PDA

View Full Version : De "Gewitte Broederschap"


S.W.Bok
28 augustus 2006, 12:33
Zeer recent werd op de Volkskrant in een aldaar bestaande weblog "Eindtijdopenbaring" een zeer interssante uiteenzetting gegeven van de machten en krachten achter deze NWO. [ http://www.volkskrantblog.nl/bericht/67693 (http://www.volkskrantblog.nl/bericht/67693) ]
Het laat wel een iets duidelijker beeld zien van de wereld en de poliek op de achtergrond.

Op een net nieuwe website www.wetenschap-eindtijd.com (http://www.wetenschap-eindtijd.com) van het Research institute Revelation en indirect betaald door deze geheime organisatie op instigatie van de Nederlandse Regering en de "Koninklijke" Maatschappijder Genees"kunst" ga ik dieper in op het ontstaan van deze organisatie, die naar alle waarschijnlijkheid haar oorsprong vindt in "theosofische groeperingen".
Dit item "Gewitte Broederschap" staat onder item recente artikelen "wetenschap & samenleving" op www.wetenschap-eindtijd.com (http://www.wetenschap-eindtijd.com)
Een basisartikel als zijnde het begin van deze discussie zal ik hieronder plaatsen.

Bron:Welkom op achtergeslotendeuren.punt.nl!
Er bestaat in de wereld een geheim machtsministerie dat de overheden, de banken, de economie, de media, de politiek, en de verschillende geheime diensten van de wereld onder haar controle heeft staan. Zij bezitten de macht om een systeem te maken en te breken, en dus ook om het huidige systeem volledig in te laten klappen (zoals de beurs), om steeds meer macht naar binnen te slepen. Zij heerst over de vrijmetselarij, de hoogste adepten binnen de New Age, de kerken, en de hoogste verantwoordelijken binnen de verschillende religieuze stromingen. Hun streven is een occult streven, en dit ligt verzegeld in het willen creëren van een 'geaccepteerde' 1 wereldoverheid, en de totale controle over de aankomende nieuwe wereld (door het stichten van een Nieuwe Wereld Orde). Zij financiëren duistere projecten via zogenaamde 'black budgets', financiëren oorlogen op beide fronten, ontketenden revoluties, leiden terroristen op, enz. Zij financiërden Hitler, Trotsky, Lenin, Stalin, Pinochet enz. Zij zitten achter bijna elk politiek 'bordje' en 'stroming', sturen ze, en creëren ze zelfs. Zij creëren oorlogsregimes, geven ze wapens, en financiëren tegelijkertijd de groots opgezette 'vredesdemonstraties'. Zij laten politiestaten opkomen, en ze verslappen de politieapparaten zelfs totdat er zoveel problemen ontstaan die net zo lang worden gedoogd, totdat het grote publiek 'rijp' is om het politie apparaat verdrievoudigd te willen zien.

Zij hebben de ontwikkelingen van de hoogste technologie onder hun beheer. Zij heersen over de 'maffia', zorgen voor grote drugstransporten, heersen over het middenoosten, hebben hun mededingers in het verre oosten, en hebben in directe zin de touwtjes van de Europese en Amerikaanse marionettenregeringen stevig in handen. Hun devies is; Verdeel en Heers! Orde vanuit Chaos [orde brengen door het creëren van chaos]. Deze groep telt ondermeer de rijkste families van de wereld, een elite-kliek die vanuit de schaduw helemaal nergens voor terug deinst. Zij maken de wetten (voor ons) en breken ze weer af wanneer dat nodig is. Zij brengen oorlogen (inclusief vredesverdragen), creëren ziektes en vele andere soorten van pure ellende....zij streven ernaar om de wereldpopulatie terug te dringen naar enkele miljoenen....maar tevens brengen zij...... 'democratie'.

Zo'n beeld van de wereld zal veel mensen echter koud op hun dak komen vallen, want het is een zeer extreme constatering te noemen. Het lijkt een constatering die onaannemelijk is, maar het is niet verzonnen. Integendeel zelfs. Deze zaken kunnen we in vele boeken teruglezen en tevens in zeer gedetailleerde artikelen [inclusief de inzage van vele dossiers] op het internet. Belangrijk is het echter zeker, dat men wel eerst zijn eigen onderzoek hiernaar verricht, en niet alles zomaar klakkeloos aanneemt. Het is eigenlijk als het nemen van de blauwe of de rode pil in de film The Matrix. Neemt u de blauwe pil, dan zult u wellicht deze website (vanuit desinteresse) verlaten, en verder gaan met uw dagelijkse bezigheden. Maar kiest u voor de rode pil, dan leest u nu verder, en zal uw wereldbeeld volledig kunnen veranderen. Een ware uitspraak gedaan door Morpheus tegenover Neo uit The Matrix kunnen we bij deze stof zeker aanhalen;

"De Matrix is overal. Het is rondom ons, zelfs in deze kamer. Je kunt het zien als je naar buiten kijkt of de televisie aan zet. Je voelt het als je naar het werk gaat, of naar de kerk en wanneer je de belasting betaalt. Het is de wereld die over je ogen is getrokken om je te verblinden voor de waarheid."

En deze uitspraak van Morpheus in The Matrix is niet overdreven te noemen, en zeker niet om hier aan te halen. In 1992 publiceerde Dr John Coleman het boek ‘Conspirators Hierarchy: The story of the committee of 300’. Dr. John Coleman was lid van de Britse veiligheidsdienst. In zijn boek identificeert hij de figuren achter een duistere agenda voor de wereld, en geeft hij flinke details weg over deze agenda van wereldwijde onderdrukking en totale controle. Vervolgens schreef hij na zeer goed onderzoek te hebben verricht het volgende zeer benauwende toekomstbeeld;
"Eén wereldstaat en één monetair systeem onder een permanente niet verkozen oligarchie aan erfopvolgers welke uit hun eigen kringen geselecteerd zijn, in de vorm van een feodaal systeem zoals het in de middeleeuwen was. In deze ‘one world entiteit’ zal de bevolking worden beperkt door het aantal kinderen per familie, ziekte, oorlogen, tot 1 miljard mensen welke bruikbaar zullen zijn voor de heersersklasse in gebieden die strikt en duidelijk zullen worden bepaald, en overblijven als de gehele wereldpopulatie. Er zal geen middenklasse zijn, alleen heersers en dienaren. Alle wetten zullen gelijk zijn en onder een rechtsysteem van wereldgerechtshoven vallen welke dezelfde verenigde code van wetten uitoefenen, gesteund door één ‘wereld politiemacht’, en één verenigde militaire macht welke elke wet zullen afdwingen in alle landen van eertijds, waar geen Nationale grenzen zullen bestaan. Het systeem zal op basis van een welzijnsstaat zijn; Zij die gehoorzaam zijn en verdienstelijk, zullen beloond worden met de middelen om te leven. Zij die rebelleren zullen simpelweg de hongerdood sterven, of tot vogelvrijen worden verklaard, dus een doel voor een ieder die hen wenst te doden. Persoonlijk bezeten vuurwapens, of wapens van welk soort dan ook zullen worden verboden." (Conspirators Hierarchy; The story of the Committee of 300 - pagina 161)

Dit citaat is bijna een ongelooflijke visie van een zeer extreem toekomstbeeld, maar een rapport opgemaakt in Maart 1981 door Executive Intelligence Review (Lyndon La Rouche) over een ‘apparaat welke buiten de controle van het Witte Huis om’ aan het plan werkt om de wereldpopulatie systematisch in te laten slinken tot zo’n 2 miljard, verteld zo’n beetje hetzelfde angstwekkende verhaal. Er is veel geschreven over de NWO, en zo ook naar mijn mening veel dingen die naar het rijk der fabelen zijn te verwijzen. Maar er zijn absoluut zaken die niet naar het rijk der fabelen zijn te verwijzen. En dit geldt zeer zeker voor deze in het geheim opererende machtsgroep. Er zijn steeds meer mensen die beginnen in te zien dat er vandaag de dag heel wat meer met de wereld aan de hand is dan dat men ons doet voorspiegelen. Niet alleen gaan er steeds meer mensen twijfelen aan de waarheid van het officiële 11 September verhaal (het officiële verhaal is een absolute leugen - de Historicus Jordan Maxwell, evenals de uitgever Clayton Douglas [The Free American], Lyndon La Rouche (EIR), Ted Gunderson en Anthony J. Hilder noemden de aanslagen van 11 september een 'inside Job'), maar men begint zichzelf steeds meer bewust te worden van de globale veranderingen binnen de wereldpolitiek, de grote leugens binnen de media, de globalisering en de steeds strakkere controledrang van de overheden. Steeds meer mensen zien de acties van Bush in Afghanistan en Irak als niet gerechtvaardigd. Men uit zich ontevreden over de gang van zaken in de politiek, en uit haar ongenoegen over de Euro. We lezen steeds meer feiten op het internet over de manipulerende krachten die in deze tijden de kop fel beginnen op te steken. We lezen over de leugens die men in de media doet verspreiden over de bomaanslagen in Londen, waarbij steeds meer mensen langzaam door beginnen te krijgen dat er zoveel zaken niet aan dit verhaal kloppen, en dat de overheden de FAKE terreur van "grote boze 'Al-Qaeda' netwerken" hier in Europa (deze Illusie van terreurnetwerken is gevormd door de leugens in de media) volledig omarmen om ons de nieuwe vooraf opgestelde regelgeving door onze strotten te kunnen laten drukken. Alle volkeren zakken weg in de globaliserende 'veiligheid' brengende terreurmachine die men de New World Order noemt.

Dit alles voor de 'vrede op aarde'? Zeker niet. Men streeft naar 1 globale wereldeconomie, 1 wereldleger, 1 munteenheid (digitaal), 1 wereldreligie, 1 wereldoverheid, en 1 wereldcontrole. Men streeft naar de totale annexatie van onze lieve moeder aarde. En de oorlogen die men ervoor over heeft (gehad) worden vervolgens in de geschiedenisboeken en het massamedia orgaan volledig ‘goed’ gepraat, en de 'schuldigen' worden wel eventjes voor ons aangewezen. Daarbij worden we allen naar ditzelfde 1 wereldideaal gedreven om er simpelweg in mee te stemmen. Politici spreken al decennia lang met een gespleten tong, profileren zichzelf als grote graaiers, de ene partij na de andere schiet als een paddestoel uit de grond, en geen van allen hebben recht van spreken wanneer ze niet in het schimmige politieke schilderij passen. Het is een grote politieke puinhoop te noemen…. of toch niet….? Is het werkelijk zo’n ‘politieke puinhoop’ te noemen zoals men in de kranten probeert te suggereren? Is het werkelijk zo ‘gevaarlijk’ aan het worden in Europa (Terrorisme)? Is het werkelijk zo’n ‘slap systeem’ zoals wij zouden moeten denken? Of is dit het meest strakke systeem dat men zichzelf maar kan voorstellen? Wordt dit het strakke systeem waar 'Karl Marx (of Hitler) zo van droomde'? Dat laatste is voor diegene die de moeite neemt om eventjes verder te kijken, dan ook een waarheid die als een paal boven water staat. De hier opgestelde artikelen gaan over de vorming van een aankomend wereldomvattend systeem, volledig onder de controle van een aankomende wereldoverheid. Over een kliek van steenrijke samenzweerders die op Fascistische wijze de hele wereld willen regeren, en daar alles voor over hebben (en tevens in het verleden hebben gehad). Het is een wereldomvattend systeem in de maak, en de schimmige uitvoerders hiervan voeren een duistere agenda voor de wereld. Duister, omdat wij als volkeren hier niet in die zin van op de hoogte zijn. Lijkt dit een Science Fiction verhaal? Welnu, de waarheid is nu eenmaal vreemder dan dat fictie is. Dit is echter geen ‘schimmige komplottheorie’ en het is ook niet zomaar een conclusie die te kort door de bocht is genomen. De éénwereld vorming zien wij allemaal, en de macht van enkelen over de massa kunnen we heel goed zien wanneer we de ogen wijd open doen. Het is een waar feit; De Nieuwe Wereld Orde (NWO) komt eraan.

Er moet nog worden gezegd dat deze uiteenzetting over de Nieuwe Wereld Orde niet een doorsnee verhaal betreft over een ‘anti-christelijk’ systeem in de maak, of iets in die zin. Een ieder zal dit zelf moeten beoordelen vanuit zijn eigen perspectief. Vaak wordt men op sites die over de NWO gaan, met ellenlange ‘Bijbelcitaten’ om de oren geslagen, en probeert men hiermee te ‘bewijzen’ dat de NWO kwestie er eentje is van een 'duivelse' omvang. Zo kennen we de Katholieke en Protestantse sites, waar zeker wel enige ‘weetjes’ op te vinden zijn, maar enkel en alleen het NWO plan zien als een ‘komplot tegen de kerk’. Dat aan de andere kant deze NWO opzet van een enorm occult karakter is mogen we direct aannemen, want dat is ze namelijk zeker. Maar het is niet enkel ‘gericht tegen de kerk[en]’. Het is tevens gericht tegen de Moslimcultuur, en zal zichzelf tevens in de toekomst (opnieuw) gaan richten tegen het Judaïsme. Het is zelfs de hoogste Hierarchie der kerken welke hier direct deel vanuit maakt, evenals de hoogste hierarchie van de overige wereldreligies (evenals verschillende andere occulte groepen, zoals goed gesubsidieerde New Age bewegingen). In feite wil ik aantonen dat men naar een New World Order en het vestigen van een 1 wereldoverheid (dat is puur Fascisme!!!!) streeft middels zovelen stromingen, groeperingen, educatie enz, en dat dit streven eigenlijk al een heel oud occult streven is. Waar mijn interesses vooral naar uitgaan, zijn de verborgen connecties tussen groepen waarvan wij denken dat ze onafhankelijk opereren, of zelfs ‘vijandig’ tegenover elkaar lijken te staan. Maar ook voor het bestaan van geheime groepen waar het grote publiek in z'n geheel niets vanaf weet.

Lex Blanca
28 augustus 2006, 12:34
No offence,goed dat je dit soort zaken brenbgt,maar hoort dit niet op de NWO draad?

Pindar
28 augustus 2006, 12:35
ehh mischien effe op de NWO thread zetten, lijkt me wel zo handig


Pin d'Ar