PDA

View Full Version : Complottheorie


Pelgrim
14 oktober 2003, 15:40
Ik heb net een geniaal boek uitgelezen: De Slinger van Foucault van Umberto Eco.
Drie redacteurs komen op het idee om zelf een supercomplottheorie te gaan verzinnen. Zij betrekken er alles bij, om een zo universeel mogelijke samenzwering te verkrijgen. Maar hoe verder ze hun theorie ontwikkelen, hoe minder verzonnen het allemaal blijkt te zijn...

Ik dacht: da's nog eens een leuk idee! Laten we hier een groot meestercomplot creëren. Ik zal de basis leggen, en wie nog interessante ideeën heeft gooi maar bij!

De regering wordt geïnfiltreerd door een buitenaardse mogendheid, die van plan is zonder al te veel eigen mensen te moeten opofferen de aarde te koloniseren.
Bepaalde individuen in het verleden waren hier van op de hoogte en werden daarom neergeknald.

Paulus de Boskabouter
14 oktober 2003, 16:00
Deze buitenaardse wezens trachten ook al eeuwen de bevolking te beïnvloeden door middel van sigaretten. In deze sigaretten -trouwens een uitvinding van de buitenaardsen- zit de stof nicotine die een verslavend effect heeft.
Bedoeling van deze verslaving is tweezijdig; enerzijds de bevolking afhankelijk te maken van hun voornaamste troef; de nicotine-mijnen op hun eigen planeet en anderzijds als repressiemiddel.
Dit is de reden waarom een deel van de regering, die via hun geheime intergalactische inlichtingendiensten, op de hoogte zijn van deze bedoelingen steeds de prijzen van de sigaretten omhoog trekt. Zogenaamd om kanker te voorkomen, hun ware bedoeling is echter de bevolking te beschermen en de infiltranten te ontmoedigen.
Mannen zoals Karl Marx zaten reeds op een spoor, maar werden gauw afgeschilderd als goddeloze communisten.

Paulus de Boskabouter
14 oktober 2003, 16:19
Gaat dit eindigen op

"shut up, thee drinking airheaded bimbo!"

:?:

Distel
14 oktober 2003, 16:21
Sinds enige tijd doet zich ook een nieuw fenomeen voor. Via bepaalde stralingen zijn de buitenaardse wezens erin geslaagd om via de GSM van mensen hun gedachtengang te beïnvloeden. Zo hebben chauffeurs gemakkelijk de neiging om zichzelf te pletter te rijden als ze tegelijkertijd bellen. Dit is een ideale manier om de zwakkeren onder ons uit de weg te ruimen. Recent laten ze bepaalde GSMs ook ontploffen of opbranden in de broekzak van de gebruikers. Slechts zij die het overleven, of snel genoeg zijn om de GSM weg te gooien, zijn immers geschikt om in de mijnen te gaan werken. Misschien een leuk weetje: "Nokia" betekent "overheersing" in de taal van de buitenaardse wezens...

TomB
14 oktober 2003, 21:38
Ik heb net een geniaal boek uitgelezen: De Slinger van Foucault van Umberto Eco.
Drie redacteurs komen op het idee om zelf een supercomplottheorie te gaan verzinnen. Zij betrekken er alles bij, om een zo universeel mogelijke samenzwering te verkrijgen. Maar hoe verder ze hun theorie ontwikkelen, hoe minder verzonnen het allemaal blijkt te zijn...

Ik dacht: da's nog eens een leuk idee! Laten we hier een groot meestercomplot creëren. Ik zal de basis leggen, en wie nog interessante ideeën heeft gooi maar bij!

De regering wordt geïnfiltreerd door een buitenaardse mogendheid, die van plan is zonder al te veel eigen mensen te moeten opofferen de aarde te koloniseren.
Bepaalde individuen in het verleden waren hier van op de hoogte en werden daarom neergeknald.

De slinger van foucault is nogal zwaar van lectuur, ik heb daar twee maand voor nodig gehad. Wel een goed boek inderdaad.

Aangebrande Phönix
14 oktober 2003, 21:54
Men vermoedde dit reeds langer. Daarom werd in 1807 een geheime organisatie opgericht ter bestrijding van de Extraterranes. Ze worden echter tegengewerkt door een andere strekking binnen de verzetsstrijders. Een die nog, ondanks alles gelooft in een vreedzame oplossing. Momenteel telt de organisatie 12000000 leden. 50 jaar geleden waren dat er veel meer. Maar door enkele brutale slachtingen door collaborerende Terranes is hun aantal gedecimeerd. En dat met de goedkeuring van de gematigden die in al hun naïviteit nog steeds geloven in een vreedzame oplossing. Gelukkig sterven ook die uit nu hun grote leider danig verzwakt is en de wereld ten prooi dreigt te vallen aan anarchie. Of zoals onze voorouders het noemden: Lybèralismá. Maar de werkelijke betekenis van die woorden is verloren gegaan in de jaren van chaos toen de Extraterranes hier aankwamen. Door die drastische vermindering van hun aantal echter krijgen de dappere vrijheidskrijgers het steeds moeilijker. In hun eigen actieterrein moeten ze steeds meer land prijsgeven aan vuile collaborateurs. En ook in de internationale media worden ze tegengewerkt. Desalniettemin strijden ze voort. Ze communiceren met elkander dmv codes die ze gebundeld hebben in boeken, zogezegd eeuwenoud, maar in werkelijkheid pas in 1867 door een groep van vooraanstaande leiders bij elkaar gekrabbeld. Ook vonden ze toen een hele geschiedenis uit van hun "volk" om hun eigen identiteit te onderbouwen en zo de dwaze massa die steeds vatbaarder wordt voor de vijanden van de planeet te bedotten.

Dies
14 oktober 2003, 21:57
Gaan we hier ineens het hele verhaal uit de doeken doen of wat is de bedoeling :D Geniaal boek inderdaad, maar Umberto Eco had dat wel vaker dat hij eens iets goeds uit zijn vingers deed komen.

dejohan
14 oktober 2003, 23:54
Toch bleek er onverwachts hulp te komen van een diersoort die hier al jaren op aarde verbleef, en waarvan geen mens vermoedde dat dit eigenlijk superintelligente wezens waren. De muizen zijn slimmer dan mensen, en oorspronkelijk ook extraterrestials. Ze waren hier terecht gekomen toen hun melkwegomvattende rijk van de kaart werd geveegd door diezelfde extraterrestials die nu de mensen dreigden te onderdrukken. De muizen op aarde waren een van de laatste overblijfselen van dit eens zo grootse rijk.
Eeuwenlang hadden ze zich schuil gehouden op aarde, en de mens hun zin laten doen. Ze waren er zelfs in geslaagd de mensen te bestuderen door zich voor te doen als proefdieren, terwijl de nietsvermoedende mensen zelf onderzocht werden ("ik heb mijn onderzoeker geconditioneerd", zei de muis, "telkens ik op dit hendeltje duw krijg ik een stukje voedsel").
Al die tijd lang hadden de muizen hun stokoude kennis verzameld, en opgeslagen in de vorm van onderaardse gangenstelsels. De constellatie van de gangen werden dus als een tekensysteem gebruikt, waarmee ze hun kennis konden opslaan. De hele aarde was ondertunneld met gangen, waarvan de vorm alle kennis bezat dat dit ooit zo grootste rijk had kunnen verzamelen. De muizen op aarde waren eeuwen bezig geweest om dit te bouwen. Onderaardse gangenstelselt als tekensysteem gebruiken had twee grote voordelen, ten eerste kwamen de mensen zelden onder de grond, ten tweede zou het in geen mensenhoofd opkomen dat deze schijnbaar choatische stelsels enige betekenis zouden kunnen bezitten. De technische vaardigheden om deze kennis toe te passen hadden de muizen echter grotendeels verloren.

Nu ook de mensen dreigden ten onder te gaan aan de aartsvijand van de muizen, werd het tijd dat de muizen zich kenbaar maakten aan de mensen, en hun superieure kennis samenbundelden met het tecnisch vermogen van de mensen....

(hm, dit gaat te ver)
(dank aan 'hitchhikers guide to the galaxy')

Pelgrim
15 oktober 2003, 09:04
("ik heb mijn onderzoeker geconditioneerd", zei de muis, "telkens ik op dit hendeltje duw krijg ik een stukje voedsel")

:lol:
Geniaal!

Distel
15 oktober 2003, 13:42
Weldra zullen de muizen de eerste intelligente contacten leggen met de mens. Reeds jaren onderhouden zij contacten met de persoon die nu ook hun vertegenwoordigster zal worden: Patricia Kaas. Aan de overkant van de plas zal die taak worden waargenomen door Steve Jobs, die destijds de mens al voorbereidde door computers te voorzien van een elektronische versie van deze wezentjes (dit zal ook een van de voornaamste wapens in de strijd tegen de spees inveeders worden).
Intussen heeft de vijand al verschillende basissen gebouwd, waarvan sommige onder water. Zo moest de Russische duikboot "Kursk" het ontgelden toen deze een nieuwe basis kort bij de kust ging verkennen. Gelukkig konden de supermachten Amerika en Rusland zich de voorbije decennia ruimschoots bewapenen onder het mom van de "Koude Oorlog". Wellicht had de vijand dit spelletje door, want enkele jaren geleden brachten ze de Sovjetunie ten val. Gorbatsjov bleek een gebrainwashte spion te zijn. De bekende wijnvlek op zijn hoofd is eigenlijk het gevolg van de nog imperfecte technologie van de aliens om onze hersenen binnen te dringen en te manipuleren.

Intussen is de eerste kleine veldslag al gestreden. De fictieve persoon "Saddam Hoessein" diende als cover voor de Amerikanen om de aliens een eerste slag toe te brengen op hun basis in Irak. Jammer genoeg bleek het alien superwapen, waarvan de Amerikanen dachten dat het daar verborgen lag, verdwenen...

Pelgrim
15 oktober 2003, 14:12
Distel snapt het!

In eigen land hebben de buitenaardse infiltranten reeds meer dan anderhalve eeuw geleden al hun agenten op de troon geplaatst met als doel de bevolking onder dwang te houden en zich voort te planten. Deze buitenaardse dynastie stelt om de zoveel tijd, wanneer de bevolking weer lucht van de zaak begint te krijgen, een nieuwe marionnetten regering aan van collaborerende mensen, die uit de buitenaardse dominantie economisch profijt proberen te halen. Deze economische collaborateurs verenigden zich in geheime groeperingen, uit ontzag en respect voor de heersers gebaseerd op de maatschappelijke structuur van de buitenaardse bezetters. Aan het hoofd van deze geheime collaboratieverenigingen staan zogenaamde Grootmeesters en priesters, die hun bevelen rechtsreeks van Hogerhand krijgen en er op toe zien dat de bevolking geïndoctrineerd blijft via voorgeschreven theologische en filosofische wetten. Omdat deze collaboratieorganisaties er een winstgevend zaakje van proberen te maken, gebeurt het wel eens dat zij elkaar beconcurreren. Dit resulteerde in het ontstaan van verschillende partijen en bewegingen, die proberen het meest in de gunst van de Bazen te komen.

Distel
15 oktober 2003, 14:40
Intussen hebben wetenschappers al enkele specimen van de buitenaardse wezens kunnen onderzoeken, waarvan 2 levende exemplaren. Een interessante en uiterst belangrijke ontdekking werd gedaan door een Noorse wetenschapper: de aliens zijn uiterst gevoelig voor koude temperaturen. Meteen werd ook duidelijk dat de stelselmatige opwarming van de aarde geen toeval kon zijn. Dag na dag worden door de marionetten van de aliens giftige stoffen in de atmosfeer gebracht die de globale temperatuur langzaam maar zeker zullen opdrijven tot de - voor de aliens - ideale en constante hoogte van 50 graden of meer.
Dit was een unieke kans voor het menselijke ras. Meteen werd begonnen met de bouw van een trainings- en onderzoekscentrum op de enige plaats ter wereld waar de aliens zeker nooit zouden komen, en waar de kans op ontdekking door andere mensen (die nog van niks weten of die gehersenspoeld zijn) uiterst miniem is: Antarctica.
Een andere kans deed zich onlangs nog voor, toen een verkenningsschip van de extraterrestrials met pech te kampen kreeg en weerloos net buiten onze atmosfeer rondzweefde. Een Space Shuttle werd de ruimte ingestuurd om het ding te recupereren. De technologische kennis die we eruit zouden kunnen halen zou van vitaal belang zijn. Helaas, de shuttle werd boven Amerikaans grondgebied neergehaald door een reddingsschip, net nadat het onze atmosfeer weer was binnengevlogen...

Pelgrim
15 oktober 2003, 15:30
(toevallig ook naar The Arrival gekeken?)

Er is één specifieke cultus die openlijk verkondigt de komst van deze Buitenaardsen voor te bereiden. Ze zijn zelfs al bezig met een kloonprogramma, dat als doel heeft de mensheid tot een genetisch voorgeprogrammeerde robotslaaf te reduceren. De desbetreffende sekte kondigde onlangs aan dat de eerste gekloonde slaaf geboren was, maar ze werden door de Meesters op de vingers getikt om hun te grote openhartigheid. Bewijzen voor deze kloon zijn vooralsnog niet gevonden.

Maar uit betrouwbare bron weet ik dat er reeds enkele exemplaren tot in de hoogste kringen zijn geïnfiltreerd.

dejohan
15 oktober 2003, 16:28
BTW vanavond goeie SF fiml op canvas. En de vrijdag het PEULENGALEIS!!!

Pelgrim
15 oktober 2003, 20:29
Voor de aandachtige kijkers/luisteraars vanavond:

Wie naar Gattaca kijkt moet, in het begin van de film wanneer het hoofdpersonage in de stad Gattaca aankomt, eens luisteren naar wat er omgeroepen wordt op de achtergrond. En weet me morgen te zeggen wat voor taal dat was.

DaBlacky
15 oktober 2003, 22:00
Ik heb de eerste 35 minuten niet gezien, maar Pelgrim een beetje kennende:

ESPERANTO!!! ;)

TomB
25 oktober 2003, 05:34
Voor de aandachtige kijkers/luisteraars vanavond:

Wie naar Gattaca kijkt moet, in het begin van de film wanneer het hoofdpersonage in de stad Gattaca aankomt, eens luisteren naar wat er omgeroepen wordt op de achtergrond. En weet me morgen te zeggen wat voor taal dat was.

Esperanto, en das gewoon omdat gij het zijt die de vraag stelt, ik moet die film daarvoor niet zien 8)

DaBlacky
25 oktober 2003, 09:59
Voor de aandachtige kijkers/luisteraars vanavond:

Wie naar Gattaca kijkt moet, in het begin van de film wanneer het hoofdpersonage in de stad Gattaca aankomt, eens luisteren naar wat er omgeroepen wordt op de achtergrond. En weet me morgen te zeggen wat voor taal dat was.

Esperanto, en das gewoon omdat gij het zijt die de vraag stelt, ik moet die film daarvoor niet zien 8)

Dat was dus ook wat ik bedoelde :)

Pelgrim
25 oktober 2003, 13:13
Amai zeg... tof dat de mensen mij hier al zo goed kennen! :D

Vlaamse Leeuw
25 oktober 2003, 20:19
Ik heb tot hier toe wel al genoten van het verhaal, maar waar blijft Distel om dit verhaal verder te schrijven. Ik zou het zo goed niet kunnen. Komaan Distel!

Pelgrim
26 oktober 2003, 11:28
Het is hier wat stilgevallen?

Vlaamse Leeuw
26 oktober 2003, 11:50
Het is hier wat stilgevallen?

Spijtig genoeg, het begon juist leuk te worden.

Distel
26 oktober 2003, 11:51
Da's de schuld van de aliens. Ik ben enkele weken vastgehouden op hun (tot voor kort) geheime basis in Afghanistan. Gelukkig kon ik McGyver-gewijs ontsnappen met behulp van een pot choco, een paperclip, en een opblaaspop.

Distel
26 oktober 2003, 11:52
Over de jaren is de alliantie tegen de aliens, de NATO (the Nations's Alliance against Terrestrial Occupation), en in het bijzonder de leidende natie Amerika, het doelwit geworden van een groepering die zichzelf Al Qaeda noemt. Al Qaeda omvat rijke olie-sjeiken die het bestaan van de aliens hebben ontdekt en die menen dat de enige manier om te overleven een samenwerking met hen is. In het warme Midden-Oosten, waar de aliens het beste gedijen, werken zij aan verschillende basisen van waaruit de buitenaardse mogendheid kan opereren. Uiteraard willen zij de Amerikanen van hun grondgebied, teneinde ongestoord te kunnen verderwerken aan wat onvermijdelijk lijkt.
Maar ook elders werken oliemagnaten mee aan de invasie. In Rusland werd gisteren nog de steenrijke Mikhail Khodorkovsky opgepakt, officieel op verdenking van fraude, officieus omdat hij blijkt samen te werken met de aliens. Een druppel op een hete plaat, lijkt het wel...