geloof ik een miljoen doden heeft gekost, terwijl ze tegelijkertijd aan iran ook wapens verkochten!) en zonder dewelke hij waarschijnlijk (nooit bewezen, dat moet ik erbij zeggen) nooit het koerdische dorp halabja chemisch had kunnen bombarderen en duizenden gewonden, verminkten en doden had kunnen maken

1. Onder Clinton was de kloof tussen arm en rijk in de V.S. minder groot dan nu onder Bush. Dat heb ik toch altijd horen zeggen. Naar Amerikaanse normen was Clinton erg links. In Amerikaanse ogen heeft hij juist erg veel gedaan voor de minder rijken. Tussen haakjes, het is niet omdat de Amerikaanse regering niet solidair is, dat er in de Amerikaanse samenleving helemaal geen solidariteit is. Zo doen er erg veel Amerikanen vrijwilligerswerk. En ook Amerikanen doen aan liefdadigheid.

2. Wat betreft die denktanks: Inderdaad. Die willen de wereldmacht. Maar zoals ik daarnet zei: De meeste Amerikanen vinden de V.S. een fantastisch land dat wereldmacht moet zijn. Sommigen klagen zelfs dat Clinton niet genoeg uitgaf aan defensie. Dat is wat er leeft bij de publieke opinie daar. Afgeven op Bush en op Amerika gaat dat denk ik niet verhelpen. En ik denk dat veel Amerikanen uw opmerkingen laf zouden vinden en u zouden antwoorden dat de V.S. geavanceerd is. De Amerikanen vinden dat hun land het beste land ter wereld is.

Uh-Huh
6 augustus 2006, 23:09
tjah heb eigenlijk een beetje naast uw opmerking gereageerd, maar das omdak moe ben en wil slapen. morgen doen we verder? slaapwel

slaapwel, groot gelijk en sterke betogen ;-)

willem1940NLD
6 augustus 2006, 23:13
Ik vind "defensie" een rare naam voor troepen die een halve wereld ver worden gezonden.

Stefanie
6 augustus 2006, 23:42
Ik vind "defensie" een rare naam voor troepen die een halve wereld ver worden gezonden.

Iedereen is nu mobieler geworden. Ook de moslim-terroristen.

willem1940NLD
7 augustus 2006, 00:06
Iedereen is nu mobieler geworden. Ook de moslim-terroristen.

Nee, ik dacht er aan dat "defensie"= "verdediging"; wat moet er zo ver weg worden "verdedigd"?

Stefanie
7 augustus 2006, 00:14
Nee, ik dacht er aan dat "defensie"= "verdediging"; wat moet er zo ver weg worden "verdedigd"?

Amerika. Tegen de moslim-terroristen die, zoals ik net zei, mobieler zijn geworden.

willem1940NLD
7 augustus 2006, 00:20
Amerika. Tegen de moslim-terroristen die, zoals ik net zei, mobieler zijn geworden.

Toch nauwelijks in/uit Irak?

Vorenus
7 augustus 2006, 00:21
Toch simpel, in het leger is er een term die dit perfect illustreert

DE BESTE VERDEDIGING IS DE AANVAL

MURRAY
7 augustus 2006, 00:48
En hoe ver mag die verdediging gaan volgens jou? is een a-bom ook legitiem?

Vorenus
7 augustus 2006, 01:04
Als dit de enigste middel is om wereldvrede te verdedigen, JA

werkgroep morkhoven
7 augustus 2006, 01:13
Als dit de enigste middel is om wereldvrede te verdedigen, JAIk wil je toch nog eens doen herinneren aan een paar uitspraken die je hebt gedaan:

- Typisch links
"Ne moslim das braaf en dat doet niks"

- Dat ik bewondering zou hebben voor Waffen-ss is FOUT
Ik heb gezegd Dat ik respect had voor de oostfronters (vlamingen die aan het oostfront streden tegen de communisten) die inderdaad bij de Waffen-ss waren als onderdeel van de werhmacht. DIt waren geen ss
Nogmaals WAFFEN-SS is niet gelijk aan SS

MURRAY
7 augustus 2006, 01:18
Als dit de enigste middel is om wereldvrede te verdedigen, JA

Can you say...doublethink

netslet
7 augustus 2006, 01:48
Als dit de enigste middel is om wereldvrede te verdedigen, JA

Dringend eens Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb eens huren.

Of Wargames, ook een toffe film:

[after playing out all possible outcomes for Global Thermonuclear War]
Joshua (http://www.imdb.com/name/nm0009980/): Greetings, Professor Falken.
Stephen Falken (http://www.imdb.com/name/nm0939795/): Hello, Joshua.
Joshua (http://www.imdb.com/name/nm0009980/): A strange game. The only winning move is not to play. How about a nice game of chess?

Vorenus
7 augustus 2006, 01:49
- Typisch links
"Ne moslim das braaf en dat doet niks"

Blijf ik bij, ik heb hier van de linkse rakker nog geen enkele veroordeling gehoord tegen de moslims hun terreuracties.

- Dat ik bewondering zou hebben voor Waffen-ss is FOUT
Ik heb gezegd Dat ik respect had voor de oostfronters (vlamingen die aan het oostfront streden tegen de communisten) die inderdaad bij de Waffen-ss waren als onderdeel van de werhmacht. DIt waren geen ss
Nogmaals WAFFEN-SS is niet gelijk aan SS

wat is hier fout mee, als je de tweede wereldoorlog hebt bestudeert, zal je snappen wat ik bedoel.

En kernbommen zijn de laatste middellen die je kan gebruiken, als morgen een of andere ayatollah of dictator dreigt met een nucleaire crisis. Zou ik geen moment twijfelen en een kernraket op zijn kernraketbasis smijten. (indien de bewijzen 100% juist zijn en dat het geen valse dreiging is)

willem1940NLD
7 augustus 2006, 03:44
Blijf ik bij, ik heb hier van de linkse rakker nog geen enkele veroordeling gehoord tegen de moslims hun terreuracties.wat is hier fout mee, als je de tweede wereldoorlog hebt bestudeert, zal je snappen wat ik bedoel.

En kernbommen zijn de laatste middellen die je kan gebruiken, als morgen een of andere ayatollah of dictator dreigt met een nucleaire crisis. Zou ik geen moment twijfelen en een kernraket op zijn kernraketbasis smijten. (indien de bewijzen 100% juist zijn en dat het geen valse dreiging is)

Die bewijzen vraag je makkelijk ff op bij Heren B&B, toch?

Vorenus
7 augustus 2006, 04:30
Liever Blair en bush dan saddam en Ali Khamenei.

willem1940NLD
7 augustus 2006, 04:33
Zulke zaken lijken mij iets te ernstig om leugens / valse info bij te riskeren.

Vorenus
7 augustus 2006, 05:00
Voor mij was de inval in irak meer dan gerechtvaardigd.

Saddam heeft in het verleden BC wapens gebruikt
had de installaties om ABC wapens te maken

bij de inval

Zijn er rakketten gevonden met BC wapens
Waar zijn de resterende BC wapens gebleven die de inspecties van de VN niet vonden.( als ze vernietigt waren had saddam dit toch zeker laten zien)

indien hij nu aan de macht nog was en er geen boycot was
was hij zeker terug ABC wapens aan het ontwikkellen

willem1940NLD
7 augustus 2006, 05:04
Voor mij was de inval in irak meer dan gerechtvaardigd.

Saddam heeft in het verleden BC wapens gebruikt
had de installaties om ABC wapens te maken

bij de inval

Zijn er rakketten gevonden met BC wapens
Waar zijn de resterende BC wapens gebleven die de inspecties van de VN niet vonden.( als ze vernietigt waren had saddam dit toch zeker laten zien)

indien hij nu aan de macht nog was en er geen boycot was
was hij zeker terug ABC wapens aan het ontwikkellen

Het ZOU kunnen, maar voor een Ongelovige zijn zulke argumenten niet voldoende.

Vorenus
7 augustus 2006, 05:16
als ze morgen met bewijzen kunnen komen dat Iran een kernbom heeft en dit kan met 100% gestaaft worden met bewijzen. Is het voor mij simpel, op het moment dat Iran dreigt en klaar staat om die raket af te vuren. Zou ik zeker niet twijfelen om er een kernraketje van 5 kt TNT op af te sturen
(atoombom op hiroshima was eentje van 20 kt TNT)

Samsa
7 augustus 2006, 09:03
als ze morgen met bewijzen kunnen komen dat Iran een kernbom heeft en dit kan met 100% gestaaft worden met bewijzen. Is het voor mij simpel, op het moment dat Iran dreigt en klaar staat om die raket af te vuren. Zou ik zeker niet twijfelen om er een kernraketje van 5 kt TNT op af te sturen
(atoombom op hiroshima was eentje van 20 kt TNT)
net zoals in irak zeker? daar waren de amerikanen en de britten ook 100% zeker dat saddam nog biologische en chemische wapens had en dat hij uranium uit nigeria had proberen te kopen. en wat bleek? allemaal uitgevonden. hetzelfde met de link tussen saddam en 9-11: er zou bv een ontmoeting geweest zijn in wenen tussen een van de 19 kapers en een geheim agent van saddam. en wat bleek deze keer? gefabriceerde sprookjes. maar een meerderheid van de amerikanen geloofde wel degelijk dat er een directe link was op het moment dat ze binnenvielen. van 'democratie' gesproken, zeg...
die gasten fabriceren gewoon 'intelligence' zoals hen dat uitkomt en da's niet de eerste keer. toen ze in panama binnenvielen en noriega buitenkegelden, zeiden militaire bronnen dat ze in het presidentieel paleis drie opmerkelijke dingen gevonden hadden
- een foto van hitler
- 50 kg cocaine
- voodoo-spullen
wat bleek? jawel, gefabriceerde intelligence: de foto van hitler stond gewoon op de voorkant van time-magazine, de cocaine bleek tortillabloem te zijn en de 'voodoospullen' waren geschenken van inheemse indianen omdat noriega veel voor hun welzijn had gedaan. nu, da's nog enigszins grappig, (hoewel ook dat een illegale, imperialistische invasie was) maar als ze weer ergens 'bewijzen' opdiepen over atoombommen zou ik toch wat meer bezorgd zijn

Samsa
7 augustus 2006, 09:08
Als dit de enigste middel is om wereldvrede te verdedigen, JA

BOMBING FOR PEACE IS LIKE FUCKING FOR VIRGINITY
je gelooft toch niet dat een atoombom smijten in het midden-oosten, zeker zoals de zaken er nu voorstaan, gaat zorgen voor het verminderen van het geweld ginder of hier (aanslagen) zeker!? zoja, dan hoop ik dat je nooit in je leven enige politieke verantwoordelijkheid krijgt...

Samsa
7 augustus 2006, 09:24
1. Onder Clinton was de kloof tussen arm en rijk in de V.S. minder groot dan nu onder Bush. Dat heb ik toch altijd horen zeggen. Naar Amerikaanse normen was Clinton erg links. In Amerikaanse ogen heeft hij juist erg veel gedaan voor de minder rijken. Tussen haakjes, het is niet omdat de Amerikaanse regering niet solidair is, dat er in de Amerikaanse samenleving helemaal geen solidariteit is. Zo doen er erg veel Amerikanen vrijwilligerswerk. En ook Amerikanen doen aan liefdadigheid.
inkomensongelijkheid is inderdaad nog sterk gestegen onder bush, maar dat wil niet zeggen dat ze onder clinton verminderd is. de inkomensongelijkheid was in 1993 ongeveer hetzelfde als in 2001 (begin en einde ambtstermijn) en op een niveau dat hoger lag dan zn republikeinse voorgangers bush I en reagan (de extreem asociale godsdienstfanaticus). dat is daarmee nog niet alleen zijn schuld of zo, ik bedoel alleen dat hij daar niks of bijna niks aan gedaan heeft. en ja, in de ogen van de amerikaanse kiezers was hij erg links, maar je kunt ook ethisch links zijn op vlak van abortus, euthanasie enz zonder economisch links te zijn en dan heb je sowieso al heel rechts tegen je in het harnas gejaagd. ook niet vergeten dat de amerikaanse kiezers maar de helft van de bevolking vertegenwoordigen. de rest gaat niet eens stemmen omdat ze een schrijnend gebrek aan een echte keuze zien. in een interview met een working class meisje, dat 2 jobs moest doen om enigszins rond te komen, werd haar gevraagd wat haar advies is bij de komende verkiezingen. ze zei: 'als je moet kiezen tussen democraten en republikeinen, ga dan niet stemmen'. of die kerel na de orkaan katrina, die tot zn heupen in het water aan het ploeteren was en een boot voorttrok met zijn gezin in, natuurlijk zonder ook maar 1 reddingswerker in de wijde omtrek: 'do you have a message to the politicians in washington?'. die kerel roept vanuit de verte ' yes! you suck! '.
tis trouwens niet onopvallend dat ik de amerikaanse bevolking eigenlijk verdedig tegen beschuldigingen dat ze oorlogszuchtig -die vaak van mensen komt die zichzelf graag links noemen-zouden zijn of wat dan ook

2. Wat betreft die denktanks: Inderdaad. Die willen de wereldmacht. Maar zoals ik daarnet zei: De meeste Amerikanen vinden de V.S. een fantastisch land dat wereldmacht moet zijn. Sommigen klagen zelfs dat Clinton niet genoeg uitgaf aan defensie. Dat is wat er leeft bij de publieke opinie daar. Afgeven op Bush en op Amerika gaat dat denk ik niet verhelpen. En ik denk dat veel Amerikanen uw opmerkingen laf zouden vinden en u zouden antwoorden dat de V.S. geavanceerd is. De Amerikanen vinden dat hun land het beste land ter wereld is.

je kunt niet zo makkelijk dé publieke opinie in de VSA aflezen aan de verkiezingsuitslag. niet eens de helft van de stemgerechtigde amerikanen gaat stemmen. er zijn nog dingen die meespelen: om te beginnen hebben nogal wat europeanen onvoorstelbaar stereotiepe ideëen over wat dé kenmerken van dé amerikaan nu zijn. daar moet je toch mee oppassen. veel amerikanen houden dan wel van hun land, dat wil nog niet noodzakelijk zeggen dat ze het ook akkoord zijn met wat hun regering allemaal uitvreet. bush heeft tegenwoordig een approval rating van minder dan 40%, wat historisch laag is. niet moeilijk, armoede neemt toe, sociale afbraak neemt toe.
verder worden de media in de VSA sterk gemanipuleerd, soms op of zelfs over het randje van het despotische. volgens opiniepeilingen is een meerderheid van amerikanen voor verhoogde uitgaven voor:
inner cities (60%), leefmilieu, onderwijs en gezondheidszorg (elk 75%), verhoging van het minimumloon (78%), en zijn ze voor striktere wapenwetgeving (80%) en hervorming van campagnefinanciering (80%). allemaal vrij linkse thema's, waar de democraten ook hun gat aan vagen. de media zetten door hun selectieve berichtgeving echter de agenda: hun macht ligt in het feit dat ze een grote invloed hebben in wat de bevolking (of althans de kiezers) belangrijk vindt, in dit geval veiligheid en terrorisme (al mindert dat wel, omdat ze ook beginnen te merken dat bush juist niet aan het zorgen is voor meer veiligheid). nu, terrorisme heeft de laatste 10 jaar, laat ons zeggen, enkele duizenden amerikaanse doden veroorzaakt met 9-11 en die vbn die jij gegeven hebt. maar als de overheid meer zou uitgeven aan inner cities, onderwijs, gezondheidszorg en striktere wapenwetgeving, zou er misschien iets gedaan kunnen worden aan de duizenden die sterven van armoede, de 11000 amerikanen (!) die elk jaar door een kogel sterven enz. enz.

Stefanie
7 augustus 2006, 22:08
dat is daarmee nog niet alleen zijn schuld of zo, ik bedoel alleen dat hij daar niks of bijna niks aan gedaan heeft. en ja, in de ogen van de amerikaanse kiezers was hij erg links, maar je kunt ook ethisch links zijn op vlak van abortus, euthanasie enz zonder economisch links te zijn en dan heb je sowieso al heel rechts tegen je in het harnas gejaagd.

Ik bedoel hier economisch links. Ik baseer mij op de message boards van yahoo. Daar wordt een links beleid een beleid voor luierikken genoemd en klaagt men soms over mensen die niet willen werken. Heb ik geloof ik hier op het forum ook al gezien.

Stefanie
7 augustus 2006, 22:10
of die kerel na de orkaan katrina, die tot zn heupen in het water aan het ploeteren was en een boot voorttrok met zijn gezin in, natuurlijk zonder ook maar 1 reddingswerker in de wijde omtrek: 'do you have a message to the politicians in washington?'. die kerel roept vanuit de verte ' yes! you suck! '.

Tja, en één van het eersten dat dienen expert op de Nederlandse T.V. zei was dat dienen dijk in New Orleans helemaal niet sterk genoeg en helemaal niet bestand was tegen krachtige orkanen. Ik vind dat onbegrijpelijk en verbijsterend. Die mensen leefden onder de zeespiegel naast dat water en ze beseften blijkbaar niet dat dienen dijk niet stevig genoeg was. Wel, ik denk dat zij dat niet wisten. Diene journalist op CNN was trouwens bijzonder kritisch. Amaai. Dat zie ik onze journalisten nog niet doen.

Stefanie
7 augustus 2006, 22:12
tis trouwens niet onopvallend dat ik de amerikaanse bevolking eigenlijk verdedig tegen beschuldigingen dat ze oorlogszuchtig -die vaak van mensen komt die zichzelf graag links noemen-zouden zijn of wat dan ook

Ik ben een aantal keren op de message boards van yahoo geweest. Militarisme is daar veel minder een taboe dan hier. Hier bij ons is er veel meer pacifisme. Die énen op de message boards beweerde doodleuk dat Bush meer dan genoeg diplomatie had geprobeerd voordat hij Irak binnenviel. Tja...

Samsa
7 augustus 2006, 22:14
Ik bedoel hier economisch links. Ik baseer mij op de message boards van yahoo. Daar wordt een links beleid een beleid voor luierikken genoemd en klaagt men soms over mensen die niet willen werken. Heb ik geloof ik hier op het forum ook al gezien.

zie je niet alleen op fora en message boards maar dat hoor je politici als j-m dedecker, hugo coveliers en het voltallige vlaams belang ook voortdurend beweren. natuurlijk zonder veel tegenwind van de 'linkse' sp.a, want consequent tegenwind geven aan rechts, daar doen die niet meer aan mee

Stefanie
7 augustus 2006, 22:14
je kunt niet zo makkelijk dé publieke opinie in de VSA aflezen aan de verkiezingsuitslag.

Daar baseer ik mij niet op. Ik baseer mij op de discussies bij de message boards en wat mijn Amerikaanse netvrienden zeggen. Om te beginnen was Bush nooit ten volle hun gedacht. En nu is hij heel onpopulair.

willem1940NLD
7 augustus 2006, 22:17
Ja, ik merk bij zelfs mijn rechtse/republikeinse Amerikaanse kennissen dat Bush nog maar weinig vertrouwen geniet.

Stefanie
7 augustus 2006, 22:17
verder worden de media in de VSA sterk gemanipuleerd, soms op of zelfs over het randje van het despotische. volgens opiniepeilingen is een meerderheid van amerikanen voor verhoogde uitgaven voor:
inner cities (60%), leefmilieu, onderwijs en gezondheidszorg (elk 75%), verhoging van het minimumloon (78%), en zijn ze voor striktere wapenwetgeving (80%) en hervorming van campagnefinanciering (80%). allemaal vrij linkse thema's, waar de democraten ook hun gat aan vagen. de media zetten door hun selectieve berichtgeving echter de agenda: hun macht ligt in het feit dat ze een grote invloed hebben in wat de bevolking (of althans de kiezers) belangrijk vindt, in dit geval veiligheid en terrorisme (al mindert dat wel, omdat ze ook beginnen te merken dat bush juist niet aan het zorgen is voor meer veiligheid).

Net als bij ons dus. De media bij ons manipuleert ook. Daarom vind ik de message boards zo interessant om de Amerikanen beter te leren kennen. Of toch interessanter dan de media.

Samsa
7 augustus 2006, 22:19
Tja, en één van het eersten dat dienen expert op de Nederlandse T.V. zei was dat dienen dijk in New Orleans helemaal niet sterk genoeg en helemaal niet bestand was tegen krachtige orkanen. Ik vind dat onbegrijpelijk en verbijsterend. Die mensen leefden onder de zeespiegel naast dat water en ze beseften blijkbaar niet dat dienen dijk niet stevig genoeg was. Wel, ik denk dat zij dat niet wisten. Diene journalist op CNN was trouwens bijzonder kritisch. Amaai. Dat zie ik onze journalisten nog niet doen.

de armen woonden overwegend onder de zeespiegel, de rijken overwegend erboven.
ik heb ook journalisten horen spreken over 'afrikaanse toestanden' krek in het midden van de VS (misschien wel een tikje overdreven, maar toch)
en ja, onze journalisten zouden best ook wat kritischer mogen zijn tegenover hun eigen regeringen en staten. ondanks wat veel europese journalisten laten uitschijnen, is het hier met persvrijheid ook niet zo enorm veel beter gesteld dan in de VS

Stefanie
7 augustus 2006, 22:20
nu, terrorisme heeft de laatste 10 jaar, laat ons zeggen, enkele duizenden amerikaanse doden veroorzaakt met 9-11 en die vbn die jij gegeven hebt. maar als de overheid meer zou uitgeven aan inner cities, onderwijs, gezondheidszorg en striktere wapenwetgeving, zou er misschien iets gedaan kunnen worden aan de duizenden die sterven van armoede, de 11000 amerikanen (!) die elk jaar door een kogel sterven enz. enz.

Hier moet ik u gelijk geven, maar ja... Trouwens, ik hoor dat de problemen met "gangs" steeds erger worden.

willem1940NLD
7 augustus 2006, 22:21
de armen woonden overwegend onder de zeespiegel, de rijken overwegend erboven.
ik heb ook journalisten horen spreken over 'afrikaanse toestanden' krek in het midden van de VS (misschien wel een tikje overdreven, maar toch)
en ja, onze journalisten zouden best ook wat kritischer mogen zijn tegenover hun eigen regeringen en staten. ondanks wat veel europese journalisten laten uitschijnen, is het hier met persvrijheid ook niet zo enorm veel beter gesteld dan in de VS

Voor Nederland kun je dit ook afwachten; bijna jaarlijks meer overlast doordat er al enige decennia nieuwbouw is gepleegd in uiterwaarden ....

Stefanie
7 augustus 2006, 22:22
de armen woonden overwegend onder de zeespiegel, de rijken overwegend erboven.
ik heb ook journalisten horen spreken over 'afrikaanse toestanden' krek in het midden van de VS (misschien wel een tikje overdreven, maar toch)
en ja, onze journalisten zouden best ook wat kritischer mogen zijn tegenover hun eigen regeringen en staten. ondanks wat veel europese journalisten laten uitschijnen, is het hier met persvrijheid ook niet zo enorm veel beter gesteld dan in de VS

Moest ik onder de zeespiegel wonen, dan zou ik toch vragen of dienen dijk wel stevig genoeg is. De Nederlanders hebben fortuinen uitgegeven aan hun dijken, maar toch zijn ze er niet volledig gerust in.

Samsa
7 augustus 2006, 22:23
Ja, ik merk bij zelfs mijn rechtse/republikeinse Amerikaanse kennissen dat Bush nog maar weinig vertrouwen geniet.

hoera!
ook al wil dat natuurlijk niet zeggen dat ik het ook maar één spatje eens ben met hen

willem1940NLD
7 augustus 2006, 22:24
Hier moet ik u gelijk geven, maar ja... Trouwens, ik hoor dat de problemen met "gangs" steeds erger worden.

Nee hoor, die gangs zijn traditioneel-USAyaans, evenals het vermaarde Presidentschieten.

De film/musical "West side story" is ouder dan de meeste deelnemers aan Dit Forum.

Samsa
7 augustus 2006, 22:33
Nee hoor, die gangs zijn traditioneel-USAyaans, evenals het vermaarde Presidentschieten.

De film/musical "West side story" is ouder dan de meeste deelnemers aan Dit Forum.
omdat ze al (bijna) altijd even weinig aandacht en middelen gegeven hebben aan organisaties die daar echt iets aan hadden kunnen doen, maar wel steeds meer aan politie en gevangenissen. de gevangenisbevolking in de VS is de laatste 20 jaar verdubbeld! iets waar grote bedrijven trouwens grof geld aan verdienen. toch wel erg straf dat je door gevangenissen te privatiseren een groep mensen creëert die er voordeel bij heeft dat er zoveel mogelijk mensen opgesloten worden! meer repressief optreden, meer arrestaties, meer gevangenen, maar langs geen kanten minder criminaliteit! en dat kost de gewone amerikaan allemaal méér belastinggeld (die gevangenissen moeten betaald worden), maar ze delen zonder scrupules 'tax breaks' uit aan de allerrijksten, waaronder die mensen die al grof geld verdienen aan het neerpoten van zoveel mogelijk gevangenissen. en intussen laten ze miljoenen (vaak zwarte en latino) mensen creperen in verloederde buurten zonder deftige scholen en ziekenhuizen en sportpleinen en weet ik nog wat allemaal. 't is soms echt om doodziek van te worden... (diepe zucht!)

en precies dat beleid, willem, is waar die republikeinen van je voor gestemd hebben met reagan, bush sr en bush jr en waar de zogenaamd linkse clinton geen reet aan heeft gedaan.

willem1940NLD
7 augustus 2006, 23:58
omdat ze al (bijna) altijd even weinig aandacht en middelen gegeven hebben aan organisaties die daar echt iets aan hadden kunnen doen, maar wel steeds meer aan politie en gevangenissen. de gevangenisbevolking in de VS is de laatste 20 jaar verdubbeld! iets waar grote bedrijven trouwens grof geld aan verdienen. toch wel erg straf dat je door gevangenissen te privatiseren een groep mensen creëert die er voordeel bij heeft dat er zoveel mogelijk mensen opgesloten worden! meer repressief optreden, meer arrestaties, meer gevangenen, maar langs geen kanten minder criminaliteit! en dat kost de gewone amerikaan allemaal méér belastinggeld (die gevangenissen moeten betaald worden), maar ze delen zonder scrupules 'tax breaks' uit aan de allerrijksten, waaronder die mensen die al grof geld verdienen aan het neerpoten van zoveel mogelijk gevangenissen. en intussen laten ze miljoenen (vaak zwarte en latino) mensen creperen in verloederde buurten zonder deftige scholen en ziekenhuizen en sportpleinen en weet ik nog wat allemaal. 't is soms echt om doodziek van te worden... (diepe zucht!)

en precies dat beleid, willem, is waar die republikeinen van je voor gestemd hebben met reagan, bush sr en bush jr en waar de zogenaamd linkse clinton geen reet aan heeft gedaan.

Het zijn niet "mijn" republikeinen en de overigen ook niet mijn communisten of mijn schorem.
Ook ontmoette ik beschaafde en hardwerkende zwarten en latinos, dus ook dat is al geen garantie voor criminaliteit.

Iets totaal anders is, dat daar minder mensen dan vroeger in alle rangen en standen nog geloven dat Hr Bush eerlijk of betrouwbaar zou zijn.

Pelgrim
14 augustus 2006, 21:08
Tja, als importbruiden, taalachterstand en die incidenten géén imperialisme zijn,

Dat is geen imperialisme, dat is gewoon achtereenvolgens: mensensmokkel, sociaal probleem en criminaliteit.

wat is dan wél imperialimse? En nee, de hebzucht van de Europeanen is géén Amerikaans imperialisme.


nee, dat is Europees imperialisme, waar ik als volksnationalist dan ook tegen ben. De EU mag van mijn part zo snel mogelijk opgeblazen worden, desnoods letterlijk.

Dus hou diene zever maar voor u.


ok, als jij jouw zever voor u houdt, dan zal ik de mijne bijhouden.

Israël is een klein land. Bovendien snap ik niet waarom de Joden geen toegang zouden mogen hebben tot hun heiligdommen.

Waarom zouden ze dat niet mogen? Er is een verschil tussen toegang tot heiligdommen en een agressieve politiek tegenover een bepaalde etnische bevolkingsgroep.

Wat betreft het Amerikaans buitenlands beleid: Tja, als sommigen gewelddadig en corrupt zijn, dan is dat niet de schuld van de Amerikanen. In tegendeel. "Verlichting", "democratie", "mensenrechen" en "gelijke kansen" zijn allemaal dingen die uit het Westen komen.


de atoombom, concentratiekampen, nazisme en stalinisme ook.

Oei.

Ik heb trouwens geen antwoord gekregen op mijn vraag van gisteravond. Hebben alleen maar blanken technologie nodig misschien? De technologie van het Westen kan ook het leven van de mensen in de rest van de wereld verbeteren.


jazeker, en ik ben dan ook wel voorstander van een degelijke ontwikkelingshulp. Maar dan wel degelijk hulp, dus niet op de typische Wereldbankwijze, hen dwingen heel hun maatschappij overhoop te gooien voor de westerse multinationals.

Pelgrim
14 augustus 2006, 21:09
Globalisering gaat ook over taal, cultuur en mobiliteit. Blijkbaar kunt gij alleen maar aan geld denken? D'r is meer in het leven dan geld, hoor.

Aha, waarmee je dus net aantoont dat er wel degelijk cultureel imperialisme bestaat. En kijk eens goed rond welke cultuur hier dominant is...

Chipie
14 augustus 2006, 21:19
omdat ze al (bijna) altijd even weinig aandacht en middelen gegeven hebben aan organisaties die daar echt iets aan hadden kunnen doen, maar wel steeds meer aan politie en gevangenissen. de gevangenisbevolking in de VS is de laatste 20 jaar verdubbeld! iets waar grote bedrijven trouwens grof geld aan verdienen. toch wel erg straf dat je door gevangenissen te privatiseren een groep mensen creëert die er voordeel bij heeft dat er zoveel mogelijk mensen opgesloten worden! meer repressief optreden, meer arrestaties, meer gevangenen, maar langs geen kanten minder criminaliteit! en dat kost de gewone amerikaan allemaal méér belastinggeld (die gevangenissen moeten betaald worden), maar ze delen zonder scrupules 'tax breaks' uit aan de allerrijksten, waaronder die mensen die al grof geld verdienen aan het neerpoten van zoveel mogelijk gevangenissen. en intussen laten ze miljoenen (vaak zwarte en latino) mensen creperen in verloederde buurten zonder deftige scholen en ziekenhuizen en sportpleinen en weet ik nog wat allemaal. 't is soms echt om doodziek van te worden... (diepe zucht!)

en precies dat beleid, willem, is waar die republikeinen van je voor gestemd hebben met reagan, bush sr en bush jr en waar de zogenaamd linkse clinton geen reet aan heeft gedaan.Normaal zouden die hier ook moeten verdubbeld zijn... ;-)

Stefanie
16 augustus 2006, 22:57
Aha, waarmee je dus net aantoont dat er wel degelijk cultureel imperialisme bestaat. En kijk eens goed rond welke cultuur hier dominant is...

Ten eerste, de Amerikaanse cultuur is afkomstig uit Europa. Ten tweede, de Amerikanen komen ons dat hier niet opdringen. De oorzaak is de hebzucht van de mensen hier. Maar nogmaals: Ik heb meer last van Frans en Islamitisch imperialisme dan van de Amerikanen. En ja, als de Belgen graag naar Amerikaanse films kijken en graag naar Amerikaanse muziek luisteren, dan is het gemakkelijk om de Amerikanen de schuld te geven. Volgens mij zijn wij zelf verantwoordelijk voor wat we doen of niet doen.

Stefanie
16 augustus 2006, 22:59
Dat is geen imperialisme, dat is gewoon achtereenvolgens: mensensmokkel, sociaal probleem en criminaliteit.

Sociaal probleem? Zever. Die taalachterstand is puur imperialisme.

Stefanie
16 augustus 2006, 23:01
ok, als jij jouw zever voor u houdt, dan zal ik de mijne bijhouden.

Tja, da's ook een manier om mij de mond snoeren, natuurlijk. Ik vrees echter dat het harde realiteit is. De feiten spreken voor zich en zullen ook voor zich spreken.

Pelgrim
17 augustus 2006, 01:56
Ten eerste, de Amerikaanse cultuur is afkomstig uit Europa.

Engeland, dan vooral.

Ten tweede, de Amerikanen komen ons dat hier niet opdringen.


Nee? Straf dat de islamieten die dat zogezegd wel opdringen er niet in slagen Arabisch de internationale voertaal te maken terwijl het brave Engels dat wel kan.

De oorzaak is de hebzucht van de mensen hier.


De oorzaak is Clearchannels, platenmaatschappijen van Amerikaanse origine en een filmindustrie die uasi volledig door de VS wordt gedomineerd.

Pelgrim
17 augustus 2006, 01:57
Sociaal probleem? Zever. Die taalachterstand is puur imperialisme.

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Slecht presteren op school en daardoor geen job kunnen vinden is... imperialisme :rofl:

Pelgrim
17 augustus 2006, 01:59
Tja, da's ook een manier om mij de mond snoeren, natuurlijk. Ik vrees echter dat het harde realiteit is. De feiten spreken voor zich en zullen ook voor zich spreken.


tuurlijk.

Reclame op tv: veel Engels. Geen arabisch.

Feiten spreken voor zich.

Voertaal van de meeste multinationals: Engels, niet Arabisch.

Feiten spreken voor zich.

Voertaal van zowat alle internationale contacten: Engels.

Feiten spreken voor zich.

Zelden iemand tegengekomen die zo gemakkelijk onderuit te halen is.

voicelesscharlie
17 augustus 2006, 01:59
De oorzaak is Clearchannels, platenmaatschappijen van Amerikaanse origine en een filmindustrie die uasi volledig door de VS wordt gedomineerd.

Maar dat is vreselijk.8O
Holywood verbieden?

Pelgrim
17 augustus 2006, 02:03
nope, als filmliefhebber wil ik dat ook niet. Vraag is wat jullie gaan doen. Moskeeën verbieden?

voicelesscharlie
17 augustus 2006, 02:30
nope, als filmliefhebber wil ik dat ook niet. Vraag is wat jullie gaan doen. Moskeeën verbieden?
Dat valt te overwegen.
Enfin, de wilgroei ervan kunnen we aanpakken.
Gaat makkelijk met de wet ruimtelijke ordening.;-)

_Yahya_
17 augustus 2006, 03:50
tuurlijk.

Reclame op tv: veel Engels. Geen arabisch.

Feiten spreken voor zich.

Voertaal van de meeste multinationals: Engels, niet Arabisch.

Feiten spreken voor zich.

Voertaal van zowat alle internationale contacten: Engels.

Feiten spreken voor zich.

Zelden iemand tegengekomen die zo gemakkelijk onderuit te halen is.
Engels is de taal van business :-)
Arabisch is de taal van Olie ... :-D
en zonder Olie is er geen business (oorlog) :lol:
nee, Arabisch is de taal van de laatste openbaring voor de mensheid ..!! dat is het ... basis principes worden wel naar andere talen vertaald , maar degen die dieper wilt gaan moet Arabisch leren.
Only those who understand the purpose of the book will understand why it is in Arabic or non-Arabic.

Basy Lys
17 augustus 2006, 11:06
En de noodzakelijke middelen om de meerwaarde te verkrijgen, de premisse om technologische voorsprong te creëren, is ontstaan door het expansieve kolonialisme. Voorsprong door diefstal.
Oorzaak en gevolg door elkaar halen getuigt van een gebrek aan historisch inzicht. De industriële revolutie dateert van voor de koloniale expansie.

De kolonisering heeft een gigantische ontwikkeling en een bevolkingsexplosie in de gekoloniseerde gebieden met zich gebracht.

Basy Lys
17 augustus 2006, 11:10
Engels is de taal van business :-)
Arabisch is de taal van Olie ... :-D
en zonder Olie is er geen business (oorlog) :lol:
nee, Arabisch is de taal van de laatste openbaring voor de mensheid ..!! dat is het ... basis principes worden wel naar andere talen vertaald , maar degen die dieper wilt gaan moet Arabisch leren.
Only those who understand the purpose of the book will understand why it is in Arabic or non-Arabic.
De oliebaronnen en oliesheiks spreken dezelfde taal: Engels.

Van zodra er economisch haalbare alternatieven voor de Arabische olie zijn wordt over Arabieren en Arabisch niet meer gesproken. Het is zeker dat dit binnen de vijftig jaar zal gebeuren.

(Terloops: die zogezegde "laatste openbaring" werd overigens oorspronkelijk niet in het Arabisch geschreven, wel in het Syriac.)

Pelgrim
17 augustus 2006, 11:23
Engels is de taal van business :-)
Arabisch is de taal van Olie ... :-D
en zonder Olie is er geen business (oorlog) :lol:
nee, Arabisch is de taal van de laatste openbaring voor de mensheid ..!! dat is het ... basis principes worden wel naar andere talen vertaald , maar degen die dieper wilt gaan moet Arabisch leren.
Only those who understand the purpose of the book will understand why it is in Arabic or non-Arabic.

no offence kameraad maar u mag uw boek steken waar de zon nooit schijnt. Voor achterlijke religies heb ik even weinig respect als voor amerikaans imperialisme.

Stefanie
17 augustus 2006, 22:39
tuurlijk.

Reclame op tv: veel Engels. Geen arabisch.

Feiten spreken voor zich.

Voertaal van de meeste multinationals: Engels, niet Arabisch.

Feiten spreken voor zich.

Voertaal van zowat alle internationale contacten: Engels.

Feiten spreken voor zich.

Zelden iemand tegengekomen die zo gemakkelijk onderuit te halen is.

Wel en? Ik zie dat die Nederlanders ZELF initiatief nemen om hun land te verengelsen. Geen enkele Amerikaan die hen daartoe verplicht. Zo weigert minister Bourgeois om Nederlandstalige muziek te steunen in de media zoals dat in Frankrijk gebeurt met Franstalige muziek. Welke Amerikaan verbiedt hem dat? Het is gewoon een kwestie van mentaliteit. En die mantaliteit is dat Engels als "cool" en "hip" beschouwd wordt. Daar kunnen de Amerikanen niet aan doen. :roll:

Ge antwoordt trouwens totaal naast de kwestie. De vraag is wie het initiatief neemt. De vraag wie de "schuldige" is. En nee, het is NIET de Amerikanen hun schuld dat de mensen hier zo graag Engels spreken. D'r zijn trouwens net zo goed Europese grote bedrijven. Ik denk dan aan Nestlé of aan het feit dat... Hoe heette die supermarkt alweer? Ahold, geloof ik. Die hebben ook vestigingen in Amerika. Of denk maar aan Phillips of Sony... Of aan Shell. Of aan Nokia. Zijn dat Amerikaanse bedrijven? Niet hypocriet doen, hee?

En wat betreft dat onderuit halen: Waar heb ik misschien ontkent dat de verengelsing een feit is? De vraag is wie zijn schuld dat is.

willem1940NLD
17 augustus 2006, 22:43
Wel en? Ik zie dat die Nederlanders ZELF


???
Vertel!
Wat is er nu weer verkeerd aan Nederlanders?

Stefanie
17 augustus 2006, 22:46
???
Vertel!
Wat is er nu weer verkeerd aan Nederlanders?

Sorry. Ik was nog niet klaar met mijn post. Ik ging op de caps lock duwen en toen ging er iets mis. Maar ik heb het aangepast.

Stefanie
17 augustus 2006, 22:47
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Slecht presteren op school en daardoor geen job kunnen vinden is... imperialisme :rofl:

Slecht presteren op school? Die mensen zijn toch niet dommer dan wij? Of zijt gij 'n racist misschien? Ik had het trouwens over taalachterstand, dat heeft niets te maken met goed kunnen leren of niet. Is heel iets anders.

driewerf
17 augustus 2006, 23:16
Amerika. Tegen de moslim-terroristen die, zoals ik net zei, mobieler zijn geworden. gewoon ter informatie: de overgrote meerderheid van de 9/11 terropristen kwamen uit Saoudi-Arabie, de VS zitten in Irak, zowat het meest seculiere land in de regio.

de Madrid terroristen kwamen uit Marokko. Maar ondertussen geen VS-soldaat daar te zien.
de Londen-terroristen waren Pakistani. En waar zitten de VS? Toch wel ern**st, in Afghanistan.

Ferme verdediging, vindt ge ook niet?
Om ons van het moslimfundamentalisme te verdedigen, gaan ze zowat het meest seculiere land aldaar platbombarderen, en klaar maken voor fundamentisatie. Terwijl de landen waar de echte fundi's zitten (Saoudi-Arabie) dat geniet nog volop VS-steun en het andere, Iran dat durven ze niet aan te pakken. Ondertussen, hebben ze door de ISraelisdche actie in Libanon de islamo-fascistische Hezbollah versterkt, en als enig echte verzetsbeweging een street credibility gegeven waar ze in geen 100 jaar van konden dromen.
Idem trouwens voor Israel hoor: de PLO van Arafat (die ook relatief seculier was, cfr Arafats jaarlijks bezoek aan de Middernachtsmis in Betlehem) maar coeioneren toen ze aan de macht waren, en nu zitten ze met een al even oer-reactionaire Hamas-regering.

Groentje-18
17 augustus 2006, 23:18
Voornamelijk op basis van http://www.fcnl.org/pdfs/perspctvs/perspec6.pdf heb ik onderstaand lijstje opgesteld van de conflicten die momenteel woeden of sluimeren in deze wereld.

In een land kunnen tegelijkertijd verschillende conflicten bestaan. Zoals in Iraq, waar een strijd tegen de democratisering aan de gang is, maar tegelijkertijd een burgeroorlog tussen Sunni’s en Shiieten, en er nog steeds een dreiging rust op de Kurden.

Het volledige lijstje bevat 65 conflicten. In 39 daarvan zijn mohammedaanse landen of mohammedaanse minderheden betrokken. Dat is 60%, terwijl de mohammedanen beweren dat zij 20% van de wereldbevolking betekenen. Zelfs indien men zou stellen dat bepaalde conflicten waar zij bij betrokken zijn dubbel zouden geteld zijn, blijven zij nog steeds verantwoordelijk voor meer dan 50% van alle conflicten in de wereld.

Verhofstadt stelde reeds in zijn burgermanifest: ,,De vraag is of de islam wel in overeenstemming te brengen is met de liberale democratie en de vrijheid, de verdraagzaamheid, de verscheidenheid en het tegensprekelijk debat zonder dewelke geen open samenleving mogelijk is. (...) Is de zaak-Rushdie niet het ultieme bewijs van de onmogelijkheid van de islam zich in te passen in onze samenleving? Toont zij niet aan dat de islam in wezen een intolerante en totalitaire ideologie is, die botst met de culturele, morele en juridische voorschriften die gelden in een open en democratische samenleving?'' Verhofstadt beantwoordt die vraag met een pleidooi voor ,,de moeilijke, aartsmoeilijke weg van de inburgering'' waarin de islamitische immigranten ,,de bij ons geldende levenswijze en waarden'' aanvaarden.,,

Wie bevestiging zoekt voor de intolerante en totalitaire eigenschappen van die ideologie vindt deze misschien in dit lijstje?

1. Afghanistan regional warlords
2. Afghanistan: Taliban
3. Algeria vs. Armed Islamic Group (GIA)
4. Armenia vs. Azerbaijan
5. Chad vs. Movement for Democracy
6. Ethiopia vs. Eritrea
7. India vs. Jammu & Kashmir Liberation Front
8. India vs. Pakistan
9. India: Hindu vs. Muslim communal
10. Indonesia vs. Aceh separatists
11. Indonesia vs. Christians in Maluccan Islands territory
12. Indonesia vs. Christians on Sulawesi Island territory
13. Indonesia vs. West Papua separatists
14. Iran vs. Kurds
15. Iraq Sunni vs. Shi’a
16. Iraq vs. Kurds
17. Iraq: democratization
18. Israel vs. Hamas
19. Israel vs. Hezbollah
20. Israel vs. Lebanon
21. Israel vs. Palestinian Authority
22. Israel: Al-Aqsa Intifada
23. Kosovo: Albanians vs. Serbs
24. Macedonia vs. National Liberation
25. Myanmar (Burma) vs. minorities
26. Nigeria communal violence
27. People’s Republic of China vs. Uighur East Turkestan Independence Movement
28. Philippines vs. Abu Sayyaf
29. Philippines vs. Moro Islamic Liberation Front
30. Philippines vs. Moro National Liberation Front
31. Russia vs. Chechnya
32. Serbs, Croats & Bosnian Muslims
33. Sierra Leone vs. Revolutionary United Front
34. Somalia
35. Sudan vs. Sudanese People’s Liberation Army
36. Sudan: Darfur
37. Thailand vs Islamic fundamentalists
38. Turkey vs. Kurds (PKK)
39. World-Wide War on Terror
40. Angola vs. UNITA
41. Burundi: Tutsi vs. Hutu
42. Central African Republic
43. Colombia vs. Autodefensas Unidas
44. Colombia vs. National Liberation Army (ELN)
45. Colombia vs. Revolutionary Armed
46. Democratic Republic of Congo vs. indigenous rebels
47. Guinea Bissau vs. “army rebels”
48. Haitian government vs. opposition factions
49. India vs. Assam and Manipur
50. Liberia vs. Liberians United for Reconciliation
51. Mexican government vs. Zapatista (EZLN)
52. Moldova vs. Transdniester Region
53. Myanmar (Burma) vs. National League 1988
54. People’s Republic of China vs. Tibet
55. Peru vs. Sendero Luminoso
56. Philippines vs. New People’s Army
57. Republic of Congo vs. “Ninja” rebels
58. Republic of Georgia vs. Abkhazia
59. Rwanda: Tutsi vs. Hutu
60. Solomon Islands: Malaita Eagle Force and Isatabu Freedom Movement
61. Sri Lanka vs. Tamil Eelam
62. Uganda vs. Lord’s Army Power Sudan
63. United Kingdom vs. IRA splinter groups
64. Venezuelan government vs. legal opposition
65. Zimbabwe


Ik denk dat ik maar eens even ga flauwvallen.

driewerf
17 augustus 2006, 23:23
*houdt zijn armen gespreid*

Groentje-18
17 augustus 2006, 23:25
Scheiding van "kerk en staat" is een onmogelijkheid in een mohammedaanse omgeving.

*kuch*


Zo denken veel mensen dat Turkije tegen scheiding van kerk en staat zou zijn, terwijl het land deze scheiding al lang kent.

Groentje-18
17 augustus 2006, 23:25
*houdt zijn armen gespreid*

Dank u. :)

Stefanie
17 augustus 2006, 23:28
gewoon ter informatie: de overgrote meerderheid van de 9/11 terropristen kwamen uit Saoudi-Arabie, de VS zitten in Irak, zowat het meest seculiere land in de regio.

de Madrid terroristen kwamen uit Marokko. Maar ondertussen geen VS-soldaat daar te zien.
de Londen-terroristen waren Pakistani. En waar zitten de VS? Toch wel ern**st, in Afghanistan.

Ferme verdediging, vindt ge ook niet?
Om ons van het moslimfundamentalisme te verdedigen, gaan ze zowat het meest seculiere land aldaar platbombarderen, en klaar maken voor fundamentisatie. Terwijl de landen waar de echte fundi's zitten (Saoudi-Arabie) dat geniet nog volop VS-steun en het andere, Iran dat durven ze niet aan te pakken. Ondertussen, hebben ze door de ISraelisdche actie in Libanon de islamo-fascistische Hezbollah versterkt, en als enig echte verzetsbeweging een street credibility gegeven waar ze in geen 100 jaar van konden dromen.
Idem trouwens voor Israel hoor: de PLO van Arafat (die ook relatief seculier was, cfr Arafats jaarlijks bezoek aan de Middernachtsmis in Betlehem) maar coeioneren toen ze aan de macht waren, en nu zitten ze met een al even oer-reactionaire Hamas-regering.

Wel ja. Maar Irak was Koeweit binnengevallen. En die situatie met het embargo en de no-fly zones was ook niet goed. Persoonlijk ben ik van mening dat de V.S. grote fouten heeft gemaakt in Irak.

netslet
17 augustus 2006, 23:28
Scheiding van "kerk en staat" is een onmogelijkheid in een mohammedaanse omgeving.

Och, en hier wel zeker? Een deel van ons belastinggeld (opgehaald door de staat) gaat naar de Kerk, hé.

Jantje
17 augustus 2006, 23:41
:rofl:
Oh ja? Hoe komt het dan die moslim(gekken) NIET elke dag honderden andersgelovigen vermoorden in België? Want dat is toch de realiteit? :|

daar zijn twee mogelijke antwoorden voor,
1) In belgië zitten zoveel verschillende internationale instellingen, dat je de kans loop om heel de wereld tegen te krijgen als je die aanvalt.
2) België heeft zo'n goed speurders dat ze er gewoon de kans nog niet toe hebben gekregen.

driewerf
17 augustus 2006, 23:48
:rofl:
Oh ja? Hoe komt het dan die moslim(gekken) NIET elke dag honderden andersgelovigen vermoorden in België? Want dat is toch de realiteit? :|
héla, dat zeg jij. maar jij komt duidelijk niet buiten!
Hier in Mechelen, strompel je elke nacht over de verse lijken die op straat lopen. Je kan geen voet verzetten of ze hebben weer iemand dood achter gelaten. En dan die manie om kelen over te snijden. Echt. De vrouwen zijn gestopt om witte kleren te dragen want al dat bloed, dat spat toch zo.

Jantje
18 augustus 2006, 00:24
Basy lys,

Je hebt een vraag gestelt die echt niet op 1.2.3 te beantwoorden is.
En op je lijstje staan enkel de oorlogen die dagelijks mensenlevens eisen.
De oorlog tussen Spanje en de ETA of de oorlog tussen GB en het IRA woeden reeds jaren lang en zijn nog steeds bezig, wel in mindere maten dan vroeger, maar ze zijn er nog. En ik geloof niet de daar ook maar 1 Moslim tussen zit. De oorlogen in de DRC zijn oorlogen tussen Christelijke machtwellustelingen. Ook daar zitten geen Moslims tussen.
Maar zoals gewoonlijk hebben sommige je item van in het begin naar het steeds weerkerende onderwerp gebracht.

Maar ergens kan je alle oorlogen over heel de wereld terug brengen naar 3 landen. De USA, de nu verdwenen USSR en China. De meeste van die oorlogen zijn eigenlijk gewoon een overblijfsel van de koude oorlog tussen deze drie landen.
Zoals met Saddam, de USA heeft hem eerst aan de macht geholpen in hun strijd tegen Iran. Zij dachten dat als ze hem voldoende wapens en mogelijkheden gaven hij Iran wel zou klein krijgen en hij hen daarna slaafs zou volgen. Een klein foutje van hen dus.
In Afghanistan hebben zij eerst de moslimstrijders bewapen om de strijd tegen de USSR te voeren en zo hun aardsvijand een zware klap toe te brengen zoals deze bij hen had gedaan in Vetnam. Weer een klein foutje dus
En in grote lijnen kan je dit wel overbrengen op de meeste conflicten die er nu zijn.
Dat de moslims nu zo zwaar bewapen zijn en zo fanatiek tegen de westerse wereld in gaan is daar ook een gevolg van. Zij denken dat ze alleen de USSR hebben doen vallen en zijn nu aan het proberen om er een moslim staat van te maken.
En ze willen dus het zelfde proberen met de Westerse wereld, waar ze aardig in aan het slagen zijn.

En je moet toegeven dat ze een heel goede leermeester hebben gehad.
Die heeft de zelfde tactiek gebruikt.

dring met enkele binnen als vriend
ga er daarna met steeds meer mensen heen
Doe als of jou levenswijze beter is
verder de bevolking en heers er dan over.
dring jou wil en wetten op
wie durft tegen werken ruim je op
al moet je heldere volkeren uitmoorden.

Zie je al wie zijn voorbeeld zij nu aan het volgen zijn.
Ja, ze doen het ook wel een paar honderd jaar later, maar hun Goddienst is dan ook een paar honderd jaar jonger.

Dus zie je, al die conflicten zijn terug te herleiden tot hetzelfde.
Wij(de westerse wereld) die hen hebben geleerd hoe ze moeten doden, maar we zijn vergeten hen te leren dat ze enkel ONZE vijanden mogen doden en ONZE moeten met rust laten.

willem1940NLD
18 augustus 2006, 00:37
Wel en? Ik zie dat die Nederlanders ZELF initiatief nemen om hun land te verengelsen. Geen enkele Amerikaan die hen daartoe verplicht. Zo weigert minister Bourgeois om Nederlandstalige muziek te steunen in de media zoals dat in Frankrijk gebeurt met Franstalige muziek. Welke Amerikaan verbiedt hem dat? Het is gewoon een kwestie van mentaliteit. En die mantaliteit is dat Engels als "cool" en "hip" beschouwd wordt. Daar kunnen de Amerikanen niet aan doen. :roll:

Ge antwoordt trouwens totaal naast de kwestie. De vraag is wie het initiatief neemt. De vraag wie de "schuldige" is. En nee, het is NIET de Amerikanen hun schuld dat de mensen hier zo graag Engels spreken. D'r zijn trouwens net zo goed Europese grote bedrijven. Ik denk dan aan Nestlé of aan het feit dat... Hoe heette die supermarkt alweer? Ahold, geloof ik. Die hebben ook vestigingen in Amerika. Of denk maar aan Phillips of Sony... Of aan Shell. Of aan Nokia. Zijn dat Amerikaanse bedrijven? Niet hypocriet doen, hee?

En wat betreft dat onderuit halen: Waar heb ik misschien ontkent dat de verengelsing een feit is? De vraag is wie zijn schuld dat is.

Ik vind het eigenlijk totaal geen punt; gewoon handig om een taal erbij te hebben die wereldwijd goed "pakt". Ik rommel wat met talen, was nuttig toen ik nog werkte en nu nog op een paar (2) speciale freak-forums wel leuk (er zitten daar lui tussen die zich redden in meer dan 10 talen!).

Eigenlijk vind ik dat alleen de handels-bruikbaarheid van een taal moet tellen. PRIVÉ gebruik ik Nederlands en "dialecten" verbied ik binnenshuis (dus wel "erbij" maar NIET "in plaats van").

:)

Stefanie
18 augustus 2006, 00:43
de atoombom, concentratiekampen, nazisme en stalinisme ook.

Oei.

Als gij wilt leven in een achterlijke, onwetende en primitieve wereld, dan zal het moeilijk discusiëren worden, want dat wil ik niet.

Stefanie
18 augustus 2006, 01:07
Ik vind het eigenlijk totaal geen punt; gewoon handig om een taal erbij te hebben die wereldwijd goed "pakt". Ik rommel wat met talen, was nuttig toen ik nog werkte en nu nog op een paar (2) speciale freak-forums wel leuk (er zitten daar lui tussen die zich redden in meer dan 10 talen!).

Eigenlijk vind ik dat alleen de handels-bruikbaarheid van een taal moet tellen. PRIVÉ gebruik ik Nederlands en "dialecten" verbied ik binnenshuis (dus wel "erbij" maar NIET "in plaats van").

:)

Het stoort mij wel dat de Amerikanen beschuldigd worden van imperialisme. Als Bourgeois het vertikt om de Nederlandstalige muziek meer te steunen is dat NIET de schuld van de Amerikanen. In Nederland gebruikt zelfs de regering voor veel zaken een Engelse term. Dat vind ik maar niks, het stoort mij, maar het is zeker niet de schuld van de Amerikanen. Of denk maar aan reclame. Daar zie je het ook soms. Of de namen van hun T.V. programma's. Als die Nederlanders hun T.V.programma's een Engelse naam geven, dan is dat NIET de schuld van de Amerikanen. De vraag is of je trots bent op je taal of niet, en daar hebben de Ameriaken NIETS mee te maken. Ze zijn wel graag wereldmacht, ik weet het wel, maar dat belet ons niet om Nederlands te spreken. Punt.

Jozef Ostyn
18 augustus 2006, 01:18
Basy lys,

Je hebt een vraag gestelt die echt niet op 1.2.3 te beantwoorden is.
En op je lijstje staan enkel de oorlogen die dagelijks mensenlevens eisen.
De oorlog tussen Spanje en de ETA of de oorlog tussen GB en het IRA woeden reeds jaren lang en zijn nog steeds bezig, wel in mindere maten dan vroeger, maar ze zijn er nog. En ik geloof niet de daar ook maar 1 Moslim tussen zit. De oorlogen in de DRC zijn oorlogen tussen Christelijke machtwellustelingen. Ook daar zitten geen Moslims tussen.
Maar zoals gewoonlijk hebben sommige je item van in het begin naar het steeds weerkerende onderwerp gebracht.

Maar ergens kan je alle oorlogen over heel de wereld terug brengen naar 3 landen. De USA, de nu verdwenen USSR en China. De meeste van die oorlogen zijn eigenlijk gewoon een overblijfsel van de koude oorlog tussen deze drie landen.
Zoals met Saddam, de USA heeft hem eerst aan de macht geholpen in hun strijd tegen Iran. Zij dachten dat als ze hem voldoende wapens en mogelijkheden gaven hij Iran wel zou klein krijgen en hij hen daarna slaafs zou volgen. Een klein foutje van hen dus.
In Afghanistan hebben zij eerst de moslimstrijders bewapen om de strijd tegen de USSR te voeren en zo hun aardsvijand een zware klap toe te brengen zoals deze bij hen had gedaan in Vetnam. Weer een klein foutje dus
En in grote lijnen kan je dit wel overbrengen op de meeste conflicten die er nu zijn.
Dat de moslims nu zo zwaar bewapen zijn en zo fanatiek tegen de westerse wereld in gaan is daar ook een gevolg van. Zij denken dat ze alleen de USSR hebben doen vallen en zijn nu aan het proberen om er een moslim staat van te maken.
En ze willen dus het zelfde proberen met de Westerse wereld, waar ze aardig in aan het slagen zijn.

En je moet toegeven dat ze een heel goede leermeester hebben gehad.
Die heeft de zelfde tactiek gebruikt.

dring met enkele binnen als vriend
ga er daarna met steeds meer mensen heen
Doe als of jou levenswijze beter is
verder de bevolking en heers er dan over.
dring jou wil en wetten op
wie durft tegen werken ruim je op
al moet je heldere volkeren uitmoorden.

Zie je al wie zijn voorbeeld zij nu aan het volgen zijn.
Ja, ze doen het ook wel een paar honderd jaar later, maar hun Goddienst is dan ook een paar honderd jaar jonger.

Dus zie je, al die conflicten zijn terug te herleiden tot hetzelfde.
Wij(de westerse wereld) die hen hebben geleerd hoe ze moeten doden, maar we zijn vergeten hen te leren dat ze enkel ONZE vijanden mogen doden en ONZE moeten met rust laten.

Ongelooflijk simplistisch.
Het idee alleen al dat de meeste oorlogen teug te brengen zijn tot de Koude Oorlog is belachelijk. Men kan zo een hele reeks voorbeelden van oorlogen opvoeren die daar niets, maar dan ook niets, mee te maken hebben.
Het idee dat de VS Saddam aan de macht zouden geholpen hebben is belachelijk.
En dat het Westen de Moslims zou geleerd hebben hoe te doden toont aan dat u geen flauw benul heeft waarover u praat.