PDA

View Full Version : BROV. Wat zou er allemaal kunnen.


Bece
12 november 2002, 16:40
BROV staat voor Bindend Referendumrecht Op Volksinitiatief. Ik vond het vervelend om steeds die lange term te moeten schrijven terwijl toch ieder van de vier woorden belangrijk is.
We gaan het hier dus hebben over "wat zou er allemaal kunnen als U over het BROV moest beschikken"
Ik zou zeggen laat Uw fantasie maar werken zonder ze op hol te laten slaan.

Ik ga een paar voorbeelden geven.
1. Volksvertegenwoordigers zouden dus volksvertegenwoordigers en geen partijvertegenwoordigers mogen zijn. Om dat te bereiken zou ik voorstellen om België te verdelen in pak weg 50 districten. De grootte daarvan is niet zo belangrijk omdat ieder volksvertegenwoordiger de stemgerechtigden van het ganse district vertegenwoordigd. In ieder district kiezen we dan een volksvertegenwoordiger die de meerderheid van de stemmen achter zich moet zien te krijgen. We kunnen daarvoor probleemloos het systeem van het BROV gebruiken. Er zou eventueel ook een vervanger moeten zijn. Bv diegene die het 2e meeste aantal stemmen krijgt. (?) Een volksvertegenwoordiger mag n.l. niet stemmen over items waar hij zelf bevoordeeld word. (Er even tussen de soep en de patatten een loonsverhoginkje voor zichzelf door duwen gaat dus niet meer) In wezen is het een werknemer die tot taak heeft de belangen van zijn werkgevers te verdedigen. Het spreekt vanzelf dat hij/zij alleen word ontslagen wanneer de meerderheid van de districtbewoners van mening is dat hij zijn werk niet goed doet.
Uiteraard is een dergelijke job voltijds, dus geen gemakkelijke bijverdienste die even snel is meegenomen. Meer nog het is een 24u op 24 en 7dagen op 7 job die ook betaald mag worden naar dat criteria.
Deze 50 VV's kiezen dan een dagelijks bestuur (de regering, ministerraad, of hoe je het ook noemen wilt) Een soort raad van 10 + voorzitter. VV's mogen daar geen deel van uitmaken. Het zijn dus mensen die aangeduid worden omdat ze daar geschikt voor zijn. Uiteraard heeft ook hier het BROV het laatste woord wanneer de bevolking van mening is dat er een verkeerde keuze is gemaakt.
2. Vivant zou ook gelukkig zijn want zij zouden van de gelegenheid kunnen gebruik maken om het basisinkomen (of althans een ernstig en dus vrij duur onderzoek naar de haalbaarheid ervan) aan de bevolking te kunnen voorleggen.
3. Belastingen zouden ook onder handen kunnen worden genomen door de belastingsdiensten te versterken en de opdracht te geven eerst de grote bedrijven aan te pakken. Ook de belastingsschalen zouden meer progressief kunnen zijn en het gezinsinkomen waarover geen belasting word geheven zou flink de hoogte kunnen ingaan. Lage inkomens betalen verhoudingsgewijs veel meer belasting dan hoge inkomens als we dit relateren naar het vrij beschikbare inkomen.
4. En nu is het aan jullie!!!

Valentine Julien
2 oktober 2008, 15:49
zes jaar later .....
:oops:

en vele referendums.... Voor de EU in Nederland Frankrijk en Ierland stemde men NO
In luxemburg,Spanje en Roemenie Ja

Spanje kreeg 14 dagen voor te stemmen als eerste...
Roemenie is dat te vergelijken met een stem innNL FR of Ierland?
Luxemburg?

in de 18 andere landen kregen de burgers het verdrag niet te lezen en moesten ze vertrouwen hebben in Deheane...en co nee ik ga het niet zeggen...
Heel de EU ligt door de referenda op zijn gat bijna...
bijna .... ?
:|

Pelgrim
2 oktober 2008, 16:51
De EU ligt nog niet op zijn gat.

Helaas nog steeds niet.

Babylonia
3 oktober 2008, 18:39
wacht maar
grrrrr

Valentine Julien
10 oktober 2008, 22:37
Onzezeg/Notremotadire ondersteunt oproep Attac-Ierland

Attac Ierland roept op tot solidariteit met het Ierse 'nee' aan Lissabon (Lees hier de oproep)
Zaterdag 11 oktober protestactie aan de Beurs in Brussel (Anspachlaan), om 14 uur.
Doorprik dit €U-verdrag. Maak een sociaal Europa mogelijk!

Opgelet: de Belgische ratificatie van het Verdrag van Lissabon is nog niet rond! De reden? Communautaire spelletjes... De regering wacht nog op een 'solidariteitsakkoord tussen de 9 (!) parlementaire assemblees. Onzezeg/Notremotadire roept daarom alle parlementairen op tegen dit akkoord te stemmen. Meer uitleg op www.onzezeg.be

Pelgrim
11 oktober 2008, 09:55
:cheer: communautaire spelletjes :cheer: