PDA

View Full Version : Potugal legaliseert massaal migranten


eno2
23 augustus 2006, 11:20
Portugal gaat in tegen Europese trend en legaliseert massaal migranten

Bijna overal in de Europese Unie voeren regeringen een heel restrictief beleid tegenover migranten en mensen zonder papieren, vaak onder druk van extreemrechtse of populistische partijen. De Portugese regering van de socialistische premier José Sócrates heeft midden augustus beslist het roer om te gooien en massaal verblijfsvergunningen uit te reiken aan alle migranten die al werk hebben of dat de komende maanden aangeboden krijgen in Portugal. Wie zich in Portugal wil vestigen, moet wel een arbeidscontract of een aanbod van een Portugese werkgever kunnen voorleggen. Alle illegale migranten, die al sinds 2002 in Portugal werken of er een eigen bedrijfje hebben, kunnen rekenen op volledige legalisering van hun situatie.
Het zou in totaal om bijna een half miljoen mensen gaan, waarvan er ongeveer 200.000 illegaal in het land verblijven. Velen zijn afkomstig uit de voormalige Portugese koloniën in Afrika en uit Brazilië en hebben al jaren bijgedragen tot de economische groei van Portugal. Het was geen toeval dat de goedkeurig van de nieuwe wet samenviel met een bezoek van Sócrates aan Brazilië. Het lot van de 160.000 Braziliaanse migranten in Portugal, waarvan waarschijnlijk één op de drie geen geldige verblijfspapieren heeft, is al langer een twistpunt in de relaties tussen beide landen. Ook migrantenkinderen die in Portugal zijn geboren en er school lopen, krijgen een verblijfsvergunning. Dat geldt ook voor hun ouders als die nog geen papieren zouden hebben. Tegelijk met de nieuwe wet voert Portugal strengere straffen in tegen mensenhandelaars en bedrijven die mensen zonder papieren aanwerven. Ook schijnhuwelijken worden strafbaar.
Migrantenorganisaties zijn over het algemeen tevreden met de nieuwe wet die rekening houdt met hun jarenlange verzuchtingen. Toch richt de wet zich sterk op de noden op de arbeidsmark.

Bron; IPS


Commentaar Eno2:
Hiermee volgt Portugal het voorbeeld van Spanje, dat in het laatste decenniumeen paar keer op massale schaal hetzelfde gedaan heeft.

Geen wonder dat dit een positief signaal uitstuurt naar de illegale migranten.

Jozef Ostyn
23 augustus 2006, 11:23
Indien dit waar is dan toont Portugal een duidelijk gebrek aan solidariteit en loyauteit tov van de EU. Misschien iets om rekening mee te houden als het geld van de structuurfondsen moet verdeeld worden.

eno2
23 augustus 2006, 11:28
Indien dit waar is dan toont Portugal een duidelijk gebrek aan solidariteit en loyauteit tov van de EU. Misschien iets om rekening mee te houden als het geld van de structuurfondsen moet verdeeld worden.
De EU-migrantenpolitiek is één grote shambles...
Hier onder- en weg-drukken, daar braindrainen, ginder legaliseren...

Vlaams-nationalist
23 augustus 2006, 11:29
Dat men dan niet komt klagen als bij de verkiezingen partijen als PNR e.d. vooruit gaan!

Lof der Zotheid
23 augustus 2006, 13:38
En dan maar klagen over die duizenden illegalen die aan de Europese kusten stranden, of op volle zee verzuipen in een poging daartoe. Ze vragen er gewoon om.

Antoon
23 augustus 2006, 16:03
Portugal doet gewoon wat de andere landen eerder hebben gedaan.

Al die regeringen, inclusief die van ons, zijn even dom bezig.

kelt
23 augustus 2006, 17:39
Portugal doet gewoon wat de andere landen eerder hebben gedaan.

Al die regeringen, inclusief die van ons, zijn even dom bezig.

Dit is ,jammer genoeg,waar.....


gewoon omdat gans de EU geen gemeenschappelijke,beenharde ,politiek daaromtrent wil voeren....

Een beenharde politiek is :vang die mensen op,voedt hen,kleedt hen,bekijk of ze volgens de VN -normen een vluchtelingenstatuut kunnen krijgen ,doe dat allemaal binnen de drie maanden,aan de grenzen,en indien niet OK zet hen er fysiek uit!

Een beenharde politiek is ook:leg de regeringen van de landen waar kandidaat-emigranten vandaan komen eens te roosteren.....de macht van het geld wordt altijd goed begrepen.....importbeperkingen van grondstoffen en andere produkten uit dergelijke landen DIREKT gekoppeld aan het aantal onderschepte vluchtelingen zouden,denk ik een duidelijk signaal zijn....

Een nieuw agendapunt op volgende LOME-conferenties....waarde regeringen van ontwikkelingslanden,iedere onderschepte vluchteling uit één uwer landen zal U ongeveer 100.000€ gaan kosten op uw export naar de EU!

eno2
24 augustus 2006, 09:24
Dit is ,jammer genoeg,waar.....


gewoon omdat gans de EU geen gemeenschappelijke,beenharde ,politiek daaromtrent wil voeren....

Een beenharde politiek is :vang die mensen op,voedt hen,kleedt hen,bekijk of ze volgens de VN -normen een vluchtelingenstatuut kunnen krijgen ,doe dat allemaal binnen de drie maanden,aan de grenzen,en indien niet OK zet hen er fysiek uit!

Een beenharde politiek is ook:leg de regeringen van de landen waar kandidaat-emigranten vandaan komen eens te roosteren.....de macht van het geld wordt altijd goed begrepen.....importbeperkingen van grondstoffen en andere produkten uit dergelijke landen DIREKT gekoppeld aan het aantal onderschepte vluchtelingen zouden,denk ik een duidelijk signaal zijn....

Een nieuw agendapunt op volgende LOME-conferenties....waarde regeringen van ontwikkelingslanden,iedere onderschepte vluchteling uit één uwer landen zal U ongeveer 100.000€ gaan kosten op uw export naar de EU!
Ja, kijk, het is een buitengewone complexe zaak en de toestanden op het terrein zijn er dan ook naar.
Ik betreur met jou de Europese fragmentatie op dit vlak.
Uiteindelijke veralgemeende legalisatie schijnt of dreigt de realpolitiek te worden of is het al...
Beenharde aanpak???
Die stelt ook zijn problemen. Je haalt de landen van herkomst aan. Daar zit de crux, op allerlei manieren. Wat als ze de vliegtuigen met gerepatrieerde onderdanen terugsturen? Van sancties daartegen is nog geen sprake en het valt te bezien of die iets opleveren.
Tenslotte hebben illegale immigranten ter plekke ook hun mensenrechten, die niet mogen geschonden worden.

In elk geval is Europa een veel te zwakke speler op dit moment.

Lof der Zotheid
24 augustus 2006, 11:09
Dit is ,jammer genoeg,waar.....


gewoon omdat gans de EU geen gemeenschappelijke,beenharde ,politiek daaromtrent wil voeren....

Een beenharde politiek is :vang die mensen op,voedt hen,kleedt hen,bekijk of ze volgens de VN -normen een vluchtelingenstatuut kunnen krijgen ,doe dat allemaal binnen de drie maanden,aan de grenzen,en indien niet OK zet hen er fysiek uit!

Een beenharde politiek is ook:leg de regeringen van de landen waar kandidaat-emigranten vandaan komen eens te roosteren.....de macht van het geld wordt altijd goed begrepen.....importbeperkingen van grondstoffen en andere produkten uit dergelijke landen DIREKT gekoppeld aan het aantal onderschepte vluchtelingen zouden,denk ik een duidelijk signaal zijn....

Een nieuw agendapunt op volgende LOME-conferenties....waarde regeringen van ontwikkelingslanden,iedere onderschepte vluchteling uit één uwer landen zal U ongeveer 100.000€ gaan kosten op uw export naar de EU!

Het zou een uitstekende politiek zijn om te voeren. Alleen spijtig dat Europa er veel te laf voor is...

kelt
24 augustus 2006, 17:49
Die stelt ook zijn problemen. Je haalt de landen van herkomst aan. Daar zit de crux, op allerlei manieren. Wat als ze de vliegtuigen met gerepatrieerde onderdanen terugsturen? Van sancties daartegen is nog geen sprake en het valt te bezien of die iets opleveren.
Tenslotte hebben illegale immigranten ter plekke ook hun mensenrechten, die niet mogen geschonden worden.

In elk geval is Europa een veel te zwakke speler op dit moment.

"illegaal" beschouwde immigranten hoeven niet persé naar het "land van herkomst" terug gezonden worden.

Vergeet niet dat landen als,pakweg Marokko ,Turkije,Zwitserland,...Rusland er ook geen punt van maken om "ontdekte" illegalen terug te sturen,en beslist niet op kosten van hun belastingsbetalers....Gewoon "het grondgebied verlaten" is al OK voor hen.

Ze schijnen ze,waar mogelijk,"door te laten",wetende dat de EU-landen het einddoel zijn,en niet het eigen grondgebied.

Indien de EU,als geheel,ook dergelijke politiek voert,(dus buitengrenzen EU : einde grondgebied) krijgt iedereen zijn eigen probleempjes terug...,zoals EU-landen het totnogtoe onderling deden gdvrdmme :evil:

En nog eens...als het echt geld gaat kosten,en dat is waar de EU echt sterk in is,dan zal iedereen dat wel geloven...geloof me vrij!geen enkel "illegaal" is 100.000€ gederfde inkomsten waard!

BINNEN de EU zijn er mensenrechten voor mensen die "volgens de wet" vallen.
BUITEN de EU zijn er ongetwijfeld ook wel een soort rechten,maar,essentieel,moeten we eens stoppen ons daar mee te bemoeien! (het wordt als rascisme,bemoeizucht,inmenging in binnenlandse zaken uitgelegd!)

Het is geen schone wereld,maar het is wel deze wereld :|

eno2
1 september 2006, 10:42
a Kelt:
Om het eens positief te bekijken:
Spanje bloedt leeg omdat ze daar de laagste geboortecijfers van het westen hebben. Toch ging de bevolking van miljoen in de laatste tien jaar.
Dank zij immigratie. Ook wordt nu de bevinding aangenomen in officiiële kringen, dat de economische boom een negatieve groei zou geworden zijn zonder de immigratie.

Dat ze papierlozen legaliseren is zeer bevordeerlijk voor het innen van belastingen uit vroeger zwartwerk, uit de parallelle economie en uit het informele circuit.

In Engeland draait de enorme gratis Health Service hoofdzakelijk dank zijn
immigranten, dokters en verplegers, uit Afrika.
Economisch staat Engeland het sterkst van Europa en de bijdrage van d immigrtievrijheid is daarbij cruciaal. De werkloosheid is er het kleinst.
Engeland volhardt in de boosheid en zet ook de deur wagewijd open voor de goedkope arbeidskrachten van de nieuwe Eurotoetreders, Polen, Roemenië, etc.


Het is een feit dat niet iedere Nationale economie daar momenteel baat bij heeft, en dat tijdelijke overgansmaatregelen gewenst kunnen zijn.

De trend is echter gezet...

eno2
1 september 2006, 11:14
Toch ging de bevolking van miljoen in de laatste tien jaar.


Correctie van corrupte tekst:
Toch ging de bevolking van 49 naar 53 miljoen in de laatste tien jaar.

kelt
1 september 2006, 16:28
a Kelt:
Om het eens positief te bekijken:
Spanje bloedt leeg omdat ze daar de laagste geboortecijfers van het westen hebben. Toch ging de bevolking van miljoen in de laatste tien jaar.
Dank zij immigratie. Ook wordt nu de bevinding aangenomen in officiiële kringen, dat de economische boom een negatieve groei zou geworden zijn zonder de immigratie.

Dat ze papierlozen legaliseren is zeer bevordeerlijk voor het innen van belastingen uit vroeger zwartwerk, uit de parallelle economie en uit het informele circuit.

In Engeland draait de enorme gratis Health Service hoofdzakelijk dank zijn
immigranten, dokters en verplegers, uit Afrika.
Economisch staat Engeland het sterkst van Europa en de bijdrage van d immigrtievrijheid is daarbij cruciaal. De werkloosheid is er het kleinst.
Engeland volhardt in de boosheid en zet ook de deur wagewijd open voor de goedkope arbeidskrachten van de nieuwe Eurotoetreders, Polen, Roemenië, etc.


Het is een feit dat niet iedere Nationale economie daar momenteel baat bij heeft, en dat tijdelijke overgansmaatregelen gewenst kunnen zijn.

De trend is echter gezet...

Ondertussen zijn er gebieden in India ter grootte van de EU waar amper dokters en verpleegkundigen voor beschikbaar zijn,want die jongelui "verdwijnen" (definitief!) naar de Angelsaksische landen op te helpen ouderdomsziektetjes van onze baby-boomers te behandelen......


Over de Afrikaanse situatie hoef ik het niet eens verder te hebben


Ik bedoel maar,hetgeen al meer dan eens ge-uit is op dit eigenste forum,dit is toch SCHANDALIG,we kritikeren de ontwikkelingslanden op hun "tekort" aan onderwijs(de basis voor alle ontwikkeling remember),en dan romen we er constant hun meest ondernemenden af.....(en pas op,dankzij de moderne communicatie-middelen WEET men ginder dat er vraag is naar "knelpuntberoepen!)


Op deze manier gaat niemand vooruit....

Europa moet ZELF voor zijn vergrijzing zorgen,en niet,zowel zichzelf als andere continenten in de zak zetten!

Overigens...kelt is NIET geinteresseerd in "economische groei" an sich,en al helemaal niet in paniek door "dalende bevolkingscijfers".......

Gemeten op dergelijke achterlijke parameters is Bangladesh momenteel het sterkste en meest performante land ter wereld.... :roll:


Overigens,Engeland zet,in de praktijk, de deur wat open voor BLANKE inwijkelingen momenteel(maar ze zullen dat zo niet in het openbaar zeggen).De zeer massale inwijking en ankering in GB van mensen uit pakistan is op een serieuze katastrofe aan het uitdraaien....:|

jaja,misschien is wel een CS nodig rondom GB 8-)

circe
1 september 2006, 16:38
De Schengenlanden zouden minstens een gezamenlijk immigratiebeleid moeten voeren.
Asielzoekers moeten zich dan op één bepaald punt aanmelden willen ze in die Schengelanden worden geregulariseerd; (dit hoeft niet één land te zijn, er kunnen verschillende vestigingen komen, maar niet meer afhankelijk van de verschillende Staten, doch van een overkoepelend orgaan).

Degenen die niet worden aanvaard kunnen dan ook in groep worden gerepatrieerd.

Voor degenen die illegaal zijn en door de mazen van het officiele net glippen, moet er dan ook maar één gezamenlijke actie worden ondernomen: via datzelfde orgaan repatrieren;

De verschillende landen van de Schengengroepen hebben dan de mogelijkheid om zelf de "benodigde" (zo heet het toch?) immigranten aan te vragen:
Frankrijk: geef ons er een stuk of honderdduizend
Belgie: een stuk of vijf
Nederland: twee aub.

etc....

Alhoewel elke persoon op zich een schrijnend individueel geval is, en alhoewel Portugal nu in navolging (idd) van de andere Europese landen nu een regularisatie doorvoert: dit blijft een verkeerd teken.

Eenmaal geweten dat er in de Schengenlanden één specifiek opvangpunt is (en nee, het zal niet gaan over "ik wil naar Belgie bleit bleit": het is gaan waar men je wil ontvangen), INCLUSIEF een even streng uitzettingsbeleid, dan zullen de mensensmokkelaars hun geldbron ook zien opdrogen.
Als het voor hen niet meer lonend is, zullen ze evenmin nog als tussenpersoon willen fungeren.

circe
1 september 2006, 16:55
En nog maar eens iets over het té lage geboortecijfer van de Europese aboriginals:

Ik ben zelf steeds fulltime werkende moeder van twee kinderen geweest.
Ik had er gerust nog een derde willen bijmaken indien:

- er gratis opvang van min-driejarigen was
- er toen reeds dienstencheques voor huishoudelijke hulp waren geweest (en van mij mogen die nog de helft minder kosten voor mensen met kinderen)
- indien er beter georganiseerde opvang was bij schoolverloven en ook tijdens het schooljaar (ik heb nachtmerries gehad omdat ik vreesde dat de tweede een zoon! ging zijn, want de jongensschool voorzag niet in naschoolse opvang! Het was gelukkig een meisje)
- indien er vb. bij mensen met kinderen korting wordt gegeven aan de taksen op een tweede auto

- de voorbeelden zijn legio om ervoor te zorgen dat tweeverdieners de extra lasten die ze dragen door het hebben van kinderen op een gemakkelijker manier kunnen uitvoeren.
(ik wil wel even vermelden dat op mijn werk degenen met een kaderfunctie (vrouwen) gewoonlijk drie tot vier kinderen hadden: zij konden zich namelijk een voltijdse huishoudster+kinderopvang permitteren. Zij kwamen niet thuis met een berg strijk die tot aan de voordeur kwam en waarin de spinnekoppen in je neus zaten omdat je vorige week niet gekuist had.

Als men weet dat de huidige migranten qua sociale zekerheid een MIN-operatie zijn (ze kosten meer dan ze opbrengen), dan denk ik dat meer inspanningen om het tweeverdienende ouders gemakkelijker te maken, weldegelijk meer kinderen zal teweegbrengen. En nee, een schamele 50 euro als je kind naar het middelbaar gaat lost daar niets mee op.

Toen mijn dochter - ondertussen 14 jaar geleden - naar het middelbaar ging (uniformschool) - kostte haar uitzet (uniform, boekentas, boeken, schoolgerief, extra schoolkosten) me 50.000 oude BF (1250 euro!). dit was exact hetzelfde bedrag dat een collega van me het jaar voordien had besteed om haar dochter naar dezelfde school te sturen: geen liflafkes dus.
Het abonnement (toen 10.000 BF (250 Euro) per jaar (hoop ik, kon ook per trimester zijn) is daar niet inbegrepen. Nadien werden die drie haltes!!!!!! gelukkig in één zone gestopt. In mijn tijd geldden ze voor 2 zones.

Blijft daarbij de woonkost: wie kan zich een huis of appartement met vier slaapkamers permitteren? Om tegen schappelijke prijs een ruimer huis te vinden, moet je al naar antieke woonhuizen gaan (nee, geen herenhuizen, dat is voor de rijken terug, maar gewone burgerhuizen van 80 jaar of meer: dat kan jan modaal zich nog net permitteren, als hij dan tenminste nog zelf handen aan het lijf heeft om wat te modernizeren). Maar die huizen boden tenminste ruimte voor gezinnen met meer dan 2 kinderen.

Nog even en men mag hier ontwikkelingshulp komen bieden... alleen, wij kunnen enkel rekenen op de aliens zeker? Hebben we in elk geval vroeger ook moeten doen.

eno2
2 september 2006, 09:48
Ondertussen zijn er gebieden in India ter grootte van de EU waar amper dokters en verpleegkundigen voor beschikbaar zijn,want die jongelui "verdwijnen" (definitief!) naar de Angelsaksische landen op te helpen ouderdomsziektetjes van onze baby-boomers te behandelen......


Over de Afrikaanse situatie hoef ik het niet eens verder te hebben


Ik bedoel maar,hetgeen al meer dan eens ge-uit is op dit eigenste forum,dit is toch SCHANDALIG,we kritikeren de ontwikkelingslanden op hun "tekort" aan onderwijs(de basis voor alle ontwikkeling remember),en dan romen we er constant hun meest ondernemenden af.....(en pas op,dankzij de moderne communicatie-middelen WEET men ginder dat er vraag is naar "knelpuntberoepen!)


Op deze manier gaat niemand vooruit....

Europa moet ZELF voor zijn vergrijzing zorgen,en niet,zowel zichzelf als andere continenten in de zak zetten!

Overigens...kelt is NIET geinteresseerd in "economische groei" an sich,en al helemaal niet in paniek door "dalende bevolkingscijfers".......

Gemeten op dergelijke achterlijke parameters is Bangladesh momenteel het sterkste en meest performante land ter wereld.... :roll:


Overigens,Engeland zet,in de praktijk, de deur wat open voor BLANKE inwijkelingen momenteel(maar ze zullen dat zo niet in het openbaar zeggen).De zeer massale inwijking en ankering in GB van mensen uit pakistan is op een serieuze katastrofe aan het uitdraaien....:|

jaja,misschien is wel een CS nodig rondom GB 8-)

Ach tegen sommige van die dingetjes ben ik hier ook al aan het aanstampen geweest.

CS rond Blair, ja, maar Gordon Brown een kans geven...

largo_w
2 september 2006, 11:06
Leuk nog mondjes die wij gaan mogen spijzen...(onrechstreeks)

eno2
4 september 2006, 09:34
Leuk nog mondjes die wij gaan mogen spijzen...(onrechstreeks)
Nou nee, die zijn werkwillig.

kelt
4 september 2006, 17:06
Nou nee, die zijn werkwillig.

yep....
Nog verleden maand hebben de Italiaanse autoriteiten massaal moeten ingrijpen op enkele grote boerderijen....

Die "werkwilligen" werden in een soort "slavenkampen" gehouden om te werken op het veld en in de serres....en woonden onder erbarmelijke omstandigheden .Bovendien werden ze zo weinig betaald en zoveel "afgetroggeld" voor "kosten" dat ze amper iets overhielden....

Het waren vooral....Polen...die in deze val gelopen waren....

Als mede-EU-burgers in dergelijke maffia-vallen kunnen lopen,hoe zou het dan staan met Afrikanen?
Vinden we dergelijke exploitatie dan terug in die onbegrijpelijk goedkope groenten vanuit Zuid-Europa(bedenk eens wet die tomaat voor kilometers afgelegd heeft om dan NETJES VERPAKT nog altijd zo goedkoop te zijn????? :|


Nee,dergelijk soort immigratie drukt arbeidsvoorwaarden......het drukt "autochtonen" uit de ganse landbouwsektor weg....een soort vicieuze cirkel...die nu ook in de bouw opgedoken is.... :evil:

Chipie
4 september 2006, 17:16
yep....
Nog verleden maand hebben de Italiaanse autoriteiten massaal moeten ingrijpen op enkele grote boerderijen....

Die "werkwilligen" werden in een soort "slavenkampen" gehouden om te werken op het veld en in de serres....en woonden onder erbarmelijke omstandigheden .Bovendien werden ze zo weinig betaald en zoveel "afgetroggeld" voor "kosten" dat ze amper iets overhielden....

Het waren vooral....Polen...die in deze val gelopen waren....

Als mede-EU-burgers in dergelijke maffia-vallen kunnen lopen,hoe zou het dan staan met Afrikanen?
Vinden we dergelijke exploitatie dan terug in die onbegrijpelijk goedkope groenten vanuit Zuid-Europa(bedenk eens wet die tomaat voor kilometers afgelegd heeft om dan NETJES VERPAKT nog altijd zo goedkoop te zijn????? :|


Nee,dergelijk soort immigratie drukt arbeidsvoorwaarden......het drukt "autochtonen" uit de ganse landbouwsektor weg....een soort vicieuze cirkel...die nu ook in de bouw opgedoken is.... :evil:Probeer toch maar eens een autochtoon in de bouw aangeworven te krijgen... Of, volgens een kennis van mij... een stikster... of een strijkster... ;-)

Daarmee wil ik geenszins bedoelen dat we de grenzen moeten opensmijten...
Mss zou de VDAB eens beter kunnen beginnen te werken.. 8-)

eno2
5 september 2006, 09:52
yep....
Nog verleden maand hebben de Italiaanse autoriteiten massaal moeten ingrijpen op enkele grote boerderijen....

Die "werkwilligen" werden in een soort "slavenkampen" gehouden om te werken op het veld en in de serres....en woonden onder erbarmelijke omstandigheden .Bovendien werden ze zo weinig betaald en zoveel "afgetroggeld" voor "kosten" dat ze amper iets overhielden....

Het waren vooral....Polen...die in deze val gelopen waren....

Als mede-EU-burgers in dergelijke maffia-vallen kunnen lopen,hoe zou het dan staan met Afrikanen?
Vinden we dergelijke exploitatie dan terug in die onbegrijpelijk goedkope groenten vanuit Zuid-Europa(bedenk eens wet die tomaat voor kilometers afgelegd heeft om dan NETJES VERPAKT nog altijd zo goedkoop te zijn????? :|


Nee,dergelijk soort immigratie drukt arbeidsvoorwaarden......het drukt "autochtonen" uit de ganse landbouwsektor weg....een soort vicieuze cirkel...die nu ook in de bouw opgedoken is.... :evil:

Ik ben er dan ook trots op, dat mijn originele opmerking sardonisch van aard was.