PDA

View Full Version : Democratie? Of dictatuur van de meerderheid?


El Cid
22 december 2003, 14:26
Het is maar hoe je het bekijkt.

Knuppel
22 december 2003, 17:51
Misschien kan een dictatuur van een minderheid beter als een 'dictatuur' bestempeld worden?

Thomas Hx
22 december 2003, 17:52
Misschien kan een dictatuur van een minderheid beter als een 'dictatuur' bestempeld worden?

dan zitten wij nu in een dictatuur knuppel :wink:

Knuppel
22 december 2003, 17:56
Misschien kan een dictatuur van een minderheid beter als een 'dictatuur' bestempeld worden?

dan zitten wij nu in een dictatuur knuppel :wink:

Het scheelt anders niet veel met wat de particatie er in dit land van gebakken heeft.

Thomas Hx
22 december 2003, 18:02
dan zitten wij nu in een dictatuur knuppel :wink:

Het scheelt anders niet veel met wat de particatie er in dit land van gebakken heeft.

Blij dat we het eens zijn.

El Cid
23 december 2003, 18:34
Misschien kan een dictatuur van een minderheid beter als een 'dictatuur' bestempeld worden?

Dan blijft het toch, als een regering van 51% zijn wil oplegt aan de rest van de 49%, het een dictatuur.

Ik vraag me af of het niet beter is te streven naar een overeenstemmingspolitiek, voor zo ver die mogelijk is.

Dies
23 december 2003, 18:54
Dwang is sowieso af te keuren. Of het nu een kleine meerderheid, een grote meerderheid of een minderheid is die zijn wil oplegt aan anderen is slechts een detail waar al te veel aandacht aan besteed wordt.
Zeer interessant om lezen is het boek 'Taking Responsibility'.
Of indien je geen zin hebt om het ganse boek te lezen:
http://www.meervrijheid.nl/nb-verantwoordelijkheid.htm

Supe®Staaf
24 december 2003, 11:29
Ik hou niet van die term: dictatuur der meerderheid.
Hij wordt veelal gehanteerd om (directe) democratie te bezwadderen.

Die term is m.i. enkel toepasbaar op wat onder 'trading' verstaan wordt:
Een minderheid van 25% drukt er samen met een andere minderheid van 26% beider minderheidsstandpunten door.
Die 51% is een dictatoriale meerderheid: ze bestaat enkel via konkelfoes en voor de onderscheiden standpunten is er geen echte meerderheid..

ydde
24 december 2003, 11:42
Door knip- en plakwerk word het parlementaire plouche bezeten door marionetten die uitsluitend het door hun partijvoorzitter opgedragene mee"willen". Zo'n democratie is een schijndemocratie en moet wel tot problemen leiden. Een uitvoerende macht (regering) die zich boven de wetgevende macht (kamer en senaat) stelt is een dictatuur nietwaar?

Dies
24 december 2003, 15:51
In België is er geen feitelijke scheidin tussen de wetgevende en uitvoerende macht. Er is enkel een scheiding met de 3de (de rechterlijke) macht. Dat hoeft op zich geen enkel probleem te zijn. Zoals Superstaaf wel terecht opmerkt ligt hem wel een enorm probleem in de werking van ons huidig parlementair stelsel waarin eigenlijk nooit echte meerderheidsstandpunten worden doorgedrukt.

El Cid
24 december 2003, 16:56
Ik hou niet van die term: dictatuur der meerderheid.

Dat is irrelevant

Hij wordt veelal gehanteerd om (directe) democratie te bezwadderen.

Mocht u zich in uw gat gebeten voelen: dit bezwaar geldt eveneens voor representatieve democratie. Ik heb ook niets gezegd over directe democratie, dus u bent lichtjes paranoide bezig.

Die term is m.i. enkel toepasbaar op wat onder 'trading' verstaan wordt:
Een minderheid van 25% drukt er samen met een andere minderheid van 26% beider minderheidsstandpunten door.

Dus u aanvaardt het principe van dictatuur van de meerderheid als democratisch? Excuseer, maar als 49% een besluit moet slikken tegen haar wil, noem ik dat inderdaad de dictatuur van de meerderheid. U hoort dat niet graag: pech voor u, maar dan moet u niet op medeleven rekenen van die minderheid die bepaalde maatregelen als een dictaat opgelegd krijgt.

Die 51% is een dictatoriale meerderheid: ze bestaat enkel via konkelfoes en voor de onderscheiden standpunten is er geen echte meerderheid..

U ontwijkt de discussie. Het gaat hem niet over 'trading', maar zelfs een oprechte 51%.

Naar mijn mening moet er telkens gezocht worden naar een compromis, en indien men hier niet toe kan komen, tussen een keuze uit voorstellen die deel tegemoet komen aan de tegenstanders, opdat de dictatuur van de meerderheid een "zachte" dictatuur zou zijn.

Mocht u daar weer onterecht een sneer in zien naar directe democratie -want dat is niet de issue hier, elke verdachtmaking in die zin is tendentieus en vergiftig de oprechte discussie die ik hier wil voeren-, bedenk dan dat dit eveneens geldt voor een representatieve democratie, en dat in een directe democratie er ook voldoende kansen zijn om in een maatschappelijk debat zulke compromisvoorstellen mogelijk zijn.

Wat betreft representatieve aangelegenheden kan het bijvoorbeeld handig zijn om zoals in Zwitserland een regering samen te stellen aan de hand van de volledige samenstelling van het parlement, het zogenaamde Konkordanzmodel.

Als we dan toch vast zitten in een systeem vast zitten van dictatuur van de meerderheid (en echte alternatieven zie ik niet, zonder dat ze zelf een dictatuur inhouden), laat ons dan maar opteren voor een zo zacht mogelijke dictatuur. En daar is geen reden toe om snibbig te worden, of de eigen ideetjes aangevallen te zien. Stay cool man!

Supe®Staaf
24 december 2003, 16:57
Zoals Superstaaf wel terecht opmerkt ligt hem wel een enorm probleem in de werking van ons huidig parlementair stelsel waarin eigenlijk nooit echte meerderheidsstandpunten worden doorgedrukt.
En dan spreek ik nog niet eens over de minieme rol die de kamers hebben in de besluitvorming: de cijfers wat betreft de verhouding wetten en decreten vanwege ministers vs. kamers zijn hallucinant zowel op Belgisch als op Vlaams niveau......

Supe®Staaf
25 december 2003, 12:24
Mocht u zich in uw gat gebeten voelen:
Dat is irrelevant. :lol:

dit bezwaar geldt eveneens voor representatieve democratie.
Juist.

Ik heb ook niets gezegd over directe democratie, dus u bent lichtjes paranoide bezig.
Het woord directe stond dan ook tussen haakjes.
U hebt lange én gevoelige tenen.....

Dus u aanvaardt het principe van dictatuur van de meerderheid als democratisch? Excuseer, maar als 49% een besluit moet slikken tegen haar wil, noem ik dat inderdaad de dictatuur van de meerderheid. U hoort dat niet graag: pech voor u, maar dan moet u niet op medeleven rekenen van die minderheid die bepaalde maatregelen als een dictaat opgelegd krijgt.
De essentie van democratie is dat de wil van de burgers gerespecteerd wordt in bestuurlijke aangelegenheden.
Wanneer dit niet bij unanimiteit kan, dan is het compromis m.i. om zoveel mogelijk burgers tevreden te stellen: de meerderheid. Is die krap, so be it.

Die 51% is een dictatoriale meerderheid: ze bestaat enkel via konkelfoes en voor de onderscheiden standpunten is er geen echte meerderheid..
Je kan enkel van dictatuur spreken wanneer de wil van één desnoods manu militari afgedwongen wordt.
Oligarchie is wanneer op diezelfde manier de wil van een kleine groep doorgedrukt wordt. Bekijk de cijfers in het boek van Wilfried De Wachter (De mythe van de parlementaire democratie - een Belgische analyse) en je zal merken dat zelfs ons zogezegde parlementair vertegenwoordigende systeem vaak die toer opgaat. De meeste wetten en decreten komen van de ministers, niet vanuit de kamers.
Bij democratie, rust de uiteindelijke macht bij de burgers, of een meerderheid ervan. Ik geef je volmondig gelijk dat zelfs dit systeem voor velen nog ongenoegen kan betekenen, maar het volledig met de term dictatuur belasten is niet correct.

U ontwijkt de discussie. Het gaat hem niet over 'trading', maar zelfs een oprechte 51%.
Ik ontwijk niets.
Ik toon gewoon een zwakte aan van het particratische systeem.
Waarom denk je dat ik het BROV als aanvulling bepleit?

Naar mijn mening moet er telkens gezocht worden naar een compromis,
En dat compromis is een garantie dat een grotere meerderheid tevreden is?


en indien men hier niet toe kan komen, tussen een keuze uit voorstellen die deel tegemoet komen aan de tegenstanders, opdat de dictatuur van de meerderheid een "zachte" dictatuur zou zijn.
Goed bestuur beoogt zoveel mogelijk onlust vermijden bij een zo groot mogelijke groep van burgers.
Waarom daar het etiket (zacht) dictatoriaal opplakken?
Alles kan beter, maar je mag een positieve evolutie niet bezwadderen met etiketjes die ten onrechte op te plakken.......


Wat betreft representatieve aangelegenheden kan het bijvoorbeeld handig zijn om zoals in Zwitserland een regering samen te stellen aan de hand van de volledige samenstelling van het parlement, het zogenaamde Konkordanzmodel.
Daar kan ik me volledig in vinden.
Hoewel er onlangs een barstje dreigde in te komen.......
Konkordanz democratie, waarbij iedereen meeregeert, waar mits geheime stemming het belachelijke meerderheids-minderheidsspel doorbroken wordt, lijkt me een gunstige evolutie in het vertegenwoordigende systeem.
Ook Stevaert in Hasselt ging (gedeeltelijk) die weg op.


En daar is geen reden toe om snibbig te worden, of de eigen ideetjes aangevallen te zien. Stay cool man!
Okay boy :!:
Pas op je lange tenen: 't is een zwaar geval :!: :lol: :P
http://users.pandora.be/Superstaaf/koelkast.jpghttp://users.pandora.be/Superstaaf/langeteen.jpg

El Cid
25 december 2003, 18:36
Ik heb ook niets gezegd over directe democratie, dus u bent lichtjes paranoide bezig.
Het woord directe stond dan ook tussen haakjes.
U hebt lange én gevoelige tenen.....

Tiens, ik dacht dat u dat had door direct te beginnen briesen over directe democratie. Kom Superstaaf, dat is flauw van je. Boe!

De essentie van democratie is dat de wil van de burgers gerespecteerd wordt in bestuurlijke aangelegenheden.
Wanneer dit niet bij unanimiteit kan, dan is het compromis m.i. om zoveel mogelijk burgers tevreden te stellen: de meerderheid. Is die krap, so be it.

Dat is niet het punt. Ik vind gewoon dat men inderdaad zoveel mogelijk de wil van de burgers moet respecteren, maar u wil dat doen door twee radicale modellen met elkaar in conflict te laten komen, en hopen dat de sterkste zal overleven. Waar ik voor pleit, maar waar nog niemand op heeft gereageerd (jammer, jammer), is dat beide partijen een beetje water in de wijn zouden doen bij hun voorstel om zo tot een compromis te komen. Mocht dit compromis nog niet voldoende zijn, dan kunnen de gemilderde voorstellen voorgelegd worden aan parlement of aan de bevolking. Bij verlies is de pil dan niet zo bitter om te slikken. Met uw hardvochtige "so be it" houdt u daar geen rekening mee. Als u naar een maatschappij streeft vol conflicten: doe zo voort.

U ontwijkt de discussie. Het gaat hem niet over 'trading', maar zelfs een oprechte 51%.
Ik ontwijk niets.
Ik toon gewoon een zwakte aan van het particratische systeem.
Waarom denk je dat ik het BROV als aanvulling bepleit?

En dat BROV is alles zalig makend? Dan zijn er geen conflicten meer? Dan is er geen keiharde dictatuur van de meerderheid meer? Droom gerust verder. Pas op, voor je weer lange tenen begint te krijgen, ik fulmineer niet tegen het BROV, ik pleit enkel voor een compromispolitiek. Mocht je dat als een aanval zien op het BROV, moet je zelf maar je conclusies trekken.

Naar mijn mening moet er telkens gezocht worden naar een compromis,
En dat compromis is een garantie dat een grotere meerderheid tevreden is?

Uiteraard, dat is juist de essentie van een compromis: iedereen heeft wel iets uit de brand gesleept, zelfs als het tot een veldslag komt tussen twee -afgezwakte- voorstellen via BROV of via parlementaire weg: de verliezer weet dan dat het verlies erger had kunnen zijn, en de winnaar heeft grotendeels zijn slag thuis gehaald.

Goed bestuur beoogt zoveel mogelijk onlust vermijden bij een zo groot mogelijke groep van burgers.
Waarom daar het etiket (zacht) dictatoriaal opplakken?
Alles kan beter, maar je mag een positieve evolutie niet bezwadderen met etiketjes die ten onrechte op te plakken.......

Superstaaf, uw etiketterij slaat nergens op, sorry hoor.

"Goed bestuur beoogt zoveel mogelijk onlust vermijden bij een zo groot mogelijke groep van burgers." zeg je zelf. Dan moet je toch streven naar een compromispolitiek en een debatcultuur in je samenleving?


Daar kan ik me volledig in vinden.
Hoewel er onlangs een barstje dreigde in te komen.......
Konkordanz democratie, waarbij iedereen meeregeert, waar mits geheime stemming het belachelijke meerderheids-minderheidsspel doorbroken wordt, lijkt me een gunstige evolutie in het vertegenwoordigende systeem.

Juist ja.


En daar is geen reden toe om snibbig te worden, of de eigen ideetjes aangevallen te zien. Stay cool man!
Okay boy :!:
Pas op je lange tenen: 't is een zwaar geval :!: :lol: :P
http://users.pandora.be/Superstaaf/koelkast.jpghttp://users.pandora.be/Superstaaf/langeteen.jpg

Ik zei: stay cool, niet "flame er maar op los". :wink: