PDA

View Full Version : libanon en totale oorlog


john bell hood
24 augustus 2006, 11:18
Het rapport van Amnesty international over de oorlog in libanon getuigt van een totale gebrek aan werkelijkheidszin.
Oorlog is nooit zuiver tussen twee legers ergens in een veld geweest zonder gevolgen voor burgers.
Maar vooral moderne oorlog is totale oorlog.De oorlog wordt gevoerd tegen een land en daarbij is niet alleen het vijandelijke leger het doel maar ook alles wat de oorlogsinspanning in de meest brede zin kan ondersteunen zoals de infractructuur,de industrie enz....
Kabaal maken over de vernietiging van de infrastructuur in libanon getuigt van een onrealistische kijk op de wereld.Oorlog kan nooit zuiver en alleen tussen twee legers gevoerd worden en dat is ook niet verplicht;Zelfs sommige categorien van burgers kunnen het doel van militaire operaties zijn zoals politieke leiders.
Om deze redenen kan ook het gebruik van clusterbommen niet verkeerd zijn.Al het geleuter daarover is overdreven en niet overtuigend.

Derk de Tweede
24 augustus 2006, 12:22
Wat wel erg is dat een partij zich verschuild achter de burgerbevolking, die daardoor nog extra onder het geweld moet lijden.

Lof der Zotheid
24 augustus 2006, 13:21
Wat wel erg is dat een partij zich verschuild achter de burgerbevolking, die daardoor nog extra onder het geweld moet lijden.

En dan slaagt die partij er nog in een heldenstatus te verwerven in de wereld...