PDA

View Full Version : Verkiezingsdoordenkertjes


thePiano
8 oktober 2006, 07:35
Tom Lanoye: "Het is gemakkelijker om ter hoogte van Schoten het
illegale zwembad van Marie-Rose Morel te legaliseren dan een
migrantenkind dat hier al vijf jaar school loopt."

Financial Times: "The VB has asimplistic answer and since they are not
in power they can say what they want. They don't have to repair the
roads and pay the police."
http://www.ft.com/cms/s/976d9100-55a...0779e2340.html
("Het VB geeft simplistische antwoorden en omdat ze niet aan de macht
zijn, kunnen ze beweren wat ze maar willen. Ze hoeven namelijk geen
wegen te herstellen en de politie niet te betalen.")

Piet de Moor: "Het succes van het VB is voor mij niets anders dan het
succes van de haat tegen het leven en het mogelijke geluk dat ermee
verbonden is. Het sociaal gespreide succes van deze totalitaire partij
bewijst dat dit gevoel van levenshaat niet klassengebonden is. Het VB
en zijn aanhangers is het om blinde haat en actie te doen: een vorm
van verbeten moordzucht tegen alles wat het minst in staat is om
zichzelf te verdedigen. Het verontrustende aan het succes van het VB
is immers niet dat de partij de waarheid geweld aandoet, maar dat ze
juist aanhangers wint door opzettelijk te liegen. De verkiezingsslogan
waarmee het VB het meeste succes zou boeken, is ongetwijfeld: ‘Als u
voor ons kiest en ervoor zorgt dat we winnen, zullen we harder liegen
dan ooit tevoren’."

Dirk Verhofstadt: "Het wordt hoog tijd dat we, zoals Joseph Pearce aan
Piet de Moor schreef, weerwerk gaan bieden aan de talloze malcontenten
‘die hun ongekende welvaart en welzijn en hun ongekende vrijheid
minder belangrijk vinden dan hun ontevredenheid.’"

Gerolf Annemans: "Wat een schande vrienden. De namen van alle
juridische hoofdrolspelers uit dat proces staan voorgoed in het
geheugen van déze jurist gegrift : ze zijn gewaarschuwd voor de rest
van hun carrières. Want dit was het proces van de lafheid, de
gemeenheid en bovenal van het onrecht. En d*t, d*t zullen wij nooit,
tot aan het einde van onze dagen, nooit zullen wij d*t vergeten."

Ex VB-voorzitter Marleen Denecker: "Ik wil alle mensen waarschuwen.
Het Vlaams Blok is geen democratische partij maar een partij waar
pathologisch leugenachtige kwaadsprekerij de bovenhand haalt."

Gerolf Annemans: "Het Vlaams Blok voelt zich niet gebonden door de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Die VN-verklaring
is mee opgesteld door mensen uit Senegal en Ivoorkust. Daarmee moeten
wij hier in Borgerhout geen rekening mee houden."

Nazi-propagandachef Dr. J. Goebbels: "Het zal altijd wel een van de
beste grappen van de demokratie blijven dat zij haar doodsvijanden
zelf de middelen verschafte waarmee zij vernietigd werd."