PDA

View Full Version : Vlaanderen heeft Zaventem nodig!


William
2 februari 2004, 16:53
Zaventem blijft nodig!

Het lijkt wel of de Vlaamse politici niet geïnteresseerd zijn in een luchthaven op Vlaamse bodem.

Het Vlaams Blok is in het debat over Zaventem en de geluidshinder altijd heel duidelijk geweest: de geluidsoverlast moet sterk worden teruggedrongen en ieder concentratiebeleid is uit den boze. Zowel overdag als 's nachts moeten de vliegroutes maximaal gespreid worden. Het schandalige beleid van Ecolo-minister Durant heeft van ons dan ook zeer stevig weerwerk gekregen.

Tegelijk hebben we steeds herhaald dat het niet de bedoeling kan zijn dat de luchthaven onbruikbaar zou worden en dat de tienduizenden jobs in en rond de luchthaven in gevaar zouden gebracht worden. We hebben de bevolking dan ook nooit willen wijsmaken dat de nachtvluchten zomaar konden afgeschaft worden. De billijke spreiding van de lasten was de enige oplossing van het gezond verstand. Het is erg dat deze richting pas werd ingeslagen op bevel van de rechters van het Hof van Beroep.

Sluiten!?

Sommigen voeren evenwel al geruime tijd een intensieve campagne tegen de luchthaven zélf. Een aantal Franstalige actievoerders, voornamelijk uit Brussel, willen Zaventem reduceren tot een soort Deurne, waar alleen nog wat zakenlui en Europese ambtenaren zouden landen. De motie die op 4 juli vorig jaar werd goedgekeurd in het Brussels parlement (door de Franstalige partijen, mét steun van SP.A en VLD) en waarin werd geijverd voor een nieuwe nationale luchthaven in Wallonië, paste volledig in dit plaatje.

Een supermoderne luchthaven in Wallonië (gebouwd met Vlaamse centen!) zou onnoemelijk veel bedrijven en arbeidsplaatsen uit onze streek wegtrekken. In plaats van een groeipool zou Zaventem een economisch kerkhof worden. Helemaal in hetzelfde denkpatroon riep ook Luc Coene, de gewezen kabinetschef van Guy Verhofstadt, op 11 januari uit dat Zaventem op termijn zou moeten sluiten. Hij werd stel door zijn paniekerige partijgenoten de mond gesnoerd, maar het was te laat: de verborgen agenda was blootgelegd.

Vlaamse regering slaapt

Terwijl het debat over de toekomst van Zaventem volop woedde en Wallonië alles deed om de vrachttrafiek uit Zaventem weg te snoepen, moesten we vaststellen dat de Vlaamse Regering met de handen gekruist bleef zitten. De bevoegde minister, Patricia Ceyssens (VLD), bleek over niet de minste dossierkennis te beschikken, voerde geen overleg met de koerierbedrijven en deed tot half januari geen enkele inspanning om de tewerkstelling in Vlaanderen te verdedigen. Een hoogst beschamende vaststelling.

Het Vlaams Blok heeft alvast enkele concrete eisen op de agenda gezet: de toekomst van de luchthaven moet op korte én lange termijn verzekerd worden door de versnelde aansluiting van de luchthaven op het binnenlands spoorwegennet én op de HST. Anders worden we tussen nu en tien jaar plat geconcurreerd door Schiphol en Parijs.

Leefbaar

Het Vlaams Blok pleit dus voor een leefbare luchthaven, die zich geleidelijk ontwikkelt mét respect voor de omgeving. Maar we zetten ons dus evengoed af tegen een reuze-haven (de zogenaamde "mega-port"), een idee dat ontstaan is in de regeerperiode van Dehaene, waarbij Zaventem versneld moest groeien tot één van de grootste luchthavens van Europa. Het moet draaglijk blijven voor de bevolking. En de groene gordel rond de luchthaven mag niet platgewalst worden door staal en beton.

Vlaams Blok

Met andere woorden; we horen de laatste tijd niet veel meer over onze Vlaamse luchthaven maar we kunnen niet ontkennen dat 'onze' ministers de laatste tijd meer plat op hun buik lagen voor de Walen dan dat ze onderhandelden met de bedrijven én talrijke actiecomités tegen de geluidsoverlast om de geluidshinder aan te pakken.

Over de Durant-tijdperk zullen we het maar beter niet meer hebben want die rotte appel is allang vergaan maar ik heb precies de neiging om te zeggen dat Anciaux ook stilletjes rotte plekken begint te krijgen. Of ben ik verkeerd en is onze voormale nationalist toch goed bezig?

Het Skill Effect
2 februari 2004, 17:56
Weer zo'n typische poll, waar de persoonlijke keuze van de oprichter ervan afdruipt! :roll: :evil:

Wat dacht je van de optie: zulke polls interesseren mij geen reet!!!

Patriot!
2 februari 2004, 18:10
Weer zo'n typische poll, waar de persoonlijke keuze van de oprichter ervan afdruipt! :roll: :evil:

Wat dacht je van de optie: zulke polls interesseren mij geen reet!!!

Tip: bij zo'n belachelijke polls ALTIJD de keuze kiezen die de oprichter liever niet zag.

William
2 februari 2004, 18:27
Ik begrijp niet wat het probleem is; de poll bevat duidelijk een 'ja', 'nee' en 'geen mening' als opties. Maar ja, van de belgicisten kan je ook niet anders verwachten dat ze spoken of wacht een belgische constructie zien... :roll:

Het Skill Effect
2 februari 2004, 19:12
Weer zo'n typische poll, waar de persoonlijke keuze van de oprichter ervan afdruipt! :roll: :evil:

Wat dacht je van de optie: zulke polls interesseren mij geen reet!!!

Tip: bij zo'n belachelijke polls ALTIJD de keuze kiezen die de oprichter liever niet zag.


:lol: :lol: :lol:

Merci voor de tip.

Ik stem echter niet, omdat het resultaat toch niks uitmaakt met een subjectieve poll! :!:

Het Skill Effect
2 februari 2004, 19:13
Ik begrijp niet wat het probleem is; de poll bevat duidelijk een 'ja', 'nee' en 'geen mening' als opties. Maar ja, van de belgicisten kan je ook niet anders verwachten dat ze spoken of wacht een belgische constructie zien... :roll:Zeg eens voor welke optie jij koos?

Overduidelijk de eerste.

Het enige neutrale antwoord is het middelste.

De andere zijn niet neutraal 'beste vriend'! :roll: :roll: