PDA

View Full Version : Vande Lanotte vòòr referendum over 'migrantenstemrecht'


Jos Verhulst
31 oktober 2003, 08:37
Vivce-premier Vande Lanotte (SP.a) spreekt zich vandaag in De Morgen ondubbelzinnig uit ten gunste van het volksreferendum, met inbegrip van het referendum over het migrantenstemrecht. Daarmee positioneert hij zich in het verlengde van de BWP, die bij haar stichting in 1885 reeds de directe volkswetgeving eiste.

Pro memorie: SP.a- voorzitter Steve Stevaert sprak zich recent in HUMO nog uit tégen directe democratie, waarbij hij ondermeer suggereerde dat de bevolking dan alle belastingen zou afschaffen: “Er worden wel meer beslissingen genomen waar veel Vlamingen tegen zijn. Of gaan we er een referendum over houden? Dan ken ik nog wel een paar leuke onderwerpen. Zullen we een referendum houden over de afschaffing van alle belastingen? Of misschien kunnen we de bevolking eens vragen of villa’s zoals die van Rik Daems verboden moeten worden”(HUMO 7 oktober 2003, p.11). Stevaert beseft heel goed dat hij zijn ongelijkheidsbestendigend voorstel voor 'migrantenstemrecht' er alleen maar doorkrijgt, indien hij de burgers de mond kan snoeren. Maar gelukkig voor de SP.a is ook nog Vande Lanotte, die, in De Morgen (31 10 03, p.47) het volgende stelt:


De Morgen: U hebt geen bezwaar tegen een referendum over Europa.

Vande Lanotte: Ik ben voor elk referendum. U zult lachen, maar ik ben een grote aanhanger van de directe democratie. Ik heb er in 1987 zelfs een boekje over geschreven. Ik ga ervan uit dat de burger meestal verstandiger is dan vele politici denken. Veel mensen in mijn partij denken van niet, maar ik wel. Met de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester had het Blok al vier keer verloren

De Morgen: Laat dus maar komen, dat referendum over het migrantenstemrecht?

Vande Lanotte: Waar ik niet tegen kan, is dat sommigen alleen maar referenda willen als het hun goed uitkomt. Voor dit of dat wél, voor zus en zo niét. Als de vaste regel is dat je de bevolking laat beslissen, so be it. En dan verlies je eens, maar dat is de kern van de democratie

Voltaire
31 oktober 2003, 10:54
Wel kijk eens aan, mijn dag is goed als ik zulke zaken lees uit de mond van een toppoliticus. Het is dus toch mogelijk. :)

VDL heeft eerder ook al gemeld dat hij niet weet of hij wel "ja" zou stemmen als er een referendum komt over het grondwetsontwerp van de EU. En hij heeft vroeger al zijn twijfels geuit over de EU, wat hem de banvloeken opleverde van o.m. Karel Van Miert die dreigde uit de partij te stappen. Dat interview vandaag in DM lijkt dus geen eenmalige democratische "uitschuiver" te zijn. Gelukkig maar, de sossen zouden verdorie de eerste moeten zijn om directe democratie te ondersteunen. Toen ik dat interview las in HUMO met Stevaert zag ik sterretjes, zo'n openlijke arrogantie ten aanzien van "de mensen" van de kant van een politicus die wordt verheerlijkt als een "bescheiden volksmens" 8O Later heeft hij dat in GVA toch een beetje genuanceerd: "Het is niet eenvoudig. Je moet een moeilijk project uitleggen aan de mensen. Ik ben mijn visie nog aan het vormen". Maar een grote ommezwaai verwacht ik toch niet bij hem gezien die uitspraak in HUMO, al weet je nooit met Steve Stunt :wink:

Supe®Staaf
4 november 2003, 11:28
Leuk dat een regeerder, zonder in de oppositie te zetelen, zich alsnog pro directe democratie uitspreekt.
Mocht dit diens oprechte bekommernis zijn, dan zou hij er beter eens werk van maken, en niet alleen wat betreft dit 'hot item'
Zoniet zou dit wel eens het zoveelste staaltje van plat politiek opportunisme kunnen betekenen.......

Wat de materie zelf betreft heb ik een ambigue gevoel.

Stemrecht voor één groep vind ik niet kunnen.
Wanneer ook wij geen stemplicht meer hebben, mag iedereen die hier verblijft, op gelijke basis gelijke rechten hebben.

Aan de ene kant ben ik dus tegen het stemrecht voor allochtonen (wegens ongelijkheidsbeginsel geschonden), en ben ik eveneens tegen stemplicht (omdat ik principieel tegen plicht ben), maar wil toch iedereen hetzelfde recht op inspraak gunnen.......

:? 8O :? 8O :? 8O

Nu sta ik begot nagenoeg volledig alleen zeker?

Dies
4 november 2003, 14:09
Nu sta ik begot nagenoeg volledig alleen zeker?
Neen hoor, ik volg uw redenering volledig en denk er eigenlijk exact hetzelfde over. We zijn dus toch al minimaal met zijn tweeën die er zo over denken :wink:

Supe®Staaf
5 november 2003, 16:04
Nu sta ik begot nagenoeg volledig alleen zeker?
Neen hoor, ik volg uw redenering volledig en denk er eigenlijk exact hetzelfde over. We zijn dus toch al minimaal met zijn tweeën die er zo over denken :wink:
Volgens uw onderschrift, dien ik me dus al een beetje ongerust te maken :?: :) :wink:
--------------------------------------------------------------------------------

Descartes Jr
6 november 2003, 07:20
Vandelanotte lijkt mij onder "Directe Democratie" vooral de rechtstreekse verkiezing van burgemeesters ... te verstaan en veel minder het "bindend referendum op volksinitiatief".

Met zo'n BROV zou men bv inderdaad kunnen komen tot een halvering (minstens) van het aantal ministerpostjes, een reductie van het beschamend uitgebreide parlementaire verlof, een herziening van de verloningen en voordelen voor politici, van hun cumuls, een be-of veroordeling van de electorale beloften ....

Stevaert's simplistische reactie (een referendum zal belastingen afschaffen) is een oneerlijke voorstelling. Of gaat hij er dan ineens van uit dat er geen parlementair voorbereidend werk wordt geleverd om de vraagstelling in het referendum voor te bereiden ? Voor mij is d*t het ernstige parlementair werk : de wetgevers bereiden de wetten voor, maar de bevolking stemt ze ! Rechtstreeks !

Voltaire
6 november 2003, 12:23
Vandelanotte lijkt mij onder "Directe Democratie" vooral de rechtstreekse verkiezing van burgemeesters ... te verstaan en veel minder het "bindend referendum op volksinitiatief".


Ik wil mij hier nu niet als een fan van JVDL opwerpen, maar eerlijk is eerlijk:
Waar ik niet tegen kan, is dat sommigen alleen maar referenda willen als het hun goed uitkomt. Voor dit of dat wél, voor zus en zo niét. Als de vaste regel is dat je de bevolking laat beslissen, so be it. En dan verlies je eens, maar dat is de kern van de democratie

Waarmee hij toch juist wél wil zeggen dat het niet aan de politici is om referenda te houden wanneer zij daar zin in hebben, wel aan de bevolking. En dat vind ik toch een bijzonder radicale uitspraak voor een toppoliticus: als andere politici zich nu en dan uitspreken voor het referendum is het meestal voor niet-bindende hondebrokreferenda van bovenaf. Dat heeft geen zier met directe democratie te maken!

Vergeet ook niet dat hij zich daarnaast regelmatig opwerpt als euroskepticus, wat toch ook het doorbreken van een absoluut taboe is in particratische middens.

Je kan er opportunisme achter zoeken. Misschien is dat ook zo, misschien gaat hij geen enkele moeite doen om die mooie woorden in de praktijk om te zetten. Maar alleen al door er als toppoliticus in de media over te spreken krijgt het principe van het BROV een steuntje in de rug, want de ideologische consensus in onze particratie is nu eenmaal om er zo weinig mogelijk over te spreken, behalve als men er eens goed mee kan lachen (Stevaert). We kunnen hem net als Verhofstadt later aan zijn mooie woorden herinneren, we kunnen die uitspraak uitspelen tegen andere uitspraken zoals die van Stevaert, we hebben weer een argument tegen al diegenen die ons beschouwen als wereldvreemde snuiters, enz...

En nu heb ik meer dan genoeg energie besteed aan het verdedigen van één van onze voogden! 8O :oops:

Stevaert's simplistische reactie (een referendum zal belastingen afschaffen) is een oneerlijke voorstelling. Of gaat hij er dan ineens van uit dat er geen parlementair voorbereidend werk wordt geleverd om de vraagstelling in het referendum voor te bereiden ? Voor mij is d*t het ernstige parlementair werk : de wetgevers bereiden de wetten voor, maar de bevolking stemt ze ! Rechtstreeks !

Ben je hier nu niet zelf aan het pleiten voor het referendum van bovenaf? Of bedoel je dat het volksinitiatief beperkt wordt tot het verzamelen van handtekeningen waarna de grote jongens in het parlement voor ons het werk gaan doen waar wij niet toe in staat worden geacht? Dat betekent dat de politici toch een grote manouvreerruimte krijgen om het referendum in hun voordeel om te buigen: ze kunnen allerlei beperkende clausules toevoegen, de vraagstellling manipuleren enz...

Ik zie geen reden waarom dat voorbereidende werk niet van onderuit zou kunnen gebeuren. De inititiatiefnemers zullen hoogstwaarschijnlijk alles doen om zich goed voor te bereiden, om technische en juridische specialisten in te schakelen enz., want anders zullen de tegenstanders gemakkelijk op de zwakke punten kunnen wijzen. Ik zie hoogstens ruimte voor een voorafgaandelijke toetsing op de eenvormigheid van het voorstel (liefst door een juridische instantie en niet het parlement) en eventueel een mogelijkheid voor het parlement om een tegenvoorstel te doen dat samen met het oorspronkelijke voorstel aan de kiezer wordt voorgesteld.

Wat jij voorstelt zou ik eerder kaderen binnen het petitierecht: na het behalen van de nodige handtekeningen (minder dan voor een BROV natuurlijk) kan men het parlement verplichten om een bepaald voorstel te behandelen. Zij kunnen dan het voorstel naast zich neerleggen, waarna de initiatiefnemers vervolgens hun slag kunnen trachten thuis te halen via het BROV. Of zij kunnen het voorstel aanvaarden en uitwerken tot een wet. Als zou blijken dat ze van die uitwerking een potje maken dan kunnen de iniatiefnemers ook weer een beroep doen op het BROV.

Descartes Jr
6 november 2003, 19:39
Confrater, mijn beste dank voor uw onderbouwd antwoord (vrij uitzonderlijk op dit forum). Ik meen dat u in deze meer gelijk hebt dan ik. Mijn beeld van Vandelanotte situeert zich inderdaad in de sfeer van gezellig opportunisme, gebruik makend van 's mensen ongeïnteresseerde onwetendheid (schoolvoorbeeld : het Zilverfonds).

Anderszijds verwar ik het BROV zeker niet met zgn Petitierecht. Ik denk evenwel dat een minimum aan "democratisch verkozenen" nodig is om de vraagstelling bij de referenda te sturen. Wie anders zou u die taak geven ? En dat de aard van de vraagstelling het resultaat sterk kan beïnvloeden zagen we deze week in het verschil in resultaat tussen de enquête van HBVL en deze van Le Soir omtrent het stemrecht voor vreemdelingen.

Kort : burgers brengen referenda-topics aan. Een democratisch verkozen meerderheid in het parlement bereidt de vraagstelling voor. De burger kiest.