PDA

View Full Version : VB:"Het vreemdelingenlegioen heeft gewonnen". LOOSERS!!!


thePiano
10 oktober 2006, 19:55
Het VB beweert altijd dat allochtonen mogen blijven als "ze zich maar
aanpassen" en........ "als Vlamingen onder de Vlamingen leven."

Lees dat nu even anders, bekeken door de zwart/wit bril van een
doooooooorsnee VB'r: "Vlaming ben je als je als Vlaming wordt geboren"
Verzinsels? Ik heb ook het boek in huis van FDW 'Baas in eigen land"
waarin hij pleit om het ius sanguinis (afstamming door het bloed)
terug toe te passen op het recht om de Vlaamse nationaliteit te
verkrijgen.

Het Vlaams Belang erkent geen burgers van allochtone origine. Of ze nu
vanuit Rusland of afkomstig zijn van Marokko. Of ze nu patatfrutten
eten of Vlaamse karbonaden, of ze nu neuken om z'n Kamasutriaans of op
de Missonariswijze (de Kongo, Leopold II, RUBBER!!!!), dat maakt geen
gram uit.

Ethnisch zit je voor het VB definitief VERKEERD en... dat komt NOOIT
goed. Mijn allochtone medeburgers die menen dat ze door Algemeen
Nederlands te beheersen, zelfs het locale dialect te beheersen, door
hun couscous of chatsjapoeri af te zweren en bier met emmers te gaan
binnengieten en zoals elke rechtgeaarde Vlaming hun wijf op tijd en
stond af te slagen, opeens geaccepteerde Vlamingen kunnen worden, doen
er goed aan om die hoop VOORGOED te verlaten. Het VB heeft voorgoed
alle poorten voor immigranten toegeslagen en het komt beslist NOOIT
MEER op dat racistisch standpunt terug.

Voor diegenen die zich moesten afvragen waarom ik zo gehaat ben op de
discussieforums op het internet, weten we nu waarom: ik sluit geen en
nooit compromissen met het VB en extreemrechts: GOOI HET CORDON IN
BETON!

dL
10 oktober 2006, 20:15
On Tue, 10 Oct 2006 20:47:08 +0200, thePiano <[email protected]> wrote:

>Het VB beweert altijd dat allochtonen mogen blijven als "ze zich maar
>aanpassen" en........ "als Vlamingen onder de Vlamingen leven."
>
>Lees dat nu even anders, bekeken door de zwart/wit bril van een
>doooooooorsnee VB'r: "Vlaming ben je als je als Vlaming wordt geboren"
>Verzinsels? Ik heb ook het boek in huis van FDW 'Baas in eigen land"
>waarin hij pleit om het ius sanguinis (afstamming door het bloed)
>terug toe te passen op het recht om de Vlaamse nationaliteit te
>verkrijgen.
>
>Het Vlaams Belang erkent geen burgers van allochtone origine. Of ze nu
>vanuit Rusland of afkomstig zijn van Marokko. Of ze nu patatfrutten
>eten of Vlaamse karbonaden, of ze nu neuken om z'n Kamasutriaans of op
>de Missonariswijze (de Kongo, Leopold II, RUBBER!!!!), dat maakt geen
>gram uit.
>
>Ethnisch zit je voor het VB definitief VERKEERD en... dat komt NOOIT
>goed. Mijn allochtone medeburgers die menen dat ze door Algemeen
>Nederlands te beheersen, zelfs het locale dialect te beheersen, door
>hun couscous of chatsjapoeri af te zweren en bier met emmers te gaan
>binnengieten en zoals elke rechtgeaarde Vlaming hun wijf op tijd en
>stond af te slagen, opeens geaccepteerde Vlamingen kunnen worden, doen
>er goed aan om die hoop VOORGOED te verlaten. Het VB heeft voorgoed
>alle poorten voor immigranten toegeslagen en het komt beslist NOOIT
>MEER op dat racistisch standpunt terug.
>
>Voor diegenen die zich moesten afvragen waarom ik zo gehaat ben op de
>discussieforums op het internet, weten we nu waarom: ik sluit geen en
>nooit compromissen met het VB en extreemrechts: GOOI HET CORDON IN
>BETON!

Rustig Pi, rustig jongen.
Het cordon is gebetonneerd voor de komende 6 jaar, dat is nu wel
duidelijk.
Maar de explosie volgt later.
Volgens cijfers in DS had het VB 40% binnegehaald zonder het
migrantenstemrecht.
Doet dat er toe, nope, ze wonen in de stad en mogen voor mijn part ook
hun stem uitbrengen.
Maar ze maken de linkse kerk groot en het is ons om daar binnen 6 jaar
op ons beurt een halt aan toe te roepen.
En dat liefste Pi, is zo gebeurd.
Till we meet again...

dL

10 oktober 2006, 20:35
dL <[email protected]> openbaarde zich in
news:[email protected]:

> On Tue, 10 Oct 2006 20:47:08 +0200, thePiano
> <[email protected]> wrote:
>
>>Het VB beweert altijd dat allochtonen mogen blijven als "ze
>>zich maar aanpassen" en........ "als Vlamingen onder de
>>Vlamingen leven."
>>
>>Lees dat nu even anders, bekeken door de zwart/wit bril van
>>een doooooooorsnee VB'r: "Vlaming ben je als je als Vlaming
>>wordt geboren" Verzinsels? Ik heb ook het boek in huis van
>>FDW 'Baas in eigen land" waarin hij pleit om het ius
>>sanguinis (afstamming door het bloed) terug toe te passen
>>op het recht om de Vlaamse nationaliteit te verkrijgen.
>>
>>Het Vlaams Belang erkent geen burgers van allochtone
>>origine. Of ze nu vanuit Rusland of afkomstig zijn van
>>Marokko. Of ze nu patatfrutten eten of Vlaamse karbonaden,
>>of ze nu neuken om z'n Kamasutriaans of op de
>>Missonariswijze (de Kongo, Leopold II, RUBBER!!!!), dat
>>maakt geen gram uit.
>>
>>Ethnisch zit je voor het VB definitief VERKEERD en... dat
>>komt NOOIT goed. Mijn allochtone medeburgers die menen dat
>>ze door Algemeen Nederlands te beheersen, zelfs het locale
>>dialect te beheersen, door hun couscous of chatsjapoeri af
>>te zweren en bier met emmers te gaan binnengieten en zoals
>>elke rechtgeaarde Vlaming hun wijf op tijd en stond af te
>>slagen, opeens geaccepteerde Vlamingen kunnen worden, doen
>>er goed aan om die hoop VOORGOED te verlaten. Het VB heeft
>>voorgoed alle poorten voor immigranten toegeslagen en het
>>komt beslist NOOIT MEER op dat racistisch standpunt terug.
>>
>>Voor diegenen die zich moesten afvragen waarom ik zo gehaat
>>ben op de discussieforums op het internet, weten we nu
>>waarom: ik sluit geen en nooit compromissen met het VB en
>>extreemrechts: GOOI HET CORDON IN BETON!
>
> Rustig Pi, rustig jongen.
> Het cordon is gebetonneerd voor de komende 6 jaar, dat is
> nu wel duidelijk.
> Maar de explosie volgt later.
> Volgens cijfers in DS had het VB 40% binnegehaald zonder
> het migrantenstemrecht.
> Doet dat er toe, nope, ze wonen in de stad en mogen voor
> mijn part ook hun stem uitbrengen.
> Maar ze maken de linkse kerk groot en het is ons om daar
> binnen 6 jaar op ons beurt een halt aan toe te roepen.
> En dat liefste Pi, is zo gebeurd.
> Till we meet again...
>
> dL
>

En dzan te bedenken dat migranten binnen 6 maand niet mogen
stemmen?

Wat gaat dit worden? Gans België laten electronisch stemmen en
het contract geven aan Digipolis?

thePiano
10 oktober 2006, 20:45
On Tue, 10 Oct 2006 14:27:46 -0500, [email protected] wrote:

>En dzan te bedenken dat migranten binnen 6 maand niet mogen
>stemmen?
>
>Wat gaat dit worden? Gans België laten electronisch stemmen en
>het contract geven aan Digipolis?

Alle migranten die de Belgische nationaiteit hebben, en nu hun stem
hebben uitgebracht, mogen ook in juni 2007 hun stem uitbrengen.

Maar antwoord eens op deze vraag (een testje): HOEVEEL migranten van
NIET-Belgische nationaliteit (let op want dit is een strikvraag!)
hebben op 8 oktober 2006 hun stem uitgebracht tijdens de gemeente- en
provincieraadsverkiezingen anno 2006?

10 oktober 2006, 20:55
thePiano <[email protected]> openbaarde zich in
news:[email protected]:

> On Tue, 10 Oct 2006 14:27:46 -0500, [email protected]
> wrote:
>
>>En dzan te bedenken dat migranten binnen 6 maand niet mogen
>>stemmen?
>>
>>Wat gaat dit worden? Gans België laten electronisch stemmen
>>en het contract geven aan Digipolis?
>
> Alle migranten die de Belgische nationaiteit hebben, en nu
> hun stem hebben uitgebracht, mogen ook in juni 2007 hun
> stem uitbrengen.
>
> Maar antwoord eens op deze vraag (een testje): HOEVEEL
> migranten van NIET-Belgische nationaliteit (let op want dit
> is een strikvraag!) hebben op 8 oktober 2006 hun stem
> uitgebracht tijdens de gemeente- en
> provincieraadsverkiezingen anno 2006?
>
>
>

denk jij nu echt dat dit mij ook maar iets kan schelen?

Wie heeft jou ten andere vrijgelaten?

*plonk*

thePiano
10 oktober 2006, 20:55
On Tue, 10 Oct 2006 14:47:03 -0500, [email protected] wrote:


>Wie heeft jou ten andere vrijgelaten?

Niks vrijgelaten, ik PAK mijn vrijheid, en daar hoef ik niemand
speciaal voor te bedanken, vooral geen VB'rs. Elke VB'r die ik naar
het andere eind (Madagaskarplan??) van de wereld kan schoppen, is een
kubieke kilometer meer zuivere zuurstof voor mezelf en de mijnen.

Eigen Volk Eerst remember ? ;)

F16 Turkije
10 oktober 2006, 22:25
thePiano schreef:

> On Tue, 10 Oct 2006 14:47:03 -0500, [email protected] wrote:
>
>
> >Wie heeft jou ten andere vrijgelaten?
>
> Niks vrijgelaten, ik PAK mijn vrijheid, en daar hoef ik niemand
> speciaal voor te bedanken, vooral geen VB'rs. Elke VB'r die ik naar
> het andere eind (Madagaskarplan??) van de wereld kan schoppen, is een
> kubieke kilometer meer zuivere zuurstof voor mezelf en de mijnen.
>
> Eigen Volk Eerst remember ? ;)

Ik zou het probleem in de kiem smoren Piano (naar de andere kant van de
wereld schoppen is enkel het probleem verplaatsen,dit kan je anderen
niet aandoen)
Een van de oplossingen is euthanasie toepassen ( de wet citeert :

1. De zorgvuldigheidseisen, bedoeld in artikel 293, tweede lid,
Wetboek van Strafrecht, houden in dat de arts:
1. de overtuiging heeft gekregen dat er sprake was van een
vrijwillig en weloverwogen verzoek van de patiënt,
2. de overtuiging heeft gekregen dat er sprake was van
uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de patiënt,
3. de patiënt heeft voorgelicht over de situatie waarin deze
zich bevond en over diens vooruitzichten,
4. met de patiënt tot de overtuiging is gekomen dat er voor
de situatie waarin deze zich bevond geen redelijke andere oplossing
was,
5. ten minste één andere, onafhankelijke arts heeft
geraadpleegd, die de patiënt heeft gezien en schriftelijk zijn oordeel
heeft gegeven over de zorgvuldigheidseisen, bedoeld in de onderdelen a
tot en met d, en
6. de levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding medisch
zorgvuldig heeft uitgevoerd.
2. Indien de patiënt van zestien jaren of ouder niet langer in
staat is zijn wil te uiten, maar voordat hij in die staat geraakte tot
een redelijke waardering van zijn belangen terzake in staat werd
geacht, en een schriftelijke verklaring, inhoudende een verzoek om
levensbeëindiging, heeft afgelegd, dan kan de arts aan dit verzoek
gevolg geven. De zorgvuldigheidseisen, bedoeld in het eerste lid, zijn
van overeenkomstige toepassing.
3. Indien de minderjarige patiënt een leeftijd heeft tussen de
zestien en achttien jaren en tot een redelijke waardering van zijn
belangen terzake in staat kan worden geacht, kan de arts aan een
verzoek van de patiënt om levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding
gevolg geven, nadat de ouder of de ouders die het gezag over hem
uitoefent of uitoefenen dan wel zijn voogd bij de besluitvorming zijn
betrokken.
4. Indien de minderjarige patiënt een leeftijd heeft tussen de
twaalf en zestien jaren en tot een redelijke waardering van zijn
belangen terzake in staat kan worden geacht, kan de arts, indien een
ouder of de ouders die het gezag over hem uitoefent of uitoefenen dan
wel zijn voogd zich met de levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding
kan of kunnen verenigen, aan het verzoek van de patiënt gevolg geven.
Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Jan
11 oktober 2006, 05:45
thePiano wrote:

> Het VB beweert altijd dat allochtonen mogen blijven als "ze zich maar
> aanpassen" en........ "als Vlamingen onder de Vlamingen leven."
>
> Lees dat nu even anders, bekeken door de zwart/wit bril van een
> doooooooorsnee VB'r: "Vlaming ben je als je als Vlaming wordt geboren"
> Verzinsels? Ik heb ook het boek in huis van FDW 'Baas in eigen land"
> waarin hij pleit om het ius sanguinis (afstamming door het bloed)
> terug toe te passen op het recht om de Vlaamse nationaliteit te
> verkrijgen.
>
> Het Vlaams Belang erkent geen burgers van allochtone origine. Of ze nu
> vanuit Rusland of afkomstig zijn van Marokko. Of ze nu patatfrutten
> eten of Vlaamse karbonaden, of ze nu neuken om z'n Kamasutriaans of op
> de Missonariswijze (de Kongo, Leopold II, RUBBER!!!!), dat maakt geen
> gram uit.
>
> Ethnisch zit je voor het VB definitief VERKEERD en... dat komt NOOIT
> goed. Mijn allochtone medeburgers die menen dat ze door Algemeen
> Nederlands te beheersen, zelfs het locale dialect te beheersen, door
> hun couscous of chatsjapoeri af te zweren en bier met emmers te gaan
> binnengieten en zoals elke rechtgeaarde Vlaming hun wijf op tijd en
> stond af te slagen, opeens geaccepteerde Vlamingen kunnen worden, doen
> er goed aan om die hoop VOORGOED te verlaten. Het VB heeft voorgoed
> alle poorten voor immigranten toegeslagen en het komt beslist NOOIT
> MEER op dat racistisch standpunt terug.
>
> Voor diegenen die zich moesten afvragen waarom ik zo gehaat ben op de
> discussieforums op het internet, weten we nu waarom: ik sluit geen en
> nooit compromissen met het VB en extreemrechts: GOOI HET CORDON IN
> BETON!


SPAM

11 oktober 2006, 16:25
"F16 Turkije" <[email protected]> openbaarde zich in
news:[email protected] s.com:

>
> thePiano schreef:
>
>> On Tue, 10 Oct 2006 14:47:03 -0500, [email protected]
>> wrote:
>>
>>
>> >Wie heeft jou ten andere vrijgelaten?
>>
>> Niks vrijgelaten, ik PAK mijn vrijheid, en daar hoef ik
>> niemand speciaal voor te bedanken, vooral geen VB'rs. Elke
>> VB'r die ik naar het andere eind (Madagaskarplan??) van de
>> wereld kan schoppen, is een kubieke kilometer meer zuivere
>> zuurstof voor mezelf en de mijnen.
>>
>> Eigen Volk Eerst remember ? ;)
>
> Ik zou het probleem in de kiem smoren Piano (naar de andere
> kant van de wereld schoppen is enkel het probleem
> verplaatsen,dit kan je anderen niet aandoen)
> Een van de oplossingen is euthanasie toepassen ( de wet
> citeert :
>
>
>
>
>
> 1. De zorgvuldigheidseisen, bedoeld in artikel 293,
> tweede lid,
> Wetboek van Strafrecht, houden in dat de arts:
> 1. de overtuiging heeft gekregen dat er sprake was
> van een
> vrijwillig en weloverwogen verzoek van de patiënt,
> 2. de overtuiging heeft gekregen dat er sprake was
> van
> uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de patiënt,
> 3. de patiënt heeft voorgelicht over de situatie
> waarin deze
> zich bevond en over diens vooruitzichten,
> 4. met de patiënt tot de overtuiging is gekomen
> dat er voor
> de situatie waarin deze zich bevond geen redelijke andere
> oplossing was,
> 5. ten minste één andere, onafhankelijke arts
> heeft
> geraadpleegd, die de patiënt heeft gezien en schriftelijk
> zijn oordeel heeft gegeven over de zorgvuldigheidseisen,
> bedoeld in de onderdelen a tot en met d, en
> 6. de levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding
> medisch
> zorgvuldig heeft uitgevoerd.
> 2. Indien de patiënt van zestien jaren of ouder niet
> langer in
> staat is zijn wil te uiten, maar voordat hij in die staat
> geraakte tot een redelijke waardering van zijn belangen
> terzake in staat werd geacht, en een schriftelijke
> verklaring, inhoudende een verzoek om levensbeëindiging,
> heeft afgelegd, dan kan de arts aan dit verzoek gevolg
> geven. De zorgvuldigheidseisen, bedoeld in het eerste lid,
> zijn van overeenkomstige toepassing.
> 3. Indien de minderjarige patiënt een leeftijd heeft
> tussen de
> zestien en achttien jaren en tot een redelijke waardering
> van zijn belangen terzake in staat kan worden geacht, kan
> de arts aan een verzoek van de patiënt om levensbeëindiging
> of hulp bij zelfdoding gevolg geven, nadat de ouder of de
> ouders die het gezag over hem uitoefent of uitoefenen dan
> wel zijn voogd bij de besluitvorming zijn betrokken.
> 4. Indien de minderjarige patiënt een leeftijd heeft
> tussen de
> twaalf en zestien jaren en tot een redelijke waardering van
> zijn belangen terzake in staat kan worden geacht, kan de
> arts, indien een ouder of de ouders die het gezag over hem
> uitoefent of uitoefenen dan wel zijn voogd zich met de
> levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding kan of kunnen
> verenigen, aan het verzoek van de patiënt gevolg geven. Het
> tweede lid is van overeenkomstige toepassing.
>
>

Daar vind jij de oplossing om de Armeense genocide goed te
praten? Het was gewoon een massale euthaniseren van die
Armenen?