PDA

View Full Version : 10 Vragen en antwoorden over Palestina


PAJOT
18 januari 2004, 12:48
1. Palestina is toch door God aan de joden gegeven en zij zijn de oorspronkelijke bevolking ?

Over geloof valt niet te twisten. Evenwel, de huidige (talmudische) joodse godsdienst is ontstaan in Irak in de late oudheid. Uit de oude Israëlitische godsdienstige traditie die zich in Palestina heeft ontwikkeld zijn het christendom, de islam en het (talmudische) jodendom ontstaan. Ieder van deze richtingen heeft evenveel historische rechten op het erfgoed van de oude Israëlitische religie. Hoewel de joden zich wel enigszins van hun gastbevolkingen hebben afgezonderd en de genetische kern blijkbaar uit het Midden-Oosten afkomstig is, hebben zich in de loop der geschiedenis toch aanzienlijk veel bekeringen tot het jodendom voorgedaan. Genetisch zijn de Israëlieten uit de oude tijd zeker meer aanwezig in de huidige Palestijnse mengbevolking dan in de joodse bevolking uit de diaspora. De Palestijnen zijn onder andere de afstammelingen van de oorspronkelijke bevolking en allerlei anderen uit de loop der eeuwen. De joden nemen in zich op allerlei godsdienstige bekeerlingen zoals Peruviaanse Indianen, Nagalanders uit India, Japanners, Angelsaksische Amerikanen, Russen en Subsaharaanse negers, die allemaal het zogenaamde recht op terugkeer krijgen met allerlei subsidies, terwijl de Palestijnen worden ontrecht.

2. De Palestijnen kunnen best gevestigd worden in de rest van de Arabische en Islamitische wereld, waarom doet men dat niet ?

Palestijnen zijn de gearabiseerde bewoners van Palestina en leven daar al in beginsel sinds prehistorische tijden, wel met de nodige opname van allerlei migranten. De Arabische taal en de christelijke en islamitische godsdienst is hen opgelegd door veroveraars. De Arabische wereld is niet een eenheid. Marokko verschilt net zoveel van Oman als Ierland van Rusland. Het gelijkschakelen van alle Arabischtalige volken is even absurd als het gelijkschakelen van Mexico met Argentinië omdat die Spaans als officiële taal hebben en vooral katholiek zijn, of Papua Nieuw Guinea met Engeland omdat zij Engels als officiële taal hebben.

Al sinds 1917 bestaan er Palestijnse nationalistische activisten die strijden voor een eigen onafhankelijk Palestina. Van 1917 tot 1948 was er een rijk en uitgebreid Palestijns nationaal en democratische leven. Het Arabisch Hoger Comité met daarin alle Palestijnse politieke partijen participeerde al in 1948 in de internationale politiek en werd door de Verenigde Naties als spreekbuis van de Palestijnen erkent. Ook de Arabische landen deden dit, met uitzondering van Jordanië dat een bondgenootschap met de zionisten had gesloten. Sinds 1963 zag ook Jordanië zich gedwongen de Palestijnen, onder de PLO, als eigen entiteit te erkennen.

3. Palestina is vol en de Palestijnse vluchtelingen kunnen daarom toch niet terugkeren ?

De zionistische regering wil alle joden, en alle joodse bekeerlingen, laten "terugkeren"naar Palestina. Dat betekent al gauw een getal van 15 miljoen. Daarvoor is genoeg plaats volgens de zionistische regering, en men organiseert enorme campagnes om bijna alle joden naar Palestina te krijgen. Er is dus plaats genoeg voor de Palestijnen in geheel Palestina, van Middellandse zee tot rivier de Jordaan, inclusief de 4 a 5 miljoen joden die er nu al wonen.

4. De joden zijn een Westers volk en daarom moeten wij hen toch helpen ?

De taal van de joden is het Hebreeuws en de kern van hun bevolking is genetisch West-Aziatisch. De joden stonden en staan buiten de Europese cultuur. Alleen in de loop der 19e eeuw verlaten steeds meer joden hun eigen cultuur en omdat ze minder joods worden worden ze ook meer Westers. De ethiek van het jodendom is volstrekt in strijd met de Grieks-Romeinse wortels van de Europese beschaving. We denken slechts aan de verboden op afbeeldingen van het goddelijke en het heilige, de besnijdenis die in strijd is met de volmaaktheid van het lichaam in het Griekse denken, het rituele slachten, het rigide dogmatisme in strijd met de Griekse zoektocht naar kennis. Het jodendom lijkt een achterlijke cultuur indien men de Westerse waarden en normen als uitgangspunt neemt. Jodendom is integendeel juist ten zeerste verwant met de islam en niet achterlijk op basis van islamitische normen. De islam lijkt een vereenvoudigd jodendom. De absolute autoriteit in de joodse theologie, Maimonides, stelde duidelijk dat moslims behoren tot de Noachide categorie van het jodendom, allerlaagst maar binnen de cirkel, terwijl de christenen heidense afgodendienaren zijn vanuit joods oogpunt. De glorietijd van het jodendom vond plaats in de glorietijd van de islam, en tot de komst van het zionisme in de 19e eeuw vochten de joden met alle middelen aan de kant van de islam.

5. Yasser Arafat en de PLO steunen het terrorisme of zijn zelf terroristen, waarom zouden de joden hen niet mogen bestrijden ?

Vanaf het begin van de zionistische campagne door het huis Rothschild in 1878 met de stichting van de zionistische vestiging Petah Tikva, op een uitgedreven Plaestijns dorp, worden Palestijnen met geweld van huis en haard verdreven. Strenge racistische apartheidswetten tegen de oorspronkelijke bewoners worden gehanteerd om de Palestijnen uit te sluiten en hun geboortegrond te ontstelen. Tegen dit terrorisme van de zionisten verzetten zich de Palestijnse mensen. De zionisten claimen alle joden te vertegenwoordigen, doch vele religieuze joden vinden het zionisme een heidense ketterij en Ben Gurion een duivel. De Satmar-joden blijven trouw aan het meerderheidsstandpunt van de orthodoxe rabbijnen van voor 1948, namelijk dat zionisme des duivels is. Deze Satmar-joden steunen de PLO en Yasser Arafat. Ook veel linkse personen van joodse afkomst zien niets in het zionisme. Noam Chomsky, Israel Shahak en Israël Shamir zijn de belangrijkste intellectuele voorlieden van dit post-joodse anti-zionisme.

6. Is het niet juist dat het doden van de Olympische atleten door de Palestijnse groep Zwarte September in 1972 een wrede en barbaarse daad was waar burgers werden gedood ?

Volgens de normen van het oorlogsrecht zijn militaire doelen legitieme doelen. De zionistische atleten in 1972 hebben voldoende juridische betrekkingen tot het leger om hun bestrijding legitiem te maken. Palestina kan niet deelnemen aan de internationale sportactiviteiten en de zionisten wel. Dat is onrechtvaardig en de permanente oorlog van de zionisten tegen de Palestijnen duurt voort. De zionistische olympische trainingsfaciliteiten zijn gebouwd op vernielde Palestijnse dorpen en steden.

7. De Palestijnen hebben zelf de dood van het kind achter de betonnen bak in scene gezet. Is het niet zo dat de joden hier weer eens het slachtoffer zijn van anti-semitisme ?

Het zionistische leger komt met een verbijsterende verdraaiing van de feiten. De zionistische martelingen en moorden zijn dagelijkse realiteit en officiële politiek van de zionistische regering en legerleiding, zowel van de Arbeiderspartij als de LIKUD. Dat Palestijnse kind is vermoord door de zionistische soldaten, die overigens ook vaak Palestijnse huizen binnendringen om hun behoefte te doen. De Palestijnse huisvrouw, die normaal zeer schoon is, moet de uitwerpselen van deze zionisten wegpoetsen. Dit schijtgedrag toont maar weer eens aan hoe veel minachting de zionisten hebben voor de Palestijnse mensen. De documentaire die de zaken nu om wil draaien, en wil beweren dat de Palestijnen hun eigen kind hebben vermoord, is gemaakt door de militant zionistische TV zender ARD uit de Bondsrepubliek Duitsland. In feite dus gewoon door de officiële propagandadiensten van de zionisten. In feite zijn de beledigingen dan de onzin-documentaire van de ARD ook weer eens een geval van schijten op leven en dood van de Palestijnen. Wie met verstand naar de ARD documentaire kijkt ziet dat die aaneenhangt van suggesties en alleen een volslagen debiel kan vallen voor zo een aaneengeplakt stukje zionistische leugen.

8. Waarom hitsen de Palestijnen hun eigen volk en vooral hun eigen kinderen op tegen de joden ? Dit anti-semitisme is barbaars.

De Palestijnse scholen en media informeren de bevolking over de barbaarse agressie van het zionisme tegen de Palestijnse bevolking. Met anti-semitisme heeft dit niets te maken. De allesoverheersende en algemeen erkende joodse theologische leider Maimonides was de huisarts en minister van Saladin, de grote bevrijder van Jerusalem van de kruisvaarders. De Palestijnse staat is een staat waarin joden, christenen en moslims als vrije burgers leven terwijl de zionistische staat een joodse staat is waarin apartheid heerst tegen de niet-joodse bewoners.

9. De zelfmoorden door Palestijnen in discotheken en scholen is toch een wrede vorm van terrorisme waartegen de joden zich terecht verzetten ?

Om te beginnen wordt het islamisme in tegenstelling tot secularisme zeer sterk gestimuleerd door de Westerse machten en door de zionisten. Met alle middelen hebben de VSA en de zionistische autoriteiten het islamisme, islamregimes, moslimbroeders en aanverwanten gesteund tegen het seculariserende nationalisme in de islamwereld. Men oogst wat men zaait. Dit religieuze fanatisme, de geest uit de fles van CIA en MOSSAD, gecombineerd met de volkomen teneergang van iedere hoop onder de jongere generatie, en de dagdagelijkse vernederingen onder de bezetting en permanente zionistsiche leugenmachine, maakt dat er steeds mensen zijn die zich op willen blazen om de gehate vijand maximaal te treffen. Wie wind zaait zal storm oogsten. Wie zijn broer, vader, zuster heeft verloren door de zionistische oorlogshandelingen, wie zijn huis vernield ziet door bulldozers, zal gemakkelijker tot irrationeel gedrag vervallen dan iemand die welvarend en tevreden is en onderwezen wordt in seculariserende moderniteit.

10. De joden willen vrede, waarom willen de Palestijnen oorlog tegen de democratische staat die de joden hebben gesticht ?

De zionistische jodenstaat (Theodor Herzl sprak over Judenstaat, dus wij doen dat ook, in de navolging van deze door de zionisten geeerde leider) is geen democratie maar een apartheidsstaat met enkele excuus-truus-maatregelen om democratisch te lijken. 93 % van het land is gereserveerd voor joden. Niet-joden, christenen en moslims, zijn daar niet welkom. Martelen is officieel bij wet toegestaan voor zover het niet-joden betreft. Een jood die naar de zionistische jodenstaat emigreert krijgt enorme subsidies en gratis onderwijs en huisvesting, terwijl de Palestijnen met of zonder zionistisch paspoort zwaar worden onderbetaald en tekort komen. Water gaat in hoofdzaak naar de joden, voor hun gazons, baden en WC's, terwijl de Palestijnen vaak op ouderwetse wijze met kruik op het hoofd water moeten halen. In alle geval krijgen de joden gemiddeld per persoon veel meer water dan de Palestijnen, en de zionistische autoriteiten pompen het water weg uit de Palestijnse watervoorraad. De joodse landbouw wordt gestimuleerd, de Palestijnse landbouw met alle middelen tegengewerkt. Zionisme is te beschouwen als een permanente oorlog tegen de Palestijnse mannen, vrouwen en kinderen. De Verenigde Naties hebben het zionisme van de jodenstaat veroordeeld als een gevaarlijke racistische ideologie die gelijk staat aan Duits Nationaalsocialisme en de Zuid-Afrikaanse apartheid.

VJM

Vlaanderen Boven
18 januari 2004, 13:04
Eichmann neemt het op voor de Palestijnen, 't is toch een lieverd.

Bluelagune
18 januari 2004, 19:37
Eichmann neemt het op voor de Palestijnen, 't is toch een lieverd.


Dat is toch logisch Vlaanderen Boven. Neonazi's en moslim-fundi's zijn elkaars dikste vrienden. Gelukkig is het IDF een sterk bewapend leger dat wel niet véél moeite moet doen om beide soorten van extremisten het voorgoed het zwijgen op te leggen!!!

democratsteve
18 januari 2004, 22:54
Geschiedkundige waarheid heeft z'n rechten, of het nu gebracht wordt door een neo-nazi of een communist, dat maakt niet uit.
En wat hier boven staat is pure waarheid. Is het daarom dat de Jodenvrienden niet verder komen dan wat schieten op de boodschapper?

Antoon
19 januari 2004, 10:05
Geschiedkundige waarheid heeft z'n rechten, of het nu gebracht wordt door een neo-nazi of een communist, dat maakt niet uit.
En wat hier boven staat is pure waarheid. Is het daarom dat de Jodenvrienden niet verder komen dan wat schieten op de boodschapper?
Ten eerste is de tekst van hierboven vol onwaarheden en gemanipuleerde waarheden (selectief gebracht).

Verder vind ik het mooi hoe je ineens vindt dat het ok is wanneer een neo-nazi iets neerpent en argumenteert. :lol:

k9
19 januari 2004, 11:11
1. Palestina is toch door God aan de joden gegeven en zij zijn de oorspronkelijke bevolking ?
Genetisch zijn de Israëlieten uit de oude tijd zeker meer aanwezig in de huidige Palestijnse mengbevolking dan in de joodse bevolking uit de diaspora.

Niet waar genetisch onderzoek toont aan dat joden in israel zelf even verwant zijn aan de joden uit de oudheid dan als de palestijnse israelies . Dit komt omdat de meeste "palestijnen" zelf niks meer dan ge-emigreerde arabieren zijn die afgekomen waren eind 1800 begin 1900 op de rijkdom van de joden die zich daar vestigde. De echt oorspronkelijke bevolking zijn de druzen en enkele andere nomadische stammen .
2. De Palestijnen kunnen best gevestigd worden in de rest van de Arabische en Islamitische wereld, waarom doet men dat niet ?
Al sinds 1917 bestaan er Palestijnse nationalistische activisten die strijden voor een eigen onafhankelijk Palestina. Van 1917 tot 1948 was er een rijk en uitgebreid Palestijns nationaal en democratische leven. Het Arabisch Hoger Comité met daarin alle Palestijnse politieke partijen participeerde al in 1948 in de internationale politiek en werd door de Verenigde Naties als spreekbuis van de Palestijnen erkent. Ook de Arabische landen deden dit, met uitzondering van Jordanië dat een bondgenootschap met de zionisten had gesloten. Sinds 1963 zag ook Jordanië zich gedwongen de Palestijnen, onder de PLO, als eigen entiteit te erkennen.

Toen gaza en west bank onder leiding stond van egypte en jordanie was er geen enkele arabier die protesteerde en een eigen onafhankelijke staat wou . Pas toen deze gebieden in handen vielen van joden kwamen deze opeens tevoorschijn. Hetzelfde vanaf 1917 de arabieren daar wilden een eigen arabische staat of aanhechting met jordanie denaam palestina viel bijna nooit pas na 67 werd die naam opeens populair .

Feit er is nooit een palestijns land geweest palestina is niks meer dan de naam door de romeinen aan de streek gegeven en was een gebied dat veel groter was dan israel en dat ook zowat heel jordanie omvatte.3. Palestina is vol en de Palestijnse vluchtelingen kunnen daarom toch niet terugkeren ?

De zionistische regering wil alle joden, en alle joodse bekeerlingen, laten "terugkeren"naar Palestina. Dat betekent al gauw een getal van 15 miljoen. Daarvoor is genoeg plaats volgens de zionistische regering, en men organiseert enorme campagnes om bijna alle joden naar Palestina te krijgen. Er is dus plaats genoeg voor de Palestijnen in geheel Palestina, van Middellandse zee tot rivier de Jordaan, inclusief de 4 a 5 miljoen joden die er nu al wonen.

Compleet belachelijk de totale bevolking van israel is nu een 6 miljoen voeg daar 4 a 5 miljoen straatarme vijandige arabieren aan toe en je krijgt 1 enorme burgeroorlog. ISrael heeft al meermalen aangeboden om de echte vluchtelingen uit 45/46 te laten terugkeren maar keer op keer word dit geweigerd door de arabishe leiders.

Dat israel al de joden uit de wereld naar israel wil halen is ook een mythe er is gewoon gene plaats en infrastructuur voor.5. Yasser Arafat en de PLO steunen het terrorisme of zijn zelf terroristen, waarom zouden de joden hen niet mogen bestrijden ?

Vanaf het begin van de zionistische campagne door het huis Rothschild in 1878 met de stichting van de zionistische vestiging Petah Tikva, op een uitgedreven Plaestijns dorp, worden Palestijnen met geweld van huis en haard verdreven. Strenge racistische apartheidswetten tegen de oorspronkelijke bewoners worden gehanteerd om de Palestijnen uit te sluiten en hun geboortegrond te ontstelen.

In 47 was 20% van de bevolking in israel moslim nu is dat 25% die simpele cijfers tonen aan dat dit leugens zijn. Moest israel willen het had in 46 alle moslims buitengesmeten het heeft dat niet gedaan omdat dat nooit het opzet was.


6. Is het niet juist dat het doden van de Olympische atleten door de Palestijnse groep Zwarte September in 1972 een wrede en barbaarse daad was waar burgers werden gedood ?

Volgens de normen van het oorlogsrecht zijn militaire doelen legitieme doelen. De zionistische atleten in 1972 hebben voldoende juridische betrekkingen tot het leger om hun bestrijding legitiem te maken. Palestina kan niet deelnemen aan de internationale sportactiviteiten en de zionisten wel. Dat is onrechtvaardig en de permanente oorlog van de zionisten tegen de Palestijnen duurt voort. De zionistische olympische trainingsfaciliteiten zijn gebouwd op vernielde Palestijnse dorpen en steden.

Complete leugens die atleten waren burgers en burgers mogen NOOIT doelwitten zijn.
7. De Palestijnen hebben zelf de dood van het kind achter de betonnen bak in scene gezet. Is het niet zo dat de joden hier weer eens het slachtoffer zijn van anti-semitisme ?

Het zionistische leger komt met een verbijsterende verdraaiing van de feiten. De documentaire die de zaken nu om wil draaien, en wil beweren dat de Palestijnen hun eigen kind hebben vermoord, is gemaakt door de militant zionistische TV zender ARD uit de Bondsrepubliek Duitsland. In feite dus gewoon door de officiële propagandadiensten van de zionisten. In feite zijn de beledigingen dan de onzin-documentaire van de ARD ook weer eens een geval van schijten op leven en dood van de Palestijnen. Wie met verstand naar de ARD documentaire kijkt ziet dat die aaneenhangt van suggesties en alleen een volslagen debiel kan vallen voor zo een aaneengeplakt stukje zionistische leugen.

:lol: :lol: :lol: ARD zionisctisch gecontroleerd. Balistisch onderzoek toont aan dat de schoten NIET van de israelische soldaten in de grenspost konden komen. Van wie ze dan wel komen is onbekend feit is dat zowel de palestijnen als de israelies hun best gedaan hebben om alle bewijzen te vernietigen .
8. Waarom hitsen de Palestijnen hun eigen volk en vooral hun eigen kinderen op tegen de joden ? Dit anti-semitisme is barbaars.

Omdat dat gebeurt in dictatoriale staten zo simpel is het.


9. De zelfmoorden door Palestijnen in discotheken en scholen is toch een wrede vorm van terrorisme waartegen de joden zich terecht verzetten ?

Om te beginnen wordt het islamisme in tegenstelling tot secularisme zeer sterk gestimuleerd door de Westerse machten en door de zionisten. Met alle middelen hebben de VSA en ...

Complete onzin terrorisme tegen burgers is gewoon onaanvaardbaar.10. De joden willen vrede, waarom willen de Palestijnen oorlog tegen de democratische staat die de joden hebben gesticht ?

De zionistische jodenstaat (Theodor Herzl sprak over Judenstaat, dus wij doen dat ook, in de navolging van deze door de zionisten geeerde leider) is geen democratie maar een apartheidsstaat met enkele excuus-truus-maatregelen om democratisch te lijken. 93 % van het land is gereserveerd voor joden. Niet-joden, christenen en moslims, zijn daar niet welkom. Martelen is officieel bij wet toegestaan voor zover het niet-joden betreft. Een ....

VJM
Meer leugens onzin en verdraaiingen van de feiten.

Seba
19 januari 2004, 14:28
Volgens de normen van het oorlogsrecht zijn militaire doelen legitieme doelen. De zionistische atleten in 1972 hebben voldoende juridische betrekkingen tot het leger om hun bestrijding legitiem te maken. Palestina kan niet deelnemen aan de internationale sportactiviteiten en de zionisten wel. Dat is onrechtvaardig en de permanente oorlog van de zionisten tegen de Palestijnen duurt voort. De zionistische olympische trainingsfaciliteiten zijn gebouwd op vernielde Palestijnse dorpen en steden

Eichamnn, wat voor een zever pen hier nu toch weer neer. Onze nobelprijs voor de vrede, Yasser Arafat zat rechtstreeks achter die aansalg. Uw argument dat alteleten "voldoende juridische betrekkingen hebben tot het leger om hun bestrijding legitiem te maken" is al helemaal triestig

Dat is toch logisch Vlaanderen Boven. Neonazi's en moslim-fundi's zijn elkaars dikste vrienden. Gelukkig is het IDF een sterk bewapend leger dat wel niet véél moeite moet doen om beide soorten van extremisten het voorgoed het zwijgen op te leggen!!!


zie mijn topics over de neo-nazi-paradox :lol:

mad_drone
19 januari 2004, 15:10
Palestijnen zijn de gearabiseerde bewoners van Palestina en leven daar al in beginsel sinds prehistorische tijden, wel met de nodige opname van allerlei migranten


say no more... :D :D

TomB
19 januari 2004, 15:31
Geschiedkundige waarheid heeft z'n rechten, of het nu gebracht wordt door een neo-nazi of een communist, dat maakt niet uit.
En wat hier boven staat is pure waarheid. Is het daarom dat de Jodenvrienden niet verder komen dan wat schieten op de boodschapper?

De enige pure waarheid is dat daar twee bevolkingsgroepen al meer als 50 jaar wonen en elkaar bevechten in een spiraal van geweld, over meningsverschillen die te zot zijn om los te lopen.

Het laatste dat ze daar nodig hebben is een verwend Westers ventje dat komt uitleggen waarom de 1 of de andere partij in het conflict de goeien zijn en de andere de slechten.

Partij kiezen en mensen in vakjes plaatsen is natuurlijk gemakkelijker. Het valt me steeds weer op hoe hypocriet sommige mensen zijn. In Belgie moet ten alle koste de multicultuur, maar in Palestina, daar moeten de Joden buiten.

Seba
19 januari 2004, 15:34
Geschiedkundige waarheid heeft z'n rechten, of het nu gebracht wordt door een neo-nazi of een communist, dat maakt niet uit.
En wat hier boven staat is pure waarheid. Is het daarom dat de Jodenvrienden niet verder komen dan wat schieten op de boodschapper?

De enige pure waarheid is dat daar twee bevolkingsgroepen al meer als 50 jaar wonen en elkaar bevechten in een spiraal van geweld, over meningsverschillen die te zot zijn om los te lopen.

Het laatste dat ze daar nodig hebben is een verwend Westers ventje dat komt uitleggen waarom de 1 of de andere partij in het conflict de goeien zijn en de andere de slechten.

Partij kiezen en mensen in vakjes plaatsen is natuurlijk gemakkelijker. Het valt me steeds weer op hoe hypocriet sommige mensen zijn. In Belgie moet ten alle koste de multicultuur, maar in Palestina, daar moeten de Joden buiten.

inderdaad, de teksy barst van de leugens. Eichmann "vergeet "dat een zeer groot deel van de Israelische bevolking Arabieren en Palestijnen zijn, Israel is helemaal geen zionistische staat zoals hij het altijd probeert voor te stellen

PAJOT
19 januari 2004, 16:33
Toen gaza en west bank onder leiding stond van egypte en jordanie was er geen enkele arabier die protesteerde en een eigen onafhankelijke staat wou . Pas toen deze gebieden in handen vielen van joden kwamen deze opeens tevoorschijn. Hetzelfde vanaf 1917 de arabieren daar wilden een eigen arabische staat of aanhechting met jordanie denaam palestina viel bijna nooit pas na 67 werd die naam opeens populair .

Feit er is nooit een palestijns land geweest palestina is niks meer dan de naam door de romeinen aan de streek gegeven en was een gebied dat veel groter was dan israel en dat ook zowat heel jordanie omvatte.

Een overeenkomst tussen Frankrijk en Engeland (10 mei 1916) scheurde Palestina af van de rest van Syrië. Het gebied werd in 1923 door de Volkenbond onder Engels mandaat geplaatst.

PAJOT
19 januari 2004, 17:11
5. Yasser Arafat en de PLO steunen het terrorisme of zijn zelf terroristen, waarom zouden de joden hen niet mogen bestrijden ?

Vanaf het begin van de zionistische campagne door het huis Rothschild in 1878 met de stichting van de zionistische vestiging Petah Tikva, op een uitgedreven Plaestijns dorp, worden Palestijnen met geweld van huis en haard verdreven. Strenge racistische apartheidswetten tegen de oorspronkelijke bewoners worden gehanteerd om de Palestijnen uit te sluiten en hun geboortegrond te ontstelen.

In 47 was 20% van de bevolking in israel moslim nu is dat 25% die simpele cijfers tonen aan dat dit leugens zijn. Moest israel willen het had in 46 alle moslims buitengesmeten het heeft dat niet gedaan omdat dat nooit het opzet was.

Het cijfer van 20 % is zonder Trans-Jordanië. In het hele gebied (Palestina in 1946) waren er 65 % moslims, Israël tegenwoordig telt 15 % moslims. Het grote verschil wordt verklaard door de immigratie van Joden. http://www.adl.org/Israel/Record/immigration_since_30.asp

Seba
19 januari 2004, 17:16
Het cijfer van 20 % is zonder Trans-Jordanië. In het hele gebied (Palestina in 1946) waren er 65 % moslims, Israël tegenwoordig telt 15 % moslims. Het grote verschil wordt verklaard door de immigratie van Joden. http://www.adl.org/Israel/Record/immigration_since_30.asp
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

nogal hilarisch dat jij een link opgeeft van een vereniging die strijdt tegen het anti-semitisme :lol:

k9
19 januari 2004, 17:35
Het cijfer van 20 % is zonder Trans-Jordanië. In het hele gebied (Palestina in 1946) waren er 65 % moslims, Israël tegenwoordig telt 15 % moslims. Het grote verschil wordt verklaard door de immigratie van Joden. http://www.adl.org/Israel/Record/immigration_since_30.asp


Complete onzin trans jordanie is het huidige jordanie . Als je dat dus meerekend (zoals jij doet) dan moet je natuurlijk wel jordanie in de eindberekening meerekenen .

Je komt dan op een totale bevolking van 15 miljoen waarvan :

5 miljoen joden in israel
400 000 joden in west bank/gaza

1 miljoen arabieren in israel
5.5 miljoen arabieren in jordanie (geen joden alhoewel er in 46 enkele tienduizenden woonden)
3.2 miljoen arabieren in west bank/gaza

Kom je dus op 35% joden en 65 % arabieren . Dus zelfs met de vele joodse immigranten zijn er evenveel arabieren als in 46' .

http://www.cbs.gov.il/statistical/arabju.pdf

Toont het heel duidelijk de arabische bevolking groeit mooi aan zonder onderbrekingen vanaf 48' . Toont duidelijk aan dat er geen repressie is want anders zouden er knikken inzitten.

http://194.90.153.197/shnaton54/st02_01.pdf

Toont aan dat er in 2002 1.3 miljoen arabieren zijn op een totale bevolking van 6.5 miljoen of 20% van de bevolking .

Pelgrim
20 januari 2004, 10:37
Waar haal je dat van die Joden Buiten, TomB? antisemiten van neonazi of islamfundi zijde zeggen dat misschien. Maar die maken een heel kleine minderheid uit in België. De meeste 'propalestijnse' mensen hier hebben helemaal geen probleem met joden en noemen de joden ook niet 'de' slechten in dit verhaal.

Antoon
20 januari 2004, 10:45
Waar haal je dat van die Joden Buiten, TomB? antisemiten van neonazi of islamfundi zijde zeggen dat misschien. Maar die maken een heel kleine minderheid uit in België. De meeste 'propalestijnse' mensen hier hebben helemaal geen probleem met joden en noemen de joden ook niet 'de' slechten in dit verhaal.

Laten we het zo stellen. De meeste echte antisemieten in ons land zijn gewoon moslim-allochtonen.
Ook de onvoorwaardelijke en hardnekkigste pro-palestijnen zijn maar een heel klein groepje Vlamingen met arafat-sjaaltje, maar voor het overige zijn het allemaal moslim-allochtonen.

De Vlaamse bevolking in het algemeen wilt daar gewoon een einde van het conflict, een oplossing voor Palestina en veligheid voor Israel, vindt dat het Palestijnse terrorisme niet kan, en dat Israel te hard terugslaat.

Ik ben ervan overtuigd dat de overgrote meerderheid van de Vlamingen noch antisemtietisch, noch anti Israëlisch is, niets bepaald heeft tegen de Joden (ook niet tegen de Joden in ons land) en een evenwichtige mening heeft over de toestand in Israel/Palestina.

Wat er ook gezegd en geschreven wordt.

Pelgrim
20 januari 2004, 11:18
En dat is nu exact ook wat ik zie in de vredesbeweging waar ik bij werk. Sommigen verdraaien het in de media gewoon zo dat de vredesactivisten joden viseren.

Antoon
20 januari 2004, 11:35
En dat is nu exact ook wat ik zie in de vredesbeweging waar ik bij werk. Sommigen verdraaien het in de media gewoon zo dat de vredesactivisten joden viseren.

Ik heb dit reeds besproken met joodse mensen. Hun perceptie is ook zo. Maar dat komt vanwege verschillende factoren:

De media speelt inderdaad een vicieuze rol (meestal wel nadelig voor Israel).

Maar de activisten die "pro-palestijns" willen zijn hebben het steeds eenzijdig over een gedemonizeerde Israel en een 'te begrijpen' Palestijnen. De acties van Israel worden eenzijdig en ongenuanceerd met de vinger gewezen, nooit als gevolg van het Palestijnse gruwel begrepen. De Palestijnse gruweldaden worden meestal verzwegen of eventjes veroordeeld, steeds met een 'maar, te begrijpen want...'

Bovendien worden de acties die gevoerd worden steeds weer tegen Israel gevoerd (pogingen tot boycot, protestmarsen, etc...) . Nooit een boycot tegen Palestijnen na weer een bloedige slachting van tientallen Israëlische kinderen, nooit een protest mars tegen Arafat, Yassin en hun bloedige aanslagen.

Daarom gaan de Joden ervan uit dat er meer is achter deze houding dan een pure vredeswens.

Bovendien vinden ze dat de ijver om tegen Israel en voor de 'bescherming' van de Palestijnen te strijden in verhouding onproportioneel groot is vergeleken met de veel bloedigere conflicten in bijvoorbeeld Tsjetsjenië of Algerije, waar geen honderden maar eerder tienduizenden mensen sterven.

Pelgrim
20 januari 2004, 11:44
Voor zover ik weet heeft de vredesorganisatie waar ik bij werk nog nooit de terreur van palesteinen tegen israelische mensen goedgepraat. Een AEL zal dat ongetwijfeld wel doen. En omdat die nu toevallig meelopen met de rest van de -wel goedmenende- vredesactivisten... tja, zo gaat dat he.

Antoon
20 januari 2004, 12:07
Voor zover ik weet heeft de vredesorganisatie waar ik bij werk nog nooit de terreur van palesteinen tegen israelische mensen goedgepraat. Een AEL zal dat ongetwijfeld wel doen. En omdat die nu toevallig meelopen met de rest van de -wel goedmenende- vredesactivisten... tja, zo gaat dat he.

Dat schreef ik ook niet.

Over welke vredesorganisatie heb je het?

Pelgrim
20 januari 2004, 12:13
Pax Christi. (nee ik ben geen katholiek :wink: )

Antoon
20 januari 2004, 12:46
Pax Christi.

In het conflict tussen Israel en de Palestijnen is de houding van Pax Christi puur eenzijdig anti-Israel.

Ze heeft het wel over een spiraal van geweld, en ook over het proberen om andere instanties dan Hamas en Fatah te helpen promoten.

Maar hun oplossingen zijn steeds eenzijdig "het stoppen van de bezetting, het stoppen van de veiligheidsmuur om terroristen tegen te houden, het serieus drukken van Europa op Israel, indien nodig met stopzetting van associatie-akkoorden, en uiteraard het boycotten van Israelische producten.
Hun uitleg over de feiten en gevolgen op het terrein ook : Israel spendeert veel geld aan militaire departementen, Israel bouwt de muur met het doel er apartheid te creëren, Israel vernield de huizen, Israel wilt meer nederzettingen plaatsen. De Palestijnen lijden eronder, hun boeren zien hun oogst vernield, hun dorpen worden omsingeld, etc...

Ik heb nergens gelezen dat de Palestijnen moeten onder druk gezet worden door Europa, ook indien nodig door het stopzeten van steun, dat ze moeten ophouden met het plegen van bloedige aanslagen tegen onschuldige kinderen, dat ze het geld anders moeten gebruiken dan voor het produceren van bomgordels en opleidingsscholen voor het hersenspoelen van zeer jonge potentiële zelfmoordterroristen.

Ik heb ook nergens gelezen dat de feiten op het terrein ertoe leiden dat de Israelische kinderen die de aanslagen overleefd hebben voor het leven zijn verminkt, dat de Israelische burgers met angst nog een bus instappen of in een pizzeria gaan eten, etc...

Stellingen als : "Met een ongeziene brutaliteit ontwortelt het Israëlische leger Palestijnse boomgaarden en vernietigt het winkels en huizen. " zijn schering en inslag in de teksten, persberichten en andere publicaties van Pax Christi. Maar om eens iets te lezen als "Met ongeziene ijver proberen ook vandaag nog de Palestijnse organisaties inclusief Arafat's Fatah dagelijks om slachtpartijen uit te voeren tegen Israelische vrouwen en kinderen", daar moet je wat voor verzinnen, het staat er nergens tussen.

Dat soort houdingen geven geen vredesboodschap of vredeswens door. Pax Christi is een organisatie die alles in het werk stelt om het lijden van de Palestijnen en de acties van Israel zo groot mogelijk in beeld en woord te zetten en natuurlijk enkel de negatieve stukken, maar de Palestijnse moordpartijen en het lijden van de Israeli's zo min mogelijk te melden.
Hun acossiatie met het actie-platform Palestina is hier een prangend bewijs van.

De motieven zijn dus elders te zoeken.


(nee ik ben geen katholiek :wink: ) Is allemaal niet relevant. :wink:

Pelgrim
21 januari 2004, 09:25
De officiële berichten lees ik eigenlijk niet zoveel( :oops: ) maar ik weet wel wat er zoal in de wandelgangen wel eens verteld wordt. En ze zijn niet echt mals voor de bussen- en burgersopblazers. K zal eens navragen waarom er geen officiële standpunten zijn mbt de aanslagen zelf.