PDA

View Full Version : En wat doet belgië?


jan hyoens
22 januari 2004, 12:30
Geknoei

Kabinet lijkt zich met soepel immigratiebeleid voor Oost-Europeanen uit te leveren aan belangen van tuinders en eurofielen

Door Syp Wynia

Over honderd dagen behoort een groot deel van Oost-Europa bij de Europese Unie, maar Nederland worstelt nog met de vraag of de Polen, de Tsjechen, de Hongaren en de rest dan ook meteen vrij in Nederland mogen werken en zich hier mogen vestigen. Duitsland en Oostenrijk beantwoordden die vraag vier jaar geleden al: zij bedongen dat de vijftien huidige EU-landen nog maximaal zeven jaar het recht houden om immigranten uit de tien nieuwe landen te weren. De meeste andere EU-landen maken ook gebruik van die regeling. Na maandenlang geharrewar in de regeringscoalitie stelt staatssecretaris Mark Rutte (Sociale Zaken, VVD) nu voor de Oost-Europeanen wél meteen toe te laten, zij het met een soepel te verstrekken vergunning. Bovendien stelt hij een bovengrens voor, al weet hij nog niet hoe hoog die moet liggen.

Het voorstel van Rutte is compromis-geknoei. Er zijn in Nederland meer dan 2,5 miljoen mensen onder de 65 jaar die op de een of andere manier werkloos zijn en een uitkering krijgen. Velen van hen zouden kunnen werken, en willen dat veelal ook. Er is al een immigratiewet, de Wet Arbeid Vreemdelingen, waarvan elk jaar meer dan dertigduizend niet-EU-burgers, onder wie veel Oost-Europeanen gebruik maken. Als er al behoefte is aan nog meer immigranten, dan gaat het hooguit om zeer hoog opgeleide, zeer goed verdienende buitenlanders en dat onderscheid maakt Rutte niet. Alle andere immigratie leidt nu of op termijn alleen maar tot verlies voor Nederland, al was het maar omdat die immigranten ook het recht krijgen op Nederlandse uitkeringen.

Het kabinet-Balkenende dreigt zich, zoals zoveel kabinetten eerder, uit te leveren aan houders van economische en ideologische deelbelangen - in dit geval vooral van de tuinbouw en van eurofiele doordrijvers - die de gevolgen van hun onverantwoordelijkheid afwentelen op de Nederlandse samenleving. Er is vooralsnog geen enkele reden om de toestroom te verruimen. Laat Nederland niet lichtzinnig zijn, gewoon doen wat de buren doen en voorlopig de toegang tot Nederland niet verder vrijgeven dan nu al het geval is."

Misschien kan iemand mij helpen en mij vertellen wat het belgisch beleid in dit verband! Of is mijn vermoeden juist en is het stilzwijgen rond deze zaak weeral een teken dat onze regering "die de hele wereld ons benijdt" weeral maatregelen gaat nemen als het te laat is?