PDA

View Full Version : Waarom laten we Europa ten onder gaan ??????????????????????


Cynicus
7 februari 2004, 14:23
Het vreemdelingenprobleem in Europa neemt steeds dramatischer proporties aan. In heel wat Europese steden waar veel vreemdelingen wonen, is de toestand ronduit onhoudbaar geworden. Doordat de hier aanwezige vreemdelingen meer kinderen krijgen, zal hun proportioneel aandeel in de Europese bevolking steeds groter worden. Ook de legale en illegale migratie naar Europa blijft toenemen. Europa dreigt te worden overspoeld door islamieten en door negers. Over enkele decennia zouden de blanken in Europa wel eens een minderheid kunnen worden, en worden ze misschien behandeld zoals de negers de blanken behandelden ten tijde van de dekolonisatie. Waarom laten we dat toch allemaal gebeuren ?????????? Waarom wordt er om te beginnen geen waterdichte immigratiestop ingevoerd ?????????? De geschiedenis heeft toch al duidelijk bewezen dat het binnenhalen van massa's vreemden (toen het tijdelijk economisch goed ging) nefaste gevolgen heeft. Zelfs in het verdraagzame en progressieve Nederland wordt er nu zonder complexen gesproken van het multiculdrama. Waarom worden er toch geen lessen getrokken uit de geschiedenis ???????????????

Max
7 februari 2004, 15:31
Welke geschiedenis heeft dit bewezen?

Tjolder
7 februari 2004, 16:02
Rome en de Germaanse barbaren ?

De Romeinen waren te goed voor het zware werk en lieten het door Germaanse barbaren uitvoeren.
Ook dienen in het Legioen kwam te lastig en vreemdelingen mochten ook in het leger. (Tiens klinkt bekend)
Ze hebben het dan nog een tijdje uitgezongen totdat een of andere Germaan de macht gegrepen heeft.

(Vraag me geen namen of data)

Max
7 februari 2004, 16:22
Nuance: rome heeft de macht niet verloren over haar thuisland Italië. Ze heeft enkel de macht verloren over de gebieden die notabene van de Germanen waren. Germanen zijn geen vreemdelingen in hun eigen landen.

Vlaanderen Boven
7 februari 2004, 19:09
Nuance: rome heeft de macht niet verloren over haar thuisland Italië. Ze heeft enkel de macht verloren over de gebieden die notabene van de Germanen waren. Germanen zijn geen vreemdelingen in hun eigen landen.

Ik dacht nochtans dat er Gallo-Romeinen woonden, toch wel wat anders dan Germanen...

Tjolder
7 februari 2004, 20:51
Nuance: rome heeft de macht niet verloren over haar thuisland Italië. Ze heeft enkel de macht verloren over de gebieden die notabene van de Germanen waren. Germanen zijn geen vreemdelingen in hun eigen landen.

8O

Kijk ik ben nu niet speciaal ne krak in geschiedenis. Maar het West-romeinse rijk is ooit tenonder gegaan met Rome erbij.

edit " Het moet natuurlijk het West-romeinse rijk zijn mijn kompas stond verkeerd :wink: "

De laatste Romeinse keizer werd door een Germaanse generaal afgezet.
Ik ken wel geen data of namen meer :oops:

(Ze kunnen me natuurlijk op school ook iets wijsgemaakt hebben)

Is er geen leraar geschiedens in de zaal ?

Nom@d
7 februari 2004, 22:24
Nuance: rome heeft de macht niet verloren over haar thuisland Italië. Ze heeft enkel de macht verloren over de gebieden die notabene van de Germanen waren. Germanen zijn geen vreemdelingen in hun eigen landen.


Kijk ik ben nu niet speciaal ne krak in geschiedenis. Maar het Oost-romeinse rijk is ooit tenonder gegaan met Rome erbij.

De laatste Romeinse keizer werd door een Germaanse generaal afgezet.
Ik ken wel geen data of namen meer :oops:

Is er geen leraar geschiedens in de zaal ?

Volgens de overlevering werd Rome gesticht in 754 voor Christus, door twee afstammelingen van de godin Venus, Romulus en Remus. Na een periode van Etruskisch bewind werd in 509 de laatste koning verdreven en de Romeinse Republiek gesticht. Deze Romeinse staat breidde snel haar grondgebied uit, aanvankelijk ten koste van hun buurvolkeren, zoals de Etrusken en de Griekse kolonisten in Zuid-Italië.

In 27 voor Christus kwam er een einde aan de Republiek: Rome werd een keizerrijk met Augustus als eerste keizer. Onder zijn opvolgers, vooral keizer Trajanus, bereikte het rijk zijn grootste omvang, van Engeland tot aan Perzië, van de Rijn tot aan de Sahara. Na dit hoogtepunt in de tweede eeuw na Christus, begon langzaam maar zeker het verval. Men kon de grenzen niet langer effectief verdedigen tegen invallende volkeren: door de enorme omvang waren er veel problemen, zoals met communicatie en met controle op de legers en ambtenaren in de buitengewesten.

Uiteindelijk werd het rijk in tweeën gedeeld. Het westelijke deel hield Rome als hoofdstad. Deze helft, het eigenlijke Romeinse Rijk, ging in 476 na Christus tenonder, toen de Germanen de laatste Romeinse keizer met pensioen stuurden. Deze keizer werd dan ook spottend Augustulus genoemd, het verkleinwoord voor de keizerlijke titel Augustus.

Rond 1200 werd Lotario Conti tot paus gekozen. Zijn pauselijke naam was Innocentius de Derde. Hij stelde zich de wereldlijke heerschappij van de kerk ten doel.
"zo hielp de vroegchristelijke kerk de onderdrukte massa's van het Romeinse Rijk zingeving en waardigheid te ontdekken in hun bestaan. Het succes van de kerk leidde er echter toe dat ze werd bevolkt door steeds grotere aantallen geestelijken die op de eerste plaats werden aangetrokken door een egoïstisch verlangen naar welstand en macht, zodat de kerk haar energie steeds minder richtte op de gemeenschap en die in plaats daarvan inzette voor haar eigen voordeel"


:wink:

Tantist
7 februari 2004, 22:43
't Is 753 voor Christus, maar voor de rest...

Max
8 februari 2004, 01:50
Feit blijft dat vóór de Romeinen de Germanen hadden "getemd" , de Germanen een entiteit waren, een volk met hun eigen land. Proberen de germanen analoog te vergelijken met de huidige vreemdelingenproblematiek is incorrect. De Europese cultuur kan in theorie als in defensie beschouwd worden tegen een te strikt multiculturalisme , maar dit is helemaal niet te vergelijken met een agressief imperium zoals het Romeinse rijk dat gebieden buiten hun wil annexeerde en in de lange termijn deze gebieden terug verloor aan de rechtmatige eigenaars. Ik zie helemaal geen analogisme noch voorgeschiedenis met de huidige vreemdelingenproblematiek. Dit is een nieuw probleem van de 20ste en 21ste eeuw.

Aangebrande Phönix
8 februari 2004, 02:10
Nuance: rome heeft de macht niet verloren over haar thuisland Italië. Ze heeft enkel de macht verloren over de gebieden die notabene van de Germanen waren. Germanen zijn geen vreemdelingen in hun eigen landen.

8O

Kijk ik ben nu niet speciaal ne krak in geschiedenis. Maar het West-romeinse rijk is ooit tenonder gegaan met Rome erbij.

edit " Het moet natuurlijk het West-romeinse rijk zijn mijn kompas stond verkeerd :wink: "

De laatste Romeinse keizer werd door een Germaanse generaal afgezet.
Ik ken wel geen data of namen meer :oops:

(Ze kunnen me natuurlijk op school ook iets wijsgemaakt hebben)

Is er geen leraar geschiedens in de zaal ?

Ook Italië werd Germaans terrein. Ostrogoten bevolkten het Noorden. Byzanthijnen het zuiden. Gallië viel ten onder aan Germaanse krijgsheren. noord-Iberië evenzeer. Rome zelf werd overrompeld door barbaren olv Alaric. De West-Romeinen gaven de stad op toen ze de hoofdstad naar Ravenna, noordelijker gelegen, verplaatsten. De laatste Romeinse keizers waren niet meer dan vazaller voor de Germaanse landlords. Tot uiteindelijk één van hen er genoeg van had en zich tot koning van het Ostrogothische rijk kroonde.

Aangebrande Phönix
8 februari 2004, 02:13
O ja: Cynicus, blij dat je eens over een lichter onderwerp schrijft. Het doet me deugd dat je eens uit je would-be-provocatieve typetje stapt, aangezien ik het erg vermoeiend vind jouw topics te lezen.

Tantist
8 februari 2004, 02:27
Feit blijft dat vóór de Romeinen de Germanen hadden "getemd" , de Germanen een entiteit waren, een volk met hun eigen land.

Ah ja? Feit is dat dit geen feit is, maar fictie. De Germanen veroverden heel Europa (en eigenlijk maar goed ook, anders woonden wij hier niet)

Tantist
8 februari 2004, 02:28
PS: Waarom gebruiken we zoveel uitroeptekens ?????????????????????? :twisted:

Aangebrande Phönix
8 februari 2004, 02:34
Feit blijft dat vóór de Romeinen de Germanen hadden "getemd" , de Germanen een entiteit waren, een volk met hun eigen land.

Ah ja? Feit is dat dit geen feit is, maar fictie. De Germanen veroverden heel Europa (en eigenlijk maar goed ook, anders woonden wij hier niet)

"Veroveren" is een groot woord. De Mongolen "veroverden" ook de hele wereld, met als verschil dat het gecoördineerd gebeurde. En het enige dat ze hebben gedaan is hun generaals aan het hoofd van de staten gezet. De cultuur hebben ze nimmer kunnen doordrukken, de nomaden werden dan ook ahw opgeslokt door de reeds bestaande structuren en tradities. Anders zou men nu in Frankrijk, Italië en Spanje een Germaanse taal spreken. Ze konden dat niet opleggen, de Romeinen zijn daar wel in geslaagd. Beste bewijs is de Belgische taalgrens: Hoewel er bijzonder weinig "zuiders" bloed door de Waalse aderen stroomt (of het moet zijn door de Italiaanse inwijkelingen), zijn ze wel steeds tot de Romaanse cultuur blijven behoren. De hordes hebben gebieden overrompeld en een nieuwe elite aangebracht, maar van een echte verovering kan je volgens mij niet spreken. Maar dat ligt ook aan de persoonlijke invulling die ik aan het begrip geef.

Max
8 februari 2004, 02:40
Feit blijft dat vóór de Romeinen de Germanen hadden "getemd" , de Germanen een entiteit waren, een volk met hun eigen land.

Ah ja? Feit is dat dit geen feit is, maar fictie. De Germanen veroverden heel Europa (en eigenlijk maar goed ook, anders woonden wij hier niet)

Hallo? Duid mij de historische fout die ik maak in uw quotje? Ga je mij hier vertellen dat de Romeinen de Germanen een aanzienlijke tijd niet hebben getemd ofwat? Of dat de Germanen geen onderscheidbare groep waren vóór de Romeinen? Of dat deze groep geen land had die door de Romeinen was ingepakt? Of dat - en nu komen we tot de kern van de discussie - er geen enkele vergelijking is met de huidige vreemdelingen problematiek in het Westen ? Ik zie geen voorbarige veronderstellingen van mijn kant. Europa van vandaag als entiteit, is een rijke federatie van de gewilligen , met een influx van cultureel achtergestelde mensen uit de Zuidelijke hemisfeer. WTF is de vergelijking met agressief imperialisme van oude rijken van 2000 jaar geleden die "on the whim" gebieden annexeerde zonder het huidige kader? :?

skye
8 februari 2004, 13:02
Ah ja? Feit is dat dit geen feit is, maar fictie. De Germanen veroverden heel Europa (en eigenlijk maar goed ook, anders woonden wij hier niet)

Hallo? Duid mij de historische fout die ik maak in uw quotje? Ga je mij hier vertellen dat de Romeinen de Germanen een aanzienlijke tijd niet hebben getemd ofwat? Of dat de Germanen geen onderscheidbare groep waren vóór de Romeinen? Of dat deze groep geen land had die door de Romeinen was ingepakt? Of dat - en nu komen we tot de kern van de discussie - er geen enkele vergelijking is met de huidige vreemdelingen problematiek in het Westen ? Ik zie geen voorbarige veronderstellingen van mijn kant. Europa van vandaag als entiteit, is een rijke federatie van de gewilligen , met een influx van cultureel achtergestelde mensen uit de Zuidelijke hemisfeer. WTF is de vergelijking met agressief imperialisme van oude rijken van 2000 jaar geleden die "on the whim" gebieden annexeerde zonder het huidige kader? :?

De Romeinen hebben nooit over de Germanen geregeerd. U vergist zich waarschijnlijk met de kelten. In Belgie en Gallie woonden in die tijd nog geen Germanen.
De Romeinen zijn ooit Germania binnengevallen maar zijn daar redelijk snel buitengesmeten geweest.

Max
8 februari 2004, 13:17
De Romeinen hebben nooit over de Germanen geregeerd. U vergist zich waarschijnlijk met de kelten. In Belgie en Gallie woonden in die tijd nog geen Germanen.
De Romeinen zijn ooit Germania binnengevallen maar zijn daar redelijk snel buitengesmeten geweest

Excuseer? "snel buitengesmeten"? "Nooit geregeerd"? De eerste invasie door de Romeinen was in 15 VC en Germania is 200 jaar geregeerd door de Romeinen. Pas laat na de splitsing hebben ze daar hun controle verloren.

Ik dacht trouwens dat de discussie begon met de veronderstelling dat de Romeinen vreemde barbaren zoals de Germanen hun werk lieten doen.

Mustapha
8 februari 2004, 13:52
Ik heb ooit een professor gehoord die zei "Europa is een schande, klagen over de muur in Israel maar rond Europa bestaat die muur al jaar en dag".

Europa heeft 1 van de strengste immigratiebeleid.

Darwin
8 februari 2004, 14:06
De Romeinen hebben nooit over de Germanen geregeerd. U vergist zich waarschijnlijk met de kelten. In Belgie en Gallie woonden in die tijd nog geen Germanen.
De Romeinen zijn ooit Germania binnengevallen maar zijn daar redelijk snel buitengesmeten geweest

Excuseer? "snel buitengesmeten"? "Nooit geregeerd"? De eerste invasie door de Romeinen was in 15 VC en Germania is 200 jaar geregeerd door de Romeinen. Pas laat na de splitsing hebben ze daar hun controle verloren.

Dat is dat stukske Zuid-Duitsland achter de "Limes" tussen Rijn en Donau.

De Germanen drongen echter regelmatig het Romeinse Rijk binnen en vestigden zich onder andere in onze streken, de kempen en verder zuidwestwaarts, van waaruit ze het Frankische Rijk uitbouwden.

Aangebrande Phönix
8 februari 2004, 14:23
Excuseer? "snel buitengesmeten"? "Nooit geregeerd"? De eerste invasie door de Romeinen was in 15 VC en Germania is 200 jaar geregeerd door de Romeinen. Pas laat na de splitsing hebben ze daar hun controle verloren.

Dat is dat stukske Zuid-Duitsland achter de "Limes" tussen Rijn en Donau.

De Germanen drongen echter regelmatig het Romeinse Rijk binnen en vestigden zich onder andere in onze streken, de kempen en verder zuidwestwaarts, van waaruit ze het Frankische Rijk uitbouwden.

Stukje waar de Allemanen woonden. Vandaar de huidige naam van Duitsland in het Frans..

Die inval der Romeinen zal de veroveringstocht van De Verhevene geweest zijn. Hij poogde de grens van de Rijn naar de Elbe te verleggen. Toen hij echter een behoorlijk aantal legioenen verloor (een complex die zijn oudoom al moest torsen) in het een of ander woud waar de naam mij van ontsnapt -adem- werden geen pogingen meer ondernomen. De Noordgrenzen van Het Rijk lagen vast (buiten latere veroveringen van Traianus in Dacia en territoriale winsten in Caledonia).

Max
8 februari 2004, 14:56
Germania Superior en Inferior , geloof ik.

Darwin
8 februari 2004, 15:03
Dat is dat stukske Zuid-Duitsland achter de "Limes" tussen Rijn en Donau.

De Germanen drongen echter regelmatig het Romeinse Rijk binnen en vestigden zich onder andere in onze streken, de kempen en verder zuidwestwaarts, van waaruit ze het Frankische Rijk uitbouwden.

Stukje waar de Allemanen woonden. Vandaar de huidige naam van Duitsland in het Frans..

Die inval der Romeinen zal de veroveringstocht van De Verhevene geweest zijn. Hij poogde de grens van de Rijn naar de Elbe te verleggen. Toen hij echter een behoorlijk aantal legioenen verloor (een complex die zijn oudoom al moest torsen) in het een of ander woud waar de naam mij van ontsnapt -adem- werden geen pogingen meer ondernomen. De Noordgrenzen van Het Rijk lagen vast (buiten latere veroveringen van Traianus in Dacia en territoriale winsten in Caledonia).

De naam Allemannen is net wat het wil zeggen, het was een verbond van alle mannen uit die streken. Waarschijnlijk schreven ze dat Olla Manna of zo.

Tjolder
8 februari 2004, 18:53
Ik heb ooit een professor gehoord die zei "Europa is een schande, klagen over de muur in Israel maar rond Europa bestaat die muur al jaar en dag".

Europa heeft 1 van de strengste immigratiebeleid.

:lol: :lol: :lol:

Ge vergist u beste kerel de Chineese muur staat in Azië.

maddox
9 februari 2004, 00:55
Ook professoren durven eens kemels te schieten Mustapha.

Alleen Allah ,en zijn Profeet zijn daarvan verschoond.

En nu het Immigratiebeleid van Saoudi Arabië op de korrel.
Of dat van het zeer gematigde Marroko.

On Topic.
Het feit dat de Romeinen te politiek bezig waren, en hun legioenen lieten rusten,oftewel roesten heeft ervoor gezorgd dat de grenzen niet beschermd werden tegen de inwijkelingen die door de Hunnen opgejaagd weren.

Kort gezegt, de politieke elite in Rome lag volgevreten te luisteren naar de onheilstijdingen, en dacht, "och, da's ver van ons bed". Tot er een barbaarse"koning" de Romeinse elite nogal hard op de feiten drukte.

k9
9 februari 2004, 08:00
Het vreemdelingenprobleem in Europa neemt steeds dramatischer proporties aan. In heel wat Europese steden waar veel vreemdelingen wonen, is de toestand ronduit onhoudbaar geworden.

Inderdaad in antwerpen met al die vlaams blok stemmers is het inderdaad onhoudbaar geworden :roll:


Doordat de hier aanwezige vreemdelingen meer kinderen krijgen, zal hun proportioneel aandeel in de Europese bevolking steeds groter worden.

Ach ja al die nederlanders die hier wonen (de grootste groep "vreemdelingen" in belgie btw) vind ik echt verveelend.Ook de legale en illegale migratie naar Europa blijft toenemen.

Leugens de legale neemt drastisch af (bijna gehalveerd in enkele jaren) en de illegale tja dat weet je niet daarom noemen ze het illegaal.Europa dreigt te worden overspoeld door islamieten en door negers. Over enkele decennia zouden de blanken in Europa wel eens een minderheid kunnen worden, en worden ze misschien behandeld zoals de negers de blanken behandelden ten tijde van de dekolonisatie.

Paranoia onzin.

k9
9 februari 2004, 08:02
Rome en de Germaanse barbaren ?

De Romeinen waren te goed voor het zware werk en lieten het door Germaanse barbaren uitvoeren.
Ook dienen in het Legioen kwam te lastig en vreemdelingen mochten ook in het leger. (Tiens klinkt bekend)
Ze hebben het dan nog een tijdje uitgezongen totdat een of andere Germaan de macht gegrepen heeft.

(Vraag me geen namen of data) :lol:

Ten tijde van wat je hier schrijf was het west romeinse rijk gevallen en was er alleen nog het oost romeinse. OOit eens gezien waar dat lag? Wat dat als hoofdstad had?

De romeinen zijn juist HET perfecte voorbeeld dat integratie kan werken. Miljoenen romainse "allochtonen" beschouwden zichzelf als romein en hielden het romeinse rijk en tradities in stand.

k9
9 februari 2004, 08:07
Kort gezegt, de politieke elite in Rome lag volgevreten te luisteren naar de onheilstijdingen, en dacht, "och, da's ver van ons bed". Tot er een barbaarse"koning" de Romeinse elite nogal hard op de feiten drukte.

Niet echt rome is ten onder gegaan door economische en politieke problemen. 1 vd problemen was dat ze enkele keren van staatsvorm veranderde en er constant politieke chaos was (tiens van staatsvorm veranderen wie wil dat nu weer ?) Het resultaat was dat ze practisch geen geld meer hadden om hun legioenen te betalen. Dat plus dat het romeinse rijk te log was om te veranderen toen de oorlogvoering mee veranderde.

Heb hier nog de edward_gibbon_-_history_of_the_decline_and_fall_of_the_roman_empi re,_vol_1 tot 6 liggen . (wel maar delen uit gelezen eigenlijk zoek ik iets over de opgang van het romeinse rijk)

Aangebrande Phönix
9 februari 2004, 16:13
Non Jef t'es pas tout seul
Mais arrête de pleurer
Comme ça devant tout le monde
Parce qu'une demi-vieille
Parce qu'une fausse blonde
T'a relaissé tomber
Non Jef t'es pas tout seul
Mais tu sais que tu me fais honte
A sangloter comme ça
Bêtement devant tout le monde
Parce qu'une trois quarts putain
T'a claqué dans les mains
Non Jef t'es pas tout seul
Mais tu fais honte * voir
Les gens se paient notre tête
Foutons le camp de ce trottoir
Viens Jef viens viens viens

Viens il me reste trois sous
On va aller se les boire
Chez la mère Françoise
Viens Jef viens viens il me reste trois sous
Et si c'est pas assez
Ben il me restera l'ardoise
Puis on ira manger
Des moules et puis des frites
Des frites et puis des moules
Et du vin de Moselle
Et si t'es encore triste
On ira voir les filles
Chez la madame Andrée
Paraît qu'y en a de nouvelles
On rechantera comme avant
On sera bien tous les deux
Comme quand on était jeunes
Comme quand c'était le temps
Que j'avais de l'argent

Non Jef t'es pas tout seul
Mais arrête tes grimaces
Soulève tes cent kilos
Fais bouger ta carcasse
Je sais que t'as le coeur gros
Mais il faut le soulever Jef
Non Jef t'es pas tout seul
Mais arrête de sangloter
Arrête de te répandre
Arrête de répéter
Que t'es bon * te foutre * l'eau
Ou que t'es bon * te pendre
Non Jef t'es pas tout seul
Mais c'est plus un trottoir
Ça devient un cinéma
Où les gens viennent te voir
Viens Jef mais viens viens

Viens il me reste ma guitare
Je l'allumerai pour toi
Et on sera espagnols
Jef viens viens
Comme quand on était mômes
Même que j'aimais pas ça
Tu imiteras le rossignol Jef
Puis on se trouvera un banc
On parlera de l'Amérique
Où c'est qu'on va aller tu sais
Quand on aura du fric Jef viens
Et si t'es encore triste
Ou rien que si t'en as l'air
Je te raconterai comment
Tu deviendras Rockefeller
On sera bien tous les deux
On rechantera comme avant
Comme quand on était beaux Jef
Comme quand c'était le temps
D'avant qu'on soit poivrots

Allez viens Jef viens
Oui oui Jef oui viens.

Antoon
9 februari 2004, 17:24
PS: Waarom gebruiken we zoveel uitroeptekens ?????????????????????? :twisted:

:lol: