PDA

View Full Version : Metternich is de achtste forummer van de week.


Pluche
21 juni 2007, 01:01
De sessie zit erop voor AdrianHealey, iedereen die dit forumonderdeel volgt weet dat hij Metternich als opvolger koos.

Metternich is een nationaal-solidarist, Vlaamsnationalist en NSV-er. De politieke voorbeelbeelden van Metternich zijn Van Severen, Dollfuss en José Antonio Primo De Rivera.

Metternich ziet Vlaamse onafhankelijkheid als de eerste stap naar een
Verenigde Dietsche (con)federatie.

Ik wens Metternich veel succes en let op de forumregels gelden ook op dit subfora.

Metternich
21 juni 2007, 01:03
Wel even bijvoegen dat ik vele ideëen van de figuren hierboven volg, maar niet helemaal ;) De Nieuwe Marsrichting van Van Severen en het in stand houden van de Spaanse staat van Primo De Rivera zijn niet dingen waar ik achter sta ;)

Pluche
21 juni 2007, 01:07
Stel je bent voor 1 week voorzitter van het Centrum voor Rascismebestrijding en Gelijke kansen.
Hoe zoe jij dan racisme defineren.

Metternich
21 juni 2007, 01:16
Racisme moet je volgens mij tweeledig bekijken. Enerzijds is er racisme als idee en anderzijds is er racisme als beleid.

Racisme als idee: geloven in een ongelijke raciale verdeling van de wereld.

Ongelijke raciale verdeling: de wereld is in rassen onder te verdelen en er is een hiërarchie in de rassen;
gelijke raciale verdeling: de wereld is in rassen onder te verdelen zonder dat daarbij ras A superieur of inferieur is aan ras B.Racisme als beleid: het uitsluiten van personen op sociaal, economisch, politiek, religieus, etc... vlak op basis van de "raciale identiteit" van de personen. Dit is feitelijk het institutionaliseren van racisme (althans, als de staat zou overgaan en/of aanmoedigen tot dit soort uitsluiting).

Racisme heeft in mijn ogen niets te zien met dingen als volksnationalisme en is eerder een instrument van staatsnationalisme en imperialisme. Als ik trouwens een week voorzitter was van het CGKR, dan zou ik mij rustig in mijn voorzittersstoel zetten en aan zoveel mogelijk wanbeheer op alle vlakken doen.

Pluche
21 juni 2007, 01:17
LSP-ers, CAP-ers en in mindere mate PVDA-ers gruwelen ervan dat een 'fascist' van het NSV op sommige gebieden een zelfde mening als hun heeft. Metternich geef eens een paar voorbeelden waar jij raakpunten met radikaal links hebt als NSV-er.

Metternich
21 juni 2007, 01:26
Metternich geef eens een paar voorbeelden waar jij raakpunten met radikaal links hebt als NSV-er.
Op sommige vlakken zijn er raakpunten, op vele andere vlakken zijn er grote en zeer grote tegenstellingen. Een paar raakpunten;

anti-imperialisme: tegen de oorlog in Irak, tegen de Israëlische agressie, tegen het moderne kolonialisme;
anti-globaal-kapitalisme: tegen het mondiaal kapitalisme waarbij grote multinationalis de kleine bedrijven uit de markt concurreren;
anti-liberalisme: liberalisme verzwakt de mens op etisch vlak door een veel te laks beleid en zorgt ervoor dat de mensen in een soort roes leven van "zolang ik het nu maar goed heb". Op economisch vlak willen de liberalen een soort "recht van de economisch sterkste" invoeren, wat, net zoals het etisch progressief denken, enkel nefast kan zijn voor het volkDit zijn slechts drie raakpunten, ik denk wel dat er nog meer zullen zijn. Maakt dit nu van mij een linkse of een marxist? Helemaal niet. Naast mijn anti-liberalisme staat mijn evengroot anti-marxisme. Beide ideologiëen kijken immers naar de mens vanuit een economische visie (enerzijds;" hoe kan de mens zo vrij mogelijk deelnemen aan de "vrije" markt?" [liberalen], anderzijds; "we moeten de mens indelen op klassen die gebaseerd zijn op de economische positie in de maatschappij" [marxisten].

Marxisten zullen mij zeer snel rechts noemen, liberalen zullen mij zeer snel links noemen. Perfect gewoon, dat wil zeggen dat ik de Derde Weg volg en dus goed bezig ben.

Pluche
21 juni 2007, 01:50
Metternich, ik ben er zeker van dat voor vele mensen hier op het forum de term 'nationaal solidarist' onbegrijpelijk is. Kan je in het kort (of in het lang) eens bondig uitleggen wat nationaal-solidarisme is en waarom het De Derde Weg is.

Metternich
21 juni 2007, 02:19
Metternich, ik ben er zeker van dat voor vele mensen hier op het forum de term 'nationaal solidarist' onbegrijpelijk is. Kan je in het kort (of in het lang) eens bondig uitleggen wat nationaal-solidarisme is en waarom het De Derde Weg is.De Derde Weg: de weg tussen het marxisme en het liberalisme.

Ergens op het forum zeg ik dat ik een nationaal-solidarist ben, waarop iemand (ik weet niet meer wie, maar ik denk liberalist_NL) antwoordt: "betekent dat dan dat je solidair bent met het nationale?". Eigenlijk vat dat nog redelijk goed de kern samen van het nationaal-solidarisme. Het nationaal-solidarisme is een integraal-nationalisme dat het volk wilt verenigen en een solidariteit wilt uitdragen en aanmoedigen met het nationale element; het volk.

Ik besef dat ik Vlaming ben, dat ik deel uitmaak van een maatschappij die gevormd en gekneed is door bepaalde historische evoluties en nog steeds wijzigingen ondergaat en altijd wijzigingen zal blijven ondergaan/ervaren. Het is aan mij als nationaal-solidarist om mij zo goed mogelijk in te zetten zodat het volk, het nationale element dus, hier zo goed mogelijk van wordt. Let wel, dit is geen oproep voor collectivisme waarbij het individu volledig naar de achtergrond verschuift of zelfs compleet verdwijnt. Een soort Borgiaanse (http://nl.wikipedia.org/wiki/Borg_(Star_Trek)) maatschappij staat mij allesbehalve aan.

Het volk is immers een aaneenschakeling van individuen waarbij beide "kampen" elkaar aanvullen. Het volk kan immers niet bestaan als individuen zich er niet mee zouden identificiëren en het individu zal zichzelf immers pas ten volste kunnen ontplooien in groepen waarbij het volk de grootste gemene deler is van alle individuen en groeperingen. Van rechtsliberalen tot radikaal-linksen, allen behoren ze tot een volk, al zullen ze het ontkennen en weerleggen met een eis tot exacte definiëring van het begrip volk. Zij strijden immers voor enkel één klasse, het kapitaal (de liberalen) of de arbeiders (de marxisten).

De nationaal-solidarist strijdt echter voor het ganse volk. Dat gaat van de arme die op straat ligt te bedelen tot de rijke bedrijfsleider. Het is echter vanzelfsprekende dat die arme bedelaar meer hulp zal nodig hebben dan de rijke bedrijfsleider. Zij horen echter allebei tot hetzelfde volk en delen een gemeenschappelijke nationale geschiedenis, cultuur, ontwikkeling, etc... De strijd die de nationaal-solidarist voert is er dan ook één voor het volk, ondanks het volk. LSP'ers zullen het misschien niet graag horen, maar de strijd voor het volk is ook een strijd voor hen. Althans, tenzij zij proberen de strijd te blokkeren, dan zullen zij de gevolgen ervan dragen (uiteraard geen oproep tot geweld, maar niemand gaat zijn tegenstanders steunen als zij tegenwerken).

Nationaal-solidaristen beloven echter geen utopische samenleving waar iedereen op een dag gelijk is of waar iedereen opeens ongelimiteerde vrijheid heeft. Wij beseffen dat deze wereld niet perfect is en dat alles eindig is, zelfs deze wereld zelf. De wereld zal morgen niet veranderen in een utopische samenleving als de nationaal-solidaristen het voor het zeggen hebben in een onafhankelijk Vlaanderen, de armen zullen niet opeens allemaal rijk zijn en het weer zal niet opeens naar iedereen zijn zin zijn. Maar als ons volksnationalisme de belgische staat, en het bijhorende systeem breekt, zal de wereld wel net dat beetje meer rechtvaardig zijn. En alle beetjes helpen, nietwaar?

AdrianHealey
21 juni 2007, 02:49
Van rechtsliberalen tot radikaal-linksen, allen behoren ze tot een volk, al zullen ze het ontkennen en weerleggen met een eis tot exacte definiëring van het begrip volk.Hihi.

Even terzijde. Algemeen aanvaard is 'de derde weg' van Giddens, die links-liberalisme (de 'synthese' tussen Socialisme en (hard) liberalisme) zou inhouden. Ik denk dat jij eerder de vierde weg bedoelt. Nationalisme gekoppeld aan een sociaal/links-liberaal gekoppeld. (Dat kan je nog kiezen.)
Maar de term 'vierde weg' is volgens mij politicologisch nog niet echt verantwoord, maar daar heb ik wel al een interessant boekje over gelezen, met de heel toepasselijke naam 'de vierde weg'. Verkrijgbaar in Permeke.

Een resem vragen.

Ik zie u dat u lid bent van NSV. Wrslk de Antwerpse NSV dus. Wat vindt u van bepaalde acties, uitgevoerd door NSV-leden? Ik denk maar aan de gebroken ruit na een gevecht een tijd geleden bij Markies De Sade. Ik denk aan de magazin's van Dwars die in een dubieuze staat werden teruggevonden, nadat er een kritisch (op het beledigende af en dus een 'onafhankelijk' tijdschrift onwaardig) artikel in stond over het NSV.

Ik weet niet of u weet heeft van het Antwerpse Spectrum? Een pfk naar Gents voorbeeld. Tijdens de eerste vergaderingen deden de afgevaardigden van het NSV (net zoals die van het LVSV, maar om andere reden) moeilijk omdat in de statuten van dit PFK de Europese Rechten van de Mens zouden komen te staan. Dit vonden ze 'cultuurimperialisme'. Deelt u deze kritiek? Waarom?

En de laatste over dit. Als u er weet van hebt, hebt u mss ook weet dat het pfk ('spectrum' dus) al naar de rector is gegaan, die het initiatief heeft neergesabeld. Wat vind u daarvan?

De laatste vraag is dan meer over 'nationalisme' onderwerp. U bent zich er wrslk wel van bewust dat nationalisme en volk heel dubieuze termen zijn, die niet nauw te omschrijven zijn. Hoe lost u dit probleem op in zake uw theorie/ideologie? Of vind je dat je het wél nauwkeurig kan omschrijven?

Ik ga er vanuit dat u volksnationalisme een goed concept vindt om een staat op te vormen. Maar vrees je dan niet een inflatie aan volkeren? Antwerpenaren voelen zich soms/vaak (over de hoeveelheid ga ik geen uitspraak doen) anders dan Limburgers en vice versa. Hetzelfde met de 'Vlamingen' (Oost en West). En zo kan elke streek op de duur zichzelf als een volk gaan beschouwen. Waar stopt een volk en waar begint het? Zijn daar arbitraire grenzen voor of is het meer iets wat men aanvoelt? En als het iets is dat men aanvoelt, vrees je dan niet die inflatie?

Waarom zou de wereld rechtvaardiger zijn als de Belgische staat breekt? (En dan wil ik natuurlijk geen financiele motieven zijn, maar puur volkse motieven.)

Als je jezelf propagandeert als zijnde 'de derde weg' (en volgens mij is het toch eerder de 4de weg, zie hierboven :p) hoe kun je dat dan vereenzelvigen met je eerder uitgeroepen 'anti-liberalisme'? Want de derde weg gaat uit van liberalisme. De derde weg zoals Giddens het formuleerde zicht uitdrukkelijk dat de staat zijn plicht heeft gelijke kansen te produceren. Maar daarna heeft ieder individu zijn eigen leven in zijn eigen handen. Dat betekent ook dat hij zélf zijn waarden en levensloop kan kiezen. En ik geloof dat je daar dan weer eerder tegen bent? Idem met je globaal anti kapitalisme.
Lang verhaal kort? Je gaat er nogal makkelijk over als je zegt 'ik ben geen Marxist en geen liberaal, dus ik volg de 3de weg'. De 3de weg is liberaal, maak u daar geen illusies over. Maar er is nog altijd sociaal-democratie, dat ook door de Marxisten 'rechts' wordt genoemd.

Als meervoud een politieke partij werd, zou je daar dan op stemmen? Of toch eerder op een partij die al groot is en dus wrslk meer effect heeft om Vlaamse onafhankelijkheid te halen?

Liggen mensen volgens jou echt wakker van nationalisme? Of hebben ze over het algemeen iets 'als ik het maar goed heb en liefst ook nog mijn omgeving ook'.

Hoe sta jij tegenover een radicale democratische hervorming? (Ik denk dan aan op zijn minst: geen kiesdrempel, een nationale kieslijst (of dat nu in Vlaanderen of in België gebeurt doet er even niet toe) en bindende referenda?
Alles onder het motto van mijn handtekening.

AdrianHealey
21 juni 2007, 02:56
Op een meer persoonlijke noot.

Jij bent me nog een 'samen gaan drinken' schuldig. ;)

Pluche
21 juni 2007, 03:50
Beste AdrianHealey (en andere forummers) je stelt zinnige vragen, maar mag ik vragen dat je per post maximum 2 vragen stelt zodat het nog een beetje overzichtelijk wordt voor de forummer van de week.

AdrianHealey
21 juni 2007, 03:52
Ik zal er rekening mee houden.
(Vraag anders toestemming om hier ergens een sticky met 'forumregels' temaken? :))

Pluche
21 juni 2007, 03:56
Hihi.

Even terzijde. Algemeen aanvaard is 'de derde weg' van Giddens, die links-liberalisme (de 'synthese' tussen Socialisme en (hard) liberalisme) zou inhouden. Ik denk dat jij eerder de vierde weg bedoelt.

Volgens mij heeft Metternich gelijk, in het interbellum noemde Van severen al het solidarisme "de derde weg' en het werk van Giddens is veel recenter en daarmee wordt de Blariaanse derde weg mee benoemd.

AdrianHealey
21 juni 2007, 03:59
Volgens mij heeft Metternich gelijk, in het interbellum noemde Van severen al het solidarisme "de derde weg' en het werk van Giddens is veel recenter en daarmee wordt de Blariaanse derde weg mee benoemd.

Njah, ik bekijk het meer politicologisch/algemeen erkend. Niet dat het ander dan fout is, maar het ander is gewoon bekender.
Beetje als 2 mensen die hetzelfde uitvinden, maar het anders noemen, waarvan het een bekender wordt. Wat is dan 'juist'? Beide, natuurlijk.
Maar goed, ik was niet op de hoogte van Van Severen zijn derde weg besprekingen. Dan gaan we moeten oppassen wat we allemaal derde weg noemen. ^^ Dat is dan bij deze ook ineens geheel opgelost.

Pluche
21 juni 2007, 04:00
Ik zal er rekening mee houden.
(Vraag anders toestemming om hier ergens een sticky met 'forumregels' temaken? :))

PS: uw evaluatie-enquete maak ik vandaag in de middag, ben nu een beetje moe.

Metternich
21 juni 2007, 04:03
Ik zie u dat u lid bent van NSV. Wrslk de Antwerpse NSV dus.YeppaWat vindt u van bepaalde acties, uitgevoerd door NSV-leden? Ik denk maar aan de gebroken ruit na een gevecht een tijd geleden bij Markies De Sade.De NSV! zat tijdens het gevecht, waarover later in de kranten werd bericht, rustig in de Leeuw van Vlaanderen iets te drinken na onze betoging.. Er zijn dan ook geen NSV!'ers opgepakt geweest en niemand van onze vereniging of bevriende verenigingen is voorgeleid geweest. Dat een paar hooligans ruzie zoekt om ruzie te zoeken, is niet iets dat wij kunnen verhelpen.Ik denk aan de magazin's van Dwars die in een dubieuze staat werden teruggevonden, nadat er een kritisch (op het beledigende af en dus een 'onafhankelijk' tijdschrift onwaardig) artikel in stond over het NSV.Artikels waarbij de autheur mensen dankt voor de medewerking die lid zijn van COMAC en ALS kan men niet echt onafhankelijk noemen. Als morgen iemand een artikel over de LSP schrijft en de autheur dankt NSV!'ers voor de medewerking, dan zal dat niet echt neutraal zijn me dunkt... Om dan nog maar te zwijgen over de inhoud waar wij net niet voor moordenaars werden uitgemaakt.Ik weet niet of u weet heeft van het Antwerpse Spectrum? Een pfk naar Gents voorbeeld. Tijdens de eerste vergaderingen deden de afgevaardigden van het NSV (net zoals die van het LVSV, maar om andere reden) moeilijk omdat in de statuten van dit PFK de Europese Rechten van de Mens zouden komen te staan. Dit vonden ze 'cultuurimperialisme'. Deelt u deze kritiek? Waarom?Natuurlijk deel ik deze kritiek, ik was namelijk degene die die kritiek uitsprak :-D En de laatste over dit. Als u er weet van hebt, hebt u mss ook weet dat het pfk ('spectrum' dus) al naar de rector is gegaan, die het initiatief heeft neergesabeld. Wat vind u daarvan?Spijtig, maar te verwachten.De laatste vraag is dan meer over 'nationalisme' onderwerp. U bent zich er wrslk wel van bewust dat nationalisme en volk heel dubieuze termen zijn, die niet nauw te omschrijven zijn. Hoe lost u dit probleem op in zake uw theorie/ideologie? Of vind je dat je het wél nauwkeurig kan omschrijven?Een volk is een niet empirisch perfect te definiëren object. Tot op een zekere hoogte kan men bepaalde vereisten vastleggen om uit te maken wie tot welk volk behoort en wie niet. Het is echter ook een buikgevoel en voor volksnationalisten een dogma. Zoals een katholiek, een moslim of een jood moet uitgaan van en geloven in de Éne, de Almachtige, zo moet een volksnationalsit uitgaan van en geloven in het bestaan van volkeren.[qupte]Ik ga er vanuit dat u volksnationalisme een goed concept vindt om een staat op te vormen. Maar vrees je dan niet een inflatie aan volkeren? Antwerpenaren voelen zich soms/vaak (over de hoeveelheid ga ik geen uitspraak doen) anders dan Limburgers en vice versa. Hetzelfde met de 'Vlamingen' (Oost en West). En zo kan elke streek op de duur zichzelf als een volk gaan beschouwen. Waar stopt een volk en waar begint het? Zijn daar arbitraire grenzen voor of is het meer iets wat men aanvoelt? En als het iets is dat men aanvoelt, vrees je dan niet die inflatie?[/quote]Je hebt natuurlijk meerdere manieren om naar een "natie" te kijken.

Je hebt de organische visie van de meeste Vlaams-nationalisten die niet zullen ontkennen dat Vlaanderen een lange geschiedenis heeft van decentralisme en provinciaal en/of stedelijk particularisme. Door allerlei omstandigheden is bij deze mensen een nationaal gevoel beginnen ontwikkelen waardoor wij ons nu kunnen identificiëren als Vlamingen. Los van die ontwikkeling, konden we zelfs in de Middeleeuwen als spreken van de "Dietsers", al waren er enorme verschillen. Toen Novgrod en Moskovië nog aparte staten vormden, waren er ook enorme verschillen (en dan heb ik het niet alleen over het verschil in staatsopvatting). Toch werden en worden zij allebei beschouwd als deel van het Russische volk.

Natuurlijk heb je ook de manier van de jacobijnen die uitgingen van "één Frankrijk met alleen Fransen". De Bretoenen, om maar één voorbeeld te noemen, zijn echter geen Fransen, maar Bretoenen. Bij de jacobijnen wordt de idee van een volk herleid tot een ideologie en dus iets dat zich enkel en alleen tussen de oren afspeelt. Historische ontwikkelingen, culturele verschillen en zelfs etnische verschillen worden hier tot een absoluut minimum herleid, of zelfs totaal genegeerd. Een soort van staatsnationalisme dat een vals volksnationalisme wilt in het leven roepen om zich te legitimeren.Waarom zou de wereld rechtvaardiger zijn als de Belgische staat breekt? (En dan wil ik natuurlijk geen financiele motieven zijn, maar puur volkse motieven.) Omdat twee volkeren die nu gedwongen samenleven en daardoor elkaar bij momenten naar de keel staan, hun eigen lot zelf in handen hebben en geen energie meer moeten steken in elkaar te bestrijden. Het einde van België zou ook het einde zijn van een staat die puur uit economische en geopolitieke belangen is ontstaan en zou vervangen worden door staten gebaseerd op de vrijheidswil van volkeren. En dat laatste lijkt mij net iets rechtvaardiger dan het Belgische staatsnationalisme.Als je jezelf propagandeert als zijnde 'de derde weg' (en volgens mij is het toch eerder de 4de weg, zie hierboven :p) hoe kun je dat dan vereenzelvigen met je eerder uitgeroepen 'anti-liberalisme'? Want de derde weg gaat uit van liberalisme. De derde weg zoals Giddens het formuleerde zicht uitdrukkelijk dat de staat zijn plicht heeft gelijke kansen te produceren. Maar daarna heeft ieder individu zijn eigen leven in zijn eigen handen. Dat betekent ook dat hij zélf zijn waarden en levensloop kan kiezen. En ik geloof dat je daar dan weer eerder tegen bent? Idem met je globaal anti kapitalisme. Zal ik het morgen over hebben, nu slapen...

Lang verhaal kort? Je gaat er nogal makkelijk over als je zegt 'ik ben geen Marxist en geen liberaal, dus ik volg de 3de weg'. De 3de weg is liberaal, maak u daar geen illusies over. Maar er is nog altijd sociaal-democratie, dat ook door de Marxisten 'rechts' wordt genoemd. Tsja, noem jij het dan gerust de Vierde Weg of voor mijn part zelfs de Vijfde of de Zesde Weg. Ik hou het bij Derde Weg, maar als je wilt, spreken we voortaan gewoon over de Beste Weg ;-) Als meervoud een politieke partij werd, zou je daar dan op stemmen? Of toch eerder op een partij die al groot is en dus wrslk meer effect heeft om Vlaamse onafhankelijkheid te halen?Hangt van de situatie en het programma af. Als Meervoud een partij werd, dan zou ik eerst willen weten of de partij radikaal marxistisch of reformistisch is, welke standpunten ze zou innemen op etisch vlak, etc...Liggen mensen volgens jou echt wakker van nationalisme? Of hebben ze over het algemeen iets 'als ik het maar goed heb en liefst ook nog mijn omgeving ook'. Mensen liggen absoluut niet wakker van nationalisme of van grote idealen. Slechts een kleine groep houdt zich daar actief mee bezig. Ik geloof dan ook niet in een massa-revolutie, maar in een revolutionaire elite. De meeste mensen zijn oerconservatief en gaan uit van "zolang ze mij maar niet lastig vallen en de dingen maar niet veranderen".Hoe sta jij tegenover een radicale democratische hervorming? (Ik denk dan aan op zijn minst: geen kiesdrempel, een nationale kieslijst (of dat nu in Vlaanderen of in België gebeurt doet er even niet toe) en bindende referenda?Op dezelfde manier als ik tegenover de volledige vrije markt en de gecentraliseerde planeconomie sta. Als het in theorie even goed zou werken als in de praktijk, dan was er absoluut geen probleem mee. Het vereist echter wel dat mensen zich volledig over alles informeren, over volledige informatie beschikken en zich bewust afwegen wat voor hen het beste is. Helaas zijn er genoeg mensen die gerust hun stem willen verkopen voor een paar pinten of een paar mooie woorden.

Metternich
21 juni 2007, 04:04
Op een meer persoonlijke noot.

Jij bent me nog een 'samen gaan drinken' schuldig. ;)Dat komt er zeker nog van :-) ;-)

Metternich
21 juni 2007, 04:05
Niet op spelfouten of rare zinsconstructies letten aub, het is immers al 5u.

....hmmm, ik kruip maar eens in mijn nest....

AdrianHealey
21 juni 2007, 04:08
Is jouw naam Jeroen?

Nu goed.
Als jij er was op die 'beruchte' pfk-meeting waar het EVRM ter sprake kwam en het NSV zei dat het cultuurimperialisme was, dan hebben wij op een bepaald moment zitten discussieren. :')
Er was toen 2 man. Een iet kleinere man met zwart haar en iets grotere man. Ik geloof dat dat Jeroen - de voorzitter - was, maar ik kan me vergissen.

Over de rest ga ik morgen verder. Thumbs up voor de gematigde toon.

AdrianHealey
21 juni 2007, 04:08
Niet op spelfouten of rare zinsconstructies letten aub, het is immers al 5u.

....hmmm, ik kruip maar eens in mijn nest....

Mietje. :twisted:

Metternich
21 juni 2007, 04:09
Een iet kleinere man met zwart haar:cheer: Lang leve mezelf

Pluche
21 juni 2007, 04:10
Is jouw naam Jeroen?Metternich noemt zeker niet Jeroen, zijn echte naam mag hij desnoods hier zelf publiceren, maar om privacy reden doe ik dat niet en ik kruip ook eens in mijne nest.

AdrianHealey
21 juni 2007, 04:12
:cheer: Lang leve mezelf

Jep, dan weet ik wie dat je was. ^^
Ik zat naast je. Eerst proberen de linkse af te doen zien van het EVRM. Daarna het NSV te overtuigen van af te zien van de weigering van het EVRM. Ik vond dat nu echt een detail. :p

(Uiteindelijk is het er btw toch door geraakt. Lang leve de macht van links! :p)

Pluche
21 juni 2007, 10:28
Metternich stel je bent 1 week federaal minister van begroting, op welke posten zou je besparen en op welke meer uitgeven?

Metternich
21 juni 2007, 13:10
Metternich stel je bent 1 week federaal minister van begroting, op welke posten zou je besparen en op welke meer uitgeven?Ik zou op de eerste plaats de kabinetten saneren en eens grote kuis houden in het personeelsbestand. Niet dat ik direct 70% van het personeel zou buitengooien, maar ik zou zeker eens kijken waar er een onderbemanning en waar er een overbemanning is.

Voor de rest zou ik de belastingen op arbeid verlagen, maar ook de subsidies aan de bedrijfswereld verlagen. Ik zou eerder opteren voor een belasting op consumptie i.p.v. een belasting op arbeid. Voor de rest zijn de drie posten waar ik meer op zou willen uitgeven;

justitie;
defensie;
onderwijs.

largo_w
21 juni 2007, 13:52
Metternich op een schaal van 0 tot 10 hoe graag ga JIJ op de vuist?

Hou je van spaghetti? Of liever frietjes?

Ben jij gelovig?

Metternich
21 juni 2007, 13:58
Metternich op een schaal van 0 tot 10 hoe graag ga JIJ op de vuist?Geen flauw idee hoe ik dat op een schaal van 0 tot 10 moet zetten. Ik ga alvast niet uit met de gedachte: "En nu gaan we alles en iedereen dat ons niet aanstaat tot moes meppen". Maar als het moet, dan zal ik uiteraard niet terugdeinzen.Hou je van spaghetti? Of liever frietjes?Ik verkies spaghetti boven frieten als ik thuis ben. Ik verkies frieten boven spaghetti als ik op café zit.Ben jij gelovig?Ik heb een overwegend katholiek godsbeeld, maar ik kijk naar andere godsdiensten vanuit een universeel gelovige visie. Het Hindoeïsme bv. heeft ook iets goddelijk in zich, al geloof ik dat het katholieke beeld de werkelijke goddelijkheid het dichtst benaderd.

Pluche
21 juni 2007, 15:32
Metternich, hoe sta jij tegenover de NAVO?

Metternich
21 juni 2007, 18:17
Metternich, hoe sta jij tegenover de NAVO?Een instrument van yankee-imperialisme. Verwerpelijk dus.

Pluche
21 juni 2007, 19:53
Metternich een persoonlijke vraag waar je niet op hoeft te antwoorden als je niet wil.

Ben je populair bij het andere geslacht?

Metternich
21 juni 2007, 19:57
Geen flauw idee, dat moet je aan het andere geslacht vragen.

Pluche
21 juni 2007, 20:00
Metternich, in het conflict tussen de Palestijnen en de Israeliers(joden), voor wie kies je partij, of ben je neutraal toeschouwer. Voor de rest wat vind je van Israel als staat?

Gun
21 juni 2007, 20:01
PS: uw evaluatie-enquete maak ik vandaag in de middag, ben nu een beetje moe.;-)Ben je die van Van Maerlant niet vergeten?

Boadicea
21 juni 2007, 20:19
Metternich, hoe ga je om met de vooroordelen van mensen die niets van de ideologie snappen en je enkel kunnen bestempelen als fascist, nazi, racist en ga zo verder?

Gun
21 juni 2007, 20:28
Mogen we jouw leeftijd kennen? (een +/- volstaat)

Metternich
21 juni 2007, 20:32
Metternich, in het conflict tussen de Palestijnen en de Israeliers(joden), voor wie kies je partij, of ben je neutraal toeschouwer. Voor de rest wat vind je van Israel als staat?De Palestijnen en dan specifieker voor de ideologie van Fatah, al verwerp ik uiteraard hun corruptie. Hamas kan mijn sympathie krijgen voor hun onbuigzaamheid, maar hun ideologie van de radikale islam spreekt mij totaal niet aan. Een theocratisch bewind is in mijn ogen allesbehalve wenselijk, de seculiere staat is het beste voor het volk.

Over de staat Israël kan ik kort zijn; de stichting van de staat Israël is niet alleen imperialistisch (de Arabieren zaten onder het Britse juk en hadden geen zeg in heel de regeling), maar ook een enorme domme zet. Als Amerika toch zo bezorgd is over de joden, waarom hebben ze dan niet één van hun staten afgestaan? De meeste joden wonen immers in de VSA, de joden zouden niet omringd hebben gezeten door vijandelijke staten en de Palestijnen zouden niet van hun land verdreven zijn.

Metternich
21 juni 2007, 20:33
Metternich, hoe ga je om met de vooroordelen van mensen die niets van de ideologie snappen en je enkel kunnen bestempelen als fascist, nazi, racist en ga zo verder?Hangt ervan af. Als die personen willen praten, ben ik meer dan bereid om mijn ideologie uit te leggen. Mensen die gewoon schelden om te schelden, negeer ik gewoon. Tenzij ze handtastelijk worden natuurlijk.Mogen we jouw leeftijd kennen? (een +/- volstaat)21, volgende maand 22.

Pluche
21 juni 2007, 20:38
;-)Ben je die van Van Maerlant niet vergeten?

Ja, die ben ik vergeten, als je wil mag jij de enquete maken;-)

Gun
21 juni 2007, 20:49
Ja, die ben ik vergeten, als je wil mag jij de enquete maken;-)
Gebeurd

Ambiorix
21 juni 2007, 22:12
hebt ge een vriendenkring buiten de NSV? buiten eventueel clubleven?

waar amuseert ge u het meeste?

baseballpolitieker
21 juni 2007, 22:44
LOL tis metternich!:lol:

Metternich
21 juni 2007, 22:54
hebt ge een vriendenkring buiten de NSV?Uiteraard.waar amuseert ge u het meeste?Bij het uitgaan met mijn mede-NSV!'ers amuseer ik mij toch het meeste.

Metternich
21 juni 2007, 23:20
LOL tis metternich!:lol:Ja, maak dat mee. Ik dacht dat het stuk "Metternich is..." al zou verraden dat ik het was, maar blijkbaar toch niet...

Praetorian
22 juni 2007, 00:42
Ben jij fan van de eerste postmodernist, Ernst Jünger?

Apollinisch of Dionysisch?

Metternich
22 juni 2007, 06:32
Ben jij fan van de eerste postmodernist, Ernst Jünger?Fan is misschien een groot woord, maar ik verkies hem wel direct en op elk moment boven de nationaal-socialistische ideologie. De visie op oorlog van Jünger leunt dicht aan bij het futurisme, waar ik, ondanks het feit dat ik geen futurist ben, wel een boon voor heb. Ook zijn cultuurelitair denken kan ik zeker smaken.Apollinisch of Dionysisch?Apollinisch, wat uiteraard niet wil zeggen dat ik mezelf niet kan amuseren. Alles op z'n tijd en plaats ,het ene moment rustig en doordacht redeneren en handelen. Op andere momenten jezelf eens laten gaan, maar zoals ik in de vorige zin zei; elk heeft zijn moment en plaats.

Pluche
22 juni 2007, 11:57
Om het eens over ethische zaken te hebben: Wat is u standpunt tegenover het homohuwelijk, abortus en euthanasie?

lombas
22 juni 2007, 12:08
Wat is je geloofsaanhang (en mogelijke religieuze aanhang)?

1handclapping
22 juni 2007, 12:51
Er is geen eerste, tweede, derde, vierde of vijfde weg.. er is een doel & de vraag is niet welke weg, maar welk doel. Het breekpunt in de westerse geschiedenis is de franse revolutie, toen men afzag van de wil van "God" die voorschreef hoe de maatschappij ingericht moet worden. De eerdere revoluties nl. "the glorious", "de Verenigde Provinciën" en "de amerikaanse" waren in feite voorlopers van deze grondgedachte, vermits zij steevast een "verantwoording" zochten in de wil van God. Men heerst bij de genade van God.. er is hier geen sprake van "volkeren" .. het bewustzijn van "volkstaal" "diets" kwam met codificatie door de bijbelvertalingen
- hierdoor ontstonden de aparte talen Engels, Nederlands en Duits.. en aan de andere kant ook de diverse Slavische talen.. die taalunificatie bracht het differentiëren van diverse europese volkeren op gang.. Oorspronkelijk as er geen duidelijke aflijning van een Nederlands, Engels of Duits volk..
Vandaar om de theorie volgens dewelke Shakespeare een Vlaming zou geweest zijn en het feit dat de allereerste literaire figuur van zowel het duitse als het nederlandse taalgebied dezelfde persoon is...

Een taal is een dialect met een leger...

Er zijn diverse definities over wat er nu eigenlijk een volk is.. heeft het te maken met gemeenschappelijke voorouders of met gemeenschappelijke taal of een beetje met vanalles (oa. in hetzelfde gebied wonen). Verwonderlijk is ook de arbitraire vaststelling : niemand definiëert zichzelf als zijnde lid van een bepaald volk. Iemland kan geboren en getogen zijn in een stad, waar ook sedert mensenheugenis zijn voorouders leefden & toch aanzien worden als een lid van een "minderheidsvolk", een "vreemde".. Het omgekeerde kan ook waar zijn : de Indianen in Noord-Amerika worden waargenomen als vreemdelingen die vanwege hun status zeer eigenaardige voorrechten genieten en op andere gebieden uitgesloten worden. In India bestaat er nog altijd een "kastesysteem" inclusief onaanraakbare paria's (wat het succes van de Islam aldaar verklaart).


Ik sta redelijk vijandig tegen het concept "volk" en "natie" - waar vroeger oorlogen door een of andere potentaat uitgevochten werden voor diens eigen gewin, meestal met "huurlingen" zijn de oorlogen in het "volksbelang" steeds
bloediger (efficiênter) geworden. Het "nationalisme" gebruiken als territoriumdrift is tegenstrijdig aan de menselijke drang om groenere weiden op te zoeken en ketent de mens op een lijfeigene-achtige wijze aan de bodem vast.

Maar ik dwaal af : de wegen zijn onbelangrijk, de vraag is wat is het doel.

Wat is ons maatschappijmodel - waarvan komen we & waar gaan we naartoe ? De grondidee van de verklaring van de mensenrechten is het verlenen aan elk individu van het recht om naar zijn persoonlijk geluk te streven. Dat is de kern van het liberalisme en het communisme, de rechtse nationalistische kerngedachte is dat men onderworpen is aan een of ander idee of natie.. een abstract begrip dat op een of andere wijze zoner ter verantwoording geroepen te worden voor eenieders welzijn zorg zal dragen.

Deze ideologie is in het verleden veelvuldig uitgetest en heeft de ellendigste mislukkingen in de menselijke geschiedenis gekend, laat ons dit niet voor herhaling vatbaar stellen.

HFV
22 juni 2007, 13:23
(Uiteindelijk is het er btw toch door geraakt. Lang leve de macht van links! :p)
Er is m.i. wel een belangrijke nuance aangebracht. Nu heeft men het heel concreet over handelen tegen het EVRM, niet over het erkennen van EVRM.

Het één houdt niet het ander in, er niet tegen handelen is sowieso een verplichting gezien de geldende wetten. Het is niet omdat we ons akkoord verklaren om er niet tegen te handelen dat we ook het "belang" van het EVRM erkennen. Ons standpunt inzake het EVRM blijft ongewijzigd, maar we kunnen leven met de huidige bewoording in de statuten.

AdrianHealey
22 juni 2007, 14:48
Er is m.i. wel een belangrijke nuance aangebracht. Nu heeft men het heel concreet over handelen tegen het EVRM, niet over het erkennen van EVRM.

Het één houdt niet het ander in, er niet tegen handelen is sowieso een verplichting gezien de geldende wetten. Het is niet omdat we ons akkoord verklaren om er niet tegen te handelen dat we ook het "belang" van het EVRM erkennen. Ons standpunt inzake het EVRM blijft ongewijzigd, maar we kunnen leven met de huidige bewoording in de statuten.

'k wil nu niet de partypooper uithangen, maar vanaf het begin was het de bedoeling om te schrijven 'handelen tegen'. :) Maar goed, dat was die ene vergadering niet echt duidelijk gemaakt. Dat is waar.

C uit W
22 juni 2007, 19:11
Wat vind je van het KVHV?

Metternich
22 juni 2007, 20:58
Wat is je geloofsaanhang (en mogelijke religieuze aanhang)?Ik heb een katholiek godsbeeld, maar sta ook open voor het goddelijke in andere religies.

Metternich
22 juni 2007, 20:59
Om het eens over ethische zaken te hebben: Wat is u standpunt tegenover het homohuwelijk, abortus en euthanasie?

Homohuwelijk: onaanvaardbaar.
Abortus: toegelaten in geval van verkrachting, het leven van de moeder dat in gevaar is en bij ernstige afwijkingen van het kind.
Euthanasie: een gedoogbeleid zonder dat er speciale wetten over moeten bestaan.

Metternich
22 juni 2007, 21:26
...En de concrete vraag is?

lombas
22 juni 2007, 21:42
Homohuwelijk: onaanvaardbaar.

En als (de vereiste van) het burgerlijk huwelijk in casu zou afgeschaft worden? (Nou, dan kan je er uiteraard niet tegen zijn).

Cynicus
22 juni 2007, 21:46
Abortus: toegelaten in geval van verkrachting, het leven van de moeder dat in gevaar is en bij ernstige afwijkingen van het kind.


En wat met genetische motieven ?

AdrianHealey
22 juni 2007, 22:11
Homohuwelijk: onaanvaardbaar.
Abortus: toegelaten in geval van verkrachting, het leven van de moeder dat in gevaar is en bij ernstige afwijkingen van het kind.
Euthanasie: een gedoogbeleid zonder dat er speciale wetten over moeten bestaan.

Waarom is het homohuwelijk onaanvaardbaar?

En hoe zou jou drugsbeleid zijn in 'jou' ideaal land? (Preventie, strafrechterlijk, verslaafden die behandeld worden?)

Metternich
23 juni 2007, 00:09
En als (de vereiste van) het burgerlijk huwelijk in casu zou afgeschaft worden? (Nou, dan kan je er uiteraard niet tegen zijn).Dan heb je nog het religieus huwelijk en religies hebben in mijn ogen de volledige vrijheid om te kiezen of ze homohuwelijk toelaten of niet. Nu, als je het burgerlijk huwelijk afschaft, kan ik niet tegen het burgerlijk homohuwelijk zijn omdat het burgerlijk huwelijk gewoon niet meer zou bestaan...

lombas
23 juni 2007, 00:10
Dan heb je nog het religieus huwelijk en religies hebben in mijn ogen de volledige vrijheid om te kiezen of ze homohuwelijk toelaten of niet. Nu, als je het burgerlijk huwelijk afschaft, kan ik niet tegen het burgerlijk homohuwelijk zijn omdat het burgerlijk huwelijk gewoon niet meer zou bestaan...

Het is dat wat ik bedoel met het afschaffen van een aantal zaken om mensen als jij te stellen. Een beleid dat volgens mij eveneens op abortus en euthanasie toepasbaar is.

Praetorian
23 juni 2007, 00:14
Ik heb een katholiek godsbeeld, maar sta ook open voor het goddelijke in andere religies.Was je nooit aangetrokken door het shinto-boeddhisme?

Metternich
23 juni 2007, 00:20
Waarom is het homohuwelijk onaanvaardbaar?Omdat ik geloof dat een staat qua grenzen en machtslegitimatie niet alleen op een volk moet zijn gegrondvest, maar ook op een bepaald aantal normen en waarden. Daarnaast moet die staat ook een bepaald aantal beleidskeuzes maken. Mijn visie op de situatie in Vlaanderen is dat we op z'n minst het bevolkingsaantal op peil moeten houden en dus actief moeten ingrijpen in dingen als het huwelijk en een actief nataliteitsbeleid voeren.

Samengevat; vanwege conservatieve redenen ben ik tegen het homohuwelijk aangezien een huwelijk in mijn ogen een vrijwillige verbintenis is tussen één man en één vrouw. Vanwege demografische redenen ben ik voor een beleid waar de overheid een actief nataliteitsbeleid voert en daar horen dingen zoals het homohuwelijk, die homosexualiteit aanmoedigen of op z'n minst sociaal compleet aanvaardbaar maken, zeker niet bij.

Nu, let wel, ik zeg niet dat homo's sociaal, politiek of economisch totaal geïsoleerd moeten worden. Ze moeten echter geen gelijke behandeling verwachten op het vlak van het huwelijk of andere samenlevingsverbanden. Sommige mensen worden homosexueel geboren en kunnen daar niets aan doen, dat is een feit. Maar daarom moeten zij niet de norm gaan worden. Homosexualiteit is een natuurlijke afwijking, net zoals asexualiteit dat is.En hoe zou jou drugsbeleid zijn in 'jou' ideaal land? (Preventie, strafrechterlijk, verslaafden die behandeld worden?)Een mengeling van preventie, repressie en rehabilitatie. Drugsverslaafden moeten verplicht kunnen opgenomen worden waarbij ze hun behandeling niet volledig zelf moeten betalen, maar natuurlijk ook niet alles gratis krijgen. Dealers e.d. moeten repressief aangepakt worden en in het geval van allochtone dealers zou ik akkoorden proberen te sluiten om hen op te sluiten in gevangenissen van het land van herkomst. En uiteraard ook de nodige preventiecampagnes in scholen en jeugdbewegingen aanmoedigen.

Metternich
23 juni 2007, 00:21
Was je nooit aangetrokken door het shinto-boeddhisme?Mijn kennis van het shinto-boeddhisme is helaas zo goed als nihil... Maar ik sta uiteraard bereid om mijn kennis uit te breiden.

Metternich
23 juni 2007, 00:23
En wat met genetische motieven ?Abortus in het geval van zware afwijkingen aan de foetus moet kunnen in mijn ogen. Of bedoel je nog iets anders?

Metternich
23 juni 2007, 00:24
Een beleid dat volgens mij eveneens op abortus en euthanasie toepasbaar is.Als je uitgaat van de maximale vrijheidskeuze van de mens, dan moet je toch ook tegen abortus zijn? Het ongeboren kind heeft immers geen inspraak in een zaak als abortus en wordt dus van zijn vrijheid, en leven, beroofd.

AdrianHealey
23 juni 2007, 00:34
Als je uitgaat van de maximale vrijheidskeuze van de mens, dan moet je toch ook tegen abortus zijn? Het ongeboren kind heeft immers geen inspraak in een zaak als abortus en wordt dus van zijn vrijheid, en leven, beroofd.

Op zich ben je dan natuurlijk ergens hypocriet, niet?
Want je zegt 'het recht van het ongeboren leven', maar het ongeboren leven van een verkrachterskind heeft dan minder recht?

Metternich
23 juni 2007, 00:39
Op zich ben je dan natuurlijk ergens hypocriet, niet?
Want je zegt 'het recht van het ongeboren leven', maar het ongeboren leven van een verkrachterskind heeft dan minder recht?Ik bekeek abortus even vanuit het standpunt van een liberale ideologie en probeerde daar de hypocriete stelling in aan te duiden. Lombas en ik hebben op ideologisch vlak wel andere meningen ;-)

AdrianHealey
23 juni 2007, 00:43
Ik bekeek abortus even vanuit het standpunt van een liberale ideologie en probeerde daar de hypocriete stelling in aan te duiden. Lombas en ik hebben op ideologisch vlak wel andere meningen ;-)

Wrslk. ;)
Dus het is niet de redenering van 'het ongeboren kind'? Wat is dan wél de reden dat je tegen abortus bent?

Metternich
23 juni 2007, 00:48
Dus het is niet de redenering van 'het ongeboren kind'? Wat is dan wél de reden dat je tegen abortus bent?Omdat abortus volledig toelaten alleen nog maar het effect van de "hier-en-nu"-mentaliteit aanwakkert. Veel mensen willen geen lange-termijn verantwoordelijkheid opnemen en willen alleen de leuke dingen in het leven met zo weinig mogelijk negatieve dingen.

En helaas bekijken vele mensen een zwangerschap en een kind als hinderlijk. Het past in de redenering "oei, dan moet ik persoonlijke vrijheid afgeven en dat wil ik niet." en dus willen sommigen dat maar uit puur egoïstische redenen abortus plegen. In het verlengde daarvan ligt bv. ook abortus als carrièreplanning.

AdrianHealey
23 juni 2007, 00:52
Omdat abortus volledig toelaten alleen nog maar het effect van de "hier-en-nu"-mentaliteit aanwakkert. Veel mensen willen geen lange-termijn verantwoordelijkheid opnemen en willen alleen de leuke dingen in het leven met zo weinig mogelijk negatieve dingen.

En helaas bekijken vele mensen een zwangerschap en een kind als hinderlijk. Het past in de redenering "oei, dan moet ik persoonlijke vrijheid afgeven en dat wil ik niet." en dus willen sommigen dat maar uit puur egoïstische redenen abortus plegen. In het verlengde daarvan ligt bv. ook abortus als carrièreplanning.

Dat is exact de redenering waarom ik abortus verwerp op moreel-ethische redenen. En ik ook niet echt veel moet hebben van mensen die abortus uitvoeren.

Maar ik wil dat niet verbieden. ;)

Heftruck
23 juni 2007, 00:58
Als je uitgaat van de maximale vrijheidskeuze van de mens, dan moet je toch ook tegen abortus zijn? Het ongeboren kind heeft immers geen inspraak in een zaak als abortus en wordt dus van zijn vrijheid, en leven, beroofd.

En het recht van de moeder om haar eigen lichaam te "reclaimen" en zich te ontzetten van het kind in wording? Voor mij primeert het recht van de moeder op haar lichaam op het recht van het kind op het lichaam van de moeder.

Je zou zo kunnen stellen dat het kind in wording een parasiet is. (Maar dat klinkt toch zo afschuwelijk..)

Metternich
23 juni 2007, 01:01
En het recht van de moeder om haar eigen lichaam te "reclaimen" en zich te ontzetten van het kind in wording? Voor mij primeert het recht van de moeder op haar lichaam op het recht van het kind op het lichaam van de moeder.Tenzij in de gevallen van verkrachtingen, ernstige afwijkingen of het in gevaar zijn van het leven van de moeder, primeert voor mij het recht van het ongeboren kind op dat van de moeder.

Heftruck
23 juni 2007, 01:04
Tenzij in de gevallen van verkrachtingen, ernstige afwijkingen of het in gevaar zijn van het leven van de moeder, primeert voor mij het recht van het ongeboren kind op dat van de moeder.

Een ongeboren, onvolgroeide mens heeft voor jou dus meer recht op het lichaam van een zelfstandig, volgroeid mens dan die laatste mens zelf?

Ik vind dat een vreemde rechtsinstelling. :?

lombas
23 juni 2007, 01:06
Je zou zo kunnen stellen dat het kind in wording een parasiet is. (Maar dat klinkt toch zo afschuwelijk..)

Als er iemand in jouw tuin staat, wat doe je dan? Heb je het recht hem omver te schieten, of moet je hem met wederzijdige kracht de toegang ontzeggen?

Hier zit ik dus in dubio. Moet een moeder wachten tot de wetenschap een zo lieflijk mogelijke oplossing voor het kind heeft - normaal na zeven maanden; of is de dood van het kind bij abortus een gevolg van de onwetenschap, en dus geen verantwoordelijkheid van de moeder?

Het tweede lijkt me wreed, maar het interesseert me eigenlijk weinig. Zolang het maar niet openbaar en met belastingen gebeurt.

Vlaams-nationalist
23 juni 2007, 01:09
Nog deftig thuisgeraakt vanavond? Ach ja, het was gezellig, tot morgen op Beer Passion! Sloppel.

Metternich
23 juni 2007, 01:11
Nog deftig thuisgeraakt vanavond? Die halve liters waren zeker geen goed idee op de dag voor mijn laatste examen...

Metternich
23 juni 2007, 01:12
Een ongeboren, onvolgroeide mens heeft voor jou dus meer recht op het lichaam van een zelfstandig, volgroeid mens dan die laatste mens zelf?Dat heet ehtisch conservatisme.

Vlaams-nationalist
23 juni 2007, 01:15
Die halve liters waren zeker geen goed idee op de dag voor mijn laatste examen...

Trek het je niet aan, met hele liters had het zoveel makkelijker ook niet gegaan hoor... Wees maar blij dat je gekomen bent, anders had je zelfs geen cursus gehad.
Maar goed, een vraag dus... tegen hoe laat is er morgen eigenlijk afgesproken?

Heftruck
23 juni 2007, 01:16
Als er iemand in jouw tuin staat, wat doe je dan? Heb je het recht hem omver te schieten, of moet je hem met wederzijdige kracht de toegang ontzeggen?

De vergelijking gaat niet op. Je kan de "indringer" steeds vriendelijk verzoeken het terrein te verlaten zonder dat één van beide personen (fysieke) schade oploopt.

Abortus is zowiezo niets anders dan een radicale reactie op de "indringer", waarbij deze laatste onlosmakelijk schade oploopt. En tot zo lang het niet mogelijk is om het ongeboren kind zich buiten het lichaam te laten ontwikkelen (bijvoorbeeld d.m.v. een artificiële baarmoeder), kan het ook niet anders.

Hier zit ik dus in dubio. Moet een moeder wachten tot de wetenschap een zo lieflijk mogelijke oplossing voor het kind heeft - normaal na zeven maanden; of is de dood van het kind bij abortus een gevolg van de onwetenschap, en dus geen verantwoordelijkheid van de moeder?

Het tweede lijkt me wreed, maar het interesseert me eigenlijk weinig. Zolang het maar niet openbaar en met belastingen gebeurt.

Tsja, moeilijk. Ik opteer dan (puur theoretisch) voor 't laatste. Het is eerder ook een persoonlijke, morele keuze voor de moeder, denk je niet?

Puur utilaristisch kijk ik dan naar toestanden waarbij moeders sterven omdat abortus wordt gepleegd onder erbarmelijke medische ondersteuning. Dat is het mij helemaal niet waard.

Metternich
23 juni 2007, 01:17
Maar goed, een vraag dus... tegen hoe laat is er morgen eigenlijk afgesproken?11 uur aan het café. Je hebt trouwens een handig programma dat MSN heet en waarmee je zo'n dingen aan mij kunt vragen.

Vlaams-nationalist
23 juni 2007, 01:21
11 uur aan het café. Je hebt trouwens een handig programma dat MSN heet en waarmee je zo'n dingen aan mij kunt vragen.

Boeie (© Dr. Zoidberg)

lombas
23 juni 2007, 01:28
Puur utilaristisch

Bah, utilitarisme. Wat is dat toch vandaag?

largo_w
23 juni 2007, 08:20
Je zou zo kunnen stellen dat het kind in wording een parasiet is. (Maar dat klinkt toch zo afschuwelijk..)

²


Veel mensen willen geen lange-termijn verantwoordelijkheid opnemen en willen alleen de leuke dingen in het leven met zo weinig mogelijk negatieve dingen.

klopt dit?

Wil je later kinderen? En waarom? (puur om uw (perfecte) genen verder te zetten of voor het plezier van leven op de wereld te zetten?)

C uit W
23 juni 2007, 10:27
Abortus is zowiezo niets anders dan een radicale reactie op de "indringer", waarbij deze laatste onlosmakelijk schade oploopt. En tot zo lang het niet mogelijk is om het ongeboren kind zich buiten het lichaam te laten ontwikkelen (bijvoorbeeld d.m.v. een artificiële baarmoeder), kan het ook niet anders.
Een kind is geen indringer, je hebt hem zelf gemaakt.

filosoof
23 juni 2007, 10:42
Wel even bijvoegen dat ik vele ideëen van de figuren hierboven volg, maar niet helemaal ;) De Nieuwe Marsrichting van Van Severen en het in stand houden van de Spaanse staat van Primo De Rivera zijn niet dingen waar ik achter sta ;)'t Is allemaal ook zo verwarrend , hé?;-)

Cynicus
23 juni 2007, 12:33
Hoe wilt u het vreemdelingenprobleem oplossen ?
Hoe staat u tegenover (de grote lijnen van) het zeventigpuntenprogramma (http://forum.politics.be/showthread.php?t=11894) ?

Pluche
23 juni 2007, 16:00
Metternich wat vond je van de verkiezingsuitslag, wat waren voor u de grootste verassingen, en ziet u in deze uitslag een stap naar Vlaamse onafhankelijkheid?

Metternich
23 juni 2007, 17:03
Even tussendoor, als de linksen denken dat radikaal-rechts een eenheid vormt. Ik heb vandaag de "broederlijkheid" van de Britse rechtse staatsnationalisten mogen ondervinden, resultaat is een dik oog en een dikke neus.

Praetorian
23 juni 2007, 17:05
Bnp?

Metternich
23 juni 2007, 17:10
Geen idee, maar het (studenten)lied Loch Lomon was blijkbaar al genoeg om te beginnen meppen op mij. Lang leve het IRA 8-)

Praetorian
23 juni 2007, 17:14
BNP it is. Ze zitten al een tijdje ook de unionisten op te vrijen. May the fairly burn in hell, damn imperialists.

Pluche
23 juni 2007, 17:25
Ik kan u nu al verklappen dat Jaani_Dushman de opvolger van Metternich wordt!

Heftruck
23 juni 2007, 17:40
Weer geen liefde. :-(

Metternich
23 juni 2007, 17:41
Metternich wat vond je van de verkiezingsuitslag, wat waren voor u de grootste verassingen, en ziet u in deze uitslag een stap naar Vlaamse onafhankelijkheid?De grootste verrassing was het verlies van de SP.a. Zeker i.v.m. de VLD verloren zij enorm veel, terwijl de VLD het verlies nog "beperkte". Dat CD&V/N-VA zoveel wonnen, was te verwachten en dat het Vlaams Belang stagneerde (en zelfs een zetel verloor) is zo slecht nog niet.

Jaani_Dushman
23 juni 2007, 17:56
De grootste verrassing was het verlies van de SP.a. Zeker i.v.m. de VLD verloren zij enorm veel, terwijl de VLD het verlies nog "beperkte". Dat CD&V/N-VA zoveel wonnen, was te verwachten en dat het Vlaams Belang stagneerde (en zelfs een zetel verloor) is zo slecht nog niet.Algemeen wordt aangenomen dat NSV een VlaamsBlok-vereniging is. Of een "mantelorganisatie", zoals dat heet. ;-)
Nochtans verschil jij op bepaalde vlakken (buitenlandse politiek, economie,...) sterk van het VB. Toch komt NSV nooit naar buiten met kritiek op het VB.

Hoe komt dat? Ben jij een uitzondering binnen NSV? Stelt de (paarse) media NSV en VB te graag als één monoliet blok voor? Is er druk vanuit het VB om geen kritiek te geven op de partij? Overdreven godsvrede?

Pluche
23 juni 2007, 18:03
Algemeen wordt aangenomen dat NSV een VlaamsBlok-vereniging is. Of een "mantelorganisatie", zoals dat heet. ;-)
Nochtans verschil jij op bepaalde vlakken (buitenlandse politiek, economie,...) sterk van het VB. Toch komt NSV nooit naar buiten met kritiek op het VB.

Hoe komt dat? Ben jij een uitzondering binnen NSV? Stelt de (paarse) media NSV en VB te graag als één monoliet blok voor? Is er druk vanuit het VB om geen kritiek te geven op de partij? Overdreven godsvrede?

Volgens mij geeft het NSV wel degelijk kritiek op die partij in hun maandblad 'Branding' Alleen in Belgie moet het plaatje passen extreem-rechts is extreem rechts, de 'linkse' kritieken over onder ander antiglobalisme worden onder de mat geveegd door de 'professionele' anti-fascisten.

AdrianHealey
23 juni 2007, 18:05
Aanvullend op de vraag van Jaani:

Is het mss geen idee dat het NSV meer en meer de hand uitreikt naar andere (studenten)groeperingen en zelf consequent bepaalde agressieve leden buiten gooit of iig straft?

(Ik zeg niet dat die er niét zijn in andere groeperingen. Maar voor het imago van het NSV zélf zou het toch al vele malen beter zijn.)

Het NSV is nergens populair en ik vind dat jammer. Ik vind het logisch dat agressievelingen nergens populair zijn. Links of rechts. Maar dat straalt zich af op de gehele groepering. Mss dat men daar iets aan kan doen?

Metternich
23 juni 2007, 21:44
Is het mss geen idee dat het NSV meer en meer de hand uitreikt naar andere (studenten)groeperingen en zelf consequent bepaalde agressieve leden buiten gooit of iig straft?In vele studentenverenigingen zijn er regels dat je niet bij de NSV! mag gaan vanwege de politieke standpunten (radikaal Vlaams-nationalisme). Ik heb dat gisteren nog bevestigd gekregen van praesidiumleden van andere clubs. Uiteraard gaan wij daardoor onze standpunten niet verzachten of veranderen, wij zijn niet de mensen die compromissen willen sluiten. Wij zijn immers de compromisloze Vlaams-radikalen.

Over agressieve leden. Als wij aangevallen worden, slaan wij terug. En dat dat niet altijd even zachtzinnig gebeurt, is alleen maar logisch. Het is niet dat wij door de straten lopen in marscolonnes op zoek naar andersdenkenden. Wij zijn ook studenten en drinken op tijd en stond ook graag een glas. Maar als sommige andersdenkenden zich razend beginnen maken puur vanwege het feit dat wij ergens iets gaan drinken en dan ruzie beginnen zoeken met ons, dan kunnen wij daar niet veel aan doen.

Het NSV is nergens populair en ik vind dat jammer.Wij hebben met de meeste clubs in Antwerpen een neutrale tot een goede houding. Uiteraard zijn er ook mensen die ons niet kunnen hebben en dan zijn er ook nog diegenen die ons niet kunnen hebben totdat ze met ons gesproken hebben. Het is slechts een kwestie van perceptie.

AdrianHealey
23 juni 2007, 21:46
In vele studentenverenigingen zijn er regels dat je niet bij de NSV! mag gaan vanwege de politieke standpunten (radikaal Vlaams-nationalisme). Ik heb dat gisteren nog bevestigd gekregen van praesidiumleden van andere clubs. Uiteraard gaan wij daardoor onze standpunten niet verzachten of veranderen, wij zijn niet de mensen die compromissen willen sluiten. Wij zijn immers de compromisloze Vlaams-radikalen.

Over agressieve leden. Als wij aangevallen worden, slaan wij terug. En dat dat niet altijd even zachtzinnig gebeurt, is alleen maar logisch. Het is niet dat wij door de straten lopen in marscolonnes op zoek naar andersdenkenden. Wij zijn ook studenten en drinken op tijd en stond ook graag een glas. Maar als sommige andersdenkenden zich razend beginnen maken puur vanwege het feit dat wij ergens iets gaan drinken en dan ruzie beginnen zoeken met ons, dan kunnen wij daar niet veel aan doen.

Oké. :)
(Alhoewel ik niet akkoord ga met de houding 'dan slaan wij terug', ik ga liever lopen. Maar dat is ieder zijn eigen keuze natuurlijk. Zelfverdediging mag nog altijd. (En terecht.)

Wij hebben met de meeste clubs in Antwerpen een neutrale tot een goede houding. Uiteraard zijn er ook mensen die ons niet kunnen hebben en dan zijn er ook nog diegenen die ons niet kunnen hebben totdat ze met ons gesproken hebben. Het is slechts een kwestie van perceptie.

Oké. :)

Metternich
23 juni 2007, 21:53
Algemeen wordt aangenomen dat NSV een VlaamsBlok-vereniging is. Of een "mantelorganisatie", zoals dat heet. ;-)
Nochtans verschil jij op bepaalde vlakken (buitenlandse politiek, economie,...) sterk van het VB. Toch komt NSV nooit naar buiten met kritiek op het VB.In onze magazines uiten wij regelmatig kritiek op bepaalde denkbeelden en tendensen in de partijpolitiek, inclusief op het VB. Het nationaal-solidarisme dat wij uitdragen staat al haaks op de "ideologie" van het VB, wat een samenraapsel is van liberalisme, nationalisme en solidarisme, waarbij het laatste enorm naar de achtergrond is verdwenen.Hoe komt dat? Ben jij een uitzondering binnen NSV? Stelt de (paarse) media NSV en VB te graag als één monoliet blok voor? Is er druk vanuit het VB om geen kritiek te geven op de partij? Overdreven godsvrede?Vanuit het VB is er absoluut geen druk om geen kritiek te geven. Ik ben zeker ook geen uitzondering en ben zeker geen enkeling met mijn kritiek, er zijn zelfs mensen die veel kritischer kijken naar het VB dan ik. Dat het VB en de NSV! al één monoliet blok worden voorgesteld, heeft te maken met een paar factoren. Hieronder een tweetal.

Veel VB-kaderleden en topmensen hebben een carrière in de NSV! achter de rug. De bekendste daarvan is waarschijnlijk wel Filip Dewinter. En draai of keer zoals je wilt, los van zijn huidige evolutie, is die man een uitmuntend praeses geweest. Hun partijcarrière is echter pas begonnen na hun NSV!-jaren.
LSP en consoorten gooien ons graag op dezelfde hoop omdat het zo makkelijker is mensen te mobiliseren. Als de NSV! los zou worden gezien van het VB, zou de denkbeeldige dreiging van de NSV! naar de maatschappij toe al veel minder zijn en zouden de LSP'ers en consoorten veel minder aanhang kunnen krijgen.

Metternich
23 juni 2007, 21:54
Wil je later kinderen? En waarom? (puur om uw (perfecte) genen verder te zetten of voor het plezier van leven op de wereld te zetten?)Ja, ik heb namelijk een gezonde genetische drang ;)

Metternich
23 juni 2007, 21:56
Hoe staat u tegenover (de grote lijnen van) het zeventigpuntenprogramma (http://forum.politics.be/showthread.php?t=11894) ?Ik heb het zeventigpuntenprogramma nooit helemaal gelezen en aangezien het Vlaams Belang die zeventig punten ondertussen naast zich heeft neergelegd, denk ik niet dat het nog relevant is.

Pluche
24 juni 2007, 15:08
Metternich ik denk dat je van de huidige politici in Belgie niet veel moet weten, maar heb je buitenlandse politici als voorbeeld?

Volksstormer
24 juni 2007, 15:26
BNP it is. Ze zitten al een tijdje ook de unionisten op te vrijen. May the fairly burn in hell, damn imperialists.
De BNP zou toch eerder anti-jingoïstisch moeten zijn, zoals de distributisten? Ik heb Nick Griffin - zelf Welshman - horen spreken in december en hij verwierp zéér nadrukkelijk elk achterhaald revanchisme of chauvinisme.

En dat de BNP nog steeds veel bewaard heeft van "International Third Position" blijkt uit dit uitstekende manifest: http://www.bnp.org.uk/articles/deadly_twins1.htm.

Nu ja, ik ga zeker niet beweren dat er geen zotte Engelsen bestaan. Ik herinner mij nog goed zo'n groepje op de IJzerbedevaart van enkele jaren geleden... :roll:

Samsa
24 juni 2007, 18:01
De BNP zou toch eerder anti-jingoïstisch moeten zijn, zoals de distributisten? Ik heb Nick Griffin - zelf Welshman - horen spreken in december en hij verwierp zéér nadrukkelijk elk achterhaald revanchisme of chauvinisme.

En dat de BNP nog steeds veel bewaard heeft van "International Third Position" blijkt uit dit uitstekende manifest: http://www.bnp.org.uk/articles/deadly_twins1.htm.

Nu ja, ik ga zeker niet beweren dat er geen zotte Engelsen bestaan. Ik herinner mij nog goed zo'n groepje op de IJzerbedevaart van enkele jaren geleden... :roll:

wow, dat manifest staat echt vol totale onzin. Zoals dit:

capitalism and communism were never diametrically opposed opposites, but rather two very similar sides of the same materialistic world-view coin. Both see human beings as single dimensional beings moulded exclusively by economic factors. Money and wealth are all important in their views of history and human relations.

ach ja, 't is iets dat terugkomt bij alle rechtse, 'antikapitalistische' nationalisten.

enfin, om toch on topic te blijven: metternich, wat vind je van die zienswijze dat liberalisme en marxisme veel met elkaar gemeen hebben?

Kallikles
24 juni 2007, 18:19
Njah, ik bekijk het meer politicologisch/algemeen erkend. Niet dat het ander dan fout is, maar het ander is gewoon bekender.
Beetje als 2 mensen die hetzelfde uitvinden, maar het anders noemen, waarvan het een bekender wordt. Wat is dan 'juist'? Beide, natuurlijk.
Maar goed, ik was niet op de hoogte van Van Severen zijn derde weg besprekingen. Dan gaan we moeten oppassen wat we allemaal derde weg noemen. ^^ Dat is dan bij deze ook ineens geheel opgelost.

De "derde weg" is helemaal geen eigendom van Giddens, Blair & Co. Ook de beweging van de niet-gealigneerde landen zag zich ook als een "Derde Weg", vandaar "Derde Wereld", tiersmondisme, etc.

AdrianHealey
24 juni 2007, 18:24
De "derde weg" is helemaal geen eigendom van Giddens, Blair & Co. Ook de beweging van de niet-gealigneerde landen zag zich ook als een "Derde Weg", vandaar "Derde Wereld", tiersmondisme, etc.

Dat zeg ik helemaal niet.

Metternich
24 juni 2007, 20:24
Metternich ik denk dat je van de huidige politici in Belgie niet veel moet weten, maar heb je buitenlandse politici als voorbeeld?Voor Putin kan ik wel wat sympathie opbrengen.

Metternich
24 juni 2007, 20:27
enfin, om toch on topic te blijven: metternich, wat vind je van die zienswijze dat liberalisme en marxisme veel met elkaar gemeen hebben?Beide bekijken de mensen vanuit een economische visie (sociale stratificatie op basis van economische factoren) en beide delen ook de verwerping van het religieuze in de maatschappij. Beide verwerpen ook nationalisme (er zijn alleen klassen en er zijn alleen individuen). Ze hebben in mijn ogen dan ook wel wat met elkaar gemeen, alleen hun invulling van de staat en de maatschappij verschilt.

Praetorian
24 juni 2007, 20:33
Ze verwerpen niet het nationalisme, ze verwerpen dat soms. Is een zeer ambigue verhouding tussen liberalisme en nationalisme. Nationalisme en liberalisme zijn zelfs niet te scheiden in de opkomst van de moderne natiestaten.

Metternich
24 juni 2007, 20:39
Dat is in de tijden dat het liberalisme nog de aura had van een nieuwe, revolutionaire, bevrijdingsideologie, maar dat is toch ook al even geleden.

Volksstormer
24 juni 2007, 20:47
Naar welke muziek luister je zoal, Metternich?

Volksstormer
24 juni 2007, 20:51
wow, dat manifest staat echt vol totale onzin. Zoals dit:

capitalism and communism were never diametrically opposed opposites, but rather two very similar sides of the same materialistic world-view coin. Both see human beings as single dimensional beings moulded exclusively by economic factors. Money and wealth are all important in their views of history and human relations.

ach ja, 't is iets dat terugkomt bij alle rechtse, 'antikapitalistische' nationalisten.

Is het de eerste dat je die kritiek leest misschien?

Om niet verder af te wijken van dit topic raad ik je toch aan om eens het laatste Manifest van GRECE te lezen:

http://www.vjwestland.be/herstel.htm
http://www.roepstem.net/manifest.html

Metternich
24 juni 2007, 20:52
Naar welke muziek luister je zoal, Metternich?Naar een zeer wijd spectrum van soorten muziek. Studentenliederen, (heavy) metal, hard rock, pop, Bochelli, zowat alles dus. Een paar favoriete groepen/zangers zijn:

Manowar;
Hammerfall;
Sonata Arctica;
Rammstein;
Powerman 5000;
Laibach;
Wannes Van De Velde;
Within Temptation;
Sabaton;
Nightwish;
Marco Borsato.

Praetorian
24 juni 2007, 20:53
Ik ben even liberaal als Hitler kunstschilder was ...

Praetorian
24 juni 2007, 20:54
Wat vind je van de nieuwe zangeres van Nightwish?

Welke zijn de favoriete liedjes van Rammstein, Laibach, Nightwish en Sabaton?NP: Nightwish - Century Child - 01 - Bless The Child

Volksstormer
24 juni 2007, 20:55
Ik ben even liberaal als Hitler kunstschilder was ...
Zo liberaal dus: http://www.hitler.org/art? :-P

Praetorian
24 juni 2007, 20:56
Zo liberaal dus: http://www.hitler.org/art? :-PKunstschilder, geen nonkel sjos met de verfborstel op zondag.

Jaani_Dushman
24 juni 2007, 20:59
Marco Borsato.Hier (http://nl.wikipedia.org/wiki/Ironieteken) kan je het ironieteken vinden.

Metternich
24 juni 2007, 21:00
Wat vind je van de nieuwe zangeres van Nightwish?Heb ze nog niet gehoord :oops: Ik zal eens bij Armadel gaan luisteren naar liedjes waarin zij zingt en het weten te zeggen.Welke zijn de favoriete liedjes van Rammstein, Laibach, Nightwish en Sabaton?Ik zal telkens de top 3 geven, anders zijn we wel even bezig.

Rammstein:
Rosenrot
Ein bisschen Friede (prachtige cover)
Amerika
Laibach:
Tanz Mit Laibach
Gott ist Gott
The Final Countdown (prachtige cover, véél beter dan het origineel)
Nightwish:
Nemo
Dead To The World
The Kin Slayer
Sabaton
Panzer Batallion
Primo Victoria
Wolfpack

Praetorian
24 juni 2007, 21:01
Geen "life is life"? Dat valt serieus tegen. :-P ;-)

Metternich
24 juni 2007, 21:02
Hier (http://nl.wikipedia.org/wiki/Ironieteken) kan je het ironieteken vinden.De gustibus et coloribus...;-)Geen "life is life"? Dat valt serieus tegen. :-P ;-)Gott is Gott is net dat tikkeltje beter ;-)

Jaani_Dushman
24 juni 2007, 21:07
De gustibus et coloribus...;-)Allemaal goed en wel, maar euh... Marco Borsato?? 8O

Wat vind je van de nieuwe zangeres van Nightwish?Hopelijk articuleert ze even slecht. We zouden "the misheard lyrics" toch niet willen missen! :-P

Metternich
24 juni 2007, 21:08
Allemaal goed en wel, maar euh... Marco Borsato?? 8O Ik weet het en ik haat mezelf er elke dag voor...

Praetorian
24 juni 2007, 21:09
Hopelijk articuleert ze even slecht. We zouden "the misheard lyrics" toch niet willen missen! :-P
Dat ligt gewoon aan mensen die geen engels verstaan.

Savatage
24 juni 2007, 21:11
NP: Nightwish - Century Child - 01 - Bless The Child

De live-versie van "She's my sin" moet ge eens luisteren, dat blijf ik hun beste nr vinden.

Praetorian
24 juni 2007, 21:12
Het is nu tijd voor het rondje "going fout":

Milk Inc all the way.

Praetorian
24 juni 2007, 21:13
Gevolg door dit -> http://www.youtube.com/watch?v=ect3VoEUJn8

Iedereen meezingen?

C uit W
24 juni 2007, 21:14
Goeie muziek.
Uit nederland raad ik jan Smith aan :p

Metternich
24 juni 2007, 21:15
Goeie muziek.
Uit nederland raad ik jan Smith aan :pJa kom, laten we niet heel het onderwerp gaan verkloten ;)

Praetorian
24 juni 2007, 21:17
Ja kom, laten we niet heel het onderwerp gaan verkloten ;)

Brother Louie Louie Louie
Oh she's only lookin' to me
Oh let it Louie
She's under cover
Brother Louie Louie Louie
Oh doin' what he's doin'
So leave it Louie
'cause I'm her lover

:-D

Jaani_Dushman
24 juni 2007, 21:20
Gevolg door dit -> http://www.youtube.com/watch?v=ect3VoEUJn8

Iedereen meezingen?Ik zit hier wel met Metternich's muziekkeuze te lachen, maar zélf heb ik Brother Louie staan op m'n harde schrijf.. :lol:

Praetorian
24 juni 2007, 21:24
Ik zit hier wel met Metternich's muziekkeuze te lachen, maar zélf heb ik Brother Louie staan op m'n harde schrijf.. :lol:
Het is dan ook een steengoed liedje.

Next:
http://www.youtube.com/watch?v=2CJYGl_BKLg

Cloclo!!!!!!!!!

Jaani_Dushman
24 juni 2007, 21:29
Het is dan ook een steengoed liedje.

Next:
http://www.youtube.com/watch?v=2CJYGl_BKLg

Cloclo!!!!!!!!!http://www.youtube.com/watch?v=WtteanmR0b0

Pluche
24 juni 2007, 21:31
Beste mensen jullie hebben we een goede smaak van muziek maar gelieve ontopic te blijven. Het is de bedoeling dat jullie vragen stellen aan Metternich en dat Meternich ze beantwoordt.

Jaani_Dushman
24 juni 2007, 21:33
Beste mensen jullie hebben we een goede smaak van muziek maar gelieve ontopic te blijven.Zo halverwege de forumsessie is een muzikaal intermezzo wel op z'n plaats, dacht ik zo...

Praetorian
24 juni 2007, 21:34
Geen zever: voor mij een van de allergrootste nummers allertijden!!


http://www.youtube.com/watch?v=VAXG4hb_E44:cheer: :cheer: :cheer: :cheer: :cheer: :cheer:


Zelfs Metternich danst er op.

Metternich
24 juni 2007, 21:36
't Zijn dan ook weeral de marxisten die hier lastig komen doen ;) Altijd hetzelfde met dat links tuig :twisted:

Praetorian
24 juni 2007, 21:38
't Zijn dan ook weeral de marxisten die hier lastig komen doen ;) Altijd hetzelfde met dat links tuig :twisted:Dans zeg ik u.


Si senor, efectos especiales, ye ,ye ,ye
Si senor, una tentacion, ye, ye, ye
Tu y yo a la fiesta
Tu y yo toda la noche
Tu y yo a la fiesta
Tu y yo
Ballando ballando amigos adios, adios el silencio loco
Ballando ballando amigos adios, adios el silencio loco

8-)

Jaani_Dushman
24 juni 2007, 21:38
Metternich,
Waar haalt Praetorian toch al die foute muziek? :p

Jaani_Dushman
24 juni 2007, 21:39
't Zijn dan ook weeral de marxisten die hier lastig komen doen ;) Altijd hetzelfde met dat links tuig :twisted:Waag het niet om volgende week mijn draad te komen verknoeien met even idiote muziek!! ;-)

Metternich
24 juni 2007, 21:41
Waag het niet om volgende week mijn draad te komen verknoeien met even idiote muziek!! ;-)Als jullie nog lang verder doen, dan zet ik daar elke mogelijke youtube-videoclip van Marco Borsato die ik kan vinden 8-)

Metternich
24 juni 2007, 21:42
Metternich,
Waar haalt Praetorian toch al die foute muziek? :pDas Kapital, hoofdstuk 666: "het is aan den proletariër om alle andere niet-communisten te bestoken met afgrijselijke muziek in den hoop hun hersenen te doen smelten".

Praetorian
24 juni 2007, 21:43
Das Kapital hoofdstuk 689: marxisten hebben meer gevoel voor ritme dan de nationalisten.

Praetorian
24 juni 2007, 21:45
Na het liedje van paradisio moet natuurlijk geluisterd worden, en gedanscht, op dit nummer:

http://www.youtube.com/watch?v=k1wXN_3OmmQ

:cheer: :cheer: :cheer: :cheer: :cheer:

Pluche
24 juni 2007, 21:46
Ja Praetorian het is genoeg geweest al 2 bladzijden over muziek.
Ik ben niet streng, maar ik vind dat het forum ontopic moet blijven.

C uit W
24 juni 2007, 21:48
Gisteren was het Jan Jaap van der Wal: BSUR op Nederland 1, hij nam Marco Borsato op de korrel. De moeite :)

Praetorian
24 juni 2007, 21:50
Ja Praetorian het is genoeg geweest al 2 bladzijden over muziek.
Ik ben niet streng, maar ik vind dat het forum ontopic moet blijven.
Mijn missie is gedaan: ik heb deze jongens fantastische muziek gegeven. Nu ga ik wat rondcrossen in mijn opgezette Golf om de goegemeente wat schrik aan te jagen.

Pluche
24 juni 2007, 21:53
Mijn missie is gedaan: ik heb deze jongens fantastische muziek gegeven. Nu ga ik wat rondcrossen in mijn opgezette Golf om de goegemeente wat schrik aan te jagen.

Thx voor de prachtige muziek Praetorian, maar je begrijpt ook wel dat je geen heel forumgedeelte met muziekclips moet 'spammen'.

AdrianHealey
24 juni 2007, 22:23
Aan Metternich

"knip"

Metternich tussen 2 nazis/fascisten laten kiezen vind ik ethisch niet verantwoord

Boudewijn of Leopold II?
Voetbalmatch of klassieke opera?
Vrouw of vriend?
Een arme een euro geven of een rijke een euro stelen?
Studentenkot of thuis?
Nieuwe gsm of nieuwe mp3speler?

Savatage
24 juni 2007, 23:15
"knip"

Metternich tussen 2 nazis/fascisten laten kiezen vind ik ethisch niet verantwoord

:?

Heftruck
24 juni 2007, 23:16
"knip"

Metternich tussen 2 nazis/fascisten laten kiezen vind ik ethisch niet verantwoord

8O

Jaani_Dushman
24 juni 2007, 23:19
Metternich tussen 2 nazis/fascisten laten kiezen vind ik ethisch niet verantwoordStrikt genomen laat je hem kiezen tussen één fascist en één nazi.

AdrianHealey
24 juni 2007, 23:19
Met alle respect, maar het was niet zo bedoeld.
Ik weet hoe men de vraag heeft geïnterpreteerd, maar het was niet zo bedoeld. Laat ik daar heel formeel over zijn.
Maar goed. Het spijt me voor de verwarring.

Jaani_Dushman
24 juni 2007, 23:20
8OWat heb ik gezegd? ;-)
http://forum.politics.be/showpost.php?p=2751273&postcount=4

baseballpolitieker
24 juni 2007, 23:24
Met alle respect, maar het was niet zo bedoeld.
Ik weet hoe men de vraag heeft geïnterpreteerd, maar het was niet zo bedoeld. Laat ik daar heel formeel over zijn.
Maar goed. Het spijt me voor de verwarring.Wat was de vraagstelling? Hans1 of Ferremans? :rofl:

AdrianHealey
24 juni 2007, 23:27
Wat was de vraagstelling? Hans1 of Ferremans? :rofl:

Lol.
Neen, iets anders.

'k ga Metternich ineens pm'en daarover, om het uit te leggen.

Pluche
24 juni 2007, 23:27
Kiezen tussen Hitler en Mussolini vind ik kiezen tussen de pest en de colera, en dat wou ik Metternich niet aandoen. Mischien denken jullie er anders over?

Ambiorix
24 juni 2007, 23:28
wat zou ge doen als ge nog éen dag te leven had?

Pluche
24 juni 2007, 23:30
Met alle respect, maar het was niet zo bedoeld.
Ik weet hoe men de vraag heeft geïnterpreteerd, maar het was niet zo bedoeld. Laat ik daar heel formeel over zijn.
Maar goed. Het spijt me voor de verwarring.

Uw excuses zijn aanvaard, beste AdrianHealey

PS: Ik wou Metternich het niet aandoen dat hij bijvoorbeeld voor Mussolini kiest, dan horen we de radikaal linksen jaren later er nog over neuten.

Savatage
24 juni 2007, 23:32
Kiezen tussen Hitler en Mussolini vind ik kiezen tussen de pest en de colera, en dat wou ik Metternich niet aandoen. Mischen denken jullie er anders over?

Is het niet handiger om de forummer van de week zoiets zelf te laten bepalen ? ;-)

Pluche
24 juni 2007, 23:35
Is het niet handiger om de forummer van de week zoiets zelf te laten bepalen ? ;-)

Ik had misschien die Hitler of Mussolini beter gewoon verwijdert en AdrianHealy een PB-ke gestuurd, maarja ik ben nog een rookie-administrator.

Jaani_Dushman
24 juni 2007, 23:36
Kiezen tussen Hitler en Mussolini vind ik kiezen tussen de pest en de coleraIs dat niet bijna altijd zo met dilemma-vragen? Maar intussen ben ik wel nieuwsgierig geworden wat Metternich er zou op antwoorden. :-P

Heftruck
24 juni 2007, 23:43
Kiezen tussen Hitler en Mussolini vind ik kiezen tussen de pest en de colera, en dat wou ik Metternich niet aandoen. Mischien denken jullie er anders over?

Censuur is overbodig en kinderachtig.

AdrianHealey
24 juni 2007, 23:49
Uw excuses zijn aanvaard, beste AdrianHealey

PS: Ik wou Metternich het niet aandoen dat hij bijvoorbeeld voor Mussolini kiest, dan horen we de radikaal linksen jaren later er nog over neuten.

Oké.
Oef.

Het was idd een pest/cholera vraag. Dat leek me logisch. (Ik zou bijvoorbeeld Mussolini kiezen en zelfs met veel overtuiging.)

Metternich
25 juni 2007, 00:00
Boudewijn of Leopold II?Leopold II, prachtige reclame voor onze zaak.
Voetbalmatch of klassieke opera?Klassieke opera
Vrouw of vriend?Vrouw als in huwelijksrelatie?
Een arme een euro geven of een rijke een euro stelen?Een arme een euro gevenStudentenkot of thuis?Studentenkot dat net te ver ligt van thuis om last te hebben van ouders, maar net dichtbij genoeg is om er nog de voordelen van te hebben.
Nieuwe gsm of nieuwe mp3speler?MP3-speler.

Metternich
25 juni 2007, 00:02
wat zou ge doen als ge nog éen dag te leven had?Sigaren paffen tegen de sterren op en mij kapot drinken.

Metternich
25 juni 2007, 00:11
Maar intussen ben ik wel nieuwsgierig geworden wat Metternich er zou op antwoorden. :-PMussolini of Hitler? Dan kies ik voor Mussolini.

Hij wou tenminste het christendom niet vernietigen, geen heler steden platgooien voor megalomane projecten (Berlijn/Germania) en hij had een persoonlijke afkeer van Hitler en het nationaal-socialisme. Mussolini wou een bepaalde structuur in de maatschappij brengen, zonder daarbij het oude volledig te vernietigen. De eerste repressieve maatregelen die Mussolini nam, was trouwens tegen de fascistische milities die hij onder controle van de staat wou brengen i.p.v. de staat onder controle te brengen van de fascistische milities.

Uiteraard verwerp ik Mussolini zijn koloniale en imperiale avonturen, maar die moeten ook gedeeltelijk in de tijd bekeken worden. De inval in Ethiopië (waar trouwens Italianen getoond hebben dat zij niet bepaald een goede kopie zijn van de Romeinse legioenen, om het minste te zeggen...) was puur koloniaal imperialisme, de inval in Griekenland was dan weer om Italië onafhankelijk te maken van Duitsland, kwestie van te kunnen tonen dat de Italianen kunnen vechten. Maar aangezien de Grieken blijkbaar veel betere soldaten waren dan de Italianen, is ook dat foutgelopen.

Om nog maar te zwijgen over zijn stommiteit om in alliantie te gaan met Hitler...

Ik kan trouwens zeker "FARREL, N., 'Mussolini: a new life', Londen, Weidenfeld & Nicholson, 2003" aanraden om een eerlijker, of op z'n minst een objectiever, beeld te krijgen over Mussolini. De autheur verhult niet de slechte dingen, maar maakt ook niet de fout om over "nazifascisme" te spreken en geeft ook duidelijk de verschillen tussen beide weer.

Jaani, verwacht deze vraag ook maar bij jouw sessie ;)

filosoof
25 juni 2007, 00:46
Mussolini of Hitler? Dan kies ik voor Mussolini.

Hij wou tenminste het christendom niet vernietigen, geen heler steden platgooien voor megalomane projecten (Berlijn/Germania) en hij had een persoonlijke afkeer van Hitler en het nationaal-socialisme. Mussolini wou een bepaalde structuur in de maatschappij brengen, zonder daarbij het oude volledig te vernietigen. De eerste repressieve maatregelen die Mussolini nam, was trouwens tegen de fascistische milities die hij onder controle van de staat wou brengen i.p.v. de staat onder controle te brengen van de fascistische milities.

Uiteraard verwerp ik Mussolini zijn koloniale en imperiale avonturen, maar die moeten ook gedeeltelijk in de tijd bekeken worden. De inval in Ethiopië (waar trouwens Italianen getoond hebben dat zij niet bepaald een goede kopie zijn van de Romeinse legioenen, om het minste te zeggen...) was puur koloniaal imperialisme, de inval in Griekenland was dan weer om Italië onafhankelijk te maken van Duitsland, kwestie van te kunnen tonen dat de Italianen kunnen vechten. Maar aangezien de Grieken blijkbaar veel betere soldaten waren dan de Italianen, is ook dat foutgelopen.

Om nog maar te zwijgen over zijn stommiteit om in alliantie te gaan met Hitler...

Ik kan trouwens zeker "FARREL, N., 'Mussolini: a new life', Londen, Weidenfeld & Nicholson, 2003" aanraden om een eerlijker, of op z'n minst een objectiever, beeld te krijgen over Mussolini. De autheur verhult niet de slechte dingen, maar maakt ook niet de fout om over "nazifascisme" te spreken en geeft ook duidelijk de verschillen tussen beide weer.

Jaani, verwacht deze vraag ook maar bij jouw sessie ;)

...was trouwens tegen de fascistische milities die hij onder controle van de staat wou brengen i.p.v. de staat onder controle te brengen van de fascistische milities.

Waarbij je wel heel opvallend voorzichtig voorbijgaat aan het legioen dat hij naar Spanje stuurde, om de opstandige generaal Fanco te steunen die juist het tegenovergestelde deed...:roll:

Metternich
25 juni 2007, 00:56
Waarbij je wel heel opvallend voorzichtig voorbijgaat aan het legioen dat hij naar Spanje stuurde, om de opstandige generaal Fanco te steunen die juist het tegenovergestelde deed...:roll:Ja how, ik ben hier zo eerlijk om te antwoorden. Dan moet je niet het zo gaan proberen te draaien alsof ik Mussolini hier compleet verheerlijk en bijna uitroep tot mijn idool.

De Spaanse Burgeroorlog is trouwens wel heel wat ingewikkelder dan: "Francisten vs Volksfront". Ikzelf ben trouwens allesbehalve een fan van Franco. Die was trouwens geen fascist, maar op de eerste plaats een militair dictator. Niet alle mensen die tegen het Volksfront waren, waren trouwens fans van Franco. José Antonio Primo De Rivera vond bijvoorbeeld dat Franco iemand was die enkel kon zagen over geweren en kanonnen en ideologisch een dikke nul was.

Metternich
25 juni 2007, 02:40
Waarbij je wel heel opvallend voorzichtig voorbijgaat aan het legioen dat hij naar Spanje stuurde, om de opstandige generaal Fanco te steunen die juist het tegenovergestelde deed...:roll:Even aanvullend; jij doet hier alsof het schandalig is dat Italië troepen stuurde naar Spanje. Uiteraard dat Italië dat deed en niet alleen voor ideologische redenen.

Een regime dat fascistisch Italië goed gezind zou zijn, zou een groot stuk van de westelijke Middellandse Zee veilig stellen voor eventuele Italiaanse belangen en zou in een latere oorlog als bondgenoot kunnen dienen tegen de Britten en Fransen in de Middellandse Zee. Franco was echter slimmer en heeft zich neutraal gehouden in WO II. De Italianen stuurden trouwens vooral echte vrijwilligers, het waren de Duitsers die professionele soldaten stuurden.

Vergelijkbaar is de steun van de Britten en de Amerikanen aan de Griekse staat in de Griekse burgeroorlog tussen communisten en de staat. Als Griekenland in rode handen zou zijn gevallen, zou dit nefast zijn geweest voor de Britse vlootaanwezigheid in de oostelijke Middellandse Zee. Een communistisch Griekenland zou eventueel ook communisten in Turkije aanmoedigen en een rode oostelijke Middellandse Zee, het verlies van de Dardanellen voor het westen, etc... betekenen.

Geopolitiek, m'n beste, is vaak de sleutel tot het begrijpen van bepaalde gebeurtenissen. Of denk je soms ook dat de VSA Irak echt is binnengevallen uit ideologische redenen?

AdrianHealey
25 juni 2007, 02:46
Geopolitiek, m'n beste, is vaak de sleutel tot het begrijpen van bepaalde gebeurtenissen. Of denk je soms ook dat de VSA Irak echt is binnengevallen uit ideologische redenen?

Natuurlijk! :-D

largo_w
25 juni 2007, 05:42
Sigaren paffen tegen de sterren op en mij kapot drinken.

:cheer:
http://leiden365.nl/blog/wp-content/puros.jpg
+
http://www.yangyangcheng.com/images/rumandcoke.jpg
en
http://members.lycos.nl/sneewitje/hpbimg/jupiler.bmp

toch iets dat we gelijk hebben :twisted:
anyway on topic:
Er spreekt een man frans/arabisch voor jou in de bus ben je het type dat een opmerking zal geven of zelf erover gaat nadenken om een opmerking te geven?
hoe goed is je engels?

Metternich
25 juni 2007, 12:30
Er spreekt een man frans/arabisch voor jou in de bus ben je het type dat een opmerking zal geven of zelf erover gaat nadenken om een opmerking te geven?Als ik daar een opmerking over zou geven, ben ik een ganse dag bezig in Borgerhout. Soms laat ik wel een zin in de aard van "Nederland is toch een mooie taal" nogal hard vallen, maar dat is het ook. Ik voel mij allesbehalve geroepen om een dag lang op alles commentaar te geven wat mij niet aanstaat, dan zou ik beter mijn bed niet uitkomen.hoe goed is je engels?Uitstekend.

Pluche
26 juni 2007, 10:23
Wat vond je van Pim Fortuyn?

Metternich
26 juni 2007, 22:10
Wat vond je van Pim Fortuyn?Een hoop charisma, de voorloper van Geert Wilders en de man die vaderlandsliefde en de migrantenproblematiek uit de taboesfeer haalde. Maar dat laatste is dan ook het enige dat ik positief over hem kan zeggen.

Gun
26 juni 2007, 22:14
Een hoop charisma, de voorloper van Geert Wilders en de man die vaderlandsliefde en de migrantenproblematiek uit de taboesfeer haalde. Maar dat laatste is dan ook het enige dat ik positief over hem kan zeggen.In hoeverre ken je hem, sinds wanneer was je op de hoogte van zijn bestaan?

Metternich
26 juni 2007, 22:17
In hoeverre ken je hem, sinds wanneer was je op de hoogte van zijn bestaan?Net zoals vele mensen kende ik hem pas sinds zijn politieke opgang met toen nog Leefbaar Nederland. Zijn autobiografie was echter niet echt iets dat mij aanmoedigde om er een fan van te worden.

Gun
26 juni 2007, 22:23
Net zoals vele mensen kende ik hem pas sinds zijn politieke opgang met toen nog Leefbaar Nederland. Zijn autobiografie was echter niet echt iets dat mij aanmoedigde om er een fan van te worden.:?Een hoop charisma, de voorloper van Geert Wilders en de man die vaderlandsliefde en de migrantenproblematiek uit de taboesfeer haalde. Maar dat laatste is dan ook het enige dat ik positief over hem kan zeggen.

Metternich
26 juni 2007, 22:27
:?Ik zie het probleem niet.

Ben wel vergeten te zeggen dat ik zijn boeken ook heb gelezen...

Gun
26 juni 2007, 22:38
Ik zie het probleem niet.

Ben wel vergeten te zeggen dat ik zijn boeken ook heb gelezen...Wat me dikwijls stoort in discussies over PF is dat veel mensen een beeld meedragen dat hen is voorgeschoteld door de Vlaamse pers waarin hij als de 'Hollandse Dewinter' wordt voorgesteld en het dan 'chique' staat om hem NOK te vinden.

Bij jouw blijkbaar niet het geval.

Persoonlijk is (was) het niet mijn favoriet maar ik kende hem al lang voor hij zichzelf hoog op de politieke agenda had geplaatst.

Metternich
27 juni 2007, 00:01
Pim Fortuyn was in mijn ogen geen Nederlandse Dewinter, maar een liberaal die consequent geloofde in zijn liberalisme. Vrijheid van het menselijk handelen, zonder enige inmenging van staat of religie. Hij was echter ook niet te vies om te zeggen dat er een probleem was met de migrantengemeenschap en hij was ook niet vies om zich trots Nederlander te noemen. En dat alles siert hem. Ikzelf ben geen liberaal of marxist, maar ik kan respect opbrengen voor mensen die werkelijk in hun gedachtegoed geloven en dat waardig uitdragen.

Maar op ethisch en staatskundig vlak zijn ik en hem mijlenver verwijderd. Hij straalde een enorm charisma uit en hij kon zichzelf prachtig verkopen. Maar dat is niet genoeg om mijn sympathie te kunnen winnen.

Jaani_Dushman
27 juni 2007, 23:26
Ik weet niet of de vraag al gesteld is, maar zijn er landen wiens beleid/bestuur/politiek jij als een lichtend voorbeeld aanziet?

Pluche
28 juni 2007, 06:18
Hoeveel punten op 10 geven jullie Metternich?

lombas
28 juni 2007, 06:22
π².

Pluche
28 juni 2007, 06:42
Ik geef Metternich eeen dikke 9,5 omdat hij op alle vragen zinnig heeft geantwoord!

Jaani_Dushman
28 juni 2007, 14:51
Een 9,5. Ik dacht eerst een 9 te geven, maar hij krijgt nog een half puntje extra voor zijn vrijwillig antwoord over Hitler en Mussolini. ;-)

Kim
28 juni 2007, 19:57
Metternich heeft dat héél goed gedaan, en hij zat ocharme midden in de examens!

Hij heeft een 10 gekregen van mij. :)