PDA

View Full Version : frisse wind uit het noorden


jan hyoens
6 oktober 2003, 12:20
Positief

Verzet van VVD tegen voorkeursbehandeling verdient lof, al komt het erg laat

Door Gerry van der List

Het zijn politiek opwindende tijden. In rap tempo komen de heilige huisjes die sinds de opmars van het progressieve, sociaal-democratische denken eind jaren zestig onverwoestbaar leken, onder de sloophamer. Een voorbeeld is de poging van de VVD om vandaag bij het overleg over de Algemene Wet Gelijke Behandeling een eind te maken aan positieve discriminatie en positieve actie ten aanzien van vrouwen en van personen uit een bepaalde etnische of culturele minderheidsgroep.

Dit verzet tegen voorkeursbehandeling verdient zeker lof. Het voortrekken van hele groepen heeft namelijk erg veel nadelen. Het werkt bijvoorbeeld stigmatiserend, omdat de indruk wordt gewekt dat vrouwen en allochtonen het op eigen kracht niet kunnen redden, met als gevolg dat zij een imago van hulpbehoevendheid en zieligheid krijgen. Het roept ook irritatie op bij andere groeperingen. Positieve discriminatie van de een betekent achterstelling van de ander. De ergernis bij autochtonen over de privileges die nieuwkomers in Nederland kregen, was niet zozeer een uiting van verwerpelijke 'onderbuikgevoelens' als wel van begrijpelijke verontwaardiging over ongelijke behandeling.

Het inzicht dat burgers individueel moeten worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid, komt wel erg laat. Het lijkt wel of de VVD Pim Fortuyn nodig had om haar liberale idealen opnieuw te ontdekken. Maar hopelijk krijgt het positieve geluid van vandaag een vervolg en ziet de VVD er bij de volgende kabinetsformatie vanaf om bepaalde groepen voor te trekken. Nu denken veel mensen bijvoorbeeld dat VVD-staatssecretaris Annette Nijs op het ministerie van Onderwijs mag zitten omdat ze vrouw is. En dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Elsevier 06/10/03

Antoon
10 oktober 2003, 08:34
Wanneer je een artikel uit een Nederlandse tijdschrift over een probleem in Nederland gewoon overschrijft zonder eigen commentaar, dan heeft dat weinig zin.

Wat is jouw bedoeling? (niet dat het artikel op zich oninteressant is, hoor!)

jan hyoens
10 oktober 2003, 09:49
Wanneer je een artikel uit een Nederlandse tijdschrift over een probleem in Nederland gewoon overschrijft zonder eigen commentaar, dan heeft dat weinig zin.

Wat is jouw bedoeling? (niet dat het artikel op zich oninteressant is, hoor!)

Hier mij commentaar: "volledig met akkoord! Geen positieve discriminatie!"

Babeth
10 oktober 2003, 12:12
Ik vind het al mooi dat hij het onder onze aandacht wilt brengen.