PDA

View Full Version : Over log-rolling en democratie


Tantist
29 augustus 2003, 14:28
Een klassieke particratie is altijd ondemocratisch. Waarom?

Zoals jullie weten moet er telkens een bestuursakkoord worden opgesteld. En dat is een spel van geven en nemen, tussen alle ideologische verschillen: nu eens een socialistische maatregel, dan weer in ruil een liberaal initiatief. Soms krijgt een groep zelfs niets van toegevingen (geen SZ gesplitst, geen splitsing BHV, geen splitsing justitie, geen eigen loonnorm, geen eigen fiscale autonomie), en de anderen alls (een paritaire senaat, geld voor Brussel, tabaksreclame in Spa, geen extra nachtvluchten over Brussel, wapenuitvoer geregionaliseerd, transfers behouden,...), wat het contrast nog versterkt. Sommige punten worden gedeeld, maar bij de meeste punten gaat het over een soort koehandel, logrolling.

Dit geheel wordt nu door de 'meerderheid' gesteund. De meerderheid zijn zij die in het parlement samen meer dan de helft van de zetels hebben. Dat dit niet overeenkomt met hun werkelijke scores, maakt de zaak nog erger, maar dat negeren we even.

In feite gaat het hem dus telkens om voorstellen waar in feite maar een kleine minderheid voor bestaat bij het publiek, nl. bij de kiezers van de partijen die ze aanhangen, en dat is zelfs nog niet zeker, omdat het programma van een partij OOK een totaalpakket is dat met een soort koehandel tot stand komt, en die specifieke maatregel de meeste kiezers niet bevalt, maar het totaalpakket wel.

De geveinsde meerderheid bestaat als het ware dus niet voor die maatregel, en bestaat dus telkens uit 2 of meer minderheden die voor elkaars voorstellen stemmen, ook al wilt de ene partij dat eigenlijk niet, maar zijn ze gedwongen door het ontbreken van een geheime stemming. Volgen ze de partijdoctrine niet, krijgen ze geen verkiesbare plaats aangeboden de volgende keer.

En zelfs al zijn beide partijen echt voor het voorstel, en gaat het hier niet om een koehandel, dan is er nog geen garantie dat de parlementairen representatief zijn voor de bevolking, die, zoals gezegd, misschien op het totaalpakket van de programmapunten en het totaalpakket van de kieslijst stemde...

Het enige dat hier kan helpen is een referendum van rechtswege of op volksinitiatief.

Supe®Staaf
29 augustus 2003, 14:35
Goed gezegd.
Geheime stemming zou ook al soelaas brengen.

Wat denk je van mijn ideetje van 'verplichte meerderheid':
Partij met meeste stemmen + partij met 2e meeste stemmen etc. tot een meerderheid gevonden is rond een compromis?

http://forum.politics.be/viewtopic.php?t=5584

't Gaat grosso modo over hetzelfde, maar is wat anders geformuleerd. :wink:

Tantist
29 augustus 2003, 14:56
Goed gezegd.
Geheime stemming zou ook al soelaas brengen.

Wat denk je van mijn ideetje van 'verplichte meerderheid':
Partij met meeste stemmen + partij met 2e meeste stemmen etc. tot een meerderheid gevonden is rond een compromis?

http://forum.politics.be/viewtopic.php?t=5584

't Gaat grosso modo over hetzelfde, maar is wat anders geformuleerd. :wink:

Dat in de praktijk er 2 of meer gaan log-rollen in het geniep om samen de koek te kunnen verdelen. Voer dat BROV en BRVR maar in, dat is veiliger.

Supe®Staaf
29 augustus 2003, 14:59
Dat in de praktijk er 2 of meer gaan log-rollen in het geniep om samen de koek te kunnen verdelen. Voer dat BROV en BRVR maar in, dat is veiliger.
BRVR????

Supe®Staaf
29 augustus 2003, 15:06
Dat in de praktijk er 2 of meer gaan log-rollen in het geniep om samen de koek te kunnen verdelen. Voer dat BROV en BRVR maar in, dat is veiliger.
BRVR????
Okay.
Las het bij herlezing van jouw eerdere tekst.

Tantist
29 augustus 2003, 15:25
Dat in de praktijk er 2 of meer gaan log-rollen in het geniep om samen de koek te kunnen verdelen. Voer dat BROV en BRVR maar in, dat is veiliger.
BRVR????
Okay.
Las het bij herlezing van jouw eerdere tekst.

Tja, wat is de gangbare afkorting voor bindend referendum van rechtswege misschien?

Ik ben ook een voorstander om dit in te voeren, omdat voldoende handtekeningen inzamelen misschien een te grote drempel is voor bv. een wet over reflecterende nummerplaten, ik zeg maar wat ;-)

Supe®Staaf
29 augustus 2003, 16:16
Ik ben ook een voorstander om dit in te voeren, omdat voldoende handtekeningen inzamelen misschien een te grote drempel is voor bv. een wet over reflecterende nummerplaten, ik zeg maar wat ;-)
Er is ook b.v. mogelijkheid tot petitierecht.
Een kleine hoeveelheid ondertekenaars (10.000) zou moeten volstaan om het parlement tot een stemming te verplichten over het voorstel van deze initiatiefnemers.
Zo het parlement instemt (eventueel na parlementaire amendering en goedkeuring ervan door initiatiefgroep), dan is het voorstel aangenomen.
Zoniet kan de initiatiefgroep op zoek naar een voldoende aantal ondertekenaars om een BROV in gang te zetten.........
Leuk hee?

Tantist
1 september 2003, 12:17
Ik ben ook een voorstander om dit in te voeren, omdat voldoende handtekeningen inzamelen misschien een te grote drempel is voor bv. een wet over reflecterende nummerplaten, ik zeg maar wat ;-)
Er is ook b.v. mogelijkheid tot petitierecht.
Een kleine hoeveelheid ondertekenaars (10.000) zou moeten volstaan om het parlement tot een stemming te verplichten over het voorstel van deze initiatiefnemers.
Zo het parlement instemt (eventueel na parlementaire amendering en goedkeuring ervan door initiatiefgroep), dan is het voorstel aangenomen.
Zoniet kan de initiatiefgroep op zoek naar een voldoende aantal ondertekenaars om een BROV in gang te zetten.........
Leuk hee?

Dolle boel!