PDA

View Full Version : May God stop bless Amerika and give them common sense.


democratsteve
12 januari 2004, 01:07
Het is niet mijn gewoonte lange stukjes te schrijven voor dit forum omdat ik beroepshalve al genoeg schrijf. Bijgevolg heb ik daar ‘s avonds meestal geen zin meer in.
Maar aangezien ik van enkele forumgebruikers nogal dikwijls verwijten naar het hoofd krijg geslingerd wanneer het Amerika betreft, wil ik teneinde mezelf te verdedigen, een uitzondering maken.
Ik stel mijn anonimiteit nogal erg op prijs, maar laat ik voor de goede verstandhouding toch even kort iets over mezelf vertellen. Tussen ’88 en ’99 heb ik veel tijd in de VS doorgebracht voor mijn bijdrages over de War on Drugs. Niet alleen toen maar tot op de dag van vandaag heb ik nog bijna dagelijks contact( msn is een geweldige uitvinding) met personen in de VS.
Seba vroeg me laatst of ik dan zo goed wist wat er leeft bij de plattelandsbevolking van deVS? Ja dat weet ik, omdat het vooral de gewone modale hardwerkende Amerikaan is waar ik meestal contact mee had en heb. Of om ze even anders uit te drukken; die 50 % van de Amerikanen die nooit naar de stembus trekken.
In ’92 had ik het voorrecht om een dik uurtje te praten – of beter gezegd: luisteren – naar Gore Vidal.
Ik geloof dat ik niet moet proberen uit te leggen wat de status is van die man in Amerika en ver daarbuiten, ik neem aan dat dat bekend is. Nu, als er iemand is die bondig en to the point kan uitleggen waarom zovele mensen in de wereld én een groot deel van de machtelozeAmerikaanse burgers zulke hekel hebben aan de VS-regering, dan is hij het wel.
Daaarom wil ik, speciaal voor diegenen die hem nooit gelezen hebben, de hoofdpunten uit de “nieuwjaarsbrief” van hem aan G. W. Bush in 2001 nog eens bovenhalen.
Gelieve rekening te houden dat dit geschreven is voor 11/9 en er van die verschrikkelijke “Patriot Act”, waar zowat 90% van de Amerikaans burgers tégen is, nog lang geen sprake was.


Ik schrijf dit briefje 12 dagen voor de inauguratie van de verliezer van de presidentiële verkiezingen van het jaar 2000.
Op dit moment zien we onsgeconfronteerd met een stijlarengement in de traditie van het 17é eeuwse Japan: een machteloze mikado die geregeerd wordt door een shogun als vice-president en zijn Pentagon-krijgsadviseurs.
Dromen zij net als de shoguns van weleer over de verovering van China? We zullen het eerstdaags te weten komen, eerder vroeger dan later dan later denk ik.
11 Jan, 2001

Gefeliciteerd. Net als iedereen wacht ik met smart op uw inaugurele rede.
Wat uw eerstse redevoering aan ons als president betreft hoop ik dat u het niet erg vind dat ik een paar suggesties doe, net zoals ik dat in de jaren 60 placht te doen in David Susskinds tv –show zaliger.
Het schiet me ineens te binnen dat dit nieuwe begin een goed moment zou zijn om te erkennen dat wij in de afgelopen 50 jaar verwikkeld zijn geweest in een ‘permanente oorlog om permanente vrede’, om de bondige term van de historicus Charles A. Beard te gebruiken. Ik leef in de veronderstelling dat de meeste Amerikanen onze economie willen converteren van oorlog naar vrede. Niet dat we ons geld graag aan een nationale ziektekostenverzekering willen verspillen, dat zou communisme zijn en dat verfoeien we, maar we zouden graag zien dat enkele van onze belastingdollars aan onderwijs werden besteed.
U weet toch nog wat u zei in uw slotdebat? “ Onderwijs is de sleutel tot het nieuwe millenium.” (ondertussen heeft Bush de onderwijssubsidies teruggeschroefd en ze naar Defensie overgebracht)
In elk geval is het tijd dat we afstand doen van onze –over het algemeen weinig gewaardeerde – rom als plotieman van de wereld, in welke hoedanigheid we op dit moment Columbia verwoesten, terwijl we Cuba, Irak en tot voor kort Servië in ‘verzekerde bewaring’ houden, zoals politiemensen huisarrest noemen.
Deze dwangmatige bemoeienis met andermans zaken is duur en zinloos. We kunnen beter eerst ons eigen land herstellen.Maar om dit te doen zal uw eerste grote karwei bestaan uit het beteugelen van de krijgsheren in het Pentagon en hun samenzweerders in het Congres en de directiekamers van het Amerikaans bedrijfsleven.
Sinds de Sovjetunie zich op zo’n onsportieve manier ontbond, zijn onze krijgsheren angstvallig op zoek naar en nieuwe vijand waarmee zij het voortdurend stijgend militair budget kunnen rechtvaardigen. Uiteraard is er het terrorisme dat moet bestreden worden en er is ook nog de Oorlog tegen Drugs die moet worden verdergezet, ook al duurt hij nu al meer dan 20 jaar en zal hij nooit gewonnen worden.
Onlangs is er nieuw ogenblikkelijk en manifest gevaar onthuld: shurkenstaten oftewel ‘zorgwekkende’ staten. Er wordt met een beschuldigende vinger gewezen naar Noord-Korea, Irak en Iran en er zullen er nog wel een paar volgen.
Vanaf 1949 tot 1999 hebben de VS 7,1 biljoen dollar uitgegeven aan ‘nationale veiligheid’ met het gevolg dat dat we nu een nationale schuld hebben van 5,6 biljoen, waarvan we 3,6 biljoen moeten terugbetalen aan het volk en 2 biljoen moeten terugbetalen aan de sociale verzekeringsfondsen van Medicare en Social Security. Jaar na jaar wordt het officiële overheidsinkomen opgeblazen door de inkomsten van Social Security en Medicare als rijksmiddelen te beschouwen.
Deze fondsen zijn echter geen federale inkomsten! Dit jaar had Social security een gezond overschot van 150 miljard dollar. Geen wonder dat het Amerikaans bedrijfsleven en z’n ondergeschikten in het Congres erop gebrand zijn dit gezonde fonds te privatiseren. Alhoewel de feitelijke uigaven aan defensie vorig jaar inderdaad lager waren dan gewoonlijk, werd de helft van het budget nog altijd bestemd voor toekomstige oorlogen, alsmede om zo nu en dan een aspirinefabriek in Soedan te bombarderen. De kasuitgaven voor defensie bedroegen 344 milard dollar, terwijl de rente op de door defensie gecreëerde nationale schuld 282 miljard bedroeg. Het spijt me u te moeten vervelen met deze cijfers maar zij raken de kern van onze malaise, we zijn zo goed als blut.
Desalnietemin heeft de chef van staven, generaal Shelton te kennen gegeven dat hij niet minder maar méér dollars nodig heeft. De mariniers willen 1,5 miljard dollar meer, het leger 30 miljard meer, de luchtmacht 30 miljard en de marine 20 miljard. Wij geven 22 keer meer uit dan onze 7 potentiële vijanden ( Cuba, Iran, Irak, Libië, Noord-Korea, Soedan en Syrië) tesamen. Ik raad u aan deze rampzalige verhogingen niet toe te kennen.
In augustus 1961 bezocht ik Kennedy nav de Berlijnse muur die werd opgetrokken. Tijdens het gesprek liet hij zich ontvallen, “ Mijn god, ik haat de manier waarop ze in het Pentagon met geld smijten.” Ik repliceerde, “ Niet zij maar U doet dat. Het is Uw regering. Op kordate wijze vertelde hij, “ De enige manier waarop de president controle kan uitoefenen op het Pentagon is door de volledige 4 jaar van z’n ambtstermijn te besteden aan nietrs anders dan het onderzoeken van die puinhoop daar, wat betekent dat hij verder niets zou kunnen doen.”
“Zoals opnieuw verkozen worden?” probeerde ik. Hij grijnsde. “ Zoiets ja.”
Dus stel ik voor, Mijnheer de Nieuwgekozen President dat u zich richt op de verbanden tussen het Amerikaans bedrijfsleven en het leger en de verschillende vormen van inkoopbeleid zoveel mogelijk rationaliseert. U moet moet ook een aantal geheimen van het Pentagon laten uitlekken naar het Amerikaans volk.
In 1995 hadden we onze raketten gericht op 2500 buitenlandse doelen. Vandaag, bij wijze van viering van de vrede op aarde, hebben we onze raketten gericht op 3000 buitenlandse doelen waarvan 2260 in Rusland. ( je kan je afvragen wélke dreiging er volgens het Pentagon van Rusland vandaag nog uitgaat?)
De rest staat afgesteld op China en de schurkenstaten. En toch is er tot op vandaag nog nooit een debat gevoerd over de rol van het leger in de Amerikaanse samenleving en de voortdurende bedreiging die het voor ons allemaal vormt. Het Congres dat een oogje in het zeil zou moeten houden doet dit niet omdat teveel van haar leden worden gefinancierd door dezelfde bedrijven die ons belastinggeld absorberen. Ook is het niet bepaald bevorderlijk dat hooggeplaatste officieren, nadat ze hun bestellingenbij de defensie-industrie hebben geplaatst, vaak nadien als verkoper aan de slag gaan bij diezelfde bedrijven waarvan zij voordien klant waren. Dat het leger schijt heeft aan de president heeft Clinton aan persoonlijkelijve ondervonden. Toen hij probeerde om z’n verkiezingsbelofte aan homosexuele kiezers, dat het prive-leven van iedere militair zijn eigen zaak is en niet die van iemand anders, gestand te doen brulden de krijgsheren dat dit het moreel om zeep zou helpen. Clinton gaf zich gewonnen. Toen Clinton aan boord ging van het vliegdekschip USS Theodore Roosevelt om het defilé af te nemen, sprongen matrozen met zwabbers op hun hoofd in het rond terwijl ze nichterige gebaren immiteerden en de president uitjouwden. Clinton liet het gelaten over zich heen komen.Deze succesvolle beschimpingen van de hoogste civiele autoriteit hebben het leger nog agressiever en schaamtelozer gemaakt. En nu hebben we er alle moeite mee het terug in het gareel te brengen. Deze zomer presenteersden de krijgsheren van het Pentagon hun defensiebegroting aan de Minister van Defensie.
In plaats van een begroting die is gebasseerd op een geprioriteerd budget, eisen de bevelhebbers een budget dat is gebasseerd oo militaire strategie.
Ofschoon hun gezamelijke militaire strategieën meestal rampzalig zijn, zoals de afgelopen 50 jaar werd bewezen, betekent militaire strategie binnen deze context eenvoudigweg de regering afpersen voor een bedrag van 30 miljard dollar per jaar, bovenop de 51% van de begroting die reeds voor oorlogvoering wordt aangewend.
50 jaar geleden verving H. Truman de oude republiek, geliefd in de hele wereld, door een nationale veiligheidsstaat, met als enig doel het permanent voeren van oorlogen, warme, koude en lauwe. Exacte datum van die vervanging, 27 feb. 1947. Bezetting: Truman, staatssecretaris van buitenlands zaken Dean Acheson en een handvol leiders uit het Congres. De republikeinse senator Arthur Vandenberg vertelde Truman dat hij z’n gemilitariseerde economie nooit aan het volk zou kunnen verkopen, tenzij men eerst het volk ‘ de stuipen op het lijf jaagt.”
Truman deed wat hem gevraaagd werd en vertelde dat “de Russen eraan kwamen!!” De permanente oorlog was begonnen.
Van een volksvertegenwoordiging, een regering van, door en voor het volk, rest nu niets meer dan een vage herinnering.
Enkel en alleen het Amerikaans bedrijfsleven geniet nog vertegenwoordiging door de respectievelijkeCongressen en presidenten, die het financiert in het kader van een overeenkomst waarin niemand volledig aansprakelijk kan worden gesteld, omdat zij die de overheid hebben gekocht ook eigenaar zijn van de media.
Met de huidige opstand van de pretoriaanse garde in het Pentagon betreden we op dit moment een nieuw gevaarlijk stadium.
Hoewel we regelmatig andere samenlevingen stigmatiseren als schurkenstaten, zijn we zelf de grootste schurkenstaat van allemaal geworden.
We eerbiedigen geen enkel verdrag, we verwerpen internationale gerechtshoven, en we vallen eenzijdig aan waar en wanneer we dat willen. (meer dan 200 militaire interventies de afgelopen 50 jaar) We delen bevelen uit aan de VN, maar betalen zelf geen contributie. We klagen over terrorisme terwijl ons rijk de allergrootste terrorist uit de geschiedenis is geworden. We bombarderen, vallen binnen en werpen regimes omver, en tegelijkertijd doen we inspanningen om weer op andere plaatsen een dictator in het zadel te houden.
Ofschoon wij het volk, de enige basis vormen voor de rechtmatige autoriteit in dit land, worden wij niet langer vertegenwoordigd door het vergaderende Congres.
Ons Congres is gekaapt door het Amerikaans bedrijfsleven en zijn gebieder, het imperiale militaire apparaat.
Wij, het niet-vertegenwoordigde Volk van de Verenigde Staten, zijn net zozeer slachtoffer van deze gemilitariseerde overheid als de Panamezen, Irakezen, Somaliërs, enz...
We hebben moeten toezien hoe onze instituties werden overgenomen uit naam van een geglobaliseerd Amerikaans Rijk, een concept dat mijlen ver afstaat van hetgeen onze oorspronkele stichters in gedachte hadden. In 1950 bedroeg de belasting op bedrijfswinsten 25 % van de inkomsten van de federale overheid.
In 1999 was dit nog amper 10%.
Tot slot. Gebruik uw eerste ambstermijn om het Pentagon te breken. Vergeet een tweede ambstermijn. Immers, als U slaagt dan zal u voor altijd een held zijn in de ogen van wij het volk.
Indien u faalt, zou u wel eens de de laatste president kunen zijn, en tegen die tijd zullen de VS verdwenen zijn uit de analen van de geschiedenis en al onze trotse retoriek zal zijn gereduceerd tot een voortdurend zwakker wordende echo.
Getekend, Gore Vidal.

Hoe goed Gore Vidal het Amerkaanse politieke wereldje wel kent bleek uit de voorspelling die stond in een stukje van zijn hand in de Nation rgens in januari 2001.
Het stuk handelt vooral over het gesjoemel bij het tellen van de stemmen. Hij legt overtuigend materiaal op tafel over de band tussen de rechters in de zaak en de Bush-clan. Anyway, in het slotstuk vraagt hij zich af hoe het de komende 4 jaar de Amerikanen zal vergaan.
“Als we pech hebben zal Kanselier Cheney heersen.
Die was vroeger minister van Defensie en heeft al laten weten dat er te weinig geld naar het Pentagon gaat. Dus houd maar rekening met een paar oorlogen. Er zullen belastingverlichtingen komen voor de allerrijksten. Het leger zal de lakens uitdelen en het hele land zal voortdurend in de hoogste staat van paraatheid zijn. En reken maar dat het terrorisme op komst is. Waakzaamheid is geboden. Welkom in Asunciòn. Yes! Bananen hebben we niet.

Tot zover deze wijze man.
Kijk, ik ben al sinds m’n jeugdjaren een overtuigd atlantist en dat ben ik feite nog steeds. In m’n hart voel ik me zelfs veel nauwer verbonden met het Amerikaans vrijheidsmodel dan met het Europees socialisme. Maar dan heb ik het wel over het Amerika dat hun originele stichters voor ogen hadden.
Hun Constitution en de Bill of Rights waren mijn bijbel in m’n jeugdjaren. Ik zwoer destijds dat ik ooit naar de VS zou imigreren. En eigenlijk droom ik er nog steeds van. Maar niet naar de huidige VS uiteraard. Eigenlijk kijk ik dus net tegen de VS aan als Vidal, als een Amerikaan die teleurgesteld is. Niet zoals een Europeaan die ooit bevrijd is door hen. Let op, ik heb veel begrip voor dat soort denken. Mijn vader heeft ook de oorlog meegemaakt en ik voer al m’n hele leven gesprekken met hem over deze kwestie. Het is zeer moeilijk partij te kiezen tégen diegene die je ooit het leven heeft gered. Je voelt jezelf een beetje een verrader.
Dus is het makkelijker de andere kant op te kijken als je “bondgenoot” zich een beetje misdraagt. Je zou toch zeker niet durven het vingertje te heffen tegen de natie waaraan je je vrijheid te danken hebt. En precies d*t is wat er is gebeurd in Europa. Decennia lang hebben we stilzwijgend toegezien hoe de VS de wereld verknipten. Het resultaat is dat we vandaag geconfronteerd worden met een Amerika dat in stijl en arrogantie in niets moet onderdoen voor het Rome van 2000 jaar geleden. Sommigen onder ons schijnen daar blijkbaar geen graten in te zien maar als er één wetmatigheid in de geschiedenis zit, dan is het dat aan elke dictatuur een einde komt. En het ineenstorten van een imperium gaat steeds gepaard met veel onheil.
Zelfs Clinton, volgens veel Europeanen toch een van Amerika’s beste presidenten ooit, en niet iemand die je direct van Anti-Amerkanisme kan verdenken, sprak in niet mis te verstane taal over de huidige situatie in de VS . “ Fundamentalisme wil zeggen dat je denkt de waarheid in pacht te hebben én het recht om die waarheid aan anderen op te leggen. Ik denk dat fundamentalisme niet goed is, niet in religieuze en niet in politieke termen. Wie ideologisch verblind is, zal fouten maken.”
Voor de goede orde, hij had het niet over moslims, maar over de Verenigde Staten.
Mocht het wereldimperium dat de VS vandaag is geworden zichzelf ten gronde richten, dan is de schade wereldwijd niet te overzien. En wees gerust, die tijd komt ooit.
Sommigen zullen dan zeggen: “ Ik wist het. Je zag het aankomen.”
Velen zullen zeggen: “Ich habe est nicht gewust.” ( met eventuele excuses, m’n Duits is niet je dat)

Lesane
12 januari 2004, 07:01
Desalnietemin heeft de chef van staven, generaal Shelton te kennen gegeven dat hij niet minder maar méér dollars nodig heeft. De mariniers willen 1,5 miljard dollar meer, het leger 30 miljard meer, de luchtmacht 30 miljard en de marine 20 miljard. Wij geven 22 keer meer uit dan onze 7 potentiële vijanden ( Cuba, Iran, Irak, Libië, Noord-Korea, Soedan en Syrië) tesamen. Ik raad u aan deze rampzalige verhogingen niet toe te kennen.
Ofschoon hun gezamelijke militaire strategieën meestal rampzalig zijn, zoals de afgelopen 50 jaar werd bewezen, betekent militaire strategie binnen deze context eenvoudigweg de regering afpersen voor een bedrag van 30 miljard dollar per jaar, bovenop de 51% van de begroting die reeds voor oorlogvoering wordt aangewend.


Ik wist dat ze veel aan defensie besteden, maar zoveel. How man.

parcifal
12 januari 2004, 11:22
Mooie posting, Democratsteve. Klapklapklap.

Nog ter info : sinds zaterdag verschijnt er in DeMorgen dagelijks
een bijdrage van Rudi Rothier die na zijn tocht door
de Arabische wereld (na 9/11) nu een jaar lang door de VSA
trekt en op een kritische manier de amerikaanse samenleving
doorlicht... Om te onthouden.

Supe®Staaf
12 januari 2004, 12:10
@DemocratSteve

De huidige Amerikanen zijn niet meer de bevrijders van weleer.
Bovendien, vraag ik me af, of die bevrijding wel zo onbaatzuchtig was.
Sympathieën en bondgenootschappen moeten steeds aan evaluatie onderhevig zijn. Het mogen geen verstarde, gebetonneerde, boven alles verheven en te verdedigen patronen worden.
Het herbekijken van een bondgenootschap heeft niks met lafheid of déloyauteit te maken.
Het siert je dat je steeds open, ongehinderd door atavismen de realiteit blijft aanschouwen én er consquent rekening mee houdt.

democratsteve
12 januari 2004, 21:17
Ik wist dat ze veel aan defensie besteden, maar zoveel. How man.
Niks te how man. 51%!! en wees er maar zeker van dat het nog zal stijgen, want Bush staat om te haverklap te zeuren om nog meer geld voor defensie.
Btw, ik vind het bijzonder lachwekkend dat die miljarden dollars verslindende aanvalsmachine nog steeds "defensie" wordt genoemd.

Antoon
12 januari 2004, 21:41
De tekorten:

"estimated budget deficit" voor 2003 : 4.2%
"estimated budget deficit" voor 2004 : 4.2%
"estimated budget deficit" voor 2005 : 2.6%
"estimated budget deficit" voor 2006 : 1.9%

Voor een economie zoals die van de V.S. stelt dat relatief weinig voor. In ieder geval niets dat niet kan worden rechtgezet in betere tijden.

uitgaven:

"total outlays" 2003 = 2212 billions
"defence" (defentie)= 425 billions of 19.21%

"total outlays" 2004 = 2272 billions
"defence" (defentie)= 409 billions of 18.00%

Tot zover de 51% van democratsteve (en zijn complottheorieën).Bron : Office of Management and Budget (http://www.whitehouse.gov/omb/budget/fy2004/summarytables.html#table8)

democratsteve
12 januari 2004, 22:18
De tekorten:

"estimated budget deficit" voor 2003 : 4.2%
"estimated budget deficit" voor 2004 : 4.2%
"estimated budget deficit" voor 2005 : 2.6%
"estimated budget deficit" voor 2006 : 1.9%

Voor een economie zoals die van de V.S. stelt dat relatief weinig voor. In ieder geval niets dat niet kan worden rechtgezet in betere tijden.

uitgaven:

"total outlays" 2003 = 2212 billions
"defence" (defentie)= 425 billions of 19.21%

"total outlays" 2004 = 2272 billions
"defence" (defentie)= 409 billions of 18.00%

Tot zover de 51% van democratsteve (en zijn complottheorieën).Bron : Office of Management and Budget (http://www.whitehouse.gov/omb/budget/fy2004/summarytables.html#table8)
Arme Antoon. Gore Vidal doet niets anders dan wijzen op de manier waarop het Witte Huis cijfers en feiten manipuleerd, en met wat komt hij af? Juist, een site van Het Witte Huis.
Ten eerste, is dit alles wat u op die hele tekst weet te verzinnen??
Ten tweede, goochelen met de boekhouding is de specialiteit, niet alleen van Washington, maar van alle grote Amerikaanse bedrijven.
Washington heeft er zelfs geen problemen mee om flagrante leugens de wereld in te sturen om ten oorlog te trekken. Denk jij nu echt dat ze niet hetzelfde doen om ook de budgetten te manipuleren?
Nooit gehoord over het beroemde "fantoomoverschot" in 2000? Waarschijnlijk niet. Ik geef toe, eigenlijk moet ik die vraag niet stellen, want je kan het godverdomme niet weten, omdat geen enkele van de grote kranten er aandacht hebben aan besteed.
Nu, wanneer u alles wat de Amerikaanse media - in handen van de olie- en wapenindustrie - en de junta in Washington ons proberen op de mouw te spelden klakkeloos overneemt, dan heeft discussiëren met u uiteraard geen enkele zin.
U kan of wil gewoon geen kritiek op de VS verdragen. Of die nu komt van een eenvoudige journalist als ik, Amerikaanse historici, of zelf ex-presidenten, voor u zijn het allemaal "complottheorieën.
En nu we het toch over complottheorieën hebben, herinnert u zich nog de frapatsen van Het Witte Huis die tentoon werden gespreid om de eerste oorlog tegen Irak te verkopen aan het Amerikaanse volk? H over de coveusebaby's. Toen op een persconferentie een journalist dorst te vragen of er tot dan toe bewijs was van die hele historie, werd hij zowaar openlijk beschuldigd van anti-patriottisme en complottheorieën.
Het vervolg is inmiddels bekend. Ook bij u hoop ik.
Enkele dagen later werd "om alle twijfels te weerleggen" voor de gehele natie een Koeweitse vrouw opgevoerd, die in een zeer emotionele bui het verhaal kwam bevestigen. De VN gaf haar fiat. Later zou blijken dat ze de dochter was van de Koeweitse ambassadeur in Amerika :oops:

Spetsnaz
12 januari 2004, 22:35
ff geen tijd om alles te lezen
maar deze is een mooie
http://www.bushin30seconds.org

Antoon
12 januari 2004, 22:54
De tekorten:

"estimated budget deficit" voor 2003 : 4.2%
"estimated budget deficit" voor 2004 : 4.2%
"estimated budget deficit" voor 2005 : 2.6%
"estimated budget deficit" voor 2006 : 1.9%

Voor een economie zoals die van de V.S. stelt dat relatief weinig voor. In ieder geval niets dat niet kan worden rechtgezet in betere tijden.

uitgaven:

"total outlays" 2003 = 2212 billions
"defence" (defentie)= 425 billions of 19.21%

"total outlays" 2004 = 2272 billions
"defence" (defentie)= 409 billions of 18.00%

Tot zover de 51% van democratsteve (en zijn complottheorieën).Bron : Office of Management and Budget (http://www.whitehouse.gov/omb/budget/fy2004/summarytables.html#table8)
Arme Antoon. Gore Vidal doet niets anders dan wijzen op de manier waarop het Witte Huis cijfers en feiten manipuleerd, en met wat komt hij af? Juist, een site van Het Witte Huis.
Ten eerste, is dit alles wat u op die hele tekst weet te verzinnen??
Ten tweede, goochelen met de boekhouding is de specialiteit, niet alleen van Washington, maar van alle grote Amerikaanse bedrijven.
Washington heeft er zelfs geen problemen mee om flagrante leugens de wereld in te sturen om ten oorlog te trekken. Denk jij nu echt dat ze niet hetzelfde doen om ook de budgetten te manipuleren?
Nooit gehoord over het beroemde "fantoomoverschot" in 2000? Waarschijnlijk niet. Ik geef toe, eigenlijk moet ik die vraag niet stellen, want je kan het godverdomme niet weten, omdat geen enkele van de grote kranten er aandacht hebben aan besteed.
Nu, wanneer u alles wat de Amerikaanse media - in handen van de olie- en wapenindustrie - en de junta in Washington ons proberen op de mouw te spelden klakkeloos overneemt, dan heeft discussiëren met u uiteraard geen enkele zin.
U kan of wil gewoon geen kritiek op de VS verdragen. Of die nu komt van een eenvoudige journalist als ik, Amerikaanse historici, of zelf ex-presidenten, voor u zijn het allemaal "complottheorieën.

De officiële begroting, zelfs als die op een of andere manier wordt opgesmukt (zoals bijvoorbeeld in België met de pensioenfonds van Belgacom) blijft een officiële begroting. En in de V.S. is het budget voor defentie tussen de 18 en de 20%. Zelfs 'gemanipuleerd' zou je nog een paar percentjes kunnen afwijken. Maar jouw 51% zijn gewoon pure bull.

BTW: waar is jouw bron die vermeld dat het budget voor defentie 51% van het totaal budget bedraagt? Dat zou ik wel eens willen zien, se. :lol:

Descartes Jr
12 januari 2004, 23:17
"Bush is in Irak een onnodige oorlog begonnen en heeft zijn eigen US-krachten overschat"

Dit zijn de woorden van Jeffrey Record, professor aan het Army War College in Alabama.

Meer moet daar niet over gezegd worden. Oude verroeste bio-obussen uit 1992 (die iedereen vergeten was) legitimeren Bush' imperialisme geenszins.

Olie is het motto. Waarom zegt hij het gewoon niet eerlijk ? Dit gebrek aan eerlijkheid zal hem zwaar aangerekend worden. Reken maar.

boer_bavo
12 januari 2004, 23:23
Arme Antoon. Gore Vidal doet niets anders dan wijzen op de manier waarop het Witte Huis cijfers en feiten manipuleerd, en met wat komt hij af? Juist, een site van Het Witte Huis.
Ten eerste, is dit alles wat u op die hele tekst weet te verzinnen??
Ten tweede, goochelen met de boekhouding is de specialiteit, niet alleen van Washington, maar van alle grote Amerikaanse bedrijven.
Washington heeft er zelfs geen problemen mee om flagrante leugens de wereld in te sturen om ten oorlog te trekken. Denk jij nu echt dat ze niet hetzelfde doen om ook de budgetten te manipuleren?
Nooit gehoord over het beroemde "fantoomoverschot" in 2000? Waarschijnlijk niet. Ik geef toe, eigenlijk moet ik die vraag niet stellen, want je kan het godverdomme niet weten, omdat geen enkele van de grote kranten er aandacht hebben aan besteed.
Nu, wanneer u alles wat de Amerikaanse media - in handen van de olie- en wapenindustrie - en de junta in Washington ons proberen op de mouw te spelden klakkeloos overneemt, dan heeft discussiëren met u uiteraard geen enkele zin.
U kan of wil gewoon geen kritiek op de VS verdragen. Of die nu komt van een eenvoudige journalist als ik, Amerikaanse historici, of zelf ex-presidenten, voor u zijn het allemaal "complottheorieën.

De officiële begroting, zelfs als die op een of andere manier wordt opgesmukt (zoals bijvoorbeeld in België met de pensioenfonds van Belgacom) blijft een officiële begroting. En in de V.S. is het budget voor defentie tussen de 18 en de 20%. Zelfs 'gemanipuleerd' zou je nog een paar percentjes kunnen afwijken. Maar jouw 51% zijn gewoon pure bull.

BTW: waar is jouw bron die vermeld dat het budget voor defentie 51% van het totaal budget bedraagt? Dat zou ik wel eens willen zien, se. :lol:

Een begroting is uiteraard niet hetzelfde als de jaarrerkeningen, die voor het verleden beschikbaar zijn. In de VS verloopt de discussie over dat soort dingen trouwens véél opener dan in België.

Ook ik geloof geen bal van de 51% defensie. Tot slot er ook op wijjzen dat bvb gezondheidszorg relatief een kleiner deel van de begroting uitmaakt dan in België, omdat het grotendeels geprivatiseerd is.

Interessanter is om te spreken over welk percentage van het BBP aan defensie besteed wordt.
data voor 2001:
VS: 3,2%
Frankrijk: 2,6%
Groot Brittanië: 2,5%
Saoudi Ararbiëm 14,1%
Duitsland: 1,5%
Japan: 1%
China: 4%
http://www.iiss.org/
(uit Military Balance 2002-2003)

Ik denk trouwens dat het Amerikaanse leger hetzelfde werk als nu perfect kan doen met minder middelen. Goed budgettair managment is het niet. Maar het is ook niet zo dat de VS zo verschrikkelijk veel meer aan het leger uitgeven dan de EU.

boer_bavo
12 januari 2004, 23:25
"Bush is in Irak een onnodige oorlog begonnen en heeft zijn eigen US-krachten overschat"

Dit zijn de woorden van Jeffrey Record, professor aan het Army War College in Alabama.

Meer moet daar niet over gezegd worden. Oude verroeste bio-obussen uit 1992 (die iedereen vergeten was) legitimeren Bush' imperialisme geenszins.

Olie is het motto. Waarom zegt hij het gewoon niet eerlijk ? Dit gebrek aan eerlijkheid zal hem zwaar aangerekend worden. Reken maar.

Het handelsembargo opheffen omdat Saddam de inspecteurs terug toeliet en die niks vinden zou in dat geval een goedkopere oplossing geweest zijn.

Uit het recent nieuws blijkt dat Bush al lang voor 11 september Irak wou aanvallen. Ook Joe Lieberman heeft daar vaak op gealludeerd (en hij was toch running-mate van Al Gore).

Bush heeft 11 september handig gebruikt om een ander doel te recycleren. De directe aanleiding op dat moment blijft volgens mij het afleiden van de aandacht op de weinig geslaagde oorlog in Afghanistan en de mislukte jacht op Bin Laden, en ook op de grote werkloosheidstoename op dat ogenblik.
Maar het plan: dat bestond al langer.

Descartes Jr
12 januari 2004, 23:44
Bush heeft 11 september handig gebruikt om een ander doel te recycleren. De directe aanleiding op dat moment blijft volgens mij het afleiden van de aandacht op de weinig geslaagde oorlog in Afghanistan en de mislukte jacht op Bin Laden, en ook op de grote werkloosheidstoename op dat ogenblik.
Maar het plan: dat bestond al langer.
Ik herinner mij woordelijk dat reeds in de dagen na 9/11 Irak mee in het plaatje van de US-vergelding betrokken werd. Ik vroeg me toen steeds af "waarom ?"

Het werd snel duidelijk. Olie. Afghanistan trouwens ook. Waarom zat Bin Laden in Afghanistan ? Omdat het de toekomstige draaischijf van de wereldolie-trade gaat worden ? Tuurlijk.

Bluelagune
13 januari 2004, 00:00
Bush is tenminste een echte democraat en géén lafbek zoals Schröder of Chirac. Voor mij zijn Frankrijk en Duitsland medeplichtig aan de moord op duizenden Irakezen tijdens het Saddam-bewind!!!!!

Descartes Jr
13 januari 2004, 00:15
Bush is tenminste een echte democraat
Nou moe ... 8O

Lees eens een écht boek over Bush. Het hoeft zelfs niet 'Stupid White Men' van Michael Moore te zijn ....

democratsteve
13 januari 2004, 00:17
ik wil de topic absoluut niet herleiden tot een discussie over die 51%.
Daarom kort deze toelichting. Antoon, je hebt het kolommetje Non- defense niet meegepost. Kijk, wanneer mensen als Vidal, en hij is lang niet de enige, het hebben over "de helft van het budget naar defensie" dan moet je weten dat zij "defentie" een beetje ruimer zien dan jullie. Het "oorlogsapparaat" waar zij het over hebben is niet beperkt tot het leger. Al wat gebruikt wordt om "oorlog" te voeren tegen hun burgers, met name het hele politionele apparaat, valt daar ook onder. Uiteraard worden vele van die budgetten voor allerhande diensten niet onder "defensie" gedefinieerd.
Maar goed, het staat jullie vrij "defensie" te catologeren zoals u dat wil.

Seba
13 januari 2004, 01:29
ik wil de topic absoluut niet herleiden tot een discussie over die 51%.
Daarom kort deze toelichting. Antoon, je hebt het kolommetje Non- defense niet meegepost. Kijk, wanneer mensen als Vidal, en hij is lang niet de enige, het hebben over "de helft van het budget naar defensie" dan moet je weten dat zij "defentie" een beetje ruimer zien dan jullie. Het "oorlogsapparaat" waar zij het over hebben is niet beperkt tot het leger. Al wat gebruikt wordt om "oorlog" te voeren tegen hun burgers, met name het hele politionele apparaat, valt daar ook onder. Uiteraard worden vele van die budgetten voor allerhande diensten niet onder "defensie" gedefinieerd.
Maar goed, het staat jullie vrij "defensie" te catologeren zoals u dat wil

het was weer te verwachten dat de aap op deze manier uit de mouw ging komen :roll:
Als ik het bovendien goed begrijp, wil u dat het politieapparaat blijkbaar afgeschaft moet worden, aangezien dat dient om "oorlog tegen de burgers" te voeren :roll:

Antoon
13 januari 2004, 09:17
ik wil de topic absoluut niet herleiden tot een discussie over die 51%.
Daarom kort deze toelichting. Antoon, je hebt het kolommetje Non- defense niet meegepost. Kijk, wanneer mensen als Vidal, en hij is lang niet de enige, het hebben over "de helft van het budget naar defensie" dan moet je weten dat zij "defentie" een beetje ruimer zien dan jullie. Het "oorlogsapparaat" waar zij het over hebben is niet beperkt tot het leger. Al wat gebruikt wordt om "oorlog" te voeren tegen hun burgers, met name het hele politionele apparaat, valt daar ook onder. Uiteraard worden vele van die budgetten voor allerhande diensten niet onder "defensie" gedefinieerd.
Maar goed, het staat jullie vrij "defensie" te catologeren zoals u dat wil.

Ik begrijp dat je de discussie niet wilt herleiden tot die 51%. Maar je maakte daar zelf een punt van. "How man, geen how man, en met Bush zijn toekomstige eisen wordt het nog meer, ..."etc... en nog meer van die slagzinnen om de rest van je onzin nog wat "indrukwekkender" te maken.

Dus twee opmerkingen:

1: het defentie budget is wel degelijk 18 tot 20%, nooit 51%. Hoe je het ook draait of keert.

2. zelfs als je het "niet-defentie" budget ( :!: ) er heel ironisch bijtelt om toch maar te proberen ergens te geraken met je onzin, dus politie, rijkswacht etc... dan nog kom je maar tot zo'n 38.7%

De 51% slaan nergens op, het was maar een van die loze kreten die jouw verhalen weer wat lachwekkender maken. Uiteraard heb je nergens een bron vermeld, want die zal wel niet bestaan.

Met andere woorden, gooi maar weg. :wink:

k9
13 januari 2004, 09:24
De tekorten:

"estimated budget deficit" voor 2003 : 4.2%
"estimated budget deficit" voor 2004 : 4.2%
"estimated budget deficit" voor 2005 : 2.6%
"estimated budget deficit" voor 2006 : 1.9%

Voor een economie zoals die van de V.S. stelt dat relatief weinig voor. In ieder geval niets dat niet kan worden rechtgezet in betere tijden.

Relatief weinig? Je spreekt hier over bijna 5% en je vergeet dat de VS al een grote schul heeft.

Betere tijden? Tel eens hoeveel jaren de VS schuld heeft afgelost en hoeveel jaren het schuld heeft gemaakt de laatste 20-30 jaar. Zelfs in betere tijden word er meestal schuld bijgemaakt in de VS.


uitgaven:

"total outlays" 2003 = 2212 billions
"defence" (defentie)= 425 billions of 19.21%

"total outlays" 2004 = 2272 billions
"defence" (defentie)= 409 billions of 18.00%

Tot zover de 51% van democratsteve (en zijn complottheorieën).Bron : Office of Management and Budget (http://www.whitehouse.gov/omb/budget/fy2004/summarytables.html#table8)

Inderdaad 51% is compleet onjuist maar de 20% van de VS is wel stukken hoger dan wat er in de europese landen word uitgegeven

duitsland: 850milard uitgaven waarvan 38 voor het leger of een 5%

frankrijk :330 waarvan 45 voor het leger of een 13%

VK : 540 waarvan 31 voor het leger of een 6%

Je moet al naar landen zoals china gaan voordat je 20% uitgaven voor het leger vind.

k9
13 januari 2004, 09:27
Bush is tenminste een echte democraat en géén lafbek zoals Schröder of Chirac. Voor mij zijn Frankrijk en Duitsland medeplichtig aan de moord op duizenden Irakezen tijdens het Saddam-bewind!!!!!

? Waarom? Omdat ze net hetzelfde deden als de VS? Wie denk je dat saddam steunde? Frankrijk, duitsland EN de VS en het VK natuurlijk .

boer_bavo
13 januari 2004, 09:30
De tekorten:

"estimated budget deficit" voor 2003 : 4.2%
"estimated budget deficit" voor 2004 : 4.2%
"estimated budget deficit" voor 2005 : 2.6%
"estimated budget deficit" voor 2006 : 1.9%

Voor een economie zoals die van de V.S. stelt dat relatief weinig voor. In ieder geval niets dat niet kan worden rechtgezet in betere tijden.

Relatief weinig? Je spreekt hier over bijna 5% en je vergeet dat de VS al een grote schul heeft.

Betere tijden? Tel eens hoeveel jaren de VS schuld heeft afgelost en hoeveel jaren het schuld heeft gemaakt de laatste 20-30 jaar. Zelfs in betere tijden word er meestal schuld bijgemaakt in de VS.

Je gaat ervanuit dat een nulschuld het doel is. In praktijk is bvb 40 of 50% van BNP het doel. In dat geval kan je bij een gemiddelde groei van pakweg 4% elk jaar een tekort van gemiddeld 2% hebben.

k9
13 januari 2004, 10:00
Je gaat ervanuit dat een nulschuld het doel is. In praktijk is bvb 40 of 50% van BNP het doel. In dat geval kan je bij een gemiddelde groei van pakweg 4% elk jaar een tekort van gemiddeld 2% hebben.

Het probleem is dat als je al 50% schuld hebt en de VS zit momenteel aan een 70% of een 7000 miljard . De VS heeft helemaal geen groei van 4% van 1975 tot 2000 trouwens het heeft het een gemiddelde groei van 2% het budget tekort moet dus 1% zijn om jouw redenering te volgen en zoals je kan zien zal het de volgende jaren daar stevig boven zitten de schuld zal dus fors groeien .

http://www.nationmaster.com/graph-T/eco_gdp_gro_197

boer_bavo
13 januari 2004, 10:30
Je gaat ervanuit dat een nulschuld het doel is. In praktijk is bvb 40 of 50% van BNP het doel. In dat geval kan je bij een gemiddelde groei van pakweg 4% elk jaar een tekort van gemiddeld 2% hebben.

Het probleem is dat als je al 50% schuld hebt en de VS zit momenteel aan een 70% of een 7000 miljard . De VS heeft helemaal geen groei van 4% van 1975 tot 2000 trouwens het heeft het een gemiddelde groei van 2% het budget tekort moet dus 1% zijn om jouw redenering te volgen en zoals je kan zien zal het de volgende jaren daar stevig boven zitten de schuld zal dus fors groeien .

http://www.nationmaster.com/graph-T/eco_gdp_gro_197
De cijfers die ik gaf doelden absoluut niet op de VS. Ik wou er gewoon mee aantonen dat een begrotingsoverschot niet persé een doel moet zijn. Ook niet als je 70% schuld hebt. Met een begrotingstekort van 1% ga je met een groei van 2% trouwens ook naar 50% schuld.

Het begrotingstekort van Bush is in vergelijking met zijn voorgangers niet zo groot.

Ik ben er trouwens van overtuigd dat bij een correcter rentebeleid dat tekort op de begroting véél groter zou zijn, en ook onder Clinton al negatief zou geweest zijn.
Ik wil dus absoluut de politiek van Bush niet verdedigen (of de andere Republikeinse presidenten, die altijd eindigen met grote tekorten op de begroting). Gewoon aantonen dat je niet moet vastpinnen op het feit dat een budgettekort per definitie slecht is.

Pelgrim
13 januari 2004, 10:46
Bij mijn weten was Bush een republikein?

Lesane
13 januari 2004, 11:12
Je gaat ervanuit dat een nulschuld het doel is. In praktijk is bvb 40 of 50% van BNP het doel. In dat geval kan je bij een gemiddelde groei van pakweg 4% elk jaar een tekort van gemiddeld 2% hebben.

Het probleem is dat als je al 50% schuld hebt en de VS zit momenteel aan een 70% of een 7000 miljard . De VS heeft helemaal geen groei van 4% van 1975 tot 2000 trouwens het heeft het een gemiddelde groei van 2% het budget tekort moet dus 1% zijn om jouw redenering te volgen en zoals je kan zien zal het de volgende jaren daar stevig boven zitten de schuld zal dus fors groeien .

http://www.nationmaster.com/graph-T/eco_gdp_gro_197

Idd...

U.S. NATIONAL DEBT CLOCK
The Outstanding Public Debt as of 13 Jan 2004 at 10:08:44 AM GMT is:

$ 7,005,829,923,669.39

The estimated population of the United States is 293,020,727
so each citizen's share of this debt is $23,908.99.

The National Debt has continued to increase an average of
$2.12 billion per day since September 30, 2003!
Concerned? Then tell Congress and the White House!

http://www.brillig.com/debt_clock/

AD van 19 juli 2002


Niet iedereen geeft Bush de schuld
Door onze correspondent Marc Guillet

New York - Het tekort op de Amerikaanse begroting loopt dit fiscale jaar op tot 165 miljard dollar. Dat is een groei van 56 procent ten opzichte van eerdere voorspellingen en een scherpe negatieve wending na vier jaar van overschotten in het federale kasboek. In het vorige fiscale jaar, dat eindigde op 30 september, was er nog een overschot van 127 miljard dollar.Alsof dat nieuws, plus de aanhoudende malaise op de beurzen, nog niet genoeg was, is nu ook de elektronische klok die de nationale schuld aangeeft, weer aangezet. De beroemde klok op de hoek van de 43ste straat en Sixth Avenue in hartje Manhattan, werd op 7 september 2000 uitgezet, omdat de staatsschuld onder president Clinton terugliep. Jaren van economische groei en overschotten op de overheidsbegroting stelden Clinton in staat in augustus 2000 aan te kodigen dat hij begon met het afbetalen van de nationale schuld.

Toen de stekker er op 7 september 2000 uitging, bedroeg de schuld 5,7 triljoen dollar, omgerekend 73.733 dollar per gezin. Nu is het licht in de `National Debt Clock' weer aan, met een nieuwe verontrustende stand: 6,1 triljoen dollar; 66.793 dollar per gezin. Het onwezenlijke getal van 6.116.490.142.251 dollar schiet met 30 dollar per seconde omhoog.

De meeste Newyorkers lopen achteloos voorbij aan de klok die hoog tegen de zijmuur van een gebouw is bevestigd. Uit een steekproef van willekeurige voorbijgangers blijkt dat slechts weinigen zich druk maken over het steeds dieper rood staan van de overheid. Maar degenen die er wel een mening over hebben, spreken hem met passie uit.

John, een gehaaste technicus die bij een van de Amerikaanse tv-stations werkt, haalt meteen uit naar George W. Bush. "Sinds we die idioot in het Witte Huis hebben, met zijn militarisme, gaat het steeds slechter. Ik zie de schuld met al die militaire uitgaven plus die onzin van dat raketschild nog wel boven de 8 triljoen uitkomen", briest hij.

Lou, een 49-jarige advocaat, zegt dat het de schuld is van Reagan met zijn uitzonderlijk hoge militaire uitgaven voor kernraketten en Star Wars in de Koude Oorlog tegen de Sovjetunie. "Maar deze president is net zo erg. Onder Al Gore zou de economie er heel anders uitzien."

Robert Obara (43), een zakenman uit Californië, is wat genuanceerder. Hij stemde bij de verkiezingen niet op Bush, maar wijst hem ook niet als schuldige aan voor de huidige economische malaise. "Dit zijn buitengewone tijden. De terroristische aanslagen, de oorlog in Afghanistan en de enorme uitgaven die we als land moeten doen om ons te beschermen tegen mogelijk nieuwe aanvallen. Het kost allemaal zakken vol geld. Laten we hopen dat het goed besteed wordt."

De elektronische schuldklok was een initiatief van de Newyorkse projectontwikkelaar Seymour Durst. Hij wilde het publiek bewust maken van de uit de pan rijzende nationale schuld. Hij stierf in 1995. Zijn zoon Douglas heeft het project van zijn vader overgenomen. De klok bestaat uit 400 lampen. De jaarlijkse elektriciteitsrekening daarvoor bedraagt $30.000.

k9
13 januari 2004, 11:36
De cijfers die ik gaf doelden absoluut niet op de VS. Ik wou er gewoon mee aantonen dat een begrotingsoverschot niet persé een doel moet zijn. Ook niet als je 70% schuld hebt. Met een begrotingstekort van 1% ga je met een groei van 2% trouwens ook naar 50% schuld.

Maar het ging hier over de VS en de VS heeft geen tekort van 1% maar van 4 tot 2% de komende paar jaren .

Ja ALS de VS het tekort naar 1% krijgt en de groei 2 % of meer is zakt hun tekort maar heel traag en het is al zo groot .Het begrotingstekort van Bush is in vergelijking met zijn voorgangers niet zo groot.

Jawel het is van het grootste dat er ooit geweest is alleen reagan deed nog slechter denk ik .Ik ben er trouwens van overtuigd dat bij een correcter rentebeleid dat tekort op de begroting véél groter zou zijn, en ook onder Clinton al negatief zou geweest zijn.
Ik wil dus absoluut de politiek van Bush niet verdedigen (of de andere Republikeinse presidenten, die altijd eindigen met grote tekorten op de begroting). Gewoon aantonen dat je niet moet vastpinnen op het feit dat een budgettekort per definitie slecht is.

Een tekort is een tekort en een overheid moet altijd streven omdat zo klein mogelijk te houden nee een tekort is niet altijd slecht als de economische groei nog een stuk groter is geeft dat niet maar in dit geval is het tekort groter dan de economische groei en komt de groei dus louter van de hevige financieering van de overheid met geleend geld.

boer_bavo
13 januari 2004, 11:49
k9, zoek eens wat cijfers op. Enkel al in de laatste 30 jaar zul je veel grotere tekorten vinden.

Ik ben trouwens alles behalve een voorstander van die tekorten. Maar het is logisch dat ze in slechte conjunctuur groter zijn dan in goede conjunctuur.

Tijdens Clinton hoorde ik niemand zeggen dat de VS nog sneller zijn schuld moest afbetalen. Nu wel. Er is geen reden om in een depressie dieper te knippen dan in een boom.

Of het budgettekort daarom verantwoord is, en aan zinnige dingen uitgegeven is, daar heb ik een duidelijke mening over: neen.

k9
13 januari 2004, 11:58
k9, zoek eens wat cijfers op. Enkel al in de laatste 30 jaar zul je veel grotere tekorten vinden.

Nee een tekort van 4% is echt wel bij de hoogste :

http://www.kowaldesign.com/budget/

Alleen begin jaren 90' was het nog meer , reagan zat ongeveer op hetzelfde niveau .

boer_bavo
13 januari 2004, 12:11
k9, bedankt voor de link.

Ondertussen kunnen de mensen met zin al eens proberen aan te tonen hoe ze aan 51% komen:
http://www.kowaldesign.com/budget/images/interest.gif

boer_bavo
13 januari 2004, 12:13
Alleen begin jaren 90' was het nog meer , reagan zat ongeveer op hetzelfde niveau .
:-) Goed. Dat wou ik aantonen.

boer_bavo
13 januari 2004, 12:28
Het Amerikaanse leger is eigenlijk te vergelijken met de nmbs. Beide zijn beschutte werkplaatsen die véél minder meerwaarde genereren dan hun werkelijke kostprijs.

democratsteve
13 januari 2004, 18:57
het was weer te verwachten dat de aap op deze manier uit de mouw ging komen :roll:
Als ik het bovendien goed begrijp, wil u dat het politieapparaat blijkbaar afgeschaft moet worden, aangezien dat dient om "oorlog tegen de burgers" te voeren :roll:

Iemand "goed begrijpen" is blijkbaar niet uw sterkste kant. U trekt steeds conclusies waar geen aanleiding voor bestond. Waar heb ik gezegd dat het politieapparaat moet afgeschaft worden??
En de War on Drugs in de VS is wel degelijk een oorlog tegen hun eigen burgers.

Seba
13 januari 2004, 19:43
Al wat gebruikt wordt om "oorlog" te voeren tegen hun burgers, met name het hele politionele apparaat, valt daar ook onder.

mijn stelling was uiteraard overdreven en ironisch bedoeld. Volgens mij doet de politie echter toch wel wat meer dan enkel de war on drugs, of vergis ik mij?

TomB
13 januari 2004, 19:45
Ik wist dat ze veel aan defensie besteden, maar zoveel. How man.
Niks te how man. 51%!! en wees er maar zeker van dat het nog zal stijgen, want Bush staat om te haverklap te zeuren om nog meer geld voor defensie.
Btw, ik vind het bijzonder lachwekkend dat die miljarden dollars verslindende aanvalsmachine nog steeds "defensie" wordt genoemd.


Hier is het budget:
http://www.whitehouse.gov/omb/budget/fy2004/tables.html

2011 Miljard inkomen, waarvan 349 naar defensie gaan. Bij mijn weten is dat nog altijd 17%.

TomB
13 januari 2004, 20:03
Het probleem is dat als je al 50% schuld hebt en de VS zit momenteel aan een 70% of een 7000 miljard . De VS heeft helemaal geen groei van 4% van 1975 tot 2000 trouwens het heeft het een gemiddelde groei van 2% het budget tekort moet dus 1% zijn om jouw redenering te volgen en zoals je kan zien zal het de volgende jaren daar stevig boven zitten de schuld zal dus fors groeien .

http://www.nationmaster.com/graph-T/eco_gdp_gro_197

Idd...

U.S. NATIONAL DEBT CLOCK
The Outstanding Public Debt as of 13 Jan 2004 at 10:08:44 AM GMT is:

$ 7,005,829,923,669.39

The estimated population of the United States is 293,020,727
so each citizen's share of this debt is $23,908.99.

The National Debt has continued to increase an average of
$2.12 billion per day since September 30, 2003!
Concerned? Then tell Congress and the White House!

http://www.brillig.com/debt_clock/

AD van 19 juli 2002


Niet iedereen geeft Bush de schuld
Door onze correspondent Marc Guillet

New York - Het tekort op de Amerikaanse begroting loopt dit fiscale jaar op tot 165 miljard dollar. Dat is een groei van 56 procent ten opzichte van eerdere voorspellingen en een scherpe negatieve wending na vier jaar van overschotten in het federale kasboek. In het vorige fiscale jaar, dat eindigde op 30 september, was er nog een overschot van 127 miljard dollar.Alsof dat nieuws, plus de aanhoudende malaise op de beurzen, nog niet genoeg was, is nu ook de elektronische klok die de nationale schuld aangeeft, weer aangezet. De beroemde klok op de hoek van de 43ste straat en Sixth Avenue in hartje Manhattan, werd op 7 september 2000 uitgezet, omdat de staatsschuld onder president Clinton terugliep. Jaren van economische groei en overschotten op de overheidsbegroting stelden Clinton in staat in augustus 2000 aan te kodigen dat hij begon met het afbetalen van de nationale schuld.

Toen de stekker er op 7 september 2000 uitging, bedroeg de schuld 5,7 triljoen dollar, omgerekend 73.733 dollar per gezin. Nu is het licht in de `National Debt Clock' weer aan, met een nieuwe verontrustende stand: 6,1 triljoen dollar; 66.793 dollar per gezin. Het onwezenlijke getal van 6.116.490.142.251 dollar schiet met 30 dollar per seconde omhoog.

De meeste Newyorkers lopen achteloos voorbij aan de klok die hoog tegen de zijmuur van een gebouw is bevestigd. Uit een steekproef van willekeurige voorbijgangers blijkt dat slechts weinigen zich druk maken over het steeds dieper rood staan van de overheid. Maar degenen die er wel een mening over hebben, spreken hem met passie uit.

John, een gehaaste technicus die bij een van de Amerikaanse tv-stations werkt, haalt meteen uit naar George W. Bush. "Sinds we die idioot in het Witte Huis hebben, met zijn militarisme, gaat het steeds slechter. Ik zie de schuld met al die militaire uitgaven plus die onzin van dat raketschild nog wel boven de 8 triljoen uitkomen", briest hij.

Lou, een 49-jarige advocaat, zegt dat het de schuld is van Reagan met zijn uitzonderlijk hoge militaire uitgaven voor kernraketten en Star Wars in de Koude Oorlog tegen de Sovjetunie. "Maar deze president is net zo erg. Onder Al Gore zou de economie er heel anders uitzien."

Robert Obara (43), een zakenman uit Californië, is wat genuanceerder. Hij stemde bij de verkiezingen niet op Bush, maar wijst hem ook niet als schuldige aan voor de huidige economische malaise. "Dit zijn buitengewone tijden. De terroristische aanslagen, de oorlog in Afghanistan en de enorme uitgaven die we als land moeten doen om ons te beschermen tegen mogelijk nieuwe aanvallen. Het kost allemaal zakken vol geld. Laten we hopen dat het goed besteed wordt."

De elektronische schuldklok was een initiatief van de Newyorkse projectontwikkelaar Seymour Durst. Hij wilde het publiek bewust maken van de uit de pan rijzende nationale schuld. Hij stierf in 1995. Zijn zoon Douglas heeft het project van zijn vader overgenomen. De klok bestaat uit 400 lampen. De jaarlijkse elektriciteitsrekening daarvoor bedraagt $30.000.

Vergelijk de Belgische staatsschuld en het begrotingstekort eens met dat van de VS.

Descartes Jr
13 januari 2004, 20:09
Vergelijk de Belgische staatsschuld en het begrotingstekort eens met dat van de VS.
Oe ? Ik dacht dat gij een economische goeroe waart ?

2° les Economie : het schaaleffect.

Ik zal maar aannemen dat ge u weer aan het verkneukelen zijt in andermans onwetendheid.

In economie althans ... :roll: ..

TomB
13 januari 2004, 20:10
het was weer te verwachten dat de aap op deze manier uit de mouw ging komen :roll:
Als ik het bovendien goed begrijp, wil u dat het politieapparaat blijkbaar afgeschaft moet worden, aangezien dat dient om "oorlog tegen de burgers" te voeren :roll:

Iemand "goed begrijpen" is blijkbaar niet uw sterkste kant. U trekt steeds conclusies waar geen aanleiding voor bestond. Waar heb ik gezegd dat het politieapparaat moet afgeschaft worden??
En de War on Drugs in de VS is wel degelijk een oorlog tegen hun eigen burgers.

Dus het deel van het politieapparaat dat zich met de war on drugs bezighoudt is 600 a 700 miljard dollar per jaar waard?

Blijf gerust uw put verder graven Steve.

TomB
13 januari 2004, 20:19
Vergelijk de Belgische staatsschuld en het begrotingstekort eens met dat van de VS.
Oe ? Ik dacht dat gij een economische goeroe waart ?

2° les Economie : het schaaleffect.

Ik zal maar aannemen dat ge u weer aan het verkneukelen zijt in andermans onwetendheid.

In economie althans ... :roll: ..

Schaaleffect is irrelevant, het punt is dat zowel begrotingstekort als totale schuld geen dramatische niveaus berijkt hebben voor de VS.

Descartes Jr
13 januari 2004, 20:53
Schaaleffect is irrelevant, het punt is dat zowel begrotingstekort als totale schuld geen dramatische niveaus berijkt hebben voor de VS.
I'll keep it bookmarked ;)

boer_bavo
13 januari 2004, 22:17
Schaaleffect is irrelevant, het punt is dat zowel begrotingstekort als totale schuld geen dramatische niveaus berijkt hebben voor de VS.
I'll keep it bookmarked ;)
Schaaleffect maakt voor de VS niet uit,voor de rest wel. Als België alleen in het deficit zou gaan is de invloed voor Japan beperkt. Doet de VS dat, dan merken ze dat ginder wel.

Voor de VS zelf maakt het veel minder uit.

democratsteve
13 januari 2004, 22:24
Al wat gebruikt wordt om "oorlog" te voeren tegen hun burgers, met name het hele politionele apparaat, valt daar ook onder.

mijn stelling was uiteraard overdreven en ironisch bedoeld. Volgens mij doet de politie echter toch wel wat meer dan enkel de war on drugs, of vergis ik mij?
Dat klopt ook Seba, ze doen wel degelijk meer.
Maar je weet toch hoe burgers reageren in het algemeen. Ze zien alleen de dingen die fout gaan. Nu, er gaat wel degelijk één en ander fout bij de politie. Niet dat de politie hier zò graag gezien wordt maar wanneer je in België vraagt aan de inwoners of ze de politie als hun vijand beschouwen, denk ik niet dat daar veel mensen "ja" op antwoorden. In de VS is dat wel het geval en dat is volgens mij geen goed teken.
De reden komt vooral doordat politiemensen veel te veel macht hebben gekregen de laatste jaren. Ze hoeven, anders dan hier, praktisch geen verantwoordelijkheid meer af te leggen voor hun doen en laten en dat boezemt angst in bij de bevolking. Hier is het toch bijna volstrekt onmogelijk dat een politieagent u iets zou aandoen, zònder dat hij daarvoor later ter verantwoording wordt geroepen? Dat ligt in de VS wel wat anders.

Dies
13 januari 2004, 23:50
Niet dat de politie hier zò graag gezien wordt
Niet zo graag gezien, dat druk je nog bijzonder zacht uit. Volgens onderzoek toont slechts 37% van de Belgen (veel) vertrouwen in de politie. Tegenover een Europees gemiddelde van 57%. Van Amerika heb ik niet direct cijfers bij de hand, maar ik zal eens een keertje zoeken als ik wat meer tijd heb.
(bron: Vlaamse surveys van de jaren '90)

Antoon
14 januari 2004, 00:13
ik wil de topic absoluut niet herleiden tot een discussie over die 51%.
Daarom kort deze toelichting. Antoon, je hebt het kolommetje Non- defense niet meegepost. Kijk, wanneer mensen als Vidal, en hij is lang niet de enige, het hebben over "de helft van het budget naar defensie" dan moet je weten dat zij "defentie" een beetje ruimer zien dan jullie. Het "oorlogsapparaat" waar zij het over hebben is niet beperkt tot het leger. Al wat gebruikt wordt om "oorlog" te voeren tegen hun burgers, met name het hele politionele apparaat, valt daar ook onder. Uiteraard worden vele van die budgetten voor allerhande diensten niet onder "defensie" gedefinieerd.
Maar goed, het staat jullie vrij "defensie" te catologeren zoals u dat wil.

Ik begrijp dat je de discussie niet wilt herleiden tot die 51%. Maar je maakte daar zelf een punt van. "How man, geen how man, en met Bush zijn toekomstige eisen wordt het nog meer, ..."etc... en nog meer van die slagzinnen om de rest van je onzin nog wat "indrukwekkender" te maken.

Dus twee opmerkingen:

1: het defentie budget is wel degelijk 18 tot 20%, nooit 51%. Hoe je het ook draait of keert.

2. zelfs als je het "niet-defentie" budget ( :!: ) er heel ironisch bijtelt om toch maar te proberen ergens te geraken met je onzin, dus politie, rijkswacht etc... dan nog kom je maar tot zo'n 38.7%

De 51% slaan nergens op, het was maar een van die loze kreten die jouw verhalen weer wat lachwekkender maken. Uiteraard heb je nergens een bron vermeld, want die zal wel niet bestaan.

Met andere woorden, gooi maar weg. :wink:

Blijkbaar ziet democratsteve een aantal berichten over het hoofd. Het soort berichten dat zijn stellingen compleet van tafel veegt.

Foundation
14 januari 2004, 00:16
De Belgische staatsschuld bedraagt ongeveer 250 miljard euro, dacht ik (ik heb geen exact cijfer), wat neerkomt op zo'n 25000 euro per persoon. Echter, bij ons is de schuld nu 100% van het BNP, in de verenigde staten zitten ze daar nog onder, denk ik (heeft iemand daar cijfers van?), gezien hun enorme productiviteit. Het is dat element dat bekeken moet worden in zo'n vergelijking volgens mij, omdat de draagkracht van een economie meer de schuld kan relativeren dan bevolkingscijfers.

k9
14 januari 2004, 07:39
Vergelijk de Belgische staatsschuld en het begrotingstekort eens met dat van de VS.

De belgische schuld is voor 10% buitenlandse en 90% binnenlandse . De schuld van de VS is voor 25% buitenlandse en 75% binnenlandse en bush is vooral buitenlandse schuld aan het maken .

De totale schuld aan buitenlanders in de VS is bijna 6500 miljard $
http://www.forbes.com/markets/economy/newswire/2003/12/31/rtr1195084.html .

Belgie heeft geen begrotingstekort, de VS heeft er 1 van meer dan 4% .

boer_bavo
14 januari 2004, 15:13
Vergelijk de Belgische staatsschuld en het begrotingstekort eens met dat van de VS.

De belgische schuld is voor 10% buitenlandse en 90% binnenlandse . De schuld van de VS is voor 25% buitenlandse en 75% binnenlandse en bush is vooral buitenlandse schuld aan het maken .

De totale schuld aan buitenlanders in de VS is bijna 6500 miljard $
http://www.forbes.com/markets/economy/newswire/2003/12/31/rtr1195084.html .

Belgie heeft geen begrotingstekort, de VS heeft er 1 van meer dan 4% .
En ik dacht dat enkel Vandelanotte geloofde dat we geen begrotingtekort hebben.

Wat het verschil in binnen- en buitenlandse schuld betret: in en geglobaliseerde wereld maakt dat minder en minder uit.

k9
14 januari 2004, 15:16
En ik dacht dat enkel Vandelanotte geloofde dat we geen begrotingtekort hebben.

Wat jij denkt dat belgie het enige land is waar zo'n trucjes uitgehaald worden?Wat het verschil in binnen- en buitenlandse schuld betret: in en geglobaliseerde wereld maakt dat minder en minder uit.

Niet echt schuld aan je eigen burgers maakt niet veel uit, schuld aan een buitenlandse overheid of bank wel. Een burger kan moeilijk zijn eigen regering "failiet" verklaren een buitenlandse bank heeft daar weinig moeite mee denk ik.

boer_bavo
14 januari 2004, 15:25
En ik dacht dat enkel Vandelanotte geloofde dat we geen begrotingtekort
Wat het verschil in binnen- en buitenlandse schuld betret: in en geglobaliseerde wereld maakt dat minder en minder uit.

Niet echt schuld aan je eigen burgers maakt niet veel uit, schuld aan een buitenlandse overheid of bank wel. Een burger kan moeilijk zijn eigen regering "failiet" verklaren een buitenlandse bank heeft daar weinig moeite mee denk ik.
? Wat zou er gebeuren als zo'n buitenlandse bank dat doet? Hoe kan een land nu failliet gaan?

Het enige voordeel van binnenlandse schuld is dat een land een wet zou kunnen stemmen dat alle binnenlandse schuld vanaf dan éénmalig als belasting geind wordt.
Maar vanaf het ogenblik dat zo'n idee de kop opsteekt zal het binnenlands kapitaal wel snel genoeg uit de staat wegtrekken.

TomB
14 januari 2004, 20:00
I'll keep it bookmarked ;)
Schaaleffect maakt voor de VS niet uit,voor de rest wel. Als België alleen in het deficit zou gaan is de invloed voor Japan beperkt. Doet de VS dat, dan merken ze dat ginder wel.

Voor de VS zelf maakt het veel minder uit.

Leg mij dan eens die hartverscheurende gevolgen uit voor Japan omdat Bush een begrotingstekort heeft van 4%. Daardoor gaan er Japanners van de honger sterven?

Ik zie geen graten in een tekort van 4% en een staatsschuld die ver onder het BNP ligt, vooral niet in periodes waarin het economisch wat trager gaat. Geef Bush de groei van Clinton en hij heeft een begrotingsoverschot.

Het is voor de VS trouwens veel gemakkelijker om het budget te balanceren dan voor socialistische landen, waar de kosten structureel en wetmatig ingebakken zitten. (i.e. Het is veel gemakkelijker om volgend jaar geen 200 Miljard aan een oorlog uit te geven dan uw sociale zekerheid te gaan beperken)

Ik maak me totaal geen zorgen over staatsschuld en tekort, er zijn veel belangrijkere kemels die in de verf moeten gezet worden.

boer_bavo
14 januari 2004, 20:09
Schaaleffect maakt voor de VS niet uit,voor de rest wel. Als België alleen in het deficit zou gaan is de invloed voor Japan beperkt. Doet de VS dat, dan merken ze dat ginder wel.

Voor de VS zelf maakt het veel minder uit.

Leg mij dan eens die hartverscheurende gevolgen uit voor Japan omdat Bush een begrotingstekort heeft van 4%. Daardoor gaan er Japanners van de honger sterven?

Integendeel. Juist hun eten zal goedkoper worden. Verder heb ik ook al gezegd dat het tekort wel meevalt, maar ik toch denk dat er veel gerationaliseerd kan worden.

TomB
14 januari 2004, 20:30
Leg mij dan eens die hartverscheurende gevolgen uit voor Japan omdat Bush een begrotingstekort heeft van 4%. Daardoor gaan er Japanners van de honger sterven?

Integendeel. Juist hun eten zal goedkoper worden. Verder heb ik ook al gezegd dat het tekort wel meevalt, maar ik toch denk dat er veel gerationaliseerd kan worden.

Het is voor de VS trouwens veel gemakkelijker om het budget te balanceren dan voor socialistische landen, waar de kosten structureel en wetmatig ingebakken zitten. (i.e. Het is veel gemakkelijker om volgend jaar geen 200 Miljard aan een oorlog uit te geven dan uw sociale zekerheid te gaan beperken)

We zijn het er blijkbaar over eens dat de gevolgen wel meevallen, dat het tekort wel meevalt, dat de totale nationale schuld wel meevalt en dat er gemakkelijk een mauw aan kan gepast worden.

Waarom wordt er dan zo'n spel van gemaakt? Propaganda van de anti-amerikaanse beweging?

boer_bavo
14 januari 2004, 23:02
We zijn het er blijkbaar over eens dat de gevolgen wel meevallen, dat het tekort wel meevalt, dat de totale nationale schuld wel meevalt en dat er gemakkelijk een mauw aan kan gepast worden.

Waarom wordt er dan zo'n spel van gemaakt? Propaganda van de anti-amerikaanse beweging?
Hetgeen mij het meeste stoort is dat het budget gewoon geen punt lijkt. Dit hoewel de lage rente uiteraard niet kan blijven duren (dat kan, maar dan zijn de effecten al helemaal nefast). Daarnaast zijn er gewoon enorm veel maatregelen genomen die nu nog niet zo'n grote invloed hebben, maar in de nabije toekomst wel. Kijk naar het rapport van het CBO dat ik hier al eens gepost heb.

Ik ben tegen een beleid dat niet zuinig is. En al helemaal als het een overheidsbudget is (dat volledig betaald wordt door geld van de bevolking af te pakken). Gezien ik niet in de VS woon is het mijn probleem niet, Maar ik vind het vreemd dat er zo weinig kritische commentaar op dat beleid komt. Niet zozeer op de belastingsverlagingen dan, maar vooral de uitgaven. Die, geef toe, op een veel te onzinnige wijze gestegen zijn.
De commentaar van de meeste democraten focust vooral op de belastingsverlagingen, niet op de extra uitgaven (die ze zelfs eerder zouden vergroten naar eigen zeggen).
Mijn specialiteit is vooral landbouw. Van het Amerikaans landbouwbeleid worden enkel de grondeigenaars en verder de Japanners en Koreanen beter. Toch stijgt dat budget jaar na jaar enorm als Bush aan de macht is (ligt vooral aan het congres). Maar ik stel er mij serieuze vragen bij. Temeer omdat het nieuwe extra protectionisme in de VS ook de WTO-onderhandelingen in gedrang brengt. En op die manier ook Europa's welvaart.

k9
15 januari 2004, 07:26
? Wat zou er gebeuren als zo'n buitenlandse bank dat doet? Hoe kan een land nu failliet gaan?

geen leningen meer? in beslagname van buitenlandse middelen ?,... Niks goed voor de VS dat is duidelijk.


Het enige voordeel van binnenlandse schuld is dat een land een wet zou kunnen stemmen dat alle binnenlandse schuld vanaf dan éénmalig als belasting geind wordt.
Maar vanaf het ogenblik dat zo'n idee de kop opsteekt zal het binnenlands kapitaal wel snel genoeg uit de staat wegtrekken.ZAl wel meevallen denk ik hangt ervanaf hoe je het aanpakt. Maar het verschil is duidelijk bij binnenlandse schuld controleer jij het bij buitnelandse ben je afhankelijk van andere en dat is nooit goed.

boer_bavo
15 januari 2004, 10:24
[quote=boer_bavo]
? Wat zou er gebeuren als zo'n buitenlandse bank dat doet? Hoe kan een land nu failliet gaan?

geen leningen meer? in beslagname van buitenlandse middelen ?,... Niks goed voor de VS dat is duidelijk.

Geen leningen meer? Lijkt me voor jouw theorie geen probleem als die leningen toch slecht zijn.
Kan trouwens evengoed bij een binnenlandse bank. Je kan iemand niet dwingen om zijn geld aan je te lenen.

Hoe kan een buitenlandse bank nu iets in beslag nemen? En moest ze het doen, wat is dan het verschil met de wet die alle schuld nietig verklaart?

k9
15 januari 2004, 10:38
Geen leningen meer? Lijkt me voor jouw theorie geen probleem als die leningen toch slecht zijn.

Teveel van die leningen zijn slecht als je er geen meer kan krijgen is dat voor gelijk welk land op deze planeet een ramp denk ik.


Hoe kan een buitenlandse bank nu iets in beslag nemen? En moest ze het doen, wat is dan het verschil met de wet die alle schuld nietig verklaart?

De VS heeft niks in belgie?

boer_bavo
15 januari 2004, 11:26
We zijn het er blijkbaar over eens dat de gevolgen wel meevallen, dat het tekort wel meevalt, dat de totale nationale schuld wel meevalt en dat er gemakkelijk een mauw aan kan gepast worden.
6% tekort. Vanuit een situatie met een overschot. Zo'n snelle _groei_ van het deficit is op zijn minst ongezien.
Daarnaast ben ik het niet met je eens dat de VS geen socialistisch land is. De verwachte stijging in begroting is vooral daar enorm. Ik heb op het forum eens cijfers gepost over het percentage van de bevolking dat wellicht medicare e.d. zou moeten gebruiken. Ik zal de cijfers een terugzoeken, maar het was meer dan 70%.
Geef toch gewoon toe dat de huidige Amerikaanse regering het geld verbrast. Dat dat de wereldeconomie niet om zeep helpt is me duidelijk. Maar het komt gewoon neer op extra taksen voor de Amerikanen (de lage dollar is zo al één taks). De Amerikaanse economie wordt daar alleen slechter van volgens mij, al blijkt dat uiteraard niet uit data als GDP/GNP waarin overheidsuitgaven meegetelt worden (hoewel je je vaak kan afvragen wat de meerwaarde is). De wereldeconomie ook niet. Maar de wereld is groter dan de VS. In het slechtste geval hebben we er een lage-loonland met goed opgeleide bewoners bij.

TomB
15 januari 2004, 15:40
We zijn het er blijkbaar over eens dat de gevolgen wel meevallen, dat het tekort wel meevalt, dat de totale nationale schuld wel meevalt en dat er gemakkelijk een mauw aan kan gepast worden.

Waarom wordt er dan zo'n spel van gemaakt? Propaganda van de anti-amerikaanse beweging?
Hetgeen mij het meeste stoort is dat het budget gewoon geen punt lijkt. Dit hoewel de lage rente uiteraard niet kan blijven duren (dat kan, maar dan zijn de effecten al helemaal nefast). Daarnaast zijn er gewoon enorm veel maatregelen genomen die nu nog niet zo'n grote invloed hebben, maar in de nabije toekomst wel. Kijk naar het rapport van het CBO dat ik hier al eens gepost heb.

Ik ben tegen een beleid dat niet zuinig is. En al helemaal als het een overheidsbudget is (dat volledig betaald wordt door geld van de bevolking af te pakken). Gezien ik niet in de VS woon is het mijn probleem niet, Maar ik vind het vreemd dat er zo weinig kritische commentaar op dat beleid komt. Niet zozeer op de belastingsverlagingen dan, maar vooral de uitgaven. Die, geef toe, op een veel te onzinnige wijze gestegen zijn.
De commentaar van de meeste democraten focust vooral op de belastingsverlagingen, niet op de extra uitgaven (die ze zelfs eerder zouden vergroten naar eigen zeggen).
Mijn specialiteit is vooral landbouw. Van het Amerikaans landbouwbeleid worden enkel de grondeigenaars en verder de Japanners en Koreanen beter. Toch stijgt dat budget jaar na jaar enorm als Bush aan de macht is (ligt vooral aan het congres). Maar ik stel er mij serieuze vragen bij. Temeer omdat het nieuwe extra protectionisme in de VS ook de WTO-onderhandelingen in gedrang brengt. En op die manier ook Europa's welvaart.

Specifieke maatregelen aankaarten is constructief, en daar heb ik geen enkel probleem mee. Je weet zelf trouwens al dat ik je opinie deel tov de protectionistische maatregelen. Ik verwacht echter dat na de verkiezingen die maatregelen langzaam zullen weg-ebben.

De manier waarop op dit forum echter het totaalbudget zelf wordt aangekaart als een grote bron van ellende, en dan nog met vervalste cijfers (51% naar defensie, remember?) is gewoonweg destructieve propaganda van de platste soort.

TomB
15 januari 2004, 15:54
In het slechtste geval hebben we er een lage-loonland met goed opgeleide bewoners bij.

Uw slechtse geval is mijn droomwereld, enkel en alleen daarom zal het er niet van komen.

democratsteve
27 januari 2004, 16:14
Blijkbaar ziet democratsteve een aantal berichten over het hoofd. Het soort berichten dat zijn stellingen compleet van tafel veegt.

StellingEN???(meervoud)
Blijkbaar ziet Antoon, tesamen met de rest van de Amerika-lovers, ook wel één en ander over het hoofd.
Op een tekst van meer dan 200 lijnen, is het enige wat ze eruit kunnen pikken om commentaar op te geven dat ene regeltje over het defensiepercentage. Als je toch zo graag mijn "stellingEN compleet van de tafel wil vegen", ga je toch met wat meer argumenten voor de dag moeten komen.
Het feit dat deze argumenten achterwege blijven, doet vermoeden dat je ze niet hebt.

TomB
27 januari 2004, 23:50
Blijkbaar ziet democratsteve een aantal berichten over het hoofd. Het soort berichten dat zijn stellingen compleet van tafel veegt.

StellingEN???(meervoud)
Blijkbaar ziet Antoon, tesamen met de rest van de Amerika-lovers, ook wel één en ander over het hoofd.
Op een tekst van meer dan 200 lijnen, is het enige wat ze eruit kunnen pikken om commentaar op te geven dat ene regeltje over het defensiepercentage. Als je toch zo graag mijn "stellingEN compleet van de tafel wil vegen", ga je toch met wat meer argumenten voor de dag moeten komen.
Het feit dat deze argumenten achterwege blijven, doet vermoeden dat je ze niet hebt.

Allez dan, een tweede:

Tussen ’88 en ’99 heb ik veel tijd in de VS doorgebracht voor mijn bijdrages over de War on Drugs. Niet alleen toen maar tot op de dag van vandaag heb ik nog bijna dagelijks contact( msn is een geweldige uitvinding) met personen in de VS.

Ge moet dan wel heel goed Engels kunnen, zoals dit:
May God stop bless Amerika and give them common sense.

Antoon
28 januari 2004, 09:10
Ge moet dan wel heel goed Engels kunnen, zoals dit:
May God stop bless Amerika and give them common sense.

:lol: :lol:

Waarom dacht je dat ik niet eens reageerde?

democratsteve
28 januari 2004, 20:31
Ge moet dan wel heel goed Engels kunnen, zoals dit:


:lol: :lol:

Waarom dacht je dat ik niet eens reageerde?
Oh ja, ik heb in een aantal andere postings van Antoon al gemerkt dat hij -bij gebrek aan zinnige argumenten- nogal graag op de schrijffouten van de poster wijst, ipv te reageren op de inoud.
Zelf wil ik me niet verlagen tot zulks, maar ik raad Antoon aan er dan tenminste voor te zorgen dat hijzelf geen fouten maakt.
Ik heb net even zijn profiel aangeklikt en een paar postings nagekeken, net zoals bij Tomb. Niet alleen wemelt het van de spellingsfouten, bovendien staan de teksten vol met verkeerde verwijs- en signaalwoorden, verkeerd gebruik van leestekens, enz....
Ik mag dan al fouten maken wanneer ik een vreemde taal hanteer, jullie geven daarop commentaar terwijl geen van beiden niet eens zijn moedertaal beheerst.
Hoedanook, teruggaande naar de inhoud van de topic blijft het feit dat geen van beiden, hoe graag ze ook zouden willen, met zinvolle tegenargumenten voor de dag komen.
Vinden jullie het dan echt zò erg om iemand bij te treden wanneer hij iets beweert dat niet in jullie pro-Amerkaans kraam past?

TomB
28 januari 2004, 23:16
Ik denk niet dat ge doorhebt dat ik er plezier in had om na twee weken die spellingsfouten eens postte als reply om u eens goed te doen gaan. ;)

Ik zal eens inhoudelijk reageren op uw propaganda ook, maar wel niet dezemiddag. Kijk morgen nog eens.

democratsteve
29 januari 2004, 00:07
Ik denk niet dat ge doorhebt dat ik er plezier in had om na twee weken die spellingsfouten eens postte als reply om u eens goed te doen gaan. ;)

Ik zal eens inhoudelijk reageren op uw propaganda ook, maar wel niet dezemiddag. Kijk morgen nog eens.
Nu ja. M'n commentaar was eigenlijk op Antoon gericht.
Het is namelijk hij die anderen nogal eens wijst op d'r schrijffouten.
Voor u was dit de eerste keer, voor zover ik me herinner.
Ik zit hier al wel lang genoeg om te weten dat uw reacties wel degelijk inhoudelijk zijn in de meeste gevallen.
Dat kan jammer genoeg niet gezegd worden van smily-Antoon.
Hij komt nooit verder dan wat smily's plaatsen, het woord "linkiwinkies" te bezigen of me beschuldigen van complottheorieën zonder echter deze te weerleggen. Ik heb me dan ook voorgenomen zijn postings vanaf heden gewoon te negeren.
However, naar uw "propaganda", om de mijne te weerleggen, kijk ik uiteraard wèl uit. :wink: