PDA

View Full Version : Religieus gemotiveerd vijanddenken; de wortel van het kwaad.


Wouter ter Heide.
23 augustus 2006, 21:39
Om tot een bevredigende duurzame oplossing van het Midden-Oosten conflict te komen, zullen we lering moeten trekken uit de Koude Oorlog, die dreef op ideologisch gemotiveerd vijanddenken. Hoewel de val van de Muur aan dat vijanddenken een einde heeft gemaakt, is het daaraan gekoppelde militarisme blijven bestaan. Alleen is het nu niet gekoppeld aan ideologische, maar aan religieuze motieven.
Het Midden-Oosten conflict, waarin sinds mensenheugenis het religieus gemotiveerd vijanddenken hoogtij viert, is hiervan een sprekend voorbeeld. Vandaar dat dit conflict enkel opgelost kan worden indien ‘alle’ bij het conflict betrokken partijen ruiterlijk zouden erkennen behept te zijn met religieus gemotiveerd vijanddenken. Uiteraard is dit teveel gevraagd, omdat zij daarmee gelijktijdig zouden erkennen medeschuldig te zijn. Menselijk gesproken zal deze schuldbekentenis dan ook nooit over de lippen komen van de spelers in dit drama, waarbij ik in het bijzonder doel op de hoofdrolspeler: president Bush.
Desondanks zie ik de toekomst met vertrouwen tegemoet, dankzij onze onvolprezen Informatie en Communicatie Technologie, die in het ‘World Wide Web’ zijn bekroning heeft gevonden. Daarmee moet namelijk wereldwijd duidelijk gemaakt kunnen worden dat voor het effectief bestrijden van de wortel van het kwaad, het religieus gemotiveerd vijanddenken, niet de Verenigde Staten met hun machtsdenken maar de Verenigde Naties met hun vredesstreven de aangewezen instantie zijn. Daarvoor zal onze volkerenorganisatie wel omgebouwd moeten worden tot een mondiaal beleidsorgaan met bovennationale bevoegdheden.

labyrinth
23 augustus 2006, 22:00
Om tot een bevredigende duurzame oplossing van het Midden-Oosten conflict te komen, zullen we lering moeten trekken uit de Koude Oorlog, die dreef op ideologisch gemotiveerd vijanddenken. Hoewel de val van de Muur aan dat vijanddenken een einde heeft gemaakt, is het daaraan gekoppelde militarisme blijven bestaan. Alleen is het nu niet gekoppeld aan ideologische, maar aan religieuze motieven.
Het Midden-Oosten conflict, waarin sinds mensenheugenis het religieus gemotiveerd vijanddenken hoogtij viert, is hiervan een sprekend voorbeeld. Vandaar dat dit conflict enkel opgelost kan worden indien ‘alle’ bij het conflict betrokken partijen ruiterlijk zouden erkennen behept te zijn met religieus gemotiveerd vijanddenken. Uiteraard is dit teveel gevraagd, omdat zij daarmee gelijktijdig zouden erkennen medeschuldig te zijn. Menselijk gesproken zal deze schuldbekentenis dan ook nooit over de lippen komen van de spelers in dit drama, waarbij ik in het bijzonder doel op de hoofdrolspeler: president Bush.
Desondanks zie ik de toekomst met vertrouwen tegemoet, dankzij onze onvolprezen Informatie en Communicatie Technologie, die in het ‘World Wide Web’ zijn bekroning heeft gevonden. Daarmee moet namelijk wereldwijd duidelijk gemaakt kunnen worden dat voor het effectief bestrijden van de wortel van het kwaad, het religieus gemotiveerd vijanddenken, niet de Verenigde Staten met hun machtsdenken maar de Verenigde Naties met hun vredesstreven de aangewezen instantie zijn. Daarvoor zal onze volkerenorganisatie wel omgebouwd moeten worden tot een mondiaal beleidsorgaan met bovennationale bevoegdheden.


Ik geloof niet dat er nu nog veel zuivere religieuze oorlogen worden gevoerd, maar dat willen ze ons wel doen geloven...... De meeste oorlogen gaan om heel wat meer aardse belangen, zoals territorium en macht. Die zullen blijven bestaan zolang er geen gemeenschappelijke wil naar wereldwijde vrede is.