PDA

View Full Version : Wat wil je doen voor het BROV?


Bece
10 februari 2004, 09:44
Het is vrij duidelijk dat je niet op een van de bestaande partijen moet rekenen om de invoering van het BROV er door te krijgen.
Hier op de forums blijken er nogal wat mensen te zitten die voorstander zijn van het BROV en daarom de vraag.

Wat wil je zelf doen om het BROV ingevoerd te krijgen.
Gelieve hier a.u.b. geen discutie te gaan voeren over het BROV zelf.

Supe®Staaf
10 februari 2004, 10:39
Het is vrij duidelijk dat je niet op een van de bestaande partijen moet rekenen om de invoering van het BROV er door te krijgen.
Hier op de forums blijken er nogal wat mensen te zitten die voorstander zijn van het BROV en daarom de vraag.

Wat wil je zelf doen om het BROV ingevoerd te krijgen.De mensen overhalen om erover te lezen, denken, discussiëren.
Goeie aangrijpingspunten: discussies waarin het woord democratie (ten onrechte) gehanteerd wordt.
Klagers erop wijzen dat ze een instrument ontberen om hun wil kenbaar te maken en af te dwingen.
Partijaanhangers ermee mangelen en met hun neus in hun ondemocratische drek wrijven, tot ze zich zo schuldig voelen als een katholiek na tien jaar zonder biechten.
Kortom: de strijd om het vocabularium voeren, alvorens de particraten hem volledig gewonnen hebben. :wink:

Pelgrim
10 februari 2004, 10:47
Goei vraag.

1) BROV alleen is voor mij niet voldoende (want BROV alléén wordt een farce, de partijen en belangengroepen gaan die naar hun hand zetten). Ik wil daarbij: verdere uitbouw van basisdemocratie (wijkcommités, etc.), confederale staatsstructuur, permanente afzetbaarheid van ambtenarij en regeringsfunctionarissen. Als we iets doen, ineens goed he.

2) hoe dat invoeren? Als het kan via de normale weg: verkiezingsdeelname. Maar ik vrees dat het establishment serieus zal tegenspartelen, dus, mijn onderschrift trouw, de barricaden op! :P

Supe®Staaf
10 februari 2004, 11:01
Goei vraag.

1) BROV alleen is voor mij niet voldoende (want BROV alléén wordt een farce, de partijen en belangengroepen gaan die naar hun hand zetten). Ik wil daarbij: verdere uitbouw van basisdemocratie (wijkcommités, etc.), confederale staatsstructuur, permanente afzetbaarheid van ambtenarij en regeringsfunctionarissen. Als we iets doen, ineens goed he.Bedenk dat BROV op initiatief van de burger is.
Uiteraard hebben partijen en belangengroepen, van welke inslag ook de mogelijkheid, het recht ,en zelfs een beetje de plicht om voor zichzelf en de mensen die er zich in verenigd hebben hun belangen op te komen.

Het pro-contra-debat naar aanleiding van eventuele BROV's behoort de burger én zijn verenigingen.
't Is niet omdat we nu de politieke partijen met alle zonden Israëls beladen, dat ze bij een BROV geen stem of spreekrecht meer zouden hebben. Dit zou enkel tot normale proporties teruggebracht worden in tegenstelling tot hun absolute beslissingsmacht in het louter vertegenwoordigende systeem.

De beïnvloeding waar jij hier een argument contra van wenst te maken, gaat evengoed op voor alle vormen van democratie. Beïnvloeding kan, mag, maar moet vooral vanuit meerdere hoeken evenredig mogelijk gemaakt worden.

Pelgrim
10 februari 2004, 11:17
Op dat punt heb je misschien wel gelijk, maar dat neemt niet weg dat verdere verdieping van de democratie meer moet inhouden dan alleen maar een stem gaan uitbrengen bij referenda. Die zijn uiteraard belangrijk, maar andere hervormingen kunnen daar mee gekoppeld worden.

Supe®Staaf
10 februari 2004, 11:29
Op dat punt heb je misschien wel gelijk, maar dat neemt niet weg dat verdere verdieping van de democratie meer moet inhouden dan alleen maar een stem gaan uitbrengen bij referenda. Die zijn uiteraard belangrijk, maar andere hervormingen kunnen daar mee gekoppeld worden.Sssssssssst!
8O 8O 8O
Gelieve hier a.u.b. geen discutie te gaan voeren over het BROV zelf.
Dat was nochtans wat ik precies voor BROV wilde doen! :cry: :( 8O

Pelgrim
10 februari 2004, 11:33
oei... :oops:

sorry, Bece :wink:

Om uw feitelijke vraag nog eens te beantwoorden: op naar de barricades :wink:

Supe®Staaf
10 februari 2004, 11:53
oei... :oops:

sorry, Bece :wink:

Om uw feitelijke vraag nog eens te beantwoorden: op naar de barricades :wink:Bon, vechten doe ik niet graag, maar voor actie heb ik (evenals Bece in die andere topic vertelde) graag 250€ veil.

Pelgrim
10 februari 2004, 12:00
Zo'n barricade opwerken kan inderdaad wel wat geld kosten. Zetels, tafels, stoelen, een oude kar, een autowrak, een piano... vind dat maar eens, tegenwoordig. De crisis heeft toegeslagen, ook voor barricadeurs.

Bece
10 februari 2004, 12:03
Lap. het is weeral bezig. Probeer A.U.B. bij het onderwerp te blijven. Er zijn forums genoeg waar je je mening over het BROV kwijt kan. Hier gaat het er om wat je wilt doen om het ingevoerd te krijgen. NIET hoe je over het BROV denkt.

Een mogelijkheid.
Het is evident dat er geen enkele bestaande partij het BROV wenst in te voeren.
Het enige alternatief is dan ook zelf een partij op te richten.
Het enige punt van die partij moet dan zijn "het invoeren van het Bindend Referendumrecht Op Volksinitiatief". Andere partijstandpunten zijn volkomen onbelangrijk omdat iedereen na het invoeren van het BROV gewoon zelf die punten kan aanbrengen die hij/zij belangrijk vindt. De volksvertegenwoordigers of de bevolking zullen dan wel oordelen of je ideeen goed zijn.
Daarvoor is echter geld nodig, veel geld zelfs, want om een kans te maken moet je de bevolking voorlichten over het wat, hoe en waarom van het BROV. Er zijn duizenden misverstanden over.
Je hebt niet alleen geld nodig maar ook mensen die aan de bevolking het wat, hoe en waarom willen gaan uitleggen.

Belangrijk is ook om te weten of de bevolking wel degelijk geïnteresseerd is in het BROV. Wanneer er interesse is dan moet het toch wel mogelijk zijn om binnen een redelijke termijn 10000 leden te werven die er, eenmalig, minstens een bedrag van 100 tot 500€ voor over hebben om hun droom te realiseren.
Wanneer dat zo is dan staat niets een verkiezingsoverwinning in de weg. Met verkiezingsoverwinning bedoel ik 67% van de zetels. Maar met 35% beschik je al over voldoende macht om een BROV af te dwingen over de invoering van het BROV.
Wanneer je minder haalt dan die 35% betekend dit dat de gemiddelde kiezer geen belang hecht aan het BROV en is dat een democratische beslissing die moet gerespecteerd worden. Exit BROV.

Hoe geraak je echter aan het geld op een, voor de kandidaat leden, betrouwbare mannier?
Onderstaand systeem lijkt mij betrouwbaar. Ik weet alleen niet of het wettelijk mogelijk is.
Openen van 2 rekeningen.
Een rekening waarop je werkingsgeld voor de partij kan storten (Gelijk welk bedrag) dat kan gebruikt worden door het partijbestuur voor wervingskosten. Uigaven gecontroleerd door een deurwaarder of notaris?
Dit is dus een sponsor rekening.
Een tweede rekenening waarop je je kandidaat lid meld waarvoor je een bedrag van 100, 200, 300, 400 of 500€ stort. (ronde getallen zoals je ziet) Wanneer er binnen een termijn van (zeggen we) 6 maand geen 10000 mensen overtuigd kunnen worden van het belang van het BROV heeft het volgens mij geen zin meer om nog aan verkiezingen deel te nemen. Exit BROV.
In dat geval krijgt iedereen van de tweede rekening zes maand na afsluiting van bovengenoemde termijn zijn geld terug op zijn rekening gestort.
Op die mannier kan iedereen zijn voorkeur voor het BROV uitspreken zonder dat het direct veel geld kost. Zelfs 1 jaar interest op 500€ betekend maar een paar Euro.
Wanneer 10000 mensen bereid zijn om dat te doen ben ik er vrij gerust in dat we in het opzet, minimaal 35% van de zetels halen, kunnen slagen.

Oh ja. Denk nu niet dat ik alleen maar edele motieven heb om het BROV in te voeren. Het is gewoon voor een stuk eigenbelang. Dank zij het BROV zullen volksvertegenwoordigers gedwongen worden om als goede huisvaders met mijn centen om te springen. Dat betekend dat, bij gelijkblijvende kwaliteit, er tussen 1000 en 10000€ per jaar/belg minder over de balk zal worden gegooit en dat ga ik merken in mijn zak.

Pelgrim
10 februari 2004, 12:10
1)Vivant heeft toch van her referendum een hoofdthema gemaakt?

2) ik heb toch gezegd hoe ik het wil doen :wink:

Supe®Staaf
10 februari 2004, 12:10
Lap. het is weeral bezig. Probeer A.U.B. bij het onderwerp te blijven. Er zijn forums genoeg waar je je mening over het BROV kwijt kan. Hier gaat het er om wat je wilt doen om het ingevoerd te krijgen. NIET hoe je over het BROV denkt.
Maak niet van uw teppen:
Bon, vechten doe ik niet graag, maar voor actie heb ik (evenals Bece in die andere topic vertelde) graag 250€ veil.
En het dubbele ook nog als het er op aankomt. :evil:

Bece
10 februari 2004, 18:23
Pelgrim.
1)Vivant heeft toch van her referendum een hoofdthema gemaakt?
Een hoofd thema waar ze nog geen 500 (ik denk zelfs nog geen 50) woorden aan vuil gemaakt hebben?
Waar vind ik de officiele standpunt van Vivant over het hoe, wat en waarom van het BROV.

2) ik heb toch gezegd hoe ik het wil doen
Haja, en waar dan wel. Geef mij de link eens door. Het kan zijn dat ik het gemist heb.

Bece
10 februari 2004, 18:26
Verdomd. Ik laat mij zelf ook al vangen.

Pelgrim
11 februari 2004, 10:35
Je hebt het waarschijnlijk overlezen:

2) hoe dat invoeren? Als het kan via de normale weg: verkiezingsdeelname. Maar ik vrees dat het establishment serieus zal tegenspartelen, dus, mijn onderschrift trouw, de barricaden op! :P

Voila.

Philips Inc.
11 februari 2004, 11:15
Ik zal alles doen om het tegen te houden.

Het BROV is dictatuur van het plebs ten top. Wat weet een arbeider hoe hij een land moet gaan besturen? Belachelijk!

Iedereen moet eens weten waar hij goed in is en waar hij slecht in is. Een arbeider, met alle respect, kan goed vijzen draaien, maar weet niets van management. Laten we dus de rollen niet omkeren.

Pelgrim
11 februari 2004, 11:17
Philips, waarom heb jij eigenlijk het anarchie teken in je onderschrift? Je weet toch dat anarchisten net voor dat soort van democratie waren waarbij de arbeiders inderdaad de baas waren in de fabrieken?

Philips Inc.
11 februari 2004, 11:30
Philips, waarom heb jij eigenlijk het anarchie teken in je onderschrift? Je weet toch dat anarchisten net voor dat soort van democratie waren waarbij de arbeiders inderdaad de baas waren in de fabrieken?

Hmm ja, idd Pelgrim, goed opgemerkt. Toch nog iemand met hersenen hier ...

Het is complex. In Spanje werkte dit, maar met regionale kleine bedrijfjes. Grote industriele concerns kunnen niet draaien zonder grespecialiseerd personeel. Dus iedereen vult met zijn capaciteiten hun taak in. Een arbeider die manager wil spelen, dit loop falicant af. Het Ford systeem heeft de arbeid ontmenselijkt. als ik zie hoe in Zuid-Italie de ambachten nog welig tieren en mensen fier kwaliteitsvolle meubelen maken en daar hun ziel inleggen, dat noem ik autonomie. Ambachten, industriele kleinschaligheid, autonome kleine gemeenschappen. Dan ben ik voorstander van dit systeem.

Dit ziet iedereen in.

Een gewone mens die een complexe maatschappij wil besturen, dit loopt niet goed af.

het BROV wordt op niveau van de staat, bevestigt de staat in haar macht om wetten te stemmen. Dictaat van de meerderheid. In plaats van elke gemeenschappen de vrije keuze te geven, blijft het hier om staatsdenken gaan: het belang van de staat boven dat van de gemeenschappen.

Kijk naar Doel: Als we een BROV organiseren over Doel, zal een meerderheid voor de uitbreiding van de haven stemmen. Eigelijk moeten de mensen van doel hier kunne over beslissen.

Pelgrim
11 februari 2004, 11:35
Wat dat Doel voorbeeld betreft, weet ik zo nog niet. Veel mensen die ik ken (vooral dan arbeiders notabene, die waarschijnlijk wel zouden varen bij uitbreiding) zijn voor het behoud van Doel.

Philips Inc.
11 februari 2004, 11:38
De economische realiteit van de jaren 30 waren ook heel anders, ook de industriele activiteiten.

Het ging hier ook over een beperkte periode en productie.

Ik ben geen voorstander van grote industriele concers. De technologie is in die richting geevolueerd, alsook onze maatschappij en haar verbanden. We zien dan ook daqt de mensen ontzield worden en zijn: mensen komen leeg terug van hun werk, spijts een enkeling die met hart en ziel zijn job doet. Men kijkt uit naar het weekend, men leeft 2 dagen op 7.

Realistisch is het niet mogelijk een mega-bedrijf te runnen door zijn werknemers, afhankelijk van de aard soms wel, maar heel zelden.

Daarom steun ik de kleine kmo's en zelfstandigen, de boeren, en de ambachtelijke bedrijfjes die voor kleur zorgen in onze maatschappij. En hierin is het wel mogelijk door middel van samenspraak en medeeigenaarschap samen de zaken te "runnen".

Op maatschappelijk vlak net hetzelfde: hoe kleiner niveau hoe groter ik voorstander ben van het referendum of volksvergadering. Hoe groter de cirkel hoe complexer en gespecialiseerder en vooral ondoorzichtiger de zaken, en hoe minder een gewone man het inzicht kan hebben en "de juiste keuze of dictaat" goed te keuren.

Complexe zaken vragen ook complexe oplossingen. Het BROV is een lachwekkende versimpeling van de politiek: voor of tegen.

Pelgrim
11 februari 2004, 11:43
En ik ben het eens met je. Vandaar ook dat ik meer wil dan het referendum; dit moet gekoppeld zijn aan een confederale staatsstructuur.

En wat die kleinschalige bedrijven betreft: ik heb daar ook al zitten over nadenken (kga daar binnenkort iets over schrijven in dat topic over coops dat ik in Links heb opgestart).

Pelgrim
11 februari 2004, 11:43
En nu zijn we Bece's topic weer aan het verprutsen...

Philips Inc.
11 februari 2004, 12:07
En nu zijn we Bece's topic weer aan het verprutsen...

:lol: 8)

Bece
11 februari 2004, 16:56
Inderdaad ze kunnen het niet laten. Misschien omdat een topic volgen wat meer geestelijke bagage en betrokkenheid vraagt dan ze kunnen opbrengen? :P

Knuppel
11 februari 2004, 17:13
Ik zal alles doen om het tegen te houden.

Het BROV is dictatuur van het plebs ten top. Wat weet een arbeider hoe hij een land moet gaan besturen? Belachelijk!

Iedereen moet eens weten waar hij goed in is en waar hij slecht in is. Een arbeider, met alle respect, kan goed vijzen draaien, maar weet niets van management. Laten we dus de rollen niet omkeren.

Raar dat 'het plebs' in staat wordt geacht voor de 'juiste' voogden te kiezen. Blijkbaar wordt hij daar zo goed toe in staat geacht dat hij en voor verplicht wordt te kiezen. Een partijprogramma beoordelen is nochtans wat anders dan een oordeel vellen over één of enkele thema's.

Het 'volk' bestaat uit nog andere burgers dan de 'arbeiders' waar jij zo op neerkijkt (ik ben er ook één van) maar niemand belet jou meer vertrouwen te hebben in Bert Ansjoos en Steve Stevaertsen. :roll:

Knuppel
11 februari 2004, 17:29
Kijk naar Doel: Als we een BROV organiseren over Doel, zal een meerderheid voor de uitbreiding van de haven stemmen. Eigelijk moeten de mensen van doel hier kunne over beslissen.

En waarom hebben ze er niet over mogen beslissen als een meerderheid toch hetzelfde zou gewild hebben als onze zoveel bekwamere 'vertegenwoordigers'?
Omdat ze maar 'arbeiders', en dus het plebs zijn, die niets weten over 'bestuursmethoden'?

Volgens mij hoeven ze niet eens te besturen! Hun gerechtmatigde wensen kenbaar mogen maken aan hun voogden en de middelen hebben om die voogden te verplichten naar hen te luisteren, d**r gaat het om.

Oei!
Ik was alweer vergeten dat die voogden door sommigen geacht worden zoveel beter te weten wat goed is voor het plebs. :mrgreen:

Philips Inc.
11 februari 2004, 17:53
Ik zal alles doen om het tegen te houden.

Het BROV is dictatuur van het plebs ten top. Wat weet een arbeider hoe hij een land moet gaan besturen? Belachelijk!

Iedereen moet eens weten waar hij goed in is en waar hij slecht in is. Een arbeider, met alle respect, kan goed vijzen draaien, maar weet niets van management. Laten we dus de rollen niet omkeren.

Raar dat 'het plebs' in staat wordt geacht voor de 'juiste' voogden te kiezen. Blijkbaar wordt hij daar zo goed toe in staat geacht dat hij en voor verplicht wordt te kiezen. Een partijprogramma beoordelen is nochtans wat anders dan een oordeel vellen over één of enkele thema's.

Het 'volk' bestaat uit nog andere burgers dan de 'arbeiders' waar jij zo op neerkijkt (ik ben er ook één van) maar niemand belet jou meer vertrouwen te hebben in Bert Ansjoos en Steve Stevaertsen. :roll:

Zelf besturen is iets anders dan kiezen wie je bestuurt.

Of begrijp je dit niet?

:twisted:

Knuppel
11 februari 2004, 18:25
Raar dat 'het plebs' in staat wordt geacht voor de 'juiste' voogden te kiezen. Blijkbaar wordt hij daar zo goed toe in staat geacht dat hij en voor verplicht wordt te kiezen. Een partijprogramma beoordelen is nochtans wat anders dan een oordeel vellen over één of enkele thema's.

Het 'volk' bestaat uit nog andere burgers dan de 'arbeiders' waar jij zo op neerkijkt (ik ben er ook één van) maar niemand belet jou meer vertrouwen te hebben in Bert Ansjoos en Steve Stevaertsen. :roll:

Zelf besturen is iets anders dan kiezen wie je bestuurt.

Of begrijp je dit niet?

:twisted:

En IK meen dat ikzelf en mijn medeburgers beter in staat zijn te oordelen over één of enkele punten waarover ons gevraagd wordt te kiezen dan over ganser partijprogramma's.

Maar ik begrijp dat jij meer vertrouwen hebt in de bestuurskunst van Ansjo en Stevaert dan in een héél klein beetje échte medezeggingschap van mij en mijn even debiel geachte medeburgers?

Neen dus. Ik zie geen enkel verschil tussen, in staat worden geacht de 'juiste' voogden te kiezen die mij zullen besturen, of in staat worden geacht rechtstreeks een hartig woordje te mogen/kunnen meespreken.(en dus evengoed mee te besturen als anders, enkel rechtstreekser.)

Knuppel
11 februari 2004, 19:35
Ik heb maar een heel klein pensioentje Bece, maar 100 euro kan er wel van in jouw pot en ik doe mee met al waar ik me (nog) toe in staat voel. In het regelen van practische dingen ben ik vrij goed.

Het BROV bekend maken bij de mensen uit mijn omgeving doe ik nu ook al trouwens. Het IS idd moeilijk om interesse te wekken omdat het BROV nu eenmaal ook als iets 'politieks' gezien wordt.
En van politiek hebben héél veel mensen niet voor niets hun buik vol.

Bece
11 februari 2004, 19:36
En we blijven maar afdwalen. Ik denk toch dat het bewust word gedaan . Om niet te moeten reageren op de echte topic? :evil:

Bece
11 februari 2004, 19:44
Allez. Van de 20 voorstanders van het BROV, hier aanwezig op het forum in zijn algemeen, hebben er dan toch al 2 gereageert. Proficiat voor die 2.
De anderen zijn er blijkbaar alleen op uit om af te dwalen.

Philips Inc.
11 februari 2004, 21:05
En we blijven maar afdwalen. Ik denk toch dat het bewust word gedaan . Om niet te moeten reageren op de echte topic? :evil:

Ik ben ertegen :-)

Kijk, het BROV op alle niveaus, waarbij de soevereniteit vanonderuit komt, dan wil ik wel eens gaan plakken. :lol:

Supe®Staaf
12 februari 2004, 07:31
En we blijven maar afdwalen. Ik denk toch dat het bewust word gedaan . Om niet te moeten reageren op de echte topic? :evil:

Ik ben ertegen :-)

Kijk, het BROV op alle niveaus, waarbij de soevereniteit vanonderuit komt, dan wil ik wel eens gaan plakken. :lol:
Das toch gatferdamme waar we het over hebben!

@BECE
Mijn 500€ staat opzij.

Pelgrim
12 februari 2004, 10:12
En als ge mensen nodig hebt voor uw zaak op de barricades, stuur maar een pm' eke :wink:

Bece
12 februari 2004, 11:00
Knuppel.
Het BROV bekend maken bij de mensen uit mijn omgeving doe ik nu ook al trouwens. Het IS idd moeilijk om interesse te wekken omdat het BROV nu eenmaal ook als iets 'politieks' gezien wordt.
En van politiek hebben héél veel mensen niet voor niets hun buik vol.
Misschien komt dat omdat je het BROV als een politiek gegeven voorstelt.
Ik pak dat anders aan.
De meeste mensen zijn helaas maar geinteresseerd wanneer ze er zelf (financieel) voordeel aan hebben. Dat is gewoon een, spijtig, gegeven. Nu het BROV zorgt er voor dat ze er financieel beter van worden.
Daarbij verwijs ik naar de gigantische belastingsontduiking (geschat tussen 10 en 25millard € /jaar of 1000€ tot 2500€ per levende Belg) en waar zeer bewust niets aan word gedaan, omdat dan de partijfinanciers afhaken, en de eveneens royale mannier om met, andermans, geld te strooien (kijk maar eens rond in je eigen gemeente)

Verder kom ik met een verhaaltje.
Stel dat morgen een van de tien rijkste mensen in België naar u komt en zegt dat hij zijn vermogen niet meer wil beheren maar alleen nog maar wil genieten.
Hij stelt je voor om zijn vermogen naar eigen goeddunken te beheren. Daarvoor krijg je een netto loon dat 2 keer zo hoog is als je huidige inkomen. Verder benoemt hij je vast voor 4 jaar en geeft je de schriftelijke garantie dat hij je nooit ter verantwoording kan roepen.
En dan vraag ik:
Hoe lang denk je dat je met dat inkomen tevreden zal zijn?
Hoe lang denk je dat het gaat duren voor je cheques aan je eigen gaat uitschrijven?
Hoe groot gaat je eigen kapitaal zijn na het einde van die 4 jaar?

Zelf antwoord ik dan, en ik durf zeggen dat ik een redelijk eerlijk mens ben, enkele maanden, ik denk al vroeger, groot genoeg om tot de 1000 rijkste belgen te behoren.
Mijn verdediging! Al bij al ga ik toch maar een klein deeltje van zijn vermogen achterover gedrukt hebben. Daarbij hij kan hoogstens de overeenkomst niet vernieuwen.

Nochtans is het dat wat wij nu doen. We geven een paar, bewezen (want ze doen heel andere dingen dan ze beloven), onbetrouwbare mensen de volmacht om te doen en te laten wat ze willen met onze belastingscenten en daarenboven kunnen we ze ook niet dwingen om daar verantwoording over af te leggen, laat staan dat we ze kunnen vervolgen wegens wanbeheer of corruptie. In theorie kunnen we ze na 4 jaar ontslaan. Helaas hebben ze zich ondertussen zo goed ingedekt dat ik als opdrachtgever niet eens meer zelf kan bepalen aan wie ik mijn vertrouwen schenk. Bij de verkiezingen kan ik alleen kiezen tussen een aantal personen die zijn aangeduid door de partijtop en die uiteraard beloofd hebben om gedurende 4 jaar in het gareel te lopen op straffe van verlies van een vet betaald jobke. Op de partijtop zelf heb ik geen enkele invloed.
Wanneer er een BROV bestaat werkt dat als een controlekommissie en is het ook mogelijk om bij wanbeheer de misbruikers ogenblikkelijk te ontslaan en, meer nog, ze voor de rechters te dagen wanneer zij hun macht in eigen voordeel hebben misbruikt.

Valentine Julien
26 september 2008, 08:17
Pelgrim kom je 11 okt naar de beurs?
www.onzezeg.be
dank je wel ;-)

Ramon djv
29 september 2008, 17:29
Knuppel.

Misschien komt dat omdat je het BROV als een politiek gegeven voorstelt.
Ik pak dat anders aan.
De meeste mensen zijn helaas maar geinteresseerd wanneer ze er zelf (financieel) voordeel aan hebben. Dat is gewoon een, spijtig, gegeven. Nu het BROV zorgt er voor dat ze er financieel beter van worden.
Daarbij verwijs ik naar de gigantische belastingsontduiking (geschat tussen 10 en 25millard € /jaar of 1000€ tot 2500€ per levende Belg) en waar zeer bewust niets aan word gedaan, omdat dan de partijfinanciers afhaken, en de eveneens royale mannier om met, andermans, geld te strooien (kijk maar eens rond in je eigen gemeente)

Verder kom ik met een verhaaltje.
Stel dat morgen een van de tien rijkste mensen in België naar u komt en zegt dat hij zijn vermogen niet meer wil beheren maar alleen nog maar wil genieten.
Hij stelt je voor om zijn vermogen naar eigen goeddunken te beheren. Daarvoor krijg je een netto loon dat 2 keer zo hoog is als je huidige inkomen. Verder benoemt hij je vast voor 4 jaar en geeft je de schriftelijke garantie dat hij je nooit ter verantwoording kan roepen.
En dan vraag ik:
Hoe lang denk je dat je met dat inkomen tevreden zal zijn?
Hoe lang denk je dat het gaat duren voor je cheques aan je eigen gaat uitschrijven?
Hoe groot gaat je eigen kapitaal zijn na het einde van die 4 jaar?

Zelf antwoord ik dan, en ik durf zeggen dat ik een redelijk eerlijk mens ben, enkele maanden, ik denk al vroeger, groot genoeg om tot de 1000 rijkste belgen te behoren.
Mijn verdediging! Al bij al ga ik toch maar een klein deeltje van zijn vermogen achterover gedrukt hebben. Daarbij hij kan hoogstens de overeenkomst niet vernieuwen.

Nochtans is het dat wat wij nu doen. We geven een paar, bewezen (want ze doen heel andere dingen dan ze beloven), onbetrouwbare mensen de volmacht om te doen en te laten wat ze willen met onze belastingscenten en daarenboven kunnen we ze ook niet dwingen om daar verantwoording over af te leggen, laat staan dat we ze kunnen vervolgen wegens wanbeheer of corruptie. In theorie kunnen we ze na 4 jaar ontslaan. Helaas hebben ze zich ondertussen zo goed ingedekt dat ik als opdrachtgever niet eens meer zelf kan bepalen aan wie ik mijn vertrouwen schenk. Bij de verkiezingen kan ik alleen kiezen tussen een aantal personen die zijn aangeduid door de partijtop en die uiteraard beloofd hebben om gedurende 4 jaar in het gareel te lopen op straffe van verlies van een vet betaald jobke. Op de partijtop zelf heb ik geen enkele invloed.
Wanneer er een BROV bestaat werkt dat als een controlekommissie en is het ook mogelijk om bij wanbeheer de misbruikers ogenblikkelijk te ontslaan en, meer nog, ze voor de rechters te dagen wanneer zij hun macht in eigen voordeel hebben misbruikt.

Ik heb daar eigenlijk niets mee te maken. Ik geef nog altijd mijn vertrouwen aan mensen waarvan ik veronderstel dat ze dat niet beschamen.

Je geeft wel te kennen hoe je zelf denkt.

PS: Zelf zou ik nooit geld van een ander aan mezelf uitschrijven of het zou in opdracht van die ander moeten zijn.

groeten
Ramon

Paul Nollen
30 september 2008, 11:29
De beste methode volgens de ervaring met het BROV in duitsland is dat deelname aan lokale referenda de beste manier is om de macht van het referendumsysteem aan de gewone burger te tonen.
Het werven van handtekeningen om een referendum af te dwingen is een bijzondere ervaring. Er zijn momenteel drie handtekeningwervingen aan de gang in Vlaanderen. Ondanks de zeer hoge handtekeningdrempels (de hoogste ter wereld) zijn er toch mensen die zich inzetten om die te halen en zo een referendum op volksinitiatief af te dwingen.

www.democratie.nu

Paul

Jazeker
1 oktober 2008, 02:47
Ik ben voor het BROV... waar kan ik tekenen of deelnemen?

Babylonia
1 oktober 2008, 23:37
Voor de oosterzeelverbinding?

www.ademloos.be

Paul Nollen
4 oktober 2008, 19:21
De economische realiteit van de jaren 30 waren ook heel anders, ook de industriele activiteiten.

Het ging hier ook over een beperkte periode en productie.

Ik ben geen voorstander van grote industriele concers. De technologie is in die richting geevolueerd, alsook onze maatschappij en haar verbanden. We zien dan ook daqt de mensen ontzield worden en zijn: mensen komen leeg terug van hun werk, spijts een enkeling die met hart en ziel zijn job doet. Men kijkt uit naar het weekend, men leeft 2 dagen op 7.

Realistisch is het niet mogelijk een mega-bedrijf te runnen door zijn werknemers, afhankelijk van de aard soms wel, maar heel zelden.

Daarom steun ik de kleine kmo's en zelfstandigen, de boeren, en de ambachtelijke bedrijfjes die voor kleur zorgen in onze maatschappij. En hierin is het wel mogelijk door middel van samenspraak en medeeigenaarschap samen de zaken te "runnen".

Op maatschappelijk vlak net hetzelfde: hoe kleiner niveau hoe groter ik voorstander ben van het referendum of volksvergadering. Hoe groter de cirkel hoe complexer en gespecialiseerder en vooral ondoorzichtiger de zaken, en hoe minder een gewone man het inzicht kan hebben en "de juiste keuze of dictaat" goed te keuren.

Complexe zaken vragen ook complexe oplossingen. Het BROV is een lachwekkende versimpeling van de politiek: voor of tegen.

Dan moeten wij wel zeer domme mensen zijn als ge ziet in welke staten en landen het BROV prachtig werk levert, te beginnen met in onze achtertuin de Zwitsers maar ook Nederland en Duitsland staan op het punt van BROV véél verder dan wij. Blijkbaar zijn die dan allemaal véél slimmer dan wij. Bovendien zouden wij dan wel slim genoeg zijn om voor de juiste politiekers te kiezen. Als ik zie welk werk die afleveren dan moet ik u bijna gelijk geven. We zijn misschien niet slim genoeg vermits we blijven meedoen aan die comedie.

Paul

Distel
5 oktober 2008, 08:36
Complexe zaken vragen ook complexe oplossingen. Het BROV is een lachwekkende versimpeling van de politiek: voor of tegen.

En hoeveel knopjes heeft een parlementariër ter zijner beschikking bij een stemming?

Paul Nollen
5 oktober 2008, 11:43
Ik ben voor het BROV... waar kan ik tekenen of deelnemen?

De initiatieven staan op de democratie.nu website. Vandaar uit moet het te vinden zijn. Maar zelfs als ge niet zelf mag tekenen omdat je geen inwoner bent van de gemeente kan je nog wel meedoen aan de handtekeningwerving om een referendum af te dwingen.

www.democratie.nu

Paul

schaduw
10 oktober 2008, 15:16
Ik heb ooit ergens de uitslagen van de laatste 20 of 30 zwitserse referenda gelezen op het net maar ik vind dat niet meer. Die uitslagen leken me toen niet echt plat populistisch wat op zich al een sterk tegenargument ontkracht. Weet er iemand waar ik die uitslagen kan terugvinden ?

geert van hout
10 oktober 2008, 18:27
Ik heb ooit ergens de uitslagen van de laatste 20 of 30 zwitserse referenda gelezen op het net maar ik vind dat niet meer. Die uitslagen leken me toen niet echt plat populistisch wat op zich al een sterk tegenargument ontkracht. Weet er iemand waar ik die uitslagen kan terugvinden ?

http://www.admin.ch/aktuell/abstimmung/index.html?lang=de
(http://www.admin.ch/aktuell/abstimmung/index.html?lang=de) (in het Duits, maar je kunt ook bvb. Frans kiezen)

En ook hier
http://nl.wikipedia.org/wiki/Referendum_in_Zwitserland

Valentine Julien
10 oktober 2008, 22:30
Voor de provinciale volksraadpleging zie art 198-214 van het provinciedecreet:
http://www.binnenland.vlaanderen.be/regelgeving/wetgeving/provinciedecreet/T6H4_provinciedecreet.htm
TITEL VI – PARTICIPATIE VAN DE BURGER

HOOFDSTUK IV - De provinciale volksraadpleging


Art. 198.
De provincieraad kan, op eigen initiatief of op verzoek van de inwoners van de provincie, beslissen om de inwoners te raadplegen over de aangelegenheden, vermeld in artikel 2, eerste lid.

Het initiatief dat uitgaat van de inwoners van de provincie moet worden gesteund door ten minste 10 % van de inwoners.

Kijk 10% van de bevolking in bv Oost-Vlaanderen dat is 100.000 mensen.
Het aantal inwoners in Vlaams-Brabant op 1 januari 2007 waren we al met 1.052.467 inwoners.
Dus ook 100 000 mensen.


In gedachten houden.

:?